Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 5 van 30 Resultaten 601 - 750 van 4431

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
4257 B086 Cronica et cartularium Monnasterii De Dunis deel 2 Van De Casteele-Werbrouck 1839 Societe d' Emulation Flandre Brugge
258 B228 Cronicke van den lande van Philippuslandt Jaaruitgave 2015 Fons Vleghels e.a. 2015 Heemkundige Kring Philippuslandt Sint Philipsland
285 B029 Cronique de Flandres anoniem 1864 Société d Emulation de Bruges Brugge
284 B081 Cronyke van Vlaanderen, getranslateert uuten Fransoysse in Duytscher tale bij Gerijt Potter van der Loo, in de XV-e eeuw uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napoléon de Pauw. dl 1 Froissart, J. 1898 Gent
1626 B073 Cronyke van Vlaenderen, getranslateert uuten Fransoysse in Duytscher tale bij Gerijt Potter van der Loo, in de XV-e eeuw uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napoléon de Pauw. dl 2 Pauw, Jhr. Mr. Napoleon de 1900 Siffer, A. Gent
1627 B073 Cronyke van Vlaenderen, getranslateert uuten Fransoysse in Duytscher tale bij Gerijt Potter van der Loo, in de XV-e eeuw uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napoléon de Pauw. dl 3 Pauw, Jhr. Mr. Napoleon de 1909 Siffer, A. Gent
3883 B245 Cultuurhistorisch belangrijke boerderijen in het landschap van Walcheren Herremans, A.E.M. 1986 P.P.D. voor Zeeland Middelburg
1707 Cursus Gildebegeleider Schrijver, Marc de 1985 Antwerpse Conventiegilden, Provinciale Afdeling van de Conventie der Schuttersgilden v.z.w. Antwerpen
1466 d'Euzie 1983 Heemkundige Kring voor Groot-Stekene
259 D'Euzie Groot Stekene 0
4140 B037 d'oude spraeck-konst verworpen Gielen, Jos. J. 0 Drukkerij Henri Bergmans & Cie Tilburg
3639 D. Verstraete over Aardenburg en omstreken van Rie, H.C.A. 1975 Aardenburg
459 D.N. Cornelii Jansenii episcopi Gandavensis, commentariorum in suam Concordiam, ac totam historiam Evangelicam, Epitome, opera & industria F. Matthaei a Castro Insulensis, in coenobio Falempinensi Canonici, additis tribus indicibus quicquid toto opere tra Jansenius, Cornelius 1684 Lyon
3676 B280 Daan van Driel 1909-1992 van Alten, Daan (samenst.) 2009 erven Van Driel Kampen
716 B076 Dagboek der Gentsche collatie, bevattende een nauwkeurig verhael van de gebeuretenissen te Gent, en elders in Vlaenderen, voorgevallen van de jaren 1446 tot 1515 Schayes, A.G.B. 1842 Gent/Rotterdam
2747 Dagboek van een waterbouwer 1944-1986 Becu, L. e.a. 0 Den Boer Middelburg
2878 B171 Dagelijks leven Sociaal-culturele omstandigheden vroeger en nu Boone, M. e.a. 0 uitgeverij Baart Deurne
1229 Dan. van Severen. Geïllustreerde brochure t.g.v. een tentoonstelling van zijn schilderijen. Vree, Paul de 1975 Brussel
4667 B306 Dank U 1953 `S-Gravenhage
2088 B036 Dansen met een vos. Dichtbundel Crebolder E. 1998 De koperen tuin Goes
2527 B306 Darwins Gevaarlijke Idee Dennet, Daniel C. 1995 Olympus onbekend
1388 Das Besitzverzeichnis der Genter Sankt-Bavo Abtei von ca. 800 (Clm.6333). Verhulst, A. 1971
1665 Dat kan ons niet gebeuren. Het dagelijks leven in de tweede wereldoorlog Wakman.E,m de Keizer en G.J.van Setten 1980 Amsterdam
3858 B092 De Dijken. Een nationale uitgave Dendermonde, Max e.a. 1954 De Bezige Bij Amsterdam
4093 De Katholieke Encyclopaedie Tiende Deel 1935 Joost v.d. Vondel Amsterdam
582 B231 De Latijnse scholen in Zeeland in de eerste helft der negentiende eeuw Reinsma, Dr. R. 1975 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Middelburg
