Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 21 van 30 Resultaten 3001 - 3150 van 4431

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
3206 B290 nakomelingen van Elisabeth de Witte dochter van Judocus de Witte en Johanna Henderica Cremers als oudste inwoonster van Nederland Schelfhout, Em. 1978 Em. Schelfhout Hengstdijk
2859 B188 Nat & droog. Nederland met andere ogen bekeken. Rijkswaterstaat 200 jaar Bendeler, Guusje e.a. (samenst.) 1998 Architectura & Natura pers Amsterdam
2949 B272 Nationaal Landbouwbeleid Platenburg, Th.J. 1947 K.N.B.T.B. s-Gravenhage
2778 B238 Nationale Kleederdrachten Livestro-Nieuwenhuis, Fea 1987 Uitgeverij Terra Zutphen
4014 B022 Nationale landstormdag te 's Gravenhage 27 september 1928 ter herdenking van het 10-jarigbestaan van den bijzonderen vrijwilligen landstorm anoniem 0 Ned. Rotogravure-mij. Leiden
3102 B239 Nationale zangbundel voor Roomsch Nederland Comm. Fed. R.K. Ver. Voor Volkszang 1912 Fed. R.K. Vereenigingen voor volkszang Amsterdam
3194 Nationale zangbundel voor Roomsch nederland 1917 Fed. R.K. Ver. Voor Volkszang Utrecht
4544 B269 Nationale Zangbundel voor Roomsch Nederland tweede bundel diverse 1912 R.K. Boekcentrale Amsterdam
3363 B288 Natuur in Zeeland. Tussen zee en zoom Halfwerk, Winant 1996 De Koperen tuin Goes
1484 Natuur- en Stedenschoon 1927 Vereeniging voor Natuur- en Stedenschoon Antwerpen
3312 B308 Natuurgeweld in de Nederlanden Fallaux, Emile e.a. 1974 Reader's Digest Amsterdam
3901 B218 Natuurhistorische documentatie Oost - Zeeuwsch - Vlaanderen Oost De Steltkluut 1987 Vogelwacht De Steltkluut onbekend
2238 Natuurhistorische dokumentatie Oostlijk Zeeuws-Vlaanderen. Aanwezig in de openbare bibliotheek te Hulst anoniem 1977 Vogelwacht de steltkluut terneuzen
2265 Natuurhistorische dokumentatie Oostlijk Zeeuws-Vlaanderen. Aanwezig in de openbare bibliotheek te Hulst 1977 Vogelwacht de steltkluut terneuzen
3729 B230 Natuurlijk West Zeeuws-Vlaanderen Cooijmans, J. (samenst.) 0 A3 Publi Design Oostburg
2234 B230 Natuurstemmen Buise, M. e.a. 2001 Uitgave De Steltkluut Hulst
2723 B263 Natuurtochten in Nederland 5 Zeeland van Laake, pieter-Paul 2003 Het 7 dal Nijmegen
49 B269 Nazomer Brakman. W. 2003 Querido Amsterdam
3626 B271 Nederland dichterbij. Zeeland Strijbos, Eric e.a. 1996 reader's digist Amsterdam
1843 B235 Nederland één onbekend 0 Weenink & Snel Den Haag
3779 Nederland en de evangelische Salzburgers Schultz Jacobi, J.C. 1981 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
2749 B197 Nederland en de zee. Een eeuwig durende strijd Aartsma, Koen (red.) 1977 Zomer & Keuning Wageningen
921 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
922 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
923 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
924 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
925 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
926 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
3680 Nederland in den Oorlog Vervooren, F. & W.C. Kentie 1940 A.W. Bruna & zoon Utrecht
3681 Nederland in den Oorlog deel 2 Vervooren, F. & W.C. Kentie 1940 A.W. Bruna & zoon Utrecht
3682 Nederland in den Oorlog deel 3 Vervooren, F. & W.C. Kentie 1942 A.W. Bruna & zoon Utrecht
3683 Nederland in den Oorlog deel 4 Vervooren, F. 0 A.W. Bruna & zoon Utrecht
3684 Nederland in den Oorlog deel 6 Vervooren, F. 0 A.W. Bruna & zoon Utrecht
