Background Image

Bibliotheek

Boeken worden niet uitgeleend maar zijn alleen ter inzage in het Gemeentearchief van Hulst.
Resultaten per pagina:

Pagina 32 van 32 Resultaten 4651 - 4798 van 4798

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
3965 B064 Zeelandboek ZL 3 Hendriksen, Jan, et al. 1999 Stichting NRI Middelburg
3966 B055 Zeelandboek ZL 4 Diverse 2000 Stichting NRI Middelburg
3967 B064 Zeelandboek ZL 6 Bos, Kees, et al. 2002 Stichting NRI Middelburg
5144 B366 Zeelander collectie Byvanck, Valentijn en Karina Leijnse (ed.) 2007 Zeeuws Museum Middelburg
1562 B323 Zeelandica in de Zeeuws-Vlaamse O.B.'s, Archieven en Musea: een terreinverkenning Dankaart, Marie-Jeanne 1992 Gent
3833 B288 Zeelands toekomst zorg van nu Schipper, C. de 1988 Stichting Katholiek Maatschappelijk Aktiveringswerk Zeeland Middelburg
3836 B182 Zeeuw in Zaaizaden Geuze, M.A. e.a. 1984 Suiker Unie U.A. Breda
2733 Zeeuwe Ringrijders Vereniging Roose, Bram & Leo de Visser (red.) 1990 Zeeuwse Ringrijders Ver. Middelburg
3837 B166 Zeeuwen Buiten Zeeland Geuze, M.A. e.a. 1982 Fanoy Boeken Middelburg
3490 B042 Zeeuwen en de VOC Roos, Doeke 1987 Stichting VOC publicaties Middelburg
2418 B239 Zeeuwen gezocht. Gids voor stamboomonderzoek in Zeeland Hollestelle, Leo & Albert meijer (red.) 2003 Zeeuws Archief Middelburg
2512 B233 Zeeuwen in Indie 1920-1949, geplaatst in een algemeen historisch kader Hoecke, E.A.A. van 2005 Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Hulst
3271 B087 Zeeuwen te water. Sporen van een maritiem verleden Kuipers, Jan J.B. 1996 Provincie Zeeland Middelburg
4403 B077 Zeeuwen tegen het water. Sporen van de waterstaatsgeschiedenis in Zeeland Kuipers, J.J.B. 1998 Provincie Zeeland Middelburg
3293 B202 Zeeuws bestuur boven water Brevoord, C. e.a. 1980 Spruyt, van mantegem & De Does Leiden
1813 B064 Zeeuws Jaarboek ZL 2 Heuvel, W.J. van den, et al. 1998 Stichting NRI Middelburg
3521 B287 Zeeuws jaartallenboek in prent Christiaansen, C.J. 0 t Zeeuwtje Kapelle
1699 Zeeuws Kwartierstatenboek deel 1 Nijenhuis, H.D. en M.C. Nijenhuis-van Pienbroek 0 Ned. Gen. Vereniging, afd. Zeeland
2720 B292 Zeeuws Kwartierstatenboek deel 2 Nijenhuis, H.D. en M.C. Nijenhuis-van Pienbroek 1983 Nederlandse Genealogische Vereniging Afd. Zld Kapelle
3281 B296 Zeeuws Kwartierstatenboek deel 3 onbekend 1986 Ned. Gen. Ver. Afd. Zld Kapelle
2619 B287 Zeeuws leven en streven van Wijngen, W.M. 1987 van Wijngen Goes
1557 Zeeuws of Vlaams? (Morfo-) syntactische verschijnselen in de dialecten van Zeeuws-Vlaanderen Will, G. 2004 Oosterhout
233 B181 Zeeuws platenboek Driest, Frans van den 1983 Fanoy Middelburg
2282 B180 Zeeuws platenboek van den Driest, Frans & Rino Visser 1983 van Pitman Goes
279 B235 Zeeuws tijdschrift jaargang 57 5/6 2007 Broos, Lineke, etal. 2007 Stichting Zeeuws tijdschrift Middelburg
2249 B299 Zeeuws Vaanderen. "Achterhoek aan den overkant" Vries, Theo de 1958 AO-reeks 718 / Stichting IVIO Amsterdam
2742 B112 Zeeuws Zilver Bree, J. de 1978 Interbook International bv Schiedam
55 Zeeuws-Vlaamse kuststrook/slotbeschouwing Keikes. W.H. 1979
548 B044 Zeeuws-Vlaanderen Steigenga-Kouwe, S.E. 1948 Leiden
631 Zeeuws-Vlaanderen en de feiten die het heden beïnvloeden Dalsum, H.A. van 1919 Hulst
2227 B184 Zeeuws-Vlaanderen uitgelicht Jansen, Jan e.a. 2008 VVV Zeeuws-Vlaanderen Terneuzen
1412 Zeeuws-Vlaanderen...'n landje apart Vergouwen, J., F. Maenhout, T. Marees 0
4665 B299 Zeeuwsch - Vlaanderen De geschiedenis van een grensgebied Stuij, PW 1990 Walburg pers Zutphen
1839 B264 Zeeuwsch Sagenboek Sinninghe, J.R.W. en M. Sinninghe 1933 W.J. Thieme & Cie Zutphen
