Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 29 van 32 Resultaten 4201 - 4350 van 4730

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
971 B035 Van voorouders en tijdgenooten, deel II Kleijntjes, J. en Huijbers, H.F.M. 0 Dieben, H.J. Wassenaar
3545 B197 Van water tot land. Polders en waterschappen in midden Zeeuws-Vlaanderen 1600-1999 Vleesschauwer, Marc de 2013 Matrijs Utrecht
1945 B236 Van waterdrager tot tapkraan Rossum, G. van 1982 Goes
247 B056 Van watersnuffel tot meidoornhaag. Kleine landschapselementen in Zeeland. Maas, Peter 2003 Provincie Zeeland Middelburg
3882 B178 Van Wijs en waan. 250 jaar verzamelen Heyning, Katie 2019 Wbooks Zwolle
2701 B313 Van zee tot zee zal Hij regeren. De gereformeerde Gemeenten en de watersnood van 1953. deel 2. Vogelaar, L. 2008 Uitgeverij 'De Ramshoorn' Goes
1430 Van Zeeuwse Stam 1982 Nederlandse Genealogische Vereniging afd. Zeeland
231 B290 Van Zeeuwse Zonnemare's en een gulle Godebert Karels, K. 1993 K. Karels Middelburg
2448 B020 Vant hospitael, chirurgijnen, medicijne doctoren, apothekers ende vroetvrauwen 1580-1860. De gezondheidszorg in Hulst. van Kemseke, Tonny 2006 Tonny van Kemseke Hulst
2308 B313 Vechten langs de Grens. 500 jaar vesting Hulst Prinsen, A.J.H.M. 2008 Stichting Museum De Vier Amb. Hulst
2979 B299 Veedrinkputten SLZ (samenst.) 1987 Prov. Bestuur Zeeland onbekend
3817 B303 Veelkleurig Zeeland. Een werkmap over de pluriforme samenleving in Zeeland Mosterd-Kruyt, Annie en Anneloes Steglich-Lentz (red.) 0 Werkgroep Pluriforme Samenleving Zld Middelburg
2786 Veen-Vis-Zout Kraker de, A.M.J./Borger, G.J. red 2007 PrintPartners Ipskamp B.V. Amsterdam
3995 B049 Veertig jaar na de gemeentefusies - Hoe het anders liep in Zuid-West-Vlaanderen anders liep dan gepland meerdere 2017 Leiegouw Kortrijk
3647 B275 Veilig getij. Evaluatie Oosterschelde na 5 jaar stormvloedkering RWS zeeland 1991 Rijkswaterstaat Zeeland Middelburg
4924 B334 Veilig leren lezen 1 Caesar F.B. 0 Zwijsen Tilburg
4743 B322 Veilig leren lezen 2 Caesar, F. 0 Zwijsen Tilburg
2806 B202 Veilig veerkrachtig vitaal. Intwerpe-uitveringsprogramma ZW Delta 2010-2015+ Lammers, Jos (red.) 2010 Stuurgroep Zuidwestelijke Delta Middelburg
1266 Venetiaanse handelsbetrekkingen met Perzië en Indië omstreeks 1600 Brulez, W. 1965
2050 B011 Vensterverzen Pirenne J. 1986 Antwerpen/Roeselare
3630 B323 Ver. Tot bevordering der bijenteelt in Ned. 1920-1980 Dekker, Ed e.a. 1980 Afd. Oostburg Ver. bev. bijenteelt Oostburg
3652 B344 Verbonden door woorden Bauwens, André & Marja de Groote 2011 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
4742 B325 Verbrandingsverschijnselen Busé A.J.H. & van Suylen D. 1934 Muusses Purmerend
1724 B009 Verdam Middelnederlandsch Handwoordenboek. Supplement Voort van der Kleij, J.J. van der 1983 Martinus Nijhoff Leiden / Antwerpen
1503 B093 Verdronken land Oud-Rilland, 2004-2008 Koning-Kastelijn, D. de (eindred.) 2008 AAN afdeling Zeeland Kloetinge
2469 B320 Verdwenen textiel onbekend 2008 Museum De Vier Ambachten Hulst
4795 B327 Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo en hare werkzaamheden in Nederland Vergnes. R.P. 1930 H. Vincentius van Paulo 's-Gravenhage
276 B347 Vereniging tot behoud van de Historie van Philippine jaarboek 34 diverse 2022 Vereniging tot behoud van de Historie van Philippine Philippine
1016 B117 Verhaal van alle Hooge watervloeden, in meest alle Plaatsen van Europa, van Noachs tijdt af, tot op den tegenwoordigen tijdt toe; met een nieuw kaertje van 't verdronken Landt in den Oollaart, afbeeldinge van Kosmas en Oamianus en van den Steenen man in V Outhofs 1720 Embden
