Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 3 van 28 Resultaten 301 - 450 van 4170

ID Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie Sleutel woorden
2422 Bevolking der gemeenten van nederland op 1 januari 1997 Bureau vormgeving 1997 Centr. Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen statistiek
3878 Bevolking en bevolkingsdichtheid der gemeenten van Nederland op 1 januari 1926 Centraal Bureau Statistiek 1926 Algemene landsdrukkerij s-Gravenhage bevolking
3877 Bevolking en bevolkingsdichtheid der gemeenten van Nederland op 1 januari 1927 Centraal Bureau Statistiek 1927 Algemene landsdrukkerij s-Gravenhage Bevolking
3876 Bevolking en bevolkingsdichtheid der gemeenten van Nederland op 1 januari 1928 Centraal Bureau Statistiek 1928 Algemene landsdrukkerij s-Gravenhage bevolking
3875 Bevolking en bevolkingsdichtheid der gemeenten van Nederland op 1 januari 1929 Centraal Bureau Statistiek 1929 Algemene landsdrukkerij s-Gravenhage bevolking
3881 Bevolking en bevolkingsdichtheid der gemeenten van Nederland op 1 januari 1932 Centraal Bureau Statistiek 1932 Algemene landsdrukkerij s-Gravenhage bevolking
3880 Bevolking en bevolkingsdichtheid der gemeenten van Nederland op 1 januari 1933 Centraal Bureau Statistiek 1933 Algemene landsdrukkerij s-Gravenhage bevolking
3879 Bevolking en bevolkingsdichtheid der gemeenten van Nederland op 1 januari 1934 Centraal Bureau Statistiek 1934 Algemene landsdrukkerij s-Gravenhage bevolking
2610 Bewoners en nederzettingen in Zeeland: op weg naar een nieuwe verscheidenheid Thissen, Frans 1995 Kon. Ned. Aardr. Genootschap Utrecht Bewoners, Nederzettingen
4366 Biblia dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonijcke boecken des ouden en des nieuwen testaments 1730 Jacob Pieter Keur Dordrecht
1673 Bibliografie van de Nederlandse Heraldiek Borne, J.C.C.F.M. van den 1994 Centraal bureau voor genealogie Den Haag
3725 Bibliografische lijst van de geschriften van Godefridus Udemans t Hof op, W.J. 1993 Lindenberg Rotterdam
3724 Bibliografische lijst van de geschriften van Willem Teellinck t Hof op, W.J. 1993 Lindenberg Rotterdam
722 Bibliographie de l'histoire de Gand, depuis l'an 1500 jusq'en 1850 Fris, Victor 1821 Gand
1667 Bibliothèque et cabinet d'estampes et de manuscrits Pélichy, Gilles de 1972 Brugge
1480 Biekorf 1928
519 Biervliet bij de tijd Robesin, J.C. 1975 Duerinck-Krachten Kloosterzande
86 Biervliet en Hoofdplaat en het Zeeuwsch-Vlaanderen van weleer Kuijper, E. de 1996 Van Geyt Hulst
1236 Biervliet, een laat-Middeleeuws centrum van zoutwinning (le helft XVe eeuw) Mertens, J.A. 1963
2921 Bijbel 1930 Ned. Bijbelgenootschap Amsterdam
3230 Bijbel Arend Dieleman 1931 J.H. de Bussy Amsterdam dieleman meester korevaar zaamslag
3235 Bijbel in de nieuwe vertaling 0 Ned. Bijbelgenootschap
781 Bijdrage tot de beeldenstorm in Leiden, 1566 Kleintjens, J.S.J. 0
3018 Bijdrage tot de genealogie van het geslacht van der Have Mol, J.J. 2002 Familiestichting van der have Kapelle
77 Bijdrage tot de geschiedenis van de Aardenburgsche Onze Lieve Vrouwe- of Mariakerk 643-1625 Reepmaker. K.L. 1927 K.L. Reepmaker Aardenburg aardenburg,
1471 Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap Utrecht 1924 Historisch Genootschap Utrecht
3494 Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der nederlanden . Deel 97. (inquisitie) van der Wiele, Johan 1982 Ned. Hist. Genootschap s-Gravenhage Inquisitie
3495 Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der nederlanden . Deel 99. (Willem van Oranje) Blom, J.C.H. e.a. (red.) 1984 Ned. Hist. Genootschap s-Gravenhage Willem van Oranje
1805 Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden. 0