584 Zeeuwsch Sagenboek Sinninghe, J.R.W. en M. 1933 Zutphen
51 Zeeuwsch Vlaanderen Wilderom. M.H. 1973 M.H. Wilderom
56 B064 Zeeuwsch Vlaanderen door historie en volksaard Noord-Nederlandsch gebied Hullu. J. de 1919 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
3510 B320 Zeeuwsch volk in Zeeuwsche dracht van der Ven, D.J. 0 Bosch&Keuning Baarn
2239 B346 Zeeuwsch-vlaamsche tramweg-maatschappij n.v. gevestigd te Terneuzen jaarverslag 1975 raad van kommissarissen 1976 Z.V.T.M. Terneuzen
538 B21 Zeeuwsch-Vlaanderen Belgisch? Had het Belgisch annexionisme anno 1919 ten aanzien van Zeeuwsch-Vlaanderen kans van slagen? Wijnacker, Drs. E.G.G. 1983 Rijks Universiteit Utrecht Utrecht
539 Zeeuwsch-Vlaanderen door historie en volksaard Noord-Nederlandsch gebied Hullu, J. de 1919 's-Gravenhage
3191 B256 Zeeuwsch-Vlaanderen gastronomisch Spijkers Cas H. A. 0 Stichting Promotie Zeeuws-Vlaanderen Terneuzen
122 B050 Zeeuwsch-Vlaanderen in bange oorlogsjaren Cats. J.. samenst. 1991 Den Boer. De Ruiter Vlissingen
2516 B261 Zeeuwsch-Vlaanderen in cijfers 1988 onbekend 1988 Kamer van Koophandel Terneuzen
540 Zeeuwsch-Vlaanderen Nederlandsch Pattist, J.N. 1919 Oostburg
2803 B180 Zeeuwsch-Vlaanderen óók een deel van Nederland Jansen, Corrie e.a. 0 ipd Terneuzen
108 B060 Zeeuwsch-Vlaanderen ten voeten uit. Kultuurhistorische routes Vergouwen-de Caluwe J.en G. Sponselee 1991 Toeristisch Bureau Zeeuws-Vlaanderen Axel
2236 B174 Zeeuwsch-Vlaanderen … een landje apart Vergouwen, J. e.a. 0 VVV Zeeuws-Vlaanderen Terneuzen
3601 B186 Zeeuwsch-Vlaanderen. Zwerversboekjes onbekend 1928 De Waelburgh Blaricum
3821 B361 Zeeuwsche dialectproblemen Meertens, P.J. e.a. 1944 Ned. Akademie van Wetenschappen Amsterdam
4394 B204 Zeeuwsche Volks-almanak 1840 & 1841 Velde, van de, et al 1841 J. van de Velde Olivier Zierikzee
5133 B329 Zeeuwsche volks-almanak 1844 anoniem 1844 J. van de Velde Olivier Zierkzee
4049 B330 Zeeuwsche Volks-almanak 1844 & 1845 Velde, van de et al 1844 J. van de Velde Olivier Zierikzee
4036 B202 Zeeuwsche Volks-almanak voor het jaar 1838 Velde, van de. (e.a.) 1838 J. van de Velde Olivier Zierikzee
4395 B066 Zeeuwsche volks-almanak voor het jaar 1841 Velde, van de et al. 1841 J. van de Velde Olivier Zierikzee
4047 B331 Zeeuwsche Volks-almanak voor het jaar 1842 Velde, van de et al 1842 J. van de Velde Olivier Zierikzee
4035 B333 Zeeuwsche Volks-almanak voor het jaar 1843 Velde, van de et al. 1845 J. van de Velde Olivier Zierikzee
4393 B333 Zeeuwsche Volks-almanak voor het jaar 1845 Velde, van de, et al. 1845 J. van de Velde Olivier Zierikzee
4050 B329 Zeeuwsche Volks-almanak voor het jaar 1846 divers 1846 J. van de Velde Olivier Zierikzee
4052 B045 Zeeuwsche Volks-almanak voor het jaar 1847 Mr. J. Berman 1847 P. de Looze Zierikzee
4039 B331 Zeeuwsche Volks-almanak voor het schrikkeljaar 1836 Velde, van de, et al. 1836 J. van de Velde Olivier Zierikzee
4032 B066 Zeeuwsche Volks-almanak voor het schrikkeljaar 1840 Velde, van de. (e.a.) 1840 J. van de Velde Olivier Zierikzee
3440 B316 Zeeuwse akkerbouw tussen verandering en continuiteit Wiskerke, J.S.G. 1997 Landbouwuniversiteit Wageningen
3797 B167 Zeeuwse Delta. Land van overkanten Monch, Diederik 1995 Buijten & Schipperheijn Amsterdam
1663 Zeeuwse historie in krantenknipsels, d 4 Wallenburg, L. van 1990 Heemkundige Kring Walcheren Middelburg
1660 Zeeuwse historie in krantenknipsels, d. 1 Wallenburg, L. van 1986 Heemkundige Kring Walcheren
1661 Zeeuwse historie in krantenknipsels, d. 2 Wallenburg, L. van 1988 Heemkundige Kring Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland Middelburg
