Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 21 van 28 Resultaten 3001 - 3150 van 4170

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
1063 Over Beatrijs.II De interpolaties der Beatrijs Stracke, D.A. S.J. 1926
1065 Over Beatrijs.IV.Hoe oud is onze Beatrijs? Stracke, D.A. S.J. 1927
562 Over de aloude Zuidelijke grens van Zeeland Callenfels, H.A. 0
11 Over de basiliek van de H. Willibrordus te Hulst en haar torens Brand, K.J.J.. samenst. 1994 K.J.J. Brand Hulst
546 Over de bestuurlijke en historisch-geografische ontwikkeling van Zeeuws-Vlaanderen Brand, K.J.J. 1983 Hulst
1760 Over de geschiedenis van de kerken in Zeeuwsch-Vlaanderen. Teksten van de in het Streekmuseum Brand, K.J.J. en W.J.P. Brand 1986
1048 Over De Vos Reinaert door Willem (die Madoc maakte) gevolgd door Reinaerts geschiedenis, waarin zijn latere lotgevallen zijn opgetekend 1979 Utrecht/Antwerpen
4122 Over De Vos Reinaert door Willem (die Madoc maakte) gevolgd door Reinaerts geschiedenis, waarin zijn latere lotgevallen zijn opgetekend 1979 Het Spectrum B.V. Utrecht
3166 Over Gent Hendryckx, Michiel e.a. 1982 Stad Gent Gent
358 Over het ontstaan en de eerste stedelijke rechten van Hulst Brand, W.J.P. 1980 Streekmuseum De Vier Ambachten HULST
543 Over het ontstaan en de ontwikkeling van de Hont of Westerschelde Brand, K.J.J. 1983 Zeeuws Tijdschirft Middelburg
2264 Over het ontstaan van de fortificaties in Oost Zeeuws Vlaanderen en aangrenzend gebied Brand, K.J.J. 1981 Zeeuws Tijdschrift nr 1 Middelburg
518 Over het ontstaan van het Oost Zeeuws-Vlaamse polderland Brand, K.J.J. 1978 Zeeuws Tijdschrift Middelburg
4021 Overdruk uit het "Tijdschrift voor taal en letteren" Gielen. Jos. J. 0 Henri Bergmans & Cie Tilburg
885 Overijsselse Plakkatenlijst. Lijst der rechtsvoorschriften vastgesteld voor de provincie Overijssel gedurende het tijdvak 1528-181, met inleidende aantekeningen omtrent de voor de rechtsgeschiedenis van Overijssel belangrijke oorkonden uit het middeleeuws Fockema, Andreus, Mr. S.J. en Mr. W. Downer 1961 Utrecht
3302 Overzetveren in Nederland van Dam, Arend e.a. 1992 Vrienden vd voetveren Ridderkerk
579 Overzetveren in Zeeland. Zevenhonderd jaar vervoer te water. Historische en rechtskundige beschouwingen met enige illustraties Sandberg, G.F. 1970 Middelburg
2251 Overzicht van de aardrijkskunde, de vaderlandse bijbelse en kerkelijke geschiedenis voor de lagere school en scholen voor U.L.O. Willemsen, Joh.E. 1937 L.C.G. malmberg "s-Hertogenbosch
2186 Overzicht van de eigenaren behorende bij de kaart van het dorp Kloosterzande anno 1832 anoniem 2004 Gemeente-archief Hulst
617 Pachtcontract I. Proeve van een Program voor den RK. Boerenbond van Zeeuwsch-Vlaanderen O.D. uitgegeven ten bate van het Hoofdbestuur van dezen Bond, met voorwoord van Kapelaan TH. Buisrogge te Zundert Dalsum, H.A. van 1904 Hulst
4172 Pade crom ende Menichfoude Dijk, van H. en Wackers, P. 1999 Verloren Hilversum
3981 Paleografische kaarten Zeeland Holoceen Rijks Geologische Dienst RGD 1996 Rijks Geologische Dienst RGD Haarlem
1068 Paléographie des Chartes et des Manuscripts du XI-me au XVII-me siècle Chassant, Alph. 1876 Auguste Aubry
3351 Parade der mannenbroeders Kaam van, Ben 1964 N.V. Gebr. Zomer&Keunings Uitg Wageningen
