Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 23 van 30 Resultaten 3301 - 3450 van 4431

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
1112 B038 Prehistorie en vroegste geschiedenis van ons land. Gids voor de verzameling Nederlandse oudheden, Rijksmuseum van oudheden te Leiden Louwe Kooijmans, L. en P. Stuart 1969 Staatsuitgeverij 's- Gravenhage
738 B128 Presbyteri Gandavum sive Gandavensium rerum Libri sex Sanderi, Antonii 1627 Bruxelles
3853 Presentatiegids HSV Hoek jaargang 7 1999-2000 Aarts, Tom (red.) 1999 Artland & Artland Hoek
504 B021 Priesters in de Vier Ambachten Juten, G.C.A. 0 Ginneken
4716 B230 Prijscourant A. Moerdijk te Zuiddorpe Moerdijk, A. 1895 Moerdijk, A. Zuiddorpe
4426 B207 Principes de l'art du tour Desormeaux, M.P. 1825 Audot Parijs
4286 B134 Prinsen en poorters in de Bourgondische Nederlanden Prevenier, W. e.a. 0 Mercatorfonds Antwerpen
3100 B191 Prisma Liederenboek Veldhuyzen, Marie 1977 Uitgeverij Het Spectrum Utrecht
4661 B286 Prisma Liederenboek Veldhuyzen, M. 1961 Prisma Utrecht / Antwerpen
3189 B305 Prisma toeristengids Zeeland-Brabant-Limburg Bins, P.G. 1965 Prisma-Boeken Utrecht
762 B256 Procès de Francois Anneessens 18e eeuw. 2e deel Galesloot L. 1863 onbekend Brussel
4502 B244 Procès de Francois Anneessens, doyen du corps des métiers de Bruxelles, publié avec notice et annotations par L. Galesloot Galesloot, L. 1862 Société de histoire de Belgique Bruxelles
761 Procès de Francois Anneessens, doyen du corps des métiers de Bruxelles, publié avec notice et annotations par L. Galesloot 1862 Bruxelles
1725 B253 Proeve van Oudnederfrankische Grammatica Tack, P. 1897 Gent
3859 B292 professor Wisse van der Ham, H. 1993 De Groot Goudriaan Kampen
411 B070 Profiel Sas van Gent. Een verkennend onderzoek naar de wenselijke ontwikkeling in de gemeente diverse 1974 Middelburg
4545 B014 Programma Landbouwtentoonstelling Hulst Zeeland 3,4,5,6 en 7 sept. 1937 Kring Hulst v.d. N.C.B. 1937 R.K. Middenstandsvereniging Hulst
401 Programma van de Jubileumfeesten t.g.v. het 25-jarig Regeeringsjubileum van Hare Majesteit Onze Geëerbiedigde Koningin op 23-26 Augustus 1923 te Hontenisse 0
1062 Programmabrochure Reynaert-Ommeganck 0
2638 B200 Prosperpolder, ontstaan van parochie en kerk Buys, Freddy 2007 Heemk. Kring Land van Beveren Beveren
3514 B276 Provinciaal bestuur van Zeeland Ligt, F. de (samenst) 1970 G.W. den Boer Middelburg
3240 B304 Provinciale Almanak voor het jaar 1963 van Meerendonk, J. (samenst.) 1962 Littooij & Olthoff Middelburg
3238 B029 Provinciale almanak voor Zeeland 1971-1972 Bureau voorlichting der provincie 1971 Littooij & Olthoff Middelburg
3236 B302 Provinciale almanak voor Zeeland 1983/84 Bureau voorlichting der provincie 1983 Den Boer Middelburg
3239 B271 Provinciale almanak voor Zeeland 1994-1995 Bureau voorlichting der provincie 1994 Suurland's Vademecum bv Eindhoven
3237 B301 Provinciale almanak voor Zeeland voor het jaar 1969 Bureau voorlichting der provincie 1968 Littooij & Olthoff Middelburg
3884 B179 Provincie Zeeland Permanente bewoning recreatiewoningen Jenny Heijstek 2001 Provincie Zeeland Middelburg
3885 B171 Provincie Zeeland Samen omgaan met (grond)water Witteveen & Bos, Ir, T.M. Nierop 2002 Provincie Zeeland Middelburg
600 B121 Provincie, stad, ende District van Mechelen opgeheldert in haere kercken, kloosters, etc., etc. (grafschriften) 2e deel Rumold, S. 1770 J.B. Jorez Brussel
599 B121 Provincie, stad, ende District van Mechelen, opgeheldert in haere kercken, kloosters, etc., etc. (grafschriften) Eerste deel Rumold, S. 1770 J.B. Jorez Brussel
