Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 3 van 26 Resultaten 301 - 450 van 3799

ID Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie Sleutel woorden
3018 Bijdrage tot de genealogie van het geslacht Van der have Mol, J.J. 2002 Familiestichting van der have Kapelle
77 Bijdrage tot de geschiedenis van de Aardenburgsche Onze Lieve Vrouwe- of Mariakerk 643-1625 Reepmaker. K.L. 1927
1992 Bijdrage tot de kennis van het Oude Strafrecht in Vlaanderen Cannaert J.B. 1835 Gent
1471 Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap Utrecht 1924 Historisch Genootschap Utrecht
3494 Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der nederlanden . Deel 97. (inquisitie) van der Wiele, Johan 1982 Ned. Hist. Genootschap s-Gravenhage Inquisitie
3495 Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der nederlanden . Deel 99. (Willem van Oranje) Blom, J.C.H. e.a. (red.) 1984 Ned. Hist. Genootschap s-Gravenhage Willem van Oranje
1805 Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden. 0
1468 Bijdragen en Mededelingen van het Nederlands Openluchtmuseum 1955 Nederlands Openluchtmuseum
1456 Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde 1934 Kunst- en Oudheidkundige Kring Deinze
353 Bijdragen tot de geschiedenis en de Oudheidkunde van Vlaanderen Werveke, Alfons van 1827 Gent geschiedenis, oudheidkunde
669 Bijdragen tot de Geschiedenis van Assche Lindemans, Dr. Jan, Dom. Renorius Podevijn, Maurits Sacré, Julse Bogaert en Frans Berlanger 1928 Merchtem
202 Bijdragen tot de geschiedenis van Deinze en de Leiestreek 2011
550 Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen Janssen, H.Q. en J.H. van Dale 1856 Middelburg
1612 Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen Janssen, H.Q. en J.H. van Dale 1856 Middelburg
1613 Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen Janssen, H.Q. en J.H. van Dale 1856 Middelburg
1614 Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen Janssen, H.Q. en J.H. van Dale 1856 Middelburg
1615 Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen Janssen, H.Q. en J.H. van Dale 1856 Middelburg
1735 Bijdragen van de Archeologische Dienst Waasland I. 1986 Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. Sint Niklaas
1495 Biografisch Woordenboek van Nederland, d.1 1979 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 's- Gravenhage
1496 Biografisch Woordenboek van Nederland, d.2 Charité, J. 1985 InBureau, Rijkscommissie v. vaderlandse geschiedenisstituut voor Nederlandse Geschiedenis 's- Gravenhage
1497 Biografisch Woordenboek van Nederland, d.3 1989 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
1498 Biografisch Woordenboek van Nederland, d.4 1994 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 's- Gravenhage
1499 Biografisch Woordenboek van Nederland, d.5 2008 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 's- Gravenhage
1500 Biografisch Woordenboek van Nederland, d.6 2001 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 's- Gravenhage
1501 Biografisch Woordenboek van Nederland, d.7 2008 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis \'s- Gravenhage
670 Biographie nationale. Vie des hommes et des femmes illustres de la Belgique, depuis les temps lrs plus reculés jusqu'à nos jours dl1 Hasselt, André van 0 Bruxelles
1605 Biographie nationale. Vie des hommes et des femmes illustres de la Belgique, depuis les temps lrs plus reculés jusqu'à nos jours dl2 Hasselt, André van 0 Bruxelles
2896 Bisschoppelijke Kweekschool Oudenbosch jubileumbundel Bruyckere de, M. 1955 Saint Louis Oudenbosch onderwijs
3072 Blinde Atlas R.K. Mulo 0 Ver. Voor R.K. Mulo Nijmegen topografieboekje van R.K. Mulo examen
2996 Bloed in de Schelde Dexter, John K. 1967 Uitg. "De Schorpioen" N.V. Strombeek Bever
3384 Bloedkoralen van de oosterschelde. Verhaal van de nieuwe dijk Steenhuis, Aafke 2010 Provincie Zeeland Middelburg dijken
3926 Bloei en verval van de Zwinstreek Chastelain, Jean-Didier 1957 Office de publicité nv uitgevers Brussel zwinstreek
3162 Bloesem Van Seringen Nederlandse Liedjes Kloet de, Co (samenst.) 1988 Uitgeverij De Fontein bv Baarn liedjes, radio
3814 Blof Boek Jakobsen, Pascal e.a. 2002 Nijgh & van Ditmar Amsterdam lied
2706 Bodemschatten Als grondstoffen 1986 Rijksmuseum Geologie en Minera. Leiden
2627 Bodemvondsten in het Waasland Vanhaeke, Lisa 1970 KOKW Sint-Niklaas
1108 Bodemvondsten in het Waasland Vanhaeke, Lisa 1970 St. Niklaas
1685 Boedelinventarissen en akten van uitkoop van de Hulsterse parochie en parochies Ossenisse, Henstdijk, Ser Pauluspolder en Stoppeldijkpolder in de Hulsterambacht dl1 Blieck, V.J.M. de 1988 Stichting Genealogisch Centrum Zeeland/werkgroep Oost-Z.VL.
