Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 3 van 28 Resultaten 301 - 450 van 4181

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
3871 Bevolking der gemeenten van nederland op 1 januari 1965 Centraal Bureau Statistiek 1965 W. de Haan Zeist
3870 Bevolking der gemeenten van nederland op 1 januari 1966 Centraal Bureau Statistiek 1966 W. de Haan Zeist
3869 Bevolking der gemeenten van nederland op 1 januari 1967 Centraal Bureau Statistiek 1967 W. de Haan Zeist
2422 Bevolking der gemeenten van nederland op 1 januari 1997 Bureau vormgeving 1997 Centr. Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen
3878 Bevolking en bevolkingsdichtheid der gemeenten van Nederland op 1 januari 1926 Centraal Bureau Statistiek 1926 Algemene landsdrukkerij s-Gravenhage
3877 Bevolking en bevolkingsdichtheid der gemeenten van Nederland op 1 januari 1927 Centraal Bureau Statistiek 1927 Algemene landsdrukkerij s-Gravenhage
3876 Bevolking en bevolkingsdichtheid der gemeenten van Nederland op 1 januari 1928 Centraal Bureau Statistiek 1928 Algemene landsdrukkerij s-Gravenhage
3875 Bevolking en bevolkingsdichtheid der gemeenten van Nederland op 1 januari 1929 Centraal Bureau Statistiek 1929 Algemene landsdrukkerij s-Gravenhage
3881 Bevolking en bevolkingsdichtheid der gemeenten van Nederland op 1 januari 1932 Centraal Bureau Statistiek 1932 Algemene landsdrukkerij s-Gravenhage
3880 Bevolking en bevolkingsdichtheid der gemeenten van Nederland op 1 januari 1933 Centraal Bureau Statistiek 1933 Algemene landsdrukkerij s-Gravenhage
3879 Bevolking en bevolkingsdichtheid der gemeenten van Nederland op 1 januari 1934 Centraal Bureau Statistiek 1934 Algemene landsdrukkerij s-Gravenhage
2610 Bewoners en nederzettingen in Zeeland: op weg naar een nieuwe verscheidenheid Thissen, Frans 1995 Kon. Ned. Aardr. Genootschap Utrecht
4366 Biblia dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonijcke boecken des ouden en des nieuwen testaments 1730 Jacob Pieter Keur Dordrecht
1673 B034 Bibliografie van de Nederlandse Heraldiek Borne, J.C.C.F.M. van den 1994 Centraal bureau voor genealogie Den Haag
3725 Bibliografische lijst van de geschriften van Godefridus Udemans t Hof op, W.J. 1993 Lindenberg Rotterdam
3724 Bibliografische lijst van de geschriften van Willem Teellinck t Hof op, W.J. 1993 Lindenberg Rotterdam
722 Bibliographie de l'histoire de Gand, depuis l'an 1500 jusq'en 1850 Fris, Victor 1821 Gand
1667 Bibliothèque et cabinet d'estampes et de manuscrits Pélichy, Gilles de 1972 Brugge
1480 Biekorf 1928
519 Biervliet bij de tijd Robesin, J.C. 1975 Duerinck-Krachten Kloosterzande
86 B052 Biervliet en Hoofdplaat en het Zeeuwsch-Vlaanderen van weleer Kuijper, E. de 1996 Van Geyt Hulst
1236 Biervliet, een laat-Middeleeuws centrum van zoutwinning (le helft XVe eeuw) Mertens, J.A. 1963
2921 Bijbel 1930 Ned. Bijbelgenootschap Amsterdam
3230 Bijbel Arend Dieleman 1931 J.H. de Bussy Amsterdam
3235 Bijbel in de nieuwe vertaling 0 Ned. Bijbelgenootschap
781 Bijdrage tot de beeldenstorm in Leiden, 1566 Kleintjens, J.S.J. 0
3018 Bijdrage tot de genealogie van het geslacht van der Have Mol, J.J. 2002 Familiestichting van der have Kapelle
77 Bijdrage tot de geschiedenis van de Aardenburgsche Onze Lieve Vrouwe- of Mariakerk 643-1625 Reepmaker. K.L. 1927 K.L. Reepmaker Aardenburg
1471 Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap Utrecht 1924 Historisch Genootschap Utrecht
