Background Image

Bibliotheek

Pagina 3 van 15 Resultaten 301 - 450 van 2181

ID Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie Sleutel woorden
617 D.N. Cornelii Jansenii episcopi Gandavensis, commentariorum in suam Concordiam, ac totam historiam Evangelicam, Epitome, opera & industria F. Matthaei a Castro Insulensis, in coenobio Falempinensi Canonici, additis tribus indicibus quicquid toto opere tra Cornelius Jansenius 1684 Lyon
885 Dagboek der Gentsche collatie, bevattende een nauwkeurig verhael van de gebeuretenissen te Gent, en elders in Vlaenderen, voorgevallen van de jaren 1446 tot 1515 Schayes, A.G.B. 1842 Gent/Rotterdam
1434 Dan. van Severen. Ge?llustreerde brochure t.g.v. een tentoonstelling van zijn schilderijen. Vree, Paul de 1975 Brussel
2687 Dansen met een vos. Dichtbundel Crebolder E. 1998 De koperen tuin Goes
1593 Das Besitzverzeichnis der Genter Sankt-Bavo Abtei von ca. 800 (Clm.6333). Verhulst, A. 1971
2197 Dat kan ons niet gebeuren. Het dagelijks leven in de tweede wereldoorlog Wakman.E,m de Keizer en G.J.van Setten 1980 Amsterdam
747 De Latijnse scholen in Zeeland in de eerste helft der negentiende eeuw Reinsma, R. 0
1495 De "Journal de la Flandre Occidentale". Een regerings- en logekrant te Brugge in de Nederlandse tijd (26 aug. 1818 - 27 februari 1820) Simon, F. 1966
1570 De "Soci?t? G?n?rale" als drukkingsgroep. Een concreet voorbeeld: de grondspeculaties rondom het Brusselse Justitiepaleis (1838-1840). Witte, E. 1970
174 De van natuur- naar cultuur-landschap Jansen. M.G.M. 1980 Vogelwacht De Steltkluut
2211 De aardbol Zeeland Oosterzee,H.M.C. van 0
2202 De abdij van Baudelo. Catalogus van de verzameling van bodemvondsten van de verdwenen abdij te Klein-Sinaai 1982 St. Niklaas
594 De Abdij van de Duinen en Engeland gedurende de XII-e, XIII- en XIV-de eeuw Cuyper, J. de 1951 Brugge
2601 De abdijschuur van Ter Doest Janse H. 0
1240 De advocatuur in de Reinaert Hermesdorf, B.H.D. 1956
107 De Afscheiding van 1834 in Zeeland. 1834 - 69. Deel I. De Bevelanden en Zeeuws-Vlaanderen Wesseling. J. 1987 De Vuurbaak
1530 De Algemene Armenkamer te Brugge. (1776- 1925) Berghe, Yvan van den 1968
1234 De andere Reinaert Heerema, K. 1970 Den Haag
1557 De Antwerpse onderneemster Anna Janssens en de economische boom na de vrede van Cateau-Cambr?sis (1559). Soly, H. 1969
1266 De Archieven berustende onder het bestuur der gemeente Arnemuiden Waard, C. de 1925 's-Gravenhage
2007 De Archieven der Districtscommissarissen in Zeeland 1814-1850 Lammerts, M.D. 1928
1262 De Archieven der Districtscommissarissen in Zeeland 1814-1850 0
2170 De archieven der Hervormde Gemeente te Nieuw- en Sint-Joosland, 1650-1950 Grooten, J. 1976 Middelburg
2171 De archieven van de Doopsgezinde Gemeente te Aardenburg, 1614-1964 Mulder, A. 1976 Middelburg
2005 De archieven van de Nassause Domeinraad, 1581-1811, met retracta vanaf de dertiende eeuw 1997 Den Haag
1258 De Archieven van de rechtbanken, weeskamers en notarissen die over het tegenwoordige grondgebied der provincie Zeeland gefungeerd hebben, De Zeeuwsche eilanden, 1456-1811 (1852) Lasonder, L.W.A.M. 1914 's- Gravenhage
1259 De Archieven van de rechtbanken, weeskamers en notarissen die over het tegenwoordige grondgebied der provincie Zeeland gefungeerd hebben, Zeeuwsch-Vlaanderen, 1447-1796 Meerkamp van Embden, A. 1919 Middelburg
1996 De Archieven van het Vrije van Sluis 1584-1796 en het Hulster Ambacht, 1242-1795 Meerkamp van Embden, A. 1928 Den Haag
140 De archieven van het Vrije van Sluis. 1584-1796. en Hulsterambacht 1242-1795 Meerkamp van Embden. A. 1928 Algemeene Landsdrukkerij
