Background Image

Bibliotheek

Pagina 7 van 15 Resultaten 901 - 1050 van 2181

ID Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie Sleutel woorden
2141 Herinneringen van een Zeeuws-Vlaamse vrachtwagenchauffeur in de jaren vijftig in de jaren vijftig Blaeij, L. de 0
154 Herinneringen van een Zeeuwse garnalenvisser Grootjans. K. 1991 Van Geyt
2721 Herkenning Tijdschrift voor marine- land- en luchtmacht 1953
2691 Hervormers aan de Oosterschelde 1598 - 1653 Welten J. 0
2522 Hervorming in Zeeland (ca. 1520 - 1572) Rooze-Stouthamer, Clazien 1996 Goes
2121 Het rechtsboek van den Briel, beschreven in vijf tractaten door Jan Matthijssen Fruin, Mr.J.A. en Mr.M.S.Pols 1880 's Gravenhage
1569 Het aandeel van de landbouwers in de koop van de nationale goederen in Belgi? (1796-1821). Lambert, Dr. J. 1970
2000 Het archief der Kiezersvereniging 'De Grondwet' te Middelburg, 1857-1880 Kuyper, J. de 1976 Middelburg
2289 Het archief van de Abdij van Boudelo te Sinaai-Waas en te Gent.. Vleeschouwers, Cyriel 1983 Brussel
2290 Het archief van de Abdij van Boudelo te Sinaai-Waas en te Gent.. Vleeschouwers, Cyriel 1983 Brussel
2001 Het archief van de commissie tot uitdeeling van spijs aan minvermogenden binnen Middelburg, 1816-1933 1976
2178 Het archief van de Econoom van de Franse militaire hospitalen in Middelburg en Veere, 1799-1814 Scherft, p. 1976 Middelburg
2179 Het archief van de Keurkamer der gouden en zilveren werken te Goes, 1807-1811 Scherft, P. 1976 Middelburg
2181 Het archief van de Koninklijke zangvereniging 'Tot oefening en uitspanning', 1834-1954 en de daarbij gedeponeerde archiefbescheiden, 1829-1973 1976 Middelburg
2183 Het archief van de Vaderlandsche Societeit te Middelburg, 1795-1800 Unger, W.S. 1976 Middelburg
1997 Het Archief van de Zuidhollandse-Zeeuwse Ring van Doopsgezinde Gemeenten, 1862-1961 Mulder, A. 1976 Middelburg
1989 Het archief van het Bijbelgenootschap (1814-1892) en het daarbij gedeponeerde archief van de Commissie voor de zondagsschool te Middelburg (1835-18885) Kuyper, J. de 1976 Middelburg
2009 Het archief van het Hulpgenootschap Zeeland van het Nederlandsch godsdienstig Tractaatgenootschap, 1822-1885 Bruijn, M.P.D. 1976 Middelburg
1999 Het archief van het Toelagefonds voor Ambachtslieden te Middelburg, 1865-1951 Kuyper, J. de 1976 Middelburg
2182 Het archief van mr. Johan Christiaan Clement, 17e eeuw-1913 Scherft, P. 1976 Middelburg
604 Het avontuur van de Liebaards 1297-1302-1304 . Geschiedenis van een Vlaamse opstand, Delfos, Leo 1952 Tielt
573 Het Axelse Bos Grootjans, B.M. 1977 Terneuzen
2638 Het bisdom Gent, 1559-1991, vier eeuwen geschiedenis. Cloet M., Collin L., Boudens R. 1991 Gent
854 Het Bisdom Terwaan, van den oorsprong tot het begin der Werveke, Hans van 1924 Gent, Parijs
1386 Het Brabants landjuweel der Rederijkers (1515-1561) Autenboer, E. van 1981 Middelburg
1496 Het Brabantse strafrecht en zijn toepassing in de praktijk vnl. te Brussel in de XVe eeuw F. Vanhemelrijck 1966
763 Het Brugsche Livre des Mestiers en zijn navolgelingen. Vier aloude conversatieboekjes om Fransch te leren Gessler, Jan 1931 Brugge
39 Het carillon van de Heilige Willibrordus basiliek Stockman. P. 1992 Albert Heijn
1658 Het dikke bijnamenboek Zeeuws-Vlaanderen Deij, F. en J. Nuughton 2009 Axel
684 Het District van Sluis in Vlaanderen beschouwd in des zelfs wording. Natuurlijke, burgerlijke en zedelijke gesteldheid Ab Utrecht Dresselhuis, J. 1819 Middelburg
820 Het distrikt St. Nikolaas, voorheen Land van Waes, Provincie Oost-Vlaanderen. dl 1 Bogaerde, Jr. A.J.L. van den 1825 St. Nikolaas