3494 Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der nederlanden . Deel 97. (inquisitie) van der Wiele, Johan 1982 Ned. Hist. Genootschap s-Gravenhage
3495 Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der nederlanden . Deel 99. (Willem van Oranje) Blom, J.C.H. e.a. (red.) 1984 Ned. Hist. Genootschap s-Gravenhage
1805 Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden. 0
1468 Bijdragen en Mededelingen van het Nederlands Openluchtmuseum 1955 Nederlands Openluchtmuseum
1456 Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde 1934 Kunst- en Oudheidkundige Kring Deinze
353 B076 Bijdragen tot de geschiedenis en de Oudheidkunde van Vlaanderen Werveke, Alfons van 1927 van Rysselberghe en Rombaut Gent
669 Bijdragen tot de Geschiedenis van Assche Lindemans, Dr. Jan, Dom. Renorius Podevijn, Maurits Sacré, Julse Bogaert en Frans Berlanger 1928 Merchtem
202 Bijdragen tot de geschiedenis van Deinze en de Leiestreek 2011
4008 Bijdragen tot de geschiedenis van Deinze en de Leiestreek deel 81 meerdere 2014 Kring voor geschiedenis kunst en erfgoed van Deinze en de Leiestreek
4007 Bijdragen tot de geschiedenis van Deinze en de Leiestreek deel 84 meerdere 2017 Kring voor geschiedenis kunst en erfgoed van Deinze en de Leiestreek
550 Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen Janssen, H.Q. en J.H. van Dale 1856 Middelburg
1612 B046 Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen derde deel Janssen, H.Q. en J.H. van Dale 1858 J.C. en W. Altorffer Middelburg
1613 B046 Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen vierde deel Janssen, H.Q. en J.H. van Dale 1859 J.C. en W. Altorffer Middelburg
1614 B046 Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen vijfde deel Janssen, H.Q. en J.H. van Dale 1860 J.C. en W. Altorffer Middelburg
1615 B046 Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen zesde deel Janssen, H.Q. en J.H. van Dale 1863 J.C. en W. Altorffer Middelburg
4067 B024 Bijdragen van de archeologische dienst Waasland 1 Verklarende woordenljst meerdere 1988 Koninklijke oudheidkundige kring van het land van Waas Sint- Niklaas
1735 B024 Bijdragen van de Archeologische Dienst Waasland I. R. van Hove (red.) 1986 Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. Sint-Niklaas
4176 B041 Bijna gepakt Liefde de J.L.F 0 G.F. Callenbach nv Nijkerk
4301 Bijzondere bevolkingsadministraties voor het Liefdehuis Hulst en het Liefdehuis Groenendijk 2013 Gemeentearchief Hulst Hulst
1495 Biografisch Woordenboek van Nederland, d.1 1979 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 's- Gravenhage
1496 Biografisch Woordenboek van Nederland, d.2 Charité, J. 1985 InBureau, Rijkscommissie v. vaderlandse geschiedenisstituut voor Nederlandse Geschiedenis 's- Gravenhage
1497 Biografisch Woordenboek van Nederland, d.3 1989 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
1498 Biografisch Woordenboek van Nederland, d.4 1994 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 's- Gravenhage
1499 Biografisch Woordenboek van Nederland, d.5 2008 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 's- Gravenhage
1500 Biografisch Woordenboek van Nederland, d.6 2001 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 's- Gravenhage
1501 Biografisch Woordenboek van Nederland, d.7 2008 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis \'s- Gravenhage
670 Biographie nationale. Vie des hommes et des femmes illustres de la Belgique, depuis les temps lrs plus reculés jusqu'à nos jours dl1 Hasselt, André van 0 Jamar Alexandre Bruxelles