3685 Nederland in den Oorlog deel 7 Vervooren, F. 0 A.W. Bruna & zoon Utrecht
3375 B171 Nederland vanuit de lucht Riedé, Leo (tekst) 0 Reader's Digest Amsterdam
3552 B195 Nederland wat ben je nog mooi Haan, TJ.W.R. de, e.a.(samenst.) 1974 Tirion Amsterdam
2543 Nederlands Adelsboek Campo Hartman, W.F. del (hoofdred.) 1960 W.P. van Stockum & Zoon s-Gravenhage
1919 Nederlands Archievenblad 0
933 Nederlands Geschiedenis en Volksleven in schetsen, met staalgravuren naar de schilderijen van de Historische Galerij der Maatschappij Arti et Amicitiae, door W. Steelink, J.H. Rennefeld, C.L. van Kesteren en H. Sluijter D. Jzn Lennep, J. van, W. Moll en J. ter Gouw 0 Leiden
1928 Nederlands Koningin en de Prins der Nederlanden in Zeeland Hartman, H.J.G. 1908 Middelburg/Altorffer
3183 B271 Nederlands Openluchtmuseum Ned. Openlucht Museum 1981 Drukkerij Tesink Zutphen
3728 B294 Nederlands Repertorium van Familienamen Meertens, P.J. (red.) 1967 Van Gorcum Assen
2596 B241 Nederlands vlaggenboek Sierksma, Kl. 1962 Het Spectrum Utrecht
996 Nederlands Volksleven in den oogst-tijd, folkloristische film in zes afdeelingen met een naspel Ven, D.J. van der 1926
3091 B270 Nederlands volkslied, 287 Nederlandse liederen en canons Pollman, Jop & Piet Tiggers (samenst.) 1971 Uitgeverij De Toorts Heemstede
2102 Nederlands vroegste geschiedenis in beeld Holwerda J. 0
1067 B031 Nederlandsche Gedichten uit de veertiende eeuw van Jan Boen-dale, Hein van Aken en anderen, naar het Oxfordsch handschrift Snellaert, F.A. 1869 F.-A. Snellaert Brussel
789 Nederlandsche Historische literatuur, besproken door N. Japikse Japikse, N. 0
1185 B038 Nederlandsche liederen uit vroegeren tijd Scheltema, J.H. 1885 E.J. Brill Leiden
2914 B272 Nederlandsche Volkskunde. Zuid-Holland en Zeeland Waterink, J. e.a. 1931 P. Noordhoff Groningen
1011 B017 Nederlandse Majolica Korf, Dingeman 0 C.A.J. van Dishoeck Bussum
3303 B227 Nederlandse monumenten in beeld Elzenga, E. 1975 Boch & Keuning bv Baarn
4712 B325 Nederlandse Taal 5 Mededelingen van het Algemeen Pedagogische Centrum F. Evers en dr. L. van Gelder 1972 Wolters-Noordhoff NV Groningen
1149 Nederlandse vestingen Bruijn, C.A. de en H.R. Reinders 0 Fibulareeks, nr. 3
3332 B287 Neeltje Lokerse: Van Zeeuwse dienstbode tot strijdbaar activiste (1868-1954) Spits, Josine 1988 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg
2902 B042 Neerland's Zeemacht in Oorlog Kroese, A. 1944 The Netherlands Publ. Comp. London
4228 B143 Neerlands koningin en de Prins der Nederlanden in Zeeland- Gedenkboek van het verblijf van H.M. en Z.K.H., 12, 13, 14 september 1907 Hartman, H.J.G. 1908 J.C. en W. Altorffer Middelburg
1828 B006 Negentiende-eeuwse restauratiepraktijk en actuele monumentenzorg Mayer, De J (red.) 1999 U.Pers Leuven
270 Nehalennia, bulletin van de Werkgroep Historie en Archeologie van Het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen en de Zeeuwse Vereniging voot Dialectonderzoek 0 Zeeuws genootschap Middelburg
1389 Nehalennia, déesse germanigue ou celtigue? Laet, Sigfried J. de 1971
2685 B227 Nicolaas, de duivel en de doden Janssen, Louis 1993 Amboboeken Baarn
3765 B020 Niemandsland in Staats verband Bauwens, A.R. e.a. 2004 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
142 Niemandsland in Staatsverband. West-Zeeuws-Vlaanderen ten tijde van de Republiek en daarna Bauwens. A.R. eindred. 2004 Heemk.Kring West-Z.-Vl.