1290 De "Journal de la Flandre Occidentale". Een regerings- en logekrant te Brugge in de Nederlandse tijd (26 aug. 1818 - 27 februari 1820) Simon, F. 1966
1365 De "Société Générale" als drukkingsgroep. Een concreet voorbeeld: de grondspeculaties rondom het Brusselse Justitiepaleis (1838-1840). Witte, E. 1970
3554 De 'Zelandiae Descripto Duursma, E.K. e.a. (annex) 1982 Kon. Ned. Academie van Wetenschappen Maastricht
1675 B280 De aardbol. Zeeland Oosterzee, H.M.C. van 0 onbekend onbekend
4198 B025 De aarde en haar volken anoniem 1903 H.D. Tjeenk Willink & zoon Haarlem
4202 B025 De aarde en haar volken anoniem 1889 H.D. Tjeenk Willink & zoon Haarlem
4203 B253 De aarde en haar volken diverse 1891 H.D. Tjeenk Willink Haarlem
1668 De abdij van Baudelo. Catalogus van de verzameling van bodemvondsten van de verdwenen abdij te Klein-Sinaai 1982 St. Niklaas
4068 B030 De Abdij van Boudelo meerdere 0 Stedelijk Museum Sint Niklaas
437 De Abdij van de Duinen en Engeland gedurende de XII-e, XIII- en XIV-de eeuw Cuyper, J. de 1951 Brugge
2012 B145 De abdijschuur van Ter Doest Janse, H. 1964 Koninklijke Nederlandsche Oudheidkundige bond Amsterdam
1059 B036 De advocatuur in de Reinaert Hermesdorf, B.H.D. 1956 onbekend Nijmegen
58 De Afscheiding van 1834 in Zeeland. 1834 - 69. Dl. 1 De Bevelanden en Zeeuws-Vlaanderen Wesseling. J. 1987 De Vuurbaak Barneveld
2544 B194 De Afstamming van den Mensch. De seksueele teeltkeus. Deel 1 Darwin, Charles 1884 Gebr. E. & M. Cohen Arnhem
2545 B194 De Afstamming van den Mensch. De seksueele teeltkeus. Deel 2 Darwin, Charles 1885 Gebr. E. & M. Cohen Arnhem
2888 B241 De agrarische geschiedenis van West-Europa 500-1850 Slicher von Bath, B.H. 1960 Het Spectrum Utrecht
1325 De Algemene Armenkamer te Brugge. (1776- 1925) Berghe, Yvan van den 1968
1053 B040 De andere Reinaert Heeroma, K. 1970 Bert Bakker Den Haag
2241 B247 De Antieke beschavingen in hoofdlijnen Croon, J.H. & A.R.A. van Aken 1981 Elsevier Amsterdam
3818 B180 De antieke mop, lachspiegel en spiegelbeeld Stals, Huub 1981 Huub Stals Nijmegen
1352 De Antwerpse onderneemster Anna Janssens en de economische boom na de vrede van Cateau-Cambrésis (1559). Soly, H. 1969
2483 De aquatische macrofauna van de otheense kreek Maas, P. 1979 Delta Instituut Voor Hydrobiologisch Onderzoek Yerseke
1080 De Archieven berustende onder het bestuur der gemeente Arnemuiden Waard, C. de 1925 's-Gravenhage
1582 B120 De Archieven der Districtscommissarissen in Zeeland 1814-1850 Lammerts, M.D. 0 onbekend
1077 De Archieven der Districtscommissarissen in Zeeland 1814-1850 0
1643 De archieven der Hervormde Gemeente te Nieuw- en Sint-Joosland, 1650-1950 Grooten, J. 1976 Middelburg
1644 De archieven van de Doopsgezinde Gemeente te Aardenburg, 1614-1964 Mulder, A. 1976 Middelburg
1580 B008 De archieven van de Nassause Domeinraad, 1581-1811, met retroacta vanaf de dertiende eeuw Hoof, M.C.J.C. van, et al. 1997 Algemeen Rijksarchief Den Haag
1073 B013 De Archieven van de rechtbanken, weeskamers en notarissen die over het tegenwoordige grondgebied der provincie Zeeland gefungeerd hebben, De Zeeuwsche eilanden, 1456-1811 (1852) Lasonder, L.W.A.M. Dr. 1914 Martinus Nijhof 's- Gravenhage
1074 De Archieven van de rechtbanken, weeskamers en notarissen die over het tegenwoordige grondgebied der provincie Zeeland gefungeerd hebben, Zeeuwsch-Vlaanderen, 1447-1796 Meerkamp van Embden, A. 1919 Middelburg