821 Het distrikt St. Nikolaas, voorheen Land van Waes, Provincie Oost-Vlaanderen. dl 2 Bogaerde, Jr. A.J.L. van den 1825 St. Nikolaas
822 Het distrikt St. Nikolaas, voorheen Land van Waes, Provincie Oost-Vlaanderen. dl 3 Bogaerde, Jr. A.J.L. van den 1825 St. Nikolaas
137 Het distrikt van Sluis in Vlaanderen?wording. natuurlijke. burgerlijke en zedelijke gesteldheid Ab Utrecht Dresselhuis. J. 1819 S. van Benthem
754 Het eclectisme in de Middelburgse Architectuur. Pleidooi voor een dieptepunt Jilleba, Fred. 1981 Heinkenszand
791 Het einde van De Volkswil Dalsum, H.A. van 1915 Hulst
1397 Het expressionisme in Belgi? Langui, Emiel 1970 Brussel
2790 Het Fort St Anna in de polder van Namen Leune J.M.G. 0 forten
1542 Het Gallo-Romeins grafveld te Balgerhoeke Clippele, Lieve de 1968
794 Het Geheim des Tijds Dalsum, H.A. van 1918 Sittard
795 Het Geheim des Tijds Dalsum, H.A. van 1918 Sittard
796 Het Geheim des Tijds Dalsum, H.A. van 1918 Sittard
1220 Het geheim des tijds Dalsum, H.A. van 1918 Hulst
899 Het Gends Charter-Boekje, of verzameling van oude Charters .... van de Abten der Kloosters van S. Pieters en van S. Baefs etc. Ridder Karel-Lodewijk Diericx 1821 Gent
2243 Het geslacht Toorenaar Thorenaar Toorenaar, C.A. 1986 Zaamslag
843 Het Gildeleven in vroeger eeuwen Allossery, Paul, J.C.D. 1926 Brugge
2349 Het Gildenboek van Sint Sebastiaan van Lamswaarde, 1717-1867. (notulen, ledenlijst e.a. van het schuttersgilde.) 0
807 Het Grafelijk geslacht Huyn van Amstenrade en Geleen Elisaens Mc. Kenna, P. 0 Sittard
884 Het Grondwettelijk Bestuur van het oude Gent Rycker, L. de 1880 Gent
674 Het Groot Eiland Centraal... Buise, M.A. 1977 Hulst
2260 Het groot Fransch en Nederduitsch Woordenboek, uit het Gebruik en uit de beste Schrijveren, met behulp van voornaame Taalkundigen opgesteld Halma, F. 1761 Leiden/Utrecht
385 Het grote blauw. Natuur in de Zeeuwse Deltawateren. Swiers, Robbert Jan 2001 provincie Zeeland Middelburg
2703 Het grote gebod, gedenkboek van het verzet. LO en LKP dl1 0
2704 Het grote gebod, gedenkboek van het verzet. LO en LKP dl2 0
387 Het Hof te Zande met zijn kerkje te Kloosterzande in de loop der eeuwen Buijsrogge, C. en George Sponselee 2011 eigen beheer
1151 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
1152 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
1153 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
1154 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
1155 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
1156 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
1157 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
1158 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
1159 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
1160 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
1161 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
1162 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
1163 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
1164 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
1165 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
1166 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
1167 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
1168 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
1169 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
1170 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
2306 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. 11a: Nederlands-Indi?. dl 1 + dl 2 Jong, L. de 1984 NIOD Amsterdam
2307 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. 11b: Nederlands-Indi?. dl 1 + dl 2 Jong, L. de 1985 NIOD Amsterdam
