Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 5 van 28 Resultaten 601 - 750 van 4181

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
1073 B013 De Archieven van de rechtbanken, weeskamers en notarissen die over het tegenwoordige grondgebied der provincie Zeeland gefungeerd hebben, De Zeeuwsche eilanden, 1456-1811 (1852) Lasonder, L.W.A.M. Dr. 1914 Martinus Nijhof 's- Gravenhage
1074 De Archieven van de rechtbanken, weeskamers en notarissen die over het tegenwoordige grondgebied der provincie Zeeland gefungeerd hebben, Zeeuwsch-Vlaanderen, 1447-1796 Meerkamp van Embden, A. 1919 Middelburg
85 B038 De archieven van het Vrije van Sluis. 1584-1796. en Hulsterambacht 1242-1795 Meerkamp van Embden, Mr. A. 1928 Algemeene Landsdrukkerij `s-Gravenhage
184 De Axelsche Rederijkersgilde van Sinte-Barbara en haar Deken Jacob de Hondt (1487-1529) Willems, L. 1920 Siffer, W. Gent
418 B052 De Axelse klederdracht Platteeuw, J.L. 1982 Drukkerij van Aken Terneuzen
4380 De Bakkers-boekjes van Zeelandia no.1 Broodpenningen en hun rol in het bakkersleven Weiler, jhr. ir. A.C. von 0 Zeelandia Zierikzee
4381 De Bakkers-boekjes van Zeelandia no.2 Een bakkersjongen vóór vijftig jaar Blom J. van der 0 Zeelandia Zierikzee
4382 De Bakkers-boekjes van Zeelandia no.3 Koek- en Speculaasprenten Het Vanwaar en Waarvan Meischke. Ir. M.C.A. 0 Zeelandia Zierikzee
4383 De Bakkers-boekjes van Zeelandia no.4 Brood wordt overal gebakken Spreuken en zegswijzen over den Bakker en zijn Brood Kerdijk, F. 0 Zeelandia Zierikzee
4384 De Bakkers-Boekjes van Zeelandia No.5 Koek- en Speculaasprenten het Vanwaar en Waarvan Meischke, Ir. M.C.A. 0 Zeelandia Zierikzee
4385 De Bakkers-Boekjes van Zeelandia No.6 Het oude Bakkers-gildewezen Blom, J. van der 0 Zeelandia Zierikzee
733 B084 De Bank van Lening te Haarlem, een instelling van weldadigheid Greevenbroek, J. Th. R. van 1981 Fibula-van Dishoeck Haarlem
1978 De basiliek in beeld. De restauratie aan het eind van de 20e eeuw. Hamelink, P. 2005 Van de Berg Almere/Enschede
12 B020 De basiliek van Sint-Willibrord uit de steigers Bauwens. W., I. Pey. A. Prinsen en P. Stockman 1995 OHK Hulst
2316 De basiliek van Sint-Willibrord uit de steigers Bauwens, W. e.a. 1995 O.H.K. 'De vier ambachten' Hulst
2681 De bastaarden van Nassau en de nakomelingen uit morganistische verbintenissen van leden van dit huis Carstens, A.L. 0
333 B042 De beeldenstorm en de religietroebelen in Hulst in augustus 1566 Brand, P.J. 1962 Hulst
1033 De Begijnhoven- oorsprong, geschiedenis, inrichting Philippen, L.J.M. 1918 Veritas Antwerpen
3364 De Beginjaren van Volksabdij O.L.Vrouw ter Duinen van Dooren, J.J.A.M. 2002 Heemk. Kring Het Zuidkwartier Ossendrecht
3267 De bekering van de wereld. Brieven, verhalen en ervaringen uit de geschiedenis van de missie Knipschild, Harry 2013 Walburg Pers Zutphen
356 B042 De belegeringen van de stad Hulst in de jaren 1591 en 1596 Brand, P.J. 0 onbekend onbekend
78 B014 De Berenning van Aardenburg in 1672. Verzameling van…aangaande…Aardenburg.…van 1660-1680 Vorsterman van Oyen. G.A. verz. 1871 S.E. van Nooten Schoonhoven
2539 De bevolking van Hulst en Hulsterambacht in de achttiende eeuw deel 2. De Parochies Hengstdijk, Hontenisse, Ossenisse en Pauluspolder Vrienden Archief Hulst 2016 Gemeentearchief Hulst
