Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 28 van 30 Resultaten 4051 - 4200 van 4431

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
3785 B110 Voltooid verleden tijd. Geschiedenis van de Ver. Tot bevordering van Chr. Onderwijs, gevestigd te Sluis 1878-1998 Boekhout, Jaap A.J. 1998 Boekhout Aardenburg
3379 B302 Voor het hekje. Rechtspraak in Zeeland van vroeger tot nu. & Achter tralies. Gevangeniswezen in Zeeland van vroeger tot nu Cats, Jacques 1996 Torentijd Middelburg
3669 B268 Voor outer en heerd Everaard, Jos.A. 1937 J. Everaard .
619 Voor Recht en Wet. Nog houdt het pleit van dwang en vrijheid aan Dalsum, H.A. van 1905 Hulst
4609 B285 Voor zingende kleintjes, 35 versjes met pianobegeleiding. Tweede bundel Jo Moinat 0 W.J. Thieme & Cie Zutphen
3852 B155 Voorbij de Horizon Mont Blanc - De Sterre 1500km te voet Helvoirt 1990 Zuiddorpe
526 Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van geschiedenis en kunst, deel IV: De Provincie Zeeland 1922 Utrecht
575 B305 Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van geschiedenis en kunst, deel VI: De Provincie Zeeland Rijkscommissie monumentenzorg 1922 A. Oosthoek Utrecht
57 B220 Voorloopige lijst der Nederlandsche Monumenten van geschiedenis en kunst. De provincie Zeeland. deel VI Overvoorde. J.C. . samenst. 1922 Oosthoek, A. Utrecht
303 B237 Voornamen in Axel en Hulst Ven, M.C.H.J. van de 1968 Amsterdam
4410 B179 Voorontwerp Streekplan Oost Zeeuwsch-Vlaanderen diverse 1971 Provinciale Planologische Dienst voor Zeeland Middelburg
997 Vorstelijke feesten 1966 's-Gravenhage
1528 B193 Vorsten, burgers en soldaten. Romeinen en middeleeuwers in Oudenburg, Middelburg en Aardenburg Pooter, O. de (eindred.) 2007 Archeologisch Museum Aardenburg Aardenburg
4179 B041 Vosje Rein en Bruin Muis, Magda . 1997 Reynaertstichting Hulst
4187 B041 Vosje Rein en Isegem en Courtois Muis, Magda 1998 Reynaertstichting Hulst
4178 B041 Vosje Rein en Koning Nobel Muis, Magda . 2000 Reynaertstichting Hulst
4186 B041 Vosje Rein en Tibaert Muis, Magda . 1997 Reynaertstichting Hulst
4207 B123 Voyages et aventures du capitaine Hatteras Verne, Jules 0 Gauthier-Villars Parijs
295 B014 Vraagprogramma van de grote Landbouwtentoonstelling te houden te Hulst (Zeeland) op 3-7 september 1937 anoniem 1937 Kring Hulst N.C.B. Hulst
1534 B266 Vragend naar het licht Pirenne, J. 2003 Dabar-Luyten Heeswijk
1803 B035 Vrasene int Lant van Waes Cools, Herman et al. 1986 Culturele raad van vrasene Vrasene
2885 Vreemde verhalen Bizarre feiten Alway, Carol e.a. 1976 Reader's digist Amsterdam
2078 B031 Vrienden en wapenbroeders. Piet Thomas 2000 Stijn Streuvels Genootschap/ Lannoo Tielt
2930 B053 Vrij! Een Filmisch beeld Mol. B. (regie) 1945 St Gregoriushuis Utrecht
2374 Vrije School Zeeuws Vlaanderen. De Zonneschool anoniem 0 De vrije School Terneuzen
1939 B100 Vrijmetselarij in Zeeland. De keerzijde van de medaille verlicht. Lagendijk, J.C. 1992 van Geyt productions Hulst
1836 Vroeg-Middeleeuwse ringwalburgen in Zeeland Heeringen, R.M., P.A. Henderikx en A. Mars (red.) 1995 De Koperen Tuin Goes
3195 B305 Vrolijk zingen Onbekend 1937 M. Stenvert & zoon Meppel
3335 B141 Vrouwenschiereiland. Professionele vrouwennetwerken in het leven van dr. H.C.M. Ghijsen (1884-1976) Jongma, Elisabeth M.G. 1995 SNtichting Regionale Geschiedenis beoefening Zeeland Middelburg
2983 B255 Vruchtboomen, Struiken, Planten en Rozencultuur van der Have, D.J. 0 Kapelle