85 B038 De archieven van het Vrije van Sluis. 1584-1796. en Hulsterambacht 1242-1795 Meerkamp van Embden, Mr. A. 1928 Algemeene Landsdrukkerij `s-Gravenhage
184 B236 De Axelsche Rederijkersgilde van Sinte-Barbara en haar Deken Jacob de Hondt (1487-1529) Willems, L. 1920 Siffer, W. Gent
418 B052 De Axelse klederdracht Platteeuw, J.L. 1982 Drukkerij van Aken Terneuzen
4380 De Bakkers-boekjes van Zeelandia no.1 Broodpenningen en hun rol in het bakkersleven Weiler, jhr. ir. A.C. von 0 Zeelandia Zierikzee
4381 De Bakkers-boekjes van Zeelandia no.2 Een bakkersjongen vóór vijftig jaar Blom J. van der 0 Zeelandia Zierikzee
4382 De Bakkers-boekjes van Zeelandia no.3 Koek- en Speculaasprenten Het Vanwaar en Waarvan Meischke. Ir. M.C.A. 0 Zeelandia Zierikzee
4383 De Bakkers-boekjes van Zeelandia no.4 Brood wordt overal gebakken Spreuken en zegswijzen over den Bakker en zijn Brood Kerdijk, F. 0 Zeelandia Zierikzee
4384 De Bakkers-Boekjes van Zeelandia No.5 Koek- en Speculaasprenten het Vanwaar en Waarvan Meischke, Ir. M.C.A. 0 Zeelandia Zierikzee
4385 De Bakkers-Boekjes van Zeelandia No.6 Het oude Bakkers-gildewezen Blom, J. van der 0 Zeelandia Zierikzee
733 B084 De Bank van Lening te Haarlem, een instelling van weldadigheid Greevenbroek, J. Th. R. van 1981 Fibula-van Dishoeck Haarlem
1978 B099 De basiliek in beeld. De restauratie aan het eind van de 20e eeuw. Hamelink, P. 2005 Van de Berg Almere/Enschede
12 B020 De basiliek van Sint-Willibrord uit de steigers Bauwens. W., I. Pey. A. Prinsen en P. Stockman 1995 OHK Hulst
2316 De basiliek van Sint-Willibrord uit de steigers Bauwens, W. e.a. 1995 O.H.K. 'De vier ambachten' Hulst
2681 B291 De bastaarden van Nassau en de nakomelingen uit morganistische verbintenissen van leden van dit huis Carstens, A.L. 0 A.L. Carstens onbekend
333 B042 De beeldenstorm en de religietroebelen in Hulst in augustus 1566 Brand, P.J. 1962 Hulst
1033 B126 De Begijnhoven- oorsprong, geschiedenis, inrichting Philippen, L.J.M. 1918 Veritas Antwerpen
3364 B295 De Beginjaren van Volksabdij O.L.Vrouw ter Duinen van Dooren, J.J.A.M. 2002 Heemk. Kring Het Zuidkwartier Ossendrecht
3267 De bekering van de wereld. Brieven, verhalen en ervaringen uit de geschiedenis van de missie Knipschild, Harry 2013 Walburg Pers Zutphen
356 B042 De belegeringen van de stad Hulst in de jaren 1591 en 1596 Brand, P.J. 0 onbekend onbekend
78 B014 De Berenning van Aardenburg in 1672. Verzameling van…aangaande…Aardenburg.…van 1660-1680 Vorsterman van Oyen. G.A. verz. 1871 S.E. van Nooten Schoonhoven
2539 B300 De bevolking van Hulst en Hulsterambacht in de achttiende eeuw deel 2. De Parochies Hengstdijk, Hontenisse, Ossenisse en Pauluspolder Vrienden Archief Hulst 2016 Gemeentearchief Hulst
4303 De bevolking van Hulst en Hulsterambacht in de achttiende eeuw Deel 3 De Hulster Buitenparochie 2017 Gemeentearchief Hulst Hulst
4299 De bevolking van Hulst en Hulsterambacht in de achttiende eeuw Deel 4 De Parochie Sint-Jansteen 2018 Gemeentearchief Hulst Hulst
2290 B290 De bevolking van Hulst en Hulsterambacht in de achttiende eeuw. deel 1 de Hulster binnenparochie Vrienden Archief Hulst 2015 Gemeentearchief Hulst
2632 B057 De Bevrijding van Doel. The Leberation of Doel. Nul, Richard de 2011 De Nul consulting Schoten