1239 Provinzialrömische Gräber mit Waffenbeigaben aus dem Rheinland und Nordfrankreich Doorselaer, A. van 1964
4655 B285 Psalmen in Nederlands Proza. R. Middelhoff/J. Pollmann en J.A.M. Weterman 0 Uitgeverij de Toorts Haarlem
1437 Publications de la Societe Historique et Archeologique Limbourg 1958 Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
2835 PZC 250 jaar, 1758-2008 2008 PZC Middelburg
1248 Quelques aspects des comptes communaux en Flandre au Moyen Age Prevenier, W. 1964
1304 Quelques problèmes du néolithique Belge Laet, Sigfried J. de 1967
1880 B087 R.K. Armenzorg Groenendijk (1862 - 1960) 90 jaar bejaardenzorg Hontenisse (1902 -1992) Bruijn, P.G. de 1992 Kloosterzande
1416 B299 R.K. Basiliekkoor St. Willibrordus 75 jaar onbekend 2001 Hulst
40 R.K. Landbouwwinterschool Hulst 1920-1945 1945 Bestuur en Cie van Toezicht
21 Rabobank Hulst Nieuw-Namen Kort. J. de 1998 Rabobank Hulst Nieuw-Namen
2957 B308 Raiffeisen Braumann, Franz 1961 Kon. Drukkerij Van Gorcum & Comp. Assen
2757 B311 Rampen, rellen, gijzelingen. Crisisbesluitvorming in Nederland Rosenthal, U. 1984 De Bataafse Leeuw Amsterdam
1200 Raoul De Keyser: Het samengaan van gegeven en schilderij Jooris, Roland 0 Tielt
226 B088 Rappe handen. Zeeuwse vrouwenarbeid 1900-1940 Kloos, Elly 1989 De Koperen Tuin Goes
520 B023 Rapport betreffende de verdwenen Kerk bij Sint Catharina van Hinte, Jan 0 z.p.
4217 B016 Rapport Deltacommissie Beschouwingen over stormvloeden en getijbeweging Deel 3 Mathematisch centrum over stormvloeden 1960 Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf 's Gravenhage
4215 B013 Rapport Deltacommissie Deel 2 Beschouwingen over stormvloeden en getijbeweging De deltacommissie 1960 Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf 's Gravenhage
4219 B126 Rapport Deltacommissie Deel 4 Beschouwingen over stormvloeden en getijbeweging De deltacommissie 1960 Den Haag
4220 B126 Rapport Deltacommissie Deel 5 Onderzoekingen betreffende de opzet van het Deltaplan en de gevolgen van de werken Prof. Ir. Thijsse, J. Th. en Rijkswaterstaat 1961 Den Haag
4221 B126 Rapport Deltacommissie Deel 6 Onderzoekingen van belang voor het ontwerpen van dijken en dammen Rijkswaterstaat en Prof. Dr. Tinbergen, J. 1961 De deltacommissie Den Haag
4213 B013 Rapport Deltacommissie Eindverslag en interimadviezen Deel 1 De deltacommissie 0 Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf 's Gravenhage
2231 B174 Rapport over de vraagstukken van het verkeer van midden en oost zeeuwsch-vlaandern met overig Nederland anoniem 0 St. voor Economisch Onderzoek der Univ van Amsterdam Amsterdam
3984 B236 Rapport van den hoofdingenieur van den provincialen waterstaat over den stormvloed van 13 januari 1916 onbekend 1916 onbekend
2971 B316 Rassenlijst voor Groentegewassen 1962 Banga, O. (red.) 1962 Inst. Voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen Wageningen
1158 Recherche des Antiquitez et Noblesse de Flandres, contenant cription curieuse du dit plays, etc. L' Espinoy, Philippe de 1632 De l'Imprimerie de la vefue Marc Wyon, a l'enfeigne du Phoenix Douay
347 B085 Recherches sur les tribunaux de Châtellenie en Flandre avant le milieu du XIII-ème siècle Ganshof, François L. 1932 de Sikkel Antwerpen/Parijs
824 B254 Rechtsbronnen van den Dom van Utrecht Muller, S., Fzn 1903 Nijhoff, Martinus 's-Gravenhage
4547 B274 Recrutenschool en andere gevangenisverzen Salomonson, Herman 1946 Stols A.M.M. 's Gravenhage
