Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 24 van 28 Resultaten 3451 - 3600 van 4170

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
1204 Tekeningen & prenten uit Antwerpens Gouden Eeuw. 1980 Antwerpen
2266 Tekstboekje behorende bij de dia's over Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen 0 VVV OZVl Terneuzen
3202 Telgen van Lieven de Putter en Neelken de Bont Axel 1628 Dees, D. sr 1987 D. Dees Breda
204 Tentoonstelling Oproer en protest Zeven Zeeuwse voorbeelden. 1982 Reproductieafdeling Provinciale Bibliotheekcentrale Middelburg
4201 Tentoonstelling Reinaert de vos in het boek en de beeldende kunsten 29 mei tot 6 juni 1955 Stoop, André 1955 Stadsbestuur van Sint-Niklaas Sint-Niklaas
4387 Tentoonstellingen Wase Koningsforeest en Hoven en Huizen van Plaisantie Dewulf, Marcellijn 0 dd
300 Ter Kruisvaart Spel van Hulst rond 1200 Lockefeer, Louis 1930 Sint-Jansteen
1834 Terminologie verdedigingswerken: inrichting, aanval en verdediging Kamps, P.J.M., P.C. van Kerken en J. de Zee (red.) 1999 Zutphen
2349 Terneuzen Robesin, J. redactie 1973 Gemeente Terneuzen Terneuzen
2366 Terneuzen 1984 W.S.V. de Vrijbuiters Terneuzen
164 Terneuzen - Sluiskil - Zaamslag van 1900 tot nu Stockman. P. 1990 Van Geyt Hulst
3906 Terneuzen 1584-1934 onbekend 1934 Ververs' drukkerij Ter Neuzen Terneuzen
1764 Terneuzen aan de Westerschelde. Bij de herdenking van het 400-jarig bestaan als stad. Wesseling, J. 1984 vereniging 'Oud-Terneuzen' Terneuzen
433 Terneuzen bij de tijd Robesin, J.C. 1974 j. Duerinck-krachten bv Kloosterzande
154 Terneuzen en het Zeeuwsch-Vlaanderen van weleer Kuijper, Egbert de 1996 Van Geyt productions Ljubljana
2358 Terneuzen en omgeving. N.a.v. het aldaar op 21-23 juni 1932 te houden Binnen-Scheepvaartcongres 1932 Kamer van Koophandel Terneuzen
466 Terneuzen in oude ansichten Baert, P.J. 1976 Europese Bibliotheek Zaltbommel
2357 Terneuzen in vroeger tijd. Van Aken 75 jaar 1906-1981 Van Aken, A.J. 1981 Van Aken Terneuzen
2350 Terneuzen van herindeling tot herindeling / 1970 - 2003 Bareman, Wout e.a. 2002 Gemeente Terneuzen Terneuzen
3898 Terneuzen van toen naar nu Johan Robesin 1973 Gemeente Terneuzen Terneuzen
152 Terneuzen van toen tot noe. In het Terneuzens dialect geschreven herinneringen Verlinde. A.J.. J.P. Paulusse en E.J.E. Elve. red. 1997 Heemk. Ver. Terneuzen Terneuzen
162 Terneuzen, verbeeld je Blaeij. P. de 1992 Bareman
153 Terneuzens verleden Geïllustreerd Boeye. J. en C. Buysrogge 1993 Van Geyt Hulst
3274 Terug van weggeweest Beijersbergen, John e.a. (red.) 2004 Provincie Zeeland Middelburg
529 Terugblik 1911-1971. Zeeuwsch-Vlaamse Tramweg-Maatschappij N.V. Terneuzen Denie, J.F. 1971 Axel
2515 Terugblik op 1990 1991 Kamer van Koophandel Terneuzen
102 Terugblik. wederwaardigheden & kritische overpeinzingen Pollemans. P.J. 1998 Duerinck Kloosterzande
2620 Terugkijkdoos Rijkspolitie Zeeland 1945-1993 1993 Middelburg
1371 The balance of trade of the Netherlands. Brulez, W. 1970
1257 The law of evidence in the twelfth century: intellectual background and European perspective Caenegem, R. Van 1966
1265 The library and the manuscripts of the abbey of Arrouaise Millis, L. 1965
2860 The Netherlands Commemorative Volume XI ICSMFE 1985 Leeuw, E.H. de, (ed.) 1985 ICSMFE
3009 The Oosterschelde Estuary (The Netherlands): A Case-Study of a Changing Ecosystem Nienhuis, P.H. e.a. (red.) 1994 Kluwer Academic Publishers Dordrecht