4303 De bevolking van Hulst en Hulsterambacht in de achttiende eeuw Deel 3 De Hulster Buitenparochie 2017 Gemeentearchief Hulst Hulst
4299 De bevolking van Hulst en Hulsterambacht in de achttiende eeuw Deel 4 De Parochie Sint-Jansteen 2018 Gemeentearchief Hulst Hulst
2290 De bevolking van Hulst en Hulsterambacht in de achttiende eeuw. deel 1 de Hulster binnenparochie Vrienden Archief Hulst 2015 Gemeentearchief Hulst
2632 B057 De Bevrijding van Doel. The Leberation of Doel. Nul, Richard de 2011 De Nul consulting Schoten
2929 De Bevrijding van Europa Steininger, R. & Schwan, H. 1980 Fibula - Van Dishoeck Haarlem
2412 B071 De Bezetting deel 1 Jong, L. De 1961 E, Querido uitgeverij nv Amsterdam
2411 B071 De Bezetting deel 2 Jong, L. De 1962 E, Querido uitgeverij nv Amsterdam
2410 B071 De Bezetting deel 3 Jong, L. De 1963 E, Querido uitgeverij nv Amsterdam
2409 B053 De Bezetting deel 4 Jong, L. De 1964 E, Querido uitgeverij nv Amsterdam
2408 B053 De Bezetting deel 5 Jong, L. De 1965 E, Querido uitgeverij nv Amsterdam
831 De bisschoppen van Antwerpen over den toestand van het Katholicisme in Breda en Bergen op Zoom gedurende de 17e en 18e eeuw Cornelissen, J.D.M. 0
2576 De Blikken Motor De laatste beurtschippers van Zeeland 2 Koppejan, A.R. 2008 Uitgeverij ADZ Vlissingen
1962 De bodem van Zeeland Sluys, P. van der, G.G.L. Steur en I.Ovaa 1965 Wageningen
4012 B044 De boer zonder god Eeekhout, Jan, H. 1933 U.M. Holland Amsterdam Amsterdam
2973 De Boerderij Boer, H. de 1952 W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle
178 B047 De boerderijen van Hoek en hun bewoners Dees-Scheele, N.E., Riemens, L., Willemsen, R. 0 N.E. Dees-Scheele .
3508 De boten van de provincie Afd. voorlichting (samenst.) 1997 Provincie Zeeland Middelburg
2022 De Boudelo abdij. archeologisch onderzocht Belie A., de, Oost T., de 2001 Gent/St-Niklaas
2611 De Boudelo Abdij. Archeologisch onderzocht. Belie, Alfons de 1997 Culturele Kring Boudelo vzw Sint-Niklaas
2021 De Boudeloabdij, archeologisch onderzocht. Belie Alfons, de 1997 St-Niklaas
3811 De bouwgeschiedenis van de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk te Tholen Op 't Hoog, Joost 1989 Comm. Reg. Geschiedbeoef. Zld Middelburg
4346 B079 De Bouwverordening en het Woningvraagstuk Wentink, D.E. 1915 Oosthoek, A. Utrecht
2439 B056 de Braakman, sinds het afscheid van de zee… Robesin, J.C. 1974 Rekreatieschap de Braakman Terneuzen
3115 De Brembosch 0
2684 De broers en de moeder van koningin Wilhelmina van Orden. Louis 0 nv Drukkerij de Spaarnestad Haarlem
1330 De brouwerijonderneming van Gilbert van Schoonbeke (1552-1562) Soly, H. 1968
1401 De Brugse havens in de Middeleeuwen. Ryckaert, M. 1972
3806 De cartons voor het speculum zelandiae Kluiver, J.H. 1989 KZGW Middelburg
4258 B074 De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden (1482-1795) deel 1 Aerts, E. Diverse auteurs 1995 Algemeen rijksarchief Brussel
4259 B079 De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden (1482-1795) deel 2 Aerts, E. Diverse auteurs 1994 Algemeen rijksarchief Brussel
3780 De Christelijke afgescheiden gemeenten te groede 1836-1869 Barth, A.J. 1983 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
