Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 7 van 28 Resultaten 901 - 1050 van 4170

ID Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie Sleutel woorden
2605 De oermens Clark Howell, F. 1966 Het Parool Amsterdam
3159 De Olieman en andere liedjes van Tol, Jacques 1992 Henk van Gelder en De Boekerij Amsterdam Liedjes
663 De Ommegang van Dendermonde door de eeuwen heen Landschoot, Juul van 1930 Het Ros Beiaard Dendermonde
4158 De ontsnapping van een gevangene van Tussenbroek 1999 Lerp Publishing Zaltbommel Ecbasis
419 De ontwikkeling van de grossierderij in levensmiddelen in de 19e en 20e eeuw Oggel, D.J. 1966 Axel grossierderij firma Oggel
3330 De ontwikkeling van de stad Aardenburg en haar bestuurlijke instellingen in de Middeleeuwen Melker, B.R. de 1987 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg aardenburg bestuur middeleeuwen
22 De ontwikkeling van de vesting Hulst en onderhorige forten Brand, K.J.J. 1983 K.J.J. Brand Hulst Hulst, vesting
1766 De ontwikkeling van het Lager Onderwijs in Terneuzen in de tweede helft van de negentiende eeuw. Minnen, C.A. van 1983 Oudhoudkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst Terneuzen
4210 De Oorkonden der Graven van Vlaanderen I diplomatische inleiding Prevenier, Dr. W. 1966 Koninklijke commissie voor geschiedenis Brussel
4212 De oorkonden der graven van Vlaanderen II Uitgave Prevenier, Dr. W. 1964 Brussel
4216 De oorkonden der graven van Vlaanderen III Prevenier, Dr. W. 1971 Brussel
4249 De oorkonden van Pitsenburg deel 1 1991 Rijksarchief Antwerpen
4250 De oorkonden van Pitsenburg deel 2 1993 Rijksarchief Antwerpen
4251 De Oorkonden van Pitsenburg deel 3 1996 Rijksarchief Antwerpen
3776 De oorlog te Biervliet. Begin en einde 1940 en 1944 van de Vijver, H.A.M. 1978 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
3471 De opdracht of de vele gezichten van Herman Wijffels Smit, Jan 2014 uitgeverij Balans Amsterdam Herman Wijffels
2962 De Operatiën van het veldleger en het oostfront van de vesting Holland mei 1940 Hoofddeel III Ministerie van Oorlog 1955 Staatsdrukkerij-en Uitgeverijbedrijf s-Gravenhage vesting holland wereldoorlog 1940
125 De opstand van Gent (1379-1385) en Hulster Ambacht.Aantek. van de tiendontvanger Willem Faytop Cuyper. J. de 1961 Dewilde gent hulster ambacht opstand
2673 De oranje-Eerfopvolging rond de eeuwwisseling Cleverens, René 1997 Cleverens Middelburg historie , Nederland
2679 De oranjes in een handomdraai. ABC van ons vorstenhuis van Ditzhuyzen, Reinildis 2002 uitgeverij balans
3820 De orientatie van de dialectstudie Weijnen, A. 1958 W.J. Thieme & Cie Zutphen dialect
2457 De Otheense kreek, vogelkundig Maas, Peter A. 1978 Vogelwacht OZVl De Steltkluut Terneuzen Othene, vogels
3585 De Oude Kaart van Nederland: leegstand en herbestemming Harmsen, Hilde 2008 Atelier Rijksbouwmeester Den Haag
2836 De oude kaarten van Zeeland Klerk, Aad de 2015 Wbooks Zwolle landkaarten , 400 jaar cartografie
4011 De Overstrooming in Zeeland Boot, A. 1906 Oosterbaan & Le Cointre Goes den vloed 12 Maart 1906