1468 Bijdragen en Mededelingen van het Nederlands Openluchtmuseum 1955 Nederlands Openluchtmuseum
1456 Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde 1934 Kunst- en Oudheidkundige Kring Deinze
353 Bijdragen tot de geschiedenis en de Oudheidkunde van Vlaanderen Werveke, Alfons van 1927 van Rysselberghe en Rombaut Gent geschiedenis, oudheidkunde
669 Bijdragen tot de Geschiedenis van Assche Lindemans, Dr. Jan, Dom. Renorius Podevijn, Maurits Sacré, Julse Bogaert en Frans Berlanger 1928 Merchtem
202 Bijdragen tot de geschiedenis van Deinze en de Leiestreek 2011
4008 Bijdragen tot de geschiedenis van Deinze en de Leiestreek deel 81 meerdere 2014 Kring voor geschiedenis kunst en erfgoed van Deinze en de Leiestreek
4007 Bijdragen tot de geschiedenis van Deinze en de Leiestreek deel 84 meerdere 2017 Kring voor geschiedenis kunst en erfgoed van Deinze en de Leiestreek
550 Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen Janssen, H.Q. en J.H. van Dale 1856 Middelburg
1612 Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen derde deel Janssen, H.Q. en J.H. van Dale 1858 J.C. en W. Altorffer Middelburg oudheidkunde
1613 Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen vierde deel Janssen, H.Q. en J.H. van Dale 1859 J.C. en W. Altorffer Middelburg oudheidkunde
1614 Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen vijfde deel Janssen, H.Q. en J.H. van Dale 1860 J.C. en W. Altorffer Middelburg oudheidkunde
1615 Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen zesde deel Janssen, H.Q. en J.H. van Dale 1863 J.C. en W. Altorffer Middelburg oudheidkunde
4067 Bijdragen van de archeologische dienst Waasland 1 Verklarende woordenljst meerdere 1988 Koninklijke oudheidkundige kring van het land van Waas Sint- Niklaas woordenlijst
1735 Bijdragen van de Archeologische Dienst Waasland I. R. van Hove (red.) 1986 Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. Sint-Niklaas waasland archeologie
4176 Bijna gepakt Liefde de J.L.F 0 G.F. Callenbach nv Nijkerk Kinderboek
4301 Bijzondere bevolkingsadministraties voor het Liefdehuis Hulst en het Liefdehuis Groenendijk 2013 Gemeentearchief Hulst Hulst bevolking, administratie, liefdehuis, hulst, groenendijk, register
1495 Biografisch Woordenboek van Nederland, d.1 1979 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 's- Gravenhage
1496 Biografisch Woordenboek van Nederland, d.2 Charité, J. 1985 InBureau, Rijkscommissie v. vaderlandse geschiedenisstituut voor Nederlandse Geschiedenis 's- Gravenhage
1497 Biografisch Woordenboek van Nederland, d.3 1989 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
1498 Biografisch Woordenboek van Nederland, d.4 1994 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 's- Gravenhage
1499 Biografisch Woordenboek van Nederland, d.5 2008 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 's- Gravenhage
1500 Biografisch Woordenboek van Nederland, d.6 2001 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 's- Gravenhage
1501 Biografisch Woordenboek van Nederland, d.7 2008 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis \'s- Gravenhage
670 Biographie nationale. Vie des hommes et des femmes illustres de la Belgique, depuis les temps lrs plus reculés jusqu'à nos jours dl1 Hasselt, André van 0 Jamar Alexandre Bruxelles
1605 Biographie nationale. Vie des hommes et des femmes illustres de la Belgique, depuis les temps lrs plus reculés jusqu'à nos jours dl2 Hasselt, André van 0 Jamar Alexandre Bruxelles
3958 Bisschop Leo Dobbelaar Cm 1942-2008 Gust Dobbelaar 0 Stichting Mgr. Leo Dobbelaar Fonds Bisschop Leo Dobbelaar Stichting
