Background Image

Bibliotheek

Pagina 5 van 15 Resultaten 601 - 750 van 2181

ID Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie Sleutel woorden
368 Des graven stroom Meijers, E. M. 1940 N. V. Noord-Hollansdsche uitgevers maatschappij Amsterdam
915 Description de l'Arc de Triomphe, ?rig? par la soci?t? de commerce de Gand ? l'occasion du mariage de LL MM 11 et RR Napol?on premier et Marie-Louise d'Autriche, et de leur entr?e dans la Ville de Gand. Le 17 mai 1810 Bast, L.A.M. de 1811 Gand
916 Description du cort?ge historique des comtes de Flandre . De Busscher, Edmond 1849 Gent
1540 Deux poles de l'expansion de la draperie flamande et braban?onne au XIVe si?cle: la Pologne et la P?ninsule Ib?rique. Verlinden, Ch. 1968
578 Dialect in het land van Axel Broecke-de Man, E.J. van den en M. Dieleman 1981 Terneuzen
670 Dialecten in Oost-Zeeuws-Vlaanderen (2) Broecke-de Man, E.J. van den en J.L. Eggermont 1982 Kloosterzande
2274 Dictionnaire de l'Academie Fran?aise dl1 1835 Bruxelles
1447 Die Binnenkolonisation und die Anf?nge der Landgemeinde in Seeflandern VerhuIst, A. 1964
1055 Die Chronycke van Hollant, Zeelant ende van Vrieslandt. Beginnende van Adams tijden enz. tot den Jaere 1565 1595 Dordrecht
2027 Die Chronycke van Hollant,Zeelant ende van Vrieslandt.Beginnende van Adams tijden enz.enz. tot den Jaere 1565 Veert Ellert de 0
1604 Die Fr?hgeschichte der Stadt Gent. Verhulst, A. 1972
152 Die goeie ouwe tijd Vries. J. de 1975 Van Aken
1510 Die Grabkeramik der Urnenfelderkultur in Belgien und den Niederlanden und der sogenannte Harpstedter Stil Desittere, M. 1967
1590 Die s?dlichen Niederlande. Prevenier, W. 1971
1465 Die Stellung des Hansischen Kaufmanns dem Flandrischen Tuchproduzenten gegen?ber Werveke, H. van 1965
2079 Die van den Spaniern bloquirte Vestung Gibraltar 0
1704 Dit is Zeeuws-Vlaanderen! 2009
1049 Documents Fondamenteaux de l'histoire de Belgique, chartes de Coutumes, ?dits et actes diplomatiques avec commentaires et annotations Lallemand, A. et W. de Vreese 1914 Li?ge
2606 Doel in heden en verleden. Landeghem, Petrus, van 0 Kloosterzande
1727 Doel met een hoofdletter Deyaert, J. en F. Pollet 2007 Snoeck Gent
2169 Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenregisters aanwezig in het Rijksarchief in Zeeland Hollestelle, L.W. 1989 Middelburg
315 Door mijn gedaen. De geschiedenis van de Zeeuwse merk-en stoplap. Jonge-Everaert, Eef de 1999 Vereniging van Zeeuwse musea en Bureau provenciaal museumconsulent Zeeland Middelburg
153 Doorken Triest en andere verhalen uit het Land van Hulst Steijns. E. 1991 Van Geyt
2542 Dorpen in Zeeland diverse 1991 Middelburg
2283 Dr. L. Grootaerts en dr. G.G. Kloeke's Systematisch en Alfabetisch Register van Plaatsnamen voor Noord-Nederland, Zuid-Nederland en Fransch-Vlaanderen P?e, W. en P.J. Meertens 1934 's-Gravenhage
758 Drie eeuwen Zeeuwse Statenzaal. Van het laatste kwart der 16e eeuw tot de restauratie in 1885 Holthe tot Echten, Ir. G. Sophia van 0
2316 Driemaal is scheepsrecht. 125 jaar bibliotheekwerk in Middelburg. Bruin, M.P. de 1986 Middelburg
