Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 22 van 32 Resultaten 3151 - 3300 van 4788

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
2891 B226 Monumenten en oorlogstijd Jaarboek Monumentenzorg 1995 van Laanen, Dirk e.a. (red.) 1995 Waanders Uitgevers Zwolle
3175 B282 Monumenten gids SVE SVE 0 Lannoo Tielt
3435 B236 Monumenten Reisboek van Nederland. deel:Zeeland, Noord-Brabant en Limburg Roy van Zuydewijn, Noortje de 1991 SDU uitgeverij Amsterdam
2407 B192 Monumentenatlas van Nederland , 1100 historische nederzettingen in kaart Steegh, Arthur 1985 De Walburg Pers Zutphen
3913 Monumentengids Hoflack, Marijke 0 Stichting Vlaams Erfgoed Brussel
3985 B053 Monumentenwet en archeologie Klok, R.H.J. 1969 Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek Amersfoort
1130 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes Monumentenzorg 1978
1132 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1978
1133 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1978
1134 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1978
1135 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1978
1136 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1980
1137 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1980
1138 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1981
1139 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1981
1140 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1981
1131 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes xxx 1978 xxxx
4227 Monuments of the Polish 0 Warchau
766 B032 Monuments pour servir à I'Histoire des Provinces de Namur, de Hainaut et de Luxembourg, recueillis et publiés pour la première fois par le Baron De Reiffenberg tome VI Le baron de Reiffenberg 1854 Hayez, M. Bruxelles
767 B208 Monuments pour servir à I'Histoire des Provinces de Namur, de Hainaut et de Luxembourg, recueillis et publiés pour la première fois par le Baron De Reiffenberg tome VIII Le baron de Reiffenberg 1848 Hayez, M. Bruxelles
765 B206 Monuments pour servir à I'Histoire des Provinces de Namur, de Hainaut et de Luxembourg, tome 1 baron de Reiffenberg 1844 M. Hayez, imprimeur de la commission royale d'histoire Bruxelles
4417 B206 Monuments pour servir a l'histoire des provinces de Namur, de Hainaut et de Luxembourg, tome 7 Baron de Reiffenberg 1847 Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique Bruxelles
3804 B211 Mooi Zeeland Broeder, D.L. et al. 1934 VVV Zeeland Middelburg
3295 B294 Moslims in Zeeland. Leven met een ander geloof Osman, Selma e.a. 1991 Prov. Opbouworg. Stichting Zld Middelburg
998 Motieven op merklappen Stallaert, Th.J. 0
4069 B033 MR. G. Groen van Prinsterer Schutte, Dr. G. J. 1977 Oosterbaan & Le Cointre B.V. Goes
2285 B239 Mr. Johan Moorman. Een Hulsters Dichter Meertens, P.J. 1956 OHK De Vier Ambachten Hulst
1935 Mr.Johan Adriaen van de Perre (1738 - 1790) Portret van een Zeeuws regent, mecenas en leifhebber van nuttige wetenscahppen Zuidervaart, H.J. 0
1666 Mr.M.P.C.Bakhuizen van de Brink 1925 Utrecht
2571 B302 Muir's Historical Atlas. Ancient medieval & Modern Treharne, R.F. & Harold Fullard (eds) 1976 George Philip and Son Ltd London
1124 1124 Museum en geschiedenisonderwijs Roorda, J.J. 1978 staatsuitgeverij 's- Gravenhage