1605 Biographie nationale. Vie des hommes et des femmes illustres de la Belgique, depuis les temps lrs plus reculés jusqu'à nos jours dl2 Hasselt, André van 0 Jamar Alexandre Bruxelles
3958 Bisschop Leo Dobbelaar Cm 1942-2008 Gust Dobbelaar 0 Stichting Mgr. Leo Dobbelaar Fonds
2896 Bisschoppelijke Kweekschool Oudenbosch jubileumbundel Bruyckere de, M. 1955 Saint Louis Oudenbosch
3072 Blinde Atlas R.K. Mulo 0 Ver. Voor R.K. Mulo Nijmegen
2996 B045 Bloed in de Schelde Dexter, John K. 1967 Uitg. "De Schorpioen" N.V. Strombeek Bever
3384 Bloedkoralen van de oosterschelde. Verhaal van de nieuwe dijk Steenhuis, Aafke 2010 Provincie Zeeland Middelburg
3926 Bloei en verval van de Zwinstreek Chastelain, Jean-Didier 1957 Office de publicité nv uitgevers Brussel
3162 Bloesem Van Seringen Nederlandse Liedjes Kloet de, Co (samenst.) 1988 Uitgeverij De Fontein bv Baarn
3814 Blof Boek Jakobsen, Pascal e.a. 2002 Nijgh & van Ditmar Amsterdam
2706 Bodemschatten Als grondstoffen 1986 Rijksmuseum Geologie en Mineralogie Leiden
2627 Bodemvondsten in het Waasland Vanhaeke, Lisa 1970 KOKW Sint-Niklaas
1685 B008 Boedelinventarissen en akten van uitkoop van de Hulsterse parochie en parochies Ossenisse, Henstdijk, Ser-Pauluspolder en Stoppeldijkpolder in de Hulsterambacht deel 1 Blieck, V.J.M. de 1988 Stichting Genealogisch Centrum Zeeland Middelburg
1684 B008 Boedelinventarissen en akten van uitkoop van de Hulsterse parochie en parochies Ossenisse, Henstdijk, Ser-Pauluspolder en Stoppeldijkpolder in de Hulsterambacht dl2 Blieck, V.J.M. de Ir. 1988 Stichting Genealogisch Centrum Zeeland Middelburg
1683 B008 Boedelinventarissen en akten van uitkoop van de parochie Hontenisse Blieck, V.J.M. de 1989 Stichting Genealogisch Centrum Zeeland Middelburg
214 Boerderijbouw in Zeeland van de tiende tot de twintigste eeuw. Schone welbetimmerde hofsteden. Cruyningen, P. J. van 2002 Matrijs Utrecht
136 Boerderijen in het Land van Hulst. Beschrijving van de boerderijen…in…Hontenisse en Hulst 1997 Stichting Boerderijenonderzoek in het Land van Hulst Hulst / Kloosterzande
516 B017 Boerderijen in het Oost-Zeeuws-Vlaamse polderland Boer, P. 1980 Amsterdam
1550 B071 Boerenknollen en geklutste eieren Blommaert, M. 2008 S. Verbraeken Amsterdam
3960 Boerenwagens in Nederland 0 Cehave nv Veghel
349 B073 Bouc van der Audiencie. Acten en Sentencien van den Raad van Vlaanderen in de XIV-e eeuw, uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napoleon de Pauw deel 1 Pauw, Jhr. Mr. Napoleon de 1901 Siffer, A. Gent
350 B073 Bouc van der Audiencie. Acten en Sentencien van den Raad van Vlaanderen in de XIV-e eeuw, uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napoleon de Pauw tweede stuk Pauw, Jhr. Mr. Napoleon de 1903 Pauw, Jhr. Mr. Napoleon de Gent
2027 B025 Boudelo op Koudenborm te Moerbeke Belie, Alfons, de 2002 A. de Belie Belsele
1145 Bouwkundige termen. Woordenboek der westerse architectuurgeschiedenis Haslinghuis, E.J. 1953 Utrecht
3309 Boven het bruisen Meynen, G. 1953 gebr. Zomer & Keuning Wageningen
1469 Brabantia 1952 Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra
533 B049 Brandgevaar en Bouwvoorschriften in de Middeleeuwen. Een vroeg Vlaams voorbeeld, Aardenburg 1232 Dezutter, W.P. en M.J. Ryckaert 1976 koninklijk zeeuws genootschap Middelburg
3790 Bresjes 500 jaar Boersma, Suzan (red.) 2010 500 jaar Breskens Breskens