4666 B308 Vuile handen Voskuil J.J. 1996 G.A.van Oorschot Amsterdam
1532 Vuile handen Voskuil, J.J. 2004 Van Oorschot Amsterdam
1941 B287 Waar de Schelde stroomt; een bundel bijdragen tot de historie van Zeeland Wessels, A.M. 1948 A.J. Bronswijk N.V. Oostburg
531 B054 Waar eens 't gekrijs der meeuwen Sponselee, G.M.P. en G. Wijne 1977 Duerinck-Krachten Kloosterzande
4616 B285 Waar mensen wonen. Deel 3 klas 5 Werkgroep van Dongen 0 Dijkstra's uitgeverij Zeist NV Zeist
846 B119 Waarom zij geuzen werden genoemd Cornelissen, J.D.M. 1936 Henri Bergmans Tilburg
1753 B097 Waken en bewaren. 100 Jaar Provinciale Waterstaat Zeeland, 1881-1981 Bruin, M.P. de 1981 Provindie Zeeland Middelburg
3370 B302 Walcheren Aarssen, Paul 1980 van Kampen & zoon Baarn
4009 B277 Walcheren Epos van een klein eiland G. Ballintijn 1949 Vereniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer in Walcheren Middelburg
588 Walcheren, epos van een klein eiland Ballintijn, G. 1949 Middelburg
2936 B108 Walcherse klederdrachten Bree, J.de & J. van Ham 1975 Den Boer Middelburg
515 B320 Wandelen in O.Z.Vl., 25 grote en kleine routes Sponselee, G. en H.J. van der Hoeven en G. Wijne 0 Kloosterzande
2629 B091 Wandeling door het oorlogsgebeuren van Coilie, Ronnie 1999 Van Coillie Ronnie Evergem
585 B038 Wandelingen door Nederland: Noord-Brabant/Zeeland Craandijk, J 1968 Europese Bibliotheek Zaltbommel
2507 B236 Wandelroutes Axel van Emous, J. & J.A. de Hulster 1995 Gemeente Axel Axel
4133 B039 Wapenbroeders Boon, L.P. 2000 De Arbeiders Amsterdam / Antwerpen
1521 Wase zegels van de 14e tot de 17e eeuw Rottier, H. 2006 Kon. Oudh. Kring v/h Land van waas St.Niklaas
1004 Wat is Antiek? I Clarijs, Petra 1963 Bussum
1005 Wat is Antiek? II Clarijs, Petra 1963 Bussum
2907 B166 Wat is heemkunde Koster, F. 1941 Scheltema & Holkema's Uitg. Mij Amsterdam
2259 B294 Wat is …? Wat doet…? Het waterschap Hulster Ambacht Waterschap Hulster Ambacht 1975 Waterschap Hulsterambacht Hulst
3369 B288 Wat je moet weten over Zeeland afdeling voorlichting 2001 Provincie Zeeland Middelburg
3888 B171 Wat willen we met Oost Zeeuwsch-Vlaanderen ? Zeg er 'ns wat van anoniem 0 Stichting Gemeenschapswerk Hulst
3362 B304 Water Als Wapen. Oktober 1944: toen Walcheren "Zee"-land werd Cats, Jacques (samenst.) 1990 Den Boer Vlissingen
2814 B190 Water centraal. Waterbeheer in de volgende eeuw diverse 1996 Unie van waterschappen Den Haag
3450 B287 Water over Zeeland Bruggeman, J.A. & A.A. Reijnhoudt 0 Nederl. Rode Kruis afd. Z.B. onbekend
155 B049 Water zonder klokgelui Bareman, W. en R. Verbrugge 2003 Heemkundige Vereniging Terneuzen Terneuzen
1341 Waterdunen, een vergeten stad in Zeeuws Vlaanderen. Buntinx, Willy 1968
2529 B050 Waterschap Zeeuws Vlaanderen 1999-2010 Houmes, Caroline 2012 Waterschap Scheldestromen Middelburg
2193 Watersnood in oost Zeeuws-Vlaanderen anoniem 1953 Nieuws & Reclameblad Kloosterzande
508 Watersnood in Oost-Zeeuws-Vlaanderen, 1 februari 1953 1953 Kloosterzande
3529 B064 Watersnood Zeeland. 12 en 13 maart 1906 Keikes, W.H. (samensteller) 1981 Repro-Holland bv Alphen aan de Rijn
2804 B181 Waterstaatswerken verkend Constant, Jac. G. (red.) 0 Pampus associates Amsterdam
2051 B011 Wegen zonder einder. Gedichten. Pirenne J. 1988 Antwerpen/Köln
4688 B324 Wegwijzer voor belastingbetalers Brinkman, A. 1934 Mulder & Co Amsterdam
2237 B174 Weidevogels in Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen Buise, M., Wies Vonck e.a. 1985 Vogelwacht Oost-Zeeuws Vlaanderen De Steltkluut Terneuzen