2934 B166 Verhalen rond de Lange Jan 1936-1940 Schuilwerve, Daniel Jac. 1977 Den Boer Middelburg
3631 B182 Verhalen uit monumentenland Craandijk-Gesine Edelman, Lola & Bab Siljée 1971 Rabobank .
2937 B269 Verhalen voor de kersttijd Vries de, Anne 0 G.F. Callenbach N.V. Uitgeverij Nijkerk
4419 B204 Verhandelingen der Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent Vandenhole, F. 1967 Rijksuniversiteit- Centrale bibliotheek Gent
791 B218 Verhandelingen der Tweede Klasse van het Koninklijk Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, d. 7 Wiselius, S.I.Z. 1842 Ipenbuur en van Seldam Amsterdam
792 B218 Verhandelingen der Tweede Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, d. 8, Proeve van beantwoording der vraag, voorgesteld door de tweede klasse van het Koninklijk-Nederlandsche-Instituut Diest Lorgnion, E.J. 1843 Ipenbuur en van Seldam Amsterdam
198 B236 Verknocht en niet te scheiden van Holte tot Echten - Barbas, G.S. e.a. (samenst.) 1981 Stichting Delta Cultureel Veere
4781 B324 Verkorte Bijbelsche geschiedenis des ouden en des nieuwen testaments Schuster Dr. 1899 Herder & Co Freiburg im Breisgau
1109 Verleden in beeld: reconstructietekening van het leven in Nederland in vroeger eeuwen 1981 Leiden-Groningen-Maastricht-Nijmegen
1744 B027 Verleden land in beeld: reconstructietekening van het leven in Nederland in vroeger eeuwen Kooijmans, L.P. e.a. 1981 Rijksmuseum van Oudheden Leiden
3443 B200 Verloren land herwonnen Bakker, Piet e.a. 1954 Elseviers weekblad Amsterdam
3699 B050 Verloren scholen Bliek, Cees de 2007 Zwincollege Oostburg
3105 B305 Verre Vrienden. 44 nieuwe liedjes Boerstoel, Jan e.a. 1983 Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam
2008 B123 Verrebroek , broek aan de Verre, 1141-1991 . Jonckheere J.P., de, Hoogewijs E., e.a. 1991 onbekend Verrebroek
39 Verslag der feestviering Conferentie Ver.H.Vincentius à Paulo te Hulst t.g.v. 25jarig bestaan anoniem 1897 Gebrs.Verwilghen Hulst
302 B021 Verslag der Feestviering der Conferentie van de Vereeniging van den H. Vincentius à Paulo te Hulst op Donderdag den 18en Februari 1897, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Conferentie Lockefeer, Louis 1897 Hulst
3296 B099 Verslag over de stormvloed van 1953 Rijkswaterstaat & KNMI 1961 Staatsdrukkerij en uitgeverij s-Gravenhage
3854 B243 Verslag over opgravingen te Westdorpe 1966 - 1969 diverse 0 Dienst Oudheidk. Bodemond. Amersfoort
1142 Verslagen van de Nationale Monumentenstudiedag 1976 1976
