Background Image

Bibliotheek

Boeken worden niet uitgeleend maar zijn alleen ter inzage in het Gemeentearchief van Hulst.
Resultaten per pagina:

Pagina 23 van 32 Resultaten 3301 - 3450 van 4798

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
1308 Note sur la preuve dans la procédure en cas de flagrant délit en droit Franc Ganshof, F.L. 1967
1270 Note sur une charte de Baudouin V comte de Flandre pour Saint-Pierre de Lille 1966
1269 Note sur une charte de Thierry d'AIsace, comte de Flandre, intéressant la propriété foncière à Saint-Omer Ganshof, F.L. 1965
1303 Notes on canon law books in medieval Belgian book-lists Caenegem, R.C. van 1967
1381 Notes onomastigues sur les "Augustales Cognomina" et indication de statut. Duthoy, R. 1970
1167 B163 Notice sur le Cabinet Monétaire de S.A. Le Prince de Ligne Serrure, C. P. 1847 Gand
1169 Notice sur le Cabinet Monétaire de S.A. Le Prince de Ligne1 1913 Amsterdam
447 B223 Notice sur le mausolée de la famille De Gros, avec données historiques sur cette famille Vande Putte, Abbé F. 1842 J. Gailliard Brugge
4041 B206 Nouveau manuel complet de l'artificier. seconde partie pyrotechnie civile Vergnaud, A.D en P. 1865 la librairie encyclopédique de roret Parijs
1328 Nouvelles données sur l'histoire du Christianisme a Pessinonte Lambrechts, P., R. Bogaert 1969
4145 B041 Nu gaet reynaerde al huten spele Lulofs, F. 1975 thespa Amsterdam
4895 B321 Nu Kunstzijde! Nuttige wenken onbekend 0 internationaal kunstzijde verkoopkantoor Arnhem
2763 B199 NV "De Hoop" terneuzen Onbekend 1961 De Hoop Terneuzen
742 B263 Obituarium Sancti Johannis. Nécrologe de l'église St. Jean (St. Bavon) à Gand du XIII-e au XVI-e siêcle Pauw, Napoléon de 1889 l'académie royale des s iences, des lettres et des beaux-arts de belgique Bruxelles
2324 B361 Odi. Een kwart eeuw van der Starre, Nel (samenst.) 1997 Toneelver. ODI Vogelwaarde
2359 Officieel programma van de groote feesten ter herdenking van het 35-jarig bestaan van de stad 1934 Winkeliersvereniging Terneuzen
296 B021 Officieel Programma van den Historischen Praalstoet en van andere feestelijkheden tijdens de Landbouwtentoonstelling te Hulst 3-7 sept. 1927. Intocht van Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen binnen de Poort van Hulst op 16 December 1350 divers 0 Jac. Duerinck-Krachten Kloosterzande
5023 B361 OFFICIËEL PROGRAMMA van den KATHOLIEKEN LANDDAG voor ZEEUWSCH-VLAANDEREN O.D. te HULST op 3 juli 1921 . 1921 . Hulst
782 B204 Officieel Programmaboek van de Markiezaatsfeesten te Bergen op Zoom, 4-15 Juni 1938 Slootmans, C.J.F. 0 onbekend Bergen op Zoom
289 B294 Officieel verslag van den 4-den Bredaschen Katholiekendag te Hulst op 8 sept. 1908 Zeyl, J.J.F. van 1908 Zelandia Hulst
3900 B201 Om het behoud van Saefthinge Stichting behoud Saefthinge 1982 Stichting het Zeeuwse Landschap Heinkenszand
2389 B320 Om het behoud van saeftinghe Boom, Jan e.a. 1982 Stichting Behoud Saeftinghe Heinkenszand