2896 Bisschoppelijke Kweekschool Oudenbosch jubileumbundel Bruyckere de, M. 1955 Saint Louis Oudenbosch onderwijs
3072 Blinde Atlas R.K. Mulo 0 Ver. Voor R.K. Mulo Nijmegen topografieboekje van R.K. Mulo examen
2996 Bloed in de Schelde Dexter, John K. 1967 Uitg. "De Schorpioen" N.V. Strombeek Bever tweede wereldoorlog Schelde Antwerpen
3384 Bloedkoralen van de oosterschelde. Verhaal van de nieuwe dijk Steenhuis, Aafke 2010 Provincie Zeeland Middelburg dijken
3926 Bloei en verval van de Zwinstreek Chastelain, Jean-Didier 1957 Office de publicité nv uitgevers Brussel zwinstreek
3162 Bloesem Van Seringen Nederlandse Liedjes Kloet de, Co (samenst.) 1988 Uitgeverij De Fontein bv Baarn liedjes, radio
3814 Blof Boek Jakobsen, Pascal e.a. 2002 Nijgh & van Ditmar Amsterdam lied
2706 Bodemschatten Als grondstoffen 1986 Rijksmuseum Geologie en Mineralogie Leiden
2627 Bodemvondsten in het Waasland Vanhaeke, Lisa 1970 KOKW Sint-Niklaas
1685 Boedelinventarissen en akten van uitkoop van de Hulsterse parochie en parochies Ossenisse, Henstdijk, Ser Pauluspolder en Stoppeldijkpolder in de Hulsterambacht dl1 Blieck, V.J.M. de Ir. 1988 Stichting Genealogisch Centrum Zeeland/werkgroep Oost-Z.VL. Hulsterse parochie
1684 Boedelinventarissen en akten van uitkoop van de Hulsterse parochie en parochies Ossenisse, Henstdijk, Ser Pauluspolder en Stoppeldijkpolder in de Hulsterambacht dl2 Blieck, V.J.M. de Ir. 1988 Stichting Genealogisch Centrum Zeeland/werkgroep Oost-Z.VL. Parochies
1683 Boedelinventarissen en akten van uitkoop van de parochie Hontenisse Blieck, V.J.M. de 1989 Genealogisch Centrum Zeeland/werkgroep Oost-Z.VL. Boedelinventaris Hontenisse
214 Boerderijbouw in Zeeland van de tiende tot de twintigste eeuw. Schone welbetimmerde hofsteden. Cruyningen, P. J. van 2002 Matrijs Utrecht
136 Boerderijen in het Land van Hulst. Beschrijving van de boerderijen…in…Hontenisse en Hulst 1997 Stichting Boerderijenonderzoek in het Land van Hulst Hulst / Kloosterzande Hulst, Hontenisse, boerderijen
516 Boerderijen in het Oost-Zeeuws-Vlaamse polderland Boer, P. 1980 Amsterdam
1550 Boerenknollen en geklutste eieren Blommaert, M. 2008 S. Verbraeken Amsterdam biografie
3960 Boerenwagens in Nederland 0 Cehave nv Veghel
349 Bouc van der Audiencie. Acten en Sentencien van den Raadvan Vlaanderen in de XIV-e eeuw, uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napoleon de Pauw deel 1 Pauw, Jhr. Mr. Napoleon de 1901 Pauw, Jhr. Mr. Napoleon de Gent raad van Vlaanderen akten en sentencien
350 Bouc van der Audiencie. Acten en Sentencien van den Raadvan Vlaanderen in de XIV-e eeuw, uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napoleon de Pauw deel 2 Pauw, Jhr. Mr. Napoleon de 1903 Pauw, Jhr. Mr. Napoleon de Gent
2027 Boudelo op Koudenborm te Moerbeke Belie Alfons, de 2002 A. de Belie Belsele opgravingen Boudelo
1145 Bouwkundige termen. Woordenboek der westerse architectuurgeschiedenis Haslinghuis, E.J. 1953 Utrecht
3309 Boven het bruisen Meynen, G. 1953 gebr. Zomer & Keuning Wageningen ramp 1953 , overdenkingen
1469 Brabantia 1952 Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra
533 Brandgevaar en Bouwvoorschriften in de Middeleeuwen. Een vroeg Vlaams voorbeeld, Aardenburg 1232 Dezutter, W.P. en M.J. Ryckaert 1976 brandgevaar Aardenburg
3790 Bresjes 500 jaar Boersma, Suzan (red.) 2010 500 jaar Breskens Breskens
643 Briefwisseling en aanteekeningen van Willem Bentinck, Heer van Rhoon (tot aan de dood van Willem IV, 22 october 1751 deel 1 Gerritsen, C. en P. Geyl 1934 Utrecht
826 Briefwisseling van den Utrechtschen boekhandelaar Cornelis Kribber met Mgr. Giuseppe Garampi Cornelissen, J.D.M. 1928 Utrecht
