Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 5 van 26 Resultaten 601 - 750 van 3867

ID Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie Sleutel woorden
2966 De Coöperatieve Raiffeisen-en Boerenleenbanken in Nederland 1948-1973 van exponent tot component Vries, Joh. De 1973 Meijer Pers Amsterdam collectie G. Sponselee
1691 De Cort(e), de Kort(e), 1540-1990 Kort, Jan de 1991 Hulst
1692 De Cort(e), de Kort(e), 1643-1709, (para) militaire aktiviteiten Kort, Jan de 1991 Hulst
3850 De dagelijkse H. Communie volgens het decreet van paus Pius X Spauwen, V. 1947 Cl. Goffin Maastricht
3808 De Delta, ondeelbaar. anoniem 1985 Delta-overleg Middelburg milieu, natuurbeheer
2750 De deltawerken techniek, politiek, achtergronden Haan, Hilde de & Ids Haagsma 1984 Waltman Delft
3497 De democratie gewogen Kok, G.A. de 1986 Ad Donker Rotterdam
1514 De dialecten van Zeeuws-Vlaanderen tot Goeree-Overflakkee Driel, L. van 2004 SDU Den Haag Taalkunde, dialecten
870 De diversitate temporum Mettensis, Alpertus 1916 Dr. A. Hulshof Amsterdam
2927 De Donkere Poort. 1914 Nederland 1918. deel 1 Ritter, P.H. 1931 Gebr. Graauw's Uitgeverij Amsterdam wereldoorlog 1914 1918
2928 De Donkere Poort. 1914 Nederland 1918. deel 2 Ritter, P.H. 1931 Gebr. Graauw's Uitgeverij Amsterdam wereldoorlog 1914 1918
3321 De doodendraad. De elektrische draadversperring aan de Oost- en Zeeuwss-Vlaamse grens tijdens de Eerste Wereldoorlog Vanneste, Alex 2013 Provincie Oost-Vlaanderen
1040 De drie revoluties der Christenheid Dalsum, H.A. van 0
1481 De Duinen 1960 Wetenschappelijk en Kultureel Centrum van de Duinenabdij en de Westhoek
1797 De Duinenabdij en het Groot Seminarie te Brugge. Denaux, A., E.v.d.Berghe e.a. 1984 Tielt/Weesp
1560 De Duinenabdij van Koksijde. Cisterciënzers in de Lage Landen Vanclooster, D. (red.) 2005 Lannoo Tielt
2999 De Duitse Tijd Meulenbelt, J. 1960 A.W. Bruna & Zoon Utrecht tweede wereldoorlog
4010 De duizend levens van Willy & Cobi Verdurmen Willy René 1968 De Arbeiderspers Amsterdam Stroperij
3655 De ecologie en de verspreidingspatronen van 75 soorten Bladmossen (Musci) in de provincie Zeeland Mosterdijk, H.G. 1986 Middelburg bladmossen zeeland musci ecologie
1402 De economische betekenis van de zuidnederlandse brouwindustrie in de 16e eeuw. Problematiek. Soly, H. 1973
3713 De economische ontwikkeling van WZ-Vl 1959 Ec. Tech. Inst. Voor Zeeland Middelburg
1930 De economische toekomst van Zeeland. voordrachten en discussies 1946 Middelburg voordrachten en discussies
1520 De eerste protestanten in de Lage Landen. Geloof en heldenmoed Decavele, J. 2004 Davidsfonds/Waanders Leuven/Zwolle rechtgelovigen en ketters
1182 De eerste publicaties van Jacob Cats (1593-1598) Breugelmans, R. 1977
1993 De eeuw der Artevelden. Studiën over de zedelijke en maatschappelijke beschaving in Vlaanderen en Brabant. Vanderkindere Leo 1893 Gent
3361 De eeuw van de Zeeuw deel 1 Cats, Jacques (samenst.) 1999 PZC Middelburg
3358 De eeuw van de Zeeuw deel 2 Cats, Jacques (samenst.) 1999 PZC Middelburg
3416 De eeuw van de Zeeuw deel II Cats, J. 1999 Vink Offset Axel
1382 De ekonomische kaart van de Nederlanden in de 16e eeuw volgens Guicciardini. Brulez, W. 1970
2604 De evolutie van het leven Schwoerbel, Wolfgang 1979 Sesam Bosch & Keuning Baarn evolutie algemeen
