Background Image

Bibliotheek

Boeken worden niet uitgeleend maar zijn alleen ter inzage in het Gemeentearchief van Hulst.
Resultaten per pagina:

Pagina 6 van 32 Resultaten 751 - 900 van 4798

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
2409 B053 De Bezetting deel 4 Jong, L. De 1964 E, Querido uitgeverij nv Amsterdam
2408 B053 De Bezetting deel 5 Jong, L. De 1965 E, Querido uitgeverij nv Amsterdam
831 De bisschoppen van Antwerpen over den toestand van het Katholicisme in Breda en Bergen op Zoom gedurende de 17e en 18e eeuw Cornelissen, J.D.M. 0
4642 B286 De Blauwe Maan derde deel Dragt, Tonge 1970 Thieme Zutphen
4627 B284 De blauwe maan tweede deel Tonke Dragt 0 Thieme & Cie Zutphen
2576 B229 De Blikken Motor De laatste beurtschippers van Zeeland 2 Koppejan, A.R. 2008 Uitgeverij ADZ Vlissingen
1962 B109 De bodem van Zeeland Sluys, P. van der, G.G.L. Steur en I. Ovaa 1965 Stichting voor bodemkartering Wageningen
4012 B044 De boer zonder god Eeekhout, Jan, H. 1933 U.M. Holland Amsterdam Amsterdam
2973 B316 De Boerderij Boer, H. de 1952 W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle
178 B047 De boerderijen van Hoek en hun bewoners Dees-Scheele, N.E., Riemens, L., Willemsen, R. 0 N.E. Dees-Scheele .
4827 B321 De Bosbruiloft De Bruyn, Stien. 0 Ons Jeugdtoneel Alkmaar
3508 B022 De boten van de provincie Afd. voorlichting (samenst.) 1997 Provincie Zeeland Middelburg
2611 B345 De Boudelo Abdij. Archeologisch onderzocht. Belie, Alfons de 1997 Culturele Kring Boudelo vzw Sint-Niklaas
5072 B352 De Boudelo-abdij 30 jaar archeologisch en geschiedkundig onderzoek De Belie 2001 Sint Niklaas
2021 De Boudeloabdij, archeologisch onderzocht. Belie Alfons, de 1997 St-Niklaas
3811 B237 De bouwgeschiedenis van de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk te Tholen Op 't Hoog, Joost 1990 Comm. Reg. Geschiedbeoef. Zld Middelburg
4346 B079 De Bouwverordening en het Woningvraagstuk Wentink, D.E. 1915 Oosthoek, A. Utrecht
2439 B056 de Braakman, sinds het afscheid van de zee… Robesin, J.C. 1974 Rekreatieschap de Braakman Terneuzen
5116 B353 De Brembosch onbekend 0 onbekend onbekend
2684 B308 De broers en de moeder van koningin Wilhelmina van Orden. Louis 0 nv Drukkerij de Spaarnestad Haarlem
1330 De brouwerijonderneming van Gilbert van Schoonbeke (1552-1562) Soly, H. 1968
1401 De Brugse havens in de Middeleeuwen. Ryckaert, M. 1972
3806 De cartons voor het speculum zelandiae Kluiver, J.H. 1989 KZGW Middelburg
4258 B074 De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden (1482-1795) deel 1 Aerts, E. Diverse auteurs 1995 Algemeen rijksarchief Brussel
4259 B079 De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden (1482-1795) deel 2 Aerts, E. Diverse auteurs 1994 Algemeen rijksarchief Brussel
5052 B350 De China-Pater vertelt no. 2, Mika-San, de trotse en andere verhalen Tarcisius P.M. Passier O.C.R. 1938 Cistercienser-Abdij Achel Mechelen
3780 De Christelijke afgescheiden gemeenten te groede 1836-1869 Barth, A.J. 1983 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
2966 B249 De Coöperatieve Raiffeisen-en Boerenleenbanken in Nederland 1948-1973 van exponent tot component Vries, Joh. De 1973 Meijer Pers Amsterdam
1691 De Cort(e), de Kort(e), 1540-1990 Kort, Jan de 1991 Hulst