4197 The Soldiers Of General Mackzek in World War II Mieczkowski, Zbigniew 2004 Matrix Warsaw
1383 The sources of Flemish History in the Liber Floridus. Caenegem, R.C. van 1973
2392 Themanummer Saeftinghe Nienhuis, P.H. e.a. (red.) 1993 Zeeuws landschap jrg 9 nr 2 Heinkenszand
1034 Thomas Erpenius en de Cornelissen, J. 0
2845 Thuis in Zeeland Kuipers, Jan J.B. 2008 Terra Lannoo Tielt
3997 Tiecelijn 3 - 2002 Reynardofielen 2002 Tiecelijn-Reynaert Sint-Niklaas
2550 Tien Jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog Fruin, R. 1924 Martinus Nijhoff s-Gravenhage
859 Tien Jaren uit den Tachtigjarigen oorlog, 1588-1598 Fruin, R. 1899 's-Gravenhage
2431 Tijdperken der voorweereld. De Meester van der Heijden-groeve in Nieuw-Namen Swiers, Robbert Jan 2001 NRI Middelburg
2137 Tijdreis tussen Noord & Zuid, forten en linies in de grensregio 2012 Provincie West-Vlaanderen e.a
1907 Tijdsbeeld in steen Timmers, J.J.M. 1968 Heerlen
2984 Tijdschrift voor veeartsenijkunde en veeteelt Heemeijer, F.C. e.a. (red.) 1863 Post Uiterweer & Comp. Utrecht
1103 Tijdschriftencatalogus van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas 1977
2255 Tijdtafel der geschiedenis van het vaderland Best, P. 1924 W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle
2252 Tijdtafel der geschiedenis van Noord-Nederland Elshout, J.M. 1879 T. Horneer Gorinchem
4304 Toegang op de transportregisters in het archief van de stad Hulst over de jaren 1616-1711 2012 Gemeentearchief Hulst Hulst
4298 Toegang op de Transportregisters in het archief van de stad Hulst over de jaren 1710-1795 A.J.H.M.Prinsen 2011 Gemeentearchief Hulst Hulst
3483 Toekomst voor het verleden 2002 Provincie Zeeland Middelburg
2260 Toekomstige ontwikkelings-mogelijkheden van oost- en west-Vlaanderen en Zeeland Vanneste, O. e.a. 1957 E.T.I. Zld/E.R.O.V./W.E.R. Middelburg/Gent/ Brugge
114 Toelichtingen bij de geologische kaart van Nederland 1 : 50.000. Bladen Zeeuwsch-Vlaanderen West en Rummelen. F.F.F.E. van 1965 Rijksgeologische Dienst Haarlem
4073 Toen Beveland verzonk.... Historisch Openluchtspel Lockefeer, L 0
3574 Toen de dijken braken L. Janse 1978 G. Kool Veenendaal
3160 Toen wij van Rotterdam vertrokken Nederlandse liederen uit de 20e eeuw van de Reijt, Vic 1987 Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam
3563 Toeren door Zeeland Krook, Hans 0 L.J. Veen's uitgeversmij Amsterdam
2454 Toeristengids Hulst VVV Hulst 1967 Jac. Duerinck-Krachten bv Kloosterzande
3912 Toeristengids Hulst 1964 1964 Jac. Duerinck-Krachten Kloosterzande
2511 toeristisch Zeeland, bezienswaardigheden - geschiedenis Hofstra, Jeanie e.a. 0 Florad Marketing Goes
3176 Toeristische aardrijkskunde van Nederland Smit-Van Rosmalen, M.N. 1984 Uitgeverij Schoevers Rijswijk
620 Toestand op het Kroondomein Dalsum, H.A. van 1907 Rotterdam
1026 Toneel der eeuwen. 18-e eeuw t/m Eerste Wereldoorlog Kleijntjes, J. en H.F.M. Huijbers (met medewerking van L.G.J. Verberne). 1926 Leiden
1025 Toneel der eeuwen. Nieuwe Geschiedenis Kleijntjes, J. en H.F.M. Huijbers (met medewerking van L.G.J. Verberne). 1929 Wassenaar
1024 Toneel der eeuwen. Oudheid en Middeleeuwen Kleijntjes, J. en H.F.M. Huijbers (met medewerking van L.G.J. Verberne). 1929 Wassenaar
3284 Tonnagie op de Zeeuwse Stromen van der Weel, Ad 2004 Rijkswaterstaat dir Zeeland Middelburg