1349 De evolutie van het Taurobolium. Duthoy, R. 1969
3209 De famili Hey, Heye, Heyens, Verheyven, Heyman e.d. 0
3053 De Familie Buysrogge Buysrogge, C.E.M. 1989 Drukkerij Duerinck B.V. Klossterzande
255 De familie Buysrogge Buysrogge, C. E. M. 1989 Drukkerij Duerinck B.V. Kloosterzande
3057 De familie Dees Dees, D. 1983 D. Dees Breda
3936 De familie Hey, Heye, Heyens, Verheyven, Heyman e.d. 0 collectie Sponselee 2791
3168 De familie Roels Bleyenbergh, J.M. 2009 Han Bleyenbergh Middelburg roels mangnus compiet
3207 De Familiegids 11e jaargang nr 2 mei 1994 Inniger, Fr. E.a. (red.) 1994
1622 De familiepapieren Pous, Tak van Poortvliet en aanverwante geslachten, 1752-1818 Sandberg, G.F. 1976 Middelburg
1621 De familiepapieren Tak Labrijn, 1676-1971 Sandberg, G.F. 1976
3448 De februari-ramp Ellemers, J.E. 1956 Van Gorcum & Comp. Nv Assen februari ramp sociologie
2056 De gedrukte Nederlandse Reynaert-traditie. 2007 Verloren Hilversum
126 De Gentsche en Brugsche bisschoppen over het katholicisme in Z.-Vl. gedurende de 17e en 18e eeuwen Cornelissen, J.D.M. 1930 Altorffer Middelburg
1318 De Gentse lijnwaadmarkt en linnenhandel in de XVlle eeuw Bastin, J. 1968
2053 De Gentse spelen van 1539. Erné B.H. en Dis L.M. van 1987 's Gravenhage
2054 De Gentse spelen van 1539. Erné B.H. en Dis L.M. van 1987 's Gravenhage
1345 De Gentse vlasindustrie vanaf het einde van de XVIIIe eeuw tot de oprichting van de grote mechanische bedrijven (1838). Coppejans-Desmedt, H. 1968
421 De Gereformeerde Kerk van Axel in het tijdvak 1913 tot 1970. Deel 1, bevattende Hoofdstuk 1 t/m 20 tot en met de vrijmaking in 1945 Oggel, D.J. 1970 Axel gereformeerde kerk Axel deel 1
1776 De Gereformeerde Kerk van Axel in het tijdvak van 1913 tot 1970, bevattende de hoofdstukken 21 t/m 33. Oggel, D.J. 1970 Axel gereformeerde kerk Axel deel 2
576 De geschiedenis der Calamiteuse polders in Zeeland tot het reglement van 20 januari 1791 Schorer, J.A. 1897 Leiden proefschrift calamiteuse polders Zeeland
1786 De geschiedenis der kerk van Boschkapelle, 1695-1925. Bongenaar, G. 1975 Susteren parochie Boschkapelle kerk
427 De geschiedenis van Axel Wesseling, J. 1966 J. Wesseling Groningen Axel, geschiedenis
2182 De geschiedenis van de Camere van Rhetorica "St. Jan ten Steene" 1917-1982 Verstraeten, G. 1982 Camere van Rhetorica St.-Jansteen
148 De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Terneuzen Stuij. P.W. 1992 Gereformeerde Kerk Terneuzen gereformeerde kerk
388 De geschiedenis van de Kapel van O.L. Vrouw Ter Eecken Everaard, J.A. 1934 Kloosterzande
3041 De geschiedenis van de keuring van landbouwgewassen in de provincie Zeeland Dorst, J.D. 1957 Keuringsdienst Zld van de N.A.K. Goes landbouw keuring gewas NAK
3962 De geschiedenis van de landbouw Cehave 0 Cehave nv Hulst
396 De geschiedenis van de Parochie Stoppeldijk Bongenaar, G.J.G. 1959 parochie Stoppeldijk
472 De Geschiedenis van de Spoorwegmaatschappijen Gent-Terneuzen en Mechelen-Terneuzen Hesselink, H.G. 1983 Kloosterzande
397 De geschiedenis van Hengstdijk Bongenaar, G.J.G. 1956 hengstdijk geschiedenis
1153 De geschiedenis van het geslacht Oggel en aanverwante geslachten Oggel, D.J. Jzn 1966 Axel
1780 De geschiedenis van het lager onderwijs te Overslag. Knegtel, P.F.J.M. 1981 onderwijs
3702 De geschiedenis van het lager onderwijs te Slijkplaat Knegtel, P.F.J.M. 1980 Knegtel