643 Briefwisseling en aanteekeningen van Willem Bentinck, Heer van Rhoon (tot aan de dood van Willem IV, 22 october 1751 deel 1 Gerritsen, C. en P. Geyl 1934 Utrecht
826 B035 Briefwisseling van den Utrechtschen boekhandelaar Cornelis Kribber met Mgr. Giuseppe Garampi Cornelissen, J.D.M. 1928 Utrecht
1419 Brieven 0 Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent
790 Brieven van Aitzema in het archief der Brusselsche nuntiatuur Cornelissen, J.D.M. 0
1915 Brieven van Paulus 0
2802 Brommers, gitaren en spandoeken. Vijftig jaar jong in Zeeland Kuipers, Jan J.B. 2005 Uitgeverij Aprillis Zaltbommel
3975 B048 Bromsnor in Zeeland Albert L. Kort 2010 ADZ Vlissingen
1250 Bronnen en problemen betreffende de Vlaamse landbouw in de late Middeleeuwen (XIII-XVe eeuw) Verhulst, A. 1964
344 Bronnen voor de agrarische geschiedenis van het middeleeuwse Graafschap Vlaanderen. deel I Dokumenten bewaard in het Rijksarchief te Gent. Een analytische inventaris van dokumenten betreffende het beheer en de exploitatie van onroerende goederen (tot 1500 Augustijn, Beatrijs en Ellen Palmboom 1983 Gent
810 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 1 Muller, Mr. S. Hzn 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
811 B079 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 2 Muller Hzn, Mr. S. 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Muller Hzn, Mr. S. 's-Gravenhage
812 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 3 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
813 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 4 1912 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn ‘s-Gravenhage
814 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 5 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
815 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 6 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
816 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 7 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
4037 B044 Bronswijk's Jaarboekje 1939 Bronswijk 1939 Breskens
1838 Brood- en gebakvormen en hunne betekenis in de Folklore Mannings, J.H. / Gerhard Selis (pentekeningen) 1932 Zaandam
1377 Brugge en Antwerpen in de 15e en 16e eeuw: een tegenstelling? Brulez, W. 1970
1860 B016 Buiten bedrijf. De Walzenmolen van Sas van Gent Havelaar, J.J. en Sarneel-Antheunis L.A. 1997 Publiekatiefonds Indusstrieel Erfgoed Zeist
4240 B076 Buiten Schot, Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 Moeiend, Paul 2001 Arbeiderspers Amsterdam-Antwerpen
3645 Buitenmensen Verdurmen, Peter 1984 Peter Verdurmen IJzendijke
1488 Bulletijn 1894 Geschied- en Oudheidkundige Kring van Gent Gent
1837 Bulletin Aben, K. e.a. 1977 Centraal laboratorium voor onderzoek van voorwerpen van Kunst en Wetenschap Den Haag
1440 Bulletin (later genoemd Nehalennia) van de Werkgroep Historie en Archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1977 Werkgroep Historie en Archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
1126 Bulletin Centraal laboratorium voor onderzoek van voorwerpen van Kunst en Wetenschap 0 1977
1317 Bulletin critique d'histoire de Belgique 1967
1400 Bulletin critique d'histoire de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, 1971-1972. 1972
1353 Bulletin critique d'histoire de Belgique, 1967-1968. 1969
1370 Bulletin critique d'histoire de Belgique, 1968-1969 1970
1916 Bulletin Stichting Oude Zeeuwse Kerken 0
