Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 23 van 28 Resultaten 3301 - 3450 van 4185

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
355 B016 Schrick van Vlaenderen en Brabandt etc., aenghedaen door sijn Hoogheydt Frederick Hendrick, Prince van Orangien, met den Optocht, Belegheringhe en In-nemen van de stercke Stadt Hulst Anoniem 1645 Middelburg
5 B044 Schrick van Vlaenderen. en Brabandt etc. In desen laetsten druck verbetert vermeerdert met veel notabele Historiën; van 't gene in 't Jaer 1645 soo in 't Leger als in alle d'Op-tochten, en insonderheydt van dien Notabelen Tocht en Marche van Sijn Hooghey Beuckelaer. C. 1646 Anthony de Later Middelburg
3720 Schuiven in de tijd Glashouwer, J.W, e.a. 2000 Kerk en Israël Zeeland Middelburg
3609 Scouting Sluis jubileumuitgave '45 - '95 Eggermont, W. (samenst.) 1995 Scouting Sluis
3902 SDO Lamswaarde 25 jaar onbekend 1988 onbekend Hontenisse
840 B128 Sententien en indagingen van den Hertog van Alba, uitgesproken en geslagen in zijnen Bloedtraedt; mitsgaders die van bijzondere steden tegen verscheidene zo Edellieden als voornaeme Burgers en inwoonders van Hollandt, Zeelandt en andere Provincien, van de Marcus, Jacob 1735 Hendrik Vieroot Amsterdam
2942 Sentimentele Aardrijkskunde Zeeuwse Mijmeringen Ritter, P.H. e.a. 1974 Zuid-Hollandsche Uitgeversmij Den Haag
2727 Sentimentele aardrijkskunde. Zeeuwse mijmeringen Ritter, P.H. 1954 Zuid-Holl. Uitg. mij Den haag
2414 Sesam Atlas bij de Wereldgechiedenis 2 Vreugdenhil, Jacoba M. (vert.) 1967 Van Walraven bv Apeldoorn
2688 Shell Boerderijengids Zandstra, Evert 1964 Shell Nederland Rotterdam
2692 B053 Shell Journaal van de Archeologie Knap, G.H. 1969 Shell Nederland Rotterdam
2693 Shell Journaal van de Nederlandse stadspoorten Fuchs, J.M. & W.J. Simons 1978 Shell Nederland Rotterdam
2691 Shell Journaal van Hollands Water Fuchs, J.M. 1970 Shell Nederland Rotterdam
2690 Shell Journaal van Nederlandse Folklore Fuchs, J.M. & W.J. Simons 1971 Shell Nederland Rotterdam
2689 Shell Journaal van Nederlandse Scheepvaart Fuchs, J.M. & W.J. Simons 1972 Shell Nederland Rotterdam
3016 Shell Journaal van oude sporten Fuchs, J.M.& Simons, W.J. 1975 koninklijke van poll b.v. Roosendaal
3671 Shell toergids langs Oude Dorpskerken Zandstra, Evert 1965 Shell Nederland s-Gravenhage
3254 B152 Shell-journaal van Nederlandse harmonie- en fanfare-orkesten van Beek, Joost 1981 Shell Nederland BV Rotterdam
3255 B053 Silver. Antiques and their values Curtis, Tony (ed.) 1978 Lyle Publications Glenmayne
2628 B178 Singelberg. Het kasteel & het Land van beveren Wilssens, Marie-Anne e.a. (red.) 2007 Lannoo Tielt
3121 Singhet ende weset vro 0 K.S.A. Jong-Vlaanderen Gent
666 Sint Amandsberg en de Negenmeimarkt, 1540-1940. Gedenkschriften betreffende de geschiedenis en het vroeger uitzicht der gemeente. 0 St. Amandsberg
1788 B038 Sint Jansteen in oude ansichten. Winkelen, C. van 1985 Europese Bibliotheek Zaltbommel
1899 B105 Sint Jansteen, Heikant, Kapellebrug en Absdale toen en nu Buysrogge, Carlo en Eddy Weemaes 1993 van Geyt Productions Hulst
145 B088 Sint Liduina Ziekenhuis Hulst 1960-1988. 28 Jaar ziekenzorg in het Land van Hulst Kemseke, T. van 2004 T. van Kemseke Hulst
655 Sint Niklaas 0
1001 Sint Niklaas in de legende en in de volksgebruiken Schuyter, Jan de 1944 Antwerpen