3759 B105 Om prijs en plaats. De Middelburgse Teeken Akademie 1778-2003 Heyning, Cathy & Gerrit van Herwijnen 2004 Grote Zeeuwse Katernen Middelburg
4962 B326 Om te leren lezen deel 1 F. Bloemink 0 Van Goor Zonen Den Haag
3125 B310 Omdat ik zoveel van je hou. Nederlandse chansons en cabaretliederen 1895-1958 Klöters, Jacques 1991 Nijgh & Van Ditmar Onbekend
4280 B122 Omme dat leengoed es thoochste dinc van der weerelt dl.1 Opsomer, R. 1995 Algemeen rijksarchief Brussel
4281 B122 Omme dat leengoed es thoochste dinc van der weerelt dl.2 Opsomer, R. 1995 Algemeen rijksarchief Brussel
3955 Omoogjes en Cornelenpootjes. De techniek van tuleborduren Blaas-Dhont, Ina 2008 Ina Blaas-Dhont onbekend
3147 B282 Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering deel 1 Doornbosch, Ate (samenst.) 1987 Uitgeverij unipers Amsterdam
3140 B279 Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering deel 2 Doornbosch, Ate (samenst.) 1989 Uitgeverij unipers Amsterdam
3139 B282 Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering deel 3 Doornbosch, Ate (samenst.) 1991 Uitgeverij unipers Abcoude
1865 B055 Onder de linden Moerdijk, Marie-Cécile 1987 Michon bv BUssum
4726 B325 Onder één dak leesboek voor de lagere school deeltje 10 zesde leerjaar Wilkeshuis, C. 0 Dijkstra uitgeverij Zeist
4723 B322 Onderwijzersboek bij het platenboekje een-twee-drie, voor het eerste leerjaar. Wanders, W.E. e.a. 0 L.C.G. Malmberg 's-Hertogenbosch
4645 B285 Onderwijzersboek, boeiend rekenen voor de lagere school. Tweede deeltje, voor het eerste leerjaar W.E. Wanders en drs. S. Bohncke 0 L.C.G. Malmberg 's-Hertogenbosch
3383 B179 Onderzoek Alternatieven Ontpoldering Westerschelde Commissie Maljers 2006 Middelburg
121 Onrust in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen. Stemming en reacties...na de Duitse inval….mei. juni en juli 1940 Francke. S.P.E. 1989 S.P.E. Francke Nijmegen
1477 Ons Erfdeel 1961 Stichting Ons Erfdeel
594 B239 Ons huis in Middelburg. Een beschouwing bij het ingebruik nemen door de Nat. Levensverzekeringsbank N.V. van de geheel gerestaureerde en in oorspronkelijke stijl gebrachte behuizing, Houtkaai 17 te Middelburg Kok, G.A. de 1961 . z.p.
2598 B202 ons land 70 millioen jaar geleden Umbgrove, J.H.F. 1956 Martinus Nijhoff s-Gravenhage
5062 B350 Ons lichaam en onze gezondheid. Leerboekje over de samenstelling en werking van het menschelijk lichaam, de beginselen der gezondheidsleer en de eerste hulp bij ongelukken, Bruinsma, Dr. V 1919 Noordhoff Groningen
4713 B322 Ons speeluur Deel 1 Het openluchtspel op de lagere school 7e druk Douwes B.J. 0 J.B. Wolters Groningen
4911 B335 Ons speeluur theoretisch praktisch handboek bij de leiding van het openluchtspel deel I het openluchtspel op de lagere school door de technische commissie van de Nederlandsche Bond voor lichamelijke opvoeding technische commissie van de Nederlandsche Bond voor lichamelijke opvoeding 1941 Wolters, J.B. Groningen, Batavia
930 B033 Ons voorgeslacht in zijn dagelijks leven geschilderd deel 4 Hofdijk, W.J. 1873 Trap Leiden