1684 Boedelinventarissen en akten van uitkoop van de Hulsterse parochie en parochies Ossenisse, Henstdijk, Ser Pauluspolder en Stoppeldijkpolder in de Hulsterambacht dl2 Blieck, V.J.M. de 0 Stichting Genealogisch Centrum Zeeland/werkgroep Oost-Z.VL.
1683 Boedelinventarissen en akten van uitkoop van de parochie Hontenisse Blieck, V.J.M. de 1989 Genealogisch Centrum Zeeland/werkgroep Oost-Z.VL.
214 Boerderijbouw in Zeeland van de tiende tot de twintigste eeuw. Schone welbetimmerde hofsteden. Cruyningen, P. J. van 2002 Matrijs Utrecht
136 Boerderijen in het Land van Hulst. Beschrijving van de boerderijen…in…Hontenisse en Hulst 1997 St.Boerderijenonderzoek in het Land van Hulst Hulst, Hontenisse, boerderijen
516 Boerderijen in het Oost-Zeeuws-Vlaamse polderland Boer, P. 1980 Amsterdam
1550 Boerenknollen en geklutste eieren Blommaert, M. 2008
349 Bouc van der Audiencie. Acten en Sentencien van den Raadvan Vlaanderen in de XIV-e eeuw, uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napoleon de Pauw deel 1 Pauw, Jhr. Mr. Napoleon de 1901 Pauw, Jhr. Mr. Napoleon de Gent
350 Bouc van der Audiencie. Acten en Sentencien van den Raadvan Vlaanderen in de XIV-e eeuw, uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napoleon de Pauw deel 2 Pauw, Jhr. Mr. Napoleon de 1903 Pauw, Jhr. Mr. Napoleon de Gent
2027 Boudelo op Koudenhorm te Moerbeke Belie Alfons, de 2002 Belsele
1145 Bouwkundige termen. Woordenboek der westerse architectuurgeschiedenis Haslinghuis, E.J. 1953 Utrecht
3309 Boven het bruisen Meynen, G. 1953 gebr. Zomer & Keuning Wageningen ramp 1953 , overdenkingen
1469 Brabantia 1952 Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra
533 Brandgevaar en Bouwvoorschriften in de Middeleeuwen. Een vroeg Vlaams voorbeeld, Aardenburg 1232 Dezutter, W.P. en M.J. Ryckaert 1976
3790 Bresjes 500 jaar Boersma, Suzan (red.) 2010 500 jaar Breskens Breskens
643 Briefwisseling en aanteekeningen van Willem Bentinck, Heer van Rhoon (tot aan de dood van Willem IV, 22 october 1751 Gerritsen, C. en P. Geyl 1934 Utrecht
826 Briefwisseling van den Utrechtsen boekhandelaar Cornelis Kribber met Mgr. Giuseppe Garampi Cornelissen, J.D.M. 0
1419 Brieven 0 Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent
790 Brieven van Aitzema in het archief der Brusselsche nuntiatuur Cornelissen, J.D.M. 0
1915 Brieven van Paulus 0
2802 Brommers, gitaren en spandoeken. Vijftig jaar jong in Zeeland Kuipers, Jan J.B. 2005 Uitgeverij Aprillis Zaltbommel
1250 Bronnen en problemen betreffende de Vlaamse landbouw in de late Middeleeuwen (XIII-XVe eeuw) Verhulst, A. 1964
344 Bronnen voor de agrarische geschiedenis van het middeleeuwse Graafschap Vlaanderen. deel I Dokumenten bewaard in het Rijksarchief te Gent. Een analytische inventaris van dokumenten betreffende het beheer en de exploitatie van onroerende goederen (tot 1500 Augustijn, Beatrijs en Ellen Palmboom 1983 Gent
810 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 1 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
811 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 2 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
812 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 3 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