2569 Topografische Dubbelatlas van Zeeland 1959 & 2009 Kuiper, Marcel 2009 Uitg. 12 Provincien Landsmeer
544 Tot Keringe der Wateren. Dijkverkenningen langs de Vaderlandse Kuststrook, 9. Zeeuws-Vlaamse kuststrook/slotbeschouwing Keikes, W.H. 1979
2621 Tot zover … Reis door de Zeeuws-Vlaamse woon- en werkgeschiedenis Buijsrogge, Carlo & George Sponselee 1999 RZVW Axel
3277 Tractaet van Dyckagie Vierlingh, Andries 1920 Martinus Nijhoff s-Gravenhage
3298 Tranen op het land. Zeeuwen en brabanders in de Noordoostpolder na de Watersnoodramp Driessen, Erik 2013 Waterschap Zuiderzeeland
1951 Trekpaarden in Zeeland. Opkomst en ondergang van het Belgisch trekpaard in de Zeeuwse landbouw Bruijns, Jan 1999 De Koperen Tuin Goes
1453 Trekpaardfokkerij in het land van Melo Strijbos, J. 2009 Heemk. Genootschap Castenray
1209 Triënnale 3. Informatieve tentoonstelling van hedendaagse kunst in België 1974 Brugge
1427 Tropen Instituut 1982 Tropen Instituut
763 Troubles de Bruxelles de 1619. Justification apologétique pour l'advocat Rombaut van Uden, avec une introduction et des notes Galesloot, L. 1868 Bruxelles
549 Tussen Afsluitdammen en Deltadijken I. Noord-Beveland Bruijn, M.P. de en M.H. Wilderom 1973 Vlissingen
2524 Tussen afsluitdammen en deltadijken. 4 Zeeuwsch-Vlaanderen Wilderom. M.H. 1973 M.H. Wilderom vlissingen
2229 Tussen artsenmacht en patientenklacht. Kwaliteitsonderzoek in de regionale gezondheidszorg Blok, Wim 1983 Werkg. Gezondheidszorg ZVl Terneuzen
3454 Tussen eb en vloed. Nederlandse strijd tegen het water Noorddam, B.W. e.a. 1963 NV uitg. W, van Hoeve s-Gravenhage
3666 Tussen het Axelsche Gat en 't Koeischorre Groote de, L e.a. 2014 Stichting Koegorspolder
2579 Tussen Holland en Vlaaderen, Verhalen en gedichten in de dialecten uit dit gebied Ghijsen, H.C.M. 1989 Zeeuwse Vereniging voor Dialectonderzoek 1989 Vlissingen
3972 Tussen Korenvelden en Puinhopen. Onderweg met Artsen zonder Grenzen Milliano, Jacques de 1991 uitgeverij Balans / uitgeverij Lannoo Amsterdam/ Tielt
144 Tussen Kuitaart en Kampen en andere verhalen uit het Land van Hulst Sponselee. G. en E. Steijns 2004 Van de Berg Almere, Enschede
2819 Tussen land en water. Het wisselende beeld van de Deltawerken Boermans e.a. 1984 Meulenhoff Informatief Amsterdam
3911 Tussen ras en gewas 1957 N.A.K. Zeeland
3982 Tussen Sas en Saeftinge informatie over voorontwerp streekplan oost Zeeuwsch-Vlaanderen bureau voorlichting provinciale griffie 0 Den Boer Middelburg
2766 Tussen stroom en water Huser, J. e.a. 1969 Prov. Zeeuwse El. Mij Middelburg
3611 Tussen vuur en ijzer van Heerde, H. 1940 J.A. Boom & zoon Meppel
3586 Tussen windvaan en koepel. Saint Louis 1840-1940 Oudenbosch Br. Chrostoforus 1940 Ten hagen "s-Gravenhage
252 Tussendijks. Natuur in de Zeeuwse polder. Swiers, Robbert Jan, 2000 provincie Zeeland Middelburg
1866 TV Bijdrage van Mhr Joost van Ghistele Izebout, Ambrosius 1998 Gaspar, R.J.G.A.A. Hilversum
3957 Tvoyage van Mher Joos van Ghistele Zeebout, Ambrosius (door R.J.G.A.A. Gaspar) 1998 Verloren Hilversum
3826 Twaalf kapucijnen t Hoen, Cor e.a. 1993 Minderbroeders Kapucijnen s-Hertogenbosch
808 Twee verhandelingen over de inquisitie in de Nederlanden tijdens de 16e eeuw. Mulder, Jan-Joris 1897 Gent/'s-Gravenhage
809 Twee verhandelingen over de inquisitie in de Nederlanden tijdens de 16e eeuw.d.2: De Inquisitie in het Hertogdom Luxemburg vóór en tijdens de 16e eeuw Frederichs, Julius 1897 Gent/'s-Gravenhage