2308 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. 11c: Nederlands-Indi?. dl 1 + dl 2 Jong, L. de 1986 NIOD Amsterdam
622 Het Kroondomein in Hulster Ambacht en Omgeving Groot, H. de 1930
134 Het kruipend gedierte des aardbodems Wolkers. J. 1998 St.Landschapsbeheer Zeeland
1667 Het Land van Beveren 1959 Het Land van Beveren
219 Het Land van Hulst en aangrenzend gebied in heden en verleden Steijns. E. en G. Sponselee 1995 Drukkerij Duerinck BV Kloosterzande Hulst, Land van Hulst, fotoboek
2669 Het land van Reynaert. Daele Rik, van, Rijssen Marcel en Heyse 1991 Leuven
813 Het Land van Waas in de Romeinse tijd Thoen, Hugo 1975 Sint-Niklaas
816 Het land van Waas: tien eeuwen bouwkunst Demey, Anthony 1983 Kon. Oudheidkundige Kring van het LAnd van Waas
815 Het Land van Waes. Bijdrage tot de geschiedenis der landelijke bevolking in de XIX-e eeuw Thuysbaert, Prosper 1913 Kortrijk
1378 Het leger in de zeventiende eeuw Schulten, C.M. en J.W.M. Schulten 1969 Fibulareeks, nr. 43 Bussum
1814 Het leugenverhaal Kisling & Verhuyck 2007 Amsterdam/Antwerpen
608 Het leven van Joannes den Onbevreesden, hertoch van Borgonien, graef van Vlaenderen, Bijeen vergadert uyt verscheyden geloofweerdighe autheurs ende aude geschreven memorien ende monumenten Jonghe, Bernaert de 1852 Gent
1729 Het leven van Philipp von Hohenlohe Stuy, P.W. 2007 Heemkundige Vereniging Terneuzen
607 Het leven van Philippus de Stouten, hertoch van Borginien, ende Margarita van Male, Gravinne van Vlaanderen, Bijeen vergaedert uyt verschyden ghelooofweerdighe autheurs ende aude geschreven meorien ende monumenten Jonghe, Bernaert de 0 Gent
54 Het Liefdehuis Hulst 1861-1969 Kemseke. T. van 2002 T. van Kemseke Hulst Liefdehuis, zorg
1373 Het Museum van de Kanselarij der Ned. Orden. Totstandkoming en groei 0 Den Haag
1580 Het natuurheiligdom van M?t?r Steun?n? bij Aezani. Lambrechts, P. 1970
789 Het Natuurrecht Dalsum, H.A. van 1915 Hulst
1385 Het Nederlandsch Proza in de zestiende-eeuwsche pamfletten uit den tijd der beroerten met eene bloemlezing (1566-1600) en een aanhangsel van liedjes en gedichten uit dien tijd Fredericq, Paul 1907 Gent
159 Het Nonnenmoer. Een verhaal uit het Land van Hulst Sponselee. G. 1994 Kerkbestuur
689 Het onderzoek van vaktalen Gielen, Jos, J. 0
1525 Het ontstaan van de Banque des Flandres: onverwacht eindresultaat van het projekt Banque Anglo-Belge Laureyssens, Julienne 1968
1439 Het ontstaan van de S. Veerlecultus te Gent Voordeckers-Declerck, M.H. 1963
1567 Het ontstaan van een lokaal scriptorium te Gentbrugge in het 2e kwart van de 14e eeuw. Hemptinne, Th. de 1970
755 Het oude Middelburgse woonhuis Jilleba, Fred. 1977 Middelburg
1064 Het oudste Cartularium van het Sticht Utrecht Muller, S. Fzn. 1892 's-Gravenhage
766 Het Patriciaat in Zierikzee tijdens de Republiek Dijk, H. van en D.J. Roorda 1979 Rotterdam/Leiden
735 Het Recht der stad Reimerswaal Fruin, R. 1905 's-Gravenhage
1072 Het rechtsboek van den Briel, beschreven in vijf tractaten door Jan Matthijssen Fruin, Mr. J.A. en Mr. M.S. Pols 1880 's-Gravenhage
998 Het rechtsboek van den Dom van Utrecht door Mr. Hugo Westinc Muller, S., Fzn 1895 's-Gravenhage
1203 Het Rijk van den tijd, (schets der algemene geschiedenis) Kleijntjes, J. en H.I. de Bie. 0 Leiden
1469 Het slopen van het castrum te Oudenburg en de vroegste geschiedenis van Brugge Aneca, H. 1964
526 Het spookte in Zeeuws-Vlaanderen Vries, Johan de 1982 Terneuzen
1269 Het Staatsarchief te Gent Haute, K. van den 0
40 Het Stadhuis van Hulst Stockman. P. 1993 Albert Heijn
2006 Het Stadsarchief te Gent Haute, K. van den 0
