Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 26 van 28 Resultaten 3751 - 3900 van 4170

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
3088 Verzameling van zangen ten gebruike van het leger 0 gebroeders Schott uitgevers Brussel
1573 Verzameling Willem van der Ploeg Kuyper, J. de 1976 Middelburg
340 Verzamelwerk 18e eeuwse ordonnantiën voor Hulst 1728 Gent
2899 Verzet in het zuiden Roeland, F.M. 0 Stichting 1940/1945
2306 Verzorgd ouder worden… "De Blaauwe hoeve" Hulst 1987 Stichting De Blaauwe hoeve Hulst
2892 Vesting in de duinen Lawman, Anthony 1981 Hollandia bv Baarn
1150 Vesting. Vier eeuwen vestingbouw in Nederland Red.: J. Sneep, H.A. Treu en M. Tydeman 1982 's- Gravenhage
1832 Vestingbouw overzee. Militaire architectuur van Manhattan tot Korea Dijk, P.J.J., C.G.F. Ampt, R.G.A. Bos e.a. 0
1830 Vestingbouw stap voor stap Lepage, J.D. 1992 Walburg pers Den Haag
2783 Via via … Straatnamen van de gemeente terneuzen met d ekernen Biervliet, Hoek, Sluiskil, terneuzen, Zaamslag en de poldergebieden Blaeij, Piet de en Adrie de Kraker 1998 Drukkerij bareman Terneuzen
805 Vie des Saints de la Belgique par M. l'Abbé Normane Coomans, J. 1841 Bruxelles
2044 Vier eeuwen behang. De geschiedenis van de wandbesponning in Nederland. Heesters J.H.P. 1988 Delft
1066 Vier legenden. Mont, Pol de 0 Vanderpoorten, I. Gent
2719 Vijf jaar tegenstroom Smaal, Aad (eindred.) 1980 Rijn Schelde Instituut Middelburg
1947 Vijf winters tussen land en water Vryman, Theodoor 1992 Dk Designer Graphics Richmond (Can.)
434 Vijf woelige jaren 1940-1945. Gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog van Hoek, Sluiskil, Terneuzen en Zaamslag Platteeuw, J.L. 1983 drukkerij/boekhandel van Aken Terneuzen
4362 Vijfden placboeck van Vle, Tweede deel van den Vyfden Placcaert-Boeck vn Vlaenderen 1740 Goesin, Petrus de Gendt
3791 Vijftig jaar visserijfeesten Breskens Valk, Wilma e.a. 2003 Stichting op bresjes Breskens
1000 Vijftig Nederlandse Sprookjes Sinninghe, J.R.W. 1942 Elsevier Amsterdam
326 Vijftigjarigpriesterschap en herderlijk ambt van den Zeer Eerwaarden Heer Augustinus van Hecke, Deken en Pastoor te Hulst, bezongen in naam van al zijne parochianen en de E.E.H.H. Geestelijken van het District, mei 1862. Jubelzang 0
1183 Visies op Jacob Cats en zijn tijd Waterbolk, E.H. e.a. 0
4279 Visitatieverslagen van Karel Maes, bisschop van Gent Diarium mei-juni 1611 Weemaes, Richard 1987 Paleis der Academiën Brussel
3686 Visscher-Romankaart van Zeeland 1973 Canaletto Alphen ad Rijn
3107 Viva la musica Geursen, W. & G. Vellekoop 0 Uitgeverij De Toorts Haarlem
4065 Vlaamsche Weelde. Een keus van 60 koppen uit onze letterkunde Pissens Désiré & Festraets Jul. 1925 Erasmus Gent
2840 Vlaanderen in oude kaarten. Drie eeuwen Cartografie Bossu, Jozef 1982 Lannoo Tielt
345 Vlaanderen, omstreeks 1530 Fris, Victor 1910 Gent
3252 Vlaardingen-cultuur Ridder, Tim de (red.) 2010 AWN Poortugal
721 Vlaemsche Kronijk of Dagregister van al het gene gedenkweerdig voorgevallen is binnen de stad Gent, sedert den 15 July 1566 tot 15 Juny 1585; onderhouden in 't Latijn door Ph. de Kempenare, overgezet door J.P. van Male, pastor van Bovekerke, thans voor de 1839 Brussel/Leipzig
