Background Image

Bibliotheek

Pagina 6 van 15 Resultaten 751 - 900 van 2181

ID Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie Sleutel woorden
164 Gedreven door armoe Maayer. R. de 1990 Van Geyt
2544 Geen risico! Geschiedenis van de Alg Zeeuwse Verzekering Maatschappij 1939 - 1989 Kroes, P.R.M. 1989 Middelburg
2468 Geloof sterker dan mensen Mangnus, P.B. 1995 Clinge
1656 Geloven in de Lage Landen Nissen, P. 2004 Davidsfonds Leuven
513 Gemeenschapsgids voor de Gemeente Hulst. 1981/82. 0
724 Gemeente Atlas van de Provincie Zeeland, 1866 Kuyper, J. 1982 Groningen
392 Genealogie van de familie Sponselee Bakker-van Dorsselaer,Jacqueline de , Ria Sponselee-van Geertruij, George M.P. Sponselee 1994 Drukkerij Duerinck B.V. Kloosterzande geneaologie
490 Generale en particuliere Ordonnantien op de imposten en van ouds Verpachte Middelen der Stad Hulst 0 Gent
471 Generalen Index ofte Substantieel Kort-Bondig Begryp der Materien, begrepen in de vijf Placcaert-Boecken van Vlaanderen, behelzende alle de Placcaerten, Edicten, Decreten, Reglementen, Ordonnantien, Instructien ende Tractaten, ge?manieert voor de Provinci Wulf, Mr. Jacobus Philippus de 1767 Gend
404 Gens Nostra 0 Nederlandse genealogische vereninging Amsterdam
1694 Gentsche Studentenalmanak 1886 taalminnend studentengenootschap " 't Zal wel gaan"
1438 Geo Sempels. Ge?llustreerde brochure t.g.v. een tentoonstelling van zijn schilderijen. 1976 Brussel
1426 George Vantongerloo. Ge?llustreerde tentoonstellings catalogus 1980 Brussel
2206 Gerard Mercator en de geografie in de Zuidelijke Nederlanden 1994 Antwerpen
839 Geschied- en redenkunstig gedenkschrift van Nederlandse Herstelling in den Jare 1813 Palm, J.H. van der 1816 Amsterdam
979 Geschiedenis der Inquisitie in de Nederlanden tot aan hare herinrichting onder Keizer Karel V (1025-1520), d. 1.: De Nederlandse Inquisitie tijdens de elfde, twaalfde en dertiende eeuwen Fredericq, Paul 1892 Gent/'s-Gravenhage
692 Geschiedenis der spoorwegen Gent-Terneuzen en Mechelen -Terneuzen, 1865-1948 Hesselink, H.G. 1983 Kloosterzande
2322 Geschiedenis der tramwegen in Zeeuwsch Vlaanderen, 1887-1949 Heselink, H.G. 0 Kloosterzande
841 Geschiedenis eener Hollandsche stad in de Middeleeuwen Blok, P.J. 1910 's-Gravenhage
842 Geschiedenis eener Hollandsche stad. Eene Hollandsche stad onder de Republiek Blok, P.J. 1916 's-Gravenhage
654 Geschiedenis van Antwerpen. deel 1 Prims, Floris 1927 Brussel/Antwerpen
655 Geschiedenis van Antwerpen. deel 2 Prims, Floris 1927 Brussel/Antwerpen
656 Geschiedenis van Antwerpen. deel 3 Prims, Floris 1927 Brussel/Antwerpen
657 Geschiedenis van Antwerpen. deel 4 Prims, Floris 1927 Brussel/Antwerpen
658 Geschiedenis van Antwerpen. deel 5 Prims, Floris 1927 Brussel/Antwerpen
659 Geschiedenis van Antwerpen. deel 6 Prims, Floris 1927 Brussel/Antwerpen
660 Geschiedenis van Antwerpen. deel 7 Prims, Floris 1927 Brussel/Antwerpen
661 Geschiedenis van Antwerpen. deel 8 Prims, Floris 1927 Brussel/Antwerpen
2165 Geschiedenis van Antwerpen. deel 9 Prims, Floris 1927 Brussel/Antwerpen
1136 Geschiedenis van Belgien, 2e deel Smet, M.J.J. de 1837 Gent
632 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 1 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
641 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 10 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
642 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 11 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
643 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 12 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
644 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 13 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
645 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 14 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
646 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 15 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