2233 Het strafproces van Jan de Corte en Pierrijne Vaerewijck, zijn huisvrouw, gehouden voor de vierschaar van leenmannen van de hal en het kasteel van Beveren, tussen juni en oktober anno domini 1699 Kort, Jan de 1991 Bergen op Zoom
1717 Het Streekdrachtenboek Brunsting, A. en H. van Zuthem 2007 Waanders Zwolle
2433 Het tarief van de "Overslach" bij Wachtebeke (begin XVIe eeuw) Mertens, J.A. 1967 Gent
1194 Het telefoontoestel door de jaren heen 0 's- Gravenhage
757 Het Van de Perrehuis te Middelburg Jilleba, Fred. 1979 Heinkenszand
2461 Het verdonken land van Saeftinghe Sponselee, G.M.P. en M.A. Buise 1979 Kloosterzande
2465 Het Verdonken Land van Saeftinghe en de Westerschelde Jacobusse, Ch. en M.Decleer 2003 Davidsfonds Leuven
536 Het Verdronken Land van Saeftinghe 1979 Kloosterzande
1819 Het verhaal van Zeeland Kuipers, J.J.B. en R.J. Swiers 2005 Verloren Hilversum zeeland/cultuurgeschiedenis
1783 Het verleden van steden. 4000 jaar bouwen en verbouwen in Europa Rottier, H. 2004 Davidsfonds Leuven
2619 Het verstilde ogenblik. Gedichten. Vervaet, Roger 1995 Stekene
178 Het water achterna. Een waterschapspad doorheen de Vier Ambachten Sponselee. G.. samenst. 1992 Duerinck
2644 Het waterschap. Wat doet dat? Groen J. 1981 's Gravenhage
2663 Het werk van de Vos. Samenleving en criminaliteit in de late Middeleeuwen. Berents D.A. 1985 Zutphen
2641 Het werkpaard. Schetsen van het voorbije landleven. Romijn Wim 1993 Antwerpen
1887 Het woord aan de gevel, de gevel aan het woord. Huisnamen en opschriften in Zeeland Graaf, E. de 2005 Zeeuwse boekhandel
367 Het woord aan de gevel, de gevel aan het woord.Huisnamen en-opschriften in Zeeland. Graaf, Ed de, Gezamenlijke Zeeuwse boekhandels 2005 Gezamenlijke Zeeuwse boekhandels
332 Het Zeelandgevoel Amicis, E. de, Ton Anbeek, Charles de Coster e.a. 1993 De Koperen Tuin Goes
1811 Het Zeeuws-Vlaamse Geslacht Hiel 1625-heden Lases, W.B.P.M. en J.G. Hiel 2003 St. Genealogisch Centrum Zeeland Middelburg
2237 Het Zeeuws-Vlaamse Geslacht Pateer, een genealogie Meijer, P.H.E.M. de 1991 Leiden
118 Het Zeeuwsch-Vlaanderen van weleer Kuijper. E. de en G. Dieleman 1996 Van Geyt
86 Het Zeeuwse deel van het bisdom Gent onder het bestuur van de bissch.comm. A. Antonucci (1832-1841) Brand. W.J.P.M. 1981
694 Het Zeeuwse Deel van het bisdom Gent onder het bestuur van de Bisschoppelijke Commissaris Antonio Antonucci Brand, W.J.P.M. 1981 Tilburg
2536 Het Zeeuwse kostuum door de eeuwen heen, van kadonder tot keutepari Polderman, Tiny 0 Goes
2558 Het Zeeuwse zeekleilandschap Beenhakker, A.J. 1987 Middelburg
1436 Hilde van Sumere. Ge?llustreerde brochure t.g.v. een tentoonstelling van haar beeldhouwwerk. Vree, Paul de 1976 Brussel
663 Histoire constitutionelle et administrative de la ville de Bruges et du Pays du Franc jusq'? l'ann?e 1305. Traduite de l'allemand avec corrections et additions du traducteur ainsi que la carte de Bruges et de sa banlieu vers 1302 par A.E.Gheldolf Warnkoenig. L.A. 1851 Bruxelles
1130 Histoire de Belgique Pirenne, H. 1909 Bruxelles
1131 Histoire de Belgique Pirenne, H. 1909 Bruxelles
1132 Histoire de Belgique Pirenne, H. 1909 Brussel
1133 Histoire de Belgique Pirenne, H. 1909 Bruxelles
1134 Histoire de Belgique Pirenne, H. 1909 Bruxelles
1135 Histoire de Belgique Pirenne, H. 1909 Bruxelles
474 Histoire de Flandre. Deel 1: 1700 voor Chr. -1300 na Chr. Kervyn de Lettenhove, M. 1874 Brugge
2153 Histoire de Flandre. Deel 2: 1301-1383. Kervyn de Lettenhove, M. 1874 Brugge
2154 Histoire de Flandre. Deel 3: 1383-1453. Kervyn de Lettenhove, M. 1874 Brugge
2155 Histoire de Flandre. Deel 4: 1453-1500. Kervyn de Lettenhove, M. 1874 Brugge

Pagina 7 van 15 Resultaten 901 - 1050 van 2181