Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 7 van 30 Resultaten 901 - 1050 van 4431

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
2867 B179 De Kroniek van onze eeuw 1990 -1999 Verschoor, Jaap e.a. (red) 2000 Kosmos-Z&K Uitgevers B.V. Utrecht
3051 B299 De kroniek van Petrus Dieleman Dees, D. 1990 D. Dees Breda
4072 B033 De Kroningsfeesten ter Hoofdplaats Palembang . 1898 .
2790 De kroon op het deltaplan. Stormvloedkering oosterschelde Antonisse, Rinus 1985 Elsevier Amsterdam
3707 B155 De kust is veilig. Zwakke schakels aangepakt Jansen, Jan & Peter Verdurmen 2012 Waterschap Scheldestromen Middelburg
2864 B229 De Kust. een dagelijks avontuur van Schiermonnikoog tot De Panne Cool, Albert-Jan 1998 uitvgeverij Elmar bv Rijswijk
1513 B256 De kwestie Jobse Driel, Lo van 2003 Den Boer-De Ruiter Middelburg
3632 B057 de laatste witte vlag Devroe, Constant 1991 Constant Devroe Knokke-Heist
970 B035 De lage landen bij de zee. Beknopt leerboek der Nederlandsche Geschiedenis Kleijntjes, J. en Dr. H.F.M. Huijbers 1927 H.J. Dieben Leiden
2031 B098 De lage landen en hun grenzen. Tussen Verdun en Londen: 1000 jaar grensgeschiedenis met Frankrijk. Stuy P.W. 1998 Heemkundige Kring Terneuzen Terneuzen
2138 B235 De landelijke postdienst in het Belgische deel der VIER AMBACHTEN Decorte D. en C.H.A.Vermeulen 1992 Projectgroep Filatelie Sluiskil
2990 B227 de Ledeboerianen, een onderzoek naar de plaats, invloed en denkbeelden van hun voorgangers tot 1907 Florijn, H. 1991 Den Hertogh bv Houten
2096 B216 De leenregisters van Bewesten Schelde 1470 - 1535 Fruin, R. 1911 Martinus Nijhoff 's Gravenhage
3822 De legende van het spookschip "De vliegende Hollander" en zijn kapitein Willem Vanderdecken uit Terneuzen Littooij, A. 1995 Ariel Meeusen Terneuzen
151 De legende van het spookschip De Vliegende Hollander en zijn kapitein Willem Vanderdecken Littooij. A. 1995 A .Meeusen
605 B229 De levensbeschrijving van de Zeeuwse Arts Paulus de Wind (1714-1771) door zijn zoon Samuel Verkroost, C.M. 1974 onbekend Middelburg
1407 B049 De Liberale kiezersvereniging 'De Grondwet' te Middelburg van 1858 tot 1880 Ommen, A.P. van 1981 zeeuws genootschap Middelburg
1937 B108 De Lieve Vrouwtjes van Zeeland. Bedevaartplaatsen in Zeeland Schutijser, A.M.J. 1988 ADZ Vlissingen
1366 De Limburgse steden Hasselt, Maaseik, St.Truiden en Tongeren, 1842-1844. Uitgave van kadastrale statistieken. Hannes, J. 1970
4253 B119 De loop van de Schelde Denucé, J. 0 Veritas Antwerpen
3391 B305 De Luitenant-Admirael-Generael. Beknopte levensbeschrijving Michiel Adriaensz de Ruyter Moer van der, A. 2000 Uitgeverij Van Wijnen Franeker
2639 B200 De Maalderij van Prosperpolder Buys, Freddy 1997 Hertog. Heemk. Kring Land v Beveren Beveren
1775 De maand der bevrijding, september 1944. Documentaire over de gebeurtenissen in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen P.G. van den Bosse 1985 Drukkerij Vink B.V. Axel
1438 De Maasgouw 1961 Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
1894 De Meester van der Heijdengroeve Swiers, R.J. 0 Staatsbosbeheer