1662 Zeeuwse historie in krantenknipsels, d. 3 Wallenburg, L. van 1989 Heemkundige Kring Walcheren
1664 Zeeuwse historie in krantenknipsels, d. 5 Wallenburg, L. van 1993 Heemkundige Kring Walcheren Middelburg
1728 Zeeuwse historie in krantenknipsels. Catalogus, samengesteld door de werkgroep van de Heemkundigde Kring Walcheren, deel 1: Walcheren. Wallenburg, L.van 1982 Stedelijk Museum Sint Niklaas
3279 B299 Zeeuwse historische bronnen tbv het genealogisch onderzoek Nijenhuis, H.D. 0 St. Genealogisch Centrum Zld Goes
1686 B345 Zeeuwse Historische bronnen: De inwoners van Hulster-Ambacht in 1739 Bliek, V.J.M. de 1980 Genealogische Werkgroep Zeeland, 1980 Kapelle
1953 B287 Zeeuwse klederdrachten in de laatste twintig jaar Poel, Ada van der 1981 Koninklijk Zeeuws Genootschap der wetenschappen in samenwerking met het Zeeuws Museum Middelburg
1957 B236 Zeeuwse koks werken met zeewier Reems, Rien van 1995 Den Boer/De Ruiter Vlissingen
2710 B344 Zeeuwse Koorschool 25 jaar 1954-1979 Heijblok, Evert 1979 Stichting Zeeuwse Muziekschool Goes
215 B130 Zeeuwse molens Staat, W. , Stichting Natuur- en Recreatieinformatie (NRI) 0 Stichting Natuur-en recreatieinformatie Middelburg
3734 B323 zeeuwse monumenten cahiers Jan Adriaan Frederiks Bruin de, M.P. 1974 Zeeuws Tijdschrift Middelburg
1128 Zeeuwse Museumnota, samengesteld door de werkgroep Zeeuws Museumbeleid geformeerd door Gedeputeerde Staten van Zeeland 0 1979
1950 B131 Zeeuwse Plaatsnamen. Van Aardenburg tot Zonnemaire Driel L. van, Steketee A. 1995 ADZ Vlissingen
3320 B277 Zeeuwse ringrijders vereniging Joosse, Henk e.a. 1980 Zeeuwse ringrijdersver. Middelburg
3464 B313 Zeeuwse streekwoorden Willemsen, Rinus 2004 Van de berg Almere
3613 B052 Zeeuwse Vlaming? Vlaamse Zeeuw? Lijser, Peter de 2014 Stichting eigen beheer boekerij Breskens
3540 B230 Zeeuwse wandtapijten in het Zeeuws museum P.K. van Daalen 1984 Drukkerij Meulenberg Middelburg
3969 B309 Zeeuwse wijsheden Evenhuis, Marco & Will Berg 1999 Verba Hoevelaken
2504 B230 Zeeuwse Zomerkampioenschappen 1990 zwemmen 't Plaatje Axel v.d. Maale, Adri 1990 Z.C.K. Axel
3165 B190 Zeg kwezelken wilde gij dansen. Volksdans in Vlaanderen Marievoet, Tilly. E.a. 1978 Lannoo Tielt
2709 B201 Zeg, ken jij de mosselman? Verdwenen beroepen Vos de, Art 0 Uitgeverij Scriptum Schiedam
2716 B200 Zenuwarts in Zeeland Petersma, Errit 2004 uitgeverij ADZ Vlissingen
3171 B291 Zes generaties Rottier Rottier, H. 0 H. Rottier Sint-Jansteen
3031 B296 Zes maal van Kruijs(s)en van Cruijs(s)en en Verc(k)ruijc(s)sen van 1650 tot heden Kruijssen van, J. 0 onbekend onbekend
2863 Zeven Zeeuwse Waterschappen Pijpelink, P.J. 0 Zeeuwse Waterschapsbond Middelburg
4909 B334 Zevende rekenboek voor de lagere school 28e onveranderde druk Bouman P.J. en Zelm J.C. 1933 W.Versluys Amsterdam
363 B226 Zichtjes van Hulst , met beknopte geschiedenis van Hulst door P. Brand Brand, P. en E. Taelman 1980 Boekhandel Duerinck-Krachten Hulst
2981 B312 Ziekten en Plagen in onze landbouwgewassen Bruyckere, R.C.C. de 0 Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst voor Zeeuwsch-Vlaanderen te Axel Axel
4932 B357 Zielkundige begrippen Rombouts, Fr. S. 1939 RK Jongensweeshuis Tilburg
4799 B327 zien, denken, doen en leren. Nederland. Atlas Kloostrerman, J.C. et al. 1953 G.B. van Goor zonen's uitgeversmaatschappij n.v. 's-Gravenhage / Djakarta
219 B055 Zilt en Zoet. Sporen van watergebruik in Zeeland. Kuipers, Jan J. B. red. Jeannine Christiaansen... 1997 Provincie Zeeland Middelburg
