Background Image

Bibliotheek

Boeken worden niet uitgeleend maar zijn alleen ter inzage in het Gemeentearchief van Hulst.
Resultaten per pagina:

Pagina 30 van 32 Resultaten 4351 - 4500 van 4788

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
2635 B173 Vlaenderen dagh en nacht denc ic aen u Verschaeve, Cyriel 1944 Zeemeeuw Brugge
4386 Vlasteelt en Vlasindustrie in Zeeuws-Vlaanderen Langenhorst en Martinet 1938 Vereniging tot verbetering van de vlasteelt en de vlasbewerking in Zeeuws-Vlaanderen Hulst
117 B019 Vlasteelt en vlasindustrie in Zeeuwsch-Vlaanderen Langenhorst. A.E. en R. Martinet 1944 Vereeniging tot Verbetering van de vlasteelt en de vlasbewerking in Zeeuwsch-Vlaanderen Hulst
3507 B255 Vliedbergen. Tekens van tijd in het Zeeuwse landschap Bos, Kees & Bas Oele 1986 NRI Middelburg
4930 B335 Vliegensvlug repetitieboekje aardrijkskunde deel 2 Europa en de overige werelddelen Tuinstra Jr. , J. 1962 Nijgh & van Ditmar 's Gravenhage Rotterdam
30 B042 Vlieghende Vaendels. Hulst in 1596. geschilderd door Wenceslas Cobergher Stockman. P. en P. Everaers 1994 De Maelstede Hulst
235 Vlissingen Breskens Het laatste jaar van de veren over de westerschelde Kruiningen Perkpolder Sorgedrager, Bart, Vlissingen Zeeuws maritiem muZEEum 2003 Zeeuws Maritiem Muzeeum met uitgeverij Den Boer/De Ruiter Vlissingen
1455 VOBOV-INFO 1983 Verbond voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in Oost-Vlaanderen
2356 B199 voetbalvereniging Terneuzen 50 jaar. 1920 - 1970 Onbekend 1970 VV Terneuzen Terneuzen
2391 B220 Vogelbestand Bezinkvijvers Suikerunie Sas van Gent van Laere, W. 1978 W. van Laere Westdorpe
2295 B192 Vogels tussen Zwin en saeftinghe. De avifauna van Zeeuws-Vlaanderen Buise, M.A. & Tombeur, F.L.L. 1988 NRI Middelburg
3188 B319 Vogeltochten in de lage landen van Laake, P-P. e.a. (red.) 1985 Uitgeverij Dwarsstap Nijmegen
3829 B012 Vogelwet 1936 Ruiter, C.J.S. 1976 W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle
143 B054 Vol van verhalen Sponselee, G. en R. Willemsen 2004 Van de Berg Almere, Enschede
1851 B267 Volco een Axels avontuur Blaeij, Piet de 1997 Gemeente Axel Axel
993 B121 Volkskundige kalender voor het Vlaamsche Land Celis, Gab. 1923 Cab. Celis Gent
4794 B321 Volksschoolboek voor de vakken Nederlandsche taal, Rekenen, Zang, Plantkunde en Dierkunde Van Buul, T. en Yemers, J. A. 1926 W.J. Thieme & Cie Zutphen
4788 B321 Volksschoolboek voor Vaderlandsche geschiedenis, Staatsinrichting, Aardeijkskunde en natuurkunde Van Buul, T, Eymers, J. A. en Vermaas, J. 1922 W.J. Thieme & Cie Zutphen
97 B052 Volksverhalen uit Zeeuws-Vlaanderen Sponselee. G. en K. de Roover 1995 Van Geyt Ljubljana
3120 B031 Volkszang op de school. l Ned. Vereeniging voor den Volkszang 1932 J.B. Wolters Groningen
3305 Volledige lijst van Slachtoffers van de Watersnood 1953 0 Rode Kruis
3785 B110 Voltooid verleden tijd. Geschiedenis van de Ver. Tot bevordering van Chr. Onderwijs, gevestigd te Sluis 1878-1998 Boekhout, Jaap A.J. 1998 Boekhout Aardenburg
5101 B0353 Voor burger en bestuur twintig jaar nederlandes archiefwezen. 1968 . 1988 Ketelaar, F.C.J., et al. 1988 uitgeverij verloren Hilversum
3379 B302 Voor het hekje. Rechtspraak in Zeeland van vroeger tot nu. & Achter tralies. Gevangeniswezen in Zeeland van vroeger tot nu Cats, Jacques 1996 Torentijd Middelburg
