Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 21 van 28 Resultaten 3001 - 3150 van 4185

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
4229 B074 Oude vaderlandsche rechtsbronnen- het rechtsboek van Den Briel , beschreven in vijf tractaten eerste reeks No. 1 Matthijssen , Jan 1880 Fruin en Pols 'S Gravenhage
4230 B074 Oude vaderlandsche rechtsbronnen- Oude rechtsbronnen der stad Breda , eerste reeks No. 14 Bezemer, W 1892 Bezemer, W Gemeentearchief Rotterdam 'S Gravenhage
1918 Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" 1929
4376 Oudheidkundige Repertoria Bauwens - Lesenne 1968 Brussel
15 Oudste rekening der kerk van Hulst. 1 oktober 1409 - 30 september 1410 Caland. F. 1882 Altorffer Middelburg
3624 Over Barre, Kirre, Koppe en al die andere … Een terugblik op 75 jaar VV Breskens Meijaard, Frans 1995 Voetbalver. Breskens Breskens
1064 Over Beatrijs. III De bronnen der Nederlandsche Beatrijs Stracke, D.A. S.J. 1927
1063 Over Beatrijs.II De interpolaties der Beatrijs Stracke, D.A. S.J. 1926
1065 Over Beatrijs.IV.Hoe oud is onze Beatrijs? Stracke, D.A. S.J. 1927
562 Over de aloude Zuidelijke grens van Zeeland Callenfels, H.A. 0
11 B042 Over de basiliek van de H. Willibrordus te Hulst en haar torens Brand, K.J.J.. samenst. 1994 K.J.J. Brand Hulst
546 B064 Over de bestuurlijke- en historisch-geografische ontwikkeling van Zeeuws-Vlaanderen Brand, K.J.J. 1983 K. Brand Hulst
1760 B064 Over de geschiedenis van de kerken in Zeeuwsch-Vlaanderen. Brand, K.J.J. en W.J.P. Brand 1986 streekmuseum IJzendijke Oostburg
1048 B036 Over De Vos Reinaert door Willem (die Madoc maakte) gevolgd door Reinaerts geschiedenis, waarin zijn latere lotgevallen zijn opgetekend onbekend 1979 Reinaert-druk Utrecht/Antwerpen
4122 B036 Over De Vos Reinaert door Willem (die Madoc maakte) gevolgd door Reinaerts geschiedenis, waarin zijn latere lotgevallen zijn opgetekend Nimwegen, Arjaan van ( Vertaling ) 1979 Het Spectrum B.V. Utrecht
3166 B067 Over Gent Hendryckx, Michiel et al. 1982 Stad Gent Gent
358 Over het ontstaan en de eerste stedelijke rechten van Hulst Brand, W.J.P. 1980 Streekmuseum De Vier Ambachten HULST
543 Over het ontstaan en de ontwikkeling van de Hont of Westerschelde Brand, K.J.J. 1983 Zeeuws Tijdschirft Middelburg
2264 B192 Over het ontstaan van de fortificaties in Oost Zeeuws Vlaanderen en aangrenzend gebied Brand, K.J.J. 1981 Zeeuws Tijdschrift nr 1 Middelburg
518 B021 Over het ontstaan van het Oost Zeeuws-Vlaamse polderland Brand, K.J.J. 1978 Zeeuws Tijdschrift Middelburg
4132 B036 Overdruk uit de nieuwe taalgids : Het onderzoek van vaktalen Gielen, Jos. J. 0 onbekend onbekend
4021 B043 Overdruk uit het "Tijdschrift voor taal en letteren" Gielen. Jos. J. 0 Henri Bergmans & Cie Tilburg
885 Overijsselse Plakkatenlijst. Lijst der rechtsvoorschriften vastgesteld voor de provincie Overijssel gedurende het tijdvak 1528-181, met inleidende aantekeningen omtrent de voor de rechtsgeschiedenis van Overijssel belangrijke oorkonden uit het middeleeuws Fockema, Andreus, Mr. S.J. en Mr. W. Downer 1961 Utrecht
3302 Overzetveren in Nederland van Dam, Arend e.a. 1992 Vrienden vd voetveren Ridderkerk
