Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 26 van 28 Resultaten 3751 - 3900 van 4092

ID Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie Sleutel woorden
531 Waar eens 't gekrijs der meeuwen Sponselee, G.M.P. en G. Wijne 1977 Duerinck-Krachten Kloosterzande oostelijk zeeuws-vlaanderen
846 Waarom zij geuzen werden genoemd Cornelissen, J.D.M. 1936 Henri Bergmans Tilburg Geuzen
1753 Waken en bewaren. 100 Jaar Provinciale Waterstaat Zeeland, 1881-1981 Bruin, M.P. de 1981 Provindie Zeeland Middelburg
3370 Walcheren Aarssen, Paul 1980 van Kampen & zoon Baarn
4009 Walcheren Epos van een klein eiland G. Ballintijn 1949 Vereniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer in Walcheren Middelburg Walcheren
588 Walcheren, epos van een klein eiland Ballintijn, G. 1949 Middelburg
2936 Walcherse klederdrachten Bree, J.de & J. van Ham 1975 Den Boer Middelburg walcheren klederdracht
515 Wandelen in O.Z.Vl., 25 grote en kleine routes Sponselee, G. en H.J. van der Hoeven en G. Wijne 0 Kloosterzande
109 Wandelen in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. 25 grote en kleine routes Sponselee. G.M.P.. H.J. van der Hoeven en G. Wijne 0 J. Duerinck-Krachten
2629 Wandeling door het oorlogsgebeuren van Coilie, Ronnie 1999 Van Coillie Ronnie Evergem
585 Wandelingen door Nederland Noord-Brabant/Zeeland met platen naar de lithografien van P.A.Schippers Craandijk, J 1968 Europese Bibliotheek Zaltbommel Wandelkaarten
2507 Wandelroutes Axel van Emous, J. & J.A. de Hulster 1995 Gemeente Axel Axel wandelingen
4133 Wapenbroeders Boon, L.P. 2000 De Arbeiders Amsterdam / Antwerpen Reinaert
1521 Wase zegels van de 14e tot de 17e eeuw Rottier, H. 2006 Kon. Oudh. Kring v/h Land van waas St.Niklaas
1004 Wat is Antiek? I Clarijs, Petra 1963 Bussum
1005 Wat is Antiek? II Clarijs, Petra 1963 Bussum
2907 Wat is heemkunde? Koster, F. 1941 Scheltema & Holkema's Uitg. Mij Amsterdam
2259 Wat is …? Wat doet…? Het waterschap Hulster Ambacht 1975 Waterschap Hulsterambacht Hulst Waterschap
3369 Wat je moet weten over Zeeland afdeling voorlichting 2001 Provincie Zeeland Middelburg
3888 Wat willen we met Oost Zeeuwsch-Vlaanderen anoniem 0 Stichting Gemeenschapswerk Hulst
3362 Water Als Wapen. Oktober 1944: toen Walcheren "Zee"-land werd Cats, Jacques (samenst.) 1990 Den Boer Vlissingen
2814 Water centraal. Waterbeheer in de volgende eeuw 1996 Unie van waterschappen Den Haag waterschap unie rapport
3450 Water over Zeeland Bruggeman, J.A. & A.A. Reijnhoudt 0 Nederl. Rode Kruis afd. Z.B. watersnoodramp 1953
155 Water zonder klokgelui Bareman, W. en R. Verbrugge 2003 Heemkundige Vereniging Terneuzen Terneuzen dagboek, watersnood
1341 Waterdunen, een vergeten stad in Zeeuws Vlaanderen. Buntinx, Willy 1968
2529 Waterschap Zeeuws Vlaanderen 1999-2010 Houmes, Caroline 2012 Waterschap Scheldestromen Middelburg waterschap Scheldestromen
2193 Watersnood in oost Zeeuws-Vlaanderen anoniem 1953 Nieuws & Reclameblad Kloosterzande
508 Watersnood in Oost-Zeeuws-Vlaanderen, 1 februari 1953 1953 Kloosterzande
3529 Watersnood Zeeland. 12 en 13 maart 1906 1981 Repro-Holland bv Alphen aan de Rijn watersnood 1906
2804 Waterstaatswerken verkend Constant, Jac. G. (red.) 0 Pampus associates Amsterdam
2051 Wegen zonder einder. Gedichten. Pirenne J. 1988 Antwerpen/Köln
2237 Weidevogels in Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen Buise, M., Wies Vonck e.a. 1985 Vogelwacht De Steltkluut Terneuzen ornithologie