3669 B268 Voor outer en heerd Everaard, Jos.A. 1937 J. Everaard .
619 Voor Recht en Wet. Nog houdt het pleit van dwang en vrijheid aan Dalsum, H.A. van 1905 Hulst
4609 B285 Voor zingende kleintjes, 35 versjes met pianobegeleiding. Tweede bundel Jo Moinat 0 W.J. Thieme & Cie Zutphen
3852 B155 Voorbij de Horizon Mont Blanc - De Sterre 1500km te voet Helvoirt 1990 Zuiddorpe
575 B305 Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van geschiedenis en kunst, deel VI: De Provincie Zeeland Rijkscommissie monumentenzorg 1922 A. Oosthoek Utrecht
303 B237 Voornamen in Axel en Hulst Ven, M.C.H.J. van de 1968 Amsterdam
4410 B179 Voorontwerp Streekplan Oost Zeeuwsch-Vlaanderen diverse 1971 Provinciale Planologische Dienst voor Zeeland Middelburg
997 Vorstelijke feesten 1966 's-Gravenhage
1528 B193 Vorsten, burgers en soldaten. Romeinen en middeleeuwers in Oudenburg, Middelburg en Aardenburg Pooter, O. de (eindred.) 2007 Archeologisch Museum Aardenburg Aardenburg
4179 B041 Vosje Rein en Bruin Muis, Magda . 1997 Reynaertstichting Hulst
4187 B041 Vosje Rein en Isegem en Courtois Muis, Magda 1998 Reynaertstichting Hulst
4178 B041 Vosje Rein en Koning Nobel Muis, Magda . 2000 Reynaertstichting Hulst
4186 B041 Vosje Rein en Tibaert Muis, Magda . 1997 Reynaertstichting Hulst
4207 B123 Voyages et aventures du capitaine Hatteras Verne, Jules 0 Gauthier-Villars Parijs
295 B014 Vraagprogramma van de grote Landbouwtentoonstelling te houden te Hulst (Zeeland) op 3-7 september 1937 anoniem 1937 Kring Hulst N.C.B. Hulst
4887 B321 Vraagstukken over Natuurkunde 4e druk Horn en de Gast 1900 Ykema Joh. 's-Gravenhage
1534 B266 Vragend naar het licht Pirenne, J. 2003 Dabar-Luyten Heeswijk
1803 B035 Vrasene int Lant van Waes Cools, Herman et al. 1986 Culturele raad van vrasene Vrasene
2885 Vreemde verhalen Bizarre feiten Alway, Carol e.a. 1976 Reader's digist Amsterdam
2078 B031 Vrienden en wapenbroeders. Piet Thomas 2000 Stijn Streuvels Genootschap/ Lannoo Tielt
4772 B325 Vrieze's taalboek voor de Rooms-Katholieke school vierde leerjaar deel 3 Janssen Jos. 1935 van Goor G.B. 's Gravenhage
2930 B053 Vrij! Een Filmisch beeld Mol. B. (regie) 1945 St Gregoriushuis Utrecht
2374 Vrije School Zeeuws Vlaanderen. De Zonneschool anoniem 0 De vrije School Terneuzen
1939 B100 Vrijmetselarij in Zeeland. De keerzijde van de medaille verlicht. Lagendijk, J.C. 1992 van Geyt productions Hulst
1836 Vroeg-Middeleeuwse ringwalburgen in Zeeland Heeringen, R.M., P.A. Henderikx en A. Mars (red.) 1995 De Koperen Tuin Goes
3195 B305 Vrolijk zingen Onbekend 1937 M. Stenvert & zoon Meppel
4722 B325 Vrolijke wijsjes voor jongens en meisjes François,Willy & Jansen van Galen, H. 0 Thieme & Cie Zutphen
3335 B141 Vrouwenschiereiland. Professionele vrouwennetwerken in het leven van dr. H.C.M. Ghijsen (1884-1976) Jongma, Elisabeth M.G. 1995 SNtichting Regionale Geschiedenis beoefening Zeeland Middelburg
2983 B255 Vruchtboomen, Struiken, Planten en Rozencultuur van der Have, D.J. 0 Kapelle