647 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 16 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
648 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 17 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
649 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 18 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
650 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 19 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
633 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 2 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
652 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 20 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
653 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 21 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
634 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 3 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
635 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 4 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
636 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 5 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
637 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 6 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
638 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 7 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
639 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 8 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
640 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 9 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
1322 Geschiedenis van de kartografie van Nederland Koeman, C. 1983 Alphen aan de Rijn
2382 Geschiedenis van de kerk deel 1 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1963
2729 Geschiedenis van de kerk deel 10 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
2730 Geschiedenis van de kerk deel 11 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
2381 Geschiedenis van de kerk deel 2 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1963
2722 Geschiedenis van de kerk deel 3 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
2723 Geschiedenis van de kerk deel 4 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
2724 Geschiedenis van de kerk deel 5 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
2725 Geschiedenis van de kerk deel 6 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
2726 Geschiedenis van de kerk deel 7 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
2727 Geschiedenis van de kerk deel 8 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
2728 Geschiedenis van de kerk deel 9 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
833 Geschiedenis van de schilderkunst te Kortrijk, 1400-1900 Debrabandere, P. de 1963 Kortrijk
2355 Geschiedenis van de stichting van het juvenaat St. Jozef te Hulst Roelofs A., en P. v.d. Walle 1986 Hulst Hulst, Maristen
2693 Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw 1600-1900 Priester P. 0
2694 Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw 1843 - 1943 Bouman P. 0
1793 Geschiedenis van den Nederlandschen landbouw 1795-1940 Sneller (red.) 1943 Groningen/Batavia
2509 Geschiedenis van den Zeeuwschen Landbouw in de 19e en 20e eeuw en van de Zeeuwsche Landbouwmij (1843-1943) Bouman, P.J. 1946 Wageningen
2342 Geschiedenis van een klein grensdorp, Overslag. Strobbe, A. 0 Overslag
1198 Geschiedenis van Engelandt, Schotlandt en Ierlandt; Met een kort begrip der aanmerkelijkste zaken, in andere Ryken en Staten voorgevallen. enz. Larrey, De 1728 Amsterdam
1199 Geschiedenis van Engelandt, Schotlandt en Ierlandt; Met een kort begrip der aanmerkelijkste zaken, in andere Ryken en Staten voorgevallen. enz.\ Larrey, De 1730 Amsterdam
835 Geschiedenis van Geeraardsbergen Fris, Victor 1911 Gent