1414 Welkom in Hulst. Wandelroute en beknopte historie Sponselee, G, 0
2344 B201 Welkom in Terneuzen Bueau Voorlichting 1977 Gemeente Terneuzen Terneuzen
2396 B306 Werelden in botsing Velikovsky, Immanuel 1973 Ankh-Hermes Deventer
4621 B285 Werkboek bij speelse biologie voorloper Werkgroep Brinkkemper 0 BV W.J. Thieme & Cie Zutphen
2242 B225 Werken aan de toekomst 100 jaar. De economische ontwikkeling van Zeeuwsch-Vlaanderen. 1892-1992 Houwen, Paula van der 1992 Kamer van Koophandel Terneuzen
3035 B179 Werken aan morgen. 150 jaar ZLM Cijsouw, Kees 1993 ZLM Goes
2375 Werken in de kanaal zone Zeeuwsch Vlaanderen Tolhoek, Jos. D. 0 werkgevers kanaalzone Terneuzen
3356 B288 Werken in de Oosterschelde B.V. Voskuil e.a. 1982 Min. Van Verkeer & waterst. s-Gravenhage
3480 B323 Werken met als thema Religie & Mystiek tenoonstelling Biesbroeck-van Denderen, Adriana 2002 Biesbroeck-van Denderen Hulst
1955 Werken met Zeeuwse bronnen. Tekst en uitleg bij het lezen van archiefstukken Hollestelle, L.M., A.P. de Klerk, H.Uil. A. van Waarden-Koets 1998 Amsterdam
1815 B019 Werken met Zeeuwse kaarten. Handleiding bij het gebruik van oude topografische kaarten. Klerk, A.P. de 2002 Mattrijs Utrecht
2428 B229 Werkgeversorganisatie in Katholiek Patroon 1915-1940 XLI Linssen, G.C.P. 1978 Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg
3704 B092 West Zeeuws-Vlaanderen in beeld Hoekzema, K. e.a. (samenst.) 0 A.C. Beerman Oostburg
3590 B239 West Zeeuwsch-Vlaanderen te kust en te keur Visser, Marja 1998 Deboektant i.s.m. Basting boeken Oostvoorne/Oostburg
74 West Zeeuwsch-Vlaanderen te kust en te keur Visscher. M. 1998 Deboektant In samenwerking met Basting Boeken Oostburg
4143 B038 West Zeeuwsch-Vlaanderen vroeger Van Hinte, Jan 0 .
69 West-Zeeuws-Vlaanderen 1939-1946 Deel 1: Inval en bezetting Goossens. A.B.J. 1993 A.B.J. Goossens Apeldoorn
3979 West-Zeeuws-Vlaanderen 1939-1946 Deel 2: Vlucht en bevrijding Goossens, A.B.J. 1997 A.B.J. Goossens Apeldoorn
213 B094 West-Zeeuws-Vlaanderen 1940, episoden uit een emotievolle tijd Vooren, Georges van 1991 Van Geyt Hulst
523 West-Zeeuws-Vlaanderen vroeger Hinte, Jan van 0
409 B055 Westdorpe in oude ansichten Winkelen, C. van 1978 Europese Bibliotheek Zaltbommel
1863 B055 Westdorpe, voor- en tegenspoed van vele jaren. Hamerlinck, R., Pluym A., Thomas, J. 1964 Westdorpe
277 B053 Westerheem Verhart, Leo en De Ridder, Tim et al . 2010 A. W. W. N. Archeologische werkgroep voor westelijk Nederland Haarlem
1712 B166 Wetboek Napoleon Allart, J. 1810 Johannes Allart Amsterdam
1482 B039 Wetenschappelijke Tijdingen Goossenaerts, Dr. J. 1938 Vereniging voor Wetenschap Gent
741 Wie bewoonde het Chartreuseke. Thans St. Jan de Deo, neuropsychiatrische kliniek van de broeders Hieronymieten, Fraters-plein Gent Dierickx, P. 1965
2601 B098 Wie het kleine niet eert. Aspecten van het burgelijke huisraad in de nederlanden van de 15de tot de 17de eeuw Smet, M. de, e.a. 1988 VOBOV-info nr. 28-29 St.-Niklaas
3117 B273 Wie zingt mee? . 0 Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging Amsterdam
2986 B108 Wij Boeren Heymeijer, G.J. (red.) 1941 De Toorts Heemstede
3487 B305 Wij en het water 1. Land zee en schelpen Bakker, Piet 0 Ten Brink Meppel
3800 B200 Wij en het water 4. Woest maar kalm Bakker, Piet 0 Ten Brink's uitgeversmij Meppel
3799 B020 Wij en het water. Het sal waerachtig wel gaen. deel 3 Bakker, Piet 0 Ten Brink's uitgeversmij Meppel
