Background Image

Bibliotheek

Boeken worden niet uitgeleend maar zijn alleen ter inzage in het Gemeentearchief van Hulst.
Resultaten per pagina:

Pagina 24 van 32 Resultaten 3451 - 3600 van 4794

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
4230 B074 Oude vaderlandsche rechtsbronnen- Oude rechtsbronnen der stad Breda , eerste reeks No. 14 Bezemer, W 1892 Bezemer, W Gemeentearchief Rotterdam 'S Gravenhage
5138 B365 Ouderdomsbepaling van het paard naar zijn gebit Ter Haar, A.A. 1907 Firma Leiter Nypels Maastricht
1918 Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" 1929
4376 B260 Oudheidkundige Repertoria Bauwens - Lesenne, Monique 1968 Nationaal centrum voor oudheidkundige navorsingen Brussel
15 B266 Oudste rekening der kerk van Hulst. 1 oktober 1409 - 30 september 1410 Caland. F. 1882 Altorffer Middelburg
3624 B346 Over Barre, Kirre, Koppe en al die andere … Een terugblik op 75 jaar VV Breskens Meijaard, Frans 1995 Voetbalver. Breskens Breskens
1064 Over Beatrijs. III De bronnen der Nederlandsche Beatrijs Stracke, D.A. S.J. 1927
1063 Over Beatrijs.II De interpolaties der Beatrijs Stracke, D.A. S.J. 1926
1065 Over Beatrijs.IV.Hoe oud is onze Beatrijs? Stracke, D.A. S.J. 1927
562 Over de aloude Zuidelijke grens van Zeeland Callenfels, H.A. 0
11 B042 Over de basiliek van de H. Willibrordus te Hulst en haar torens Brand, K.J.J.. samenst. 1994 K.J.J. Brand Hulst
546 B064 Over de bestuurlijke- en historisch-geografische ontwikkeling van Zeeuws-Vlaanderen Brand, K.J.J. 1983 K. Brand Hulst
1760 B064 Over de geschiedenis van de kerken in Zeeuwsch-Vlaanderen. Brand, K.J.J. en W.J.P. Brand 1986 streekmuseum IJzendijke Oostburg
1048 B036 Over De Vos Reinaert door Willem (die Madoc maakte) gevolgd door Reinaerts geschiedenis, waarin zijn latere lotgevallen zijn opgetekend onbekend 1979 Reinaert-druk Utrecht/Antwerpen
4122 B036 Over De Vos Reinaert door Willem (die Madoc maakte) gevolgd door Reinaerts geschiedenis, waarin zijn latere lotgevallen zijn opgetekend Nimwegen, Arjaan van ( Vertaling ) 1979 Het Spectrum B.V. Utrecht
3166 B067 Over Gent Hendryckx, Michiel et al. 1982 Stad Gent Gent
5017 B334 Over het goddelooze communisme Pius x1 1937 Het spectrum Utrecht
358 B236 Over het ontstaan en de eerste stedelijke rechten van Hulst Brand, W.J.P. 1980 Streekmuseum De Vier Ambachten HULST
543 B233 Over het ontstaan en de ontwikkeling van de Hont of Westerschelde Brand, K.J.J. 1983 Zeeuws Tijdschirft Middelburg
2264 B192 Over het ontstaan van de fortificaties in Oost Zeeuws Vlaanderen en aangrenzend gebied Brand, K.J.J. 1981 Zeeuws Tijdschrift nr 1 Middelburg
518 B021 Over het ontstaan van het Oost Zeeuws-Vlaamse polderland Brand, K.J.J. 1978 Zeeuws Tijdschrift Middelburg
4132 B036 Overdruk uit de nieuwe taalgids : Het onderzoek van vaktalen Gielen, Jos. J. 0 onbekend onbekend
4021 B043 Overdruk uit het "Tijdschrift voor taal en letteren" Gielen. Jos. J. 0 Henri Bergmans & Cie Tilburg
885 Overijsselse Plakkatenlijst. Lijst der rechtsvoorschriften vastgesteld voor de provincie Overijssel gedurende het tijdvak 1528-181, met inleidende aantekeningen omtrent de voor de rechtsgeschiedenis van Overijssel belangrijke oorkonden uit het middeleeuws Fockema, Andreus, Mr. S.J. en Mr. W. Downer 1961 Utrecht
3302 B263 Overzetveren in Nederland Dam, Arend van, et al. 1992 Vrienden vd voetveren Ridderkerk
579 Overzetveren in Zeeland. Zevenhonderd jaar vervoer te water. Historische en rechtskundige beschouwingen met enige illustraties Sandberg, G.F. 1970 Middelburg
4864 B326 Overzicht onzer huidige Staatsinrichting J. Kleijntjens, H. de Bie 0 H.J. Dieben Leiden
2251 B141 Overzicht van de aardrijkskunde, de vaderlandse bijbelse en kerkelijke geschiedenis voor de lagere school en scholen voor U.L.O. Willemsen, Joh.E. 1937 L.C.G. malmberg "s-Hertogenbosch
2186 B361 Overzicht van de eigenaren behorende bij de kaart van het dorp Kloosterzande anno 1832 anoniem 2004 Gemeente-archief Hulst
5010 B357 Ozewiezewoze onbekend 1982 Nationale Nederlanden Eindhoven
617 Pachtcontract I. Proeve van een Program voor den RK. Boerenbond van Zeeuwsch-Vlaanderen O.D. uitgegeven ten bate van het Hoofdbestuur van dezen Bond, met voorwoord van Kapelaan TH. Buisrogge te Zundert Dalsum, H.A. van 1904 Hulst
4172 B041 Pade crom ende Menichfoude. Het Reynaert-onderzoek in de tweede helft van de twintigste eeuw Dijk, van H. en Wackers, P. 1999 Verloren Hilversum