931 B033 Ons voorgeslacht in zijn dagelijks leven geschilderd deel 5 Hofdijk, W.J. 1873 Trap Leiden
932 B033 Ons voorgeslacht in zijn dagelijks leven geschilderd deel 6 Hofdijk, W.J. 1873 Trap Leiden
1638 Ons voorgeslacht in zijn dagelijksch leven geschilderd. Hofdijk, W.J. 1873 Leiden
927 B027 Ons voorgeslacht in zijn dagelyksch leven geschilderd deel 1 Hofdijk, W.J. 1873 Heuvel van den , van Santen Leiden
928 B027 Ons voorgeslacht in zijn dagelyksch leven geschilderd deel 2 Hofdijk, W.J. 1874 Heuvel van den , van Santen Leiden
929 B027 Ons voorgeslacht in zijn dagelyksch leven geschilderd deel 3 Hofdijk, W.J. 1874 Santen, P. van Leiden
1105 Ons Vorstenhuis door de eeuwen 0 's-Gravenhage
1658 Ons vorstenhuis door de eeuwen Kerling, J.B. 1938 Kerling, J.B.J./Stockmans Antiquariaat Den Haag
1929 B226 Ons Zeeuwsch verleden schetsen-legenden-folkore-historie-plaats- en persoonsbeschrijving kerkhistorie uit de provincie Zeeland Wessels, A.M. 1933 J. van der Wal Bruinisse
2318 ontbieden ende bevelen. werkboek Barentsen-Geelhoed, A.C. 1984 Stichting Museum en Oudheidkamer Terneuzen
3352 B190 Ontstaan en Geschiedenis van de Nederlandse RK Landarbeidersbond Loerakker, A.J. 1944 onbekend
3896 B185 Ontstaan, ontwikkeling en einde van het Romeinse wereldrijk onbekend 0 onbekend onbekend
282 Ontstaansgeschiedenis van de Zwinstreek red. J. Claeys, F, Desoet, F. Maes, P. Naert en D. Pruuost 1981 Knokke-Heist
2245 B174 ontwerpplan voor het zorgverleningsproject in de regio OZVl. werkgroep Medisch Centrum Hulst 1986 Prov Raad voor volksgezondheid Middelburg
5037 B326 Ontwikkelend taalonderwijs P. Karssen 1891 D. Mijs Tiel
3741 B287 Ontwikkelingen Kernpatronen Zeeland 1971-1993 Thissen, F. 1994 Inst. Sociale Geografie UvA
3889 B179 Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing Tijdvak 2000-2005 anoniem 2000 Gemeente Terneuzen Terneuzen
2825 B185 Ontworsteld land Kok, G.A. de, e.a. 1960 G.W. den Boer Middelburg
4919 B335 Onze aarde geschetst naar haar natuurlijke landschappen ten dienste van gymnasiën, H.B. scholen kweek- en normaalscholen II Europa Schuiling , R. 1921 Thieme & Cie Zutphen
2917 B225 Onze Folklore. Het jaar rond Molen, S.J. van der 1980 Elsevier Focus Amsterdam
5074 B352 Onze Huis Insekten Senden Leo Pr. 1933 Davidsfonds onbekend
2754 B200 Onze klederdrachten Nieuwhoff, Constance 1982 Zomer & Keuning Ede
2993 B272 Onze Landbouw Diepenhorst, P.A. 1933 J.H. Kok nv Kampen
5067 B350 ONZE PROVINCIËN. Een eenvoudig leerboekje der Aardrijkskunde van Nederland, ook voor zelfwerkzaamheid bestemd. Bos, R. 1920 P. Noordhoff Groningen
4135 B039 Onze Reinaert op het Spoor Goossenaerts, J. 1959 Vereeniging voor Wetenschap Sint-Amandsberg
3938 B299 Onze stad, kindermusical 4 en 18 juni 1980 Verpaalen-Bessaguet, S. en J. Vergouwen-De Caluwé 1980 Kunstzinnige Vorming Hulst Hulst
1019 Onze tijd. Merkwaardige gebeurtenissen onzer dagen, op het gebied van Staatkunde, Geschiedenis, Land- en Volkenkunde, Kunsten, Wetenschappen, Nijverheid enz. Mitsgaders levens- en karakterschetsen van vermaarde tijdgenooten. Samengesteld door eene Vereeni 1854 Amsterdam