1692 De Cort(e), de Kort(e), 1643-1709, (para) militaire aktiviteiten Kort, Jan de 1991 Hulst
4753 B324 De cosmografie in vraag en antwoord Groot, H. 1936 J. Muusses Purmerend
3850 B341 De dagelijkse H. Communie volgens het decreet van paus Pius X Spauwen, V. 1947 Cl. Goffin Maastricht
3808 B300 De Delta, ondeelbaar. anoniem 1985 Delta-overleg Middelburg
2750 De deltawerken techniek, politiek, achtergronden Haan, Hilde de & Ids Haagsma 1984 Waltman Delft
3497 B306 De democratie gewogen Kok, G.A. de 1986 Ad Donker Rotterdam
1514 De dialecten van Zeeuws-Vlaanderen tot Goeree-Overflakkee Driel, L. van 2004 SDU Den Haag
870 B353 De diversitate temporum Mettensis, Alpertus 1916 Dr. A. Hulshof Amsterdam
2927 B227 De Donkere Poort. 1914 Nederland 1918. deel 1 Ritter, P.H. 1931 Gebr. Graauw's Uitgeverij Amsterdam
2928 B183 De Donkere Poort. 1914 Nederland 1918. deel 2 Ritter, P.H. 1931 Gebr. Graauw's Uitgeverij Amsterdam
3321 B021 De doodendraad. De elektrische draadversperring aan de Oost- en Zeeuwss-Vlaamse grens tijdens de Eerste Wereldoorlog Vanneste, Alex 2013 Provincie Oost-Vlaanderen Antwerpen
1040 De drie revoluties der Christenheid Dalsum, H.A. van 0
1481 De Duinen 1960 Wetenschappelijk en Kultureel Centrum van de Duinenabdij en de Westhoek
1797 B144 De Duinenabdij en het Groot Seminarie te Brugge. Denaux, A., E.v.d.Berghe e.a. 1984 Lannoo Tielt/Weesp
1560 De Duinenabdij van Koksijde. Cisterciënzers in de Lage Landen Vanclooster, D. (red.) 2005 Lannoo Tielt
2999 B071 De Duitse Tijd Meulenbelt, J. 1960 A.W. Bruna & Zoon Utrecht
4010 B044 De duizend levens van Willy & Cobi Verdurmen Willy René 1968 De Arbeiderspers Amsterdam
3655 B196 De ecologie en de verspreidingspatronen van 75 soorten Bladmossen (Musci) in de provincie Zeeland Mosterdijk, H.G. 1986 Middelburg
1402 De economische betekenis van de zuidnederlandse brouwindustrie in de 16e eeuw. Problematiek. Soly, H. 1973
3713 B063 De economische ontwikkeling van WZ-Vl onbekend 1959 Ec. Tech. Inst. Voor Zeeland Middelburg
1930 B231 De economische toekomst van Zeeland. Nederlandse Maatschappij voor nijverheid en handel departement Zeeland 1946 Fa G.W. den Boer Middelburg
1520 B067 De eerste protestanten in de Lage Landen. Geloof en heldenmoed Decavele, J. 2004 Davidsfonds/Waanders Leuven/Zwolle
1182 De eerste publicaties van Jacob Cats (1593-1598) Breugelmans, R. 1977
1993 B280 De eeuw der Artevelden. Studiën over de zedelijke en maatschappelijke beschaving in Vlaanderen en Brabant. Vanderkindere Leo 1893 Gent
3361 B302 De eeuw van de Zeeuw deel 1 Cats, Jacques (samenst.) 1999 PZC Middelburg
3416 B315 De eeuw van de Zeeuw deel II Cats, J. 1999 Vink Offset Axel
1382 De ekonomische kaart van de Nederlanden in de 16e eeuw volgens Guicciardini. Brulez, W. 1970
2604 B172 De evolutie van het leven Schwoerbel, Wolfgang 1979 Sesam Bosch & Keuning Baarn
1349 De evolutie van het Taurobolium. Duthoy, R. 1969
3209 De famili Hey, Heye, Heyens, Verheyven, Heyman e.d. 0
255 B314 De familie Buysrogge Buysrogge, C. E. M. 1989 Drukkerij Duerinck B.V. Kloosterzande
3057 B299 De familie Dees Dees, D. 1983 D. Dees Breda
4484 B228 de familie Drumont Annie Drumont en Chris de Bruijn 2002 Pirola Hulst
3936 B290 De familie Hey, Heye, Heyens, Verheyven, Heyman e.d. Onbekend 0 Onbekend
