Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 27 van 30 Resultaten 3901 - 4050 van 4431

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
4148 B036 Van den Vos Reynaerde Buitenrust Hettema, F. 1921 W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle
3998 B039 Van den vos Reynaerde de Keyser, P. 1978 De Nederlandsche boekhandel Antwerpen/Amsterdam
4193 B253 Van den Vos Reynaerde - Het comburgse handschrift diverse 0 Davidsfonds Leuven
4137 B036 Van den Vos Reynaerde / Klassieke Galerij de Keyser, P. 1984 De Nederlandse Boekhandel Antwerpen
4177 B037 Van Den Vos Reynaerde I teksten Hellinga, Dr. W.Gs. 1952 W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle
1047 Van den Vos Reynaerde, hertaald door Karel Jonckheere 1978 Brussel/Amsterdam
2065 B041 Van den Vos Reynaerde. Lulofs, F. 1983 Wolters-Noordhoff Groningen
2189 B036 Van den vos Reynaerde. De feiten Malfliet, Rudi 2010 Garant Antwerpen
2060 B036 Van den Vos Reynaerde. Over inhoud, oorsprong, verspreiding, datering en situering van het Reynaertsverhaal. Brand K.J.J. 1984 publicatie streekmuseum de vier ambachten Hulst
3204 B297 van Deursen - Reunie 14-9-1991 diverse 1991 onbekend
3648 B315 Van dialect tot turbotaal; de toekomst van onze dialecten Dewulf, Dirk e.a. (red.) 1996 Provincie Zeeland Middelburg
999 Van Goden en Helden. Mythen en sagen van Grieken, Romeinen en Germanen Kleijntjes, J. en H.H. Knippenberg 1927 Groningen Den Haag
4604 B285 Van het Paradijs tot Golgotha. De wereld van de Bijbel Nelson Beecher Keyes 1966 Uitgeversmaatschappij The Reader's Digest N.V. Amsterdam/Brussel
3970 B130 Van hoogstammen en land en heren van stand Jan de Jonge 2010 Heemkundige kring de Bevelanden Goes
2317 B175 Van Hulst tot Hulst. Uit het priesterleven van Jos Pirenne s.m. 1945-1988 anoniem 1988 parochie Groede Oostburg Schoondijke Oostburg
2586 B176 Van Idealen en Mensenwerk, Vrederust Gorisse, J.J.A.M. 1997 Libertas Grafische Communicatie Bunnik
547 Van Kiem tot korrel. In opdracht van de directie van de Ned. Stikstofmaatschappij N.V. Beauchez B.V., Pol Puype, Guido Beauchez en Menno Jongsma 1979 Kloosterzande
2758 B017 Van Kiem tot korrel. Nederlandse Stikstof Maatschappij N.V. 1929-1979 Puype, Pol et al. 1979 Nederlandse Stikstof Maatschappij N.V. Sluiskil
3445 B292 Van klei en zand. Geschiedenis van de K.A.B. in het bisdom Breda Versluis, W.G. 1959 K.A.B. Breda
4370 van Lennep, Moll en ter Gouw Nederlands Geschiedenis en Volksleven in schetsen Lennep J. van, etc. 0 Sijthof Leiden
3039 Van nabij en verre.Twintig jaren Zeeuwse landbouw - twintig jaren herstel en vernieuwing Kok, G.A. de 1965 ZLM Verzekeringen
1927 Van nabij en verre: twintig jaren Zeeuws landbouwherstel en vernieuwing Kok, G.A. 1965 ZLM
244 Van obelisk tot oorlogsgraf Kuipers, Jan J. B. , Peter Sijnke 2002 Provincie Zeeland Middelburg