2966 De Coöperatieve Raiffeisen-en Boerenleenbanken in Nederland 1948-1973 van exponent tot component Vries, Joh. De 1973 Meijer Pers Amsterdam
1691 De Cort(e), de Kort(e), 1540-1990 Kort, Jan de 1991 Hulst
1692 De Cort(e), de Kort(e), 1643-1709, (para) militaire aktiviteiten Kort, Jan de 1991 Hulst
3850 De dagelijkse H. Communie volgens het decreet van paus Pius X Spauwen, V. 1947 Cl. Goffin Maastricht
3808 De Delta, ondeelbaar. anoniem 1985 Delta-overleg Middelburg
2750 De deltawerken techniek, politiek, achtergronden Haan, Hilde de & Ids Haagsma 1984 Waltman Delft
3497 De democratie gewogen Kok, G.A. de 1986 Ad Donker Rotterdam
1514 De dialecten van Zeeuws-Vlaanderen tot Goeree-Overflakkee Driel, L. van 2004 SDU Den Haag
870 De diversitate temporum Mettensis, Alpertus 1916 Dr. A. Hulshof Amsterdam
2927 De Donkere Poort. 1914 Nederland 1918. deel 1 Ritter, P.H. 1931 Gebr. Graauw's Uitgeverij Amsterdam
2928 De Donkere Poort. 1914 Nederland 1918. deel 2 Ritter, P.H. 1931 Gebr. Graauw's Uitgeverij Amsterdam
3321 B021 De doodendraad. De elektrische draadversperring aan de Oost- en Zeeuwss-Vlaamse grens tijdens de Eerste Wereldoorlog Vanneste, Alex 2013 Provincie Oost-Vlaanderen Antwerpen
1040 De drie revoluties der Christenheid Dalsum, H.A. van 0
1481 De Duinen 1960 Wetenschappelijk en Kultureel Centrum van de Duinenabdij en de Westhoek
1797 De Duinenabdij en het Groot Seminarie te Brugge. Denaux, A., E.v.d.Berghe e.a. 1984 Lannoo Tielt/Weesp
1560 De Duinenabdij van Koksijde. Cisterciënzers in de Lage Landen Vanclooster, D. (red.) 2005 Lannoo Tielt
2999 B071 De Duitse Tijd Meulenbelt, J. 1960 A.W. Bruna & Zoon Utrecht
4010 B044 De duizend levens van Willy & Cobi Verdurmen Willy René 1968 De Arbeiderspers Amsterdam
3655 De ecologie en de verspreidingspatronen van 75 soorten Bladmossen (Musci) in de provincie Zeeland Mosterdijk, H.G. 1986 Middelburg
1402 De economische betekenis van de zuidnederlandse brouwindustrie in de 16e eeuw. Problematiek. Soly, H. 1973
3713 B063 De economische ontwikkeling van WZ-Vl onbekend 1959 Ec. Tech. Inst. Voor Zeeland Middelburg
1930 De economische toekomst van Zeeland. voordrachten en discussies 1946 Middelburg
1520 B067 De eerste protestanten in de Lage Landen. Geloof en heldenmoed Decavele, J. 2004 Davidsfonds/Waanders Leuven/Zwolle
1182 De eerste publicaties van Jacob Cats (1593-1598) Breugelmans, R. 1977
1993 De eeuw der Artevelden. Studiën over de zedelijke en maatschappelijke beschaving in Vlaanderen en Brabant. Vanderkindere Leo 1893 Gent
3361 De eeuw van de Zeeuw deel 1 Cats, Jacques (samenst.) 1999 PZC Middelburg
3358 De eeuw van de Zeeuw deel 2 Cats, Jacques (samenst.) 1999 PZC Middelburg
3416 De eeuw van de Zeeuw deel II Cats, J. 1999 Vink Offset Axel
1382 De ekonomische kaart van de Nederlanden in de 16e eeuw volgens Guicciardini. Brulez, W. 1970
2604 De evolutie van het leven Schwoerbel, Wolfgang 1979 Sesam Bosch & Keuning Baarn
1349 De evolutie van het Taurobolium. Duthoy, R. 1969
3209 De famili Hey, Heye, Heyens, Verheyven, Heyman e.d. 0
255 De familie Buysrogge Buysrogge, C. E. M. 1989 Drukkerij Duerinck B.V. Kloosterzande
3057 De familie Dees Dees, D. 1983 D. Dees Breda
