Background Image

Bibliotheek

Pagina 4 van 15 Resultaten 451 - 600 van 2181

ID Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie Sleutel woorden
1067 De Middeleeuwse rechtsbronnen der stad Utrecht. Inleiding Muller, S. Fzn. 1885 's-Gravenhage
1348 De Middeleeuwse stad Jappe Abberts, W. 0 Fibulareeks, nr. 6
24 De Minderbroeders te Hulst 1458-1646 Brand. W. 1976 Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Hulst Hulst, minderbroeders
1440 De moeilijkheden van de Benedictijnerabdijen in de late Middeleeuwen: de Sint-Pietersabdij te Gent (ca. 1150 - ca. 1281) Braeckman, Walter 1963
696 De Molens van Zeeuwsch-Vlaanderen Collot d'Escury, S., Jkvr. 1927 Amsterdam
846 De nationale organisatie der lakenkopers tijdens de Republiek Posthumus, N.W. 1927 Utrecht
2628 De Nederlanden in Frankrijk. Overstraeten J., van 1969 Antwerpen
2270 De Nederlandsche Wetboeken alsmede de Grondwet en vele wetten, besluiten en reglementen met verwijzing naar de betrekkelijke artikelen van de Grondwet, de Nederlandsche en Fransche wetboeken en de Staatsbladen voor het Koningrijk der Nederlanden, bevatten 1858 Gorinchem
2269 De Nederlandsche Wetboeken alsmede de Grondwet en vele wetten, besluiten en reglementen met verwijzing naar de betrekkelijke artikelen van de Grondwet, de Nederlandsche en Fransche wetboeken en de Staatsbladen voor het Koningrijk der Nederlanden. 1858 Gorinchem
1449 De Nederlandse "Conseil ? un ami" van P. de Fontaines Strubbe, E.I. 1963
1363 De Nederlandse munten Enno van Gelder, H.A. 1965 Aula-reeks, nr. 213
1324 De Nederlandse Musea Ministerie van C.R.M. 1976 Ministerie van C.R.M.
2186 De Nederlandse Platina-Goud- en Zilvermerken vanaf 1813 Bossche, J.B.F. van de 1989 Rotterdam
361 De Nederlandse wateren en plaatsen in de Romeinse tijd Hettema, H. 1951 copyright by Martinus Nijhoff #NAAM?
2256 De Nederlandse Wetboeken alsmede de Grondwt en vele wetten, besluiten en reglementen met verwijzing naar de betrekkelijke artikelen van de Grondwet enz. enz. 1858 Noorduyn en Zoon Gorinchem
514 De nieuwe gemeente Hulst. Een beschouwing rond het 10-jarig bestaan. 1 april 1970-1980 Gilhuys, P.M. 1980 Gemeente Hulst Hulst Hulst, geschiedenis
831 De Ommegang van Dendermonde door de eeuwen heen Landschoot, Juul van 1930 Dendermonde
575 De ontwikkeling van de grossierderij in levensmiddelen in de 19e en 20e eeuw Oggel, D.J. 1966 Axel
37 De ontwikkeling van de vesting Hulst en onderhorige forten Brand. K.J.J. 1983 K.J.J. Brand Hulst Hulst, vesting
2326 De ontwikkeling van het Lager Onderwijs in Terneuzen in de tweede helft van de negentiende eeuw. Minnen, C.A. van 0
200 De opstand van Gent (1379-1385) en Hulster Ambacht.Aantek. van de tiendontvanger Willem Faytop Cuyper. J. de 1961 Dewilde
623 De Otheense Kreek, Vogelkundig Maas, P. A. 1978 Kloosterzande
2503 De overstrooming in Zeeland (in 1906) Boot, A. 1906 Kruiningen