402 Dronghine 0 Heemkundige Kring Drongen
2690 Droogleggers aan de Oosterschelde Welten J. 0
585 Ds. Scharp en de Smid van Zaamslag. Een episode uit de Kerkgeschiedenis in het land van Axel Kraker, Adr. de 1921 Zaamslag
1518 Du style de No?l au style de P?ques dans la chancellerie des comtes de Hainaut et dans le "Chronicon Hanoniense" de Gislebert de Mons (1171-1205) Prevenier, W. 1967
358 Dwaallichten in de delta. Volksverhalen, schedels en schatten en andere wetens-en merkwaardigheden uit het Zeeuwse. Kuipers, Jan J. B. 1988 De Koperen Tuin Goes
715 Dye Cronycke van Zeeland Reigersberg van Cortgene 1551 Antwerpen
1556 Economische crisis en Vlaamse beweging: reacties in de Brugse pers. (september 1830-februari 1848). Eenoo, R. van 1969
1499 Edellieden en juristen in het centrale bestuur der zestiende-eeuwse Nederlanden (1531-1578) Baelde, M. 1967
1073 Edouard III, roi d'Angleterre, en Belgique. Chronique rim?e ?crite vers l'an 1347, par Jean de Klerk, d'Anvers, traduite por la premi?re fois en francais par Octave Delepierre 1841 Gand
1599 Een Antwerpse Compagnie voor de levensmiddelenbevoorrading van het leger in de Nederlanden in de 16e eeuw. Soly, H. 1972
628 Een bewust Vlaming en jurist uit de 16-e eeuw Gielen, Jos. J. 0 Tilburg
683 Een blik op de vorming der stad Sluis en op den aanleg harer vestingwerken van 1382 tot 1587 Dale, J.M. van 1871 Middelburg
120 Een boerengezin uit Zeeuws-Vlaanderen. aan de vooravond van de 21ste eeuw Rammeloo. R.H.R. 2000 Polka Print
2391 Een doorsnee bedrijf met een ongewone boer Mol, J.A. 1986
1481 Een economische maatregel van de Vlaamse graaf in 1199: het verbod der leningen tegen interest Prevenier, W. 1965
2441 Een eeuw vol muziek. 100 jaar vrijheid eendracht Lamswaarde 1895 - 1995 Kindt, Ron 1995
72 Een gordijn van tederheid. Kleine Zeeuws-Vlaamse kroniek Verwilligen. T. 2001 den Boer/de Ruyter
2477 Een gouden jubiluem 1875 - 1925 van de parochier van de H.Henricus te Clinge Verbunt, Chr. 0
1464 Een halve eeuw uitgaven van Westvlaamse oorlogsdagboeken uit de Eerste Wereldoorlog Strubbe, E.I. 1964
2440 Een katholiek dorp. Herinneringen aan het parochieleven te Stoppeldijk Erp-Uiterhoeve, M.van - Wilfried Uiterhoeve 1996 Elst/Nijmegen
1389 Een keus van zestig koppen uit onze Letterkunde Pissens, D?sir? en Jul. Festraets 1925 Gent
2646 Een kruisweg van geloof, hoop en leifde. Vijftien rustpunten. Wilderode Anton, van 1981 Beveren
2327 Een kwart eeuw Terneuzen, 1900 - 1925. Uit het leven van alledag. Vries, Joh. de 1972 Terneuzen
1724 Een leven in woorden: J.H. van Dale, schoolmeester, archivaris, taalkundige Driel, L. van 2003 Walburg Pers Zutphen
390 Een mandvol Borchstenen Borghstijn, Johan, Wim Borghstijn, Juliette Borghstijn-Seghers 1995 Barjesteh, Meeuwes & Co, Rotterdam
1235 Een nieuwe benadering van den Reinaert Hagtingius, T. 1972 Groningen
310 Een reis door Zeeland in 1774 Kluiver, J. H., Frans Cornelis Hoogvliet 1980 Zeeuws Genootschap der Wetenschappen
2524 Een speurtocht door Zeeuws muziekverleden Scherft, P. 1984 Middelburg