3055 B290 Van Oppen. In het spoor van de Vlaams-Zeeuws-Friese van Oppens van Oppen, L.P. & F.W.M. 1997 Pirola 0
732 Van oude tijden, Schetsenuit Haarlem's verleden Knappert, H.E. 1923 Haarlem
1282 Van Oudheid naar Middeleeuwen: Continulteit of Discontinulteit? Lambrechts, Prof.dr. P. 1966
2686 Van over de grens. Gids voor lokaal historisch onderzoek naar immigratie in nederland. Cottaar, Annemarie e.a. 1998 Ned. Centrum voor volkscultuur Utrecht
2100 B022 Van paarden naar paardenkrachten. Boerenleven in West-Zeeuws-Vlaanderen Sturm, A. 1997 Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen Aardenburg
111 B246 Van plaats tot plaats. Een rondrit door de Vier Ambachten Bauwens. W.E.M. en H. van Royen 1992 Duerinck Kloosterzande
2009 Van polders en landlieden. De plattelandsgemeente Verrebroek in het land van Waas tijdens de 17e en 18e eeuw. 1999 Leuven
2791 B233 Van Politie in Zeeland naar Politie Zeeland Cats, Jacques 2004 Politie Zeeland Middelburg
3605 Van Rijks Hogere Burgerschool tot Rijksscholengemeenschap. 1920 - 1970 Oostburg 1970 Rijksscholengemeenschap Oostburg
3087 B226 Van Roodeschool tot Rijsel. Een persoonlijke kijk op het Nederlandse lied Wilmink, Willem 1988 Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam
3551 B293 Van rozenkransen, rozenhoedjes en andere katholieke bidsnoeren Mariman, E.C.M. 2002 Mariman Landgraaf
3499 B020 Van ruigte tot bloemenzee Visser, Marjolein (samenst.) 2006 Provincie Zeeland Middelburg
243 B060 Van schandsteen tot straatkapel Kuipers, Jan J. B. , Sijnke Peter 2000 Provincie Zeeland Middelburg
394 B052 Van Schuurkerk tot Parochiekerk. Bijzonderheden betreffende de Kerkelijke geschiedenis van Lamswaarde gedurende de twee laatste eeuwen Berg, J.J. van den 0 Lamswaarde
3013 B141 Van spel en spelen. uit onze Gouden Eeuw Vorsteman, Carel 1941 Hollandia Drukkerij Baarn
3150 B201 Van Start naar Staminee. Liederen uit het repertoir van 't kliekske Hartman, Ben & Wilfried Moonen (samenstelling) 1992 Hartman en Moonen Schijndel/Kester
2729 B252 Van terp tot Gouden delta Lingsma, J.S. 1970 Nijgh & van Ditmar Rotterdam
2329 B177 van Toneel- en Fanfaremaatschappij "Opwaarts" tot R.K. Fanfare St.-Jan 1895-1995 anoniem 1994 R.K. Fanfare St.-Jan St.-jansteen
3512 B199 Van veldwachters, kapers, stormen en regenten van den Aarssen, Ben e.a. (red.) 2005 Heemk. Kring Stad en Land van Tholen Tholen
2722 B236 Van verdronken Land tot Noordzeestrand. Ruiterroute Depaepe, Julien (samenst.) 1995 Euregio-Scheldemond onbekend
3037 B202 Van verzamelplant tot kultuurgewas Rekkers, Harry (red.) 1985 Cehave nv Veghel
2982 B230 Van Vlas tot Linnen vroeger en nu van Dijk-van der Peijl, A. 1984 rhv druk Goes
4255 B120 Van vlechtwerk tot baksteen Strydonck, M. van en Mulder, Guy de 1979 Terra Zutphen
971 B035 Van voorouders en tijdgenooten, deel II Kleijntjes, J. en Huijbers, H.F.M. 0 Dieben, H.J. Wassenaar
