Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 22 van 28 Resultaten 3151 - 3300 van 4185

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
4146 B023 Reinaert de , Uit het Middelnederlands zo getrouw mogelijk in modern proza overgebracht door Mussche Achilles 1964 Meulenhoff Amsterdam
4134 B023 Reinaert de vos Hubert Slings 1999 University Press Amsterdam
2082 Reinaert de vos - Reineke Fuchs: Tentoonstelling van boeken, prenten en doeken te Hulst in 1994 Goethe 1994 Hulst
2080 Reinaert de Vos berijmd in 1834 door Jan Frans Willems naar de versie uit de 12e eeuw. Willems, Jan Frans 1995 Mechelen
1060 Reinaert de Vos in het boek en de beeldende Kunsten. 1955
2083 Reinaert de Vos in prent en exlibris: catalogus van de internationale exlibriswedstrijd. Feliers W. en van Daele R. red. 1996 Sint-Niklaas
2089 Reinaert de Vos naar de verschillende uitgaven van het Middeleeuwse epos herwrocht door Stijn Streuvels en André van der Vossen. 1997 Terhole
4120 B030 Reinaert de Vos, de middeleeuwse satire door Altena, Ernst van 1979 Ploegsma Amsterdam
2063 B041 Reinaert de Vos, de Middeleeuwse satire hertaald door Altena, Ernst van 1991 Goossens Tricht
4157 B041 Reinaert de Vos, Naar de oudste berijming uit de twaalfde eeuwen en opnieuw in 1834 berijmd door Jan Frans Willems Willems, Jan Frans 1977 Bert Bakker Amsterdam
4159 B036 Reinaert de Vos, Naar de oudste berijming uit de twaalfde eeuwen en opnieuw in 1834 berijmd door Jan Frans Willems Willems, J.F. 1958 Bert Bakker Den Haag
2077 Reinaert den Vos Biesbroeck, Elisabeth 1997 Hulst
2067 B039 Reinaert en Renart. Het dierenepos Van den Vos Reynaerde vergeleken met de oud Franse Roman de Renart deel 1 Bouwman A. Th. 1991 Prometeus Amsterdam
2066 B039 Reinaert en Renart. Het dierenepos van den Vos Reynaerde vergeleken met de oud Franse Roman de Renart deel 2 Bouwman A. Th. 1991 Prometeus Amsterdam
1056 B039 Reinaert primair. Over het geïntendeerde publiek en de oorspronkelijke funktie van Van den vos Reinaerde Oostrom, F.R. van 1983 HES Utrecht
2079 B037 Reinaerts streken van 2000 voor tot 2000 na Christus Janssens, Jozef en Rik van Daele 2000 Davidsfonds Leuven
2086 B037 Reineke Fuchs Jaspert, Werner 1962 H. Cobet Verlag Frankfurt A.M.
4127 B037 Reintje de Vos Gallis, Rita 1958 Uitgeversfirma L. Opdebeek Antwerpen
4153 B039 Reintje de Vos jonge dieren 7 Davidson, Gladys 0 Duwaer & Zonen Amsterdam
4175 B039 Reintje en Rankje Nerum, Albert van 1957 De Branding Antwerpen
4131 B023 Reintje, roodbaardje en geelstaartje Albert van Nerum 1957 De branding Antwerpen
3612 B096 Reisboek van West Zeeuws-Vlaanderen Enzinck, Willem 1985 Pieters Groede
3472 Reiswijzer van den Algemeene Nederlandschen Wielrijders-Bond. Hoofdstuk II. Zeeland, Noord-Brabant en Limburg Nieuwenhuis, H.G. (bew.) 1914 G.J. Thieme Nijmegen
2472 Reizend Zeeuws Volkstoneel 1953-1958 lustrumboekje 1958 Reizend Zeeuws Volkstoneel Hulst
2343 Reizend Zeeuws Volkstoneel 1953-1963 lustrumboekje 1963 Reizend Zeeuws Volkstoneel Hulst
828 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 Krüger, J.B. 0 Bergen op Zoom
829 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 Krüger, J.B. 0 Bergen op Zoom
830 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 Krüger, J.B. 0 Bergen op Zoom
820 B077 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 deel 1a Heeringa, K. 1926 Kemink & zoon Utrecht
821 B077 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 deel 1b Heeringa, K. 1926 Kemink & Zoon Utrecht, inventaris