1414 Welkom in Hulst. Wandelroute en beknopte historie Sponselee, G, 0
2344 Welkom in Terneuzen Bueau Voorlichting 1977 Gemeente Terneuzen Terneuzen
2396 Werelden in botsing Velikovsky, Immanuel 1973 Ankh-Hermes Deventer natuurrampen
2242 Werken aan de toekomst 100 jaar 1892-1992. De economische ontwikkeling van Z-Vl van der Houwen, Paula 1992 Kamer van Koophandel Terneuzen
3035 Werken aan morgen. 150 jaar ZLM Cijsouw, Kees 1993 ZLM Goes landbouw ZLM
2375 Werken in de kanaal zone Zeeuwsch Vlaanderen Tolhoek, Jos. D. 0 werkgevers kanaalzone Terneuzen
3356 Werken in de Oosterschelde B.V. Voskuil e.a. 1982 Min. Van Verkeer & waterst. s-Gravenhage Oosterschelde werken
3480 Werken met als thema Religie & Mystiek tenoonstelling Biesbroeck-van Denderen, Adriana 2002 Biesbroeck-van Denderen Hulst olieverf acrylverf collages
1955 Werken met Zeeuwse bronnen. Tekst en uitleg bij het lezen van archiefstukken Hollestelle, L.M., A.P. de Klerk, H.Uil. A. van Waarden-Koets 1998 Amsterdam
1815 Werken met Zeeuwse kaarten, handleiding bij het gebruik van oude topografische kaarten. Klerk, A.P. de 2002 Mattrijs Utrecht zeeland
2428 Werkgeversorganisatie in Katholiek Patroon 1915-1940 XLI Linssen, G.C.P. 1978 Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg Ontstaan en diocesane vereniging 1915-1940
3704 West Zeeuws-Vlaanderen in beeld Hoekzema, K. e.a. (samenst.) 0 A.C. Beerman Oostburg
3590 West Zeeuwsch-Vlaanderen te kust en te keur Visser, Marja 1998 Deboektant Oostvoorne
74 West Zeeuwsch-Vlaanderen te kust en te keur Visscher. M. 1998 Deboektant In samenwerking met Basting Boeken Oostburg
4143 West Zeeuwsch-Vlaanderen vroeger Van Hinte, Jan 0 bodemkunde
69 West-Zeeuws-Vlaanderen 1939-1946 Deel 1: Inval en bezetting Goossens. A.B.J. 1993 A.B.J. Goossens Apeldoorn tweede wereldoorlog Schelde
3979 West-Zeeuws-Vlaanderen 1939-1946 Deel 2: Vlucht en bevrijding Goossens, A.B.J. 1997 A.B.J. Goossens Apeldoorn tweede wereldoorlog
213 West-Zeeuws-Vlaanderen 1940, episoden uit een emotievolle tijd Vooren, Georges van 1991 Van Geyt Hulst
523 West-Zeeuws-Vlaanderen vroeger Hinte, Jan van 0
409 Westdorpe in oude ansichten Winkelen, C. van 1978 Europese Bibliotheek Zaltbommel Westdorpe, fotoboek
1863 Westdorpe, voor- en tegenspoed van vele jaren. Hamerlinck, R., Pluym A., Thomas, J. 1964 Westdorpe
277 Westerheem 2010 A. W. W. N. Archeologische werkgroep voor westelijk Nederland Haarlem
1712 Wetboek Napoleon 1810 Johannes Allart Amsterdam
1482 Wetenschappelijke Tijdingen 1938 Vereniging voor Wetenschap
741 Wie bewoonde het Chartreuseke. Thans St. Jan de Deo, neuropsychiatrische kliniek van de broeders Hieronymieten, Fraters-plein Gent Dierickx, P. 1965
2601 Wie het kleine niet eert. Aspecten van het burgelijke huisraad in de nederlanden van de 15de tot de 17de eeuw Smet, M. de, e.a. 1988 VOBOV-info nr. 28-29 St.-Niklaas huisraad 15-17 eeuw
3117 Wie zingt mee? 0 Ned. Zondagsschool Ver. Amsterdam christelijke liederen
2975 Wieringermeer. Excursiegids 1938 Kamp, A.F. & D. Vis (samenst) 1938 Directie Wieringermeer Alkmaar excursie ,
2986 Wij Boeren Heymeijer, G.J. (red.) 1941 De Toorts Heemstede boeren, tuinders
3487 Wij en het water 1. Land zee en schelpen Bakker, Piet 0 Ten Brink Meppel collectie G. Sponselee
3799 Wij en het water 3 Het sal waerachtig wel gaen Bakker, Piet 0 Ten Brink's uitgeversmij Meppel oorlog admiraal engeland