1419 Brieven 0 Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent
790 Brieven van Aitzema in het archief der Brusselsche nuntiatuur Cornelissen, J.D.M. 0
1915 Brieven van Paulus 0
2802 Brommers, gitaren en spandoeken. Vijftig jaar jong in Zeeland Kuipers, Jan J.B. 2005 Uitgeverij Aprillis Zaltbommel 50 jaar jongerencultuur
3975 Bromsnor in Zeeland Albert L. Kort 2010 ADZ Vlissingen geschiedenis gemeenteveldwacht
1250 Bronnen en problemen betreffende de Vlaamse landbouw in de late Middeleeuwen (XIII-XVe eeuw) Verhulst, A. 1964
344 Bronnen voor de agrarische geschiedenis van het middeleeuwse Graafschap Vlaanderen. deel I Dokumenten bewaard in het Rijksarchief te Gent. Een analytische inventaris van dokumenten betreffende het beheer en de exploitatie van onroerende goederen (tot 1500 Augustijn, Beatrijs en Ellen Palmboom 1983 Gent
810 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 1 Muller, Mr. S. Hzn 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage rechtspraak bisdom Utrecht Middeleeuwen
811 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 2 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
812 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 3 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
813 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 4 1912 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn ‘s-Gravenhage
814 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 5 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
815 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 6 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
816 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 7 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
4037 Bronswijk's Jaarboekje 1939 1939
1838 Brood- en gebakvormen en hunne betekenis in de Folklore Mannings, J.H. / Gerhard Selis (pentekeningen) 1932 Zaandam
1377 Brugge en Antwerpen in de 15e en 16e eeuw: een tegenstelling? Brulez, W. 1970
1860 Buiten bedrijf. De Walzenmolen van Sas van Gent Havelaar, J.J. en Sarneel-Antheunis L.A. 1997 Publiekatiefonds Indusstrieel Erfgoed Zeist Buiten Bedrijf
4240 Buiten Schot, Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 Moeiend, Paul 2001 Arbeiderspers Amsterdam-Antwerpen WWI
3645 Buitenmensen Verdurmen, Peter 1984 Peter Verdurmen IJzendijke foto mensen album zeeuws-vlaanderen
1488 Bulletijn 1894 Geschied- en Oudheidkundige Kring van Gent Gent
1837 Bulletin Aben, K. e.a. 1977 Centraal laboratorium voor onderzoek van voorwerpen van Kunst en Wetenschap Den Haag
1440 Bulletin (later genoemd Nehalennia) van de Werkgroep Historie en Archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1977 Werkgroep Historie en Archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
1126 Bulletin Centraal laboratorium voor onderzoek van voorwerpen van Kunst en Wetenschap 0 1977
1317 Bulletin critique d'histoire de Belgique 1967
1400 Bulletin critique d'histoire de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, 1971-1972. 1972
1353 Bulletin critique d'histoire de Belgique, 1967-1968. 1969
1370 Bulletin critique d'histoire de Belgique, 1968-1969 1970
1916 Bulletin Stichting Oude Zeeuwse Kerken 0
1444 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 1930 Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
1433 Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten 1982 Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Hulst
1434 Bulletin van het Rijksmuseum 1963 Rijksmuseum
1913 Bundel artikelen aangeboden aan Alexis Petrovics, dir generaal van het Hongaars Museum voor Sch. Kunsten 1934 Budapest