2929 B201 De Bevrijding van Europa Steininger, R. & Schwan, H. 1980 Fibula - Van Dishoeck Haarlem
2412 B071 De Bezetting deel 1 Jong, L. De 1961 E, Querido uitgeverij nv Amsterdam
2411 B071 De Bezetting deel 2 Jong, L. De 1962 E, Querido uitgeverij nv Amsterdam
2410 B071 De Bezetting deel 3 Jong, L. De 1963 E, Querido uitgeverij nv Amsterdam
2409 B053 De Bezetting deel 4 Jong, L. De 1964 E, Querido uitgeverij nv Amsterdam
2408 B053 De Bezetting deel 5 Jong, L. De 1965 E, Querido uitgeverij nv Amsterdam
831 De bisschoppen van Antwerpen over den toestand van het Katholicisme in Breda en Bergen op Zoom gedurende de 17e en 18e eeuw Cornelissen, J.D.M. 0
4642 B286 De Blauwe Maan derde deel Dragt, Tonge 1970 Thieme Zutphen
4627 B284 De blauwe maan tweede deel Tonke Dragt 0 Thieme & Cie Zutphen
2576 B229 De Blikken Motor De laatste beurtschippers van Zeeland 2 Koppejan, A.R. 2008 Uitgeverij ADZ Vlissingen
1962 B109 De bodem van Zeeland Sluys, P. van der, G.G.L. Steur en I. Ovaa 1965 Stichting voor bodemkartering Wageningen
4012 B044 De boer zonder god Eeekhout, Jan, H. 1933 U.M. Holland Amsterdam Amsterdam
2973 B316 De Boerderij Boer, H. de 1952 W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle
178 B047 De boerderijen van Hoek en hun bewoners Dees-Scheele, N.E., Riemens, L., Willemsen, R. 0 N.E. Dees-Scheele .
3508 B022 De boten van de provincie Afd. voorlichting (samenst.) 1997 Provincie Zeeland Middelburg
2022 De Boudelo abdij. archeologisch onderzocht Belie A., de, Oost T., de 2001 Gent/St-Niklaas
2611 De Boudelo Abdij. Archeologisch onderzocht. Belie, Alfons de 1997 Culturele Kring Boudelo vzw Sint-Niklaas
2021 De Boudeloabdij, archeologisch onderzocht. Belie Alfons, de 1997 St-Niklaas
3811 B237 De bouwgeschiedenis van de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk te Tholen Op 't Hoog, Joost 1990 Comm. Reg. Geschiedbeoef. Zld Middelburg
4346 B079 De Bouwverordening en het Woningvraagstuk Wentink, D.E. 1915 Oosthoek, A. Utrecht
2439 B056 de Braakman, sinds het afscheid van de zee… Robesin, J.C. 1974 Rekreatieschap de Braakman Terneuzen
2684 B308 De broers en de moeder van koningin Wilhelmina van Orden. Louis 0 nv Drukkerij de Spaarnestad Haarlem
1330 De brouwerijonderneming van Gilbert van Schoonbeke (1552-1562) Soly, H. 1968
1401 De Brugse havens in de Middeleeuwen. Ryckaert, M. 1972
3806 De cartons voor het speculum zelandiae Kluiver, J.H. 1989 KZGW Middelburg
4258 B074 De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden (1482-1795) deel 1 Aerts, E. Diverse auteurs 1995 Algemeen rijksarchief Brussel
4259 B079 De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden (1482-1795) deel 2 Aerts, E. Diverse auteurs 1994 Algemeen rijksarchief Brussel
3780 De Christelijke afgescheiden gemeenten te groede 1836-1869 Barth, A.J. 1983 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
2966 B249 De Coöperatieve Raiffeisen-en Boerenleenbanken in Nederland 1948-1973 van exponent tot component Vries, Joh. De 1973 Meijer Pers Amsterdam
1691 De Cort(e), de Kort(e), 1540-1990 Kort, Jan de 1991 Hulst
1692 De Cort(e), de Kort(e), 1643-1709, (para) militaire aktiviteiten Kort, Jan de 1991 Hulst
3850 De dagelijkse H. Communie volgens het decreet van paus Pius X Spauwen, V. 1947 Cl. Goffin Maastricht
3808 B300 De Delta, ondeelbaar. anoniem 1985 Delta-overleg Middelburg
2750 De deltawerken techniek, politiek, achtergronden Haan, Hilde de & Ids Haagsma 1984 Waltman Delft