2405 De pacificatie van Gent Verleyen, K. 1976 De Sikkel Kapellen tachtigjarig nederlanden
1058 De Pape van Boloys Stracke, D.A. S.J. 1923 W. Bergmans Tilburg
3945 De parochie Stoppeldijk Ria,Arie en George Sponselee 2010 Personele Unie van Parochie Boschkapelle,Hengstdijk en Stoppeldijk Parochie Stoppeldijk
2068 De pels van de vos. Historische achtergronden van de Middeleeuwse Reinaert satire. Wenseleers Luk 1993 Meulenhoff / Kritak Amsterdam / Leuven Reinaert
290 De plaats van het geloof in het leven van Hendrik Albert van Dalsum, de worsteling van een liberaal katholiek met de moderniteit (1868-1944) Kort, Jan de 2009 Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg Kerk- en maatschappijgeschiedenis 1850-1944, verzuiling en dissidentisme,liberalisme,beginselen van de Franse Revolutie-Hulst-politiek-kranten
2101 De pliocene gastropodenfauna van Kalloo Marquet R. 1998 Belgische Vereniging voor Paleontologie vzv Antwerpen paleontologie, kallo
3918 De Poelpolder en zuid-Chemie Stichting "Welzijnsraad" 0 Stichting Zeeuws Coordinatieorgaan voor natuur-, Landschap- en milieubescherming Goes zeeuws-Vlaanderen, Sas van Gent
2459 De Polsvliet van natuur- naar cultuurlandschap Jansen, M.G.M. 1980 Vogelwacht de steltkluut Hulst Vogelwacht Steltkluut
367 De Poort van Hulst vóór de Vijftiende Eeuw Adriaanse, J. 1927 Drukkerij Honoré Verwilghen Hulst Hulst 4 ambachten
2005 De Poorterij van menen Coussement Ph. 1971 Kortrijk
82 De posterijen in verleden en heden Maat. J.P. de. e.a. 1997 Streekmuseum
740 De Predikheeren te Gent, 1228-1854 Arts, Pater Josephus 1913 Gent
1322 De Premonstratenzer-wetgeving in de Xlle eeuw. Een nieuwe getuige. Milis, L. 1968
569 De Provincie Zeeland en hare Rechterlijke indeeling vóór 1795 Fruin, R. 1933 het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen Middelburg
559 De Provincie Zeeland, in hare aloude gesteldheid en geregelde vorming beschouwd Utrecht Dresselhuis, J. ab 1836 Abrahams, de Gebroeders Middelburg Zeeuwse Genootschap
1987 De Raad van Vlaanderen en Staatsvorming onder Karel V (1515-1555) Peteghem P.P.J.L., van 1990 Gerard Noot instituut Nijmegen Onderzoek
2246 De ramp anoniem 1953 Ver. Ter bevordering van de belangen der boekhandels Amsterdam
1924 De Ramp. Een reconstructie Slager, Kees 1992 De Koperen Tuin Goes watersnood
786 De Rapporten van de Kantoncommissarissen (1797-1800), d. I Maaseik Colson, M. 0
1281 De reacties van de Brugse Jacobijnen tijdens de eerste Franse inval (1792-1793) Berghe, Yvan van den 1966
568 De rechterlijke organisatie van Zeeland in de Middeleeuwen Gosses, I.H.Dr 1917 Wolters Groningen/Den Haag Rechterlijk organisatie
2369 De Rede 100 jaar van der velde, Paul (hoofdred.) 2013 Zeeuws Tijdschrift jrg 63 nr 5-6 Middelburg onderwijs, Tereuzen
2881 De Reformatie Simon, Edith 1967 Parool/Life Amsterdam
1253 De Reformatie te Deventer in 1579-1580. Omvang en sociaal-economische structuur van de Katholieke bevolkingsgroep tijdens de religievrede Koch, A.C.F. 1965
124 De reformatorische beweging te Axel en Hulst (1556-1566) Decavele. J. 1968 Martinus Nijhoff. De Sikkel 's-Gravenhage/Antwerpen reformatie, axel, hulst
