Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 28 van 28 Resultaten 4051 - 4181 van 4181

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
1812 Zeelandboek diverse 2002 Middelburg
3965 B064 Zeelandboek ZL 3 Hendriksen, Jan, et al. 1999 Stichting NRI Middelburg
3966 B055 Zeelandboek ZL 4 Diverse 2000 Stichting NRI Middelburg
3967 B064 Zeelandboek ZL 6 Bos, Kees, et al. 2002 Stichting NRI Middelburg
1562 Zeelandica in de Zeeuws-Vlaamse O.B.'s, Archieven en Musea: een terreinverkenning Dankaart, Marie-Jeanne 1992 Gent
3813 Zeelandica in de Zeeuws-Vlaamse O.B.'s, archieven en musea: een terreinverkenning Dankaart, Marie-Jeanne 1992 Universiteit Gent Gent
3833 Zeelands toekomst zorg van nu Schipper, C. de 1988 Stichting Katholiek Maatschappelijk Aktiveringswerk Zeeland Middelburg
3836 Zeeuw in Zaaizaden Geuze, M.A. e.a. 1984 Suiker Unie U.A. Breda
2733 Zeeuwe Ringrijders Vereniging Roose, Bram & Leo de Visser (red.) 1990 Zeeuwse Ringrijders Ver. Middelburg
3837 Zeeuwen Buiten Zeeland Geuze, M.A. e.a. 1982 Fanoy Boeken Middelburg
3490 B042 Zeeuwen en de VOC Roos, Doeke 1987 Stichting VOC publicaties Middelburg
2418 Zeeuwen gezocht. Gids voor stamboomonderzoek in Zeeland Hollestelle, Leo & Albert meijer (red.) 2003 Zeeuws Archief Middelburg
2512 Zeeuwen in Indie 1920-1949, geplaatst in een algemeen historisch kader Van Hoecke, E.A.A. 2005 OHK DVA Hulst
3271 Zeeuwen te water. Sporen van een maritiem verleden Kuipers, Jan J.B. 1996 Provincie Zeeland Middelburg
4403 B077 Zeeuwen tegen het water. Sporen van de waterstaatsgeschiedenis in Zeeland Kuipers, J.J.B. 1998 Provincie Zeeland Middelburg
3293 Zeeuws bestuur boven water Brevoord, C. e.a. 1980 Spruyt, van mantegem & De Does Leiden
1813 B064 Zeeuws Jaarboek ZL 2 Heuvel, W.J. van den, et al. 1998 Stichting NRI Middelburg
3521 Zeeuws jaartallenboek in prent Christiaansen, C.J. 0 t Zeeuwtje Kapelle
1699 Zeeuws Kwartierstatenboek deel 1 Nijenhuis, H.D. en M.C. Nijenhuis-van Pienbroek 0 Ned. Gen. Vereniging, afd. Zeeland
2720 Zeeuws Kwartierstatenboek deel 2 Nijenhuis, H.D. en M.C. Nijenhuis-van Pienbroek 1983 Nederlandse Genealogische Vereniging Afd. Zld Kapelle
3281 Zeeuws Kwartierstatenboek deel 3 1986 Ned. Gen. Ver. Afd. Zld Kapelle
2619 Zeeuws leven en streven van Wijngen, W.M. 1987 van Wijngen Goes
3474 Zeeuws meisje' Heyning, C.E. e.a. 2010 KZGW Middelburg
1557 Zeeuws of Vlaams? (Morfo-) syntactische verschijnselen in de dialecten van Zeeuws-Vlaanderen Will, G. 2004 Oosterhout
233 Zeeuws platenboek Driest, Frans van den 1983 Fanoy Middelburg
2282 Zeeuws platenboek van den Driest, Frans & Rino Visser 1983 van Pitman Goes
279 Zeeuws tijdschrift 2007 Stichting Zeeuws tijdschrift Middelburg
2249 Zeeuws Vaanderen. "Achterhoek aan den overkant" Vries, Theo de 1958 AO-reeks 718 / Stichting IVIO Amsterdam
2742 Zeeuws Zilver Bree, J. de 1978 Interbook International bv Schiedam
55 Zeeuws-Vlaamse kuststrook/slotbeschouwing Keikes. W.H. 1979
548 B044 Zeeuws-Vlaanderen Steigenga-Kouwe, S.E. 1948 Leiden
631 Zeeuws-Vlaanderen en de feiten die het heden beïnvloeden Dalsum, H.A. van 1919 Hulst
2227 Zeeuws-Vlaanderen uitgelicht Jansen, Jan e.a. 2008 VVV Zeeuws-Vlaanderen Terneuzen
1338 Zeeuws-Vlaanderen. de geschiedenis van een grensgebied. Stuij, P. W. 1990 De Walburgpers Zutphen
1412 Zeeuws-Vlaanderen...'n landje apart Vergouwen, J., F. Maenhout, T. Marees 0