1970 B130 Sint Philipsland; eiland in de Zeeuwse delta 1487 - 1987 Uil, H. m.m.v. J.A.Klompe 1987 Komitee 500 jaar Sint Philipsland en auteurs Sint Philipsland
2171 Sint Willibrord apostel van brabant 0
2172 Sint Willibrord apostel van brabant 0
2173 Sint Willibrord apostel van brabant 0
2174 Sint Willibrord apostel van brabant Boeren, P.C. 1939 Brabants Comit? voor de St.-Wllibrordusherdenking Tilburg
3155 Sint-Nicolaasliederen. De oorspronkelijke teksten en melodieen van alle bekende, traditionele Sinterklaasliederen van benthem, Henk 1991 Acco Amersfoort
2658 Sint-Niklaas en de wereld. 50 jaar internat. Samenwerking 1962-2012 Peleman, Luc e.a. 2012 Stad Sint Niklaas Sint-Niklaas
3621 Sinterklaas op de schaats van der Beek, Frans 2009 Pharos Meppel
3887 B180 Situatieschets korte termijn Schelde-estuarium. Een schetsmatig beeld ter voorbereiding van de Langetermijnvisie. Mourtis, Lineke, e.a. 2000 Technische Schelde Commissie Delft
3002 B053 Slag om de Schelde Thompson, R.W. 1984 Balans Onbekend
3251 B190 Slapen doen we 's nachts Bravenboer, John 2013 Bravenboer Terneuzen
3322 B102 Sluimerend in slik. Verdronken dorpen en verdronken land in zuidwest-Nederland Kuipers, Jan J.B. 2004 Den Boer De Ruijter Vlissingen
211 Sluis in beelden uit de Zelandia Illustrata Binkhorst, E. A., I. H. Vogel-Wessel Boer 1990 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Middelburg
1768 B060 Sluiskil in oude ansichten. Baert, P.J., en W.E.P. Schelstraete 1985 Europese bibliotheek Zaltbommel
169 B018 Sluiskil van 1900 tot nu Schelstraete, W. 1996 Van Geyt productions Hulst
3248 Snelcursus rijmen & dichten Wilmink, Willem 1987 Margriet 47
3810 B172 Sociale onrust in Zeeland 1845-1846 Kroes, Paul 1987 Commissie Regionale Geschiedbeoefening Zld Middelburg
678 Sociétés Coopératives d'Agriculture, seizième groupe (économie sociale, hygiëne, assistance publique). Classe 103 Collot d'Escury, le Baron K.J.A.G. 0
1758 B095 Socio-demografische analyse van Zeeuws Vlaanderen op het eind van de 18e eeuw (1796) deel b Cooreman, P. 1980 Rijksuniversiteit Gent Gent
4404 B095 Socio-Demografische analyse van Zeeuws-Vlaanderen op het einde van de 18e eeuw (1796) deel a Coreman, P. 1981 Rijksuniversiteit Gent Gent
2849 Spectrum Atlas van de Nederlandse Landschappen Mörzer Bruijns, M.F. e.a. 1979 Het Spectrum bv Utrecht
1946 Spelerieë, uitgave bij het 25 jarig jubilieum afd Zeeland NGV Keijzer, B. de (eindred.) 1992 Kapelle
3803 B186 Spelerieën Jonge, Merien de 0 J. de Jonge bv Goes
1443 Spiegel Historiael 1979
3807 Spiegel van de tijd. 225 jaar verzamelen door het KZGW Meijer, A.C. e.a. (red.) 1994 KZGW Middelburg
2615 B068 Spinnen Spoken Sprankelen. De Vrouw en Geloof-beweging in West-Brabant en Zeeland Piessens, Chantal & Jessica Prager-Stein 1999 Persdienst Bisdom Breda Breda
3581 B192 Spoedopdracht Deltaplan Gallop, Ted 0 De Fontein Utrecht
95 Spoken, duivels en mysteries in Zeeuws-Vlaanderen. Deel 1 Sponselee, George 1994 Van Geyt productions Ljubljana
1255 Spontanéité et adaptation dans le développement des civilisations Romains, Celtes et Germains en Gaule Septentrionale Laet, S.J. de 1964
2796 B115 Sporen door het water. De Nederlandse Spoorwegen en de watersnoodramp van 1953 Matthijssen, Jan 1993 Stichting Rail Publications Rosmalen