461 Paraphrases in omnes psalmos Davidicos Jansenius, Cornelius 1569 Leuven
3178 Parenteel van Cornelis (Maju) Mahu Maas-Klerks, Paul & Elly 2009
3943 Parochie Boschkapelle 1925-1995 anoniem 1995 Hontenisse
3082 Parochie bundel voor de Nederlandse Kerkprovincie 0 Stichting nv Gooi En Sticht Hilversum
3633 Parochie Hoofdplaat 1795 - 1995 Verstraeten, Johan & Georges van Vooren 1995 Kerkbestuur Hoofdplaat
2205 Parochie van H. maria Hemelvaart Sas van Gent 1632-1982 anoniem 1982 Parochiebestuur Sas van Gent
1985 Parochies en Hervormde Gemeenten in het land van Hulst, 1645-1988. Prinsen A. en de Bakker J. 2008 Gemeentearchief Hulst
3366 Paspoort voor de Delta Graftdijk, Klaas 1959 Shell Verkoopmij s-Gravenhage
1292 Patarins ou Bogomiles reduits en esclavage Verlinden, Ch. 1966
2415 Patriotisme en nationalisme in de Europeesche geschiedenis tot het einde der 19e eeuw Huizinga, J. 1940 H.D. Tjeenk Willink & zoon Haarlem
1232 Paul Joosten Geïllustreerde brochure t.g.v. een tentoonstelling van zijn werken. Bex, Flor en Phil Mertens 1976 Brussel
1225 Paul Van Hoeydonck. Geïllustreerde tentoonstellingscatalogus 1976 Turnhout
2437 Peelanders. 15 levensverhalen van Noord-Bevelanders Bloemen, Ine 2012 Het Paard van Troje Goes
2228 Pennestreek. Zeeuwsch-Vlaanderen van Grieken, Jos H & Andreas Schelfhout 1994 Toeristisch Bureau Z-Vl Terneuzen
2427 Per Imperatief Mandaat X Lauret, A.M. 1967 Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg
128 Persoonsnamen in Hulster Ambacht 1300-1400 - Persoonsnamen in de Vier Ambachten 14e en 15e eeuw Debrabandere, Frans en Maurits Gijsseling 1999
713 Petite Histoire de la ville de Gand et de ses institutions Heins, Maurice 1904 Gand
470 Petite Revue Illustrée de l'Art et de l'Archéolgie en Flandre 1900
87 Philippine en het Zeeuwsch-Vlaanderen van weleer Kuijper, E. de 1996 Van Geyt Ljubljana
414 Philippine in oude ansichten Slock, R. 1981 Europese Bibliotheek Zaltbommel
1849 Pieter Paulus, een patriot uit Axel. 1753-1796 Bauwens, W.E.M. 1986 Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst
2093 Pioniers aan de Oosterschelde 1598 - 1625 Welten J. 1986 de Bataafsche Leeuw Amsterdam
3541 Plannen rondom het Veerse meer 0 Kon. Ned. Heidemij Wageningen
567 Plantenlijst van Zeeland Jacobusse, C. 1981 Stichting Het Zeeuwse Landschap Heinkenszand
2711 Plat Zeeuws 'praotjes in 't klienket' Jonge, Rien de 0 De Koperen Tuin Goes
3650 Plattelandsvrouwen in Nederland en Afrika Kwekkeboom, Marja & Anneloes Steglich 0 COS Zeeland
4305 Plechten 1705-1795 (RA 1240 en 1241) 2015 Gemeentearchief Hulst Hulst
3119 plezier met muziek Heerkens, Ad 1969 Muusses Purmerend
1319 Pogingen tot opbeuring van de Gentse wolnijverheid bij de aanvang van de XIXe eeuw Coppejans-Desmedt, H. 1968
3782 Polder Peilen Boekhout, J.A.J. 1988 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
2496 Poldermensen in oorlogstijd. Over De Bossenblie en de mensen die daar hun wortels hebben Doeselaar, Chiel van 2010 Stichting Bossenblie 350 jaar Axel
3544 Polders en waterschappen in het Hulsterambacht Kraker, A. de & W. Bauwens 2000 Duerinck bv Kloosterzande
2923 Poldertaboes. Verzwegen of minder verzwegen geschiedenissen Winne, Fred de 2000 Franba VOF Sint-Laureins