1740 B024 Nieuw gezicht op Oud Werk. Industriële Archeologie: introductie en bibliografie Dalen, Juur. A. van en Willem Boon 1986 Rotterdam
1904 Nieuw Namen en Onze Lieve Vrouw van Hulsterloo, legende en historie Baar, J. de 1995
4624 B284 Nieuw taalboek voor de lagere school Reynders, Jos. M. 1929 Boekencentrale Amsterdam
2462 B252 Nieuw-Namen en Onze-Lieve-Vrouw van Hulsterloo Baar, J. de e.a. (red.) 1995 werkgr. OLV van Hulsterloo Nieuw-Namen
391 B065 Nieuw-Namen in oude ansichten Wauters, A. 1975 Europese bibliotheek Zaltbommel
553 Nieuwe Cronyk van Zeeland, eerste deel Smallegange, M. 1696 Middelburg
1511 B050 Nieuwe Geographische Nederlandsche Reise- en Zak-atlas divers 1773 Jan Christiaan Sepp Amsterdam
271 Nieuwsbrief Archeologie Zeeland Zuidwesterheem 0
354 Nieuwsbrief Heemkundige Vereniging Terneuzen 0 Vereniging Oud-Terneuzen Terneuzen
1343 Nog vóór de Eerste Internationale: socialist en flamingant Fransiscus "Kapneus" Bilen (1819-1881). Devreese, D.E. 1968
4183 B013 Non Omnis Moriar Kajpus Czeslaw & Dam Van Omer 0 Het streekboek Nieuwkerken-Waas
3498 B271 Nooit in burger. Gesprekken met de laatste vrouwen in klederdracht Broekema, Pauline 1991 BZZTôH s-Gravenhage
2413 B088 Noord en Zuid. Eenheid en tweeheid in de lage Landen Geyl, P. 1960 Het Spectrum Utrecht
1002 Noord-Brabantsch Sagenboek Sinninghe, J.R.W. 0 Scheveningen
2826 B287 Noppen in de klei. Voetbal in Zeeland sinds 1890 Jonge, Peter de (eindred.) 1987 PZC Middelburg
3890 B179 nota Ossenisse - Baalhoek anoniem 1972 Provinciale Planologische Dienst voor Zeeland Middelburg
3628 Nota soortenbeleid. Flora en fauna van Zeeland Provincie 2001 Provincie Zeeland Middelburg
1398 Notaires d'officialité dans le diocèse de Tournai au 13e siècle. Vleeschouwers-van Melkebeek, M. 1972
1301 Note pour servir à l'étude archéologique des villages desertes en Belgique Verhulst, A. 1967
1312 Note sur la date de la donation de Charles le Chauve pour l'abbaye de Saint-Bertin Caenegem, R.C. van 1967
1308 Note sur la preuve dans la procédure en cas de flagrant délit en droit Franc Ganshof, F.L. 1967
1270 Note sur une charte de Baudouin V comte de Flandre pour Saint-Pierre de Lille 1966
1269 Note sur une charte de Thierry d'AIsace, comte de Flandre, intéressant la propriété foncière à Saint-Omer Ganshof, F.L. 1965
1303 Notes on canon law books in medieval Belgian book-lists Caenegem, R.C. van 1967
1381 Notes onomastigues sur les "Augustales Cognomina" et indication de statut. Duthoy, R. 1970
1167 B163 Notice sur le Cabinet Monétaire de S.A. Le Prince de Ligne Serrure, C. P. 1847 Gand
1169 Notice sur le Cabinet Monétaire de S.A. Le Prince de Ligne1 1913 Amsterdam
447 B223 Notice sur le mausolée de la famille De Gros, avec données historiques sur cette famille Vande Putte, Abbé F. 1842 J. Gailliard Brugge
4041 B206 Nouveau manuel complet de l'artificier. seconde partie pyrotechnie civile Vergnaud, A.D en P. 1865 la librairie encyclopédique de roret Parijs
1328 Nouvelles données sur l'histoire du Christianisme a Pessinonte Lambrechts, P., R. Bogaert 1969
4145 B041 Nu gaet reynaerde al huten spele Lulofs, F. 1975 thespa Amsterdam