1143 Verslagen van de Nationale Monumentenstudiedag 1977 1977
1144 Verslagen van de Nationale Monumentenstudiedag 1978 1978
819 Verslagen van Kerkvisitatiën in het Bisdom Utrecht uit de 16e eeuw, uitgegeven door wijlen Mr. F.A.L. Ridder van Rappard en Mr. S. Muller, Fz. 1911 Mr. F.A.L. Ridder van Rappard en Mr. S. Muller, Fz. Amsterdam
3920 B152 Verspreiding en aantallen van de broedvogels in Zeeland Meininger, P.L. 1977 P.L. Meininger Middelburg
3956 B055 Versteend Verleden Deel I Sponselee, George 2006 Van den Berg Almere, Enschede
3519 B060 Versterckt Zeeland' Stockman, P & P. Everaers 1999 Provincie Zeeland Middelburg
3253 B193 Verstild Versteend Verleden Hutsebaut, J. et al. 0 Toerisme Zwinregio onbekend
2678 B308 Vertel dit toch aan niemand. Leven aan het hof. Hermans, Dorine & Daniela Hooghiemstra 2007 Mouria onbekend
79 B054 Vertellingen uit en rond Aardenburg Bauwens. A.R.. red. 1992 St. Vrienden van het Aardenburgs Museum Aardenburg
373 B269 Vertelsels van Patjen Guust. Humor uit Zeeuws-Vlaanderen 't Vogelschor, Hans van 1970 Jac. Duerinck-Krachten Kloosterzande
3954 B269 Vertelsels van Patjen Guust. Volksvertelsels en Humor uit Zeeuwsch-Vlaanderen van 't Vogelschor, Hans 0 NV Verenigde Drukkerijen Judels & Brankman Delft
4078 B016 Vertoog over de ongerymdheid ........regtsgeleerdheid en praktyk door Mr. Willem Schorer Schorer, W. 1777 Pieter Gilissen Middelburg
390 B070 Verzameling publicaties over de geologie van de Kauter te Nieuw-Namen van 1858-1983 Onbekend 0 Nieuw-Namen
73 B021 Verzameling van West Zeeuwsvlaamse uitdrukkingen. gezegden spreekwijzen en merkwaardig woordgebruik divers 1966 onbekend
1573 Verzameling Willem van der Ploeg Kuyper, J. de 1976 Middelburg
340 Verzamelwerk 18e eeuwse ordonnantiën voor Hulst 1728 Gent
2899 B50 Verzet in het zuiden Roeland, F.M. 0 Stichting 1940/1945 Tilburg
2306 B152 Verzorgd ouder worden… "De Blaauwe hoeve" Hulst onbekend 1987 Stichting De Blaauwe hoeve Hulst
2892 B153 Vesting in de duinen Lawman, Anthony 1981 Hollandia bv Baarn
1150 Vesting. Vier eeuwen vestingbouw in Nederland Red.: J. Sneep, H.A. Treu en M. Tydeman 1982 's- Gravenhage
1832 Vestingbouw overzee. Militaire architectuur van Manhattan tot Korea Dijk, P.J.J., C.G.F. Ampt, R.G.A. Bos e.a. 0
1830 B016 Vestingbouw stap voor stap Lepage, J.D. 1992 Walburg pers Den Haag
2783 B021 Via via … Straatnamen van de gemeente terneuzen met de kernen Biervliet, Hoek, Sluiskil, Terneuzen, Zaamslag en de poldergebieden Blaeij, Piet de en Adrie de Kraker 1998 Drukkerij Bareman Terneuzen