3981 Paleografische kaarten Zeeland Holoceen Rijks Geologische Dienst RGD 1996 Rijks Geologische Dienst RGD Haarlem
1068 B001 Paléographie des Chartes et des Manuscripts du XI-me au XVII-me siècle Chassant, Alph. 1876 Auguste Aubry
3351 B292 Parade der mannenbroeders Kaam van, Ben 1964 N.V. Gebr. Zomer&Keunings Uitg Wageningen
461 A1 Paraphrases in omnes psalmos Davidicos Jansenius, Cornelius 1569 Leuven
3178 B201 Parenteel van Cornelis (Maju) Mahu Maas-Klerks, Paul & Elly 2009 . .
3943 B042 Parochie Boschkapelle 1925-1995 onbekend 1995 Hontenisse
3082 B028 Parochie bundel voor de Nederlandse Kerkprovincie anoniem 0 Stichting nv Gooi En Sticht Hilversum
4695 B320 Parochie H. Gerardus Majella Terhole diverse 1995 Terhole
3633 B323 Parochie Hoofdplaat 1795 - 1995 Verstraeten, Johan & Georges van Vooren 1995 Kerkbestuur Hoofdplaat
2205 B198 Parochie van H. Maria Hemelvaart Sas van Gent 1632-1982 anoniem 1982 Parochiebestuur Sas van Gent
5012 B361 Parochiegids H. Willibrordus Hulst Brand P. 0 Kerkbestuur Hulst .
1985 B106 Parochies en Hervormde Gemeenten in het land van Hulst, 1645-1988. Prinsen A. en de Bakker J. 2008 Gemeentearchief Hulst Hulst
3366 B182 Paspoort voor de Delta Graftdijk, Klaas 1959 Shell Verkoopmij s-Gravenhage
1292 Patarins ou Bogomiles reduits en esclavage Verlinden, Ch. 1966
2415 B052 Patriotisme en nationalisme in de Europeesche geschiedenis tot het einde der 19e eeuw Huizinga, J. 1940 H.D. Tjeenk Willink & zoon Haarlem
1232 Paul Joosten Geïllustreerde brochure t.g.v. een tentoonstelling van zijn werken. Bex, Flor en Phil Mertens 1976 Brussel
1225 Paul Van Hoeydonck. Geïllustreerde tentoonstellingscatalogus 1976 Turnhout
4967 B334 Paulus ontmoet Jezus Cocagnac A.M. 0 Helmond Helmond
2437 B190 Peelanders. 15 levensverhalen van Noord-Bevelanders Bloemen, Ine 2012 Het Paard van Troje Goes
2228 B180 Pennestreek. Zeeuwsch-Vlaanderen van Grieken, Jos H & Andreas Schelfhout 1994 Toeristisch Bureau Zeeuws-Vlaanderen Terneuzen
3754 B219 Pensionnat Saint-Joseph. Franse broeders van de Christelijke scholen in Nederland Dobbelaer, G 1996 Dobbelaer geen
3755 B219 Pensionnat Saint-Joseph. Korte levensbeschrijving van Franse broeders van de Christelijke scholen die gewerkt hebben in Sluis Dobbelaer, G. 1996 Dobbelaer onbekend
2427 B247 Per Imperatief Mandaat X Lauret, A.M. 1967 Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg
128 B021 Persoonsnamen in Hulster Ambacht 1300-1400. Persoonsnamen in de Vier Ambachten 14e en 15e eeuw Debrabandere, Frans en Maurits Gysseling 1999 Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie Vlaanderen
713 B261 Petite Histoire de la ville de Gand et de ses institutions Heins, Maurice 1904 Hoste Gand