3800 Wij en het water 4. Woest maar kalm Bakker, Piet 0 Ten Brink's uitgeversmij Meppel vuurtoren reddingsboot
3950 Wij handhaven het erfdeel onze voorvaderen Paul Stockman 1992 A.H.Hulst Hulst Carillonvan de Heilige Willibrordus basiliek
3706 Wij in West Zeeuwsch Vlaanderen Cornelis, J.Ch. E.a. (red.) 0 Durinck Kloosterzande
3123 Wij zingen 'n nieuw lied Caritas gemeenschap Sint Joris 1948 Caritas gemeenschap Sint Joris Leuven liederen
3587 Wikken en wegen in de middeleeuwse haven van Sluis. St. Anna ter Muiden 750 jaar stadsrechten Brock, P.E. de 1992 werkgroep 750 jaar St Anna ter Muiden
3619 Wilde Weerwolven, Vliegende Aardappelen en Dronkenlappen Dieleman-Hovinga, Aukje-Tjitske 2012 De eenhoornkrant
4161 Willam Madock Vekeman, H.W.J. 1977 Bert Bakker Amsterdam
2680 Willem de Zwijger als pamflet in 1568 Schenk, M.G. 1968 Stichting IVIO
3910 Willem de Zwijger als pamflettist in 1568 Schenk, M.A. 1968 IVID Antwerpen
2672 Willem III Abeling, Joris 1994 uitgeverij Jan Mets Amsterdam biografie
566 Willem III in Zeeland. Gedenkboek van Zijner Majesteits verblijf in dat gewest, 21-30 mei 1862. Eene bijdrage tot de kennis der tegenwoordige gesteldheid van Zeeland en zijne bewoners Stoppelaar, J.H. de 1863 J.C. & W. Altorffer Middelburg zeeland, Willem III,
3292 Wingebieden zijn zo mooi 1981 WMZ Goes waterwingebieden
2997 Winston Churchill als Kolonel Warden 1 van Ginkel, J. 0 Elsevier Pockets Amsterdam
2998 Winston Churchill als Kolonel Warden 2 van Ginkel, J. 1964 Elsevier Pockets Amsterdam churchil
1840 Woman and the Devil in sixteenth-century literature Bruyn Lucy de 1979 element books ltd Tisbury (GB)
3347 Wonen in Zeeland Heyning, C.E. e.a. (red.) 2010 KZGW Middelburg kalender schilderijen tekeningen
1743 Woordenboek der Zeeuwse dialecten Ghijsen, Ha.C.M. Dr. 1974 Elsevier Amsterdam-Brussel zeeuws dialect
3261 Woordenboek van de Vlaamse dialecten, aflevering 4: Karakter Pauw, Tineke de & Magda Devos 2005 Universiteit Gent Gent
3262 Woordenboek van de Vlaamse dialecten, aflevering 6. school en kinderspelen Pauw, Tineke de, e.a. 2008 Universiteit Gent Gent dialect
3396 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten Alg. Woordenschat afl 2: Land- en waterfauna Pauw De, T. e.a. 1999 G.Michiels Tongeren
3397 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten Alg. Woordenschat. Aflevering 3: Flora Pauw De, T. e.a. 2002 G.Michiels Tongeren
3395 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten Alg. Woordenschat. Aflevering I: vogels Heede Van Den, Vicky 1996 G.Michiels Tongeren
3324 Woordenboek van de Vlaamse dialekten deel 1 landbouwwoordenschat aflevering 2 behuizing Devos, Magda e.a. 1985 Rijksuniversiteit Gent Gent dialect behuizing
3326 Woordenboek van de Vlaamse dialekten deel 1 landbouwwoordenschat. aflevering 1 akkerland en weiland Devos, Magda e.a. 1979 Rijksuniversiteit Gent Gent dialect akkerland weiland
3401 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten deel 1. Landbouwwoordenschat aflevering 3 Het erf Sypt Van der, K. e.a. 1997 G.Michiels Tongeren vaktalen
3405 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten deel II Niert-agrarische vaktalen. Aflevering 1 De mandenmaker Devos, Magda e.a. 1982 G.Michiels Tongeren
3407 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten deel II Niet-agrarische vaktalen. Aflevering 3 handspinner en touwslager Devos, Magda e.a. 1982 G. Michiels Tongeren
