Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 22 van 28 Resultaten 3151 - 3300 van 4170

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
2063 Reinaert de Vos, de Middeleeuwse satire hertaald door Altena, Ernst, van 1991 Goossens Tricht
1046 Reinaert de Vos, Naar de oudste berijming uit de twaalfde eeuwen opnieuw in 1834 berijmd Hellinga, W.G.S. 1964 Bert Bakker/ Daamen N.V. Den Haag
2077 Reinaert den Vos Biesbroeck, Elisabeth 1997 Hulst
2067 Reinaert en Renart. Het dierenepos Van den Vos Reynaerde vergeleken met de oud Franse Roman de Renart deel 1 Bouwman A. Th. 1991 Prometeus Amsterdam
2066 Reinaert en Renart. Het dierenepos van den Vos Reynaerde vergeleken met de oud Franse Roman de Renart deel 2 Bouwman A. Th. 1991 Prometeus Amsterdam
1056 Reinaert primair. Over het geïntendeerde publiek en de oorspronkelijke funktie van Van den vos Reinaerde Oostrom, F.R. van 1983 HES Utrecht
2079 Reinaerts streken van 2000 voor tot 2000 na Christus Janssens, Jozef en Daele, Rik, van 2000 Davidsfonds Leuven
2086 Reineke Fuchs Jaspert, Werner 0 Frankfurt A.M.
4127 Reintje de Vos Rita Gallis 1958 Opdebeek Antwerpen
4153 Reintje de Vos jonge dieren 7 Davidson, Gladys 0 Duwaer & Zonen Amsterdam
4175 Reintje en Rankje Nerum, Albert van 1957 De Branding Antwerpen
4131 reintje, roodbaartje en geelstaartje Albert van Nerum 1957 De branding Antwerpen
3612 Reisboek van West Zeeuws-Vlaanderen Enzinck, Willem 1985 Pieters Groede
3472 Reiswijzer van den Algemeene Nederlandschen Wielrijders-Bond. Hoofdstuk II. Zeeland, Noord-Brabant en Limburg Nieuwenhuis, H.G. (bew.) 1914 G.J. Thieme Nijmegen
2472 Reizend Zeeuws Volkstoneel 1953-1958 lustrumboekje 1958 Reizend Zeeuws Volkstoneel Hulst
2343 Reizend Zeeuws Volkstoneel 1953-1963 lustrumboekje 1963 Reizend Zeeuws Volkstoneel Hulst
1405 Rekening van Vrederic, rentmeester van al Zeeland 0 Historisch genootschap Utrecht Utrecht
828 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 Krüger, J.B. 0 Bergen op Zoom
829 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 Krüger, J.B. 0 Bergen op Zoom
830 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 Krüger, J.B. 0 Bergen op Zoom
820 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 deel 1a Heeringa, K. 1926 Kemink & zoon Utrecht
821 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 deel 1b Heeringa, K. 1926 Kemink & Zoon Utrecht
822 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 deel 2 Heeringa, K. 1932 Kemink & Zoon Utrecht
823 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 deel 3 Heeringa, K. 1932 Kemink & Zonen Utrecht
2640 Relaas uit 't Land van waas. Tijdingen van toen en vandaag Clippeleyer, Walter & Wouter Vloebergh 1982 Uitgeverij Danthe Sint-Niklaas
719 Relation des Troubles de Gand sous Charles-Quint, par un anonyme; suivie de trois cent trente documents inédits sur cet événement Gachard, M 0 Bruxelles 1846
832 Relationes status van het Bisdom Roermond Cornelissen, J.D.M. 0
2676 Religie en cultuur in hedendaags nederland Kroesen, Justin e.a. 2010 Van Gorcum Groningen
571 Repressieve maatregelen tegen bedelarij in de 17e en 18e eeuw in Zeeland Eerenbeemt, H.F.J.M. van den 1975 Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen Middelburg
1409 Resoluties Magistraat Hulster Ambacht 1694=1789 Riemens, L. 1986 Zaamslag