2848 Zilt en zoet. Zeeuwse zaligheden uit de keukens van interscaldis Lagrouw, Jan e.a. 1998 uitgeverij Terra Warnsveld
1008 B017 Zilver Schrijver, Elka 1963 C.A.J. van Dishoeck Bussum
3157 B270 Zingen met het Westkappels kwartet van Rooijen, Piet 1997 P. van Rooijen Vlissingen
3158 B270 Zingende baren Klausing, Jef 1986 J.H. Klausing Oostende
3742 B318 Zo is dit land diverse 1960 De Stem B.V. Breda
4931 B334 Zò leren lezen 1 Caesar F.B. 0 zwijsen Tilburg
4935 B334 Zò leren lezen 2 Caesar F.B. 0 Zwijsen Tilburg
4942 B334 Zò leren lezen 4 Caesar F.B. 0 Zwijsen Tilburg
4946 B334 Zò leren lezen 5 Caesar F.B. 0 Zwijsen Tilburg
4948 B334 Zò leren lezen 6 Caesar F.B. 0 Zwijsen Tilburg
4952 B334 Zò leren lezen 7 Caesar F.B. 0 Zwijsen Tilburg
4917 B326 Zo leren lezen structuurmethode leesonderwijs deel 10 F.B. Caesar 0 Zwijsen Tilburg
4904 B326 Zo leren lezen structuurmethode leesonderwijs deel 9 F.B. Caesar 0 Zwijsen Tilburg
5043 B326 Zo leren lezen, veilig leren lezen werkblok a F.B. Caesar 1970 Zwijsen Tilburg
4761 B322 Zó leren lezen. Structuurmethode leesonderwijs deel 8 Caesar, F.B. 0 Zwijsen Tilburg
4981 B357 Zo was het Timmermans 0 onbekend onbekend
3114 Zo werd gezongen Belie, Alfons de (eindred.) 1995 De Belie Belsele
1504 B268 Zoektocht Biesbroeck-van Denderen, A. 2005 Free Musketeers .
4865 B328 Zonneboek 1940 Beekman, D. et al. 1940 Herwonnen levenskracht onbekend
4922 B335 Zonneschijn leesboek voor het lager en het voortgezet onderwijs eerste reeks elfde stukje ( vroeger negende stukje ) voor het zevende leerjaar van Buul , T. 1927 van Dishoeck , C.A.J. Bussum
4896 B335 Zonneschijn leesboek voor het lager en het voortgezet onderwijs tweede reeks II B van Buul , T. 1937 van Dishoeck , C.A.J. Bussum
4940 B335 Zonneschijn leesboek voor het lager en het voortgezet onderwijs tweede reeks vierde stukje ( vroeger tweede stukje B ) voor het derde leerjaar IV spelling 1934 van Buul , T. 1937 1937 Bussum
4965 B357 Zonneschijn leesboek voor het lager en het voortgezet onderwijs tweede stukje A 5e druk Buul 1936 Dishoeck Bussum
4956 B357 Zonneschijn leesboek voor het lager en het voortgezet onderwijs tweede stukje B 5e druk Buul 1936 Dishoeck Bussum
4987 B357 Zonneschijn leesboek voor het lager en voortgezet onderwijs zesde stukje Buul en Gerritse 1952 Dishoeck Bussum
4986 B357 Zonneschijn Leesboek voor het lager onderwijs vernieuwde uitgave zevende stukje Buul en Geritse 1953 Dishoeck Bussum
3138 B310 Zonnie Zang Kampeer- en Trekkersliedjes deel 3 Blok, George 0 Cor B. Smit's Muziekhandel Amsterdam
4906 B335 Zonnige zang kampeer- en trekkers-liedjes met begeleiding voor gitaar - mandoline - blokfluit - banjo - ukelele deel I Blok , George 0 Cor B. Smit's Muziekhandel Amsterdam