4138 De Reinaert ontraadseld Jolijn Geel 1993 Meulenhof Amsterdam Wie zijn de dieren om hem heen?
554 De Rekeningen der Grafelijkheid van Zeeland onder het Henegouwse Huis Hamaker, dr. H.G. 1879 Utrecht
555 De Rekeningen der Grafelijkheid van Zeeland onder het Henegouwse Huis Hamaker, dr. H.G. 1880 Kemink & zoon Utrecht rentmeester in zeeland
693 De rekeningen der stad Gent; Tijdvak van Jacob van Artevelde 1336-1349 Pauw, Nap. de en Vuylsteke, J. 1874 Ad. Hoste Gent Eerste deel 1336 - 1339
694 De rekeningen der stad Gent; Tijdvak van Jacob van Artevelde 1336-1349 Pauw, Nap. de en Vuylsteke, J. 1880 Ad. Hoste Gent Tweede deel 1340 - 1345
695 De rekeningen der stad Gent; Tijdvak van Jacob van Artevelde 1336-1349 Pauw, Nap. de en Vuylsteke, J. 1885 Gent Derde deel 1346 - 1349
1552 De Rembrandts van Oostkapelle Laurentius, Th. 2006 Zeeuwse Boekhandel Yerseke schilderkunst
2880 De Renaissance Hale, John R. 1966 Parool/Life Amsterdam
1564 De Republikeinse Kalender en de volledige vergelijkingstabellen met de Gregoriaanse Kalender 0
1878 De restauratie van het kerkje van de Ned. Herv. Gem. te Kloosterzande Kok, A.A. 1924 bouwkunst
1321 De revolutiedagen van 1830 in Aalst Witte, Els 1968
3306 De Rode Kruis-hulp in de watersnood 1953 anoniem 1953 Rode Kruis s-Gravenhage watersnood
4142 De roman van Reinaert de Vos Eugene Bosschaerts 1953 Omega Antwerpen roman
3268 De Romeinen in Zeeland. Onder de hoede van Nehalennia Trimpe Burger, J.A. 1997 Provincie Zeeland Middelburg romeinen
221 De Romeinen in Zeeland. Onder de hoede van Nehalennia Trimpe Burger, J. A., afdeling Voorlichting, R. J. Swiers 1997 Provincie Zeeland Middelburg
3929 De roversbende van Vlaanderen Peter Laroy 1997 Roularta books en Taptoe Eeklo roversbende
3990 De Rupelbres te Wintam. De watersnood in Klein-Brabant Meeus, J. 1953 J. Meeus Wintam-Hingene watersnood
871 De Saksenspiegel in Nederland Geer van Jutphaas, Mr. B.J.L. Baron de 1888 's-Gravenhage
872 De Saksenspiegel in Nederland Geer van Jutphaas, Mr. B.J.L. Baron de 1888 's-Gravenhage
2028 De schat van Baudelo. Baetens Rob 1997 Waasmunster
1810 De Schelde Atlas. Een beeld van een estuarium Eck, G.Th.M van 1999 Middelburg
2838 De Schelde Van bron tot monding. Stuyck, Raf 1987 Lannoo Tielt schelde scheepvaart visserij veerdienst
2810 De Schelde, een stroom natuurtalent Meire, Patrick e.a. (eindred.) 1995 Instituut voor natuurbehoud e.a. Hasselt
1989 De Schelde. Van bron tot monding. Stuyck, Raf 1987 Lannoo Tielt
2812 De Schelde. Verhaal van een rivier van Strydonck, Mark & Guy de Mulder 2000 davidsfonds Leuven
1994 De Schelde. Verhaal van een rivier. Strijdonck, M. van en Mulder, G. de (red.) 2000 Davidsfonds Leuven
2811 De ScheldeAtlas, een beeld van een estuarium van Eck, Bert (eindred.) 1999 Scheldeinformatiecentrum Middelburg Schelde ontpoldering
2609 De Scheldepolders van de Linkeroever Van Gerven, Rijkhard 1977 Polder vh Land van Waas Beveren
650 De Scheldepolders van de Linkeroever (Land van Waas en LAnd van Beveren) Gerven, Rijkhard van 1977
328 De Schijnwerper op de Basiliek van de H. Willibrordus te Hulst, Z. Vl. Koopmans, A. en P.J. Brand 1971 Roosendaal Hulst, basiliek
2453 de schijnwerper op de parochie van de h. willibrordus te Hulst Koopmans, Ant. 1962 Parochiebestuur Hulst vragenlijst
3662 De Schoolmeester en de Stad. J.H. van Dale en Sluis van Driel, Lo 2013 Durenkamp Aardenburg taal en Letterkunde, Biografie
2809 De schoonheid van Zeeland Land, Ton 1994 Atrium Alphen ad Rijn toerisme
747 De Schoorstenen van het Stadhuis te Gent Pauwels, dr. Henri 1952
581 De schuttersgilden en schutterijen van Zeeland. Overzicht van wat nog bestaat Jolles, J.A. 1934 Middelburg