822 B072 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 deel 2 Heeringa, K. 1932 Kemink & Zoon Utrecht
823 B076 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 deel 3 Heeringa, K. 1932 Kemink & Zonen Utrecht
2640 B067 Relaas uit 't Land van Waas. Tijdingen van toen en vandaag Clippeleyer, Walter & Wouter Vloebergh 1982 Uitgeverij Danthe Sint-Niklaas
719 Relation des Troubles de Gand sous Charles-Quint, par un anonyme; suivie de trois cent trente documents inédits sur cet événement Gachard, M 0 Bruxelles 1846
832 Relationes status van het Bisdom Roermond Cornelissen, J.D.M. 0
2676 Religie en cultuur in hedendaags nederland Kroesen, Justin e.a. 2010 Van Gorcum Groningen
571 Repressieve maatregelen tegen bedelarij in de 17e en 18e eeuw in Zeeland Eerenbeemt, H.F.J.M. van den 1975 Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen Middelburg
1409 Resoluties Magistraat Hulster Ambacht 1694=1789 Riemens, L. 1986 Zaamslag
1821 Restauratie aan het abdijcomplex te Middelburg 1940 - 1971 Lussanet de Sablonière, H. de 1980 Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening Middelburg
3598 B182 Reunie 2002 Openbare lagere school Nieuwvliet . 2002 reunie comité Nieuwvliet
2794 Reunie op 't duin. Mondriaan en tijdgenoten in Zeeland van Vloten, Francisca e.a. 1994 Waanders Uitgevers Zwolle
3342 Reunie Openbare lagere school Cadzand 9 mei 1998 van Dale-Adriaansen, Marie 1998 Openbare school Cadzand
3827 B112 Reuzen en geuzen van Vlaanderen. 10 eeuwen volksverhalen en volksgebruiken Tristan, Frédérick 1981 Uitg. Publiboek/Baart Borsbeek
4365 Reverendissimo in Chriso Patri, AC Domino, D. IOANNI Maldero Maldero 0
1483 Revue Belge de Philologie et d'Histoire 1924 La Société pour le progrès des Etudes Philologiques et Historiques
1176 Revue Internationale d'Histoire Militaire (Edition Neerlandaise), nr. 19 1957 La Haye
2069 B036 Reynaert bloemleest Tiecelijn. Een selectie van bijdragen uit 5 jaar Tiecelijn. Daele, Rik van , et al. 1993 Tiecelijn-Reynaert St-Niklaas
4165 B058 Reynaert de Vos Roover, Kris de 1999 Duerinck Kloosterzande
4000 B036 Reynaert de vos - een kleine geschiedenis van het middeleeuwse dierenepos Schalley, Niels 2018 Kanselarij phoebus foundation Antwerpen
4189 B037 Reynaert de Vos 1794 Goethe - Hulst Gielen, W. (samenst.) 1994 Reynaertstichting Hulst
4005 B040 Reynaert de vos door Willem die madocke maecte Cauteren, Katharina van, Rik van Daele, Patrick Bernauw 2018 Kanselarij Phoebus Foundation vzw Gent
4190 B041 Reynaert de vos in prent en exlibris Feliers, Willy en Rik van Daele 1996 Tiecelijn-Reynaert Sint-Niklaas
1051 Reynaert de Vos, spreuken en gezegden, samengesteld door F. van den Berg en verlucht met vier etsen en een tekening door E.Ausloos. 1978 Middelburg
2058 B058 Reynaert de Vos. Stripverhaal. Roover K., de en Rijssen M. 2007 Intergemeentelijk project "Het land van Reynaert". Sint-Niklaas
2074 B036 Reynaert den Vos oft Der Dieren Oordeel Verzandvoort, Drs Erwin, et al. 1988 Berghmans Antwerpen / Apeldoorn
4130 B023 Reynaert in tweevoud Deel 1 Van den vos Reynaerde Bouwman André en Besamusca Bart 2002 Bert Bakker Amsterdam
4147 B023 Reynaert in tweevoud deel II Reynaerts historie Wackers, Paul 2002 Bert Bakker Amsterdam
2061 B036 Reynaert Ommeganck Hulst 16 sept 1984. Programmaboekje. onbekend 1984 Reynaertstichting Hulst
4156 B037 Reynaerts Wraak Faes, Willem & Leo 0 uitgeverij van de Berg Enschede