470 B280 Petite Revue Illustrée de l'Art et de l'Archéolgie en Flandre de Saegher, Rodolphe 1900 onbekend Gent
87 B021 Philippine en het Zeeuwsch-Vlaanderen van weleer Kuijper, E. de 1996 Van Geyt Ljubljana
414 B020 Philippine in oude ansichten Slock, R. 1981 Europese Bibliotheek Zaltbommel
4389 B029 Philips van marnix van Sint Aldegonde Van Roey, J. et al 1998 uitgeverij Pandora Antwerpen
1849 B071 Pieter Paulus, een patriot uit Axel. 1753-1796 Bauwens, W.E.M. 1986 Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst
2093 B111 Pioniers aan de Oosterschelde 1598 - 1625 Welten J. 1986 de Bataafsche Leeuw Amsterdam
3541 B200 Plannen rondom het Veerse meer onbekend 0 Kon. Ned. Heidemij Wageningen
4907 B357 Plant - beschrijvingen Sijpkens - Boerema 1936 Noordhoff, P. Groningen
567 B239 Plantenlijst van Zeeland Jacobusse, C. 1981 Natuurwetenschappelijke adviescommissie van Stichting Het Zeeuwse Landschap Heinkenszand
4837 B328 Plantkunde in woord en beeld Oepkes, T. 1933 W.J. Thieme & Cie Zutphen
2711 B316 Plat Zeeuws 'praotjes in 't klienket' Jonge, Rien de 0 De Koperen Tuin Goes
3650 B301 Plattelandsvrouwen in Nederland en Afrika Kwekkeboom, Marja & Anneloes Steglich 0 COS Zeeland Vlissingen
4305 B347 Plechten 1705-1795 (RA 1240 en 1241) Prinsen , A.J.H.M. 2015 Gemeentearchief Hulst Hulst
3119 B305 plezier met muziek Heerkens, Ad 1969 Muusses Purmerend
4824 B321 Pluimstaartje Lakerveld, Bas. 0 Ons Jeugdtoneel Alkmaar
1319 Pogingen tot opbeuring van de Gentse wolnijverheid bij de aanvang van de XIXe eeuw Coppejans-Desmedt, H. 1968
3782 Polder Peilen Boekhout, J.A.J. 1988 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
2496 B059 Poldermensen in oorlogstijd. Over De Bossenblie en de mensen die daar hun wortels hebben Doeselaar, Chiel van 2010 Stichting Bossenblie 350 jaar Axel
3544 B197 Polders en waterschappen in het Hulsterambacht (1609-1999) Kraker, A. de & W. Bauwens (red.) 2000 Duerinck bv Kloosterzande
2923 B166 Poldertaboes. Verzwegen of minder verzwegen geschiedenissen Winne, Fred de 2000 Franba VOF Sint-Laureins
4188 B026 Polegli na polu chwaly. Killed in Action. 1st Polish armoured division Venema, H. & J. van Alphen 1983 Generaal Maczek museum Breda
1295 Politiek en Pers. De verkiezingen van de gemeenteraad te Gent 1869-1878 Martens, Frida 1967
3287 B305 Politiewerk mensenwerk. Een boekje over de Ned. Politie Peters, Kees e.a. (red.) 1991 Sypro Media Zutphen
4399 B058 Pomniki Pierwszej dywizji pancernej. Monuments of the polish armoured division, Zbigniew Mieczkowski, redactie 1989 Veritas Foundation Publication Centre Londen Engeland
4416 B204 Poorterboeken van Oudenaarde deel 1 Struuckboek ( begonnen in 1550 ) Butsele, P. van 1966 Familia et Patria p.v.b.a. Handzame