502 De secte der Loïsten of Antwerpse Libertijnen (1525-1545). Eligius Pruystinck (Loy de Schaliedecker) en zijne aanhangers Frederichs, Julius 1891 Gent/'s-Gravenhage
2015 De Sint-Catharinakerk te Wachtebeke Roets R. 1993 Oudenaarde
4192 De Sint-Pietersabdij te Gent Driessche, Roger van 1980 Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde Gent archeologie, kunsthistorie
1796 De slag der Guldensporen. Bijdrage tot de geschiedenis van de Vlaanderens vrijheidsoorlog, 1297-1305. Verbruggen, J.F. 1952 Standaard Antwerpen/Amsterdam Guldensporen slag
3654 De slag om 't Molentje. Moerkerke 1944 Morre, Roger 1981 de Eecloonaar Eeklo
205 De slag om de Oosterschelde Schipper, Paul de 2008 Uitgeverij Atlas Amsterdam/Antwerpen Deltawerken
1446 De Slag om de Schelde. Geallieerden bevrijden Zeeland, sept.-nov. 1944 Jan van Damme 2009 PZC Raamsdonkveer bijvrijding Zeeland 1944
158 De Sluis van Terneuzen. Haven van Gent. Vertoog der stad Gent voor de Cie Behogne. 15 December 1947 1947 Haven van Gent Gent kanaal Gent-Terneuzen
1404 De Sociale hiërarchie in de woningbouw. Antwerpen omstreeks 1834. Woningtoestanden en gangensaneringen te Antwerpen in het midden der 19e eeuw. Hannes-C. Lis, J. 1970
197 De souvereine en independente staat Zeeland Kluiver, J. H. 1998 De Zwarte Arend Middelburg 80jarige oorlog Zeeland
1674 De Spaanse Griep van '18. De epidemie die meer dan 20.000.000 levens eiste Gooyer, A.C.de 1978 Amsterdam
1423 De Spuije 1978 Heemkundige Kring de Bevelanden
2191 De St. Martinus te Groenendijk in het voetlicht Collet-Bauwens, Irma & Carlo Buysrogge 1994 kerkbestuur Kloosterzande
9 De St. Willibrordusbasiliek te Hulst. Brand, P.J 1976 Hulst Hulst, basiliek
13 De St.-Willibrorduskerk te Hulst in nieuwe luister na restitutie en restauratie (1806-1958) Pey. I. 1996 Oudheidkundige Kring jaarboek, basiliek , Hulst
1774 De Staatkundige start van Staats-Vlaanderen. (de verovering van Axel in 1586 als markant wapenfeit in de ontstaansgeschiedenis van Zeeuwsch Vlaanderen) Hamelink, J. 1986 verovering axel start zeeuws-vlaanderen
2832 De Staats-Spaanse Linies. Monumenten van conflict en cultuur Kuipers, Jan J.B. 2013 Uitgeverij den Boer/de Ruiter Vlissingen
1526 De stad Bergen op Zoom in verleden en heden Levelt, H. 1924 Amsterdam
27 De stadsmolen en andere monumenten in Hulst Stockman. P 1995 Albert Heijn Hulst Wij handhaven het erfdeel onze voorvaderen
26 De Stadspoorten van Hulst Stockman. P. 1994 Albert Heijn Wij handhaven het erfdeel onze voorvaderen
3172 de stamboom van de fam. Maas Maas-Klerks, Paul & Elly 2008 P.C. Maas Kloosterzande maas klerks stamboom genealogie
1431 De Steltkluut 1977 Vogelwacht Oost-Zeeuwsvlaanderen
3415 De Stem product van hoofd en hand Kok, Wim 0
1441 De Stem van Oud-Terneuzen 1964 vereniging Oud-Terneuzen
3744 De Stem, product van hoofd en hand Kock, Wim e.a. 0 De Stem B.V. Breda brochure
2490 De Sterre, een thuis van Thiel, Els 0 Instituut De Sterre Clinge zorg
2492 De Sterre, een thuis van Thiel, Els 0 Instituut De Sterre Clinge Sterre, Clinge
2513 De stichting in't zilver 1974 St. Verpleeg- en rusthuizen Zeeland Middelburg
580 De stoombootdiensten op de Westerschelde en op de Oosterschelde1828 tot 1928 Hartman, H.J.G. 0
104 De stoomtram op Oost Zeeuws-Vlaanderen. Deel 2 Boere. L. 1996 Deboektant Oostvoorne stoomtram oost-Zeeuws-Vlaanderen
3748 De stormklok riep Lockefeer, Louis 0 Duerinck-Krachten Kloosterzande toneelspel markt_hulst 1794 frans
3809 De stormvloedkering in de oosterschelde Offringa, G. 1987 Dosbouw vof
591 De straatnamen van Middelburg Stol, Taeke 0 straatnamen Middelburg