2704 De geschiedenis van het Zeeuwse profwielrennen den Herder, J.W. 1997 Den Herder Middelburg
1973 De geschiedenis van het Zeeuwse profwielrennen over de periode van 1931 - 1996 Herder, J.W. den 1996 Middelburg
365 De Geschiedenis van Hulst Brand, P.J. 1972 Gemeente Hulst Hulst Hulst, geschiedenis
2004 De geschiedenis van Kortrijk. Van Doorselaer, Warlop, Maddens e.a. 1990 Tielt
2460 De Geschiedenis van Ossenisse Bongenaar, G.J.G. pr. 1962 Duerinck-Krachten Kloosterzande
465 De geschiedenis van Terneuzen Wesseling, J. 1958 Drukkerij N.V. v/h Firma van de Sande Terneuzen Geschiedenis Terneuzen
3056 De geslachten Scheele Scheele, M.J. & J.A. Hangoor (red.) 1996 Vereniging mr. Hendrick Scheele Middelburg Geschiedenis en Genealogie geslachten Scheele
2656 De Geuzenhoek te Horbeke. De Oude kerk (1795-1995) Blommaert, W. Vital 1995 Prot. Historisch Museum Horebeke
2657 De Geuzenhoek te Horbeke. Van geslacht tot geslacht J. Arnold de Jonge 2000 Protestants Historisch Museum Horebeke
2655 De Geuzenhoek te Sint-Maria-Horebeke Arnold de Jonge, J. 1979 Willy Blommaert Horebeke Sint-Maria-Horebeke
1342 De gezagsconcentratie in het arrondissement Aalst tijdens de 19e eeuw. Liebaut, Hilaire 1968
1467 De Ghulden Roos 1941 Oudheidkundige Kring Roosendaal
675 De gilden, theorie en praktijk Eeghen, I.H. van 1965 Bussum
2019 De glans van Citeaux in de Nederlanden, 900 jaar cistercienzerabdijen, 1098-1998 Hoste A., Nuyttens M, Bockstaete G., van 0 Brugge
3419 De Gouden Delta Jong, A. de, e.a. 1984 Ver. Milieuhygiëne Zeeland Middelburg
3794 De gouden delta 1 Gysels, H. e.a. 1973 Centr. Landbouw publ. & docum. Wageningen deltaplan
3795 De gouden delta 2 Gysels, H. e.a. 1975 Centr. Landbouw publ. & docum. Wageningen
3796 De gouden delta 3 Gysels, H. e.a. 1977 Centr. Landbouw publ. & docum. Wageningen deltaplan
2646 De grens. Langs de randen van Nederland Witt, Enno de 2013 Athenaeum-Polak & Van Gennep Amsterdam Grenzen, Nederland,
241 De grenzen tussen kaapvaart en zeeroverij. De aktiviteiten van kapitein Frans Behem tussen 1537 en 1539. Gooskens, Frans 1986
578 De groei van de Nederlandse haringindustrie en het raadsel van het Zeeuwse zout (14e-16e eeuw) Wee, H. van der 1965 Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Hulst zoutindustrie
3825 De groene baret. Franse commando's in de tweede wereldoorlog Kieffer, 1969 Het Spectrum Utrecht tweede wereldoorlog
577 De grondboringen in Zeeland Seelheim, F. 1879 Johannes Muller Amsterdam bodemkunde
854 De Groote Cultuurstrijd, d.1: De Religionsvrede Prims, Floris 1942 Antwerpen-Brussel-Gent
855 De Groote Cultuurstrijd, d.2: De Christelijke Republiek, 1581-1585 Prims, Floris 1943 Antwerpen-Brussel-Gent
379 De Groote Reiziger, Mer Joos van Ghistele Dieleman, P. 1932 Middelburg
1669 De Grote Atlas van de wereld in de 17e eeuw Blaeu 0 Studio Editions Engeland 1990
1298 De handelsbalans der Nederlanden in het midden van de 16de eeuw Brulez, W. 1967
2020 De handschriften van Ter Doest. Hoste Anselm 1993 Steenbrugge
2536 De Hattinga's Buise, M.A. (eindred.) 2015 OHKVA Hulst
3939 De Haven van Hulst vanaf de Middeleeuwen tot in de Franse Tijd Lockefeer, Jan. 2018 J.L. Lockefeer Hulst
387 De Heerlijkheid van Sint Jan ten Steene en Inghelosenberghe Adriaanse, J. en J.A. Everaard 1936 gemeentebestuur van Sint Jansteen St. Jansteen