4423 B203 Recueil D'Antiquités M.J.de Bast 1804 Gent
1107 Recueil d'Antiquités Romaines et Gauloises, trouvées dans la Flandre Bast, M.J. de 1804 Gent
4243 B089 Recueil de Chroniques, Chartres et autres Documents concernant l'histoire et les Antiquités de la Flandre-Occidentale troisième série Sociéte' d'émulation de Bruges 0 Brugge
1157 B167 Recueil de la Noblesse de Bourgogne, Limbourg, Luxembourg, Gueldres, Flandres, Artois, Haynau, Hollande, Zélande, Namur, Malines et autres Provinces de sa Majesté Catholique, représentant etc. Le Roux, J. 1715 onbekend Lille
159 B058 Rederij Willem Muller Terneuzen Winde. H. de 1994 Pirola Schoorl
3233 Reflexiones et affectiones sur les Souffrances de Jesus-Christ Liguori, Alphonse de 1843 Casterman Libraire
1770 B270 Regen en zonneschijn. Wissel, A. 1978 drukkerij van Aken Terneuzen
3444 B190 Regeren in modderland. Verklaring en beoordeling van beleidsprocessen ad hand van 3 waterstaatkundige werken Aquina, H.J. 1985 Kobra Amsterdam
573 B033 Register op de parochiën, Altaren, vicariën en de bedienaars zooals die voorkomen in de Middeleeuwsche rekeningen van den Officiaal des Aartsdiakens van den Utrechtschen Dom Grijpink, P.M. 1914 C.L. van Langenhuysen Amsterdam
4169 B039 Reijnaert de Vos Spreuken en Gezegden Berg van den f. 1978 Antiquariaat Merlijn Middelburg
1823 B057 Reimerswaal Bruin, M.P. de 1973 onbekend onbekend
4003 B040 Reinaard de vos - naar het Middelnederlands verhaal naverteld door Frans van Oldenburg Ermke Frans van Oldenburg Ermke 1965 Kempische boekhandel Retie
4121 B040 Reinaard de vos berijmd door Bert Decorte Reinaert de vos Berijmd in 1834 door Jan Frans Willems Bert Decorte 1995 Coda uitgevers Mechelen
4390 B041 Reinaart de Vos Paul Biegel 2000 Uitgeverij Holland Haarlem
4151 B037 Reinaart de Vos Jonckheere, Karel 1881 van Goor jeugdboeken Amsterdam/Brussel
2198 B039 Reinaart de vos Zeeuw, P. de 1954 G.B. van Goor zonen Den Haag
3999 B041 Reinaart de vos Biegel, Paul 1972 Uitgeversmaatschappij Holland Haarlem
4001 B040 Reinaart de vos Clement Vermaere 0 Het laatste nieuws Leuven
4004 B040 Reinaart de vos Clement Vermaere 1985 Davidsfonds Leuven
4149 B036 Reinaart de Vos De felle met de rode baard Daele Henri van/ Vos Peter 1996 Averbode / Gottmer J.H. / Becht W. Bloemendaal
4129 B041 Reinaart de Vos Leven en avonturen van de felle rover met de rode baard Hildebrand, A. D. 0 A. Rutgers Naarden
2055 B040 Reinaart de vos. De felle met de rode baard. Daele H., van en Verplancke K. 2006 Manteau / Standaard Antwerpen
2076 B252 Reinaert Catalogus o 1996
4146 B023 Reinaert de , Uit het Middelnederlands zo getrouw mogelijk in modern proza overgebracht door Mussche Achilles 1964 Meulenhoff Amsterdam
4134 B023 Reinaert de vos Hubert Slings 1999 University Press Amsterdam
2082 Reinaert de vos - Reineke Fuchs: Tentoonstelling van boeken, prenten en doeken te Hulst in 1994 Goethe 1994 Hulst
2080 Reinaert de Vos berijmd in 1834 door Jan Frans Willems naar de versie uit de 12e eeuw. Willems, Jan Frans 1995 Mechelen
1060 Reinaert de Vos in het boek en de beeldende Kunsten. 1955
2083 Reinaert de Vos in prent en exlibris: catalogus van de internationale exlibriswedstrijd. Feliers W. en van Daele R. red. 1996 Sint-Niklaas
2089 Reinaert de Vos naar de verschillende uitgaven van het Middeleeuwse epos herwrocht door Stijn Streuvels en André van der Vossen. 1997 Terhole
4120 B030 Reinaert de Vos, de middeleeuwse satire door Altena, Ernst van 1979 Ploegsma Amsterdam