2763 B199 NV "De Hoop" terneuzen Onbekend 1961 De Hoop Terneuzen
742 B263 Obituarium Sancti Johannis. Nécrologe de l'église St. Jean (St. Bavon) à Gand du XIII-e au XVI-e siêcle Pauw, Napoléon de 1889 l'académie royale des s iences, des lettres et des beaux-arts de belgique Bruxelles
2324 Odi. Een kwart eeuw van der Starre, Nel (samenst.) 1997 Toneelver. ODI Vogelwaarde
2359 Officieel programma van de groote feesten ter herdenking van het 35-jarig bestaan van de stad 1934 Winkeliersvereniging Terneuzen
296 B021 Officieel Programma van den Historischen Praalstoet en van andere feestelijkheden tijdens de Landbouwtentoonstelling te Hulst 3-7 sept. 1927. Intocht van Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen binnen de Poort van Hulst op 16 December 1350 divers 0 Jac. Duerinck-Krachten Kloosterzande
782 B204 Officieel Programmaboek van de Markiezaatsfeesten te Bergen op Zoom, 4-15 Juni 1938 Slootmans, C.J.F. 0 onbekend Bergen op Zoom
289 B294 Officieel verslag van den 4-den Bredaschen Katholiekendag te Hulst op 8 sept. 1908 Zeyl, J.J.F. van 1908 Zelandia Hulst
3900 B201 Om het behoud van Saefthinge Stichting behoud Saefthinge 1982 Stichting het Zeeuwse Landschap Heinkenszand
2389 B320 Om het behoud van saeftinghe Boom, Jan e.a. 1982 Stichting Behoud Saeftinghe Heinkenszand
3759 B105 Om prijs en plaats. De Middelburgse Teeken Akademie 1778-2003 Heyning, Cathy & Gerrit van Herwijnen 2004 Grote Zeeuwse Katernen Middelburg
3125 B310 Omdat ik zoveel van je hou. Nederlandse chansons en cabaretliederen 1895-1958 Klöters, Jacques 1991 Nijgh & Van Ditmar Onbekend
4280 B122 Omme dat leengoed es thoochste dinc van der weerelt dl.1 Opsomer, R. 1995 Algemeen rijksarchief Brussel
4281 B122 Omme dat leengoed es thoochste dinc van der weerelt dl.2 Opsomer, R. 1995 Algemeen rijksarchief Brussel
3955 Omoogjes en Cornelenpootjes. De techniek van tuleborduren Blaas-Dhont, Ina 2008 Ina Blaas-Dhont
3147 B282 Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering deel 1 Doornbosch, Ate (samenst.) 1987 Uitgeverij unipers Amsterdam
3140 B279 Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering deel 2 Doornbosch, Ate (samenst.) 1989 Uitgeverij unipers Amsterdam
3139 B282 Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering deel 3 Doornbosch, Ate (samenst.) 1991 Uitgeverij unipers Abcoude
1865 B055 Onder de linden Moerdijk, Marie-Cécile 1987 Michon bv BUssum
4645 B285 Onderwijzersboek, boeiend rekenen voor de lagere school. Tweede deeltje, voor het eerste leerjaar W.E. Wanders en drs. S. Bohncke 0 L.C.G. Malmberg 's-Hertogenbosch
3383 B179 Onderzoek Alternatieven Ontpoldering Westerschelde Commissie Maljers 2006 Middelburg
121 Onrust in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen. Stemming en reacties...na de Duitse inval….mei. juni en juli 1940 Francke. S.P.E. 1989 S.P.E. Francke Nijmegen
1477 Ons Erfdeel 1961 Stichting Ons Erfdeel
594 B239 Ons huis in Middelburg. Een beschouwing bij het ingebruik nemen door de Nat. Levensverzekeringsbank N.V. van de geheel gerestaureerde en in oorspronkelijke stijl gebrachte behuizing, Houtkaai 17 te Middelburg Kok, G.A. de 1961 . z.p.