3466 Museum en museumonderwijs Comm. Modernisering Leerplan 1978 Staatsdrukkerij "s-Gravenhage
1123 Museumboek voor Zeeland Hofman, Wim 1980 Baarn
2730 B344 Museumboek voor Zeeland Hofman, Wim 1980 Bosch & Keuning nv Baarn
1127 Museumdag '80. Verslag van de Zeeuwse Culturele Dag, gehouden op 2 april 1980 in de Schouwburg te Middelburg 0
2300 B361 Museumgids Streekmuseum De Vier Ambachten Museumcommissie 1991 OHK De Vier Ambachten Hulst
1429 Museumvisie 1981 Nederlandse Museumvereniging
2488 Muziekvereniging "Nooit Gedacht" 50 jaar 1953-2003 Terugblik op een halve eeuw "t muziek van de Graauw" 0 Jubileumboek
1551 B059 Mysteries in Zeeland Adelmund, Martijn.J. 2006 Bruna Utrecht
298 B319 Na 40 jaar... Gedenkboek uitgegeven door het Schoolbestuur en de Bond van oudleerlingen bij het 40-jarig bestaan van de R.K. Landbouwschool te Hulst onder redactie van Ir. J.P.M. van der Wolf en C.J. Vercauteren 1920-1960 van der Wolf j.P.M. en Vercauteren C.J. 0 Duerinck-Krachten bv Kloosterzande
1807 B005 Na honderd jaren. De inval der Belgische Muitelingen in Zeeland (1830) Wessels, A.M. 1930 Oudheidkundige Vereeniging "De Bevelanden" Goes
127 B009 Naamlijst van de inwoners van de Vier Ambachtenvermeld in de Gentse buitenpoortregisters (1477-1492 Dankaart, M.-J. 1992 M.-J. Dankaart Boekhoute
4617 B286 Naar Aanleg en Tempo deeltje 2 Lugtmeijer, HJ en Boers, J. 1956 Thieme & Cie Zutphen
4816 B326 Naar aanleg en tempo deeltje 7 H.J. Lugtmeijer en J. Boers 1966 N.V. W.J. Thieme & Cie Zutphen
4600 B284 Naar zelfstandig rekenen meer / weer 11 Kuipers, N en De Groot, E 1978 Wolters-Noordhoff Groningen
4591 B284 Naar zelfstandig rekenen meer / weer 12 Kuipers, N en De Groot, E 1978 Wolters-Noordhoff Groningen
4594 B284 Naar zelfstandig rekenen meer / weer 7 Kuipers, N en De Groot, E 1978 Wolters-Noordhoff Groningen
4596 B284 Naar zelfstandig rekenen meer / weer 8 Kuipers, N en De Groot, E 1978 Wolters-Noordhoff Groningen
4586 B286 Naar Zelfstandig Rekenen meer 5 Kuipers, N. en de Groot, E. 1978 Wolters - Noordhof Groningen
4725 B324 Naar zelfstandig rekenen taken 10 Kuipers, N., et al. 1978 Wolters-Noordhoff Groningen
4829 B326 Naar zelfstandig rekenen taken 4 N.Kuipers, R.H. Zandvoort, H.M. Venekamp, E. de Groot 1978 Wolters-Noordhoff Groningen
4728 B324 Naar zelfstandig rekenen taken 9 Kuipers, N. et al. 1978 Wolters-Noordhoff Groningen
4774 B325 Naar zelfstandig rekenen XIII-B Zandvoort R.H. ; Venekamp H.M. ; Kuipers N. 1965 Wolters, J.B. Groningen
4715 B324 Naar zelfstandig rekenen. optellen en aftrekken 1-20 Zandvoort, R.H., H.M. Venekamp, N. Kuipers 1962 J.B. Wolters Groningen
4709 B324 Naar zelfstandig rekenen. weer 10 Kuipers, N. & E. de Groot 1978 Wolters-Noordhoff Groningen
4629 B285 Naar zelfstandig rekenen. Weer 9, Meer 9 N. Kuipers/E. de Groot 1978 Wolters-Noordhoff Groningen
3206 B290 nakomelingen van Elisabeth de Witte dochter van Judocus de Witte en Johanna Henderica Cremers als oudste inwoonster van Nederland Schelfhout, Em. 1978 Em. Schelfhout Hengstdijk
2859 B188 Nat & droog. Nederland met andere ogen bekeken. Rijkswaterstaat 200 jaar Bendeler, Guusje e.a. (samenst.) 1998 Architectura & Natura pers Amsterdam
2949 B272 Nationaal Landbouwbeleid Platenburg, Th.J. 1947 K.N.B.T.B. s-Gravenhage
2778 B238 Nationale Kleederdrachten Livestro-Nieuwenhuis, Fea 1987 Uitgeverij Terra Zutphen