3545 B197 Van water tot land. Polders en waterschappen in midden Zeeuws-Vlaanderen 1600-1999 Vleesschauwer, Marc de 2013 Matrijs Utrecht
1945 B236 Van waterdrager tot tapkraan Rossum, G. van 1982 Goes
247 B056 Van watersnuffel tot meidoornhaag. Kleine landschapselementen in Zeeland. Maas, Peter 2003 Provincie Zeeland Middelburg
3882 B178 Van Wijs en waan. 250 jaar verzamelen Heyning, Katie 2019 Wbooks Zwolle
2701 B313 Van zee tot zee zal Hij regeren. De gereformeerde Gemeenten en de watersnood van 1953. deel 2. Vogelaar, L. 2008 Uitgeverij 'De Ramshoorn' Goes
1430 Van Zeeuwse Stam 1982 Nederlandse Genealogische Vereniging afd. Zeeland
231 B290 Van Zeeuwse Zonnemare's en een gulle Godebert Karels, K. 1993 K. Karels Middelburg
2448 B020 Vant hospitael, chirurgijnen, medicijne doctoren, apothekers ende vroetvrauwen 1580-1860. De gezondheidszorg in Hulst. van Kemseke, Tonny 2006 Tonny van Kemseke Hulst
2308 B313 Vechten langs de Grens. 500 jaar vesting Hulst Prinsen, A.J.H.M. 2008 Stichting Museum De Vier Amb. Hulst
2979 B299 Veedrinkputten SLZ (samenst.) 1987 Prov. Bestuur Zeeland onbekend
3817 B303 Veelkleurig Zeeland. Een werkmap over de pluriforme samenleving in Zeeland Mosterd-Kruyt, Annie en Anneloes Steglich-Lentz (red.) 0 Werkgroep Pluriforme Samenleving Zld Middelburg
2786 Veen-Vis-Zout Kraker de, A.M.J./Borger, G.J. red 2007 PrintPartners Ipskamp B.V. Amsterdam
3995 B049 Veertig jaar na de gemeentefusies - Hoe het anders liep in Zuid-West-Vlaanderen anders liep dan gepland meerdere 2017 Leiegouw Kortrijk
3647 B275 Veilig getij. Evaluatie Oosterschelde na 5 jaar stormvloedkering RWS zeeland 1991 Rijkswaterstaat Zeeland Middelburg
2806 B202 Veilig veerkrachtig vitaal. Intwerpe-uitveringsprogramma ZW Delta 2010-2015+ Lammers, Jos (red.) 2010 Stuurgroep Zuidwestelijke Delta Middelburg
1266 Venetiaanse handelsbetrekkingen met Perzië en Indië omstreeks 1600 Brulez, W. 1965
2050 B011 Vensterverzen Pirenne J. 1986 Antwerpen/Roeselare
3630 B323 Ver. Tot bevordering der bijenteelt in Ned. 1920-1980 Dekker, Ed e.a. 1980 Afd. Oostburg Ver. bev. bijenteelt Oostburg
3652 Verbonden door woorden Bauwens, André & Marja de Groote 2011 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
1724 B009 Verdam Middelnederlandsch Handwoordenboek. Supplement Voort van der Kleij, J.J. van der 1983 Martinus Nijhoff Leiden / Antwerpen
1503 B093 Verdronken land Oud-Rilland, 2004-2008 Koning-Kastelijn, D. de (eindred.) 2008 AAN afdeling Zeeland Kloetinge
2469 B320 Verdwenen textiel onbekend 2008 Museum De Vier Ambachten Hulst
276 Vereniging tot behoud van de Historie van Philippine 0 Philippine
1016 B117 Verhaal van alle Hooge watervloeden, in meest alle Plaatsen van Europa, van Noachs tijdt af, tot op den tegenwoordigen tijdt toe; met een nieuw kaertje van 't verdronken Landt in den Oollaart, afbeeldinge van Kosmas en Oamianus en van den Steenen man in V Outhofs 1720 Embden