3168 B298 De familie Roels Bleyenbergh, J.M. 2009 J.M. (Han) Bleyenbergh Middelburg
3207 B307 De Familiegids 11e jaargang nr 2 mei 1994 Inniger, Fr. E.a. (red.) 1994 onbekend
1622 De familiepapieren Pous, Tak van Poortvliet en aanverwante geslachten, 1752-1818 Sandberg, G.F. 1976 Middelburg
1621 De familiepapieren Tak Labrijn, 1676-1971 Sandberg, G.F. 1976
3448 B052 De februari-ramp Ellemers, J.E. 1956 Van Gorcum & Comp. Nv Assen
4225 B058 De gebouwen der Bijloke te Gent Walters, J. 1994 Gent
4472 B221 De gedenkschriften van den woudschoolmeester Rosegger Peter 0 van Holkema & Warendorf Amsterdam
4150 B024 De gedrukte Nederlandse Reynaerttraditie Rijns, H 2007 Verloren Hilversum
126 B316 De Gentsche en Brugsche bisschoppen over het katholicisme in Z.-Vl. gedurende de 17e en 18e eeuwen Cornelissen, J.D.M. 1930 Altorffer Middelburg
1318 De Gentse lijnwaadmarkt en linnenhandel in de XVlle eeuw Bastin, J. 1968
2053 De Gentse spelen van 1539. Erné B.H. en Dis L.M. van 1987 's Gravenhage
2054 De Gentse spelen van 1539. Erné B.H. en Dis L.M. van 1987 's Gravenhage
1345 De Gentse vlasindustrie vanaf het einde van de XVIIIe eeuw tot de oprichting van de grote mechanische bedrijven (1838). Coppejans-Desmedt, H. 1968
421 B295 De Gereformeerde Kerk van Axel in het tijdvak 1913 tot 1970. Deel 1, bevattende Hoofdstuk 1 t/m 20 tot en met de vrijmaking in 1945 Oggel, D.J. 1970 Axel
1776 B237 De Gereformeerde Kerk van Axel in het tijdvak van 1913 tot 1970, bevattende de hoofdstukken 21 t/m 33. Oggel, D.J. 1970 Axel
576 B048 De geschiedenis der Calamiteuse polders in Zeeland tot het reglement van 20 januari 1791 Schorer, J.A. 1897 Eduard IJdo Leiden Leiden
1786 B049 De geschiedenis der kerk van Boschkapelle, 1695-1925. Bongenaar, G. 1975 Lazaristen Susteren
427 B107 De geschiedenis van Axel Wesseling, J. 1966 J. Wesseling Groningen
2182 B192 De geschiedenis van de Camere van Rhetorica "St. Jan ten Steene" 1917-1982 Verstraeten, G. 1982 Camere van Rhetorica St.-Jansteen
148 B055 De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Terneuzen Stuij. P.W. 1992 Gereformeerde Kerk Terneuzen
388 De geschiedenis van de Kapel van O.L. Vrouw Ter Eecken Everaard, J.A. 1934 Kloosterzande
3041 B295 De geschiedenis van de keuring van landbouwgewassen in de provincie Zeeland Dorst, J.D. 1957 Keuringsdienst Zeeland van de N.A.K. Goes
3962 B228 De geschiedenis van de landbouw (3) Poel, J.M.G van der 0 Cehave nv Eindhoven
396 B065 De geschiedenis van de Parochie Stoppeldijk Bongenaar, G.J.G. 1959 Stoppeldijk
472 De Geschiedenis van de Spoorwegmaatschappijen Gent-Terneuzen en Mechelen-Terneuzen Hesselink, H.G. 1983 Kloosterzande
397 B065 De geschiedenis van Hengstdijk Bongenaar, G.J.G. 1956 Hengstdijk
1153 B223 De geschiedenis van het geslacht Oggel en aanverwante geslachten Oggel, D.J. Jzn 1966 D. Oggel Axel
1780 B228 De geschiedenis van het lager onderwijs te Overslag. Knegtel, P.F.J.M. 1981 Knegtel, P.F.J.M. Axel
3702 B346 De geschiedenis van het lager onderwijs te Slijkplaat Knegtel, P.F.J.M. 1980 Knegtel onbekend
1973 B022 De geschiedenis van het Zeeuwse profwielrennen over de periode van 1931 - 1996 Herder, J.W. den 1997 J.W. den Herder Middelburg
365 B130 De Geschiedenis van Hulst Brand, P.J. 1972 Repro-color st Niklaas