4666 B308 Vuile handen Voskuil J.J. 1996 G.A.van Oorschot Amsterdam
1532 Vuile handen Voskuil, J.J. 2004 Van Oorschot Amsterdam
1941 B287 Waar de Schelde stroomt; een bundel bijdragen tot de historie van Zeeland Wessels, A.M. 1948 A.J. Bronswijk N.V. Oostburg
531 B054 Waar eens 't gekrijs der meeuwen Sponselee, G.M.P. en G. Wijne 1977 Duerinck-Krachten Kloosterzande
4616 B285 Waar mensen wonen. Deel 3 klas 5 Werkgroep van Dongen 0 Dijkstra's uitgeverij Zeist NV Zeist
4882 B335 Waarom schreifd mijn zoon zo slegt , de kunst van het onderwijzen Ward , Herbert ; Roscoe , Frank 1968 prisma-boeken Utrecht-Antwerpen
846 B119 Waarom zij geuzen werden genoemd Cornelissen, J.D.M. 1936 Henri Bergmans Tilburg
1753 B097 Waken en bewaren. 100 Jaar Provinciale Waterstaat Zeeland, 1881-1981 Bruin, M.P. de 1981 Provindie Zeeland Middelburg
3370 B302 Walcheren Aarssen, Paul 1980 van Kampen & zoon Baarn
4009 B277 Walcheren Epos van een klein eiland G. Ballintijn 1949 Vereniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer in Walcheren Middelburg
588 Walcheren, epos van een klein eiland Ballintijn, G. 1949 Middelburg
2936 B108 Walcherse klederdrachten Bree, J.de & J. van Ham 1975 Den Boer Middelburg
515 B320 Wandelen in O.Z.Vl., 25 grote en kleine routes Sponselee, G. en H.J. van der Hoeven en G. Wijne 0 Kloosterzande
2629 B091 Wandeling door het oorlogsgebeuren van Coilie, Ronnie 1999 Van Coillie Ronnie Evergem
585 B038 Wandelingen door Nederland: Noord-Brabant/Zeeland Craandijk, J 1968 Europese Bibliotheek Zaltbommel
2507 B236 Wandelroutes Axel van Emous, J. & J.A. de Hulster 1995 Gemeente Axel Axel
4133 B039 Wapenbroeders Boon, L.P. 2000 De Arbeiders Amsterdam / Antwerpen
1521 Wase zegels van de 14e tot de 17e eeuw Rottier, H. 2006 Kon. Oudh. Kring v/h Land van waas St.Niklaas
5007 B326 Wat de landjeugd noodzakelijk moet weten K. de Vrieze 1904 W. Tjeenk Willink Zwolle
5070 B350 Wat de landjeugd noodzakelijk moet weten. Vrieze, K. de 1908 W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle
4976 B334 Wat ik al ken (Kerstrapport) onbekend 0 Zwijsen Tilburg
1004 Wat is Antiek? I Clarijs, Petra 1963 Bussum
1005 Wat is Antiek? II Clarijs, Petra 1963 Bussum
2907 B166 Wat is heemkunde Koster, F. 1941 Scheltema & Holkema's Uitg. Mij Amsterdam
2259 B294 Wat is …? Wat doet…? Het waterschap Hulster Ambacht Waterschap Hulster Ambacht 1975 Waterschap Hulsterambacht Hulst
3369 B288 Wat je moet weten over Zeeland afdeling voorlichting 2001 Provincie Zeeland Middelburg
3888 B171 Wat willen we met Oost Zeeuwsch-Vlaanderen ? Zeg er 'ns wat van anoniem 0 Stichting Gemeenschapswerk Hulst
3362 B304 Water Als Wapen. Oktober 1944: toen Walcheren "Zee"-land werd Cats, Jacques (samenst.) 1990 Den Boer Vlissingen
2814 B190 Water centraal. Waterbeheer in de volgende eeuw diverse 1996 Unie van waterschappen Den Haag
3450 B287 Water over Zeeland Bruggeman, J.A. & A.A. Reijnhoudt 0 Nederl. Rode Kruis afd. Z.B. onbekend
155 B049 Water zonder klokgelui Bareman, W. en R. Verbrugge 2003 Heemkundige Vereniging Terneuzen Terneuzen