3026 B184 Sporen in de tijd. 25 jaar transvemij. 1962-1987 Vogelesang, Hans 1987 Onderl. Waarborgmij Transvemij Hoogeveen
2613 B064 Sporen van een oorlog Deijl, Aarnoud van der en Marga Haas 2009 Uitgeverij den Boer/de Ruiter Middelburg
2715 Sporen van het oude Zeeland in de luwte van een nieuwe tijd Rothuizen, William 2006 Uitgeverij Aprilis Zaltbommel
1179 Sprokkelingen op het gebied der Middelnederlandse poëzie Mierio, prof.dr. J. van S.J. 1948 Turnhout
377 B042 Sr. Nicolaas Petrus Donkersloot, gesworen 1e Clerq ter Griffie en stokhouder van den lande van Hulsterambacht, 21 sept, 1751-12 aug. 1794 Donkersloot, H. 1937 Rotterdam
3606 St. Bavo kerk Groede 2005 Brakman, Renate 2005 EXIM communicatie Groede
3863 St. Eloy Kuyle, Albert 1955 De Lanteern Utrecht
1981 B088 St. Willibrordusschool Hulst, 1907-2007. Kemseke, T. van 2007 Van Kemseke St. Jansteen
2768 Sta een ogenblik stil … Monumentenboek 1940/1945 Ramaker, Wim & Ben van Bohemen 1980 J.H. Kok Kampen
141 B019 Staats-Spaanse Linies. Valorisering van frontierland Zeeuwsch-Vlaanderen Taverne. E., H. Mommaas en W. Knol 2003 H+N+S Landschapsarchitecten Utrecht
274 Stad Deinze 0
1846 B029 Stad en Ambacht - Waterschap en gemeente Gallé, P.H. 1966 waterschap Axeler ambacht Axel
3964 B060 Stad en Land van Philippine 1505-2005 J. Ch. Cornelis 2005 Vereniging tot behoud van de historie van Philippine Sas van Gent
1779 B014 Stad en Land van Philippine in de historie. 1505-1980. Cornelis, J. Ch. 1981 Drukkerij de Kraker Hoek
275 Stad en Lande van Schouwen-Duiveland 0 Vereniging Stad en Lande van Schouden-Duiveland Zierikzee
2367 Stadhuis Terneuzen Bureau voorlichting 1972 Gemeente Terneuzen
1720 Stadsgeschiedenis Kooij, P. 1989 Zutohen
4400 B068 Stadsrekeningen 1326-1327 onbekend 1327 onbekend Brugge
891 Stadsrekeningen van leiden (1390-1434), d. 1 Meerkamp van Embden, A. 1913 Amsterdam
892 Stadsrekeningen van leiden (1390-1434), d. 2 Meerkamp van Embden, A. 1914 Amsterdam
1296 Stadsversterking en burgerwacht tijdens de instauratiejaren der Gentse Calvinistische Republiek (1577-1579) Despretz, André 1967
3149 Stadswandelingen door nederland. Het zuiden van Remoortere, J. 1985 uitgeverij Publiboek Deurne
2987 B172 Stamboek voor het Nederlandse Trekpaard Onbekend 0 s-Gravenhage
3046 Stambomenboek Dobbelaere en alles wat daarvan is afgeleid Dobbelaer, Fons 1991 De Dobbel-Beker Nijmegen
1152 Stamboom Jansen Verplanke (rond 1640-1963), 2 delen: eerste en tweede supplement Stamboom Janse Verplanke van 1963 0
1151 B029 Stamboom Jansen Verplanke plm 1640-1963 J.C.P. Jansen Verplanke 1963 J. Jansen Verplanke Kruiningen
3050 Stamboom van het geslacht de Maat Pauw, W. 1987 W. Pauw Hontenisse
4367 Statenbijbel , de Staten generael der vereenigde Nederlands 1637 1730 Staten Generael Magistraat der stad Hulst
4369 Statenbijbel , de Staten generael der vereenigde Nederlands 1637 1766 Staten Generael Kerkenraad der stad Hulst
1202 Stedelijk Museum Oostende 0
4016 B046 Stedelijke structuren een inleiding tot de ontwikkeling van de Europese stad Rottier Honoré 1978 Dick Coutinho Muiderberg
4015 B044 stedelijke strukturen in historisch perspektief Rottier H.C.E.M. Dr. 1974 Hulst