4474 B221 Onze tyd veertiende deel tweede serie-vierde deel Duparc H.M. Dr. 1854 Gebroeders Diederichs Amsterdam
2530 B092 Onze vaderlandse geschiedenis Jansma, Klaas e.a. (red.) 1987 Inter-Combi van Seijen Leeuwarden
2959 B306 Onze Volkskunst Haan, Tjaard de 1979 Elsevier Amsterdam
2774 B166 Oog in oog met Zeeland Peters, Christ 1993 Van Geyt Productions Hulst
692 B031 Oorkondenboek der stad Gent (Gentsche stads- en baljuwrekeningen 1280-1336) 1 Vuylsteke, J. 1900 drukkerij F. Meyer-van Loo Gent
691 B061 Oorkondenboek der stad Gent (Gentsche stads- en baljuwrekeningen 1280-1336) 2 Vuylsteke, J. 1900 F. Meyer-Van Loo Gent
4402 B061 Oorkondenboek der stad Gent (Gentsche Stads- en Baljuwsrekeningen 1280-1315) uitleggingen diverse 1906 Vuylsteke Gent
4401 B080 Oorkondenboek der Stadt Gent (Gentsche Stads- en Baljuwsrekeningen) 1280-1336) bijvoegsel Werveke van, A 1905 Gent
174 B049 Oorkondenboek van het hospitaal der H. Maagd en der H. Drievuldigheid te Zaamslag 1338 - 1596 Mul. A. de 1932 OHK Hulst
4191 B027 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301 Deel 2 Heeringa K. Dr. 1940 Rijksuitgeverij 's-Gravenhage
888 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301, d. 2 Heeringa, K. 1940 's-Gravenhage
887 B058 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301, deel 1 Muller, S. Fzn. en A.C. Bouman 1920 Utrecht
506 B019 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301. deel 1 en 2 Muller, S., A.C. Bouman, K. Heeringa 1921 S. Muller en A.C. Bouman Utrecht
132 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301. Uittrecksel Muller. S.. A.C. Bouman en K. Heeringa 1921 . .
70 B094 Oorlog 1944 West-Zeeuws -Vlaanderen. De gewone mens in beeld Vooren, G. van 1994 Van Geyt Ljubljana
1708 Oorlog in de Middeleeuwen Brand, A.J. de 1989 Verloren Hilversum
3608 B281 Oorlog in het land van Cadzand in 1604 een stripverhaal van Floris Balthasar Bauwens, A.R. e.a. 2004 Heemk. Kring WZVl onbekend
3614 B064 Oorlog in het land van Cadzand. Vries-Balhuizen de G. 1947 Firma A.J. Broswijk Oostburg
4238 B084 Oorlogsgasten Vluchtelingen en krijgsgevangenen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog de Roodt, E. 2000 Europese Bibliotheek Zaltbommel
1447 Oorlogsjaren te Hulst 1939-1945 Lampo, P. 2009 Lootens Publ. Hulst
4371 B505 Oost Zeeuwsch - Vlaanderen Sponselee, G 1978 Hulat
103 B055 Oost Zeeuwsch-Vlaanderen nu en toen Vries. J. de 1973 Van Aken Terneuzen
2232 B174 Oost Zeeuwsch-Vlaanderen oost onbekend 1966 Middelburg
272 Oost-Oudburg 0 De Heemkundige Kring De Oost-Oudburg Sint-Amandsberg
1556 B311 Oost-Vlaams en Zeeuws-Vlaams etymologisch woordenboek. De herkomst van de Oost- en Zeeuws-Vlaamse woorden Debrabandere, F. 2005 L.J. Veen Amsterdam/Antwerpen
2258 B020 oost-zeeuwsch-vlaanderen natuurlijk Bogers, J.L. et al. 1976 Vogelwacht De Steltkluut OZVl Terneuzen