3936 De familie Hey, Heye, Heyens, Verheyven, Heyman e.d. 0
3168 De familie Roels Bleyenbergh, J.M. 2009 Han Bleyenbergh Middelburg
3207 De Familiegids 11e jaargang nr 2 mei 1994 Inniger, Fr. E.a. (red.) 1994
1622 De familiepapieren Pous, Tak van Poortvliet en aanverwante geslachten, 1752-1818 Sandberg, G.F. 1976 Middelburg
1621 De familiepapieren Tak Labrijn, 1676-1971 Sandberg, G.F. 1976
3448 B052 De februari-ramp Ellemers, J.E. 1956 Van Gorcum & Comp. Nv Assen
4225 B058 De gebouwen der Bijloke te Gent Walters, J. 1994 Gent
4150 B024 De gedrukte Nederlandse Reynaerttraditie Rijns, H 2007 Verloren Hilversum
126 De Gentsche en Brugsche bisschoppen over het katholicisme in Z.-Vl. gedurende de 17e en 18e eeuwen Cornelissen, J.D.M. 1930 Altorffer Middelburg
1318 De Gentse lijnwaadmarkt en linnenhandel in de XVlle eeuw Bastin, J. 1968
2053 De Gentse spelen van 1539. Erné B.H. en Dis L.M. van 1987 's Gravenhage
2054 De Gentse spelen van 1539. Erné B.H. en Dis L.M. van 1987 's Gravenhage
1345 De Gentse vlasindustrie vanaf het einde van de XVIIIe eeuw tot de oprichting van de grote mechanische bedrijven (1838). Coppejans-Desmedt, H. 1968
421 De Gereformeerde Kerk van Axel in het tijdvak 1913 tot 1970. Deel 1, bevattende Hoofdstuk 1 t/m 20 tot en met de vrijmaking in 1945 Oggel, D.J. 1970 Axel
1776 De Gereformeerde Kerk van Axel in het tijdvak van 1913 tot 1970, bevattende de hoofdstukken 21 t/m 33. Oggel, D.J. 1970 Axel
576 B048 De geschiedenis der Calamiteuse polders in Zeeland tot het reglement van 20 januari 1791 Schorer, J.A. 1897 Eduard IJdo Leiden Leiden
1786 B049 De geschiedenis der kerk van Boschkapelle, 1695-1925. Bongenaar, G. 1975 Lazaristen Susteren
427 De geschiedenis van Axel Wesseling, J. 1966 J. Wesseling Groningen
2182 De geschiedenis van de Camere van Rhetorica "St. Jan ten Steene" 1917-1982 Verstraeten, G. 1982 Camere van Rhetorica St.-Jansteen
148 B055 De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Terneuzen Stuij. P.W. 1992 Gereformeerde Kerk Terneuzen
388 De geschiedenis van de Kapel van O.L. Vrouw Ter Eecken Everaard, J.A. 1934 Kloosterzande
3041 De geschiedenis van de keuring van landbouwgewassen in de provincie Zeeland Dorst, J.D. 1957 Keuringsdienst Zld van de N.A.K. Goes
3962 De geschiedenis van de landbouw Cehave 0 Cehave nv Hulst
396 B065 De geschiedenis van de Parochie Stoppeldijk Bongenaar, G.J.G. 1959 Stoppeldijk
472 De Geschiedenis van de Spoorwegmaatschappijen Gent-Terneuzen en Mechelen-Terneuzen Hesselink, H.G. 1983 Kloosterzande
397 B065 De geschiedenis van Hengstdijk Bongenaar, G.J.G. 1956 Hengstdijk
1153 De geschiedenis van het geslacht Oggel en aanverwante geslachten Oggel, D.J. Jzn 1966 Axel
1780 De geschiedenis van het lager onderwijs te Overslag. Knegtel, P.F.J.M. 1981
3702 De geschiedenis van het lager onderwijs te Slijkplaat Knegtel, P.F.J.M. 1980 Knegtel
2704 De geschiedenis van het Zeeuwse profwielrennen den Herder, J.W. 1997 Den Herder Middelburg
1973 De geschiedenis van het Zeeuwse profwielrennen over de periode van 1931 - 1996 Herder, J.W. den 1996 Middelburg
365 De Geschiedenis van Hulst Brand, P.J. 1972 Gemeente Hulst Hulst
2004 De geschiedenis van Kortrijk. Van Doorselaer, Warlop, Maddens e.a. 1990 Lannoo Tielt