2063 B041 Reinaert de Vos, de Middeleeuwse satire hertaald door Altena, Ernst van 1991 Goossens Tricht
4157 B041 Reinaert de Vos, Naar de oudste berijming uit de twaalfde eeuwen en opnieuw in 1834 berijmd door Jan Frans Willems Willems, Jan Frans 1977 Bert Bakker Amsterdam
4159 B036 Reinaert de Vos, Naar de oudste berijming uit de twaalfde eeuwen en opnieuw in 1834 berijmd door Jan Frans Willems Willems, J.F. 1958 Bert Bakker Den Haag
2077 B253 Reinaert den Vos Biesbroeck, Elisabeth 1997 Hulst
2067 B039 Reinaert en Renart. Het dierenepos Van den Vos Reynaerde vergeleken met de oud Franse Roman de Renart deel 1 Bouwman A. Th. 1991 Prometeus Amsterdam
2066 B039 Reinaert en Renart. Het dierenepos van den Vos Reynaerde vergeleken met de oud Franse Roman de Renart deel 2 Bouwman A. Th. 1991 Prometeus Amsterdam
1056 B039 Reinaert primair. Over het geïntendeerde publiek en de oorspronkelijke funktie van Van den vos Reinaerde Oostrom, F.R. van 1983 HES Utrecht
2079 B037 Reinaerts streken van 2000 voor tot 2000 na Christus Janssens, Jozef en Rik van Daele 2000 Davidsfonds Leuven
2086 B037 Reineke Fuchs Jaspert, Werner 1962 H. Cobet Verlag Frankfurt A.M.
4127 B037 Reintje de Vos Gallis, Rita 1958 Uitgeversfirma L. Opdebeek Antwerpen
4153 B039 Reintje de Vos jonge dieren 7 Davidson, Gladys 0 Duwaer & Zonen Amsterdam
4175 B039 Reintje en Rankje Nerum, Albert van 1957 De Branding Antwerpen
4131 B023 Reintje, roodbaardje en geelstaartje Albert van Nerum 1957 De branding Antwerpen
3612 B096 Reisboek van West Zeeuws-Vlaanderen Enzinck, Willem 1985 Pieters Groede
3472 B300 Reiswijzer van den Algemeene Nederlandschen Wielrijders-Bond. Hoofdstuk II. Zeeland, Noord-Brabant en Limburg Nieuwenhuis, H.G. (bew.) 1914 G.J. Thieme Nijmegen
2472 B239 Reizend Zeeuws Volkstoneel 1953-1958 lustrumboekje 1958 Reizend Zeeuws Volkstoneel Hulst
2343 B201 Reizend Zeeuws Volkstoneel 1953-1963 lustrumboekje samengesteld 1963 Reizend Zeeuws Volkstoneel Hulst
828 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 Krüger, J.B. 0 Bergen op Zoom
829 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 Krüger, J.B. 0 Bergen op Zoom
830 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 Krüger, J.B. 0 Bergen op Zoom
820 B077 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 deel 1a Heeringa, K. 1926 Kemink & zoon Utrecht
821 B077 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 deel 1b Heeringa, K. 1926 Kemink & Zoon Utrecht, inventaris
822 B072 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 deel 2 Heeringa, K. 1932 Kemink & Zoon Utrecht
823 B076 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 deel 3 Heeringa, K. 1932 Kemink & Zonen Utrecht
2640 B067 Relaas uit 't Land van Waas. Tijdingen van toen en vandaag Clippeleyer, Walter & Wouter Vloebergh 1982 Uitgeverij Danthe Sint-Niklaas
719 B219 Relation des Troubles de Gand sous Charles-Quint, par un anonyme; suivie de trois cent trente documents inédits sur cet événement Gachard, M 1846 M. Hayez, imprimeur de l'académie royale Bruxelles
832 Relationes status van het Bisdom Roermond Cornelissen, J.D.M. 0
2676 B294 Religie en cultuur in hedendaags nederland Kroesen, Justin e.a. 2010 Van Gorcum Groningen
571 B239 Repressieve maatregelen tegen bedelarij in de 17e en 18e eeuw in Zeeland Eerenbeemt, H.F.J.M. van den 1975 Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen Middelburg
1409 Resoluties Magistraat Hulster Ambacht 1694=1789 Riemens, L. 1986 Zaamslag