1831 Burchten en Forten en andere versterkingen in Vlaanderen Vos, Luc de e.a. 2002 Leuven
4302 Burgemeesters en wethouders van de voormalige gemeenten in het land van Hulst Prinsen, Antoine 2009 Gemeentearchief Hulst Hulst burgemeester, wethouder, gemeente, clinge, hulst, hontenisse, vogelwaarde, stoppeldijk, sint Jansteen, boschkapelle, hengstdijk, graauw, langendam, ossenisse
192 Burgemeesters tussen wanorde en wederopbouw Heuvel, J.H.J.van den, Ligtermoet, D.M. 1987 Den Boer Middelburg bestuur
3488 Burgerschap en burgerzin Rengelink, J.W. & I. Mug 0 Dico Amsterdam
1992 Bydrage tot de kennis van het Oude Strafrecht in Vlaenderen Cannaert J.B. 1835 Gent oude strafrecht vlaanderen
1329 Ca'da mosto et le commerce guinéen au XVe siècle Brulez, W. 1968
3092 Cabaret liedjes Schmidt, Annie M.G. 1961 De Arbeiderspers Amsterdam liederen
4045 Cadsandria Zeeuwsch Jaarboekje 1858 Bronswijk A.J 1857 A.J.Bronswijk Schoondijke
4048 Cadsandria Zeeuwsch Jaarboekje 1859 Bronswijk A.J 1859 A.J.Bronswijk Schoondijke
4038 Cadsandria Zeeuwsch-Vlaamsch jaarboekje voor 1855 Bronswijk A.J 1854 Altorffer J.C.&W Middelburg
4043 Cadsandria Zeeuwsch-Vlaamsch Jaarboekje voor het jaar 1857 Bronswijk A.J 1857 A.J.Bronswijk Schoondijke
4040 Cadsandria zeeuwsch-Vlaamsch jaarboekje voor het schrikkeljaar 1856 Bronswijk A.J 1856 Altorffer J.C.&W Middelburg
1475 Cadsandria, Jaarboekje Bronswijk A.J 1854 Gebrs Milborn Middelburg
2292 Café's in het Land van Hulst 1900-2000 van Kemseke, Tonny 2011 Tonny van Kemseke Hulst
3500 Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis. Sociale zorg van Leeuwen, M.H.D. 1994 Walburg Pers Zutphen
2430 Calvijn! Selderhuis, Herman e.a. 2009 Boekcentrum uitgevers
3357 Calvijn! Eenmalige Glossy Over Het nederlandse Calvinisme Heden Ten Dage Herman Selderhuis 2009 Boekencentrum uitgevers
288 Camere van Rhetorica "De Transfiguratie" Hulst Jaarboekje no. V 1960 Hulst toneel
2474 Camere van Rhetorica "De Transfiguratie" jaarboekje no VI 1961 De Transfiguratie Hulst Toneel
2471 Camere van Rhetorica "De Transfiguratie" jaarboekje VII 1964 De Transfiguratie Hulst Hulst , toneel
2473 Camere van Rhetorica "De Transfiguratie" lustrumboekje 1946-1966 1966 De Transfiguratie Hulst
679 Camere van Rhetorica Hulst (VI, 1961) 0
46 Canada 's. Kleine Zeeuws-Vlaamse kroniek Verwilligen. T. 1998 Th.R.M. Verwilligen Vlissingen verhalen Zeeuws-Vlaanderen
3638 Canada-Nederland 1945-1975 0 External Affairs Canada
3637 Canadese bevrijdingsmars. Hoofdplaat - Knokke Aernoudts, K. e.a. 1976 Heemk. Kring CNOC IS IER Knokke
2494 Canesvliet van den Steen, J.J. 1968 Alcedoreeks nr 4 Oost-Akker Canisvliet, ornithologie
405 Canisvliet, een grensgeval. Vijf jaar Heemkundige Kring Sas van Gent Dool, W.H. van 0 Middelnurg
2918 Canisvliet, een grensgeval. Zeelandreeks deel 1 Dool van den, W.H. 1974 Den Boer Middelburg
3096 Cantecleer Zangbundeltje 1935 Katholieke Limburgse Studentenbond Roermond
2965 Carel Blazer Zeeland Droog van Paaschen-Louwerse, J. e.a. 1992 St. Kunst in Beweging Amsterdam oorlog, Water, fotografie
3436 Carnaval! Laar, Rob van de 2011 Pharos uitgevers Nijkerk carnaval anekdotes carnavalsmuseum
1278 Cartografie en institutionele geschiedenis Caenegem, A. van 1965
307 Cartulaire de Louis de Male, comte de Flandres. Deel I, Decreten van den grave Lodewijck van Vlaanderen, 1348 à 1358 1898 Plancke, Louis de Bruges
1628 Cartulaire de Louis de Male, comte de Flandres. Deel II, Decreten van den grave Lodewijck van Vlaanderen, 1348 à 1358 1901 Plancke, Louis de Bruges
736 Cartulaire du Béguinage de Sainte-Elisabeth à Gand door Béthune Bethune, Baron Jean 1883 Bruges

Pagina 3 van 28 Resultaten 301 - 450 van 4170