1821 Restauratie aan het abdijcomplex te Middelburg 1940 - 1971 Lussanet de Sablonière, H. de 1980 Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening Middelburg
3598 Reunie 2002 Openbare lagere school Nieuwvliet 2002 reunie comité Nieuwvliet
2794 Reunie op 't duin. Mondriaan en tijdgenoten in Zeeland van Vloten, Francisca e.a. 1994 Waanders Uitgevers Zwolle
3342 Reunie Openbare lagere school Cadzand 9 mei 1998 van Dale-Adriaansen, Marie 1998 Openbare school Cadzand
3827 Reuzen en geuzen van Vlaanderen. 10 eeuwen volksverhalen en volksgebruiken Tristan, Frédérick 1981 Uitg. Publiboek/Baart Borsbeek
4365 Reverendissimo in Chriso Patri, AC Domino, D. IOANNI Maldero Maldero 0
1483 Revue Belge de Philologie et d'Histoire 1924 La Société pour le progrès des Etudes Philologiques et Historiques
1176 Revue Internationale d'Histoire Militaire (Edition Neerlandaise), nr. 19 1957 La Haye
2069 Reynaert bloemleest Tiecelijn. Een selatie van bijdragen uit 5 jaar Tiecelijn. twintig auteurs 1993 St-Niklaas
4165 Reynaert de Vos Roover, Kris de 1999 Duerinck Kloosterzande
4005 Reynaert de vos meerder 2018 Kanselarij Phoebus Foundation vzw Gent
4000 Reynaert de vos - een kleine geschiedenis van het middeleeuwse dierenepos Niels Schalley 0 Phoebus focus
4189 Reynaert de Vos 1794 Goethe - Hulst Gielen, W. (samenst.) 1994 Reynaertstichting Hulst
4190 Reynaert de vos in prent en exlibris 1996 Tiecelijn-Reynaert Sint Niklaas
1051 Reynaert de Vos, spreuken en gezegden, samengesteld door F. van den Berg en verlucht met vier etsen en een tekening door E.Ausloos. 1978 Middelburg
2058 Reynaert de Vos. Stripverhaal. Roover K., de en Rijssen M. 2007 Intergemeentelijk project "Het land van Reynaert". Sint-Niklaas
2074 Reynaert den Vos oft Der Dieren Oordeel 1988 Berghmans Antwerpen / Apeldoorn
4130 Reynaert in tweevoud Deel 1 Van den vos Reynaerde Bouwman André en Besamusca Bart 2002 Bert Bakker Amsterdam
4147 Reynaert in tweevoud deel II Reynaerts historie Wackers, P 2002 Bert Bakker Amsterdam
2061 Reynaert Ommeganck Hulst 21 sept 1980. Programmaboekje. 1984 Reynaertstichting Hulst
4156 Reynaerts Wraak Faes Willem&Leo 0 van de Berg Enschede
4174 Reynard, Renart, Reinaert Varty, Kenneth 1999 Amsterdam University Press Amsterdam
4155 Reynardus Vulpes Huygens, R. B. C. 1968 W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle
1678 Rietstaps Handboek der Heraldiek Pama, C. 1987 Leiden
3935 Rijk polderland verdwenen onder baggerzand Reyn, Edmond 2007 Drukkerij Smits Wommelgem
1420 Rijksdienst van het Oudheidkundig Bodemonderzoek 1978 Rijksdienst van het Oudheidkundig Bodemonderzoek
1220 Rik Poot. Geïllustreerde tentoonstellingscatalogus van sculpturen. 1975 Brussel
3816 Rimpelingen de Wolf, Judith 1992 Belgisch Werk tegen kanker Gent
3592 RMAS Schoondijke 1943-1990 Sommeyer, J.M.Q. (eindred.) 1990 R.A.M.S. Schoondijke
963 Robert Fruin's Verspreide Geschriften dl. 6 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
964 Robert Fruin's Verspreide Geschriften dl. 7 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 's-Gravenhage
965 Robert Fruin's Verspreide Geschriften dl. 8 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 's-Gravenhage
967 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 10 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 's-Gravenhage