3604 B361 Oostburg als woonplaats Aalbrechtse, M.A. 1931 Gemeente Oostburg Oostburg
3716 B298 Oostburg in doorsnee Antonisse, Rinus 1974 Gemeente Oostburg Oostburg
2895 B229 Oosterschelde gouden rand van de zee Educ. Werkgroep "Oosterschelde" e.a. 1975 Educ. Werkgroep Oosterschelde Yerseke
3743 Oosterschelde gouden rand van de zee lesbrief Leeuwen van, C. 1975 Ed. Werkgroep Oosterschelde Yerseke
3610 B047 Oosterschelde open/dicht . 0 Stichting Dijkverhoging Oosterschelde Baarn
2821 B191 OOSTERSCHELDE. het leven in en om het water Wolff, Wim & Jankees Post 1979 A.W. Sijthoff Alphen ad Rijn
3337 B220 Oosterscheldebrug onbekend 1964 Provinciale Waterstaat Middelburg
2831 B193 Op 't gemakske. Kauterse vertelsels Blommaert, Julien 2007 Uitg. Van de Berg Almere/Enschede
208 B109 Op 't hof. Boerderijen en boerenerven in Zeeland. Smallegange, Gerard en Tom Meijer 2001 De Koperen Tuin Goes
1771 B310 op 't Oekje. Luctor (pseudoniem A.Wissel) 1980 Terneuzen
2789 B094 Op de grens van zout en zoet van de Kam, Jan & Wim Wolff 1972 Ploegsma AmsterdaM
1942 B269 Op de ponteneur ; krantenstukjes PZC Dierx-Harms, Janneke 0 Jac. Duerinck-Krachten Kloosterzande
4686 B322 Op eigen benen, deel 1, antwoordschrift Klavier, Cas 0 Uitgeverij Zwijsen Tilburg
4690 B322 Op eigen benen, deel 2. Antwoordschrift. Klavier, Cas 0 Uitgeverij Zwijsen Tilburg
4691 B322 Op eigen benen, deel 3. Antwoordschrift. Klavier, Cas 0 Uitgeverij Zwijsen Terneuzen
4692 B322 Op eigen benen, deel 4. Antwoordschrift. Klavier, Cas 0 Uitgeverij Zwijsen Tilburg
1932 B235 Op en neer heen en weer Zeeuwse veerdiensen tussen toen en straks Cats, Jacques (samensteller) 1993 Den Boer / De Ruiter Vlissingen
3562 B305 Op herhaling. De Koninklijke Landmacht en haar reservisten 1945-2006 Jong, Michiel de & Jan Hoffenaar 2006 Boom Amsterdam
1449 B020 Op marrode. Korte verhalen uit het Land van Hulst Steijns, Ed 2009 Van de Berg Almere/Enschede
227 B313 Op Molenpad in Zeeland-Noord, Tholen en Sint Philipsland, Schouwen-Duivenland, Walcheren. Ouweneel , Hans , m.m.v. E. Haak... 2000 Hanova Media Productions Noordhoek
185 B361 Op Molenpad in Zeeland-Zuid. Noord-Beveland, Zuid-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen. Ouweneel, Hans, I. J. Herman, A. A. Vonk 2001 Hanova Media Productions Noordhoek
3509 B190 Op Stoom! Industrieel erfgoed in Zeeland (1850-1970) Franken, Toon 2004 Provincie Zeeland Middelburg
2989 B111 Op weg naar tachtig jaar oorlog. Het verhaal van de eeuw waarin ons land ontstond Woltjer, J.J. 2011 Uitgeverij balans Amersfoort
2785 B190 Op weg naar verbetering. De kaderrichtlijn Water in het Scheldestroomgebied Projectbureau Kaderrichtlijn Water Schelde 2008 Provincie Zeeland Middelburg
2546 B193 op zoek naar de eerste mens Wendt, Herbert 1963 W. de Haan N.V. e.a. Zeist
2861 B307 Op zoek naar het alledaagse vaderland Manning, A.F. 1975 uitgeverij Contact Amsterdam
5000 B334 Open vensters II Rossum van Rie en Matthijsse S.J. 0 H. Ten Brink's N.V. Meppel