805 Vie des Saints de la Belgique par M. l'Abbé Normane Coomans, J. 1841 Bruxelles
2044 Vier eeuwen behang. De geschiedenis van de wandbesponning in Nederland. Heesters J.H.P. 1988 Delft
1066 B263 Vier legenden. Mont, Pol de 0 Vanderpoorten, I. Gent
2719 B200 Vijf jaar tegenstroom Smaal, Aad (eindred.) 1980 Rijn Schelde Instituut Middelburg
1947 B252 Vijf winters tussen land en water Vryman, Theodoor 1992 Dk Designer Graphics Richmond (Can.)
434 B056 Vijf woelige jaren 1940-1945. Gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog van Hoek, Sluiskil, Terneuzen en Zaamslag Platteeuw, J.L. 1983 drukkerij/boekhandel van Aken Terneuzen
4362 Vijfden placboeck van Vle, Tweede deel van den Vyfden Placcaert-Boeck vn Vlaenderen 1740 Goesin, Petrus de Gendt
3791 B174 Vijftig jaar visserijfeesten Breskens Valk, Wilma e.a. 2003 Stichting op bresjes Breskens
1000 B029 Vijftig Nederlandse Sprookjes Sinninghe, J.R.W. 1942 Elsevier Amsterdam
326 Vijftigjarigpriesterschap en herderlijk ambt van den Zeer Eerwaarden Heer Augustinus van Hecke, Deken en Pastoor te Hulst, bezongen in naam van al zijne parochianen en de E.E.H.H. Geestelijken van het District, mei 1862. Jubelzang 0
1183 B231 Visies op Jacob Cats en zijn tijd Werkgroep Historie en archeologie v.h. Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1978 Middelburg
4279 B125 Visitatieverslagen van Karel Maes, bisschop van Gent Diarium mei-juni 1611 Weemaes, Richard 1987 Paleis der Academiën Brussel
3686 Visscher-Romankaart van Zeeland 1973 Canaletto Alphen ad Rijn
3107 B277 Viva la musica Geursen, W. & G. Vellekoop 0 Uitgeverij De Toorts Haarlem
4065 B044 Vlaamsche Weelde. Een keus van 60 koppen uit onze letterkunde Pissens Désiré & Festraets Jul. 1925 Erasmus Gent
2840 G001 Vlaanderen in oude kaarten. Drie eeuwen Cartografie Bossu, Jozef 1982 Lannoo Tielt
4473 B221 Vlaanderen omstreeks 1530 Fris Victor 1910 Ad Hoste Gent
345 Vlaanderen, omstreeks 1530 Fris, Victor 1910 Gent
3252 Vlaardingen-cultuur Ridder, Tim de (red.) 2010 AWN Poortugal
721 B075 Vlaemsche Kronijk of Dagregister van al het gene gedenkweerdig voorgevallen is binnen de stad Gent, sedert den 15 July 1566 tot 15 Juny 1585; onderhouden in 't Latijn door Ph. de Kempenare, overgezet door J.P. van Male, pastor van Bovekerke, thans voor de Malle J.P. Pastor van Bovenkerke (overgezet door) 1839 Ph. B. Door Brussel/Leipzig
2635 B173 Vlaenderen dagh en nacht denc ic aen u Verschaeve, Cyriel 1944 Zeemeeuw Brugge
4386 Vlasteelt en Vlasindustrie in Zeeuws-Vlaanderen Langenhorst en Martinet 1938 Vereniging tot verbetering van de vlasteelt en de vlasbewerking in Zeeuws-Vlaanderen Hulst
117 B019 Vlasteelt en vlasindustrie in Zeeuwsch-Vlaanderen Langenhorst. A.E. en R. Martinet 1944 Vereeniging tot Verbetering van de vlasteelt en de vlasbewerking in Zeeuwsch-Vlaanderen Hulst
3507 B255 Vliedbergen. Tekens van tijd in het Zeeuwse landschap Bos, Kees & Bas Oele 1986 NRI Middelburg
4930 B335 Vliegensvlug repetitieboekje aardrijkskunde deel 2 Europa en de overige werelddelen Tuinstra Jr. , J. 1962 Nijgh & van Ditmar 's Gravenhage Rotterdam