312 Tweede deel van den Derden Placcaet-Boeck Ghecompileert en uytghegheven bij Ordonnancie van Hooghe ende Moghende Heer den President ende Raedtslieden van Sijne Majesteyts Provincialen Raede Vlaenderen 1685
314 Tweede deel van den Vierden Placcaet-Boeck van Vlaenderen, behelsende alle Placcaeten, Ordonnantien ende Decreten, geëmanieert voor de Provincie van Vlaenderen sedert 't jaer 1684 tot ende met 1739. Vergaedert door Judocus Alphonsus Varenbergh, Advocaet v Varenbergh, Judocus Alphonsus 1740 Gendt
317 Tweede deel van den Vijfden Placcaert-Boeck van Vlaenderen behelsende alla Placcaerten, Ordonnantien ende Decreten geëmanieert voor de Provincie van Vlaenderen, sedert de leste versaemelingen danof gedaen ende uytgegeven ten Jaere 1740, mitsagders differe 1763 Gendt
319 Tweede deel van den Zesden Placcaert-Boeck, behelsende alle de Placcaerten, Reglementen, Edicten, Ordonnantien, Decreten, Decalartien en Tractaeten, geëmanieertvoor de Provincie van Vlaenderen, zedert de leste Verzaemelinge danof gedaen ende uytgegeven te Serruys, Mr. JEan-Baptiste Hubert 1786 Gend
310 Tweeden Deel vanden Placcaert-Boeck inhoudende diverse Ordonnancien, Edicten ende Placcaerten vande Konincklijcke Maiesteyten ende Haere Deurluchtighe Hoogheden Graven van Vlaenderen mitsgaders van heurlieden Provincialen Raede aldaer. 1560 Vlaanderen
2612 Typisch Nederland van Rossem, Maarten 2004 Het Spectrum Diemen
1359 Typische Gallo-Romeinse brandrestengraven in de Scheldevallei. Doorselaer, A. van 1969
3674 Uit as verrezen Lockefeer, Louis 1958 L. Lockefeer Hulst
3760 Uit bewogen tijden J. Stoorvogel - Tydeman 1946
173 Uit de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Zaamslag 1550 - 1950 Herrebout C.K. 1985 Gereformeerde Kerk
420 Uit de Kerkelijke Geschiedenis van Axel en de Landverhuizing naar Noord Amerika in de 19e eeuw Oggel, D.J. 1976 Axel
2487 Uit de Kroniek "Van ons Muziek" of van de Graauwse fanfare "Nooit Gedacht" 1994 Kroniek
371 Uit de school geklapt Wauters, A. 1979 Merlijn Middelburg
1587 Uit het archief van de Abdij van Baudelo te Sinaai-Waas en te Gent, d.II: regester en oorkonden, band 1 Vleeshouwers, Cyriel 1983 Brussel
1586 Uit het archief van de Abdij van Baudelo te Sinaai-Waas en te Gent, d.II: register en oorkonden, twee banden Vleeshouwers, Cyriel 1983 Brussel
2725 Uit het leven gegrepen. 1981 Documentatie Centrum Middelburg
3001 Uit het rijke Roomsche Leven van der Plas, M. 0 De Fontein Utrecht
3665 Uit het rijke Roomse Leven 1925-1935 Plas van der, Michel 0 De Fontein Utrecht
404 Uit het rijke verleden van Hontenisse, haar Hof te Zande en omliggende plaatsen. Naar mijn onderzoekingen gedurende de jaren 1906-1922 Fruytier, A, (S0. Cist.) 1950 Hontenisse
2253 Uit onze geschiedenis. Leerboekje der vaderlandse geschiedenis voor R.K. Scholen Barten, J.B & J.C.M. van Rooij 1939 M. Stenvert & zoon Meppel
3258 Uit schor en slik hun land op 't Hof, A. & C.L. de Wilde 1956 Van Liere & Korstanje nv Goes
3259 Uit schor en slik hun land Rijkstuinbouwconsulent Zeel en N.Br 1951 Kring Zld Ned. Fruittelersorg. Goes
4194 Uit Vlaamse Bodem Roepen Van, JP 1996 Scheerders van Kerchove Sint Niklaas
2294 Uitgerekend in Zeeuws-Vlaanderen. Meijer, Jacqueline (lay-out) 1986 Stichting katelijne Terneuzen
1297 Un exemple de la politique économique de Philippe d'Alsace comte de Flandre: la fondation de Gravelines (1163) Verhulst, A. 1967