3404 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten deel II. Niet-agrarische vaktalen Aflevering 5 De Molenaar Tier De, V. e.a. 1990 G.Michiels Tongeren
3406 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten deel II. Niet-agrarische vaktalen Aflevering 2 de strodekker Devos, Magda e.a. 1982 G.Michiels Tongeren
3403 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten deel II. Niet-agrarische vaktalen aflevering 4 De kuiper en hoepelmaker Keymeulen Van, Jacques e.a. 1988 G. Michiels Tongeren vaktalen
3325 Woordenboek van de Vlaamse dialekten Inleiding Devos, Magda e.a. 1979 Rijksuniversiteit Gent Gent Dialect Inleiding
3398 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten Landbouwwoordenschat Aflevering 10: Paard 1 Tier De, V e.a. 2003 G.Michiels Tongeren
3399 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten Landbouwwoordenschat. Aflevering bemesting Ryckeboer, Hugo e.a. 1995 G.Michiels Tongeren
3425 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten Landbouwwoordenschat. Aflevering Rund 1 Ryckeboer, Hugo e.a. 1993 G.Michiels Tongeren
3424 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten Landbouwwoordenschat. Aflevering Rund 2 Ryckeboer, Hugo e.a. 2001 G.Michiels Tongeren
3402 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten Landbouwwoordenschat. Aflevering spitten, eggen rollen Sypt Van der, K. e.a. 1994 G.Michiels Tongeren
3400 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten Landbouwwoordenschat. Aflevering Waterhuishouding Sypt Van der, K. e.a. 1997 G.Michiels Tongeren
3423 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten Landbouwwoordenschat. Aflevering: ploegen Van der Sypt, K. e.a. 1991 G.Michiels Tongeren
3394 Woordenboek van de Vlaamse Dialekten Niet-Agrarische vaktalen. Aflevering 7: De zeevisser Tier De, V e.a. 2000 G.Michiels Tongeren
1374 Woordstatistiek, hulpmiddel bij de auteursidentificatie van diplomatische teksten? Prevenier, W. 1970
1219 Wykaert. Geïllustreerde brochure met artikelen van Max.Loreau en Hugo Claus. t.g.v. tentoonstelling van schilderijen. 1975 Brussel
1218 Wykaert..Geïllustreerde tentoonstellingscatalogus Robbroeckx, M. 1974 Antwerpen
908 XVI-e siècle. Considérations sur le Gouvernement des Pays-Bas Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 1872 Brussel
909 XVI-e siècle. Considérations sur le Gouvernement des Pays-Bas Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 1872 Brussel
910 XVI-e siècle. Considérations sur le Gouvernement des Pays-Bas Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 1874 Brussel
688 XVI-siècle. Histoire des troubles religieux de Valenciennes, Paillard, Charles 1874 Bruxelles
686 XVIe siècle. Histoire des troubles religieux de Valenciennes Deel 1 Paillard, Charles 1874 Bruxelles
687 XVIe siècle. Histoire des troubles religieux de Valenciennes Deel 2 Paillard, Charles 1874 Bruxelles
1670 XVII-me siècle. Histoire Générale des Guerres de Savoie, de Bohème, du Palatinat et des Pays Bas, 1616-1627 par le Seigneur Du Cornet, gentilhomme Belgeois, avec une introduction et des notes. 1868 Bruxelles
2851 Yara 1905-2005 100 years young Cartridge, Arna e,a (ed) 2005 Yara International Oslo Yara
668 Ypre jeghen Poperinghe angaende den verbonden. Gedingstukken der XIV-e eeuw nopens het laken Pauw, Jhr. Mr. Napoléon de 1899 Gent