579 Overzetveren in Zeeland. Zevenhonderd jaar vervoer te water. Historische en rechtskundige beschouwingen met enige illustraties Sandberg, G.F. 1970 Middelburg
2251 B141 Overzicht van de aardrijkskunde, de vaderlandse bijbelse en kerkelijke geschiedenis voor de lagere school en scholen voor U.L.O. Willemsen, Joh.E. 1937 L.C.G. malmberg "s-Hertogenbosch
2186 Overzicht van de eigenaren behorende bij de kaart van het dorp Kloosterzande anno 1832 anoniem 2004 Gemeente-archief Hulst
617 Pachtcontract I. Proeve van een Program voor den RK. Boerenbond van Zeeuwsch-Vlaanderen O.D. uitgegeven ten bate van het Hoofdbestuur van dezen Bond, met voorwoord van Kapelaan TH. Buisrogge te Zundert Dalsum, H.A. van 1904 Hulst
4172 B041 Pade crom ende Menichfoude. Het Reynaert-onderzoek in de tweede helft van de twintigste eeuw Dijk, van H. en Wackers, P. 1999 Verloren Hilversum
3981 Paleografische kaarten Zeeland Holoceen Rijks Geologische Dienst RGD 1996 Rijks Geologische Dienst RGD Haarlem
1068 B001 Paléographie des Chartes et des Manuscripts du XI-me au XVII-me siècle Chassant, Alph. 1876 Auguste Aubry
3351 Parade der mannenbroeders Kaam van, Ben 1964 N.V. Gebr. Zomer&Keunings Uitg Wageningen
461 Paraphrases in omnes psalmos Davidicos Jansenius, Cornelius 1569 Leuven
3178 Parenteel van Cornelis (Maju) Mahu Maas-Klerks, Paul & Elly 2009
3943 B042 Parochie Boschkapelle 1925-1995 onbekend 1995 Hontenisse
3082 Parochie bundel voor de Nederlandse Kerkprovincie 0 Stichting nv Gooi En Sticht Hilversum
3633 Parochie Hoofdplaat 1795 - 1995 Verstraeten, Johan & Georges van Vooren 1995 Kerkbestuur Hoofdplaat
2205 Parochie van H. maria Hemelvaart Sas van Gent 1632-1982 anoniem 1982 Parochiebestuur Sas van Gent
1985 B106 Parochies en Hervormde Gemeenten in het land van Hulst, 1645-1988. Prinsen A. en de Bakker J. 2008 Gemeentearchief Hulst Hulst
3366 B182 Paspoort voor de Delta Graftdijk, Klaas 1959 Shell Verkoopmij s-Gravenhage
1292 Patarins ou Bogomiles reduits en esclavage Verlinden, Ch. 1966
2415 B052 Patriotisme en nationalisme in de Europeesche geschiedenis tot het einde der 19e eeuw Huizinga, J. 1940 H.D. Tjeenk Willink & zoon Haarlem
1232 Paul Joosten Geïllustreerde brochure t.g.v. een tentoonstelling van zijn werken. Bex, Flor en Phil Mertens 1976 Brussel
1225 Paul Van Hoeydonck. Geïllustreerde tentoonstellingscatalogus 1976 Turnhout
2437 B190 Peelanders. 15 levensverhalen van Noord-Bevelanders Bloemen, Ine 2012 Het Paard van Troje Goes
2228 B180 Pennestreek. Zeeuwsch-Vlaanderen van Grieken, Jos H & Andreas Schelfhout 1994 Toeristisch Bureau Zeeuws-Vlaanderen Terneuzen
2427 Per Imperatief Mandaat X Lauret, A.M. 1967 Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg
128 B021 Persoonsnamen in Hulster Ambacht 1300-1400. Persoonsnamen in de Vier Ambachten 14e en 15e eeuw Debrabandere, Frans en Maurits Gysseling 1999 Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie Vlaanderen
713 Petite Histoire de la ville de Gand et de ses institutions Heins, Maurice 1904 Gand
470 Petite Revue Illustrée de l'Art et de l'Archéolgie en Flandre 1900