574 De Axelse klederdracht Platteeuw, J.L. 1982 Terneuzen
295 De Axelse Rederijkersgilde van Sinte-Barbara en haar Deken Jacob de Hondt (1487-1529) Willems, L. 1920 Siffer, W.
905 De Bank van Lening te Haarlem, een instelling van weldadigheid Greevenbroek, J. Th. R. van 1981 Haarlem
2562 De basiliek in beeld. De restauratie aan het eind van de 20e eeuw. Hamelink P. 2005 Van de Berg Almere/Enschede Basiliek, restauratie
26 De basiliek van Sint-Willibrord uit de steigers Bauwens. W., I. Pey. A. Prinsen en P. Stockman 1995 OHK Basiliek
483 De beeldenstorm en de religietroebelen in Hulst in augustus 1566 Brand, P.J. 1962 Hulst Hulst, geschiedenis
1214 De Begijnhoven Philippen, L.J.M. 1918 Antwerpen
508 De belegeringen van de stad Hulst in de jaren 1591 en 1596 Brand P.J. 0
132 De Berenning van Aardenburg in 1672. Verzameling van?aangaande?Aardenburg.?van 1660-1680 Vorsterman van Oyen. G.A. verz. 1871 S.E. van Nooten
1005 De bisschoppen van Antwerpen over den toestand van het Katholicisme in Breda en Bergen op Zoom gedurende de 17e en 18e eeuw Cornelissen, J.D.M. 0
2546 De bodem van Zeeland Sluys, P. van der, G.G.L. Steur en I.Ovaa 1965 Wageningen
284 De boerderijen van Hoek en hun bewoners Dees-Scheele. N.E.. L. Riemens en R. Willemsen 0 N.E. Dees-Scheele
2611 De Boudelo-abdij: 30 jaar archeologisch en geschiedkundig onderzoek. Belie A., de, Oost T., de 2001 Gent/St-Niklaas
2610 De Boudeloabdij, archeologisch onderzocht. Belie Alfons, de 1997 St-Niklaas
572 De Braakman sinds het afscheid van de zee Robesin, J.C. 0
1535 De brouwerijonderneming van Gilbert van Schoonbeke (1552-1562) Soly, H. 1968
1606 De Brugse havens in de Middeleeuwen. Ryckaert, M. 1972
2231 De Cort(e), de Kort(e), 1540-1990 Kort, Jan de 1991 Hulst
2232 De Cort(e), de Kort(e), 1643-1709, (para) militaire aktiviteiten Kort, Jan de 1991 Hulst
1726 De dialecten van Zeeuws-Vlaanderen tot Goeree-Overflakkee Driel, L. van 2004 SDU Den Haag Taalkunde, dialecten
1046 De diversitate temporum Mettensis, Alpertus 1916 Dr. A. Hulshof Amsterdam
1221 De drie revoluties der Christenheid Dalsum, H.A. van 0
1689 De Duinen 1960 Wetenschappelijk en Kultureel Centrum van de Duinenabdij en de Westhoek
2359 De Duinenabdij en het Groot Seminarie te Brugge. Denaux, A., E.v.d.Berghe e.a. 1984 Tielt/Weesp
1898 De Duinenabdij van Koksijde. Cisterci?nzers in de Lage Landen Vanclooster, D. (red.) 2005 Lannoo Tielt
1607 De economische betekenis van de zuidnederlandse brouwindustrie in de 16e eeuw. Problematiek. Soly, H. 1973
1778 De eerste protestanten in de Lage Landen. Geloof en heldenmoed Decavele, J. 0 Davidsfonds/Waanders Leuven/Zwolle protestantisme/Zuidelijke Nederlanden/16e eeuw
1387 De eerste publicaties van Jacob Cats (1593-1598) Breugelmans, R. 1977
2582 De eeuw der Artevelden. Studi?n over de zedelijke en maatschappelijke beschaving in Vlaanderen en Brabant. Vanderkindere Leo 1893 Gent
1587 De ekonomische kaart van de Nederlanden in de 16e eeuw volgens Guicciardini. Brulez, W. 1970
1554 De evolutie van het Taurobolium. Duthoy, R. 1969
391 De familie Buysrogge Buysrogge, C. E. M. 1989 Drukkerij Duerinck B.V. Kloosterzande
2146 De familiepapieren Pous, Tak van Poortvliet en aanverwante geslachten, 1752-1818 Sandberg, G.F. 1976 Middelburg
2145 De familiepapieren Tak Labrijn, 1676-1971 Sandberg, G.F. 1976
2655 De gedrukte Nederlandse Reynaert-traditie. 2007 Verloren Hilversum
201 De Gentsche en Brugsche bisschoppen over het katholicisme in Z.-Vl. gedurende de 17e en 18e eeuwen Cornelissen. J.D.M. 1930 Altorffer
1523 De Gentse lijnwaadmarkt en linnenhandel in de XVlle eeuw Bastin, J. 1968
2652 De Gentse spelen van 1539. Ern? B.H. en Dis L.M. van 1987 's Gravenhage