1444 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 1930 Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
1433 Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten 1982 Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Hulst
1434 Bulletin van het Rijksmuseum 1963 Rijksmuseum
1913 Bundel artikelen aangeboden aan Alexis Petrovics, dir generaal van het Hongaars Museum voor Sch. Kunsten 1934 Budapest
1831 Burchten en Forten en andere versterkingen in Vlaanderen Vos, Luc de e.a. 2002 Leuven
4302 Burgemeesters en wethouders van de voormalige gemeenten in het land van Hulst Prinsen, Antoine 2009 Gemeentearchief Hulst Hulst
192 Burgemeesters tussen wanorde en wederopbouw Heuvel, J.H.J.van den, Ligtermoet, D.M. 1987 Den Boer Middelburg
3488 Burgerschap en burgerzin Rengelink, J.W. & I. Mug 0 Dico Amsterdam
1992 Bydrage tot de kennis van het Oude Strafrecht in Vlaenderen Cannaert J.B. 1835 Gent
1329 Ca'da mosto et le commerce guinéen au XVe siècle Brulez, W. 1968
3092 Cabaret liedjes Schmidt, Annie M.G. 1961 De Arbeiderspers Amsterdam
4045 B045 Cadsandria Zeeuwsch Jaarboekje 1858 Bronswijk A.J 1857 A.J.Bronswijk Schoondijke
4048 B045 Cadsandria Zeeuwsch Jaarboekje 1859 Bronswijk A.J 1859 A.J.Bronswijk Schoondijke
4038 B045 Cadsandria Zeeuwsch-Vlaamsch jaarboekje voor 1855 Bronswijk A.J 1854 Altorffer J.C.&W Middelburg
4043 B045 Cadsandria Zeeuwsch-Vlaamsch Jaarboekje voor het jaar 1857 Bronswijk A.J 1857 A.J.Bronswijk Schoondijke
4040 B045 Cadsandria zeeuwsch-Vlaamsch jaarboekje voor het schrikkeljaar 1856 Bronswijk A.J 1856 Altorffer J.C.&W Middelburg
1475 B032 Cadsandria, Jaarboekje Bronswijk A.J 1854 Gebrs Milborn Middelburg
2292 Café's in het Land van Hulst 1900-2000 van Kemseke, Tonny 2011 Tonny van Kemseke Hulst
3500 Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis. Sociale zorg van Leeuwen, M.H.D. 1994 Walburg Pers Zutphen
2430 Calvijn! Selderhuis, Herman e.a. 2009 Boekcentrum uitgevers
3357 Calvijn! Eenmalige Glossy Over Het nederlandse Calvinisme Heden Ten Dage Herman Selderhuis 2009 Boekencentrum uitgevers
288 B044 Camere van Rhetorica "De Transfiguratie" Hulst Jaarboekje no. V divers 1960 Hulst
2474 Camere van Rhetorica "De Transfiguratie" jaarboekje no VI 1961 De Transfiguratie Hulst
2471 Camere van Rhetorica "De Transfiguratie" jaarboekje VII 1964 De Transfiguratie Hulst
2473 Camere van Rhetorica "De Transfiguratie" lustrumboekje 1946-1966 1966 De Transfiguratie Hulst
679 Camere van Rhetorica Hulst (VI, 1961) 0
46 B054 Canada 's kleine Zeeuws-Vlaamse kroniek Verwilligen. T. 1998 Th.R.M. Verwilligen Vlissingen
3638 Canada-Nederland 1945-1975 0 External Affairs Canada
3637 B057 Canadese bevrijdingsmars. Hoofdplaat (Nederland) 33 Km Knokke (Belgie) Aernoudts, K. et al. 1976 Heemkundige Kring CNOC IS IER Knokke
2494 Canesvliet van den Steen, J.J. 1968 Alcedoreeks nr 4 Oost-Akker
405 Canisvliet, een grensgeval. Vijf jaar Heemkundige Kring Sas van Gent Dool, W.H. van 0 Middelburg
2918 B018 Canisvliet, een grensgeval. Zeelandreeks deel 1 Dool van den, W.H. 1974 Den Boer Middelburg
3096 Cantecleer Zangbundeltje 1935 Katholieke Limburgse Studentenbond Roermond
2965 Carel Blazer Zeeland Droog van Paaschen-Louwerse, J. e.a. 1992 St. Kunst in Beweging Amsterdam
3436 Carnaval! Laar, Rob van de 2011 Pharos uitgevers Nijkerk
1278 Cartografie en institutionele geschiedenis Caenegem, A. van 1965

Pagina 3 van 28 Resultaten 301 - 450 van 4181