4174 B037 Reynard, Renart, Reinaert Varty, Kenneth 1999 Amsterdam University Press Amsterdam
4155 B039 Reynardus Vulpes Huygens, R. B. C. 1968 W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle
1678 Rietstaps Handboek der Heraldiek Pama, C. 1987 Leiden
3935 B110 Rijk polderland verdwenen onder baggerzand Reyn, Edmond 2007 Drukkerij Smits Wommelgem
1420 Rijksdienst van het Oudheidkundig Bodemonderzoek 1978 Rijksdienst van het Oudheidkundig Bodemonderzoek
1220 Rik Poot. Geïllustreerde tentoonstellingscatalogus van sculpturen. 1975 Brussel
3816 B066 Rimpelingen de Wolf, Judith 1992 Belgisch Werk tegen kanker Gent
3592 RMAS Schoondijke 1943-1990 Sommeyer, J.M.Q. (eindred.) 1990 R.A.M.S. Schoondijke
963 B144 Robert Fruin's Verspreide Geschriften dl. 6 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
964 B140 Robert Fruin's Verspreide Geschriften dl. 7 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1903 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
965 B140 Robert Fruin's Verspreide Geschriften dl. 8 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1903 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
967 B133 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 10 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 's-Gravenhage
968 B146 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 11 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 's-Gravenhage
959 B133 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 2 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
960 B146 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 3 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff, Martinus 's-Gravenhage
961 B146 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 4 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
962 B144 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 5 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
966 B133 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 9 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 's-Gravenhage
958 B146 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl.1 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
2950 Robert Loder en Rienck hemmema Slicher von Bath, B.H. 1958
1201 Roger Raveel 1950-1954 ... Een kreatief moment na het expressionisme Platteeuw, Roland 1974 Tielt
3068 Romaans Brabant. Actieve recreatie - natuurbeleving Van Remoortere, Julien 1983 Helios nv Antwerpen
1458 Romana Contact van het Oudheidkundig Genootschap 1965
2281 Rome roept. Hofwijk, J.W. 1949 Uitgeverij De Koepel Nijmegen
833 Rome-1935. Herinneringen aan de onvergetelijke Romereis, georganiseerd door de Katholieke Jeugdverenigingen van de Bisdommen Breda, 's-Hertogenbosch en Roermond 21 april-1 mei 0
1393 Romeinse rechtsterminologie in de merovingische tijd. Cessio: receptie of nieuw begrip? Geyter, J. de 1972
1809 B109 Rond 't hof. Boerderijen en boerenleven in Zeeland Smallegange, G. 2003 De Koperen Tuin Goes
649 B083 Rond de overstromingen in de Wase Polders Alois, broeder Hieronymiet 0 onbekend st Niklaas
2805 Rond de poldertoren jrg 33, nr 2-3 (zwin en lissewege) Coornaert, M. e.a. 1991 Geschied- en heemk. Kring St-Guthago Knokke
3340 Rond de poldertorens Keyser, Rene de (red.) 1982 Kring Heemk. & Geschiedenis 'Sint-Guthago' wvl Oostkerke
2913 Rond haard en erf van Veghel, Silvester 1953 uitgeverij Helmond Helmond
432 B114 Rondom 'Neuzen' I, Vries, Johan de 1980 Art. groep Zeeland Terneuzen