30 B042 Vlieghende Vaendels. Hulst in 1596. geschilderd door Wenceslas Cobergher Stockman. P. en P. Everaers 1994 De Maelstede Hulst
235 Vlissingen Breskens Het laatste jaar van de veren over de westerschelde Kruiningen Perkpolder Sorgedrager, Bart, Vlissingen Zeeuws maritiem muZEEum 2003 Zeeuws Maritiem Muzeeum met uitgeverij Den Boer/De Ruiter Vlissingen
1455 VOBOV-INFO 1983 Verbond voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in Oost-Vlaanderen
2356 B199 voetbalvereniging Terneuzen 50 jaar. 1920 - 1970 Onbekend 1970 VV Terneuzen Terneuzen
2391 B220 Vogelbestand Bezinkvijvers Suikerunie Sas van Gent van Laere, W. 1978 W. van Laere Westdorpe
2295 B192 Vogels tussen Zwin en saeftinghe. De avifauna van Zeeuws-Vlaanderen Buise, M.A. & Tombeur, F.L.L. 1988 NRI Middelburg
3188 B319 Vogeltochten in de lage landen van Laake, P-P. e.a. (red.) 1985 Uitgeverij Dwarsstap Nijmegen
3829 B012 Vogelwet 1936 Ruiter, C.J.S. 1976 W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle
143 B054 Vol van verhalen Sponselee, G. en R. Willemsen 2004 Van de Berg Almere, Enschede
1851 B267 Volco een Axels avontuur Blaeij, Piet de 1997 Gemeente Axel Axel
993 B121 Volkskundige kalender voor het Vlaamsche Land Celis, Gab. 1923 Cab. Celis Gent
4794 B321 Volksschoolboek voor de vakken Nederlandsche taal, Rekenen, Zang, Plantkunde en Dierkunde Van Buul, T. en Yemers, J. A. 1926 W.J. Thieme & Cie Zutphen
4788 B321 Volksschoolboek voor Vaderlandsche geschiedenis, Staatsinrichting, Aardeijkskunde en natuurkunde Van Buul, T, Eymers, J. A. en Vermaas, J. 1922 W.J. Thieme & Cie Zutphen
97 B052 Volksverhalen uit Zeeuws-Vlaanderen Sponselee. G. en K. de Roover 1995 Van Geyt Ljubljana
3120 B031 Volkszang op de school. l Ned. Vereeniging voor den Volkszang 1932 J.B. Wolters Groningen
3305 Volledige lijst van Slachtoffers van de Watersnood 1953 0 Rode Kruis
3785 B110 Voltooid verleden tijd. Geschiedenis van de Ver. Tot bevordering van Chr. Onderwijs, gevestigd te Sluis 1878-1998 Boekhout, Jaap A.J. 1998 Boekhout Aardenburg
3379 B302 Voor het hekje. Rechtspraak in Zeeland van vroeger tot nu. & Achter tralies. Gevangeniswezen in Zeeland van vroeger tot nu Cats, Jacques 1996 Torentijd Middelburg
3669 B268 Voor outer en heerd Everaard, Jos.A. 1937 J. Everaard .
619 Voor Recht en Wet. Nog houdt het pleit van dwang en vrijheid aan Dalsum, H.A. van 1905 Hulst
4609 B285 Voor zingende kleintjes, 35 versjes met pianobegeleiding. Tweede bundel Jo Moinat 0 W.J. Thieme & Cie Zutphen
3852 B155 Voorbij de Horizon Mont Blanc - De Sterre 1500km te voet Helvoirt 1990 Zuiddorpe
575 B305 Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van geschiedenis en kunst, deel VI: De Provincie Zeeland Rijkscommissie monumentenzorg 1922 A. Oosthoek Utrecht
57 B220 Voorloopige lijst der Nederlandsche Monumenten van geschiedenis en kunst. De provincie Zeeland. deel VI Overvoorde. J.C. . samenst. 1922 Oosthoek, A. Utrecht
303 B237 Voornamen in Axel en Hulst Ven, M.C.H.J. van de 1968 Amsterdam