1115 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk Blok, P.J. 0
1118 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk Blok, P.J. 0
1119 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk Blok, P.J. 0
1120 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk Blok, P.J. 0
1121 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk Blok, P.J. 0
2590 Geschiedenis van volk en land van Beveren. Beveren in de 19e eeuw. verschillende o.l.v. Gustaaf Assaert 1988 Beveren
2361 Geschiedenis van volk en land van Beveren, o.l.v. Gustaaf Assaert; deel 1: Politieke en institutionele geschiedenis. Verelst, Dirk 1984 Beveren
2362 Geschiedenis van volk en land van Beveren, o.l.v. Gustaaf Assaert; deel 2: Sociaal-Economische geschiedenis van de 19e eeuw. Meire, Frieda 1985 Beveren
2363 Geschiedenis van volk en land van Beveren, o.l.v. Gustaaf Assaert; deel 3: Bevolkingsevolutie en bevolkingsstructuren. Smessaert, Jef 1986 Beveren
1659 Geschiedenis van Zeeland. De canon van ons Zeeuws verleden Kuipers, J.J.B. en J. Francke 2009 Walburg Pers Zutphen
737 Geschiedkundig onderzoek naar de rechtstoestand der Zeeuwsche Geestelijke goederen van 1572 tot in het begin der 17e eeuw Jonge van Ellemeet, B.M. de 1906 Zierikzee
967 Geschiedkundig overzigt van de kloosters en abdijen in de voormalige Graafschappen van Holland en Zeeland d. 2 R?mer, R.C.H. 1854 Leiden
966 Geschiedkundig overzigt van de kloosters en abdijen in de voormalige Graafschappen van Holland en Zeeland d.1 R?mer, R.C.H. 1854 Leiden
271 Geschiedkundige beschouwing van Zaamslag.?zoo in het burgerlijke als voonamelijk in het kerkelijke Baan. J. van der 1859 Overbeeke
824 Geschiedkundige schetsen uit Beveren-Waes dl 1 Pypers, Richerd 1911 Beveren-Waes
825 Geschiedkundige schetsen uit Beveren-Waes dl 2 Pypers, Richerd 1911 Beveren-Waes
1362 Geschreven verleden, genealogie en oud schrift Brouwer, H. 1963 's- Gravenhage
2648 Getijden. Gedichten. Pirenne J. 1985 Oostburg
698 Geuzenbeweging in Vlaanderen in 't Voorjaar van 1573 Vloten, J. 0
699 Geuzentochten in Staatsvlaanderen in den Zomer en Herfst van 1572 Vloten, J. van 0
886 Ghendtsche geschiedenissen of Chronyke van de Beroerten en Ketterye binnen, en omtrent de stadt van Ghendt, sedert 't Jaer 1566 tot het Jaer 1585 Jonghe, P. Bernardus de 1752 Gehndt
887 Ghendtsche geschiedenissen of Chronyke van de Beroerten en Ketterye binnen, en omtrent de stadt van Ghendt, sedert \'t Jaer 1566 tot het Jaer 1585 Jonghe, P. Bernardus de 1752 Gehndt
406 Ghulden Roos Roosendaal Stichting Oudheidkundige Kring 'De Ghulden Roos', Roosendaal 0 Bergmans Tilburg
1395 Gids Beeldende Kunst en Bouwkunst in Neder1and Gelder, H.E. van 0 's-Gravenhage
2626 Gids van 's Gravensteen te Gent 1976 Gent
486 Gids voor de bezoekers aan de St. Willibrordus Basiliek te Hulst Brand. P.J. 1976 Hulst
2140 Gids voor de gemeente Hulst 1975
2540 Gids voor historisch onderzoek in Zeeland diverse 1991 Amsterdam
1315 Gids voor kaartenverzamelingen in Nederland Slobbe, Annemieke van 1980
2560 Gids voor Zuid- en Noord Beveland 1975 Goes/Schiedam
1719 Gillis Mostaert (1528-1598). Een tijdgenoot van Bruegel Mai, E. e.a. 2005 Minerva Wolfratshausen schilderkunst
1187 Glas en Kristal, d. 2 Schrijver, Elka 1962 Bussum
1186 Glas en Kristal, d.1 Schrijver, Elka 1960 Bussum
2310 Glas zonder glans. Vijf eeuwen gebruiksglas uit de bodem van de Maas Henkes, Harold E. 0
2584 God of keuzer? Clerus en politiek te Brugge (1780-1802) Priem, K. 1996 Brugge Kerk, Brugge
1884 Goes zeshonderd jaar stad. Drie studies over zijn geschiedenis (1405-2005) Dekker, C., S. Groenveld en A.L. de Kort 2005 Gemeente Goes Goes
185 Gouden Delta. Gulden middenweg? Eeden. G.J.J. van 1986 G.J.J. van Eeden
2460 Graauw door de eeuwen. Geschiedenis van Graauw Verhaych, P. en C.Kisling (red.) en J, de Baar 2005 Kerkbestuur H.Maria Hemelvaart Graauw