2886 Rondom de Cour. De geschiedenis en hetbestemming van het complex Saint Louis te Oudenbosch Buijs, Mark J.J.G. 2001 Heemk. Kring Broeder Christofoor Oudenbosch
3560 Rondom de kribbe Elaut, Alex & Marc Wouters 1998 Pandora Antwerpen
618 Rondom Pachtcontract II. Het Kroondomein Dalsum, H.A. van 1905 Hulst
2482 Rood groen. V.V. Philippine jubileumeditie 40 jaar jong Thans, Willy e.a. (red.) 1995 V.V. Philippine Philippine
1736 B030 Rotterdam Papers V. A contribution to prehistoric, roman and medieval archaelogy Trierum, M.C. van en H.E. Henkes 1986 Rotterdam
4205 B030 Rotterdam Papers VII, a contribution to Mediaval Archaeology meerdere 1992 Carmiggelt, A. Rotterdam
1749 B030 Rotterdam papers, II , A contribution to medieval archeology meerdere 1975 Renaud, J.G.N. Rotterdam
2180 B088 Rouwbord Henricus Bornius 1617-1675. Restauratieverslag Ivens, Ronny 2014 Hulst
3623 Rouwkransen voor de Schelde? Heirbout, Karel 0 Heirbout Sint-Niklaas
3006 Rundvee Maliepaard, C.H.J. e.a. (red.) 1948 uitg. Contact Amsterdam
2018 Rupelmonde aan de Schelde Landeghem, Petrus, van 0 Kloosterzande
2131 B018 S.O.S. in de Wielingen, Scheepscalamiteiten in het Vlaams kustgebied Heijkoop C. 2012 Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlanderen Aardenburg
3933 Saaftinge. 1570- verloren 1972- behouden? 1972 Stichting Het Zeeuwse Landschap Goes
3947 Saeftinge, een Zeeuws landschap Nienhuis, P.H. 1976 Het Zeeuwse Landschap Goes
3946 B010 Saeftinghe vegetatiekaart 1:10.000 1972 Drs.J.Leemans en Drs.B.Verspaandonk 1980 Het Zeeuwse Landschap Heinekenszand
2388 Saeftinghe, een Zeeuws Landschap Nienhuis, P.H. & B.J. Smulders (red.) 1976 Zeeuws Nieuws jrg 2 nr 1 Heinkenszand
2386 Saeftinghe, uit schor en slik Buise, Marc A. 2008 HZL Wilhelminadorp
1889 B087 Saeftinghe, verdonken land Buise, Marc en George Sponselee 1996 Duerinck bv Kloosterzande
1890 B014 Saeftingheboek Sponselee, G.M.P. 1975 De Steltkluut Terneuzen
383 Saeftinhje, vegetatiekaart 1:10.000, 1972 Leemans, J. en B. Verspaandonk 1980 Heinkenszand
1997 Sagen en legenden uit het Waasland en het Dendermondse. Waelkens-Van Onsem Vera en De Belie Alfons 1995 Sint-Niklaas
269 Saillant kwartaalbericht van de Stichting Menno van Coehoorn en jaarboeken 0
1309 Saint-Wandrille et Saint-Pierre de Gand (IXe et Xe siècles) Werveke, H. van 1967
229 Sakke de zee-ratte en andere Zeeuwse jeugdherinneringen uit het begin van de eeuw. Slager, Kees 1997 De Koperen Tuin Goes
3762 B167 Saksisch bloed door Vlaamse aderen Van Roeyen, Rosita 2015 Uitg. Van de Berg Almere
1862 B018 Sas van Gent en het Zeeuws-Vlaanderen van weleer Kuiper, Egbert de 1996 van Geyt d.o.o. Ljubljana
413 B018 Sas van Gent in oude ansichten deel 2 Slock, R. 1980 Europese Bibliotheek Zaltbommel
2378 B171 Sasse KinderDichtbundel Bibliotheekdag 1989 onbekend 1989 Sas van gent
2852 Satelliet beeld atlas van Nederland 1991 Robas productions/Top. Dienst Emmen
1525 Scaldis. Jaarboekje voor de Oudheidkunde en Geschiedenis van Zeeland en Zeeuwsch-Vlaanderen Vorsterman van Oyen, G.A. (red.) 1891 Wijtman P.G Middelburg
3387 B059 Sceattas and merovingian deniers from Domburg and Westenschouwen op den Velde, W. & C.J.F. Klaassen 2004 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Middelburg
1165 B161 Sceaux armoiriés des Pays-Bas et des Pays avoisinants (Belgique - Royaume des Pays Bas - Luxembourg - Allemagne - France) Receuil historique et héraldique deel 2 Raadt, J. Th. de 1899 Société Belge de Librairie Bruxelles