968 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 11 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 's-Gravenhage
959 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 2 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
960 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 3 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff, Martinus 's-Gravenhage
961 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 4 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
962 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 5 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
966 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 9 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 's-Gravenhage
958 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl.1 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
2950 Robert Loder en Rienck hemmema Slicher von Bath, B.H. 1958
1201 Roger Raveel 1950-1954 ... Een kreatief moment na het expressionisme Platteeuw, Roland 1974 Tielt
3068 Romaans Brabant. Actieve recreatie - natuurbeleving Van Remoortere, Julien 1983 Helios nv Antwerpen
1458 Romana Contact van het Oudheidkundig Genootschap 1965
2281 Rome roept. Hofwijk, J.W. 1949 Uitgeverij De Koepel Nijmegen
833 Rome-1935. Herinneringen aan de onvergetelijke Romereis, georganiseerd door de Katholieke Jeugdverenigingen van de Bisdommen Breda, 's-Hertogenbosch en Roermond 21 april-1 mei 0
1393 Romeinse rechtsterminologie in de merovingische tijd. Cessio: receptie of nieuw begrip? Geyter, J. de 1972
1809 Rond 't hof. Boerderijen en boerenleven in Zeeland Smallegange, G. 2003 De Koperen Tuin Goes
649 Rond de overstromingen in de Wase Polders Alois, broeder 0
2805 Rond de poldertoren jrg 33, nr 2-3 (zwin en lissewege) Coornaert, M. e.a. 1991 Geschied- en heemk. Kring St-Guthago Knokke
3340 Rond de poldertorens Keyser, Rene de (red.) 1982 Kring Heemk. & Geschiedenis 'Sint-Guthago' wvl Oostkerke
2913 Rond haard en erf van Veghel, Silvester 1953 uitgeverij Helmond Helmond
432 Rondom 'Neuzen' I, Vries, Johan de 1980 Art. groep Zeeland Terneuzen
2886 Rondom de Cour. De geschiedenis en hetbestemming van het complex Saint Louis te Oudenbosch Buijs, Mark J.J.G. 2001 Heemk. Kring Broeder Christofoor Oudenbosch
3560 Rondom de kribbe Elaut, Alex & Marc Wouters 1998 Pandora Antwerpen
618 Rondom Pachtcontract II. Het Kroondomein Dalsum, H.A. van 1905 Hulst
2482 Rood groen. V.V. Philippine jubileumeditie 40 jaar jong Thans, Willy e.a. (red.) 1995 V.V. Philippine Philippine
1736 Rotterdam Papers V. Landschap en bewoning rond de mondingen van Rijn, Maas en Schelde. Trierum, M.C. van en H.E. Henkes 1986 Rotterdam
4205 Rotterdam Papers VII, a contribution to Mediaval Archaeology 1992 Rotterdam
1749 Rotterdam papers, vol. 2. A contribution to medieval archeology 1975 Rotterdam
2180 Rouwbord Henricus Bornius 1617-1675. Restauratieverslag Ivens, Ronny 2014
3623 Rouwkransen voor de Schelde? Heirbout, Karel 0 Heirbout Sint-Niklaas
3006 Rundvee Maliepaard, C.H.J. e.a. (red.) 1948 uitg. Contact Amsterdam
2018 Rupelmonde aan de Schelde Landeghem, Petrus, van 0 Kloosterzande
2131 S.O.S. in de Wielingen, Scheepscalamiteiten in het Vlaams kustgebied Heijkoop C. 2012 Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlanderen Aardenburg
3933 Saaftinge. 1570- verloren 1972- behouden? 1972 Stichting Het Zeeuwse Landschap Goes