1839 Zeeuwsch Sagenboek Sinninghe, J.R.W. en M. Sinninghe 1933 W.J. Thieme & Cie Zutphen
584 Zeeuwsch Sagenboek Sinninghe, J.R.W. en M. 1933 Zutphen
51 Zeeuwsch Vlaanderen Wilderom. M.H. 1973 M.H. Wilderom
56 B064 Zeeuwsch Vlaanderen door historie en volksaard Noord-Nederlandsch gebied Hullu. J. de 1919 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
3510 Zeeuwsch volk in Zeeuwsche dracht van der Ven, D.J. 0 Bosch&Keuning Baarn
3294 Zeeuwsch volk in Zeeuwsche dracht van der Ven, D.J. 1936 Bosch & Keuning Baarn
2239 Zeeuwsch-vlaamsche tramweg-maatschappij n.v. jaarverslag 1975 1976 Z.V.T.M. Terneuzen
538 B21 Zeeuwsch-Vlaanderen Belgisch? Had het Belgisch annexionisme anno 1919 ten aanzien van Zeeuwsch-Vlaanderen kans van slagen? Wijnacker, Drs. E.G.G. 1983 Rijks Universiteit Utrecht Utrecht
539 Zeeuwsch-Vlaanderen door historie en volksaard Noord-Nederlandsch gebied Hullu, J. de 1919 's-Gravenhage
3191 Zeeuwsch-Vlaanderen gastronomisch 0 Stichting Promotie Zeeuws-Vlaanderen Terneuzen
122 B050 Zeeuwsch-Vlaanderen in bange oorlogsjaren Cats. J.. samenst. 1991 Den Boer. De Ruiter Vlissingen
2516 Zeeuwsch-Vlaanderen in cijfers 1988 1988 Kamer van Koophandel Terneuzen
540 Zeeuwsch-Vlaanderen Nederlandsch Pattist, J.N. 1919 Oostburg
2803 Zeeuwsch-Vlaanderen óók een deel van Nederland Jansen, Corrie e.a. 0 ipd Terneuzen
108 B060 Zeeuwsch-Vlaanderen ten voeten uit. Kultuurhistorische routes Vergouwen-de Caluwe J.en G. Sponselee 1991 Toeristisch Bureau Zeeuws-Vlaanderen Axel
2236 Zeeuwsch-Vlaanderen … een landje apart Vergouwen, J. e.a. 0 VVV Zeeuws-Vlaanderen Terneuzen
2293 Zeeuwsch-Vlaanderen. De geschiedenis van een grensgebied Stuij, P.W. 1990 De Walburgpers Zutphen
3601 Zeeuwsch-Vlaanderen. Zwerversboekjes 1928 De Waelburgh Blaricum
3821 Zeeuwsche dialectproblemen Meertens, P.J. e.a. 1944 Ned. Akademie van Wetenschappen Amsterdam
4394 B032 Zeeuwsche Volks-almanak 1840 & 1841 Velde, van de, et al 1841 J. van de Velde Olivier Zierikzee
4049 B043 Zeeuwsche Volks-almanak 1844 & 1845 Velde, van de et al 1844 J. van de Velde Olivier Zierikzee
4036 B032 Zeeuwsche Volks-almanak voor het jaar 1838 Velde, van de. (e.a.) 1838 J. van de Velde Olivier Zierikzee
4395 B043 Zeeuwsche volks-almanak voor het jaar 1841 Velde, van de et al. 1841 J. van de Velde Olivier Zierikzee
4047 B043 Zeeuwsche Volks-almanak voor het jaar 1842 Velde, van de et al 1842 J. van de Velde Olivier Zierikzee
4035 B043 Zeeuwsche Volks-almanak voor het jaar 1843 Velde, van de et al. 1845 J. van de Velde Olivier Zierikzee
4393 B043 Zeeuwsche Volks-almanak voor het jaar 1845 Velde, van de, et al. 1845 J. van de Velde Olivier Zierikzee
4050 B043 Zeeuwsche Volks-almanak voor het jaar 1846 divers 1846 J. van de Velde Olivier Zierikzee
4052 B045 Zeeuwsche Volks-almanak voor het jaar 1847 Mr. J. Berman 1847 P. de Looze Zierikzee
4039 B043 Zeeuwsche Volks-almanak voor het schrikkeljaar 1836 Velde, van de, et al. 1836 J. van de Velde Olivier Zierikzee
4032 B043 Zeeuwsche Volks-almanak voor het schrikkeljaar 1840 Velde, van de. (e.a.) 1840 J. van de Velde Olivier Zierikzee
3440 Zeeuwse akkerbouw tussen verandering en continuiteit Wiskerke, J.S.G. 1997 Landbouwuniversiteit Wageningen
3797 Zeeuwse Delta. Land van overkanten Monch, Diederik 1995 Buijten & Schipperheijn Amsterdam