4294 B162 Sceaux armoiriés des Pays-Bas et des Pays avoisinants (Belgique - Royaume des Pays Bas - Luxembourg - Allemagne - France) Receuil historique et héraldique deel 4 Raadt, J.-Th. de 1903 Société Belge de Librairie Bruxelles
1164 B161 Sceaux armoiries des Pays-Bas et des Pays avoisinants (Belgique -Royaume des Pays Bas - Luxembourg - Allemagne - France) Recueil historique et héraldique deel 1 Raadt, J. Th. de 1898 Société Belge de Librairie Bruxelles
4293 B152 Sceaux armoiriés des Pays-Bas et des Pays avoisinants (Belgique -Royaume des Pays Bas - Luxembourg - Allemagne - France) Recueil historique et héraldique deel 3 Raadt, J.-Th. de 1901 Société Belge de Librairie Bruxelles
1162 B160 Sceaux et armoiries des villes, communes , échevinages, châtellenies, métiers et seigneuries de la Flandre ancienne et moderne Vicomte de Ghellinck Vaernewyck 1935 Desclée de Brouwer et cie. Paris
3663 B020 Scharnierend gewest. 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen 1814-2014 Bauwens, André & Hans Krabbendam (red.) 2014 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
225 B106 Schatten in de bodem! Zeeuwse muntvondsten Toussaint, Iris, van Ginkel, Evert. 1992 De Koperen Tuin Goes
3805 B097 Schatten uit de Schelde Bos, Hans e.a. 1987 Markiezenhof Bergen op Zoom
2746 Scheepsbergers in actie op de Westerschelde. Bergings bedrijf Van den Akker Vriend, Martin & Ellen de 1998 De Koperen Tuin Goes
1819 Scheldegezichten Damme, Romain van, en P. Verdurmen 1990 Groede
191 B048 Scheldegotiek. Een zoektocht door Zeeland. Spijkerboer, G. met medewerking van L.J. de Klerk 2001 Europese bibliotheek Zaltbommel
2822 B071 Schepen op de Schelde Seghers, M. & R. de Bock 1967 de Sikkel n.v. Antwerpen
343 B083 Schets van den economischen toestand van Vlaanderen Fris, Victor 1900 A. Siffer Gent
3345 Schets van een Middelburgs regent Bonifacius Mathias Pous, 1744-1797 Backerra, Fransje 1988 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg
626 Schets van een Natuurrecht Dalsum, H.A. van 1916 Middelburg
627 Schets van een Natuurrecht Dalsum, H.A. van 1916 Middelburg
3382 Schetsen uit Zeeland. Herdruk uitgave 1875 Coster, Charles de 1979 Merlijn Middelburg
1344 Scheuring in het Brusselse Liberalisme. De krachtmeting van 9 maart 1847 tussen doctrinairen en radicalen. Witte, Els 1968
2839 Schippers - Slepers - Reders. 225 jaar scheepvaartgeschiedenis van de familie Muller Muller, Frederik 2006 Scheldt information Services Terneuzen
1531 Schippers, Slepers, Reders. 225 scheepsbouwgeschiedenis van de familie Mulder Muller, F. 2006 Schelde information service Terneuzen
2339 school voor verpleegkunde vh St. Liduina-ziekenhuis 0 Hulst
3075 B180 Schoolatlas der Algemene en Vaderlandse Geschiedenis Bont, A.L. de 1948 P. Noordhoff N.V. Groningen
2466 Schoolgids 1984-1985 St.-Clemens mavo 1984 Hulst
1853 B105 Schoolkinderen in Axel Dieleman, Gré 1995 van Geyt productions Hulst
156 Schoolkinderen in Terneuzen Dieleman. G. 1996 Van Geyt
3757 Schools Eede vroeger Staelens, W. (samenst) 1974 Sint Jozefschool Eede
1529 Schout Pieter Pietersz. Nuyts en zijn voorouders schout van Etten, Leur en Sprundel. Bijdrage tot de geschiedenis van vier generaties Nuyts Aertssens, C. 2006 Dr. Koevoets Etten-Leur
1036 Schouwtoneel der Natuur of samenspraaken over de Bijsonderheden der Natuurlijke Histori, 14-e deel Le Clercq, P. 1749 Amsterdam

Pagina 22 van 28 Resultaten 3151 - 3300 van 4185