1239 De Pape van Boloys Stracke, D.A. S.J. 0
2667 De pels van de vos. Historische achtergronden van de Middeleeuwse Reinaert satire. Wenseleers Luk 1993 Amsterdam / Leuven
439 De plaats van het geloof in het leven van Hendrik Albert van Dalsum, de worsteling van een liberaal katholiek met de moderniteit (1868-1944) Kort, Jan de 2009 Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg Kerk- en maatschappijgeschiedenis 1850-1944, verzuiling en dissidentisme,liberalisme,beginselen van de Franse Revolutie-Hulst-politiek-kranten
2701 De pliocene gastropodenfauna van Kalloo Marquet R. 0
554 De Polsvliet, van natuur- naar cultuurlandschap Jansen, M.G.M. 1980 Kloosterzande
520 De Poort van Hulst v??r de Vijftiende Eeuw Adriaanse, J. 1927 Drukkerij Honor? Verwilghen Hulst Hulst
2594 De Poorterij van menen Coussement Ph. 1971 Kortrijk
136 De posterijen in verleden en heden Maat. J.P. de. e.a. 1997 Streekmuseum
912 De Predikheren te Gent, 1228-1854 Arts, Pater Josephus 1913 Gent
1527 De Premonstratenzer-wetgeving in de Xlle eeuw. Een nieuwe getuige. Milis, L. 1968
734 De Provincie Zeeland en hare Rechterlijke indeeling v??r 1795 Fruin, R. 1933 Middelburg
722 De Provincie Zeeland, in hare aloude gesteldheid en geregelde vorming beschouwd Utrecht Dresselhuis, J. ab 1836 Middelburg
2572 De Raad van Vlaanderen en Staatsvorming onder Karel V (1515-1555) Peteghem P.P.J.L., van 1990 Nijmegen
2505 De Ramp 1953 Amsterdam
2507 De Ramp; een reconstructie 1992 Goes
958 De Rapporten van de Kantoncommissarissen (1797-1800), d. I Maaseik Colson, M. 0
1486 De reacties van de Brugse Jacobijnen tijdens de eerste Franse inval (1792-1793) Berghe, Yvan van den 1966
733 De rechterlijke organisatie van Zeeland in de Middeleeuwen Gosses, I.H. 1917 Groningen/Den Haag
1458 De Reformatie te Deventer in 1579-1580. Omvang en sociaal-economische structuur van de Katholieke bevolkingsgroep tijdens de religievrede Koch, A.C.F. 1965
198 De reformatorische beweging te Axel en Hulst (1556-1566) Decavele. J. 1968 Martinus Nijhoff. De Sikkel
717 De Rekeningen der Grafelijkheid van Zeeland onder het Henegouwse Huis Hamaker, dr. H.G. 1879 Utrecht
718 De Rekeningen der Grafelijkheid van Zeeland onder het Henegouwse Huis Hamaker, dr. H.G. 1880 Utrecht
862 De rekeningen der stad Gent; Tijdvak van Jacob van Artevelde 1336-1349 Pauw, Nap. de en Julius Vuylsteke 1874 Gent
863 De rekeningen der stad Gent; Tijdvak van Jacob van Artevelde 1336-1349 Pauw, Nap. de en Julius Vuylsteke 1880 Gent
864 De rekeningen der stad Gent; Tijdvak van Jacob van Artevelde 1336-1349 Pauw, Nap. de en Julius Vuylsteke 0
1890 De Rembrandts van Oostkapelle Laurentius, Th. 2006 Zeeuwse Boekhandel Yerseke
1951 De Republikeinse Kalender en de volledige vergelijkingstabellen met de Gregoriaanse Kalender 0
2447 De restauratie van het kerkje van de Ned. Herv. Gem. te Kloosterzande Kok, A.A. 1924 bouwkunst