4074 B026 Steden in Scherven 1. Vondsten uit Beerputten in Deventer, Dordrecht, Nijmegen en Tiel Bartels , M. 1999 Stichting promotie Archeologie en Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek Zwolle
4076 B026 Steden in Scherven 2. catalogus. Vondsten uit beerputten in Deventer, Dordrecht, Nijmegen en Tiel Bartels , M. 1999 Stichting promotie Archeologie en Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek Zwolle
661 B137 Stekene en zijne kerk Annaert, Frans, Josef rustend pastoor 1898 A.Siffer Gent
1998 B025 Stekene, Kemseke en Klein-Sinaai van 1900 tot nu Dullaert,Ine 1995 Van Geyt Productions Hulst
3094 Stemmen des heils. 300 christelijke liederen Douma, J. (samenst.) 0 Naaml. Venn. W.D. Meinema Delft
2976 Sten. Verslag Crisisvergadering 19-11-1930 te Goes 0
2915 Sterven of Werven Sponselee, Theo 1987 Luyten Aalsmeer
1436 Stichting Menno van Coehoorn 1981 Stichting Menno van Coehoorn
2713 Stil even…. Luisteren naar fluisteren Gielliet, Omer 1978 Cassandria Breskens
3086 Stille nacht. De mooiste kerstliederen Braun, J. (samenst.) 1988 Uitgeverij M&P Weert
2467 Stille waarden. Het geheim van de zorg. Brandsma, Bart 2011 Stichting Curamus Hulst
2759 Stoffels. Terugblik op 40 jaar dienstverlening Cats, Jaques 1994 Vebego-Groep Terneuzen
3313 Storm over de Nederlanden Verburg, Go 0 G.F. Callenbach N.V. Uitgeverij Nijkerk
3307 B176 Storm over Nederland Verburg, Go 1978 G.F. Callenbach N.V. Uitgeverij Nijkerk
3308 B051 Stormvloed 1953 Cornelissen, Henk 1953 Het Boekhuis Antwerpen
2566 Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland 1 Gottschalk, M.K.E. 1971 Van Gorcum Assen
2567 Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland 2 Gottschalk, M.K.E. 1975 Van Gorcum Assen
2568 Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland 3 Gottschalk, M.K.E. 1977 Van Gorcum Assen
3132 Straat made-lieven. Een bundel met oude en nieuwe volks- en straatliederen Haan, Tjaard de 1969 Kruseman s-Gravenhage
4144 B036 Streek GR Reynaertland. In het spoor van de vos door het “Zoete Waasland” Tuerlinckx, Freddy, et al. 1998 Plattelandstoerisme Euregio Scheldemond Antwerpen
3940 Streekbierbrouwerijen museum Hulst 2008 Hulst
3784 B186 Streekgerechten. Zeeuws-Vlamingen over Zeeuws-Vlaanderen Boekhout, Jaap A.J. 1993 Boekhout Oostburg
2642 B152 Streekgids West Zeeuwsch-Vlaanderen Suurland Falkplan bv 1999 Gemeenten Oostburg en Sluis Eindhoven
3740 B185 Streekplan Zeeland voorontwerp Provincie Zeeland 1986 Prov. Zeeland Middelburg
1954 B167 Streeksieraden in Zeeland, Zuid Beveland en Zeeuws Vlaanderen: het land van Cadzand, Axel en Hulst Mol, Sina en Wim 1999 De Koperen Tuin Goes
2846 Streeksieraden in Zeeland. Schouwen-Duiveland, Tholen en Sint-Philipsland, Noord-Beveland, Walcheren Mol, Sina & Wim 1998 De Koperen Tuin Goes
2847 Streeksieraden uit Zeeland Mol, Sina & Wim 1999 De Koperen Tuin Goes
3276 Strijd om den grond in het lage nederland Cools, R.H.A. 1948 Nijgh & van Ditmar Rotterdam
1759 B021 Strijd om Zeeuwsch-Vlaanderen. Calon, Emile, et al. 1984 Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. Terneuzen
2739 Structuurplan binnenstad terneuzen 1978 1978 Kuiper Compagnons Rotterdam
291 B042 Struktuur en terminologie van de grafelijke windmolens te Hulst in de 14e eeuw Goeminne, Luc en Frans Weemaes 1981 Zulte - St. Jansteen