3950 B246 Wij handhaven het erfdeel onze voorvaderen Paul Stockman 1992 A.H.Hulst Hulst
3706 B202 Wij in West Zeeuwsch Vlaanderen Cornelis, J.Ch. E.a. (red.) 0 Durinck Kloosterzande
4396 B042 Wij van Zeeland Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Zeeland 2016 Redactie Wij van Zeeland Serooskerke
4397 B042 Wij van Zeeland Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Zeeland 2016 Redactie Wij van Zeeland Serooskerke
3123 B310 Wij zingen 'n nieuw lied Caritas gemeenschap Sint Joris 1948 Caritas gemeenschap Sint Joris Leuven
3587 B052 Wikken en wegen in de middeleeuwse haven van Sluis. St. Anna ter Muiden 750 jaar stadsrechten Brock, P.E. de 1992 werkgroep 750 jaar St Anna ter Muiden Onbekend
3619 B172 Wilde Weerwolven, Vliegende Aardappelen en Dronkenlappen Dieleman-Hovinga, Aukje-Tjitske 2012 De eenhoornkrant Oostburg
4161 B041 Willam Madock Vekeman, H.W.J. 1977 uitgeverij Bert Bakker Amsterdam
2680 Willem de Zwijger als pamflet in 1568 Schenk, M.G. 1968 Stichting IVIO
3910 B064 Willem de Zwijger als pamflettist in 1568 Schenk, M.A. 1968 IVID Antwerpen
2672 B301 Willem III Abeling, Joris 1994 uitgeverij Jan Mets Amsterdam
566 B096 Willem III in Zeeland. Gedenkboek van Zijner Majesteits verblijf in dat gewest, 21-30 mei 1862. Eene bijdrage tot de kennis der tegenwoordige gesteldheid van Zeeland en zijne bewoners Stoppelaar, J.H. de 1863 J.C. & W. Altorffer Middelburg
3292 B202 Wingebieden zijn zo mooi Onbekend 1981 WMZ Goes
2997 B053 Winston Churchill als Kolonel Warden 1 van Ginkel, J. 0 Elsevier Pockets Amsterdam
2998 B053 Winston Churchill als Kolonel Warden 2 van Ginkel, J. 1964 Elsevier Pockets Amsterdam
4679 B321 Wiskunde voor de basisschool 5B handleiding Carpay, H.J. & Bronnenberg, F.M. 1975 Wolters-Noordhoff Groningen
4698 B322 Wiskunde voor de basisschool, deel 1b Nicolai B en Thörig G.J.E. 1970 Samsom Leersystemen nv Alphen aan den Rijn
4699 B322 Wiskunde voor de basisschool, deel 3a Nicolai B, e.a. 1972 Samsom Leersystemen nv Alphen aan den Rijn
1840 B027 Woman and the Devil in the sixteenth-century literature Bruyn Lucy de 1979 The compton press ltd Tisbury (GB)
3347 B287 Wonen in Zeeland 2010 Heyning, C.E. e.a. (red.) 2010 KZGW Middelburg
1743 B017 Woordenboek der Zeeuwse dialecten. 7e druk Ghijsen, Ha.C.M. Dr. 1974 Van Goor Zonen Amsterdam-Brussel
3262 B290 Woordenboek van de Vlaamse dialecten, aflevering 6. school en kinderspelen Pauw, Tineke de, e.a. 2008 Universiteit Gent Gent
3261 B295 Woordenboek van de Vlaamse dialecten. Algemene woordenschat. Aflevering 4: Karakter Pauw, Tineke de & Magda Devos 2005 Universiteit Gent Gent
3396 B317 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten Alg. Woordenschat afl 2: Land- en waterfauna Pauw De, T. e.a. 1999 G.Michiels Tongeren
3397 B299 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten Alg. Woordenschat. Aflevering 3: Flora Pauw De, T. e.a. 2002 G.Michiels Tongeren
3395 B314 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten Algemene Woordenschat. Aflevering I: vogels Heede, Vicky Van Den 1996 G.Michiels Tongeren
3324 B316 Woordenboek van de Vlaamse dialekten deel 1 landbouwwoordenschat aflevering 2 behuizing Devos, Magda e.a. 1985 Rijksuniversiteit Gent Gent
3326 B292 Woordenboek van de Vlaamse dialekten deel 1 landbouwwoordenschat. aflevering 1 akkerland en weiland Devos, Magda e.a. 1979 Rijksuniversiteit Gent Gent