4014 B022 Nationale landstormdag te 's Gravenhage 27 september 1928 ter herdenking van het 10-jarigbestaan van den bijzonderen vrijwilligen landstorm anoniem 0 Ned. Rotogravure-mij. Leiden
3102 B239 Nationale zangbundel voor Roomsch Nederland Comm. Fed. R.K. Ver. Voor Volkszang 1912 Fed. R.K. Vereenigingen voor volkszang Amsterdam
3194 Nationale zangbundel voor Roomsch nederland 1917 Fed. R.K. Ver. Voor Volkszang Utrecht
4544 B269 Nationale Zangbundel voor Roomsch Nederland tweede bundel diverse 1912 R.K. Boekcentrale Amsterdam
3363 B288 Natuur in Zeeland. Tussen zee en zoom Halfwerk, Winant 1996 De Koperen tuin Goes
1484 Natuur- en Stedenschoon 1927 Vereeniging voor Natuur- en Stedenschoon Antwerpen
3312 B308 Natuurgeweld in de Nederlanden Fallaux, Emile e.a. 1974 Reader's Digest Amsterdam
3901 B218 Natuurhistorische documentatie Oost - Zeeuwsch - Vlaanderen Oost De Steltkluut 1987 Vogelwacht De Steltkluut onbekend
2238 B343 Natuurhistorische dokumentatie Oostlijk Zeeuws-Vlaanderen. Aanwezig in de openbare bibliotheek te Hulst anoniem 1977 Vogelwacht de steltkluut terneuzen
2265 Natuurhistorische dokumentatie Oostlijk Zeeuws-Vlaanderen. Aanwezig in de openbare bibliotheek te Hulst 1977 Vogelwacht de steltkluut terneuzen
5090 B350 Natuurkunde ten dienst der Katholieke lagere scholen en herhalingsscholen. Legdeur G.B. 1920 Electrische Drukkerij v.h. St. Gregoriushuis Utrecht
3729 B230 Natuurlijk West Zeeuws-Vlaanderen Cooijmans, J. (samenst.) 0 A3 Publi Design Oostburg
4857 B328 Natuurlijke historie deel II plantkunde Boerman, J.W. & K.M. Knip 1926 J.B. Wolters Groningen
4854 B328 Natuurlijke historie. I dierkunde Boerman, J.W. en K.M. Knip 1913 J.B. Wolters Groningen
2234 B230 Natuurstemmen Buise, M. e.a. 2001 Uitgave De Steltkluut Hulst
2723 B263 Natuurtochten in Nederland 5 Zeeland van Laake, pieter-Paul 2003 Het 7 dal Nijmegen
49 B269 Nazomer Brakman. W. 2003 Querido Amsterdam
3626 B271 Nederland dichterbij. Zeeland Strijbos, Eric e.a. 1996 reader's digist Amsterdam
1843 B235 Nederland één onbekend 0 Weenink & Snel Den Haag
3779 Nederland en de evangelische Salzburgers Schultz Jacobi, J.C. 1981 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
2749 B197 Nederland en de zee. Een eeuwig durende strijd Aartsma, Koen (red.) 1977 Zomer & Keuning Wageningen
921 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
922 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
923 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
924 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
925 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
926 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
3680 Nederland in den Oorlog Vervooren, F. & W.C. Kentie 1940 A.W. Bruna & zoon Utrecht
3681 Nederland in den Oorlog deel 2 Vervooren, F. & W.C. Kentie 1940 A.W. Bruna & zoon Utrecht
3682 Nederland in den Oorlog deel 3 Vervooren, F. & W.C. Kentie 1942 A.W. Bruna & zoon Utrecht
3683 Nederland in den Oorlog deel 4 Vervooren, F. 0 A.W. Bruna & zoon Utrecht
3684 Nederland in den Oorlog deel 6 Vervooren, F. 0 A.W. Bruna & zoon Utrecht
3685 Nederland in den Oorlog deel 7 Vervooren, F. 0 A.W. Bruna & zoon Utrecht
3375 B505 Nederland vanuit de lucht Riedé, Leo (tekst) 0 Reader's Digest Amsterdam