2961 De Mei-Vliegers Gerritse, Peter 1995 Bosch & Keuning Baarn
664 De Merovingische begraafplaats te St. Gillis - bij Dendermonde Doorselaar, A. van 1958 Brussel
724 De metamorfosen van een stadsgezicht; De Graslei en de Koornlei te Gent van de Middeleeuwen tot vandaag Vinck, Christina de 1976 Gent
2882 B309 De Middeleeuwen Fremantle, Anne 1966 Parool/Life Amsterdam
889 B005 De Middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht. deel 1 Muller, S. Fz 1885 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
1975 B231 De middeleeuwse dorpskerken van Zuid-Beveland Abelman, L.J. (samenst) 1983 Museum voor Zuid- en Noord-Beveland Goes
1146 De Middeleeuwse stad Jappe Abberts, W. 0 Fibulareeks, nr. 6
10 B320 De Minderbroeders te Hulst 1458-1646 Brand, W. 1976 Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Hulst
3847 B318 De miraculeuze medaille van der Riet, J. 1935 Bisdom Breda Breda
1235 De moeilijkheden van de Benedictijnerabdijen in de late Middeleeuwen: de Sint-Pietersabdij te Gent (ca. 1150 - ca. 1281) Braeckman, Walter 1963
2562 B177 de Molenhof Zaamslag 1973 - 1998 anoniem 1997 De Molenhof Zaamslag
2748 B177 De molens van zeeland van Hoogstraten, M. 1972 G.W. den Boer Middelburg
534 B044 De Molens van Zeeuwsch-Vlaanderen Collot d'Escury, S., Jkvr. 1927 de Spieghel Amsterdam
2856 De molens van Zeeuwsch-Vlaanderen van Winkelen, C. 1978 De Zeeuwse Boekhandel Zierikzee
677 De nationale organisatie der lakenkopers tijdens de Republiek Posthumus, N.W. 1927 Utrecht
3314 B152 De natuur terug. Honderd Nederlanders over het bouwen van onland Dijs, Fred & Maurtis Groen 1990 Zomer & Keuning Ede
4702 B322 De natuurkunde van 't Vrije Veld. Dr. M. Minnaert 1942 W.J. Thieme & Cie Zutphen
3058 B199 De nazaten van Laurentius van Damme van Damme, Eugiene J. 1991 Eugiene van Damme Onbekend
3708 B293 De Ned. Herv. kerk Groede Lepoeter, G.J. 1986 Kerkvoogdij Groede
2039 B224 De Nederlanden in Frankrijk. Overstraeten J., van 1969 Vlaamse Toeristenbond Antwerpen
2964 B199 De nederlandsche heidemaatschappij 60 jaar van Maaswinkel, D. e.a. 1948 Ned. Heidemij Onbekend
1714 De Nederlandsche Wetboeken alsmede de Grondwet en vele wetten, besluiten en reglementen met verwijzing naar de betrekkelijke artikelen van de Grondwet, de Nederlandsche en Fransche wetboeken en de Staatsbladen voor het Koningrijk der Nederlanden, bevatten 1858 Gorinchem
1713 De Nederlandsche Wetboeken alsmede de Grondwet en vele wetten, besluiten en reglementen met verwijzing naar de betrekkelijke artikelen van de Grondwet, de Nederlandsche en Fransche wetboeken en de Staatsbladen voor het Koningrijk der Nederlanden. 1858 Gorinchem
1244 De Nederlandse "Conseil à un ami" van P. de Fontaines Strubbe, E.I. 1963
3553 De Nederlandse Delta. Een compromis tussen milieu en techniek in de strijd tegen het water Duursma, E.K. e.a. 1982 Kon. Ned. Academie van Wetenschappen Maastricht
3333 B296 De Nederlandse houding ten aanzien van de slavenhandel en slavernij 1596-1863 Priester, L.R. 1987 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg
1160 B004 De Nederlandse munten Enno van Gelder, H.A. 1965 Het spectrum Antwerpen
1122 De Nederlandse Musea Ministerie van C.R.M. 1976 Ministerie van C.R.M.
1659 De Nederlandse Platina-Goud- en Zilvermerken vanaf 1813 Bossche, J.B.F. van de 1989 Rotterdam
230 B049 De Nederlandse wateren en plaatsen in de Romeinse tijd Hettema, H. 1951 Martinus Nijhoff 's -Gravenhage
1709 B165 De Nederlandse Wetboeken alsmede de Grondwet en vele wetten, besluiten en reglementen met verwijzing naar de betrekkelijke artikelen van de Grondwet enz. enz. Vernée, Mr. L.G. (bewerker) 1858 Noorduyn en Zoon Gorinchem
2298 B320 De nieuwe gemeente Hulst. Een beschouwing rond het 10-jarig bestaan Gilhuys, P.M. 1980 Gemeente Hulst
4200 B040 De nieuwe taalgids 65e jaargang 1972 , Een nieuwe benadering van de Reinaert Hagtingius, T. 1972 Wolters Noordhoff N.V. Groningen
3963 B226 De Nieuwe Zeeuwse Nachtegaal 60 jaar Poëzie in het Zeeuws Tijdschrift 1950-2010 van der Velde, P. , Hofman, W. 2010 Zeeuws Tijdschrift Middelburg
2417 B205 De nieuwste geschiedenis Caljé, P.A.J. & J.C. den Hollander 1992 Het Spectrum Utrecht
3059 B199 De Noord-Brabantse familie Knipscheer Knipscheer, Corn. J. 1978 Corn. Knipscheer Lamswaarde
4615 B284 De notenboom Hontelé, André 0 Malmber, L.C.G. 's Hertogenbosch
2605 B309 De oermens Clark Howell, F. 1966 Het Parool Amsterdam
3159 B310 De Olieman en andere liedjes van Tol, Jacques 1992 Henk van Gelder en De Boekerij Amsterdam
663 B255 De Ommegang van Dendermonde door de eeuwen heen Landschoot, Juul van 1930 Het Ros Beiaard Dendermonde
4158 B039 De ontsnapping van een gevangene van Tussenbroek 1999 Lerp Publishing Zaltbommel
419 B232 De ontwikkeling van de grossierderij in levensmiddelen in de 19e en 20e eeuw Oggel, D.J. 1966 Oggel Axel
3330 De ontwikkeling van de stad Aardenburg en haar bestuurlijke instellingen in de Middeleeuwen Melker, B.R. de 1987 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg
22 B042 De ontwikkeling van de vesting Hulst en onderhorige forten Brand, K.J.J. 1983 K.J.J. Brand Hulst
1766 B055 De ontwikkeling van het Lager Onderwijs in Terneuzen in de tweede helft van de negentiende eeuw. Minnen, C.A. van 1983 Oudhoudkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst
4210 B117 De Oorkonden der Graven van Vlaanderen I diplomatische inleiding Prevenier, Dr. W. 1966 Koninklijke commissie voor geschiedenis Brussel
4212 B117 De oorkonden der graven van Vlaanderen II Uitgave Prevenier, Dr. W. 1964 Brussel
4216 B118 De oorkonden der graven van Vlaanderen III Prevenier, Dr. W. 1971 Brussel
4249 B078 De oorkonden van Pitsenburg deel 1 diverse 1991 Rijksarchief Antwerpen
4250 B078 De oorkonden van Pitsenburg deel 2 diverse 1993 Rijksarchief Antwerpen
4251 B078 De Oorkonden van Pitsenburg deel 3 diverse 1996 Rijksarchief Antwerpen
3776 De oorlog te Biervliet. Begin en einde 1940 en 1944 van de Vijver, H.A.M. 1978 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
3471 B056 De opdracht of de vele gezichten van Herman Wijffels Smit, Jan 2014 uitgeverij Balans Amsterdam
2962 De Operatiën van het veldleger en het oostfront van de vesting Holland mei 1940 Hoofddeel III Ministerie van Oorlog 1955 Staatsdrukkerij-en Uitgeverijbedrijf s-Gravenhage
125 B239 De opstand van Gent (1379-1385) en Hulster Ambacht. Aantekeningen van de tiendontvanger Willem Faytop Cuyper. J. de 1961 Dewilde Handzame
4693 B321 De opwekking, voortbegeleiding, en toepassing van electriciteit Balen, van, C. L. 1930 Centraal Bureau Arnhem
2673 B113 De oranje-Erfopvolging rond de eeuwwisseling Cleverens, René 1997 Cleverens Middelburg
2679 B059 De oranjes in een handomdraai. ABC van ons vorstenhuis van Ditzhuyzen, Reinildis 2002 uitgeverij balans Meppel