1341 Waterdunen, een vergeten stad in Zeeuws Vlaanderen. Buntinx, Willy 1968
2529 B050 Waterschap Zeeuws Vlaanderen 1999-2010 Houmes, Caroline 2012 Waterschap Scheldestromen Middelburg
508 B361 Watersnood in Oost-Zeeuws-Vlaanderen, 1 februari 1953 . 1953 Nieuws- en Reclameblad Kloosterzande
3529 B064 Watersnood Zeeland. 12 en 13 maart 1906 Keikes, W.H. (samensteller) 1981 Repro-Holland bv Alphen aan de Rijn
2804 B181 Waterstaatswerken verkend Constant, Jac. G. (red.) 0 Pampus associates Amsterdam
2051 B011 Wegen zonder einder. Gedichten. Pirenne J. 1988 Antwerpen/Köln
4688 B324 Wegwijzer voor belastingbetalers Brinkman, A. 1934 Mulder & Co Amsterdam
2237 B174 Weidevogels in Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen Buise, M., Wies Vonck e.a. 1985 Vogelwacht Oost-Zeeuws Vlaanderen De Steltkluut Terneuzen
1414 B349 Welkom in Hulst. Wandelroute en beknopte historie Sponselee, G, 0 Hulst
2344 B201 Welkom in Terneuzen Bueau Voorlichting 1977 Gemeente Terneuzen Terneuzen
2396 B306 Werelden in botsing Velikovsky, Immanuel 1973 Ankh-Hermes Deventer
4621 B285 Werkboek bij speelse biologie voorloper Werkgroep Brinkkemper 0 BV W.J. Thieme & Cie Zutphen
4766 B321 Werkboekje Bij Leven en Streven Aardrijkskundige leergang voor katholieke scholen derde deeltje A Berendsen, A. W. H. M. en Van Witzenburg, A. H. J. 1939 J. B. Wolters - Groningen - Batavia Groningen - Batavia
4751 B324 Werkboekje bij leven en streven tweede deeltje A Berendsen, A.W.H.M. & A.H.J. van Witzenburg 1937 J.B. Wolters Groningen Batavia
4902 B321 Werkboekje bij Leven en streven vierde deeltje A Berentsen en Witzenburg 1936 Wolters Groningen
2242 B225 Werken aan de toekomst 100 jaar. De economische ontwikkeling van Zeeuwsch-Vlaanderen. 1892-1992 Houwen, Paula van der 1992 Kamer van Koophandel Terneuzen
3035 B179 Werken aan morgen. 150 jaar ZLM Cijsouw, Kees 1993 ZLM Goes
2375 Werken in de kanaal zone Zeeuwsch Vlaanderen Tolhoek, Jos. D. 0 werkgevers kanaalzone Terneuzen
5028 B344 Werken in de Kanaalzone onbekend 0 Duerinck bv Kloosterzande
3356 B288 Werken in de Oosterschelde B.V. Voskuil e.a. 1982 Min. Van Verkeer & waterst. s-Gravenhage
3480 B323 Werken met als thema Religie & Mystiek tenoonstelling Biesbroeck-van Denderen, Adriana 2002 Biesbroeck-van Denderen Hulst
1955 Werken met Zeeuwse bronnen. Tekst en uitleg bij het lezen van archiefstukken Hollestelle, L.M., A.P. de Klerk, H.Uil. A. van Waarden-Koets 1998 Amsterdam
1815 B019 Werken met Zeeuwse kaarten. Handleiding bij het gebruik van oude topografische kaarten. Klerk, A.P. de 2002 Mattrijs Utrecht
2428 B229 Werkgeversorganisatie in Katholiek Patroon 1915-1940 XLI Linssen, G.C.P. 1978 Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg
3704 B092 West Zeeuws-Vlaanderen in beeld Hoekzema, K. e.a. (samenst.) 0 A.C. Beerman Oostburg
3590 B239 West Zeeuwsch-Vlaanderen te kust en te keur Visser, Marja 1998 Deboektant i.s.m. Basting boeken Oostvoorne/Oostburg