1821 B302 Restauratie aan het abdijcomplex te Middelburg 1940 - 1971 Lussanet de Sablonière, H. de 1980 Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening Middelburg
3598 B182 Reunie 2002 Openbare lagere school Nieuwvliet . 2002 reunie comité Nieuwvliet
2794 B288 Reunie op 't duin. Mondriaan en tijdgenoten in Zeeland van Vloten, Francisca e.a. 1994 Waanders Uitgevers Zwolle
3342 Reunie Openbare lagere school Cadzand 9 mei 1998 van Dale-Adriaansen, Marie 1998 Openbare school Cadzand
3827 B112 Reuzen en geuzen van Vlaanderen. 10 eeuwen volksverhalen en volksgebruiken Tristan, Frédérick 1981 Uitg. Publiboek/Baart Borsbeek
4365 Reverendissimo in Chriso Patri, AC Domino, D. IOANNI Maldero Maldero 0
1483 Revue Belge de Philologie et d'Histoire 1924 La Société pour le progrès des Etudes Philologiques et Historiques
1176 B217 Revue Internationale d'Histoire Militaire (Edition Neerlandaise), nr. 19 Wijn, J.W. et al. 1957 commission d'histore militaire La Haye
2069 B036 Reynaert bloemleest Tiecelijn. Een selectie van bijdragen uit 5 jaar Tiecelijn. Daele, Rik van , et al. 1993 Tiecelijn-Reynaert St-Niklaas
4165 B058 Reynaert de Vos Roover, Kris de 1999 Duerinck Kloosterzande
4000 B036 Reynaert de vos - een kleine geschiedenis van het middeleeuwse dierenepos Schalley, Niels 2018 Kanselarij phoebus foundation Antwerpen
4189 B037 Reynaert de Vos 1794 Goethe - Hulst Gielen, W. (samenst.) 1994 Reynaertstichting Hulst
4005 B040 Reynaert de vos door Willem die madocke maecte Cauteren, Katharina van, Rik van Daele, Patrick Bernauw 2018 Kanselarij Phoebus Foundation vzw Gent
4190 B041 Reynaert de vos in prent en exlibris Feliers, Willy en Rik van Daele 1996 Tiecelijn-Reynaert Sint-Niklaas
1051 Reynaert de Vos, spreuken en gezegden, samengesteld door F. van den Berg en verlucht met vier etsen en een tekening door E.Ausloos. 1978 Middelburg
2058 B058 Reynaert de Vos. Stripverhaal. Roover K., de en Rijssen M. 2007 Intergemeentelijk project "Het land van Reynaert". Sint-Niklaas
2074 B036 Reynaert den Vos oft Der Dieren Oordeel Verzandvoort, Drs Erwin, et al. 1988 Berghmans Antwerpen / Apeldoorn
4130 B023 Reynaert in tweevoud Deel 1 Van den vos Reynaerde Bouwman André en Besamusca Bart 2002 Bert Bakker Amsterdam
4147 B023 Reynaert in tweevoud deel II Reynaerts historie Wackers, Paul 2002 Bert Bakker Amsterdam
2061 B036 Reynaert Ommeganck Hulst 16 sept 1984. Programmaboekje. onbekend 1984 Reynaertstichting Hulst
4156 B037 Reynaerts Wraak Faes, Willem & Leo 0 uitgeverij van de Berg Enschede
4174 B037 Reynard, Renart, Reinaert Varty, Kenneth 1999 Amsterdam University Press Amsterdam
4155 B039 Reynardus Vulpes Huygens, R. B. C. 1968 W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle
4649 B285 Riet, het verhaal van de suiker. Piet Reckman 1969 Uitgeverij Bosch Keuning n.v. i.s.m. Stichting 'Sjaloom' Baarn
1678 B248 Rietstaps Handboek der Heraldiek Pama, C. 1987 Leiden
3935 B110 Rijk polderland verdwenen onder baggerzand Reyn, Edmond 2007 Drukkerij Smits Wommelgem
1420 Rijksdienst van het Oudheidkundig Bodemonderzoek 1978 Rijksdienst van het Oudheidkundig Bodemonderzoek
1220 Rik Poot. Geïllustreerde tentoonstellingscatalogus van sculpturen. 1975 Brussel
3816 B066 Rimpelingen de Wolf, Judith 1992 Belgisch Werk tegen kanker Gent
3592 B312 RMAS Schoondijke 1943-1990 Sommeyer, J.M.Q. (eindred.) 1990 R.A.M.S. Schoondijke
963 B144 Robert Fruin's Verspreide Geschriften dl. 6 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage

Pagina 23 van 30 Resultaten 3301 - 3450 van 4431