2443 Een tijdje terug.... De geschiedenis van het havenplaatsje Walsoorden Buysrogge, C. en W en Johna Everaart 0
1777 Een Vlaamse graaf van Europees formaat: Filips van de Elzas Werveke, H. van 1976 Fibula-Van Dishoeck Haarlem geschiedenis Gent
285 Een wandeling door Hoek en zijn gehuchten in de dertiger jaren en ...na de 2e wereldoorlog Platteeuw. J.L. 1997 Van Aken
2439 Een warme school. Herinneringen aan het onderwijs Stoppeldijk Erp-Uiterhoeve, M.van - Wilfried Uiterhoeve 0 Nijmegen
1489 Een woekerverbod van de Graaf van Vlaanderen uit 1199 gezien in het licht van kanoniek-rechterlijke handschriften Prevenier, W. 1966
1493 Een zeventiende-eeuws curiosum onder de Duinenhandschriften Strubbe, E.I. 1966
460 Eerste deel van den Derde Placcaet-Boeck Ghecompileert en uytghegheven bij Ordonnancie van Hooghe ende Moghende Heer den President ende Raedtslieden van Sijne Majesteyts Provincialen Raede Vlaenderen 1685 Ghendt
462 Eerste deel van den Vierden Placcaet-Boeck van Vlaenderen, behelsende alle Placcaeten, Ordonnantien ende Decreten, ge?manieert voor de Provincie van Vlaenderen sedert 't jaer 1684 tot ende met 1739. Vergaedert door Judocus Alphonsus Varenbergh, Advocaet v Varenbergh, Judocus Alphonsus 1740 Gendt
466 Eerste deel van den Vijfden Placcaert-Boeck van Vlaenderen behelsende alla Placcaerten, Ordonnantien ende Decreten ge?maneert voor de Provincie van Vlaenderen, sedert de leste versaemelingen danof gedaen ende uytgegeven ten Jaere 1740, mitsagders differen 1763 Gendt
468 Eerste deel van den Zesden Placcaert-Boeck, behelsende alle de Placcaerten, Reglementen, Edicten, Ordonnantien, Decreten, Decalartien en Tractaeten, ge?maneerd voor de Provincie van Vlaenderen, zedert de leste Verzaemelinge danof gedaen ende uytgegeven te Serruys, Mr. Jean-Baptiste Hubert 1786 Gend
566 Eerste Nederlandsche Co?peratieve Beetwortelsuikerfabriek te Sas van Gent 0 Terneuzen
458 Eersten Placaet Boek van Vlaanderen: Ordonnancien, Statuten, Edicten en Placcaeten, ghepubliceert in de Landen van hervvaarts-ouer, vanvveghen der Keyserlicker en Conijnglicker Majesteyten, ende haerlieder zeer Edele Voorsaeten 1559 Ghendt
1681 Eigen Volk 1929
1313 Eigendom van Vondsten, gezien in het licht van het Burgerlijk Wetboek en de Monumentenwet Burk, J.G. van 1981
990 Eigenkerken en Bisschoppelijk gezag in het Diocees Utrecht tot de XIII-e eeuw Post, R.R. 1925 Utrecht
1572 Electorale agenten aan de vooravond van de partijformaties. Aantekeningen bij brieven en nota's van senator F. Bethune. Witte, Els 1970
2527 Elementen van de cultuur van Zeeland Janse, H., J.H. KLuiver, J.J.Tevel, A. de Vin 1984 Middelburg
1427 Elias. Ge?llustreerde tentoonstellingscatalogus Reichardt, Jasia 1974 Antwerpen
1369 Emblemata heroica of de Medalische sinnebeelden der ses en dertigh Graaven van Holland. Met Konstplaaten versierd Smids, Lud. M.D. 1712 Amsterdam
430 Enkele Historisch-geografische problemen in verband met de oudste geschiedenis van de Vlaamsche kustvlakte Amerykx J. en A.Verhulst 0 Gent