1663 Zeeuwse historie in krantenknipsels, d 4 Wallenburg, L. van 1990 Heemkundige Kring Walcheren Middelburg
1660 Zeeuwse historie in krantenknipsels, d. 1 Wallenburg, L. van 1986 Heemkundige Kring Walcheren
1661 Zeeuwse historie in krantenknipsels, d. 2 Wallenburg, L. van 1988 Heemkundige Kring Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland Middelburg
1662 Zeeuwse historie in krantenknipsels, d. 3 Wallenburg, L. van 1989 Heemkundige Kring Walcheren
1664 Zeeuwse historie in krantenknipsels, d. 5 Wallenburg, L. van 1993 Heemkundige Kring Walcheren Middelburg
1728 Zeeuwse historie in krantenknipsels. Catalogus, samengesteld door de werkgroep van de Heemkundigde Kring Walcheren, deel 1: Walcheren. Wallenburg, L.van 1982 Stedelijk Museum Sint Niklaas
3279 Zeeuwse historische bronnen tbv het genealogisch onderzoek Nijenhuis, H.D. 0 St. Genealogisch Centrum Zld Goes
1686 Zeeuwse Historische bronnen: De inwoners van Hulster-Ambacht in 1739 Bliek, V.J.M. de 1980 Genealogische Werkgroep Zeeland, 1980
1741 Zeeuwse Historische Bronnen: De inwoners van Hulster-Ambacht in 1739. Bliek, V.J.M. de 1980 Genealogische Werkgroep Zeeland
1953 Zeeuwse klederdrachten in de laatste twintig jaar Poel, Ada van der 1981 Koninklijk Zeeuws Genootschap der wetenschappen in samenwerking met het Zeeuws Museum Middelburg
3536 Zeeuwse klederdrachten in de laatste twintig jaar Poel, Ada A. van der 1978 KZGW Middelburg
1957 Zeeuwse koks werken met zeewier Reems, Rien van 1995 Den Boer/De Ruiter Vlissingen
2710 Zeeuwse Koorschool 25 jaar 1954-1979 Heijblok, Evert 1979 Stichting Zeeuwse Muziekschool Goes
215 Zeeuwse molens Staat, W. , Stichting Natuur- en Recreatieinformatie (NRI) 0 Stichting Natuur-en recreatieinformatie Middelburg
3734 zeeuwse monumenten cahiers Jan Adriaan Frederiks Bruin de, M.P. 1974 Zeeuws Tijdschrift Middelburg
1128 Zeeuwse Museumnota, samengesteld door de werkgroep Zeeuws Museumbeleid geformeerd door Gedeputeerde Staten van Zeeland 0 1979
1950 Zeeuwse Plaatsnamen. Van Aardenburg tot Zonnemaire Driel L. van, Steketee A. 1995 ADZ Vlissingen
3320 Zeeuwse ringrijders vereniging Joosse, Henk e.a. 1980 Zeeuwse ringrijdersver. Middelburg
3464 Zeeuwse streekwoorden Willemsen, Rinus 2004 Van de berg Almere
3613 B052 Zeeuwse Vlaming? Vlaamse Zeeuw? Lijser, Peter de 2014 Stichting eigen beheer boekerij Breskens
3540 Zeeuwse wandtapijten in het Zeeuws museum 1984 Drukkerij Meulenberg Middelburg
3969 Zeeuwse wijsheden Evenhuis, Marco & Will Berg 1999 Verba Hoevelaken
2504 Zeeuwse Zomerkampioenschappen 1990 zwemmen 't Plaatje Axel 1990 Z.C.K. Axel
3165 Zeg kwezelken wilde gij dansen. Volksdans in Vlaanderen Marievoet, Tilly. E.a. 1978 Lannoo Tielt
2709 Zeg, ken jij de mosselman? Vos de, Art 0 Scriptum
2716 Zenuwarts in Zeeland Petersma, Errit 2004 uitgeverij ADZ Vlissingen
3171 Zes generaties Rottier Rottier, H. 0 H. Rottier
3031 Zes maal van Kruijs(s)en van Cruijs(s)en en Verc(k)ruijc(s)sen van 1650 tot heden Kruijssen van, J. 0
2863 Zeven Zeeuwse Waterschappen Pijpelink, P.J. 0 Zeeuwse Waterschapsbond Middelburg
363 Zichtjes van Hulst Brand, P. en E. Taelman 1980 Boekhandel Duerinck-Krachten Hulst
2981 Ziekten en Plagen in onze landbouwgewassen Bruyckere, R.C.C. de 0 Axel
219 B055 Zilt en Zoet. Sporen van watergebruik in Zeeland. Kuipers, Jan J. B. red. Jeannine Christiaansen... 1997 Provincie Zeeland Middelburg