813 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 4 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn
814 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 5 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
815 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 6 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
816 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 7 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
1838 Brood- en gebakvormen en hunne betekenis in de Folklore Mannings, J.H. / Gerhard Selis (pentekeningen) 1932 Zaandam
1377 Brugge en Antwerpen in de 15e en 16e eeuw: een tegenstelling? Brulez, W. 1970
1860 Buiten bedrijf. De watermolen van Sas van Gent Havelaar, J.J. en mevr. L.A. Sarneel-Antheunis 1997 Zeist
3645 Buitenmensen Verdurmen, Peter 1984 Peter Verdurmen IJzendijke foto mensen album zeeuws-vlaanderen
1488 Bulletijn 1894 Geschied- en Oudheidkundige Kring van Gent Gent
1837 Bulletin Aben, K. e.a. 1977 Centraal laboratorium voor onderzoek van voorwerpen van Kunst en Wetenschap Den Haag
1440 Bulletin (later genoemd Nehalennia) van de Werkgroep Historie en Archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1977 Werkgroep Historie en Archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
1126 Bulletin Centraal laboratorium voor onderzoek van voorwerpen van Kunst en Wetenschap 0 1977
1317 Bulletin critique d'histoire de Belgique 1967
1400 Bulletin critique d'histoire de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, 1971-1972. 1972
1353 Bulletin critique d'histoire de Belgique, 1967-1968. 1969
1370 Bulletin critique d'histoire de Belgique, 1968-1969 1970
1916 Bulletin Stichting Oude Zeeuwse Kerken 0
1444 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 1930 Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
1433 Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten 1982 Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Hulst
1434 Bulletin van het Rijksmuseum 1963 Rijksmuseum
1913 Bundel artikelen aangeboden aan Alexis Petrovics, dir generaal van het Hongaars Museum voor Sch. Kunsten 1934 Budapest
1831 Burchten en Forten en andere versterkingen in Vlaanderen Vos, Luc de e.a. 2002 Leuven
192 Burgemeesters tussen wanorde en wederopbouw Heuvel, J.H.J.van den, Ligtermoet, D.M. 1987 Den Boer Middelburg
3488 Burgerschap en burgerzin Rengelink, J.W. & I. Mug 0 Dico Amsterdam
1329 Ca'da mosto et le commerce guinéen au XVe siècle Brulez, W. 1968
3092 Cabaret liedjes Schmidt, Annie M.G. 1961 De Arbeiderspers AmsterdM
1475 Cadzandria, Zeeuwsch-Vlaamsch Jaarboekje 1854
2292 Café's in het Land van Hulst 1900-2000 van Kemseke, Tonny 2011 Tonny van Kemseke Hulst
3500 Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis. Sociale zorg van Leeuwen, M.H.D. 1994 Walburg Pers Zutphen
2430 Calvijn! Selderhuis, Herman e.a. 2009 Boekcentrum uitgevers
3357 Calvijn! Eenmalige Glossy Over Het nederlandse Calvinisme Heden Ten Dage Herman Selderhuis 2009 Boekencentrum uitgevers
2474 Camere van Rhetorica "De Transfiguratie" jaarboekje VI 1961 De Transfiguratie Hulst
2471 Camere van Rhetorica "De Transfiguratie" jaarboekje VII 1964 De Transfiguratie Hulst Hulst , toneel
2473 Camere van Rhetorica "De Transfiguratie" lustrumboekje 1946-1966 1966 De Transfiguratie Hulst
288 Camere van Rhetorica Hulst (V, 1960) 0