87 B021 Philippine en het Zeeuwsch-Vlaanderen van weleer Kuijper, E. de 1996 Van Geyt Ljubljana
414 B020 Philippine in oude ansichten Slock, R. 1981 Europese Bibliotheek Zaltbommel
4389 B029 Philips van marnix van Sint Aldegonde Van Roey, J. et al 1998 uitgeverij Pandora Antwerpen
1849 B071 Pieter Paulus, een patriot uit Axel. 1753-1796 Bauwens, W.E.M. 1986 Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst
2093 B111 Pioniers aan de Oosterschelde 1598 - 1625 Welten J. 1986 de Bataafsche Leeuw Amsterdam
3541 Plannen rondom het Veerse meer 0 Kon. Ned. Heidemij Wageningen
567 Plantenlijst van Zeeland Jacobusse, C. 1981 Stichting Het Zeeuwse Landschap Heinkenszand
2711 Plat Zeeuws 'praotjes in 't klienket' Jonge, Rien de 0 De Koperen Tuin Goes
3650 Plattelandsvrouwen in Nederland en Afrika Kwekkeboom, Marja & Anneloes Steglich 0 COS Zeeland
4305 Plechten 1705-1795 (RA 1240 en 1241) 2015 Gemeentearchief Hulst Hulst
3119 plezier met muziek Heerkens, Ad 1969 Muusses Purmerend
1319 Pogingen tot opbeuring van de Gentse wolnijverheid bij de aanvang van de XIXe eeuw Coppejans-Desmedt, H. 1968
3782 Polder Peilen Boekhout, J.A.J. 1988 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
2496 B059 Poldermensen in oorlogstijd. Over De Bossenblie en de mensen die daar hun wortels hebben Doeselaar, Chiel van 2010 Stichting Bossenblie 350 jaar Axel
3544 Polders en waterschappen in het Hulsterambacht Kraker, A. de & W. Bauwens 2000 Duerinck bv Kloosterzande
2923 B166 Poldertaboes. Verzwegen of minder verzwegen geschiedenissen Winne, Fred de 2000 Franba VOF Sint-Laureins
4188 B026 Polegli na polu chwaly. Killed in Action. 1st Polish armoured division Venema, H. & J. van Alphen 1983 Generaal Maczek museum Breda
1295 Politiek en Pers. De verkiezingen van de gemeenteraad te Gent 1869-1878 Martens, Frida 1967
3287 Politiewerk mensenwerk. Een boekje over de Ned. Politie Peters, Kees e.a. (red.) 1991 Sypro Media Zutphen
4399 B058 Pomniki Pierwszej dywizji pancernej. Monuments of the polish armoured division, Zbigniew Mieczkowski, redactie 1989 Veritas Foundation Publication Centre Londen Engeland
3737 Portretten kleine basisscholen zeeland Lemmens, M. e.a. 0 RPC Zeeland Middelburg
1397 Post-Revolutionaire Contestatie. Priester Beeckman en zijn Blad "Het Brugse Vrye" (1848-1853). Eenoo, R. van 1972
1794 B049 Postale herinneringen. Vries, Joh. de 1980 drukkerij van Aken Terneuzen
2139 B079 Postgeschiedenis van het Nederlandse deel van de VIER AMBACHTEN Vermeulen C.H.A. 1992 Sluiskil
1013 B021 Potterie Eppens-van Veen, Jos H. 1963 Bussum
2209 Practisyns woordenboekje Kersteman, Franciscus Lievens 2005 Centr. Bureua voor genealogie Den Haag
1112 B038 Prehistorie en vroegste geschiedenis van ons land. Gids voor de verzameling Nederlandse oudheden, Rijksmuseum van oudheden te Leiden Louwe Kooijmans, L. en P. Stuart 1969 Staatsuitgeverij 's- Gravenhage
738 B128 Presbyteri Gandavum sive Gandavensium rerum Libri sex Sanderi, Antonii 1627 Bruxelles
3853 Presentatiegids HSV Hoek jaargang 7 1999-2000 Aarts, Tom (red.) 1999 Artland & Artland Hoek
504 B021 Priesters in de Vier Ambachten Juten, G.C.A. 0 Ginneken