1905 De Heerlijkheid van Sint Jansteen, Sint Jansteen 1226 - 1976 Blommaart, W. 1976 St Jansteen 750 programma 1976
48 De heks van Axel Velde. H. van de 2003 Davidsfonds/Infodok Leuven heks Axel
1538 De Hengst. De botvisserij en de mosselvangst in Zeeland en Vlaanderen Beylen, Jules van 2007 Provincie Oost-Vlaanderen, Tolerant en SBH scheepsrestauratie, visserijgeschiedenis in de Scheldemond
1289 De Heren van Wervik tot 1300 Warlop, E. 1966
2390 De hervormde gemeente van Sas van Gent Caland, Fred 1904 C.W.M. Roskes & C. Verhaak s-Gravenhage
3781 De Hervormde Gemeente van Biervliet Willemsen, Rinus 1980 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
2195 De hervormde Gemeente van terneuzden en hare Leeraren Van der Baan, J. 1894 M. de Jonge Terneuzen
877 De Historie van Belgis, of Kronyke der Nederlandsche Oudheyd dl 1 Vaernewijck, Marcus van 1784 Gend
878 De Historie van Belgis, of Kronyke der Nederlandsche Oudheyd dl 2 Vaernewijck, Marcus van 1784 Gend
1015 De Historien van Paulus Iovius Bisschop tot Nucera: Inhoudende De Waerachtighe beschrijvinghe van alle ghedenckwaerdige geschiedenissen die van het Jaer 1494 tot het Jaer 1517 in Europa, Asia ende Africa, te Water ende te Lande, bij Keyseren, Coningen, V 1604 Amstelredam
2196 De hoeven van het O.C.M.W.-Gent in Oost Zeeuws-Vlaanderen Schryver De, J. 1997 O.C.M.W. Gent Gent landbouw
1845 De hofsteden van Axel Cruyningen, P.J. van , A. de Rijt, C.Witte 1991 Axel 1991
3783 De Hofsteden van Biervliet van de Vijver, H.A.M. 1982 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
3775 De Hofsteden van Cadzand, Retranchement en Zuidzande van de Vijver, H.A.M. 1977 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
3798 De Hofsteden van Hoofdplaat en de Braakman van de Vijver, H.A.M. 1975 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
3778 De Hofsteden van Ijzendijke Cornelis, J.Ch. & H.A.M. van de Vijver 1979 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
3769 De Hofsteden van Schoondijke van de Vijver, H.A.M. 1982 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
2764 De Hoop Terneuzen 1911-1991 Hageman, Etienne & Jan Roose (samenst.) 1991 De Hoop Terneuzen zeeuws-vlaanderen
1243 De hospites van de abdij Voormezele en het superaratum of overhert . Bijdrage tot de ontginningsgeschiedenis van de Vlaamse kustvlakte Verhulst, A. 1964
3030 De Hullu's in Nederland Hullu, H. de 1986 H. de Hullu s-Gravenzande
3020 De Hullu's in Nederland. Geslachtsregister 1697-2005 Hullu, H. de 2005 H. de Hullu 's-Gravenzande
3021 De Hullu's in Nederland. Geslachtsregister 1697-2005 Hullu, H. de 2005 H. de Hullu s-Gravenzande
1696 De Huwelijksintekeningen van Schotse militairen in Nederland, 1574-1665 Maclean 1976 Zutphen
2792 De huwelycks-fuyck. Vrijen en trouwen 1500-1800 Blinksma, Marion e.a. 1989 huwelijk
1237 De instauratie van de Gentse Calvinistische Republiek (1577-1579) Despretz, André 1963
130 De invloed van de Vlaamse abdijen in het Land van hulst Goethem, M. van 0 Streekmuseum invloed vlaamse abdijen
2956 De inwoners van hulster Ambacht in 1739 Bliek, V.J.M. de 1980 Genealogische Werkgr. Zeeland
3243 De Jan Plezier. Bonte serie zangzaad 0 W.H. de Koning & zonen Rotterdam Volksliedjes