2705 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 1 0
2714 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 10 0
2715 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 11 0
2716 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 12 0
2717 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 13 0
2718 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 14 0
2719 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 15 0
2720 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 16 0
2706 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 2 0
2707 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 3 0
2708 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 4 0
2709 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 5 0
2710 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 6 0
2711 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 7 0
2712 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 8 0
2713 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 9 0
1415 Ensor-Magritte 1975 Brussel
125 Episoden 1940- 1945. III Vooren. G.A.C. van 1991 Heemk.Kring West-Z.-Vl.
615 Epitôme Cornelius Jansenius 1684 Lyon exegese-bijbel-theologie
616 Epitôme Cornelius Jansenius 0 exegese-bijbel-theologie
790 Er is geene tegenstelling tusschen de beginselen van de Fransche Revolutie en die van het Evangelie Dalsum, H.A. van 1912 Den Haag
403 Erfgoed van Industrie en Techniek 0
1491 Esclavage noir en France Meridionale et courants de traite en Afrique Verlinden, Ch. 1966
455 Essai d'une Analyse des commentarii sive Annales rerum Flandricarum (Annales Flandriae 1561) Fris, Victor 1908 Gent
1400 Etalon. Facetten van Geometrisch':'Abstrakte en Konstruktieve Kunst na 1945 Platteeuw, Roland 0 Tielt
504 Etude sur la signification du mot Balfait dans les Chartres de la Flandre. Notice de M.Gheldolf , pr?c?d?e des rapports de M.M. Kervyn de Lettenhove, De Smet et Snellaert Gheldolf 0 Bruxelles
1467 Etudes sur la c?ramique de la n?cropole Gallo-Romaine de Blicquy (Hainaut) Laet, Sigfried J. de 1964
1488 Etudes sur la c?ramique de la n?cropole Gallo-Romaine de Blicquy (Hainaut) II La potterie dite Laet, S.J. de 1966
1551 Etudes sur la c?ramique de la n?cropole Gallo-Romaine de Blicquy (Hainaut). Laet, S.J. de en H. Thoen 1969
1531 Etudes sur la c?ramique de la n?cropole Gallo-Romaine de Blicquy (Hainaut). III; La c?ramique belge Laet, S.J. de, en H. Thoen 1968
1552 Ex voto anatomici di Palestrina del Museo Archeologico dell' Universit? di Gand. (1969). Laet, S.J. de en M. Desittere 1968
2444 Excelsior, je zou er een boek over kunnen schrijven Poorter-Sponselee, R.de 2002 Terhole
941 Excursions. Antoing, Fontenoy, Beloeil. Les carri?res du bassin de l'Escaut, La Pierre Brunchant 1895 Tournai
1366 Explication historique des principales medailles, frapp?es pou servir ? l'histoire des Provinces-Unis des Pays-Bas 1736 Amsterdam
2297 Familie Cronijck van de familievereniging Mr. Hendrik Scheele 1984
1090 Fastes des Calamit?s Publiques, survenues dans les Pays-Bas et particuli?rement en Belgique depuis les temps les plus recul?s jusqu' ? nos jours Torfs, Louis 1859 Paris
1091 Fastes des Calamit?s Publiques, survenues dans les Pays-Bas et particuli?rement en Belgique depuis les temps les plus recul?s jusqu' ? nos jours Torfs, Louis 1862 Tournai