74 West Zeeuwsch-Vlaanderen te kust en te keur Visscher. M. 1998 Deboektant In samenwerking met Basting Boeken Oostburg
4143 B038 West Zeeuwsch-Vlaanderen vroeger Van Hinte, Jan 0 .
69 West-Zeeuws-Vlaanderen 1939-1946 Deel 1: Inval en bezetting Goossens. A.B.J. 1993 A.B.J. Goossens Apeldoorn
3979 West-Zeeuws-Vlaanderen 1939-1946 Deel 2: Vlucht en bevrijding Goossens, A.B.J. 1997 A.B.J. Goossens Apeldoorn
213 B094 West-Zeeuws-Vlaanderen 1940, episoden uit een emotievolle tijd Vooren, Georges van 1991 Van Geyt Hulst
523 West-Zeeuws-Vlaanderen vroeger Hinte, Jan van 0
409 B055 Westdorpe in oude ansichten Winkelen, C. van 1978 Europese Bibliotheek Zaltbommel
1863 B055 Westdorpe, voor- en tegenspoed van vele jaren. Hamerlinck, R., Pluym A., Thomas, J. 1964 Westdorpe
277 B053 Westerheem Verhart, Leo en De Ridder, Tim et al . 2010 A. W. W. N. Archeologische werkgroep voor westelijk Nederland Haarlem
1712 B166 Wetboek Napoleon Allart, J. 1810 Johannes Allart Amsterdam
1482 B039 Wetenschappelijke Tijdingen Goossenaerts, Dr. J. 1938 Vereniging voor Wetenschap Gent
741 Wie bewoonde het Chartreuseke. Thans St. Jan de Deo, neuropsychiatrische kliniek van de broeders Hieronymieten, Fraters-plein Gent Dierickx, P. 1965
2601 B098 Wie het kleine niet eert. Aspecten van het burgelijke huisraad in de nederlanden van de 15de tot de 17de eeuw Smet, M. de, e.a. 1988 VOBOV-info nr. 28-29 St.-Niklaas
3117 B273 Wie zingt mee? . 0 Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging Amsterdam
2986 B108 Wij Boeren Heymeijer, G.J. (red.) 1941 De Toorts Heemstede
3487 B305 Wij en het water 1. Land zee en schelpen Bakker, Piet 0 Ten Brink Meppel
3800 B200 Wij en het water 4. Woest maar kalm Bakker, Piet 0 Ten Brink's uitgeversmij Meppel
3799 B020 Wij en het water. Het sal waerachtig wel gaen. deel 3 Bakker, Piet 0 Ten Brink's uitgeversmij Meppel
3950 B246 Wij handhaven het erfdeel onze voorvaderen Paul Stockman 1992 A.H.Hulst Hulst
3706 B202 Wij in West Zeeuwsch Vlaanderen Cornelis, J.Ch. E.a. (red.) 0 Durinck Kloosterzande
4396 B042 Wij van Zeeland Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Zeeland 2016 Redactie Wij van Zeeland Serooskerke
4397 B042 Wij van Zeeland Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Zeeland 2016 Redactie Wij van Zeeland Serooskerke
3123 B310 Wij zingen 'n nieuw lied Caritas gemeenschap Sint Joris 1948 Caritas gemeenschap Sint Joris Leuven
3587 B052 Wikken en wegen in de middeleeuwse haven van Sluis. St. Anna ter Muiden 750 jaar stadsrechten Brock, P.E. de 1992 werkgroep 750 jaar St Anna ter Muiden Onbekend
3619 B172 Wilde Weerwolven, Vliegende Aardappelen en Dronkenlappen Dieleman-Hovinga, Aukje-Tjitske 2012 De eenhoornkrant Oostburg
4161 B041 Willam Madock Vekeman, H.W.J. 1977 uitgeverij Bert Bakker Amsterdam
2680 Willem de Zwijger als pamflet in 1568 Schenk, M.G. 1968 Stichting IVIO
3910 B064 Willem de Zwijger als pamflettist in 1568 Schenk, M.A. 1968 IVID Antwerpen
2672 B301 Willem III Abeling, Joris 1994 uitgeverij Jan Mets Amsterdam
566 B096 Willem III in Zeeland. Gedenkboek van Zijner Majesteits verblijf in dat gewest, 21-30 mei 1862. Eene bijdrage tot de kennis der tegenwoordige gesteldheid van Zeeland en zijne bewoners Stoppelaar, J.H. de 1863 J.C. & W. Altorffer Middelburg
3292 B202 Wingebieden zijn zo mooi Onbekend 1981 WMZ Goes
2997 B053 Winston Churchill als Kolonel Warden 1 van Ginkel, J. 0 Elsevier Pockets Amsterdam
2998 B053 Winston Churchill als Kolonel Warden 2 van Ginkel, J. 1964 Elsevier Pockets Amsterdam
4679 B321 Wiskunde voor de basisschool 5B handleiding Carpay, H.J. & Bronnenberg, F.M. 1975 Wolters-Noordhoff Groningen
4826 B327 Wiskunde voor de basisschool deel 1a Carpay ea 1971 Samson leersystemen Alphen aan de Rijn
4825 B327 Wiskunde voor de basisschool deel 3b Carpay ea 1973 Samson Alphen aan de Rijn
4831 B327 Wiskunde voor de basisschool deel 4a Carpay ea 1973 Samson leersystemen Alphen aan de Rijn
4806 B327 Wiskunde voor de basisschool deel 4b Carpay ea 1974 Wolters-Noordhoff Gronningen
4828 B327 Wiskunde voor de basisschool deel 5a Carpay ea 1974 Wolters-Noordhoff Groningen
4698 B322 Wiskunde voor de basisschool, deel 1b Nicolai B en Thörig G.J.E. 1970 Samsom Leersystemen nv Alphen aan den Rijn

Pagina 30 van 32 Resultaten 4351 - 4500 van 4788