2598 B202 ons land 70 millioen jaar geleden Umbgrove, J.H.F. 1956 Martinus Nijhoff s-Gravenhage
4713 B322 Ons speeluur Deel 1 Het openluchtspel op de lagere school 7e druk Douwes B.J. 0 J.B. Wolters Groningen
930 B033 Ons voorgeslacht in zijn dagelijks leven geschilderd deel 4 Hofdijk, W.J. 1873 Trap Leiden
931 B033 Ons voorgeslacht in zijn dagelijks leven geschilderd deel 5 Hofdijk, W.J. 1873 Trap Leiden
932 B033 Ons voorgeslacht in zijn dagelijks leven geschilderd deel 6 Hofdijk, W.J. 1873 Trap Leiden
1638 Ons voorgeslacht in zijn dagelijksch leven geschilderd. Hofdijk, W.J. 1873 Leiden
927 B027 Ons voorgeslacht in zijn dagelyksch leven geschilderd deel 1 Hofdijk, W.J. 1873 Heuvel van den , van Santen Leiden
928 B027 Ons voorgeslacht in zijn dagelyksch leven geschilderd deel 2 Hofdijk, W.J. 1874 Heuvel van den , van Santen Leiden
929 B027 Ons voorgeslacht in zijn dagelyksch leven geschilderd deel 3 Hofdijk, W.J. 1874 Santen, P. van Leiden
1105 Ons Vorstenhuis door de eeuwen 0 's-Gravenhage
1658 Ons vorstenhuis door de eeuwen Kerling, J.B. 1938 Kerling, J.B.J./Stockmans Antiquariaat Den Haag
1929 B226 Ons Zeeuwsch verleden schetsen-legenden-folkore-historie-plaats- en persoonsbeschrijving kerkhistorie uit de provincie Zeeland Wessels, A.M. 1933 J. van der Wal Bruinisse
2318 ontbieden ende bevelen. werkboek Barentsen-Geelhoed, A.C. 1984 Stichting Museum en Oudheidkamer Terneuzen
3352 B190 Ontstaan en Geschiedenis van de Nederlandse RK Landarbeidersbond Loerakker, A.J. 1944 onbekend
3896 B185 Ontstaan, ontwikkeling en einde van het Romeinse wereldrijk onbekend 0 onbekend onbekend
282 Ontstaansgeschiedenis van de Zwinstreek red. J. Claeys, F, Desoet, F. Maes, P. Naert en D. Pruuost 1981 Knokke-Heist
2245 B174 ontwerpplan voor het zorgverleningsproject in de regio OZVl. werkgroep Medisch Centrum Hulst 1986 Prov Raad voor volksgezondheid Middelburg
3741 B287 Ontwikkelingen Kernpatronen Zeeland 1971-1993 Thissen, F. 1994 Inst. Sociale Geografie UvA
3889 B179 Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing Tijdvak 2000-2005 anoniem 2000 Gemeente Terneuzen Terneuzen
2825 B185 Ontworsteld land Kok, G.A. de, e.a. 1960 G.W. den Boer Middelburg
2917 B225 Onze Folklore. Het jaar rond Molen, S.J. van der 1980 Elsevier Focus Amsterdam
2754 B200 Onze klederdrachten Nieuwhoff, Constance 1982 Zomer & Keuning Ede
2993 B272 Onze Landbouw Diepenhorst, P.A. 1933 J.H. Kok nv Kampen
4135 B039 Onze Reinaert op het Spoor Goossenaerts, J. 1959 Vereeniging voor Wetenschap Sint-Amandsberg
3938 B299 Onze stad, kindermusical 4 en 18 juni 1980 Verpaalen-Bessaguet, S. en J. Vergouwen-De Caluwé 1980 Kunstzinnige Vorming Hulst Hulst
1019 Onze tijd. Merkwaardige gebeurtenissen onzer dagen, op het gebied van Staatkunde, Geschiedenis, Land- en Volkenkunde, Kunsten, Wetenschappen, Nijverheid enz. Mitsgaders levens- en karakterschetsen van vermaarde tijdgenooten. Samengesteld door eene Vereeni 1854 Amsterdam
4474 221 Onze tyd veertiende deel tweede serie-vierde deel Duparc H.M. Dr. 1854 Gebroeders Diederichs Amsterdam
2530 B092 Onze vaderlandse geschiedenis Jansma, Klaas e.a. (red.) 1987 Inter-Combi van Seijen Leeuwarden
2959 B306 Onze Volkskunst Haan, Tjaard de 1979 Elsevier Amsterdam
2774 B166 Oog in oog met Zeeland Peters, Christ 1993 Van Geyt Productions Hulst
692 B031 Oorkondenboek der stad Gent (Gentsche stads- en baljuwrekeningen 1280-1336) 1 Vuylsteke, J. 1900 drukkerij F. Meyer-van Loo Gent
691 B061 Oorkondenboek der stad Gent (Gentsche stads- en baljuwrekeningen 1280-1336) 2 Vuylsteke, J. 1900 F. Meyer-Van Loo Gent
4402 B061 Oorkondenboek der stad Gent (Gentsche Stads- en Baljuwsrekeningen 1280-1315) uitleggingen diverse 1906 Vuylsteke Gent

Pagina 21 van 30 Resultaten 3001 - 3150 van 4431