3737 B309 Portretten kleine basisscholen zeeland Lemmens, M. e.a. 0 RPC Zeeland Middelburg
1397 Post-Revolutionaire Contestatie. Priester Beeckman en zijn Blad "Het Brugse Vrye" (1848-1853). Eenoo, R. van 1972
1794 B049 Postale herinneringen. Vries, Joh. de 1980 drukkerij van Aken Terneuzen
2139 B079 Postgeschiedenis van het Nederlandse deel van de VIER AMBACHTEN Vermeulen C.H.A. 1992 Sluiskil
5137 B364 Postkroniek van Zeeland. Vierhonderd jaar postorganisatie, postvervoer en postverbindingen De Baar, Kees, Jan Hintzen en Erik Petrusma 2012 Stichting Jan Hintzen publicatiefonds Vlissingen
1013 B021 Potterie Eppens-van Veen, Jos H. 1963 Bussum
4880 B334 Practisch en Prettig rekenoefeningen optellen 1a en 1b H.Mulder 0 Jacob Dijkstra Groningen
5006 B334 Practisch en Prettig rekenoefeningen Tafels 3a en 3b Mulder H 0 Jacob Dijkstra Groningen
4974 B357 Practisch en Prettig rekenoefeningen voor de lagere school, 2a en 2b, optellen en aftrekken Mulder 0 Dijkstra Groningen
2209 B320 Practisyns woordenboekje Kersteman, Franciscus Lievens 2005 Centr. Bureua voor genealogie Den Haag
1112 B038 Prehistorie en vroegste geschiedenis van ons land. Gids voor de verzameling Nederlandse oudheden, Rijksmuseum van oudheden te Leiden Louwe Kooijmans, L. en P. Stuart 1969 Staatsuitgeverij 's- Gravenhage
738 B128 Presbyteri Gandavum sive Gandavensium rerum Libri sex Sanderi, Antonii 1627 Bruxelles
3853 B346 Presentatiegids HSV Hoek jaargang 7 1999-2000 Aarts, Tom (red.) 1999 Artland & Artland Hoek
4812 B326 Prettig handwerken met de groteren H.C.M. Valk 0 Bosch & Keuning N.V. Baarn
504 B021 Priesters in de Vier Ambachten Juten, G.C.A. 0 Ginneken
4716 B230 Prijscourant A. Moerdijk te Zuiddorpe Moerdijk, A. 1895 Moerdijk, A. Zuiddorpe
4426 B207 Principes de l'art du tour Desormeaux, M.P. 1825 Audot Parijs
4286 B134 Prinsen en poorters in de Bourgondische Nederlanden Prevenier, W. e.a. 0 Mercatorfonds Antwerpen
3100 B191 Prisma Liederenboek Veldhuyzen, Marie 1977 Uitgeverij Het Spectrum Utrecht
4661 B286 Prisma Liederenboek Veldhuyzen, M. 1961 Prisma Utrecht / Antwerpen
3189 B305 Prisma toeristengids Zeeland-Brabant-Limburg Bins, P.G. 1965 Prisma-Boeken Utrecht
762 B256 Procès de Francois Anneessens 18e eeuw. 2e deel Galesloot L. 1863 onbekend Brussel
4502 B244 Procès de Francois Anneessens, doyen du corps des métiers de Bruxelles, publié avec notice et annotations par L. Galesloot Galesloot, L. 1862 Société de histoire de Belgique Bruxelles
761 Procès de Francois Anneessens, doyen du corps des métiers de Bruxelles, publié avec notice et annotations par L. Galesloot 1862 Bruxelles