2848 Zilt en zoet. Zeeuwse zaligheden uit de keukens van interscaldis Lagrouw, Jan e.a. 1998 uitgeverij Terra Warnsveld
1008 B017 Zilver Schrijver, Elka 1963 C.A.J. van Dishoeck Bussum
3157 Zingen met het Westkappels kwartet van Rooijen, Piet 1997 P. van Rooijen
3158 Zingende baren Klausing, Jef 1986 J.H. Klausing Oostende
3742 Zo is dit land 1960 De Stem B.V. Breda
3114 Zo werd gezongen Belie, Alfons de (eindred.) 1995 De Belie Belsele
1504 Zoektocht Biesbroeck-van Denderen, A. 2005 Free Musketeers
3138 Zonnie Zang Kampeer- en Trekkersliedjes deel 3 Blok, George 0 Cor B. Smit's Muziekhandel Amsterdam
514 Zoogdieren, reptielen, amfibieën van O.Z.-Vlaanderen Buise, M.A. en G.M.P. Sponselee 1978 Vogelwacht Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen "De Steltkluut" Kloosterzande
75 B022 Zooveel zijne kleine boekverzameling gedoogde. De bibliotheek van de Oostburgse advocaat en amateur-historicus mr. J.E. Risseeuw (1798-1869) Poissonnier. I.H.J. 2001 Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen Aardenburg
3411 Zorg in ontwikkeling Almekinders, M.L. 1989 Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland
3532 B053 Zotjes en potjes. Chinees porselein in het Zeeuws Museum Zelders, Dorine 0 Zeeuws Museumstichting Middelburg
93 Zou 't beter zijn, 't zou niet deugen Sponselee, G. en Z. Szikra 1989 Van Geyt productions Hulst
239 Zout in Zeeland Geuze, M. A. 1982 M.A. Geuze Wouw/Gapinge
587 Zuid-Beveland. De historische geografie en de instellingen van een Zeeuws eiland in de Middeleeuwen Dekker, C. 1971 Van Gorcum Assen
2933 Zuidbevelandse klederdrachten Bree, J.de & J. van Ham 1977 Den Boer Middelburg
2360 B55 Zuiddorpe 750 jaar 1236-1986 van Damme, E.H.R.M. 1986 Zuiddorpe
408 B060 Zuiddorpe en Overslag in oude ansichten Winkelen, C. van 1981 Zaltbommel Zaltbommel
3486 Zuiderzeewerken en deltaplan 0 Stichting Onderwijsinstellingen s-Gravenhage
1715 Zur Geschichte des deutschen Strafprozesses. Das Strafverfahren nach den holländischen und flandrischen Rechten des XII und XIII Jahrhunderts Bennecke, dr. Hans 1886 Marburg
2332 Zuster Apollonia (Maria Julia van de Walle) Br. Clemens 1930 De Roepstem Breda
3617 zuster Maria Verbeem dagboek '40-'45 Schunselaar, J.A.M. e.a. 1991 Schunselaar Blokker
3715 Zwanezang Boekhout, Jaap & Gerard van Grieken 1987 Kunstkring Breskens Breskens
2517 Zwartboek over het provinciale en het nationale beleid tot realisatie van de vaste oeververbinding over de Westerschelde van Eeden, G.J.J. 2005 uitg G. van Eeden Hulst
3919 Zwartenhoek, een evaluatie Tombeur, Franklin L.L. 1975 Vogelwacht Oost Zeeuws-Vlaanderen "De Steltkluut" Terneuzen
2328 Zwerven door Vlaanderen Lambin, Jan 1961 Heideland Hasselt
200 Zwieg stille Spruit, Rinus 2008 Den Boer/ De Ruiter Vlissingen
3582 … en mijn zuster die heet Kee … Slager, Kees & Ruden Riemans 2001 Den Boer / De Ruiter Middelburg
3649 … vlak voor je neus. Onder je voeten vandaan en … 1975 Fed. Zeeuwse musea Middelburg
3033 …'n handje MORRESsen… Borghstijn, J.Th. 1993 Antwerpen
2500 …..tot een naam en tot een lof ….. Ter gedachtenis aan het feit der afscheiding voor 100 jaren; doleantie voor 50 jaren 1938 kerkeraad der Geref. Kerk Axel Axel
3427 …zij kwamen van verre van Laarhoven, J.C.Th.M. (red.) 1989 Heilig Land Stichting Nijmegen

Pagina 28 van 28 Resultaten 4051 - 4181 van 4181