3401 B299 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten deel 1. Landbouwwoordenschat aflevering 3 Het erf Sypt Van der, K. e.a. 1997 G.Michiels Tongeren
3405 B295 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten deel II Niert-agrarische vaktalen. Aflevering 1 De mandenmaker Devos, Magda e.a. 1982 G.Michiels Tongeren
3407 B295 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten deel II Niet-agrarische vaktalen. Aflevering 3 handspinner en touwslager Devos, Magda e.a. 1982 G. Michiels Tongeren
3404 B290 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten deel II. Niet-agrarische vaktalen Aflevering 5 De Molenaar Tier De, V. e.a. 1990 G.Michiels Tongeren
3406 B313 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten deel II. Niet-agrarische vaktalen Aflevering 2 de strodekker Devos, Magda e.a. 1982 G.Michiels Tongeren
3403 B313 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten deel II. Niet-agrarische vaktalen aflevering 4 De kuiper en hoepelmaker Keymeulen Van, Jacques e.a. 1988 G. Michiels Tongeren
3325 B299 Woordenboek van de Vlaamse dialekten Inleiding Devos, Magda e.a. 1979 Rijksuniversiteit Gent Gent
3398 B314 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten Landbouwwoordenschat Aflevering 10: Paard 1 Tier, V. De, et al. 2003 G.Michiels Tongeren
3399 B313 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten Landbouwwoordenschat. Aflevering bemesting Ryckeboer, Hugo e.a. 1995 G.Michiels Tongeren
3425 B313 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten Landbouwwoordenschat. Aflevering Rund 1 Ryckeboer, Hugo e.a. 1993 G.Michiels Tongeren
3424 B313 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten Landbouwwoordenschat. Aflevering Rund 2 Ryckeboer, Hugo e.a. 2001 G.Michiels Tongeren
3402 B314 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten Landbouwwoordenschat. Aflevering spitten, eggen rollen Sypt Van der, K. e.a. 1994 G.Michiels Tongeren
3400 B299 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten Landbouwwoordenschat. Aflevering Waterhuishouding Sypt Van der, K. e.a. 1997 G.Michiels Tongeren
3423 B316 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten Landbouwwoordenschat. Aflevering: ploegen Van der Sypt, K. e.a. 1991 G.Michiels Tongeren
3394 B317 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten Niet-Agrarische vaktalen. Aflevering 7: De zeevisser Tier, V. De et al. 2000 G.Michiels Tongeren
1374 Woordstatistiek, hulpmiddel bij de auteursidentificatie van diplomatische teksten? Prevenier, W. 1970
1219 Wykaert. Geïllustreerde brochure met artikelen van Max.Loreau en Hugo Claus. t.g.v. tentoonstelling van schilderijen. 1975 Brussel
1218 Wykaert..Geïllustreerde tentoonstellingscatalogus Robbroeckx, M. 1974 Antwerpen
1694 B023 XIX generaties Oome-Oomen-Oomens-Oomes deel 1 Knipscheer, Corn. J. 1984 Lamswaarde
1695 B023 XIX generaties Oome-Oomen-Oomens-Oomes deel 2 Knipscheer, Corn. J. 1984 Lamswaarde
908 XVI-e siècle. Considérations sur le Gouvernement des Pays-Bas Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 1872 Brussel
909 XVI-e siècle. Considérations sur le Gouvernement des Pays-Bas Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 1872 Brussel
910 XVI-e siècle. Considérations sur le Gouvernement des Pays-Bas Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 1874 Brussel
688 XVI-siècle. Histoire des troubles religieux de Valenciennes, Paillard, Charles 1874 Bruxelles

Pagina 28 van 30 Resultaten 4051 - 4200 van 4431