4820 B327 Proefondervindelijke Natuurkunde voor de lagere school Janse, F. 1919 Ykema Joh. 's Gravenhage
5084 B350 Proefondervindelijke Natuurkunde voor de Lagere School. Eerste stukje Janse F. 1921 N.V. Joh. Ykema's Uitgeversmaatschappij Utrecht
1725 B253 Proeve van Oudnederfrankische Grammatica Tack, P. 1897 Gent
3859 B292 professor Wisse van der Ham, H. 1993 De Groot Goudriaan Kampen
411 B070 Profiel Sas van Gent. Een verkennend onderzoek naar de wenselijke ontwikkeling in de gemeente diverse 1974 Middelburg
4545 B014 Programma Landbouwtentoonstelling Hulst Zeeland 3,4,5,6 en 7 sept. 1937 Kring Hulst v.d. N.C.B. 1937 R.K. Middenstandsvereniging Hulst
401 Programma van de Jubileumfeesten t.g.v. het 25-jarig Regeeringsjubileum van Hare Majesteit Onze Geëerbiedigde Koningin op 23-26 Augustus 1923 te Hontenisse 0
1062 Programmabrochure Reynaert-Ommeganck 0
2638 B200 Prosperpolder, ontstaan van parochie en kerk Buys, Freddy 2007 Heemk. Kring Land van Beveren Beveren
3514 B276 Provinciaal bestuur van Zeeland Ligt, F. de (samenst) 1970 G.W. den Boer Middelburg
3240 B304 Provinciale Almanak voor het jaar 1963 van Meerendonk, J. (samenst.) 1962 Littooij & Olthoff Middelburg
3238 B029 Provinciale almanak voor Zeeland 1971-1972 Bureau voorlichting der provincie 1971 Littooij & Olthoff Middelburg
3236 B302 Provinciale almanak voor Zeeland 1983/84 Bureau voorlichting der provincie 1983 Den Boer Middelburg
3239 B271 Provinciale almanak voor Zeeland 1994-1995 Bureau voorlichting der provincie 1994 Suurland's Vademecum bv Eindhoven
3237 B301 Provinciale almanak voor Zeeland voor het jaar 1969 Bureau voorlichting der provincie 1968 Littooij & Olthoff Middelburg
3884 B179 Provincie Zeeland Permanente bewoning recreatiewoningen Jenny Heijstek 2001 Provincie Zeeland Middelburg
3885 B171 Provincie Zeeland Samen omgaan met (grond)water Witteveen & Bos, Ir, T.M. Nierop 2002 Provincie Zeeland Middelburg
600 B121 Provincie, stad, ende District van Mechelen opgeheldert in haere kercken, kloosters, etc., etc. (grafschriften) 2e deel Rumold, S. 1770 J.B. Jorez Brussel
599 B121 Provincie, stad, ende District van Mechelen, opgeheldert in haere kercken, kloosters, etc., etc. (grafschriften) Eerste deel Rumold, S. 1770 J.B. Jorez Brussel
1239 Provinzialrömische Gräber mit Waffenbeigaben aus dem Rheinland und Nordfrankreich Doorselaer, A. van 1964
4655 B285 Psalmen in Nederlands Proza. R. Middelhoff/J. Pollmann en J.A.M. Weterman 0 Uitgeverij de Toorts Haarlem
4817 B327 Psalmen in Nederlandse Proza Gelineau 1957 De Toorts Haarlem
1437 Publications de la Societe Historique et Archeologique Limbourg 1958 Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
2835 B503 PZC 250 jaar, 1758-2008 diverse 2008 PZC Middelburg