2934 B166 Verhalen rond de Lange Jan 1936-1940 Schuilwerve, Daniel Jac. 1977 Den Boer Middelburg
3631 B182 Verhalen uit monumentenland Craandijk-Gesine Edelman, Lola & Bab Siljée 1971 Rabobank .
2937 B269 Verhalen voor de kersttijd Vries de, Anne 0 G.F. Callenbach N.V. Uitgeverij Nijkerk
4419 B204 Verhandelingen der Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent Vandenhole, F. 1967 Rijksuniversiteit- Centrale bibliotheek Gent
791 B218 Verhandelingen der Tweede Klasse van het Koninklijk Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, d. 7 Wiselius, S.I.Z. 1842 Ipenbuur en van Seldam Amsterdam
792 B218 Verhandelingen der Tweede Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, d. 8, Proeve van beantwoording der vraag, voorgesteld door de tweede klasse van het Koninklijk-Nederlandsche-Instituut Diest Lorgnion, E.J. 1843 Ipenbuur en van Seldam Amsterdam
198 B236 Verknocht en niet te scheiden van Holte tot Echten - Barbas, G.S. e.a. (samenst.) 1981 Stichting Delta Cultureel Veere
1109 Verleden in beeld: reconstructietekening van het leven in Nederland in vroeger eeuwen 1981 Leiden-Groningen-Maastricht-Nijmegen
1744 B027 Verleden land in beeld: reconstructietekening van het leven in Nederland in vroeger eeuwen Kooijmans, L.P. e.a. 1981 Rijksmuseum van Oudheden Leiden
3443 B200 Verloren land herwonnen Bakker, Piet e.a. 1954 Elseviers weekblad Amsterdam
3699 B050 Verloren scholen Bliek, Cees de 2007 Zwincollege Oostburg
3105 B305 Verre Vrienden. 44 nieuwe liedjes Boerstoel, Jan e.a. 1983 Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam
2008 B123 Verrebroek , broek aan de Verre, 1141-1991 . Jonckheere J.P., de, Hoogewijs E., e.a. 1991 onbekend Verrebroek
39 Verslag der feestviering Conferentie Ver.H.Vincentius à Paulo te Hulst t.g.v. 25jarig bestaan anoniem 1897 Gebrs.Verwilghen Hulst
302 B021 Verslag der Feestviering der Conferentie van de Vereeniging van den H. Vincentius à Paulo te Hulst op Donderdag den 18en Februari 1897, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Conferentie Lockefeer, Louis 1897 Hulst
3296 B099 Verslag over de stormvloed van 1953 Rijkswaterstaat & KNMI 1961 Staatsdrukkerij en uitgeverij s-Gravenhage
3854 B243 Verslag over opgravingen te Westdorpe 1966 - 1969 diverse 0 Dienst Oudheidk. Bodemond. Amersfoort
1142 Verslagen van de Nationale Monumentenstudiedag 1976 1976
1143 Verslagen van de Nationale Monumentenstudiedag 1977 1977
1144 Verslagen van de Nationale Monumentenstudiedag 1978 1978
819 Verslagen van Kerkvisitatiën in het Bisdom Utrecht uit de 16e eeuw, uitgegeven door wijlen Mr. F.A.L. Ridder van Rappard en Mr. S. Muller, Fz. 1911 Mr. F.A.L. Ridder van Rappard en Mr. S. Muller, Fz. Amsterdam
3920 B152 Verspreiding en aantallen van de broedvogels in Zeeland Meininger, P.L. 1977 P.L. Meininger Middelburg
3956 B055 Versteend Verleden Deel I Sponselee, George 2006 Van den Berg Almere, Enschede
3519 B060 Versterckt Zeeland' Stockman, P & P. Everaers 1999 Provincie Zeeland Middelburg
3253 B193 Verstild Versteend Verleden Hutsebaut, J. et al. 0 Toerisme Zwinregio onbekend