2004 B142 De geschiedenis van Kortrijk. Van Doorselaer, A., et al. 1990 Lannoo Tielt
2460 B019 De Geschiedenis van Ossenisse Bongenaar, G.J.G. pr. 1962 Duerinck-Krachten Kloosterzande
465 B069 De geschiedenis van Terneuzen Wesseling, J. 1958 Drukkerij N.V. v/h Firma van de Sande Terneuzen
3056 B294 De geslachten Scheele Scheele, M.J. & J.A. Hangoor (red.) 1996 Vereniging mr. Hendrick Scheele Middelburg
2656 B294 De Geuzenhoek te Horbeke. De Oude kerk (1795-1995) Blommaert, W. Vital 1995 Prot. Historisch Museum Horebeke
2657 B262 De Geuzenhoek te Horbeke. Van geslacht tot geslacht J. Arnold de Jonge 2000 Protestants Historisch Museum Horebeke
2655 B239 De Geuzenhoek te Sint-Maria-Horebeke Arnold de Jonge, J. 1979 Willy Blommaert Horebeke
1342 De gezagsconcentratie in het arrondissement Aalst tijdens de 19e eeuw. Liebaut, Hilaire 1968
1467 De Ghulden Roos 1941 Oudheidkundige Kring Roosendaal
675 B084 De gilden, theorie en praktijk Eeghen, I.H. van 1965 C.A.J. van Dishoeck Bussum
2019 B138 De glans van Citeaux in de Nederlanden, 900 jaar cistercienzerabdijen, 1098-1998 Hoste A., Nuyttens M, Bockstaete G., van 0 Stichting Kunstboek Brugge
3232 B291 De Godvruchtige leidsman, aanwijzende den weg ten hemel door oefeningen en gebeden, benevens de kleine getijden van de H. Maagd Maria, enz onbekend 0 Eduard van Wees Breda
4099 B062 De godvruchtige leidsman, aanwijzende den weg ten hemel, door oefeningen en gebeden, benevens de kleine getijden van de H. maagd Maria, enz. onbekend 1832 W. van Gulick 's Bosch
3419 B287 De Gouden Delta - 10 jaar hangen en wurgen Jong, A. de, e.a. 1984 Ver. Milieuhygiëne Zeeland Middelburg
3794 B192 De gouden delta 1 Gysels, H. e.a. 1973 Centr. Landbouw publ. & docum. Wageningen
3795 B182 De gouden delta 2 Gysels, H. e.a. 1975 Centr. Landbouw publ. & docum. Wageningen
3796 B192 De gouden delta 3 Gysels, H. e.a. 1977 Centr. Landbouw publ. & docum. Wageningen
4283 B138 De gouden delta der lage landen Janssen, P. e.a. 1996 Mercatorfonds Antwerpen
2646 B230 De grens. Langs de randen van Nederland Witt, Enno de 2013 Athenaeum-Polak & Van Gennep Amsterdam
241 B231 De grenzen tussen kaapvaart en zeeroverij. De aktiviteiten van kapitein Frans Behem tussen 1537 en 1539. Gooskens, Frans 1986 Middelburg
4071 B033 De Grenzen van Nederland Vrankrijker, A.C.J. 1946 Contact Amsterdam
578 B239 De groei van de Nederlandse haringindustrie en het raadsel van het Zeeuwse zout (14e-16e eeuw) Wee, H. van der 1965 Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Hulst
3825 B045 De groene baret. Franse commando's in de tweede wereldoorlog Kieffer, 1969 Het Spectrum Utrecht
577 B228 De grondboringen in Zeeland Seelheim, F. 1879 Johannes Muller Amsterdam
855 B133 De Groote Cultuurstrijd dl.2 De Christelijke Republiek 1581-1585 Prims, Floris 1943 Standaard boekhandel Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven
854 B076 De Groote Cultuurstrijd, d.1: De Religionsvrede 1578-1581 Prims, Floris 1942 N.V.Standaard Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven
379 B055 De Groote Reiziger, Mer Joos van Ghistele Dieleman, P. 1932 Middelburg
1669 B502 De Grote Atlas van de wereld in de 17e eeuw Blaeu 0 Studio Editions Engeland 1990
1298 De handelsbalans der Nederlanden in het midden van de 16de eeuw Brulez, W. 1967