4286 B134 Prinsen en poorters in de Bourgondische Nederlanden Prevenier, W. e.a. 0 Mercatorfonds Antwerpen
3100 B191 Prisma Liederenboek Veldhuyzen, Marie 1977 Uitgeverij Het Spectrum Utrecht
3189 Prisma-toeristengids Zeeland-Brabant-Limburg Bins, P.G. 1965 Prisma-Boeken Utrecht
762 Procès de Francois Anneessens 18e eeuw 2e deel Galesloot 1863 Bruxelles
761 Procès de Francois Anneessens, doyen du corps des métiers de Bruxelles, publié avec notice et annotations par L. Galesloot 1862 Bruxelles
1725 Proeve van Oudnederfrankische Grammatica Tack, P. 1897 Gent
3859 professor Wisse van der Ham, H. 1993 De Groot Goudriaan Kampen
411 B070 Profiel Sas van Gent. Een verkennend onderzoek naar de wenselijke ontwikkeling in de gemeente diverse 1974 Middelburg
401 Programma van de Jubileumfeesten t.g.v. het 25-jarig Regeeringsjubileum van Hare Majesteit Onze Geëerbiedigde Koningin op 23-26 Augustus 1923 te Hontenisse 0
1062 Programmabrochure Reynaert-Ommeganck 0
2638 Prosperpolder, ontstaan van parochie en kerk Buys, Freddy 2007 Heemk. Kring Land van Beveren Beveren
3514 Provinciaal bestuur van Zeeland Ligt, F. de (samenst) 1970 G.W. den Boer Middelburg
3240 Provinciale Almanak voor het jaar 1963 van Meerendonk, J. (samenst.) 1962 Littooij & Olthoff Middelburg
3238 Provinciale almanak voor Zeeland 1971-1972 Bureau voorlichting der provincie 1971 Littooij & Olthoff Middelburg
3236 Provinciale almanak voor Zeeland 1983/84 Bureau voorlichting der provincie 1983 Den Boer Middelburg
3239 Provinciale almanak voor Zeeland 1994-1995 Bureau voorlichting der provincie 1994 Suurland's Vademecum bv Eindhoven
3237 Provinciale almanak voor Zeeland voor het jaar 1969 Bureau voorlichting der provincie 1968 Littooij & Olthoff Middelburg
3884 B179 Provincie Zeeland Permanente bewoning recreatiewoningen Jenny Heijstek 2001 Provincie Zeeland Middelburg
3885 B171 Provincie Zeeland Samen omgaan met (grond)water Witteveen & Bos, Ir, T.M. Nierop 2002 Provincie Zeeland Middelburg
600 B121 Provincie, stad, ende District van Mechelen opgeheldert in haere kercken, kloosters, etc., etc. (grafschriften) 2e deel Rumold, S. 1770 J.B. Jorez Brussel
599 B121 Provincie, stad, ende District van Mechelen, opgeheldert in haere kercken, kloosters, etc., etc. (grafschriften) Eerste deel Rumold, S. 1770 J.B. Jorez Brussel
1239 Provinzialrömische Gräber mit Waffenbeigaben aus dem Rheinland und Nordfrankreich Doorselaer, A. van 1964
1437 Publications de la Societe Historique et Archeologique Limbourg 1958 Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
2835 PZC 250 jaar, 1758-2008 2008 PZC Middelburg
1248 Quelques aspects des comptes communaux en Flandre au Moyen Age Prevenier, W. 1964
1304 Quelques problèmes du néolithique Belge Laet, Sigfried J. de 1967
1880 B087 R.K. Armenzorg Groenendijk (1862 - 1960) 90 jaar bejaardenzorg Hontenisse (1902 -1992) Bruijn, P.G. de 1992 Kloosterzande
1416 R.K. Basiliekkoor St. Willibrordus 75 jaar 2001 Hulst
40 R.K. Landbouwwinterschool Hulst 1920-1945 1945 Bestuur en Cie van Toezicht
2284 R.K. Middelbare Landbouwschool Hulst. na 40 jaar. 1920 - 1960 van der Wolf, J.P.M. & C.J. Vercauteren 1960 R.K. Middelbare landbouwsch. Hulst