2459 Graauwse streken Waal, D. de 2006 Almere/Enchede land van Hulst, dialect, verhalen
1392 Graf Egmont, Historische Pers?nlichkeit und literarische Gestalt 1979
2295 Graven bij Valkenburg II. Het archeologisch onderzoek in 1986 Bult, E.J. en D.P. Hallewas 1987 Delft
2445 Groot Hontenisse van 1900 tot nu Sponselee, George en Ed Steijns 1989 van Geyt Productions Hulst
2446 Groot Hontenisse van 1900 tot nu dl2 Buijsrogge, Carlo en Ed Steijns 1991 van Geyt Hulst kijk op de streek
1323 Groot Museumboek. Ge?llustreerde gids langs 660 musea in Nederland Overbeek, A., J. Elffers en M. Schuyt 1980 Amsterdam
1374 Grooten Tarif der reductie van het Decimael, Brabandsch courant en wissel, en Fransch tournois Geld en vice vers?; als ook van alle de gouwe en zivere specien, vervat in de Keyzerlijke Decreeten van 18 augustus en 12 september 1810 Du Lion, Roeyer 0 Antwerpen
2205 Grote Historische Atlas van Nederland, d. 4 Geudeke, P.W. 1990 Groningen
1722 Grote Historische topografische Atlas 1900-1930 2006 Nieuwland Tilburg Topografie van Zeeland 20e eeuw
67 H.V.V. 24 Blauw-geel pak aan. Periode 1950-1975 Neefs. R. 1989 Hulst, voetbal
1678 Haerlem 1937 Vereeniging Haerlem
1660 Han Reijnhout. Portret van een Zeeuws kunstenaar Gmelich Meijling-van Hemert, G.R. en R. Riemens 0 Den Boer-De Ruiter, Stichting Beheer werk Reijnhout Vlissingen
1113 Handboek der geschiedenis van het Vaderland Groen van Prinsterer, G. 1852 Amsterdam
1114 Handboek der geschiedenis van het Vaderland Groen van Prinsterer, G. 1852 Amsterdam
1116 Handboek der geschiedenis van het Vaderland 0
1117 Handboek der geschiedenis van het Vaderland Blok, P.J. 0
960 Handboek der Middelnederlandse Geographie Bergh, L.Ph.C. van den 1949 's-Gravenhage
1148 Handboek der Nederlandsche Geschiedenis, 1e deel Kleijntjes, J. en H.F.M. Huijbers 0 Nijmegen
2793 Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk 1934 Kortrijk
1668 Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 1958 Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde Gent
1182 Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale geschiedenis Jappe Abberts, W. en A.G. van der Steur 1968 Fibulareeks nr. 32 Bussum
1950 Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven Muller, S. Fzn., J.A. Feith en R. Fruin 1921
43 Hantbouck cipiragie?Hulst ende Hulsterambacht beghinnende Nieuwejaersdach ano XVe tweendetachtich Waal. A. de. 1989 Gemeentearchief Hulst Hulst, geschiedenis
233 Harmonie De Vliegende Hollander 100 jaar Schoenmaker. M. 1993 Harmonie
1673 Heemkundig Nieuws 1975 Heemkundige Kring De Oost-Oudburg
1672 Heemkundige Kring De Oost-Oudburg 1963 Heemkundige Kring De Oost-Oudburg
409 Heemkundige Kring Walcheren/De Wete 0 Heemkundige Kring Walcheren Middelburg
410 Heemkundige Kring West- Zeeuws -Vlaanderen 0 Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen Aardenburg
2368 Heemschut 1936
1728 Heerlijke streek. Een...watertandend door Zeeuws/Vlaanderen 2006 VVV Z.VL. toerisme
549 Heft aan, o broeders van de Paal. De Paal en zijn bewoners Scheerders, P.J. 1980 Kloosterzande
1611 Heiligen uit de modder. In zeeland gevonden pelgrimstekens Heeringen, R.M. van en A.M. Koldeweij en A.A.G. Gaalman 1987 Zutphen
2518 Hendrik Quirinus Janssens 1812 - 1881 Zijn handel en wandel op het kerkepad Laaret, A.M. 0
2438 Hengstdijk, het dorp en zijn parochie Sponselee, George en Eddy Prince 0 Hengstdijk 2000
2217 Heraldiek en Genealogie. Een encyclopedisch vademecum Pama, C. 1969 Utrecht/Antwerpen
2222 Heraldiek, bronnen, symbolen en betekenis Neubeecker, Ottfried 1977 Amsterdam/Brussel
1781 Heraldiek. Wapens kennen en herkennen Rottier, H. en M. van de Cruys 2004 Davidsfonds Leuven
909 Herders en Parochianen, Kerkelijke gegevens betreffende het bisdom Gent, 1830-1914 Art, Jan 1979 Gent
2550 Herinneringen aan 1-14 R.I 1944 - 1946 diverse 0 Meppel

Pagina 6 van 15 Resultaten 751 - 900 van 2181