2635 Vlaenderen dagh en nacht denc ic aen u Verschaeve, Cyriel 1944 Zeemeeuw Brugge
4386 Vlasteelt en Vlasindustrie in Zeeuws-Vlaanderen Langenhorst en Martinet 1938 Vereniging tot verbetering van de vlasteelt en de vlasbewerking in Zeeuws-Vlaanderen Hulst
117 Vlasteelt en vlasindustrie in Zeeuwsch-Vlaanderen Langenhorst. A.E. en R. Martinet 1944 Vereeniging tot Verbetering van de vlasteelt en de vlasbewerking in Zeeuwsch-Vlaanderen Hulst
3507 Vliedbergen. Tekens van tijd in het Zeeuwse landschap Bos, Kees & Bas Oele 1986 NRI Middelburg
30 Vlieghende Vaendels. Hulst in 1596. geschilderd door Wenceslas Cobergher Stockman. P. en P. Everaers 1994 De Maelstede Hulst
235 Vlissingen Breskens Het laatste jaar van de veren over de westerschelde Kruiningen Perkpolder Sorgedrager, Bart, Vlissingen Zeeuws maritiem muZEEum 2003 Zeeuws Maritiem Muzeeum met uitgeverij Den Boer/De Ruiter Vlissingen
1455 VOBOV-INFO 1983 Verbond voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in Oost-Vlaanderen
2356 voetbalvereniging Terneuzen 50 jaar. 1920 - 1970 1970 VV Terneuzen Terneuzen
2295 Vogels tussen Zwin en saeftinghe. De avifauna van Zeeuws-Vlaanderen Buise, M.A. & Tombeur, F.L.L. 1988 NRI Middelburg
2391 Vogelstand Bezinkvijvers Suikerunie Sas van Gent van Laere, W. 1978 W. van Laere Westdorpe
3188 Vogeltochten in de lage landen van Laake, P-P. e.a. (red.) 1985 Uitgeverij Dwarsstap Nijmegen
3829 Vogelwet 1936 Ruiter, C.J.S. 1976 W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle
143 Vol van verhalen Sponselee, G. en R. Willemsen 2004 Van de Berg Almere, Enschede
1851 Volco een Axels avontuur Blaeij, Piet de 1997 Axel
993 Volkskundige kalender voor het Vlaamsche Land Celis, Gab. 1923 Gent
97 Volksverhalen uit Zeeuws-Vlaanderen Sponselee. G. en K. de Roover 1995 Van Geyt Ljubljana
3120 Volkszang op de school. Jubileumbundel Ned. Ver. Voor den Volkszang 1932 J.B. Wolters Groningen
3305 Volledige lijst van Slachtoffers van de Watersnood 1953 0 Rode Kruis
3785 Voltooid verleden tijd. Geschiedenis van de Ver. Tot bevordering van Chr. Onderwijs, gevestigd te Sluis 1878-1998 Boekhout, Jaap A.J. 1998 Boekhout
3379 Voor het hekje. Rechtspraak in Zeeland van vroeger tot nu. & Achter tralies. Gevangeniswezen in Zeeland van vroeger tot nu Cats, Jacques 1996 Torentijd Middelburg
3669 Voor outer en heerd Everaard, Jos.A. 1937 J. Everaard
619 Voor Recht en Wet. Nog houdt het pleit van dwang en vrijheid aan Dalsum, H.A. van 1905 Hulst
3852 Voorbij de Horizon Mont Blanc - De Sterre 1500km te voet 1990
526 Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van geschiedenis en kunst, deel IV: De Provincie Zeeland 1922 Utrecht
575 Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van geschiedenis en kunst, deel VI: De Provincie Zeeland Rijkscommissie monumentenzorg 1922 A. Oosthoek Utrecht
57 Voorlopige lijst der Ned. Monumenten van geschiedenis en kunst. De provincie Zeeland. deel VI Overvoorde. J.C. . samenst. 1922 Oosthoek Utrecht
303 Voornamen in Axel en Hulst Ven, M.C.H.J. van de 1968 Amsterdam
997 Vorstelijke feesten 1966 's-Gravenhage
3718 Vorsten, burgers en soldaten. Romeinen en middeleeuwers in Oudenburg, Middelburg en Aardenburg Roose, Inge de e.a. 2007 Archeologisch museum Aardenburg Maldegem e.a.