3497 B306 De democratie gewogen Kok, G.A. de 1986 Ad Donker Rotterdam
1514 De dialecten van Zeeuws-Vlaanderen tot Goeree-Overflakkee Driel, L. van 2004 SDU Den Haag
870 De diversitate temporum Mettensis, Alpertus 1916 Dr. A. Hulshof Amsterdam
2927 B227 De Donkere Poort. 1914 Nederland 1918. deel 1 Ritter, P.H. 1931 Gebr. Graauw's Uitgeverij Amsterdam
2928 B183 De Donkere Poort. 1914 Nederland 1918. deel 2 Ritter, P.H. 1931 Gebr. Graauw's Uitgeverij Amsterdam
3321 B021 De doodendraad. De elektrische draadversperring aan de Oost- en Zeeuwss-Vlaamse grens tijdens de Eerste Wereldoorlog Vanneste, Alex 2013 Provincie Oost-Vlaanderen Antwerpen
1040 De drie revoluties der Christenheid Dalsum, H.A. van 0
1481 De Duinen 1960 Wetenschappelijk en Kultureel Centrum van de Duinenabdij en de Westhoek
1797 B144 De Duinenabdij en het Groot Seminarie te Brugge. Denaux, A., E.v.d.Berghe e.a. 1984 Lannoo Tielt/Weesp
1560 De Duinenabdij van Koksijde. Cisterciënzers in de Lage Landen Vanclooster, D. (red.) 2005 Lannoo Tielt
2999 B071 De Duitse Tijd Meulenbelt, J. 1960 A.W. Bruna & Zoon Utrecht
4010 B044 De duizend levens van Willy & Cobi Verdurmen Willy René 1968 De Arbeiderspers Amsterdam
3655 B196 De ecologie en de verspreidingspatronen van 75 soorten Bladmossen (Musci) in de provincie Zeeland Mosterdijk, H.G. 1986 Middelburg
1402 De economische betekenis van de zuidnederlandse brouwindustrie in de 16e eeuw. Problematiek. Soly, H. 1973
3713 B063 De economische ontwikkeling van WZ-Vl onbekend 1959 Ec. Tech. Inst. Voor Zeeland Middelburg
1930 B231 De economische toekomst van Zeeland. Nederlandse Maatschappij voor nijverheid en handel departement Zeeland 1946 Fa G.W. den Boer Middelburg
1520 B067 De eerste protestanten in de Lage Landen. Geloof en heldenmoed Decavele, J. 2004 Davidsfonds/Waanders Leuven/Zwolle
1182 De eerste publicaties van Jacob Cats (1593-1598) Breugelmans, R. 1977
1993 B280 De eeuw der Artevelden. Studiën over de zedelijke en maatschappelijke beschaving in Vlaanderen en Brabant. Vanderkindere Leo 1893 Gent
3361 B302 De eeuw van de Zeeuw deel 1 Cats, Jacques (samenst.) 1999 PZC Middelburg
3358 De eeuw van de Zeeuw deel 2 Cats, Jacques (samenst.) 1999 PZC Middelburg
3416 B315 De eeuw van de Zeeuw deel II Cats, J. 1999 Vink Offset Axel
1382 De ekonomische kaart van de Nederlanden in de 16e eeuw volgens Guicciardini. Brulez, W. 1970
2604 B172 De evolutie van het leven Schwoerbel, Wolfgang 1979 Sesam Bosch & Keuning Baarn
1349 De evolutie van het Taurobolium. Duthoy, R. 1969
3209 De famili Hey, Heye, Heyens, Verheyven, Heyman e.d. 0
255 B314 De familie Buysrogge Buysrogge, C. E. M. 1989 Drukkerij Duerinck B.V. Kloosterzande
3057 B299 De familie Dees Dees, D. 1983 D. Dees Breda
4484 B228 de familie Drumont Annie Drumont en Chris de Bruijn 2002 Pirola Hulst
3936 B290 De familie Hey, Heye, Heyens, Verheyven, Heyman e.d. Onbekend 0 Onbekend
3168 B298 De familie Roels Bleyenbergh, J.M. 2009 J.M. (Han) Bleyenbergh Middelburg
3207 B307 De Familiegids 11e jaargang nr 2 mei 1994 Inniger, Fr. E.a. (red.) 1994 onbekend
1622 De familiepapieren Pous, Tak van Poortvliet en aanverwante geslachten, 1752-1818 Sandberg, G.F. 1976 Middelburg
1621 De familiepapieren Tak Labrijn, 1676-1971 Sandberg, G.F. 1976
3448 B052 De februari-ramp Ellemers, J.E. 1956 Van Gorcum & Comp. Nv Assen

Pagina 5 van 30 Resultaten 601 - 750 van 4431