2020 B139 De handschriften van Ter Doest. Hoste Anselm O.S.B. 1993 Sint-Pietersabdij Steenbrugge
2536 De Hattinga's Buise, M.A. (eindred.) 2015 OHKVA Hulst
387 B021 De Heerlijkheid van Sint Jan ten Steene en Inghelosenberghe Adriaanse, J. en J.A. Everaard 1936 gemeentebestuur van Sint Jansteen St. Jansteen
1905 B019 De Heerlijkheid van Sint Jansteen, Sint Jansteen 1226 - 1976 Blommaart, W. 1976 St. Jansteen
48 B270 De heks van Axel Velde. H. van de 2003 Davidsfonds/Infodok Leuven
1538 B018 De Hengst. De botvisserij en de mosselvangst in Zeeland en Vlaanderen Beylen, Jules van 2007 Provincie Oost-Vlaanderen, Tolerant en SBH Gent
4995 B342 De herbergroute Raes, A. en G. Sponselee 1987 Gemeente Hontenisse Hontenisse
4999 B342 De herbergroute Raes, a. en G. Sponselee 1992 Gemeente Hontenisse Kloosterzande
1289 De Heren van Wervik tot 1300 Warlop, E. 1966
2390 B018 De hervormde gemeente van Sas van Gent Caland, Fred 1904 C.W.M. Roskes & C. Verhaak s-Gravenhage
3781 De Hervormde Gemeente van Biervliet Willemsen, Rinus 1980 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
2195 De hervormde Gemeente van terneuzden en hare Leeraren Van der Baan, J. 1894 M. de Jonge Terneuzen
877 B116 De Historie van Belgis, of Kronyke der Nederlandsche Oudheyd dl 1 Vaernewijck, Marcus van 1784 C.J. Fernand Gend
878 B129 De Historie van Belgis, of Kronyke der Nederlandsche Oudheyd dl 2 Vaernewijck, Marcus van 1784 Fernand, C. J. Gend
1015 A1 De Historien van Paulus Iovius Bisschop tot Nucera: Inhoudende De Waerachtighe beschrijvinghe van alle ghedenckwaerdige geschiedenissen die van het Jaer 1494 tot het Jaer 1517 in Europa, Asia ende Africa, te Water ende te Lande, bij Keyseren, Coningen, onbekend 1604 Amstelredam
2196 B021 De hoeven van het O.C.M.W.-Gent (genaamd de Godshuizen) in Oost-Zeeuws-Vlaanderen Schryver De, J. 1997 O.C.M.W.-Gent Gent
1845 B071 De hofsteden van Axel Cruyningen, P.J. van , A. de Rijt, C.Witte 1991 Axel 1991
3783 De Hofsteden van Biervliet van de Vijver, H.A.M. 1982 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
3775 De Hofsteden van Cadzand, Retranchement en Zuidzande van de Vijver, H.A.M. 1977 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
3798 De Hofsteden van Hoofdplaat en de Braakman van de Vijver, H.A.M. 1975 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
3778 De Hofsteden van Ijzendijke Cornelis, J.Ch. & H.A.M. van de Vijver 1979 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
3769 De Hofsteden van Schoondijke van de Vijver, H.A.M. 1982 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
2764 B194 De Hoop Terneuzen 1911-1991 Hageman, Etienne & Jan Roose (samenst.) 1991 De Hoop Terneuzen
1243 De hospites van de abdij Voormezele en het superaratum of overhert . Bijdrage tot de ontginningsgeschiedenis van de Vlaamse kustvlakte Verhulst, A. 1964
3030 B343 De Hullu's in Nederland beschrijving van een hugenotengeslacht in Nederland in de periode van 1697-1985 Hullu, H. de 1986 H. de Hullu s-Gravenzande
3021 De Hullu's in Nederland. Geslachtsregister 1697-2005 Hullu, H. de 2005 H. de Hullu s-Gravenzande
3020 B343 De Hullu's in Nederland. Geslachtsregister over de periode 1697-2005 Hullu, H. de 2005 H. de Hullu 's-Gravenzande

Pagina 6 van 32 Resultaten 751 - 900 van 4798