514 B313 Zoogdieren, reptielen, amfibieën van O.Z.-Vlaanderen Buise, M.A. en G.M.P. Sponselee 1978 Vogelwacht Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen "De Steltkluut" Kloosterzande
75 B022 Zooveel zijne kleine boekverzameling gedoogde. De bibliotheek van de Oostburgse advocaat en amateur-historicus mr. J.E. Risseeuw (1798-1869) Poissonnier. I.H.J. 2001 Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen Aardenburg
3411 B171 Zorg in ontwikkeling Almekinders, M.L. 1989 Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland onbekend
3532 B053 Zotjes en potjes. Chinees porselein in het Zeeuws Museum Zelders, Dorine 0 Zeeuws Museumstichting Middelburg
93 B267 Zou 't beter zijn, 't zou niet deugen Sponselee, G. en Z. Szikra 1989 Van Geyt productions Hulst
239 B236 Zout in Zeeland Geuze, M. A. 1982 M.A. Geuze Wouw/Gapinge
587 B130 Zuid-Beveland. De historische geografie en de instellingen van een Zeeuws eiland in de Middeleeuwen Dekker, C. 1971 Van Gorcum Assen
2933 B166 Zuidbevelandse klederdrachten Bree, J.de & J. van Ham 1977 Den Boer Middelburg
2360 B55 Zuiddorpe 750 jaar 1236-1986 van Damme, E.H.R.M. 1986 Zuiddorpe
408 B060 Zuiddorpe en Overslag in oude ansichten Winkelen, C. van 1981 Zaltbommel Zaltbommel
3486 B307 Zuiderzeewerken en deltaplan onbekend 0 Stichting Onderwijsinstellingen s-Gravenhage
4470 B221 zur geschichte des Deutschen strafprozesses Bennecke Dr. Hans 1886 onbekend Marburg
2332 B361 Zuster Apollonia (Maria Julia van de Walle) Br. Clemens 1930 De Roepstem Breda
3617 B342 zuster Maria Verbeem dagboek '40-'45 Schunselaar, J.A.M. e.a. 1991 Schunselaar Blokker
3715 Zwanezang Boekhout, Jaap & Gerard van Grieken 1987 Kunstkring Breskens Breskens
2517 Zwartboek over het provinciale en het nationale beleid tot realisatie van de vaste oeververbinding over de Westerschelde van Eeden, G.J.J. 2005 uitg G. van Eeden Hulst
3919 B174 Zwartenhoek een evaluatie Tombeur, Franklin L.L. 1975 Vogelwacht Oost Zeeuws-Vlaanderen "De Steltkluut" Terneuzen
2328 B319 Zwerven door Vlaanderen Lambin, Jan 1961 Heideland Hasselt
200 B270 Zwieg stille Spruit, Rinus 2008 Den Boer/ De Ruiter Vlissingen
3582 B176 … en mijn zuster die heet Kee … Slager, Kees & Ruden Riemans 2001 Den Boer / De Ruiter Middelburg
3649 B195 … vlak voor je neus. Onder je voeten vandaan en … onbekend 1975 Federatie van Zeeuwse musea en oudheidkamers Middelburg
3033 B307 …'n handje MORRESsen… Borghstijn, J.Th. 1993 Antwerpen
3427 B293 …zij kwamen van verre Laarhoven, J.C.Th.M. van (red.) 1989 Heilig Land Stichting Nijmegen

Pagina 32 van 32 Resultaten 4651 - 4798 van 4798