21 Rabobank Hulst Nieuw-Namen Kort. J. de 1998 Rabobank Hulst Nieuw-Namen
2957 Raiffeisen Braumann, Franz 1961 Kon. Drukkerij Van Gorcum & Comp. Assen
2757 Rampen, rellen, gijzelingen. Crisisbesluitvorming in Nederland Rosenthal, U. 1984 De Bataafse Leeuw Amsterdam
1200 Raoul De Keyser: Het samengaan van gegeven en schilderij Jooris, Roland 0 Tielt
226 B088 Rappe handen. Zeeuwse vrouwenarbeid 1900-1940 Kloos, Elly 1989 De Koperen Tuin Goes
520 B023 Rapport betreffende de verdwenen Kerk bij Sint Catharina van Hinte, Jan 0 z.p.
4217 B016 Rapport Deltacommissie Beschouwingen over stormvloeden en getijbeweging Deel 3 Mathematisch centrum over stormvloeden 1960 Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf 's Gravenhage
4215 B013 Rapport Deltacommissie Deel 2 Beschouwingen over stormvloeden en getijbeweging De deltacommissie 1960 Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf 's Gravenhage
4219 B126 Rapport Deltacommissie Deel 4 Beschouwingen over stormvloeden en getijbeweging De deltacommissie 1960 Den Haag
4220 B126 Rapport Deltacommissie Deel 5 Onderzoekingen betreffende de opzet van het Deltaplan en de gevolgen van de werken Prof. Ir. Thijsse, J. Th. en Rijkswaterstaat 1961 Den Haag
4221 B126 Rapport Deltacommissie Deel 6 Onderzoekingen van belang voor het ontwerpen van dijken en dammen Rijkswaterstaat en Prof. Dr. Tinbergen, J. 1961 De deltacommissie Den Haag
4213 B013 Rapport Deltacommissie Eindverslag en interimadviezen Deel 1 De deltacommissie 0 Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf 's Gravenhage
2231 B174 Rapport over de vraagstukken van het verkeer van midden en oost zeeuwsch-vlaandern met overig Nederland anoniem 0 St. voor Economisch Onderzoek der Univ van Amsterdam Amsterdam
3984 Rapport van den hoofdingenieur van den provincialen waterstaat over den stormvloed van 13 januari 1916 1916
2971 Rassenlijst voor Groentegewassen 1962 Banga, O. (red.) 1962 Inst. Voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen Wageningen
1158 Recherche des Antiquitez et Noblesse de Flandres, contenant cription curieuse du dit plays, etc. L' Espinoy, Philippe de 1632 De l'Imprimerie de la vefue Marc Wyon, a l'enfeigne du Phoenix Douay
347 B085 Recherches sur les tribunaux de Châtellenie en Flandre avant le milieu du XIII-ème siècle Ganshof, François L. 1932 de Sikkel Antwerpen/Parijs
824 Rechtsbronnen van den Dom van Utrecht Muller, S., Fzn 1903 Nijhoff, Martinus 's-Gravenhage
1107 Recueil d'Antiquités Romaines et Gauloises, trouvées dans la Flandre Bast, M.J. de 1804 Gent
4243 B089 Recueil de Chroniques, Chartres et autres Documents concernant l'histoire et les Antiquités de la Flandre-Occidentale troisième série Sociéte' d'émulation de Bruges 0 Brugge
1157 B167 Recueil de la Noblesse de Bourgogne, Limbourg, Luxembourg, Gueldres, Flandres, Artois, Haynau, Hollande, Zélande, Namur, Malines et autres Provinces de sa Majesté Catholique, représentant etc. Le Roux, J. 1715 onbekend Lille
159 B058 Rederij Willem Muller Terneuzen Winde. H. de 1994 Pirola Schoorl
3233 Reflexiones et affectiones sur les Souffrances de Jesus-Christ Liguori, Alphonse de 1843 Casterman Libraire
1770 Regen en zonneschijn. Wissel, A. 1978 drukkerij van Aken Terneuzen
3444 B190 Regeren in modderland. Verklaring en beoordeling van beleidsprocessen ad hand van 3 waterstaatkundige werken Aquina, H.J. 1985 Kobra Amsterdam
573 B033 Register op de parochiën, Altaren, vicariën en de bedienaars zooals die voorkomen in de Middeleeuwsche rekeningen van den Officiaal des Aartsdiakens van den Utrechtschen Dom Grijpink, P.M. 1914 C.L. van Langenhuysen Amsterdam
4169 B039 Reijnaert de Vos Spreuken en Gezegden Berg van den f. 1978 Antiquariaat Merlijn Middelburg
1823 B057 Reimerswaal Bruin, M.P. de 1973 onbekend onbekend
4003 B040 Reinaard de vos - naar het Middelnederlands verhaal naverteld door Frans van Oldenburg Ermke Frans van Oldenburg Ermke 1965 Kempische boekhandel Retie
4121 B040 Reinaard de vos berijmd door Bert Decorte Reinaert de vos Berijmd in 1834 door Jan Frans Willems Bert Decorte 1995 Coda uitgevers Mechelen
4390 B041 Reinaart de Vos Paul Biegel 2000 Uitgeverij Holland Haarlem
4151 B037 Reinaart de Vos Jonckheere, Karel 1881 van Goor jeugdboeken Amsterdam/Brussel
2198 B039 Reinaart de vos Zeeuw, P. de 1954 G.B. van Goor zonen Den Haag
3999 B041 Reinaart de vos Biegel, Paul 1972 Uitgeversmaatschappij Holland Haarlem
4001 B040 Reinaart de vos Clement Vermaere 0 Het laatste nieuws Leuven
4004 B040 Reinaart de vos Clement Vermaere 1985 Davidsfonds Leuven
4149 B036 Reinaart de Vos De felle met de rode baard Daele Henri van/ Vos Peter 1996 Averbode / Gottmer J.H. / Becht W. Bloemendaal
4129 B041 Reinaart de Vos Leven en avonturen van de felle rover met de rode baard Hildebrand, A. D. 0 A. Rutgers Naarden
2055 B040 Reinaart de vos. De felle met de rode baard. Daele H., van en Verplancke K. 2006 Manteau / Standaard Antwerpen
2076 Reinaert Catalogus 1996

Pagina 21 van 28 Resultaten 3001 - 3150 van 4185