1295 Politiek en Pers. De verkiezingen van de gemeenteraad te Gent 1869-1878 Martens, Frida 1967
3287 Politiewerk mensenwerk. Een boekje over de Ned. Politie Peters, Kees e.a. (red.) 1991 Sypro Media Zutphen
3737 Portretten kleine basisscholen zeeland Lemmens, M. e.a. 0 RPC Zeeland Middelburg
1397 Post-Revolutionaire Contestatie. Priester Beeckman en zijn Blad "Het Brugse Vrye" (1848-1853). Eenoo, R. van 1972
1794 Postale herinneringen. Vries, Joh. de 1980 drukkerij van Aken Terneuzen
2139 Postgeschiedenis van het Nederlandse deel van de VIER AMBACHTEN Vermeulen C.H.A. 1992 Sluiskil
1013 Potterie Eppens-van Veen, Jos H. 1963 Bussum
2209 Practisyns woordenboekje Kersteman, Franciscus Lievens 2005 Centr. Bureua voor genealogie Den Haag
1112 Prehistorie en vroegste geschiedenis van ons land. Gids voor de verzameling Nederlandse oudheden, Rijksmuseum van oudheden te Leiden Louwe Kooijmans, L. en P. Stuart 1969 Staatsuitgeverij 's- Gravenhage
738 Presbyteri Gandavum sive Gandavensium rerum Libri sex Sanderi, Antonii 1627 Bruxelles
3853 Presentatiegids HSV Hoek jaargang 7 1999-2000 Aarts, Tom (red.) 1999 Artland & Artland Hoek
504 Priesters in de Vier Ambachten Juten, G.C.A. 0
4286 Prinsen en poorters in de Bourgondische Nederlanden Prevenier, W. e.a. 0 Mercatorfonds Antwerpen
3100 Prisma Liederenboek Veldhuyzen, Marie 1977 Uitgeverij Het Spectrum Utrecht
3189 Prisma-toeristengids Zeeland-Brabant-Limburg Bins, P.G. 1965 Prisma-Boeken Utrecht
762 Procès de Francois Anneessens 18e eeuw 2e deel Galesloot 1863 Bruxelles
761 Procès de Francois Anneessens, doyen du corps des métiers de Bruxelles, publié avec notice et annotations par L. Galesloot 1862 Bruxelles
1725 Proeve van Oudnederfrankische Grammatica Tack, P. 1897 Gent
3859 professor Wisse van der Ham, H. 1993 De Groot Goudriaan Kampen
411 Profiel Sas van Gent. Een verkennend onderzoek naar de wenselijke ontwikkeling in de gemeente 1974 Middelburg
401 Programma van de Jubileumfeesten t.g.v. het 25-jarig Regeeringsjubileum van Hare Majesteit Onze Geëerbiedigde Koningin op 23-26 Augustus 1923 te Hontenisse 0
1062 Programmabrochure Reynaert-Ommeganck 0
2638 Prosperpolder, ontstaan van parochie en kerk Buys, Freddy 2007 Heemk. Kring Land van Beveren Beveren
3514 Provinciaal bestuur van Zeeland Ligt, F. de (samenst) 1970 G.W. den Boer Middelburg
3240 Provinciale Almanak voor het jaar 1963 van Meerendonk, J. (samenst.) 1962 Littooij & Olthoff Middelburg
3238 Provinciale almanak voor Zeeland 1971-1972 Bureau voorlichting der provincie 1971 Littooij & Olthoff Middelburg
3236 Provinciale almanak voor Zeeland 1983/84 Bureau voorlichting der provincie 1983 Den Boer Middelburg
3239 Provinciale almanak voor Zeeland 1994-1995 Bureau voorlichting der provincie 1994 Suurland's Vademecum bv Eindhoven
3237 Provinciale almanak voor Zeeland voor het jaar 1969 Bureau voorlichting der provincie 1968 Littooij & Olthoff Middelburg
3884 Provincie Zeeland Permanente bewoning recreatiewoningen Jenny Heijstek 2001 Provincie Zeeland Middelburg
3885 Provincie Zeeland Samen omgaan met (grond)water Witteveen & Bos, Ir, T.M. Nierop 2002 Provincie Zeeland Middelburg
600 Provincie, stad, ende District van Mechelen, opgeheldert in haere kercken, kloosters, etc., etc. (grafschriften) 2e deel 1770 Brussel