679 Camere van Rhetorica Hulst (VI, 1961) 0
46 Canada 's. Kleine Zeeuws-Vlaamse kroniek Verwilligen. T. 1998 Th.R.M. Verwilligen
3638 Canada-Nederland 1945-1975 0 External Affairs Canada
3637 Canadese bevrijdingsmars. Hoofdplaat - Knokke Aernoudts, K. e.a. 1976 Heemk. Kring CNOC IS IER Knokke
2494 Canesvliet van den Steen, J.J. 1968 Alcedoreeks nr 4 Oost-Akker Canisvliet, ornithologie
405 Canisvliet, een grensgeval. Vijf jaar Heemkundige Kring Sas van Gent Dool, W.H. van 0 Middelnurg
2918 Canisvliet, een grensgeval. Zeelandreeks deel 1 van den Dool, W.H. 1974 Den Boer Middelburg
3096 Cantecleer Zangbundeltje 1935 Katholieke Limburgse Studentenbond Roermond
2965 Carel Blazer Zeeland Droog van Paaschen-Louwerse, J. e.a. 1992 St. Kunst in Beweging Amsterdam oorlog, Water, fotografie
3436 Carnaval! Laar, Rob van de 2011 Pharos uitgevers Nijkerk carnaval anekdotes carnavalsmuseum
1278 Cartografie en institutionele geschiedenis Caenegem, A. van 1965
1628 Cartulaire de Louis de Male, comte de Flandres. Decreten van den grave Lodewijck van Vlaanderen, 1348 ? 1358 1901
307 Cartulaire de Louis de Male, comte de Flandres. Decreten van den grave Lodewijck van Vlaanderen, 1348 à 1358 1898
736 Cartulaire du Béguinage de Sainte-Elisabeth à Gand door Béthune Bethune, Baron Jean 1883 Bruges
1037 Catalogue illustré du Musée de la Distillerie de la Liqueur Bénédictine de l'Abbaye de Fécamp. 1888 Fécamp
1106 Catalogue méthodique de la bibliothèque publique de la ville de Bruges Laude, P.J. 1847 Bruges
1104 Catalogus der Handschriften Denucé, J. 1927 Anvers
1657 Catalogus van de Historisch-topografische atlas van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1957 Middelburg
1114 Catalogus van de Mercatorverzameling van de Oudheidkundige Kring van het Land van waas te Sint Niklaas Smet, A. de, A. Buvé en H. Nauts 0 1971
2002 Catalogus van de tentoonstelling "de slag van Kalloo in 1638" in Kasteel Cortewalle te Beveren. Moer, Ria, van 1988 Beveren
2006 Catalogus van de tentoonstelling "oude religieuze kunst uit het land van Beveren" in het kasteel van Cortewalle te Beveren, mei-juni 1973. 1973 Beveren
1115 Catalogus van den Historisch-topografischen Atlas van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen dl 1 Unger, W.S. 1940 Middelburg
1100 Catalogus van den Historisch-topografischen Atlas van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen dl 2 Unger, W.S. 1940 Middelburg
1101 Catalogus van den Historisch-topografischen Atlas van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen dl 4 1957 Middelburg
1102 Catalogus van het Archief der Bisschoppen van Utrecht Muller, S. Fzn. 1906 Utrecht
1911 Cataloog tentoonstelling Reinhout Leonard Nolens 1977 Antwerpen
3640 Ceramiek uit de bloeitijd van Aardenburg (13e en 14e eeuw) Trimpe Burger, J.A. 1963 Berichten ROB jrg 12-13
3203 Cerpentier-Bogaert Weemaes, Piet 2001 red-star-line emigratie amerika
729 Chartes et Documents de l'Abbaye de Saint Pierre au mont Blandin à Gand, depuis sa fonction jusqu'à sa suppression avec une introduction historique, publiés par A. van Lokeren. Tome I Lokeren, A.van 1868 Gand
730 Chartes et Documents de l'Abbaye de Saint Pierre au mont Blandin à Gand, depuis sa fonction jusqu'à sa suppression avec une introduction historique, publiés par A. van Lokeren. Tome II Lokeren, A.van 1868 Gand