1528 Vorsten, burgers en soldaten. Romeinen en middeleeuwers in Oudenburg, Middelburg en Aardenburg Pooter, O. de (eindred.) 2007 Archeologisch Museum Aardenburg Aardenburg
4179 Vosje Rein en Bruin Muis, Magda . 1997 Reynaertstichting Hulst
4187 Vosje Rein en Isegem en Courtois Muis, Magda . 1998 Reynaertstichting Hulst
4178 Vosje Rein en Koning Nobel Muis, Magda . 2000 Reynaertstichting Hulst
4186 Vosje Rein en Tibaert Muis, Magda . 1997 Reynaertstichting Hulst
4207 Voyages et aventures du capitaine Hatteras Verne, Jules 0 Gauthier-Villars Parijs
295 Vraagprogramma van de grote Landbouwtentoonstelling te houden te Hulst (Zeeland) op 3-7 september 1937 1937 Kring Hulst N.C.B. Hulst
1534 Vragend naar het licht. Gedichten. Pirenne, J. 2003 Dabar-Luyten Heeswijk
1803 Vrasene int Lant van Waes. Gedenkboek "850 jaar Vrasene" Cools Herman 1986 Herman Cools
2885 Vreemde verhalen Bizarre feiten Alway, Carol e.a. 1976 Reader's digist Amsterdam
2078 Vrienden en wapenbroeders. Piet Thomas 2000 Stijn Streuvels Genootschap/ Lannoo Tielt
2930 Vrij! Een Filmisch beeld Mol. B. (regie) 1945 St Gregoriushuis Utrecht
2374 Vrije School Zeeuws Vlaanderen. De Zonneschool anoniem 0 De vrije School Terneuzen
1939 Vrijmetselarij in Zeeland. De keerzijde van de medaille verlicht. Lagendijk, J.C. 1992 van Geyt productions Hulst
1836 Vroeg-Middeleeuwse ringwalburgen in Zeeland Heeringen, R.M., P.A. Henderikx en A. Mars (red.) 1995 De Koperen Tuin Goes
3195 Vrolijk zingen 1937 M. Stenvert & zoon Meppel
3335 Vrouwenschiereiland. Professionele vrouwennetwerken in het leven van dr. H.C.M. Ghijsen (1884-1976) Jongma, Elisabeth M.G. 1995 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg
2983 Vruchtboomen, Struiken, Planten en Rozencultuur van der Have, D.J. 0
1532 Vuile handen Voskuil, J.J. 2004 Van Oorschot Amsterdam
1941 Waar de Schelde stroomt; een bundel bijdragen tot de historie van Zeeland Wessels, A.M. 1948 A.J. Bronswijk N.V. Oostburg
531 Waar eens 't gekrijs der meeuwen Sponselee, G.M.P. en G. Wijne 1977 Duerinck-Krachten Kloosterzande
846 Waarom zij geuzen werden genoemd Cornelissen, J.D.M. 1936 Henri Bergmans Tilburg
1753 Waken en bewaren. 100 Jaar Provinciale Waterstaat Zeeland, 1881-1981 Bruin, M.P. de 1981 Provindie Zeeland Middelburg
3370 Walcheren Aarssen, Paul 1980 van Kampen & zoon Baarn
4009 Walcheren Epos van een klein eiland G. Ballintijn 1949 Vereniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer in Walcheren Middelburg
588 Walcheren, epos van een klein eiland Ballintijn, G. 1949 Middelburg
2936 Walcherse klederdrachten Bree, J.de & J. van Ham 1975 Den Boer Middelburg
515 Wandelen in O.Z.Vl., 25 grote en kleine routes Sponselee, G. en H.J. van der Hoeven en G. Wijne 0 Kloosterzande
109 Wandelen in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. 25 grote en kleine routes Sponselee. G.M.P.. H.J. van der Hoeven en G. Wijne 0 J. Duerinck-Krachten
2629 Wandeling door het oorlogsgebeuren van Coilie, Ronnie 1999 Van Coillie Ronnie Evergem