1238 Un gobelet Campaniforme à Huise (Flandre Orientale) et la distribution des vases Campaniformes en Belgique Laeti, Siegfried J. de 0
727 Un Hôpital du Moyen âge et une abbye y annexée. La Biloke de Gand. Etude archéologique. Puyvelde, L. van 1925 Gand/Paris
1268 Un problème de chronologie: la transition du style de Noële au style de paques dans la chancellerie des comtes de Flandre (1191-1205) 1965
1311 Une crise du pouvoir Captien, 1032-1034 Dhondt, J. 1967
1386 Une inscription inédite de Caracalla à Pessinonte. Devreker, J. 1971
4308 Une page détachée de l'histoire de Flandre (1301 à 1328)ou l'Epoque héroique de Bruges. Guillaume de Julius - Philippe du Thiete - Jean de Namur - Jean Borluut - Le sire d'Arkel - Guillaume van Saeftingen - Breydel - De Koninck - Zannekin Perneel, J. 1830 impremerie d'Alphonse Bogaert Bruges
1392 Une taxation d'esclaves à Majorgue en 1428 et la traite italienne. Verlinden, Charles 1972
2538 unie van utrecht Andries, J. e.a. (samenst.) 1979 Gem. Archiefdienst Utrecht Utrecht
3318 Utrecht aan zee. Gevolgen van de klimaatverandering voor Ned. Jansen, Herman & Jeroen 2003 Uitg. pepijn Eindhoven
3751 Uut het land van Kezand Schyve, Cor 0 Pieters Oostburg
3099 V.K.B.J. zingt …. 0 V.K.B.J. Gent
2461 V.V. Hulsterloo 1965 - 2005 Kindt, Freddy de, e.a. (samenst.) 2005 Vv Hulsterloo Nieuw-Namen
2327 V.V. Steen 60 jaar 4 mei 1929 - 4 mei 1989 Totté, Adrie e.a. (red.) 1989 V.V. Steen St.-Jansteen
2372 V.V. Terneuzenze Boys 1949-1989 Jonge, M.D. de, e.a. (samenst.) 1989 vv Terneuzense boys Terneuzen
2364 v.v. Vogelwaarde 50 jaar jong 1945-1995 Jubileumcommissie 1995 V.V. Vogelwaarde Vogelwaarde
212 Vader zweeg. Arbeidseinsatz in Fulda. Dagboek van Albert Nuytinck Nuytinck, Albert bewerkt door André Nuytinck, 2005 Heemkundige Vereniging Terneuzen Terneuzen
4335 Vaderlandsch woordenboek 12e deel ( DIR-DOZ) Jacobus Kok 1789 Johannes Allart Amsterdam
4336 Vaderlandsch woordenboek 13e deel (DR-EN)met kaarten,plaatsen en pourtraiten Jacobus Kok 1785 Johannes Allart Amsterdam
4341 vaderlandsch woordenboek 14edeel (EP-EZ)Met kaarten,plaatsen en Pourtraiten Jacobus Kok 1885 Jacobus de Kok Amsterdam
4345 Vaderlandsch woordenboek 15e deel ( FAA-FRA) Met Kaarten,plaatsen en pourtraiten Jacobus Kok 1886 Johannes Allart Amsterdam
4330 vaderlandsch woordenboek elfde deel (DA-DIO)Met kaarten,plaatsen en Pourtraiten Jacobus Kok 1788 Johannes Allart Amsterdam
4324 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. AA-AD deel 1 Kok, Jacobus 1785 J. Allart Amsterdam
4325 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. AE-AL deel 2 Kok, Jacobus 1785 J. Allart Amsterdam
4326 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. AM deel 3 Kok, Jacobus 1786 J. Allart Amsterdam
4327 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. AN- AZ deel 4 Kok, Jacobus 1786 J. Allart Amsterdam
4328 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. BAA- BE deel 5 Kok, Jacobus 1786 J. Allart Amsterdam
4329 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. BE-BL deel 6 Kok, Jacobus 1787 J. Allart Amsterdam
4331 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. BO-BO deel 7 Kok, Jacobus 1787 J. Allart Amsterdam
4332 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. BRA-BYS deel 8 Kok, Jacobus 1787 J. Allart Amsterdam

Pagina 24 van 28 Resultaten 3451 - 3600 van 4170