3414 De jaren vijftig in Zeeland Kuipers, J.J.B. 1954 Uitgeverij den Boer/de Ruiter Vlissingen vijftig pzc jaaroverzicht 1954
234 De jaren vijftig in Zeeland. 1954, uit het archief van de PZC Kuipers, Jan J. B. 2005 Den Boer/ De Ruiter Vlissingen
739 De jonge Leviten van het seminarie van Gent, te Wezel, te Parijs, enz . met eene voorafgaande levensschets van den Cardinael Franckenberg en een overzigt der Kerkelijke gebeurtenissen van het jaar 1801 tot 1814 Moere, P.J. van der 1856 Brussel
621 De Kamercandidatuur van H.A. van Dalsum voor het district Hontenisse Dalsum, H.A. van 1909 Hulst
389 De Kapel van O.L. Vrouw van Ter Eecken te Clinge. Een Historische Schets uit dagen van Vervolging, Strijd en Verwoesting Adriaanse, J. 1923 Adriaanse, J. Hulst kapel Clinge
2207 De kapel van onze lieve vrouw ter eecken te Kapellebrug Everaard, J.A. 1934 Sint-jansteen
3711 De katholieke bevolking van Aardenburg in de 18e eeuw van Vooren, G.A.C. 1970 Appeltjes vh Meetjesland XXI aardenburg katholiek 18e_eeuw
1558 De Katholieke Illustratie. De verkochte bruid. 100 jaar Tijdschriftgeschiedenis Hottinga, T. 0 Baarn
3679 De katholieke kerken in Nederland. Dat is de tegenwoordige staat der kerken, met hunne meubeling en versiering beschreven en afgebeeld Cuypers, P.J.H. & Jan Kalf 1906 van Holkema & Warendorf Amsterdam Katholieke, Kerken, Nederland, Staat
1442 De katholieke kerken in Nederland. Dat is de tegenwoordige staat der kerken, met hunne meubeling en versiering beschreven en afgebeeld Kalf, Jan 1906
2424 De Kerk gaat uit. Familiealbum van een halve eeuw katholiek leven in nederland van der Plas, Michel & Jan Roes 1973 Amboboeken Bilthoven
8 De kerk van Hulst. Aan de nagedachtenis van Cornelius Jansenius van Hulst (1510-1576) Dekkers. C. 1930 Parochiebestuur H. Willibrordus Hulst Hulst, basiliek
1847 De kerkhervorming in het land van Axel Meeusen, P. 1973 axel kerkhervorming
441 De Kerkhervorming in Vlaanderen Jansen, H.Q. 1868 Arnhem
88 De kerkramen van Biervliet Willemsen. R. 2001 St.Behoud Monumenten Biervliet biervliet kerkramen
680 De Keure van Hazebroek van 1336, met aantekeningen en glossarium Gaillard, Edw. 1894 Gent
681 De Keure van Hazebroek van 1336, met aantekeningen en glossarium Gaillard, Edw. 1894 Gent
682 De Keure van Hazebroek van 1336, met aantekeningen en glossarium Gaillard, Edw. 1894 Gent
683 De Keure van Hazebroek van 1336, met aantekeningen en glossarium Gaillard, Edw. 1894 Gent
684 De Keure van Hazebroek van 1336, met aantekeningen en glossarium Gaillard, Edw. 1894 Gent
507 De Keuren van de Vier Ambachten van 1242 en 1261 en die van Saeftingen van 1263 Smidt, J. Th. de 1954 Utrecht
3073 De Kleine Bosatlas 54ste druk Ormeling, F.J. (red.) 1971 Wolters-Noordhoff Groningen
3343 De kleine historische elementen in Zeeland. Een gids voor instandhouding en herstel. Rothuizen, Frans 2011 Stichting Landschapsbeheer Zeeland Goes
2168 De klok luidde ... Jansen Verplanke, J.C.P. 1992 C. Jansen Verplanke Vlaaringen Hengstdijk
193 De klok luidde.... Jansen Verplanke, J. C. P. 1993 Jansen Verplanke Vlaardingen Hengstdijk, jeugdherinneringen
2736 De knagende worm. Uit de papieren van Jacobus Nachtegaal Faro, Isaac 1964 Em. Querido's Uitgeverij nv Amsterdam
3607 De koningin weer thuis 1995 Zeeuws Documentatiecentrum Middelburg

Pagina 5 van 26 Resultaten 601 - 750 van 3867