2678 B308 Vertel dit toch aan niemand. Leven aan het hof. Hermans, Dorine & Daniela Hooghiemstra 2007 Mouria onbekend
79 B054 Vertellingen uit en rond Aardenburg Bauwens. A.R.. red. 1992 St. Vrienden van het Aardenburgs Museum Aardenburg
373 B269 Vertelsels van Patjen Guust. Humor uit Zeeuws-Vlaanderen 't Vogelschor, Hans van 1970 Jac. Duerinck-Krachten Kloosterzande
3954 B269 Vertelsels van Patjen Guust. Volksvertelsels en Humor uit Zeeuwsch-Vlaanderen van 't Vogelschor, Hans 0 NV Verenigde Drukkerijen Judels & Brankman Delft
4078 B016 Vertoog over de ongerymdheid ........regtsgeleerdheid en praktyk door Mr. Willem Schorer Schorer, W. 1777 Pieter Gilissen Middelburg
390 B070 Verzameling publicaties over de geologie van de Kauter te Nieuw-Namen van 1858-1983 Onbekend 0 Nieuw-Namen
73 B021 Verzameling van West Zeeuwsvlaamse uitdrukkingen. gezegden spreekwijzen en merkwaardig woordgebruik divers 1966 onbekend
1573 Verzameling Willem van der Ploeg Kuyper, J. de 1976 Middelburg
340 Verzamelwerk 18e eeuwse ordonnantiën voor Hulst 1728 Gent
2899 B50 Verzet in het zuiden Roeland, F.M. 0 Stichting 1940/1945 Tilburg
2306 B152 Verzorgd ouder worden… "De Blaauwe hoeve" Hulst onbekend 1987 Stichting De Blaauwe hoeve Hulst
2892 B153 Vesting in de duinen Lawman, Anthony 1981 Hollandia bv Baarn
1150 Vesting. Vier eeuwen vestingbouw in Nederland Red.: J. Sneep, H.A. Treu en M. Tydeman 1982 's- Gravenhage
1832 Vestingbouw overzee. Militaire architectuur van Manhattan tot Korea Dijk, P.J.J., C.G.F. Ampt, R.G.A. Bos e.a. 0
1830 B016 Vestingbouw stap voor stap Lepage, J.D. 1992 Walburg pers Den Haag
2783 B021 Via via … Straatnamen van de gemeente terneuzen met de kernen Biervliet, Hoek, Sluiskil, Terneuzen, Zaamslag en de poldergebieden Blaeij, Piet de en Adrie de Kraker 1998 Drukkerij Bareman Terneuzen
805 Vie des Saints de la Belgique par M. l'Abbé Normane Coomans, J. 1841 Bruxelles
2044 Vier eeuwen behang. De geschiedenis van de wandbesponning in Nederland. Heesters J.H.P. 1988 Delft
1066 B263 Vier legenden. Mont, Pol de 0 Vanderpoorten, I. Gent
2719 B200 Vijf jaar tegenstroom Smaal, Aad (eindred.) 1980 Rijn Schelde Instituut Middelburg
1947 B252 Vijf winters tussen land en water Vryman, Theodoor 1992 Dk Designer Graphics Richmond (Can.)
434 B056 Vijf woelige jaren 1940-1945. Gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog van Hoek, Sluiskil, Terneuzen en Zaamslag Platteeuw, J.L. 1983 drukkerij/boekhandel van Aken Terneuzen
4362 Vijfden placboeck van Vle, Tweede deel van den Vyfden Placcaert-Boeck vn Vlaenderen 1740 Goesin, Petrus de Gendt
3791 B174 Vijftig jaar visserijfeesten Breskens Valk, Wilma e.a. 2003 Stichting op bresjes Breskens
1000 B029 Vijftig Nederlandse Sprookjes Sinninghe, J.R.W. 1942 Elsevier Amsterdam
326 Vijftigjarigpriesterschap en herderlijk ambt van den Zeer Eerwaarden Heer Augustinus van Hecke, Deken en Pastoor te Hulst, bezongen in naam van al zijne parochianen en de E.E.H.H. Geestelijken van het District, mei 1862. Jubelzang 0
1183 B231 Visies op Jacob Cats en zijn tijd Werkgroep Historie en archeologie v.h. Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1978 Middelburg