2489 B269 Opening expositie K-Euregio Galerie Esprit Clinge (gedichten) divers 0 Goes
865 B160 Opera Diplomatica et Historica in quibus. Auberti Miraei. Editio secunda. Foppens, Joannes Franciscus 1733 Franciscus Foppens Bruxelles
866 Opera Diplomatica et Historica, inquibus...etc. Editio secunda, auctior et correctior, Joannes Franciscus Foppens, Bruxellensis, S.T.L. etcOp. Miraeus, Aubertus 1735 Bruxelles
864 B157 Opera Diplomatica et Historica, inquibus...etc. Editio secunda. Auberti Miraei Foppens, Joannis Francisci 1723 Francisci Foppens Bruxelles
3297 B184 Operatie Noach. De hulpverlening door de Koninklijke marine en de Watersnoodramp van 1953 van Vliet, Adri P. & Willem J.J. Geneste 2003 Inst. Voor Maritieme Historie Den haag
183 B069 Opgravingen in de oude stad van Axel (Steentijd. Romeinse tijd. Middeleeuwen) Trimpe Burger. J.A. 1967 Walburg Pers axel
2406 B112 Opstand en pacificatie in de Lage landen VZW Pacificatie van Gent (samenst) 1976 VZW Pacificatie van Gent Gent
4659 B286 Opstelverhaaltjes voor de lagere school eerste bundel Stoorvogel, A.C. 1936 van Goor zonen's. GB Den Haag
2630 B299 Opvoering van het prinselijk Parma-Spel Hondt, Marc d' 1950 gemeente Kemzeke Kemzeke
3524 B200 Oranje en Zeeland. Fotoreportage bezoek H.M. Koningin Juliana en ZKH Prins Bernhard der Nederlanden aan Zeeland op 18 en 19 aug.1950 onbekend 1950 Gebr. Siepman Goes
5045 B361 Oranje-Bevrijdingsfeesten Hulst Het Permanent Feestcomité 1945 Drukkerij Remortel-de Plukker Hulst
338 Ordonnantie en Reglement wegens het Plaatzen van de Brandspuyt en het Blusch-Gereedschap Der Stadt Hulst 1732 Leiden
337 B046 Ordonnantien en Reglementen voor de Mart en Beurt-Schippers, als mede Stadts Voer-luyden, en Arbeyder binnen de Stadt van Hulst Michiel de Goesin 1752 't Groen Cruys Gent
4961 B334 Organische scheikunde Groen J. Drs ea 1967 N.I.B Zeist
1214 Oscar Jespers, beeldhouwwerk, tekeningen. 1977
1873 B051 Ossenisse: Bij de konijnen af! Hofwijk, J.W. (pseud. Willy Kint) 2007 Gopher/Bruna Amsterdam
3256 B248 Ostêns voe begunners en angespoelde Desnerck, Roland e.a. 2012 Zorro uitgeverij Damme
1972 Osttruppen in westelijk Nederland. Sovjetmilitairen en Panjepaardjes in Zeeland 1943 -1944 Houterman, J.N. 1993 J.N. Houterman Middelburg
4025 B043 Ottogracht, ja of nee? Stuij P.W. 1997 Appeltjes van het Meetjesland, jaarboek 48 Eeklo
163 B502 Oud Terneuzen vanuit de lucht Hamelink. E.. sel. en tekst. Foto 1996 Slingenberg Hoogeveen
273 Oud Wachtebeke 0
3736 B313 Oude Kerktorens in Nederland Molendijk, Leen 0 Internationale Kunstreproducties Groningen
3735 B315 Oude Raadhuizen in Nederland Aaldriks, J. 0 Internationale Kunstreproducties Groningen
4231 oude rechtsbronnen 0
893 Oude rechtsbronnen der stad Breda Bezemer, Mr. W. 1892 Mr. W. Bezemer 's-Gravenhage
825 B222 Oude vaderlandsche rechtsbronnen Het rechtsboek van den Dom van Utrecht door Mr. Hugo Wstinc Muller, Mr. S., Fzn 1895 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage

Pagina 23 van 32 Resultaten 3301 - 3450 van 4798