1248 Quelques aspects des comptes communaux en Flandre au Moyen Age Prevenier, W. 1964
1304 Quelques problèmes du néolithique Belge Laet, Sigfried J. de 1967
1880 B087 R.K. Armenzorg Groenendijk (1862 - 1960) 90 jaar bejaardenzorg Hontenisse (1902 -1992) Bruijn, P.G. de 1992 Kloosterzande
1416 B299 R.K. Basiliekkoor St. Willibrordus 75 jaar onbekend 2001 Hulst
5039 B346 Raamplan voor het inrichtingsgebied Hoek Herinrichting met administratief karakter Dienst landelijk gebied 2000 Dienst landelijk gebied onbekend
2957 B308 Raiffeisen Braumann, Franz 1961 Kon. Drukkerij Van Gorcum & Comp. Assen
2757 B311 Rampen, rellen, gijzelingen. Crisisbesluitvorming in Nederland Rosenthal, U. 1984 De Bataafse Leeuw Amsterdam
1200 Raoul De Keyser: Het samengaan van gegeven en schilderij Jooris, Roland 0 Tielt
226 B088 Rappe handen. Zeeuwse vrouwenarbeid 1900-1940 Kloos, Elly 1989 De Koperen Tuin Goes
520 B023 Rapport betreffende de verdwenen Kerk bij Sint Catharina van Hinte, Jan 0 z.p.
4217 B016 Rapport Deltacommissie Beschouwingen over stormvloeden en getijbeweging Deel 3 Mathematisch centrum over stormvloeden 1960 Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf 's Gravenhage
4215 B013 Rapport Deltacommissie Deel 2 Beschouwingen over stormvloeden en getijbeweging De deltacommissie 1960 Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf 's Gravenhage
4219 B126 Rapport Deltacommissie Deel 4 Beschouwingen over stormvloeden en getijbeweging De deltacommissie 1960 Den Haag
4220 B126 Rapport Deltacommissie Deel 5 Onderzoekingen betreffende de opzet van het Deltaplan en de gevolgen van de werken Prof. Ir. Thijsse, J. Th. en Rijkswaterstaat 1961 Den Haag
4221 B126 Rapport Deltacommissie Deel 6 Onderzoekingen van belang voor het ontwerpen van dijken en dammen Rijkswaterstaat en Prof. Dr. Tinbergen, J. 1961 De deltacommissie Den Haag
4213 B013 Rapport Deltacommissie Eindverslag en interimadviezen Deel 1 De deltacommissie 0 Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf 's Gravenhage
2231 B174 Rapport over de vraagstukken van het verkeer van midden en oost zeeuwsch-vlaandern met overig Nederland anoniem 0 St. voor Economisch Onderzoek der Univ van Amsterdam Amsterdam
3984 B236 Rapport van den hoofdingenieur van den provincialen waterstaat over den stormvloed van 13 januari 1916 onbekend 1916 onbekend
5097 B352 Rapport voor de ruilverkaveling Stoppeldijk Cultuurtechnische dienst min L&V 1961 Ministerie van landbouw en Visserij Utrecht
2971 B316 Rassenlijst voor Groentegewassen 1962 Banga, O. (red.) 1962 Inst. Voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen Wageningen

Pagina 24 van 32 Resultaten 3451 - 3600 van 4794