585 Wandelingen door Nederland Noord-Brabant/Zeeland met platen naar de lithografien van P.A.Schippers Craandijk, J 1968 Europese Bibliotheek Zaltbommel
2507 Wandelroutes Axel van Emous, J. & J.A. de Hulster 1995 Gemeente Axel Axel
4133 Wapenbroeders Boon, L.P. 2000 De Arbeiders Amsterdam / Antwerpen
1521 Wase zegels van de 14e tot de 17e eeuw Rottier, H. 2006 Kon. Oudh. Kring v/h Land van waas St.Niklaas
1004 Wat is Antiek? I Clarijs, Petra 1963 Bussum
1005 Wat is Antiek? II Clarijs, Petra 1963 Bussum
2907 Wat is heemkunde? Koster, F. 1941 Scheltema & Holkema's Uitg. Mij Amsterdam
2259 Wat is …? Wat doet…? Het waterschap Hulster Ambacht 1975 Waterschap Hulsterambacht Hulst
3369 Wat je moet weten over Zeeland afdeling voorlichting 2001 Provincie Zeeland Middelburg
3888 Wat willen we met Oost Zeeuwsch-Vlaanderen anoniem 0 Stichting Gemeenschapswerk Hulst
3362 Water Als Wapen. Oktober 1944: toen Walcheren "Zee"-land werd Cats, Jacques (samenst.) 1990 Den Boer Vlissingen
2814 Water centraal. Waterbeheer in de volgende eeuw 1996 Unie van waterschappen Den Haag
3450 Water over Zeeland Bruggeman, J.A. & A.A. Reijnhoudt 0 Nederl. Rode Kruis afd. Z.B.
155 Water zonder klokgelui Bareman, W. en R. Verbrugge 2003 Heemkundige Vereniging Terneuzen Terneuzen
1341 Waterdunen, een vergeten stad in Zeeuws Vlaanderen. Buntinx, Willy 1968
2529 Waterschap Zeeuws Vlaanderen 1999-2010 Houmes, Caroline 2012 Waterschap Scheldestromen Middelburg
2193 Watersnood in oost Zeeuws-Vlaanderen anoniem 1953 Nieuws & Reclameblad Kloosterzande
508 Watersnood in Oost-Zeeuws-Vlaanderen, 1 februari 1953 1953 Kloosterzande
3529 Watersnood Zeeland. 12 en 13 maart 1906 1981 Repro-Holland bv Alphen aan de Rijn
2804 Waterstaatswerken verkend Constant, Jac. G. (red.) 0 Pampus associates Amsterdam
2051 Wegen zonder einder. Gedichten. Pirenne J. 1988 Antwerpen/Köln
2237 Weidevogels in Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen Buise, M., Wies Vonck e.a. 1985 Vogelwacht De Steltkluut Terneuzen
1414 Welkom in Hulst. Wandelroute en beknopte historie Sponselee, G, 0
2344 Welkom in Terneuzen Bueau Voorlichting 1977 Gemeente Terneuzen Terneuzen
2396 Werelden in botsing Velikovsky, Immanuel 1973 Ankh-Hermes Deventer
2242 Werken aan de toekomst 100 jaar 1892-1992. De economische ontwikkeling van Z-Vl van der Houwen, Paula 1992 Kamer van Koophandel Terneuzen
3035 Werken aan morgen. 150 jaar ZLM Cijsouw, Kees 1993 ZLM Goes
2375 Werken in de kanaal zone Zeeuwsch Vlaanderen Tolhoek, Jos. D. 0 werkgevers kanaalzone Terneuzen
3356 Werken in de Oosterschelde B.V. Voskuil e.a. 1982 Min. Van Verkeer & waterst. s-Gravenhage
3480 Werken met als thema Religie & Mystiek tenoonstelling Biesbroeck-van Denderen, Adriana 2002 Biesbroeck-van Denderen Hulst
1955 Werken met Zeeuwse bronnen. Tekst en uitleg bij het lezen van archiefstukken Hollestelle, L.M., A.P. de Klerk, H.Uil. A. van Waarden-Koets 1998 Amsterdam