3552 B195 Nederland wat ben je nog mooi Haan, TJ.W.R. de, e.a.(samenst.) 1974 Tirion Amsterdam
2543 B361 Nederlands Adelsboek Campo Hartman, W.F. del (hoofdred.) 1960 W.P. van Stockum & Zoon s-Gravenhage
1919 Nederlands Archievenblad 0
933 Nederlands Geschiedenis en Volksleven in schetsen, met staalgravuren naar de schilderijen van de Historische Galerij der Maatschappij Arti et Amicitiae, door W. Steelink, J.H. Rennefeld, C.L. van Kesteren en H. Sluijter D. Jzn Lennep, J. van, W. Moll en J. ter Gouw 0 Leiden
1928 Nederlands Koningin en de Prins der Nederlanden in Zeeland Hartman, H.J.G. 1908 Middelburg/Altorffer
3183 B271 Nederlands Openluchtmuseum Ned. Openlucht Museum 1981 Drukkerij Tesink Zutphen
3728 B294 Nederlands Repertorium van Familienamen Meertens, P.J. (red.) 1967 Van Gorcum Assen
2596 B241 Nederlands vlaggenboek Sierksma, Kl. 1962 Het Spectrum Utrecht
996 Nederlands Volksleven in den oogst-tijd, folkloristische film in zes afdeelingen met een naspel Ven, D.J. van der 1926
3091 B270 Nederlands volkslied, 287 Nederlandse liederen en canons Pollman, Jop & Piet Tiggers (samenst.) 1971 Uitgeverij De Toorts Heemstede
2102 Nederlands vroegste geschiedenis in beeld Holwerda J. 0
1067 B031 Nederlandsche Gedichten uit de veertiende eeuw van Jan Boen-dale, Hein van Aken en anderen, naar het Oxfordsch handschrift Snellaert, F.A. 1869 F.-A. Snellaert Brussel
789 Nederlandsche Historische literatuur, besproken door N. Japikse Japikse, N. 0
1185 B038 Nederlandsche liederen uit vroegeren tijd Scheltema, J.H. 1885 E.J. Brill Leiden
2914 B272 Nederlandsche Volkskunde. Zuid-Holland en Zeeland Waterink, J. e.a. 1931 P. Noordhoff Groningen
1011 B017 Nederlandse Majolica Korf, Dingeman 0 C.A.J. van Dishoeck Bussum
3303 B227 Nederlandse monumenten in beeld Elzenga, E. 1975 Boch & Keuning bv Baarn
4732 B322 Nederlandse spraakkunst Terwey, t. 1911 Wolters Groningen
4712 B325 Nederlandse Taal 5 Mededelingen van het Algemeen Pedagogische Centrum F. Evers en dr. L. van Gelder 1972 Wolters-Noordhoff NV Groningen
1149 Nederlandse vestingen Bruijn, C.A. de en H.R. Reinders 0 Fibulareeks, nr. 3
3332 B287 Neeltje Lokerse: Van Zeeuwse dienstbode tot strijdbaar activiste (1868-1954) Spits, Josine 1988 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg
2902 B042 Neerland's Zeemacht in Oorlog Kroese, A. 1944 The Netherlands Publ. Comp. London
4228 B143 Neerlands koningin en de Prins der Nederlanden in Zeeland- Gedenkboek van het verblijf van H.M. en Z.K.H., 12, 13, 14 september 1907 Hartman, H.J.G. 1908 J.C. en W. Altorffer Middelburg
1828 B006 Negentiende-eeuwse restauratiepraktijk en actuele monumentenzorg Mayer, De J (red.) 1999 U.Pers Leuven
270 Nehalennia, bulletin van de Werkgroep Historie en Archeologie van Het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen en de Zeeuwse Vereniging voot Dialectonderzoek 0 Zeeuws genootschap Middelburg
1389 Nehalennia, déesse germanigue ou celtigue? Laet, Sigfried J. de 1971
2685 B227 Nicolaas, de duivel en de doden Janssen, Louis 1993 Amboboeken Baarn
3765 B020 Niemandsland in Staats verband Bauwens, A.R. e.a. 2004 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
142 Niemandsland in Staatsverband. West-Zeeuws-Vlaanderen ten tijde van de Republiek en daarna Bauwens. A.R. eindred. 2004 Heemk.Kring West-Z.-Vl.