3947 Saeftinge, een Zeeuws landschap Nienhuis, P.H. 1976 Het Zeeuwse Landschap Goes
3946 Saeftinghe vegetatiekaart 1:10.000 1972 Drs.J.Leemans en Drs.B.Verspaandonk 1980 Het Zeeuwse Landschap Heinekenszand
2388 Saeftinghe, een Zeeuws Landschap Nienhuis, P.H. & B.J. Smulders (red.) 1976 Zeeuws Nieuws jrg 2 nr 1 Heinkenszand
2386 Saeftinghe, uit schor en slik Buise, Marc A. 2008 HZL Wilhelminadorp
1889 Saeftinghe, verdonken land Buise, Marc en George Sponselee 1996 Kloosterzande
1890 Saeftingheboek Sponselee, G.M.P. 1975 De Steltkluut Terneuzen
383 Saeftinhje, vegetatiekaart 1:10.000, 1972 Leemans, J. en B. Verspaandonk 1980 Heinkenszand
1997 Sagen en legenden uit het Waasland en het Dendermondse. Waelkens-Van Onsem Vera en De Belie Alfons 1995 Sint-Niklaas
269 Saillant kwartaalbericht van de Stichting Menno van Coehoorn en jaarboeken 0
1309 Saint-Wandrille et Saint-Pierre de Gand (IXe et Xe siècles) Werveke, H. van 1967
229 Sakke de zee-ratte en andere Zeeuwse jeugdherinneringen uit het begin van de eeuw. Slager, Kees 1997 De Koperen Tuin Goes
3762 Saksisch bloed door Vlaamse aderen Van Roeyen, Rosita 2015 Uitg. Van de Berg Almere
1862 Sas van Gent en het Zeeuws-Vlaanderen van weleer Kuiper, Egbert de 1996 van Geyt d.o.o. Ljubljana
413 Sas van Gent in oude ansichten (d. 2) Slock, R. 1980 Europese Bibliotheek Zaltbommel
2378 Sasse Kinder Dichtbundel Bibliotheekdag 1989 1989 Sas van gent
2852 Satelliet beeld atlas van Nederland 1991 Robas productions/Top. Dienst Emmen
1525 Scaldis. Jaarboekje voor de Oudheidkunde en Geschiedenis van Zeeland en Zeeuwsch-Vlaanderen Vorsterman van Oyen, G.A. (red.) 1891 Wijtman P.G Middelburg
3387 Sceattas and merovingian deniers from Domburg and Westenschouwen op den Velde, W. & C.J.F. Klaassen 2004 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Middelburg
1165 Sceaux armoiriés des Pays-Bas et des Pays avoisinants (Belgique - Royaume des Pays Bas - Luxembourg - Allemagne - France) Receuil historique et héraldique deel 2 Raadt, J. Th. de 1899 Société Belge de Librairie Bruxelles
4294 Sceaux armoiriés des Pays-Bas et des Pays avoisinants (Belgique - Royaume des Pays Bas - Luxembourg - Allemagne - France) Receuil historique et héraldique deel 4 Raadt, J.-Th. de 1903 Société Belge de Librairie Bruxelles
1164 Sceaux armoiries des Pays-Bas et des Pays avoisinants (Belgique -Royaume des Pays Bas - Luxembourg - Allemagne - France) Recueil historique et héraldique deel 1 Raadt, J. Th. de 1898 Société Belge de Librairie Bruxelles
4293 Sceaux armoiriés des Pays-Bas et des Pays avoisinants (Belgique -Royaume des Pays Bas - Luxembourg - Allemagne - France) Recueil historique et héraldique deel 3 Raadt, J.-Th. de 1901 Société Belge de Librairie Bruxelles
1162 Sceaux et armoiries des villes, communes , échevinages, châtellenies, métiers et seigneuries de la Flandre ancienne et moderne Ghellinck Vaernewijkck, vicomte de 1935 Brouwer, D. Paris
3663 Scharnierend gewest. 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen 1814-2014 Bauwens, André & Hans Krabbendam (red.) 2014 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
225 Schatten in de bodem! Zeeuwse muntvondsten Toussaint, Iris, van Ginkel, Evert. 1992 De Koperen Tuin Goes
3805 Schatten uit de Schelde Bos, Hans e.a. 1987 Markiezenhof Bergen op Zoom