423 De strijd om Axel in september 1944 Szydlowski, Colonel Dr. Z.M. 1949 Axel
203 De strijd om de schelde Denis Whitaker & Shelagh Whitaker 1986 Hollandia BV Baarn Verhaal van Militairen en Burgers 1944
1804 De taal van de vlasser. Brouwers, A.P.J. 1957 Nijmegen vlas
2425 De Tachtigjarige Oorlog Romein, J. e.a. 1942 Uitgevers maatschappij "Elsevier" Amsterdam tachtigjarige oorlog
2377 De tachtigjarige oorlog deel 1 Presser, J. 1963 Elsevier Amsterdam
2376 De tachtigjarige oorlog deel 2 van het bestand tot de vrede van Munster Dresser, J. 1963 Elsevier Amsterdam
1302 De terra sigillata van Grobbendonk Thoen, H. 1967
4028 De tijdgids Zakkalender voor 16 eeuwen A.M. Overwater 1996 Van Wijnen Franeker eeuwige jaarkalender
1535 De tocht naar de toekomst. Gedichten. Pirenne, J. 2005 Dabar-Luyten Heeswijk gedichten
92 De tocht van de Petieterkes Sponselee, G. en K. de Roover 1989 Van Geyt productions Hulst zeeuws-vlaanderen
2274 De toekomst van agrarische Hontenisse Agrarische hogeschool Dordrecht 1988 Rabobank Kloosterzande landbouw
2029 De toestand van de waterstaat in Noordoost Vlaanderen tijdens de 16e eeuw. Kraker A.M.J., de 0
248 De toestand van de Zeeuwse natuur Jong, Ad de m.m.v. Wim van Wijngaarden, Gerard van Zuylen 1999 provincie Zeeland Middelburg Zeeland serie
1055 De toponymie van den Reinaert. Teirlinck, Is. 1910 der Koninklijke Vlaamsche Academie Gent Nieuwe opvattingen en bedenkingen
2240 De tragikomedie van de fietsvoetveer kwestie Kruiningen-Perkpolder Broekmans, A.F.M. 2005 SP-Hulst Hulst veerddienst
3025 De transformatie van de Zeeuwse Landbouw in de 2e helft van de 19e eeuw Franken, Stasje 0 Heemkundige Kring De Bevelanden Goes Landbouw
535 De Trek der Salzburgsche emigranten naar Zeeuwsch-Vlaanderen Pattist, J.N. 1928 Huis ter Heide emigranten zeeuws vlaanderen salzburg
3044 De trekpaardenfokkerij in Nederland Labouchere, P.C. 0
2769 De tuinen en landschappen van Zeeland Westendorp-Frikkee, Diana e.a. 1989 Canaletto Alphen ad Rijn buitenplaatsen flora
7 De Tuyn ghesloten. Prinsen. A. en P. Stockman 1993 De Maelstede Hulst Beleg, Hulst
616 De twee reizen van Cosimo de Medici, prins van Toscane, door de Nederlanden (1667-1669). Journaal en Documenten Hoogewerff, G.J. 1919 Amsterdam
3772 De Tweede Opstand 1572-1576 Bauwens, A.R. 1989 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
120 De tweede wereldoorlog in Oost-Zeeuws-Vlaanderen Sponselee, G. 1994 Van Geyt Hulst tweede wereldoorlog
376 De van Goethem's. Reisjournael en genealogische gegevens over een familie uit Sas van Gent Heemkundige Kring Sas van Gent 1983 1983 van Goethem/Sas van Gent
2514 De vaste verbinding over de Westerschelde 1963 Econ. Techn. Inst. Voor Zeeland Vaste oeververbinding, Westerschelde
1761 De vegetatie van Zeeuwsch-Vlaanderen. Mooij, R.M. 1986 Provinciale Planologische Dienst voor Zeeland Middelburg vegetatie
2337 De verdediging van stad en land van Hulst in de loop der eeuwen Baar, J. de e.a. (red.) 1985 Streekmuseum Vier Ambachten Hulst
335 De verhouding tussen het kapittel van Kortrijk en Hulst na de Vrede van Münster (1648) Brand, P.J 1966 Overdruk Leiegouw
1334 De verhouding van de Clerus tot de locale en regionale Overheid in het Graafschap Vlaanderen in de Late Middeleeuwen Prevenier, W. 1968
4168 De vermakelijke historie van Reinaert de vos . Mens, Jan . 0 Margriet Jeugdbibliotheek Amsterdam Reinaert
424 De verovering van Axel door Prins Maurits in 1586 en de onmiddellijk daaraan voorafgaande tijd Dieleman, P. 1936 Terneuzen
3848 De verschijningen en de boodschap van O.L. Vrouw van Fatima van Es, M.M. 1943 Missiehuis "St. Willibrordus" Uden

Pagina 7 van 28 Resultaten 901 - 1050 van 4170