2016 Studie van de persoonsnamen in de kasselrij Kortrijk, 1350-1420. Debrandere Frans 1970 Handzame
1369 Studien betreffende de sociale strukturen te Brugge, Kortrijk en Gent in de 14e en 15e eeuw. Blockmans, W. , I. de Meyer, J. Mertens, C. Pauwelyn en W. Vanderpijpen 1971
2194 B052 Studien over waterschapsgeschiedenis. Zeeuws-Vlaanderen Fockema-Andreae, S.J. 1950 E.J. Brill Leiden
1711 Studies op het gebied van de geschiedenis van de taalkunde Driel, L. van en Noordgraaf J. (red.) 1982 Kloosterzande
1193 Studio, international journal of modern art, Belgian issue. october 1974.Fine Arts. 0
1623 Stukken afkomstig van mr. J.H. Bybau en zijn echtgenote C.I.C.C.S. Sichterman, 1797-midden 20e eeuw Sandberg, G.F. 1976
1583 Stukken uit het archief van het voormalige Kathuizerklooster Sion te Noordgouwe, 1474-1617 Camps, H.P.H. 1976 Middelburg
875 B127 Stukken voor de Vaderlandsche Historie dl.1 Hasselt, Gerard van 1792 W. Troost en zoon en J. Allart, Arnhe, Amsterdam
876 B127 Stukken voor de Vaderlandsche Historie dl.2 Hasselt, Gerard van 1792 W. Troost en zoon en J. Alart Arnhem, Amsterdam
2575 Sturen en turen. De laatste beurtschippers van Zeeland Koppejan. A.R. 2002 Uitgeverij ADZ vlissingen
3599 B064 Stutzpunkt Groede. Van artillerieopstelling in de Atlantikwall tot Groede podium Muller, Ben 2010 Ben Muller Middelburg
3615 B050 Stutzpunkt Groede. Van artillerieopstelling in de Atlantikwall tot hertenkamp Muller, Ben 1998 Ben Muller Vlissingen
3635 Stutzpunkt Oostburg, divisiehoofdkwartier aan de Atlantikwall Houterman, J.N. & H. Sakkers 1995 J.N. Houterman Middelburg
3636 Stutzpunkt Oostburg, divisiehoofdkwartier aan de Atlantikwall. Bijlage Houterman, J.N. & H. Sakkers 1996 J.N. Houterman Middelburg
2972 Suikerbietenkoppen en -Bladeren voor de Veevoeding Zwagerman, C. 0 Inst. Suikerbietenteelt Bergen op Zoom
2212 supplement Jaarboek 1981/82 1982 St. Menno van Coehoorn Den Haag
4114 B037 Suske en Wiske De rebelse Reinaert Luxe editie Vandersteen, Willy 1998 Standaard Uitgeverij Antwerpen
2073 B037 Suske en Wiske De Rebelse Reinaert Vandersteen, Willy 1998 Standaard Uitgeverij Antwerpen
3062 T'Serclaes, een Brusselse familie Monteyne, André 1987 Kredietbank Brussel
2303 T.C. Hulster Ambacht. Jubileumuitgave 1939-1989 Jubileumcommissie 1989 Tennisclub Hulster Ambacht Hulst
3548 Taal in Hulst van de Ven, M.C.H.J. 1970 Jeka Tilburg
3993 Taal in stad en land Zeeuws van Driel, L. 2004 Sdu Den Haag
3627 Taal in stad en land. West-Brabants Heestermans, Hans & Jan Stroop 2002 SDU uitgevers Den Haag
874 Table Chronologique des Chartes et diplômes imprimés concernant de l'histoire de la Belgique. Tome premier Wauters, Alphonse 1866 Bruxelles
1508 B101 Taverne du Passage. Nederlandse schilders en schrijvers in België Bodt, S. de, en F. Hellemans 2006 Ons Erfdeel Rekkem
1472 Taxandria 1894
2857 B189 Te goeder Naam en Faam. Vijftig jaar ZLM verzekeringen Seelt, Ben 2001 ZLM Verzekeringen Goes
2035 Te voet door Vlaanderen: Antwerpen Sijpe-Delvaux P.M., van de en Nauwelaerts F. 1968 Tielt
2036 Te voet door Vlaanderen: Oost-Vlaanderen Sijpe-Delvaux P.M., van de en Nauwelaerts F. 1970 Tielt
2034 Te voet door Vlaanderen: West-Vlaanderen Sijpe-Delvaux P.M., van de en Nauwelaerts F. 1967 Tielt

Pagina 23 van 28 Resultaten 3301 - 3450 van 4185