1526 De revolutiedagen van 1830 in Aalst Witte, Els 1968
350 De Romeinen in Zeeland. Onder de hoede van Nehalennia Trimpe Burger, J. A., afdeling Voorlichting, R. J. Swiers 1997 Provincie Zeeland Middelburg
1047 De Saksenspiegel in Nederland Geer van Jutphaas, Mr. B.J.L. Baron de 1888 's-Gravenhage
1048 De Saksenspiegel in Nederland Geer van Jutphaas, Mr. B.J.L. Baron de 1888 's-Gravenhage
2617 De schat van Baudelo. Baetens Rob 1997 Waasmunster
2374 De Schelde Atlas. Een beeld van een estuarium Eck, G.Th.M van 1999 Middelburg
2574 De Schelde. Van bron tot monding. Stuyck, Raf 1987 Lannoo Tielt
2583 De Schelde. Verhaal van een rivier. Strijdonck, M. van en Mulder, G. de (red.) 2000 Davidsfonds Leuven
818 De Scheldepolders van de Linkeroever (Land van Waas en LAnd van Beveren) Gerven, Rijkhard van 1977
478 De Schijnwerper op de Basiliek van de H. Willibrordus te Hulst, Z. Vl. Koopmans, A. en P.J. Brand 1971 Roosendaal Hulst, basiliek
482 De Schijnwerper op de parochie van de H. Willibrordus te Hulst, Z. Vl. Koopmans, A. 1962 Hulst Hulst, basiliek
919 De Schoorstenen van het Stadhuis te Gent Pauwels, dr. Henri 1952
746 De schuttersgilden en schutterijen van Zeeland. Overzicht van wat nog bestaat Jolles, J.A. 1934 Middelburg
662 De secte der Lo?sten of Antwerpse Libertijnen (1525-1545). Eligius Pruystinck (Loy de Schaliedecker) en zijne aanhangers Frederichs, Julius 1891 Gent/'s-Gravenhage
2604 De Sint-Catharinakerk te Wachtebeke Roets R. 1993 Oudenaarde
2358 De slag der Gulden sporen. Bijdrage tot de geschiedenis van de Vlaanderens vrijheidsoorlog, 1297-1305. Verbruggen, J.F. 1952 Amsterdam/Antwerpen
326 De slag om de Oosterschelde Schipper, Paul de 2008 Uitgeverij Atlas Amsterdam/ Antwerpen
1654 De Slag om de Schelde. Geallieerden bevrijden Zeeland, sept.-nov. 1944 2009 PZC
248 De Sluis van Terneuzen. Haven van Gent. Vertoog der stad Gent voor de Cie Behogne. 15 December 1947 1947 Stad Gent
1609 De Sociale hi?rarchie in de woningbouw. Antwerpen omstreeks 1834. Woningtoestanden en gangensaneringen te Antwerpen in het midden der 19e eeuw. Hannes-C. Lis, J. 1970
318 De souvereine en independente staat Zeeland Kluiver, J. H. 1998 De Zwarte Arend Middelburg
2209 De Spaanse Griep van '18. De epidemie die meer dan 20.000.000 levens eiste Gooyer, A.C.de 1978 Amsterdam
1629 De Spuije 1978 Heemkundige Kring de Bevelanden
20 De St. Willibrordusbasiliek te Hulst. Brand. P.J 1976 Hulst Hulst, basiliek
27 De St.-Willibrorduskerk te Hulst in nieuwe luister na restitutie en restauratie (1806-1958) Pey. I. 1996 Oudheidkundige Kring jaarboek, basiliek , Hulst
2334 De Staatkundige start van Staats-Vlaanderen. (de verovering van Axel in 1586 als markant wapenfeit in de onstaansgeschiedenis van Zeeuwsch Vlaanderen) Hamelink, J. 1986
1790 De stad Bergen op Zoom in verleden en heden Levelt, H. 1924 Amsterdam
42 De stadsmolen en andere monumenten in Hulst Stockman. P 1995 Albert Heijn