599 Provincie, stad, ende District van Mechelen, opgeheldert in haere kercken, kloosters, etc., etc. (grafschriften) Eerste deel 1770 Brussel
1239 Provinzialrömische Gräber mit Waffenbeigaben aus dem Rheinland und Nordfrankreich Doorselaer, A. van 1964
1437 Publications de la Societe Historique et Archeologique Limbourg 1958 Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
2835 PZC 250 jaar, 1758-2008 2008 PZC Middelburg
1248 Quelques aspects des comptes communaux en Flandre au Moyen Age Prevenier, W. 1964
1304 Quelques problèmes du néolithique Belge Laet, Sigfried J. de 1967
1880 R.K. Armenzorg Groenendijk (1862 - 1960) 90 jaar bejaardenzorg Hontenisse (1902 -1992) Bruijn, P.G. de 1992 Kloosterzande
1416 R.K. Basiliekkoor St. Willibrordus 75 jaar 2001 Hulst
40 R.K. Landbouwwinterschool Hulst 1920-1945 1945 Bestuur en Cie van Toezicht
2284 R.K. Middelbare Landbouwschool Hulst. na 40 jaar. 1920 - 1960 van der Wolf, J.P.M. & C.J. Vercauteren 1960 R.K. Middelbare landbouwsch. Hulst
21 Rabobank Hulst Nieuw-Namen Kort. J. de 1998 Rabobank Hulst Nieuw-Namen
2957 Raiffeisen Braumann, Franz 1961 Kon. Drukkerij Van Gorcum & Comp. Assen
2757 Rampen, rellen, gijzelingen. Crisisbesluitvorming in Nederland Rosenthal, U. 1984 De Bataafse Leeuw Amsterdam
1200 Raoul De Keyser: Het samengaan van gegeven en schilderij Jooris, Roland 0 Tielt
226 Rappe handen. Zeeuwse vrouwenarbeid 1900-1940 Kloos, Elly 1989 De Koperen Tuin Goes
520 Rapport betreffende de verdwenen Kerk bij Sint Catharina van Hinte, Jan 0 z.p.
4213 Rapport Deltacommissie Deel 1 Eindverslag en interimadviezen De deltacommissie 0
4215 Rapport Deltacommissie Deel 2 Beschouwingen over stormvloeden en getijbeweging De deltacommissie 1960
4217 Rapport Deltacommissie Deel 3 Beschouwingen over stormvloeden en getijbeweging 1960
4219 Rapport Deltacommissie Deel 4 Beschouwingen over stormvloeden en getijbeweging De deltacommissie 1960
4220 Rapport Deltacommissie Deel 5 Onderzoekingen betreffende de opzet van het Deltaplan en de gevolgen van de werken Prof. Ir. Thijsse, J. Th. en Rijkswaterstaat 1961
4221 Rapport Deltacommissie Deel 6 Onderzoekingen van belang voor het ontwerpen van dijken en dammen Rijkswaterstaat en Prof. Dr. Tinbergen, J. 1961 De deltacommissie
2231 Rapport over de vraagstukken van het verkeer van midden en oost zeeuwsch-vlaandern met overig Nederland anoniem 0 St. voor Economisch Onderzoek der Univ Amsterdam Amsterdam
3984 Rapport van den hoofdingenieur van den provincialen waterstaat over den stormvloed van 13 januari 1916 1916
2971 Rassenlijst voor Groentegewassen 1962 Banga, O. (red.) 1962 Inst. Voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen Wageningen
1158 Recherche des Antiquitez et Noblesse de Flandres, contenant cription curieuse du dit plays, etc. L' Espinoy, Philippe de 1632 De l'Imprimerie de la vefue Marc Wyon, a l'enfeigne du Phoenix Douay
347 Recherches sur les tribunaux de Châtellenie en Flandre avant le milieu du XIII-ème siècle Ganshof, François L. 1932 Antwerpen/Parijs
824 Rechtsbronnen van den Dom van Utrecht Muller, S., Fzn 1903 Nijhoff, Martinus 's-Gravenhage
1107 Recueil d'Antiquités Romaines et Gauloises, trouvées dans la Flandre Bast, M.J. de 1804 Gent