3820 De orientatie van de dialectstudie Weijnen, A. 1958 W.J. Thieme & Cie Zutphen
2457 B189 De Otheense kreek, vogelkundig Maas, Peter A. 1978 Vogelwacht OZVl De Steltkluut Terneuzen
3585 B317 De Oude Kaart van Nederland: leegstand en herbestemming Harmsen, Hilde 2008 Atelier Rijksbouwmeester Den Haag
2836 B167 De oude kaarten van Zeeland Klerk, Aad de 2015 Wbooks Zwolle
4011 B044 De Overstrooming in Zeeland Boot, A. 1906 Oosterbaan & Le Cointre Goes
2405 B294 De pacificatie van Gent Verleyen, K. 1976 De Sikkel Kapellen
1058 B036 De Pape van Boloys Stracke, D.A. S.J. 1923 W. Bergmans Tilburg
3945 B021 De parochie Stoppeldijk Ria,Arie en George Sponselee 2010 Personele Unie van Parochie Boschkapelle,Hengstdijk en Stoppeldijk Hulst
2068 B039 De pels van de vos. Historische achtergronden van de Middeleeuwse Reinaert satire. Wenseleers Luk 1993 Meulenhoff / Kritak Amsterdam / Leuven
290 De plaats van het geloof in het leven van Hendrik Albert van Dalsum, de worsteling van een liberaal katholiek met de moderniteit (1868-1944) Kort, Jan de 2009 Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg
2101 B101 De pliocene gastropodenfauna van Kalloo Marquet R. 1998 Belgische Vereniging voor Paleontologie vzv Antwerpen
3918 B201 De Poelpolder en zuid-Chemie Stichting "Welzijnsraad" 1982 Stichting Zeeuws Coordinatieorgaan voor natuur-, Landschap- en milieubescherming Goes
2459 B192 De Polsvliet van natuur- naar cultuurlandschap Jansen, M.G.M. 1980 Vogelwacht de steltkluut Hulst
367 B046 De Poort van Hulst vóór de Vijftiende Eeuw Adriaanse, J. 1927 Drukkerij Honoré Verwilghen Hulst
2005 B281 De Poorterij van menen Coussement Ph. 1971 Kortrijk
82 B236 De posterijen in verleden en heden Maat. J.P. de. e.a. 1997 Streekmuseum IJzendijke
740 B261 De Predikheeren te Gent, 1228-1854 Arts, Pater Josephus 1913 Siffer W. Gent
1322 De Premonstratenzer-wetgeving in de Xlle eeuw. Een nieuwe getuige. Milis, L. 1968
569 B059 De Provincie Zeeland en hare Rechterlijke indeeling vóór 1795 Fruin, R. 1933 het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen Middelburg
559 B133 De Provincie Zeeland, in hare aloude gesteldheid en geregelde vorming beschouwd Utrecht Dresselhuis, J. ab 1836 Abrahams, de Gebroeders Middelburg
1987 B127 De Raad van Vlaanderen en Staatsvorming onder Karel V (1515-1555) Peteghem P.P.J.L., van 1990 Gerard Noot instituut Nijmegen
2246 B049 De ramp anoniem 1953 Ver. Ter bevordering van de belangen der boekhandels Amsterdam
1924 B114 De Ramp. Een reconstructie Slager, Kees 1992 De Koperen Tuin Goes
786 De Rapporten van de Kantoncommissarissen (1797-1800), d. I Maaseik Colson, M. 0
4466 221 De rapporten van de kantonkommissarissen 1797-1800 deel 1 Maaseik L.Roppe 1970 Colson Maastricht
1281 De reacties van de Brugse Jacobijnen tijdens de eerste Franse inval (1792-1793) Berghe, Yvan van den 1966
568 B044 De rechterlijke organisatie van Zeeland in de Middeleeuwen Gosses, I.H.Dr 1917 Wolters Groningen/Den Haag
2369 B316 De Rede 100 jaar van der velde, Paul (hoofdred.) 2013 Zeeuws Tijdschrift jrg 63 nr 5-6 Middelburg
2881 B237 De Reformatie Simon, Edith 1967 Parool/Life Amsterdam
1253 De Reformatie te Deventer in 1579-1580. Omvang en sociaal-economische structuur van de Katholieke bevolkingsgroep tijdens de religievrede Koch, A.C.F. 1965
124 B071 De reformatorische beweging te Axel en Hulst (1556-1566) Decavele. J. 1968 Martinus Nijhoff. De Sikkel 's-Gravenhage/Antwerpen
4138 B037 De Reinaert ontraadseld. Wie is reinaert de Vos? Wie zijn de dieren om hem heen? Geel, Jolijn 1993 Meulenhof Amsterdam
1405 B011 De rekeningen der grafelijkheid van Zeeland onder het Henegouwsche Huis. deel 1. Hamaker, H.G. 1879 Historisch Genootschap Utrecht