4125 Ysengrimus Mark Nieuwenhuis 1997 Querido Amsterdam Uit het latijn vertaald
170 Zaamslag door de eeuwen heen Platteeuw. J. 1968 Van Aken
171 Zaamslag en het Zeeuwsch-Vlaanderen van weleer Kuijper. E. de 1994 Van Geyt zaamslag
1610 Zaamslag in oude ansichten P.de Leeuw en J.W.Kusee 1982 Europese Bibliotheek Zaltbommel Ansichten
428 Zaamslag in oude ansichten. deel 1 Kusee, J.W. en P. de Leeuw 1982 Europese Bibliotheek Zaltbommel Ansichten
3097 Zang voor demonstraties en meetings 0 Bred. Dioc. Werkliedenverbond Breda liederen
3127 Zangbundel anoniem 0 G. de Mul Sas van Gent zangbundel
3145 Zangbundel Heer, Joh. de 1928 Joh. De Heer Rotterdam
3085 Zangbundel Pit van Steen, Theo 0 K.A.J. en K.A.B. liederen
445 Zannekin en de Vrijheidstrijd van het Kustland van 1323 tot 1328. Het ontwaken van den nationalen geest in Vlaanderen Pleimon, Naibh. 1928 Lannoo, J. Thielt vrijheidsstrijd kustland
2497 Zeden en gewoontes uit grootmoeders tijd in Zeeuws-Vl. Rietveld, Wilma e.a. 1990 Ter Schorre Terneuzen zeden en gewoontes
3365 Zee & Land Boes, A.J. 1983 De Ruiter bv Gorinchem waterwerken
1948 Zee en land. Gedichten over Zeeland. diverse 1999 Drukkerij Verhage Middelburg Zeeland gedichten
3801 Zeebeulen landdieven. Protesten tegen de afsluiting van de Oosterschelde Bouma, Hans 1974 Semper Agendo Apeldoorn oosterschelde afsluiting protest
3184 Zeehengelatlas voor zeeuwse delta en belgische kust van Heugten, Cor 0 L.J.Veen's Uitgeversmij N.V. Amsterdam Zeehengelen
167 Zeekanaal Gent-Terneuzen 19 Dec. 1968 1968 zeekanaal uitgebreid dossier
1543 Zeeland Stenvert, R. S. van Ginkel-Meester, E. Stades-Visscher en Ch. Kolman (eindred) 2003 Rijksmonumentenzorg Zeist Zwolle
2829 Zeeland Schipper, Jan A. & Willem Jan Kopper 1983 Uitgeverij Bekking Amersfoort
278 Zeeland 0 Zeeuws Genootschap Middelburg
3371 Zeeland Broeder, Dirk L. (red.) 1936 Prov. Zeeuwsche Ver. Voor Vreemdelingenverkeer Middelburg
2654 Zeeland Burggraaff, George & Wil de Jong 0 Scriptum Publishers Schiedam
2714 Zeeland Stoorvogel, Hendrik 1991 uitgeverij Bekking Amersfoort
2744 Zeeland Kramer, Jaap & Theo kampa 1976 De Boer Maritiem Utrecht
3257 Zeeland Antonisse, Rinus e.a. 0 Scriptum Publishers Schiedam foto's
1474 Zeeland 1853
3533 Zeeland 1965 Kon. Ned. Toeristenbond s-Gravenhage
217 Zeeland land achter dammen Cijsouw, K. 1972 Westfriesland Hoorn
2820 Zeeland - land tussen zeeen Oosthoek, Andreas & Riemens, Wim 1986 Den Boer Uitgevers Middelburg
3550 Zeeland 1900 - 2000 Kuipers, Jan J.B. 1999 Den Boer/De Ruiter Middelburg Een zeeuwse eeuw
3479 Zeeland 1940-1945 bibliografie Houterman, J.N. 1988 Zeeuwse Bibliotheek Middelburg
563 Zeeland 1940-1945 dl. 1 Bree, L.W. de 1979 Den Boer Middelburg Zeeland
1676 Zeeland 1940-1945.dl. 2 Ham,Gijs van der 1990 Waanders Zwolle Zeeland, WOII
3470 Zeeland 1940-1990. Econ. Ontw. In het licht van de ruimtelijke economie en de economische geografie Verburg, Marinus Cornelis 1996 Den Boer / De Ruiter Vlissingen
186 Zeeland 1940-1990. Economische ontwikkeling in het licht van de ruimtelijke economie en de economische geografie. Verburg, Marinus Cornelis 1996 Den Boer/ De Ruiter Vlissingen
2099 Zeeland 1945 - 1950. De wederopbouw van Zeeland na de oorlog. Zwemer J.P. 2000 Jan Zwemer Serooskerke geschiedenis, wederopbouw
1542 Zeeland 1950-1965 dl. 2 Ham, Gijs van der 2005 Den Boer-De Ruiter Vlissingen

Pagina 26 van 28 Resultaten 3751 - 3900 van 4092