41 De Stadspoorten van Hulst Stockman. P. 1994 Albert Heijn
1637 De Steltkluut 1977 Vogelwacht Oost-Zeeuwsvlaanderen
1649 De Stem van Oud-Terneuzen 1964 vereniging Oud-Terneuzen
745 De stoombootdiensten op de Westerschelde en op de Oosterschelde 1828btot 1928 Hartman, H.J.G. 0
168 De stoomtram op Oost Zeeuws-Vlaanderen. Deel 2 Boere. L. 1996 Deboektant
756 De straatnamen van Middelburg Stol, Taeke 0
579 De strijd om Axel in september 1944 Szydlowski, Colonel Dr. Z.M. 1949 Axel
324 De strijd om de Schelde. Het verhaal van militairen en burgers tijdens de bevrijding van zuidwest Nederland en Vlaanderen, 1944. Whitaker, W. Denis en Shelagh Whitaker 1986 Uitgeverij Hollandia BV Baarn
2366 De taal van de vlasser. Brouwers, A.P.J. 1957 Nijmegen
1507 De terra sigillata van Grobbendonk Thoen, H. 1967
1816 De tocht naar de toekomst. Gedichten. Pirenne, J. 2005 Dabar-Luyten Heeswijk
155 De tocht van de Petieterkes Sponselee. G. en K. de Roover 1989 Van Geyt
2618 De toestand van de waterstaat in Noordoost Vlaanderen tijdens de 16e eeuw. Kraker A.M.J., de 0
382 De toestand van de Zeeuwse natuur Jong, Ad de m.m.v. Wim van Wijngaarden, Gerard van Zuylen 1999 provincie Zeeland Middelburg
1236 De toponymie van den Reinaert. Teirlinck, Is. 1910 Gent
697 De Trek der Salzburgsche emigranten naar Zeeuwsch-Vlaanderen Pattist, J.N. 1928 Huis ter Heide
15 De Tuyn ghesloten. Prinsen. A. en P. Stockman 1993 De Maelstede Hulst Beleg, Hulst
781 De twee reizen van Cosimo de Medici, prins van Toscane, door de Nederlanden (1667-1669). Journaal en Documenten Hoogewerff, G.J. 1919 Amsterdam
193 De tweede wereldoorlog in Oost-Zeeuws-Vlaanderen Sponselee. G. 1994 Van Geyt
530 De van Goethem's. Reisjournalen en genealogische gegevens over een familie uit Sas van Gent Heemkundige Kring Sas van Gent 1983 1983
2321 De vegetatie van Zeeuwsch-Vlaanderen. Mooij, R.M. 1986 Middelburg
485 De verhouding tussen het kapittel van Kortrijk en Hulst na de Vrede van M?nster (1648) Brand. P.J. 1966
1539 De verhouding van de Clerus tot de locale en regionale Overheid in het Graafschap Vlaanderen in de Late Middeleeuwen Prevenier, W. 1968
580 De verovering van Axel door Prins Maurits in 1586 en de onmiddellijk daaraan voorafgaande tijd Dieleman, p. 1936 Terneuzen
509 De vesting Hulst, haar beleg in 1645 en haar beteekenis als monument van geschiedenis en kunst Schukking, W.H. 1934
568 De vesting Sas van Gent Slock, Fer en Rob Slock 0 Terneuzen
211 De Vier Ambachten Kraker. A. de. W. Bauwens e.a. 1992
214 De Vier Ambachten en het Land van Saaftinge in de Middeleeuwen. Een historisch-geografisch onderzoek Gottschalk. M.K.E. 1984 Van Gorcum Assen Vier Ambachten, Saeftinghe, geschiedenis
429 De Vlaamsche Kustvlakte, bijdrage tot de geschiedenis van het Vlaamsche Polderland langs de zee en Honte Waterschoot M.A. 1939 Langemark Vlaanderen Algemeen (VLA)