4410 B179 Voorontwerp Streekplan Oost Zeeuwsch-Vlaanderen diverse 1971 Provinciale Planologische Dienst voor Zeeland Middelburg
997 Vorstelijke feesten 1966 's-Gravenhage
1528 B193 Vorsten, burgers en soldaten. Romeinen en middeleeuwers in Oudenburg, Middelburg en Aardenburg Pooter, O. de (eindred.) 2007 Archeologisch Museum Aardenburg Aardenburg
4179 B041 Vosje Rein en Bruin Muis, Magda . 1997 Reynaertstichting Hulst
4187 B041 Vosje Rein en Isegem en Courtois Muis, Magda 1998 Reynaertstichting Hulst
4178 B041 Vosje Rein en Koning Nobel Muis, Magda . 2000 Reynaertstichting Hulst
4186 B041 Vosje Rein en Tibaert Muis, Magda . 1997 Reynaertstichting Hulst
4207 B123 Voyages et aventures du capitaine Hatteras Verne, Jules 0 Gauthier-Villars Parijs
295 B014 Vraagprogramma van de grote Landbouwtentoonstelling te houden te Hulst (Zeeland) op 3-7 september 1937 anoniem 1937 Kring Hulst N.C.B. Hulst
4887 B321 Vraagstukken over Natuurkunde 4e druk Horn en de Gast 1900 Ykema Joh. 's-Gravenhage
1534 B266 Vragend naar het licht Pirenne, J. 2003 Dabar-Luyten Heeswijk
1803 B035 Vrasene int Lant van Waes Cools, Herman et al. 1986 Culturele raad van vrasene Vrasene
2885 Vreemde verhalen Bizarre feiten Alway, Carol e.a. 1976 Reader's digist Amsterdam
2078 B031 Vrienden en wapenbroeders. Piet Thomas 2000 Stijn Streuvels Genootschap/ Lannoo Tielt
4772 B325 Vrieze's taalboek voor de Rooms-Katholieke school vierde leerjaar deel 3 Janssen Jos. 1935 van Goor G.B. 's Gravenhage
2930 B053 Vrij! Een Filmisch beeld Mol. B. (regie) 1945 St Gregoriushuis Utrecht
2374 Vrije School Zeeuws Vlaanderen. De Zonneschool anoniem 0 De vrije School Terneuzen
1939 B100 Vrijmetselarij in Zeeland. De keerzijde van de medaille verlicht. Lagendijk, J.C. 1992 van Geyt productions Hulst
1836 Vroeg-Middeleeuwse ringwalburgen in Zeeland Heeringen, R.M., P.A. Henderikx en A. Mars (red.) 1995 De Koperen Tuin Goes
3195 B305 Vrolijk zingen Onbekend 1937 M. Stenvert & zoon Meppel
4722 B325 Vrolijke wijsjes voor jongens en meisjes François,Willy & Jansen van Galen, H. 0 Thieme & Cie Zutphen
3335 B141 Vrouwenschiereiland. Professionele vrouwennetwerken in het leven van dr. H.C.M. Ghijsen (1884-1976) Jongma, Elisabeth M.G. 1995 SNtichting Regionale Geschiedenis beoefening Zeeland Middelburg
2983 B255 Vruchtboomen, Struiken, Planten en Rozencultuur van der Have, D.J. 0 Kapelle
4666 B308 Vuile handen Voskuil J.J. 1996 G.A.van Oorschot Amsterdam
1532 Vuile handen Voskuil, J.J. 2004 Van Oorschot Amsterdam
1941 B287 Waar de Schelde stroomt; een bundel bijdragen tot de historie van Zeeland Wessels, A.M. 1948 A.J. Bronswijk N.V. Oostburg
531 B054 Waar eens 't gekrijs der meeuwen Sponselee, G.M.P. en G. Wijne 1977 Duerinck-Krachten Kloosterzande
4616 B285 Waar mensen wonen. Deel 3 klas 5 Werkgroep van Dongen 0 Dijkstra's uitgeverij Zeist NV Zeist
4882 B335 Waarom schreifd mijn zoon zo slegt , de kunst van het onderwijzen Ward , Herbert ; Roscoe , Frank 1968 prisma-boeken Utrecht-Antwerpen

Pagina 29 van 32 Resultaten 4201 - 4350 van 4730