1815 Werken met Zeeuwse kaarten, handleiding bij het gebruik van oude topografische kaarten. Klerk, A.P. de 2002 Mattrijs Utrecht
2428 Werkgeversorganisatie in Katholiek Patroon 1915-1940 XLI Linssen, G.C.P. 1978 Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg
3704 West Zeeuws-Vlaanderen in beeld Hoekzema, K. e.a. (samenst.) 0 A.C. Beerman Oostburg
3590 West Zeeuwsch-Vlaanderen te kust en te keur Visser, Marja 1998 Deboektant Oostvoorne
74 West Zeeuwsch-Vlaanderen te kust en te keur Visscher. M. 1998 Deboektant In samenwerking met Basting Boeken Oostburg
4143 West Zeeuwsch-Vlaanderen vroeger Van Hinte, Jan 0
69 West-Zeeuws-Vlaanderen 1939-1946 Deel 1: Inval en bezetting Goossens. A.B.J. 1993 A.B.J. Goossens Apeldoorn
3979 West-Zeeuws-Vlaanderen 1939-1946 Deel 2: Vlucht en bevrijding Goossens, A.B.J. 1997 A.B.J. Goossens Apeldoorn
213 West-Zeeuws-Vlaanderen 1940, episoden uit een emotievolle tijd Vooren, Georges van 1991 Van Geyt Hulst
523 West-Zeeuws-Vlaanderen vroeger Hinte, Jan van 0
409 Westdorpe in oude ansichten Winkelen, C. van 1978 Europese Bibliotheek Zaltbommel
1863 Westdorpe, voor- en tegenspoed van vele jaren. Hamerlinck, R., Pluym A., Thomas, J. 1964 Westdorpe
277 Westerheem 2010 A. W. W. N. Archeologische werkgroep voor westelijk Nederland Haarlem
1712 Wetboek Napoleon 1810 Johannes Allart Amsterdam
1482 Wetenschappelijke Tijdingen 1938 Vereniging voor Wetenschap
741 Wie bewoonde het Chartreuseke. Thans St. Jan de Deo, neuropsychiatrische kliniek van de broeders Hieronymieten, Fraters-plein Gent Dierickx, P. 1965
2601 Wie het kleine niet eert. Aspecten van het burgelijke huisraad in de nederlanden van de 15de tot de 17de eeuw Smet, M. de, e.a. 1988 VOBOV-info nr. 28-29 St.-Niklaas
3117 Wie zingt mee? 0 Ned. Zondagsschool Ver. Amsterdam
2975 Wieringermeer. Excursiegids 1938 Kamp, A.F. & D. Vis (samenst) 1938 Directie Wieringermeer Alkmaar
2986 Wij Boeren Heymeijer, G.J. (red.) 1941 De Toorts Heemstede
3487 Wij en het water 1. Land zee en schelpen Bakker, Piet 0 Ten Brink Meppel
3799 Wij en het water 3 Het sal waerachtig wel gaen Bakker, Piet 0 Ten Brink's uitgeversmij Meppel
3800 Wij en het water 4. Woest maar kalm Bakker, Piet 0 Ten Brink's uitgeversmij Meppel
3950 Wij handhaven het erfdeel onze voorvaderen Paul Stockman 1992 A.H.Hulst Hulst
3706 Wij in West Zeeuwsch Vlaanderen Cornelis, J.Ch. E.a. (red.) 0 Durinck Kloosterzande
3123 Wij zingen 'n nieuw lied Caritas gemeenschap Sint Joris 1948 Caritas gemeenschap Sint Joris Leuven
3587 Wikken en wegen in de middeleeuwse haven van Sluis. St. Anna ter Muiden 750 jaar stadsrechten Brock, P.E. de 1992 werkgroep 750 jaar St Anna ter Muiden
3619 Wilde Weerwolven, Vliegende Aardappelen en Dronkenlappen Dieleman-Hovinga, Aukje-Tjitske 2012 De eenhoornkrant
4161 Willam Madock Vekeman, H.W.J. 1977 Bert Bakker Amsterdam
2680 Willem de Zwijger als pamflet in 1568 Schenk, M.G. 1968 Stichting IVIO
3910 Willem de Zwijger als pamflettist in 1568 Schenk, M.A. 1968 IVID Antwerpen

Pagina 26 van 28 Resultaten 3751 - 3900 van 4170