1740 B024 Nieuw gezicht op Oud Werk. Industriële Archeologie: introductie en bibliografie Dalen, Juur. A. van en Willem Boon 1986 Rotterdam
1904 Nieuw Namen en Onze Lieve Vrouw van Hulsterloo, legende en historie Baar, J. de 1995
4624 B284 Nieuw taalboek voor de lagere school Reynders, Jos. M. 1929 Boekencentrale Amsterdam
2462 B252 Nieuw-Namen en Onze-Lieve-Vrouw van Hulsterloo Baar, J. de e.a. (red.) 1995 werkgr. OLV van Hulsterloo Nieuw-Namen
391 B065 Nieuw-Namen in oude ansichten Wauters, A. 1975 Europese bibliotheek Zaltbommel
553 A1 Nieuwe Cronyk van Zeeland, eerste deel Smallegange, M. 1696 Middelburg
1511 B050 Nieuwe Geographische Nederlandsche Reise- en Zak-atlas divers 1773 Jan Christiaan Sepp Amsterdam
4792 B325 Nieuwe Rekenschool rekenboek voor de lagere school zesde stukje A berekeningen in de practijk Boosman R. ; Bos R. 1901 Noordhoff P. Groningen
4735 B321 Nieuwe rekenschool. Rekenboek voor de Lagere School - tweede stukje B Boosman, R. & Bos, R. 1907 P. Noordhof. Groningen
4890 B321 Nieuwe rekenschool. Rekenboek voor de Lagere School - vierde stukje A Boosman en Ros 1901 Noordhoff, P. Groningen
5119 B351 Nieuwe rekenschool. Rekenboek voor de Lagere School - vierde stukje B R. Boosman en R.Bos 1911 P. Noordhoff Groningen
271 Nieuwsbrief Archeologie Zeeland Zuidwesterheem 0
354 Nieuwsbrief Heemkundige Vereniging Terneuzen 0 Vereniging Oud-Terneuzen Terneuzen
1343 Nog vóór de Eerste Internationale: socialist en flamingant Fransiscus "Kapneus" Bilen (1819-1881). Devreese, D.E. 1968
4183 B013 Non Omnis Moriar Kajpus Czeslaw & Dam Van Omer 0 Het streekboek Nieuwkerken-Waas
3498 B271 Nooit in burger. Gesprekken met de laatste vrouwen in klederdracht Broekema, Pauline 1991 BZZTôH s-Gravenhage
2413 B088 Noord en Zuid. Eenheid en tweeheid in de lage Landen Geyl, P. 1960 Het Spectrum Utrecht
1002 Noord-Brabantsch Sagenboek Sinninghe, J.R.W. 0 Scheveningen
2826 B287 Noppen in de klei. Voetbal in Zeeland sinds 1890 Jonge, Peter de (eindred.) 1987 PZC Middelburg
3890 B179 nota Ossenisse - Baalhoek anoniem 1972 Provinciale Planologische Dienst voor Zeeland Middelburg
3628 B346 Nota soortenbeleid. Flora en fauna van Zeeland Provincie 2001 Provincie Zeeland Middelburg
1398 Notaires d'officialité dans le diocèse de Tournai au 13e siècle. Vleeschouwers-van Melkebeek, M. 1972
1301 Note pour servir à l'étude archéologique des villages desertes en Belgique Verhulst, A. 1967
1312 Note sur la date de la donation de Charles le Chauve pour l'abbaye de Saint-Bertin Caenegem, R.C. van 1967
1308 Note sur la preuve dans la procédure en cas de flagrant délit en droit Franc Ganshof, F.L. 1967
1270 Note sur une charte de Baudouin V comte de Flandre pour Saint-Pierre de Lille 1966
1269 Note sur une charte de Thierry d'AIsace, comte de Flandre, intéressant la propriété foncière à Saint-Omer Ganshof, F.L. 1965

Pagina 22 van 32 Resultaten 3151 - 3300 van 4788