2746 Scheepsbergers in actie op de Westerschelde. Bergings bedrijf Van den Akker Vriend, Martin & Ellen de 1998 De Koperen Tuin Goes
1819 Scheldegezichten Damme, Romain van, en P. Verdurmen 1990 Groede
191 Scheldegotiek. Een zoektocht door Zeeland. Spijkerboer, G. met medewerking van L.J. de Klerk 2001 Europese bibliotheek Zaltbommel
2822 Schepen op de Schelde Seghers, M. & R. de Bock 1967 de Sikkel n.v. Antwerpen
343 Schets van den economischen toestand van Vlaanderen in het midden der 15-de eeuw Fris, Victor 1900 A. Siffer Gent
3345 Schets van een Middelburgs regent Bonifacius Mathias Pous, 1744-1797 Backerra, Fransje 1988 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg
626 Schets van een Natuurrecht Dalsum, H.A. van 1916 Middelburg
627 Schets van een Natuurrecht Dalsum, H.A. van 1916 Middelburg
3382 Schetsen uit Zeeland. Herdruk uitgave 1875 Coster, Charles de 1979 Merlijn Middelburg
1344 Scheuring in het Brusselse Liberalisme. De krachtmeting van 9 maart 1847 tussen doctrinairen en radicalen. Witte, Els 1968
2839 Schippers - Slepers - Reders. 225 jaar scheepvaartgeschiedenis van de familie Muller Muller, Frederik 2006 Scheldt information Services Terneuzen
1531 Schippers, Slepers, Reders. 225 scheepsbouwgeschiedenis van de familie Mulder Muller, F. 2006 Schelde information service Terneuzen
2339 school voor verpleegkunde vh St. Liduina-ziekenhuis 0 Hulst
3075 Schoolatlas der Algemene en Vaderlandse Geschiedenis Bont, A.L. de 1948 P. Noordhoff N.V. Groningen
2466 Schoolgids 1984-1985 St.-Clemens mavo 1984 Hulst
1853 Schoolkinderen in Axel Dieleman, Gré 1995 van Geyt productions Hulst
156 Schoolkinderen in Terneuzen Dieleman. G. 1996 Van Geyt
3757 Schools Eede vroeger Staelens, W. (samenst) 1974 Sint Jozefschool Eede
1529 Schout Pieter Pietersz. Nuyts en zijn voorouders schout van Etten, Leur en Sprundel. Bijdrage tot de geschiedenis van vier generaties Nuyts Aertssens, C. 2006 Dr. Koevoets Etten-Leur
1036 Schouwtoneel der Natuur of samenspraaken over de Bijsonderheden der Natuurlijke Histori, 14-e deel Le Clercq, P. 1749 Amsterdam
355 Schrick van Vlaenderen en Brabandt etc., aenghedaen door sijn Hoogheydt Frederick Hendrick, Prince van Orangien, met den Optocht, Belegheringhe en In-nemen van de stercke Stadt Hulst 1645 Middelburg
5 Schrick van Vlaenderen. en Brabandt etc. In desen laetsten druck verbetert vermeerdert met veel notabele Historiën; van 't gene in 't Jaer 1645 soo in 't Leger als in alle d'Op-tochten, en insonderheydt van dien Notabelen Tocht en Marche van Sijn Hooghey Beuckelaer. C. 1646 Anthony de Later Middelburg
3720 Schuiven in de tijd Glashouwer, J.W, e.a. 2000 Kerk en Israël Zeeland Middelburg
3609 Scouting Sluis jubileumuitgave '45 - '95 Eggermont, W. (samenst.) 1995 Scouting Sluis
3902 SDO Lamswaarde 25 jaar onbekend 1988 onbekend Hontenisse
840 Sententien en indagingen van den Hertog van Alba, uitgesproken en geslagen in zijnen Bloedtraedt; mitsgaders die van bijzondere steden tegen verscheidene zo Edellieden als voornaeme Burgers en inwoonders van Hollandt, Zeelandt en andere Provincien, van de Marcus, Jacob 1735 Hendrik Vieroot Amsterdam
2942 Sentimentele Aardrijkskunde Zeeuwse Mijmeringen Ritter, P.H. e.a. 1974 Zuid-Hollandsche Uitgeversmij Den Haag
2727 Sentimentele aardrijkskunde. Zeeuwse mijmeringen Ritter, P.H. 1954 Zuid-Holl. Uitg. mij Den haag

Pagina 22 van 28 Resultaten 3151 - 3300 van 4170