1410 De Vlaamse grafische kunst 1918-1939 1976 Antwerpen
2317 De Vlaamse Kustvlakte van Calais tot Saeftinge Rottier, Honor?, Henri Arnoldus 1984 Tielt/Middelbrug
2436 De vlasnijverheid te St. Jansteen en Koewacht 1900 - 1945 Baart, Erik 1988 Baart, Erik
2549 De vliedbergen in het kustgebied van Vlaanderen, Zeeland en Zuid Holland 1969 Amsterdam
2553 De Vlissingse Sociaaldemocratie en de werkeloosheid in de jaren dertig Kort, A.L. 1986
788 De Volkswil Dalsum, H.A. van 1909 Hulst
1528 De voogdij regeling voor Ename van 1604 opnieuw onderzocht Milis, L. 1969
871 De Voorgeboden der stad Gent in de XIV-e eeuw (1337-1382) Pauw, Nap. de 1885 Gent
800 De voorgenomen Zeeuws-Vlaamsche Waterleiding II Dalsum, H.A. van 1928 z.p.
799 De voorgenomen Zeeuws-Vlaamsche Waterleiding, een volksramp Dalsum, H.A. van 1927 z.p.
1174 De Voorstelling van het Booze Beginsel Kesteloot, L. 1944 Antwerpen
1504 De Vorming van de Grote Schepenbank van het Brugse Vrije (11de-13de eeuw) Warlop, E. 1968
2674 De vos en het lijsternest. 1996 Stijn Streuvels Genootschap Tielt
186 De W.O.V. (De Westerschelde oeververbinding). Een trac? te ver Eeden. G.J.J. van 1993 G.J.J. van Eeden
47 De Wandelende Jood in Volkskunde en Letterkunde Gielen. J.J. 1931 De Spieghel. Het Kompas geloof/jodendom/mythe/volkscultuur/Oost-Europa/werkmethode
2488 De wandtapijten in het stadhuis van Maastricht Ysselsteijn, Dr.G.T. van 1972 Heerlen
2457 De wapenkaart van Vlaanderen (1610-1628) Neubecker, Ottfried 1989 Evergem-Ertvelde
2573 De wapenkaart van Vlaanderen (1610-1628?) Warlop E. 1989 Evergem-Ertvelde
2614 De Wase en Gentse Baudelo-abdij. Van paleis in de moerassen tot eiland in de waterwijk. Pas, Paul 1998 Neude
959 De Wateren van Nederland, aardrijkskundig en geschiedkundig beschreven Beekman, A.A. 1948 's-Gravenhage
116 De watersnood in Zeeuws-Vlaanderen 1 februari 1953 Sponselee. G. en E. Steijns 1993 Van Geyt
2227 De weesboeken van Axel en de Axeler Ambacht, 1618-1795 Cruyningen, P.J. van 1987 Genealogische Werkgroep Z.VL. Leiden
2242 De weesboeken van Hulst Nijenhuis, H.D. en geneal. werkgr. Z.VL. 1987
704 De Westerschelde bij storm en mist. Scheepsrampen in het Westerscheldegebied van 1860-1982 Heijkoop, C. 1983 Vlissingen
2378 De Westerschelde, een water zonder weerga. Kraker, A.J.M. de 2002 Kloosterzande
1641 De Wete 1973 Heemkundige Kring Walcheren
1171 De wetenschap der Volkskunde Vries, Jan de 1941 Amsterdam
206 De woelingen der Watergeuzen in het Vlaamse kustgebied. Een onderzoek?tussen 1572 en 1576 Kraker. A.M.J. de 1980
1822 De Zeeuwse geschiedenis in meer dan 100 verhalen Slager, K. 0 Van Gennep Amsterdam
2533 De Zeeuwse Kaapvaart tijdens de Spaanse Successieoorlog 1702 - 1713 Verhees-van Meer, J.Th. H. 1986 Middelburg
1718 De Zeeuwse streekdrachten 1800-2000 Dekker, J. (eindred.) 0
2229 De Zeeuwse tak van het geslacht Dregmans,hoofdstuk 8. Familieverhalen en bijzonderheden Dregmans, P.J.A,zn. 1992 Voorburg
2385 De zorg gewogen. 7 eeuwen Godshuizen in Middelburg Kool - Blokland, J.L. 1990 Middelburg
1238 Deken Herman uit den Reynaert. Stracke, D.A. S.J. 1923 Tilburg
621 Dekenaat in de steigers. 1596-1648 Kok, Th.B.W. 1971 Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg Hulst, reformatie, contrareformatie
1231 Den Vos Reinaerd, uit den Middeleeuwsen tekst beriemd verzeeuwst Kousemaker, J. 0 Middelburg
830 Dendermonde, toeristisch en Kunstcentrum Verbaere, Herman 0 Plaatselijk verbond voor Vreemdelingeverkeer
991 Der Archidiakonat im Bistum Utrecht bis zum Ausgang des 14 Jahrhunderts. Eine rechtshistorische Studie zum Kirlichen Verfassungsrecht Mulders, H.J.B. 1943 Nijmegen
1562 Der Handel im Merowingerreich: Gesamtdarstellung nach Schriftlichen Quellen. Verhulst, Adriaan 1970
1560 Der Kolonialhandel und die Handelsbl?te der Niederlande in der Mitte des 16. Jahrhunderts. Brulez, W. 1969
464 Derde deel van den Vierden Placcaet-Boeck van Vlaenderen, behelsende alle Placcaeten, Ordonnantien ende Decreten, ge?manieert voor de Procincie van Vlaenderen sedert 't jaer 1684 tot ende met 1739. Vergaedert door Judocus Alphonsus Varenbergh, Advocaet Varenbergh, Judocus Alphonsus 1740 Gendt
470 Derde deel van den Zesden Placcaert-Boeck, behelsende alle de Placcaerten, Reglementen, Edicten, Ordonnantien, Decreten, Decalartien en Tractaeten, ge?maneerd voor de Provincie van Vlaenderen, zedert de leste Verzaemelinge danof gedaen ende uytgegeven ten Serruys, Mr. Jean-Baptiste Hubert 1786 Gend

Pagina 4 van 15 Resultaten 451 - 600 van 2181