2460 B019 De Geschiedenis van Ossenisse Bongenaar, G.J.G. pr. 1962 Duerinck-Krachten Kloosterzande
465 B069 De geschiedenis van Terneuzen Wesseling, J. 1958 Drukkerij N.V. v/h Firma van de Sande Terneuzen
3056 De geslachten Scheele Scheele, M.J. & J.A. Hangoor (red.) 1996 Vereniging mr. Hendrick Scheele Middelburg
2656 De Geuzenhoek te Horbeke. De Oude kerk (1795-1995) Blommaert, W. Vital 1995 Prot. Historisch Museum Horebeke
2657 De Geuzenhoek te Horbeke. Van geslacht tot geslacht J. Arnold de Jonge 2000 Protestants Historisch Museum Horebeke
2655 De Geuzenhoek te Sint-Maria-Horebeke Arnold de Jonge, J. 1979 Willy Blommaert Horebeke
1342 De gezagsconcentratie in het arrondissement Aalst tijdens de 19e eeuw. Liebaut, Hilaire 1968
1467 De Ghulden Roos 1941 Oudheidkundige Kring Roosendaal
675 B084 De gilden, theorie en praktijk Eeghen, I.H. van 1965 C.A.J. van Dishoeck Bussum
2019 De glans van Citeaux in de Nederlanden, 900 jaar cistercienzerabdijen, 1098-1998 Hoste A., Nuyttens M, Bockstaete G., van 0 Stichting Kunstboek Brugge
3232 De Godvruchtige leidsman, aanwijzende den weg ten hemel, door oefeningen en gebeden, benevens de kleine getijden van de H. Maagd Maria, enz 1832 Eduard van Wees Breda
4099 B062 De godvruchtige leidsman, aanwijzende den weg ten hemel, door oefeningen en gebeden, benevens de kleine getijden van de H. maagd Maria, enz. onbekend 1832 W. van Gulick 's Bosch
3419 De Gouden Delta - 10 jaar hangen en wurgen Jong, A. de, e.a. 1984 Ver. Milieuhygiëne Zeeland Middelburg
3794 De gouden delta 1 Gysels, H. e.a. 1973 Centr. Landbouw publ. & docum. Wageningen
3795 De gouden delta 2 Gysels, H. e.a. 1975 Centr. Landbouw publ. & docum. Wageningen
3796 De gouden delta 3 Gysels, H. e.a. 1977 Centr. Landbouw publ. & docum. Wageningen
4283 De gouden delta der lage landen Janssen, P. e.a. 1996 Mercatorfonds Antwerpen
2646 De grens. Langs de randen van Nederland Witt, Enno de 2013 Athenaeum-Polak & Van Gennep Amsterdam
241 De grenzen tussen kaapvaart en zeeroverij. De aktiviteiten van kapitein Frans Behem tussen 1537 en 1539. Gooskens, Frans 1986
4071 B033 De Grenzen van Nederland Vrankrijker, A.C.J. 1946 Contact Amsterdam
578 De groei van de Nederlandse haringindustrie en het raadsel van het Zeeuwse zout (14e-16e eeuw) Wee, H. van der 1965 Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Hulst
3825 B045 De groene baret. Franse commando's in de tweede wereldoorlog Kieffer, 1969 Het Spectrum Utrecht
577 De grondboringen in Zeeland Seelheim, F. 1879 Johannes Muller Amsterdam
855 De Groote Cultuurstrijd dl.2 De Christelijke Republiek 1581-1585 Prims, Floris 1943 Standaard boekhandel Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven
854 B076 De Groote Cultuurstrijd, d.1: De Religionsvrede 1578-1581 Prims, Floris 1942 N.V.Standaard Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven
379 B055 De Groote Reiziger, Mer Joos van Ghistele Dieleman, P. 1932 Middelburg
1669 De Grote Atlas van de wereld in de 17e eeuw Blaeu 0 Studio Editions Engeland 1990
1298 De handelsbalans der Nederlanden in het midden van de 16de eeuw Brulez, W. 1967
2020 De handschriften van Ter Doest. Hoste Anselm O.S.B. 1993 Sint-Pietersabdij Steenbrugge

Pagina 5 van 28 Resultaten 601 - 750 van 4181