2506 Februariramp 1953; 50 jaar geleden, 50 jaar verder Antonisse, R. 1953 Uniepers Abcoude
450 Feestgids bij gelegenheid van de herdenking van het 750-jarig bestaan der stadsrechten van Hulst van 15 tot en met 25 augustus 1930 Lockefeer, Louis 0
1566 Financi?n en boekhouding in de Bourgondische periode. Nieuwe bronnen en resultaten. Prevenier, W. 1970
500 Flandrische Staats- und Rechtsgeschichte bis zum Jahre 1305 Warnk?nig, Leopold August 1835 T?bingen
1413 Flemish Expressionism 1980 Brussel
806 Floris V, graaf van Holland en Zeeland, Heer van Friesland 1256-1296 Obreen, Henri 1907 Gand
75 Focus op Hulst Sponselee. G. 2002 Europese Bibliotheek Zaltbommel Hulst
1062 Fontes Egmundenses Opperman, O. 1933 Utrecht
180 Fortenroute oost-zeeuwsch-vlaanderen 0 Prov. VVV Zeeland
801 Frederick Hendrick van Nassauw, Prince van Orangien, zijn Leven en Bedrijf; door I. Commelyn in 't Licht ghebracht. Eerste Deel Commelyn, I. 1652 Utrecht
2354 Free van de Schoofkas; rijmen uit het land van Hulst Schoofkas, Free van de 1986
157 Frida. Een verhaal uit het Zeeuws-Vlaamse land Sponselee. G. en Z. Szikra 1992 Van Geyt
1399 Frits van den Berghe, 1883-1939. Catalogue raissonn? de son oeuvre peint Langui, Emile 1966 Bruxelles
222 Frontier Steden en Sterckten. Vestingwerken in Oost-Vlaanderen en Oost-Zeeuws-Vlaanderen 1584-1839 Stockman. P. en P. Everaers 1997 De Maelstede
529 Fulgur Ardens. Christen of Farizee?r? Krarakterbeeld van een wolf in schaapskleren vppr stad- en tijdgenooten. 0
690 G-H Wisseling in Zeeuws-Vlaams A.B. Gielen, Jos, J. 0 Tilburg
108 G.-H. wisseling in Zeeuws-Vlaams A.B. Gielen. J.J. 0 Henri Bergmans
873 Gand, sa vie et ses institutions 1912 Gand
874 Gand, sa vie et ses institutions 1913 Gand
875 Gand, sa vie et ses institutions 1914 Gand
876 Gand, sa vie et ses institutions 1915 Gand
877 Gand, sa vie et ses institutions 1917 Gand
878 Gand, sa vie et ses institutions 1920 Gand
879 Gand, sa vie et ses institutions 1921 Gand
880 Gand, sa vie et ses institutions 1922 Gand
881 Gand, sa vie et ses institutions 1923 Gand
571 Ganzen in de Braakman 0
1402 Ge?llustreerde brochure van verschillende auteurs met biografie, tentoonstellingen en bibliografie Swimberghe 1974
1261 Gebundelde inventarissen deel II 1976 Middelburg
2143 Gebundelde inventarissen van de archieven van de polders en waterschappen van het voormalige Waterschap Axeler Ambacht 1595-1965 Hollestelle, L.M. 0
1251 Gebundelde inventarissen van de oude Archieven van het Waterschap Hulster Ambacht, 1609-1972 Aalst, T.T.A.B.M. van der, P.J. Brand en J.P.B. Zuurdeeg 1979 Hulst
1222 Gedenkboek bij het 150-jarig bestaan van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 1784-1934 1934 Leiden
519 Gedenkboek der Hulstersche Stede 1180-1930 Adriaanse, J. 1930 De Spieghel Amsterdam Hulst, Ambachten
1623 Gedenkboek St. Willibrordusschool Hulst 1907/1982 0
956 Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van Huybergen, 1264-1964 0
442 Gedenkboek. St. Willibrordusschool Hulst, 1907-1982 0
448 Gedenkboekje 1920-1945 t.g.v. het 25-jarig bestaan van de R.K. Landbouwwinterschool te Hulst (Z.VL) 0
457 Gedenkschriften van Mewr Jan, Heere van Dadizeele voor de eerste mael uytgegeven naar het oorspronkelijk Handschrift 1850 Brugge

Pagina 5 van 15 Resultaten 601 - 750 van 2181