4243 Recueil de Chroniques, Chartres et autres Documents concernant l'histoire et les Antiquités de la Flandre-Occidentale troisième série Sociéte' d'émulation de Bruges 0
1157 Recueil de la Noblesse de Bourgogne, Limbourg, Luxembourg, Gueldres, Flandres, Artois, Haynau, Hollande, Zélande, Namur, Malines et autres Provinces de sa Majesté Catholique, représentant etc. Le Roux, J. 1715 Lille
159 Rederij Willem Muller Terneuzen Winde. H. de 1994 Pirola Schoorl
3233 Reflexiones et affectiones sur les Souffrances de Jesus-Christ Liguori, Alphonse de 1843 Casterman Libraire
1770 Regen en zonneschijn. Wissel, A. 1978 drukkerij van Aken Terneuzen
3444 Regeren in modderland. Verklaring en beoordeling van beleidsprocessen ad hand van 3 waterstaatkundige werken Aquina, H.J. 1985 Kobra Amsterdam
573 Register op de parochiën, Altaren, vicariën en de bedienaars zooals die voorkomen in de Middeleeuwsche rekeningen van den Officiaal des Aartsdiakens van den Utrechtschen Dom Grijpink, P.M. 1914 Amsterdam
4169 Reijnaert de Vos Spreuken en Gezegden Berg van den f. 1978 Antiquariaat Merlijn Middelburg
1823 Reimerswaal Bruin, M.P. de 1973
4121 Reinaard de vos Bert Decorte 1995 Coda uitgevers Mechelen
4003 Reinaard de vos - naar het Middelnederlands verhaal naverteld door Frans van Oldenburg Ermke Frans van Oldenburg Ermke 1965 Kempische boekhandel Retie
2198 Reinaart de vos Zeeuw, P. de 1954 G.B. van Goor zonen Den Haag
3999 Reinaart de vos Paul Biegel 2000 Holland Haarlem
4001 Reinaart de vos Clement Vermaere 0 Het laatste nieuws Leuven
4004 Reinaart de vos Clement Vermaere 1985 Davidsfonds Leuven
4149 Reinaart de Vos De felle rode baard Daele Henri van/ Vos Pieter 1996 Averbode Bloemendaal
4129 Reinaart de Vos Leven en avonturen van de felle rover met de rode baard Hildebrand, A. D. 0 A. Rutgers Naarden
4151 Reinaart de Vos Oud Goud Karel Jonckheere 0 van Goor jeugdboeken Amsterdam/Brussel
2055 Reinaart de vos. De felle met de rode baard. Daele H., van en Verplancke K. 2006 Manteau / Standaard Antwerpen
2076 Reinaert Catalogus 1996
2084 Reinaert de Vos Biegel, Paul 1972 Haarlem
4134 Reinaert de vos Hubert Slings 1999 University Press Amsterdam
4146 Reinaert de Vos Mussche Achilles 1964 Meulenhoff Amsterdam
2082 Reinaert de vos - Reineke Fuchs: Tentoonstelling van boeken, prenten en doeken te Hulst in 1994 Goethe 1994 Hulst
2080 Reinaert de Vos berijmd in 1834 door Jan Frans Willems naar de versie uit de 12e eeuw. Willems, Jan Frans 1995 Mechelen
1060 Reinaert de Vos in het boek en de beeldende Kunsten. 1955
2083 Reinaert de Vos in prent en exlibris: catalogus van de internationale exlibriswedstrijd. Feliers W. en van Daele R. red. 1996 Sint-Niklaas
4157 Reinaert de Vos naar de oudste berijming Willems, Jan Frans 1977 Veenman H. Wageningen
4159 Reinaert de Vos naar de oudste berijming Willems, J.F. 1958 Bert Bakker Den Haag
4163 Reinaert de Vos naar de verschillende uitgaven van het middeleeuwsche epos nerwrocht door Stijn Streuvels Streuvels Stijn en Vossen van der 1997 Antiquariaat Secundus Ter Hole
2089 Reinaert de Vos naar de verschillende uitgaven van het Middeleeuwse epos herwrocht door Stijn Streuvels en André van der Vossen. 1997 Terhole
4120 Reinaert de Vos, de middeleeuwse satire door Altena, Ernst van 1979 Ploegsma Amsterdam

Pagina 21 van 28 Resultaten 3001 - 3150 van 4170