4279 B125 Visitatieverslagen van Karel Maes, bisschop van Gent Diarium mei-juni 1611 Weemaes, Richard 1987 Paleis der Academiën Brussel
3686 Visscher-Romankaart van Zeeland 1973 Canaletto Alphen ad Rijn
3107 B277 Viva la musica Geursen, W. & G. Vellekoop 0 Uitgeverij De Toorts Haarlem
4065 B044 Vlaamsche Weelde. Een keus van 60 koppen uit onze letterkunde Pissens Désiré & Festraets Jul. 1925 Erasmus Gent
2840 G001 Vlaanderen in oude kaarten. Drie eeuwen Cartografie Bossu, Jozef 1982 Lannoo Tielt
4473 221 Vlaanderen omstreeks 1530 Fris Victor 1910 Ad Hoste Gent
345 Vlaanderen, omstreeks 1530 Fris, Victor 1910 Gent
3252 Vlaardingen-cultuur Ridder, Tim de (red.) 2010 AWN Poortugal
721 B075 Vlaemsche Kronijk of Dagregister van al het gene gedenkweerdig voorgevallen is binnen de stad Gent, sedert den 15 July 1566 tot 15 Juny 1585; onderhouden in 't Latijn door Ph. de Kempenare, overgezet door J.P. van Male, pastor van Bovekerke, thans voor de Malle J.P. Pastor van Bovenkerke (overgezet door) 1839 Ph. B. Door Brussel/Leipzig
2635 B173 Vlaenderen dagh en nacht denc ic aen u Verschaeve, Cyriel 1944 Zeemeeuw Brugge
4386 Vlasteelt en Vlasindustrie in Zeeuws-Vlaanderen Langenhorst en Martinet 1938 Vereniging tot verbetering van de vlasteelt en de vlasbewerking in Zeeuws-Vlaanderen Hulst
117 B019 Vlasteelt en vlasindustrie in Zeeuwsch-Vlaanderen Langenhorst. A.E. en R. Martinet 1944 Vereeniging tot Verbetering van de vlasteelt en de vlasbewerking in Zeeuwsch-Vlaanderen Hulst
3507 B255 Vliedbergen. Tekens van tijd in het Zeeuwse landschap Bos, Kees & Bas Oele 1986 NRI Middelburg
30 B042 Vlieghende Vaendels. Hulst in 1596. geschilderd door Wenceslas Cobergher Stockman. P. en P. Everaers 1994 De Maelstede Hulst
235 Vlissingen Breskens Het laatste jaar van de veren over de westerschelde Kruiningen Perkpolder Sorgedrager, Bart, Vlissingen Zeeuws maritiem muZEEum 2003 Zeeuws Maritiem Muzeeum met uitgeverij Den Boer/De Ruiter Vlissingen
1455 VOBOV-INFO 1983 Verbond voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in Oost-Vlaanderen
2356 B199 voetbalvereniging Terneuzen 50 jaar. 1920 - 1970 Onbekend 1970 VV Terneuzen Terneuzen
2391 B220 Vogelbestand Bezinkvijvers Suikerunie Sas van Gent van Laere, W. 1978 W. van Laere Westdorpe
2295 B192 Vogels tussen Zwin en saeftinghe. De avifauna van Zeeuws-Vlaanderen Buise, M.A. & Tombeur, F.L.L. 1988 NRI Middelburg
3188 B319 Vogeltochten in de lage landen van Laake, P-P. e.a. (red.) 1985 Uitgeverij Dwarsstap Nijmegen
3829 B012 Vogelwet 1936 Ruiter, C.J.S. 1976 W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle
143 B054 Vol van verhalen Sponselee, G. en R. Willemsen 2004 Van de Berg Almere, Enschede
1851 B267 Volco een Axels avontuur Blaeij, Piet de 1997 Gemeente Axel Axel
993 B121 Volkskundige kalender voor het Vlaamsche Land Celis, Gab. 1923 Cab. Celis Gent
97 B052 Volksverhalen uit Zeeuws-Vlaanderen Sponselee. G. en K. de Roover 1995 Van Geyt Ljubljana
3120 B031 Volkszang op de school. l Ned. Vereeniging voor den Volkszang 1932 J.B. Wolters Groningen
3305 Volledige lijst van Slachtoffers van de Watersnood 1953 0 Rode Kruis

Pagina 27 van 30 Resultaten 3901 - 4050 van 4431