554 De Rekeningen der Grafelijkheid van Zeeland onder het Henegouwse Huis Hamaker, dr. H.G. 1879 Utrecht
555 B051 De Rekeningen der Grafelijkheid van Zeeland onder het Henegouwse Huis Hamaker, dr. H.G. 1880 Kemink & zoon Utrecht
693 B075 De rekeningen der stad Gent; Tijdvak van Jacob van Artevelde 1336-1339 Deel 1 Pauw, Nap. de en Vuylsteke, J. 1874 Ad. Hoste Gent
694 B075 De rekeningen der stad Gent; Tijdvak van Jacob van Artevelde 1336-1349 Deel 2 Pauw, Nap. de en Vuylsteke, J. 1880 Ad. Hoste Gent
695 B075 De rekeningen der stad Gent; Tijdvak van Jacob van Artevelde 1346-1349 Deel 3 Pauw, Nap. de en Vuylsteke, J. 1885 onbekend Gent
1552 B236 De Rembrandts van Oostkapelle Laurentius, Th. 2006 Zeeuwse Boekhandel Yerseke
2880 B180 De Renaissance Hale, John R. 1966 Parool/Life Amsterdam
1564 De Republikeinse Kalender en de volledige vergelijkingstabellen met de Gregoriaanse Kalender 0
1878 B237 De restauratie van het kerkje van de Ned. Herv. Gem. te Kloosterzande Kok, A.A. 1924 onbekend
1321 De revolutiedagen van 1830 in Aalst Witte, Els 1968
3306 B152 De Rode Kruis-hulp in de watersnood 1953 anoniem 1953 Rode Kruis s-Gravenhage
4142 B040 De roman van Reinaart de Vos Eugene Bosschaerts 1953 C. de Vries-Brouwers Antwerpen
3268 B067 De Romeinen in Zeeland. Onder de hoede van Nehalennia Trimpe Burger, J.A. 1997 Provincie Zeeland Middelburg
221 De Romeinen in Zeeland. Onder de hoede van Nehalennia Trimpe Burger, J. A., afdeling Voorlichting, R. J. Swiers 1997 Provincie Zeeland Middelburg
3929 De roversbende van Vlaanderen Peter Laroy 1997 Roularta books en Taptoe Eeklo
3990 B239 De Rupelbres te Wintam. De watersnood in Klein-Brabant Meeus, J. 1953 J. Meeus Wintam-Hingene
871 B289 De Saksenspiegel in Nederland. Eerste stuk - oudere tekst Geer van Jutphaas, Mr. B.J.L. Baron de 1888 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
872 B275 De Saksenspiegel in Nederland. Tweede stuk-vermeerderde tekst met de glosse. Geer van Jutphaas, Mr. B.J.L. Baron de 1888 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
2028 De schat van Baudelo. Baetens Rob 1997 Waasmunster
1810 De Schelde Atlas. Een beeld van een estuarium Eck, G.Th.M van 1999 Middelburg
2838 B319 De Schelde Van bron tot monding. Stuyck, Raf 1987 Lannoo Tielt
2810 B079 De Schelde, een stroom natuurtalent Meire, Patrick e.a. (eindred.) 1995 Instituut voor natuurbehoud e.a. Hasselt
2812 De Schelde. Verhaal van een rivier van Strydonck, Mark & Guy de Mulder 2000 davidsfonds Leuven
1994 De Schelde. Verhaal van een rivier. Strijdonck, M. van en Mulder, G. de (red.) 2000 Davidsfonds Leuven
2811 De ScheldeAtlas, een beeld van een estuarium van Eck, Bert (eindred.) 1999 Scheldeinformatiecentrum Middelburg
2609 B077 De Scheldepolders van de Linkeroever Van Gerven, Rijkhard 1977 Polder vh Land van Waas Beveren
4685 B319 De Scheldepolders van de Linkeroever Rijkhard van Gerven 1977 Herman Cools en Jos D'Hondt Beveren en st-Niklaas
650 De Scheldepolders van de Linkeroever (Land van Waas en LAnd van Beveren) Gerven, Rijkhard van 1977
328 B238 De Schijnwerper op de Basiliek van de H. Willibrordus te Hulst, Z. Vl. Koopmans, A. en P.J. Brand 1971 Roosendaal
2453 B042 de schijnwerper op de parochie van de h. willibrordus te Hulst Koopmans, Ant. 1962 Parochiebestuur Hulst
3662 B186 De Schoolmeester en de Stad. J.H. van Dale en Sluis Driel, Lo van 2013 Durenkamp Aardenburg
2809 B094 De schoonheid van Zeeland Land, Ton 1994 Atrium Alphen ad Rijn
747 De Schoorstenen van het Stadhuis te Gent Pauwels, dr. Henri 1952
581 B226 De schuttersgilden en schutterijen van Zeeland. Overzicht van wat nog bestaat Jolles, J.A. 1934 Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Middelburg

Pagina 7 van 30 Resultaten 901 - 1050 van 4431