1971 Chocolade, witbrood en tranen. Zeeuwse verhalen om de bevrijding. diverse 1994 PZC Vlissingen
176 Christelijke School Reuzenhoek 100 jaar 1891 - 1991. Fotoboek Toorenaar. E.. e.a. 1991 Jubileumcommissie
1418 Christen of Pharizeeër Fulgur Ardens 0 Sas van Gent
2381 Christen of Pharizeer? Karakterbeeld van een wolf in schaapskleeren Ardens, Fulgur 0 Sas van Gent
770 Chronicon rerum gestarum ab anno MCCCCLV ad annum MDXIV accedunt Henrici de Merica et Theodorici Pauli. Historiae de Cladibus Leodiensium an. MCCCCLXV-VII, cum collectione documentorum ad res Ludovici Borbonii et Johannis Hornaci temporibus gestas, edidit Los, Johannis de 1844 Bruxelles
703 Chronijkcke van Ghendt, door Jan van den Vivere en eenige andere aanteekenaars der XVI-e en XVlI-e eeuw 1885 Gent
440 Chronique de l'Abbye de Ter Doest F.V. et C.C. 1845 Bruges
731 Chronique de S. Bavon à Gand par Jean de Thielrode (1298), d'après le MS original, appartenant à M. Lammens, .... avec un extrait de la chronique de S.Bavon, du XV-e siècle, d'une chronique d'Olivier de Lange et d'un martyrologe. 1835 Gand
755 Chronique des Ducs de Brabant, par Edmond de Dynter publiée d'apres le MS de Corsendonck, avec des notes et l'ancienne traduction Française de Jehan de Wauquelin; par P.F.X. de Ram door Edmond de Dynter - P.F.X. de Ram. Dynter, Edmond de - P.F.X. de Ram. 1854 Brussel
756 Chronique des Ducs de Brabant, par Edmond de Dynter publiée d'apres le MS de Corsendonck, avec des notes et l'ancienne traduction Française de Jehan de Wauquelin; par P.F.X. de Ram door Edmond de Dynter - P.F.X. de Ram. Dynter, Edmond de - P.F.X. de Ram. 1854 Brussel
759 Chronique des évènements les plus remarquables arrivés à Bruxelles de 1780-1827 dl1 Galesloot, L. 1870 Bruxelles
760 Chronique des évènements les plus remarquables arrivés à Bruxelles de 1780-1827 dl2 Galesloot, L. 1872 Bruxelles
779 Chronique rimée de Philippe Mouskes, publiée par le Baron de Reiffenberg dl1 1836 Bruxelles
780 Chronique rimée de Philippe Mouskes, publiée par le Baron de Reiffenberg dl2 1838 Bruxelles
351 Chronologische lijsten van de Geëxtendeerde Sentenciën, berustende in het archief van de Grote Raad van Mechelen, deel II, 1504-1531. Opgesteld door prof. Mr. J.Th.de Smidt, Prof. Mr. Eg. I.Strubbe en Prof.dr. J.van Rompay Brekelmans, S.Th.E., E.J.Schreuder, C.L.Verkerk 1971 strafrecht
1991 Chronologische lijsten van de Geëxtendeerde Sententiën en Procesbundels berustende in het archief van de Grote Raad van Mechelen. Deel 1: 1465-1504. Smidt J.Th. de, Strubbe E. I., Abeling M.J., Andries J.C., Rompaey J. van 1966
1524 Cisterciënzer abdijen. Geschiedenis en architectuur Gaud, D. en J.-F. Leroux-Dhuys 1999 Küneman Köln 11e tot 20e eeuw/ monniken/Cluny/kloosterhervorming
1555 Cisterciënzers in het land van Hulst Verstraeten, E. 2009 Museumstichting Hulst Hulst, Cistercienzers
1279 Claude et la romanisation de la Gaule septentrionale Laet, S.J. de 1966
380 Clinge in oude ansichten Winkelen, C. van 1977 Zaltbommel
1898 Clinge, Graauw, Heikant, Nieuw-Namen en Sint Jansteen van 1900 tot nu. Buysrogge, C. en Sponselee G. 1990 van Geyt Productions Hulst Clinge, Graauw, Heikant, Nieuw Namen, Sint Jansteen
1896 Clingse hengelaars 1945 - 1995 Peeters, Cyriel 1995

Pagina 3 van 26 Resultaten 301 - 450 van 3799