2653 De Gentse spelen van 1539. Ern? B.H. en Dis L.M. van 1987 's Gravenhage
1550 De Gentse vlasindustrie vanaf het einde van de XVIIIe eeuw tot de oprichting van de grote mechanische bedrijven (1838). Coppejans-Desmedt, H. 1968
577 De Gereformeerde Kerk van Axel in het tijdvak 1913 tot 1970. Deel 1, bevattende Hoofdstuk 1 t/m 20 tot en met de vrijmaking in 1945 Oggel, D.J. 1970 Axel
2336 De Gereformeerde Kerk van Axel in het tijdvak van 1913 tot 1970, bevattende de hoofdstukken 21 t/m 33. Oggel, D.J. 1970 Axel
741 De geschiedenis der Calamiteuse polders in Zeeland tot het reglement van 20 januari 1791 Schorer, J.A. 1897 Leiden
2348 De geschiedenis der kerk van Boschkapelle, 1695-1925. Bongenaar, G. 1975 Susteren
583 De geschiedenis van Axel Wesseling, J. 1966 Groningen
540 De geschiedenis van de Camere van Rhetorica "St. Jan ten Steene" 1917-1982 Verstraeten, G. 0 Kloosterzande
232 De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Terneuzen Stuij. P.W. 1992 Gereformeerde Kerk
543 De geschiedenis van de Kapel van O.L. Vrouw Ter Eecken Everaard, J.A. 1934 Kloosterzande
552 De geschiedenis van de Parochie Stoppeldijk Bongenaar, G.J.G. 1959
631 De Geschiedenis van de Spoorwegmaatschappijen Gent-Terneuzen en Mechelen-Terneuzen Hesselink, H.G. 1983 Kloosterzande
553 De geschiedenis van Hengstdijk Bongenaar, G.J.G. 1956
1355 De geschiedenis van het geslacht Oggel en aanverwante geslachten Oggel, D.J. Jzn 1966 Axel
2341 De geschiedenis van het lager onderwijs te Overslag. Knegtel, P.F.J.M. 1981
2557 De geschiedenis van het Zeeuwse profwielrennen over de periode van 1931 - 1996 Herder, J.W. den 1996 Middelburg
517 De Geschiedenis van Hulst Brand, P.J. 1971 Gemeente Hulst Hulst Hulst, geschiedenis
2593 De geschiedenis van Kortrijk. Van Doorselaer, Warlop, Maddens e.a. 1990 Tielt
551 De geschiedenis van Ossenisse Bongenaar, G.J.G. 1962 Kloosterzande
624 De geschiedenis van Terneuzen Wesseling, J. 1958 Terneuzen
1547 De gezagsconcentratie in het arrondissement Aalst tijdens de 19e eeuw. Liebaut, Hilaire 1968
1675 De Ghulden Roos 1941 Oudheidkundige Kring Roosendaal
844 De gilden, theorie en praktijk Eeghen, I.H. van 1965 Bussum
2608 De glans van Citeaux in de Nederlanden, 900 jaar cistercienzerabdijen, 1098-1998 Hoste A., Nuyttens M, Bockstaete G., van 0 Brugge
372 De grenzen tussen kaapvaart en zeeroverij. De aktiviteiten van kapitein Frans Behem tussen 1537 en 1539. Gooskens, Frans 1986
743 De groei van de Nederlandse haringindustrie en het raadsel van het Zeeuwse zout (14e-16e eeuw) Wee, H. van der 0
742 De grondboringen in Zeeland Seelheim, F. 1879 Amsterdam
1028 De Groote Cultuurstrijd, d.1: De Religionsvrede Prims, Floris 1942 Antwerpen-Brussel-Gent
1029 De Groote Cultuurstrijd, d.2: De Christelijke Republiek, 1581-1585 Prims, Floris 1943 Antwerpen-Brussel-Gent
533 De Groote Reiziger, Mer Joos van Ghistele Dieleman, P. 1932 Middelburg
2203 De Grote Atlas van de wereld in de 17e eeuw Blaeu 0 Studio Editions Engeland 1990
1503 De handelsbalans der Nederlanden in het midden van de 16de eeuw Brulez, W. 1967
2609 De handschriften van Ter Doest. Hoste Anselm 1993 Steenbrugge
542 De Heerlijkheid van Sint Jan ten Steene en Inghelosenberghe Adriaanse, J. en J.A. Everaard 1936 St. Jansteen
2479 De Heerlijkheid van Sint Jansteen, Sint Jansteen 1226 - 1976 Blommaart W. 1976
73 De heks van Axel Velde. H. van de 2003 Davidsfonds/Infodok
1820 De Hengst. De bolvisserij en de mosselvangst in Zeeland en Vlaanderen Beylen, J. van en H. Reijnhout 2007 Provincie Oost-Vlaanderen, Tolerant en SBH scheepsrestauratie, visserijgeschiedenis in de Scheldemond
1494 De Heren van Wervik tot 1300 Warlop, E. 1966
2427 De Hervormde Gemeente van Sas van Gent. HIstorische bijdrage Caland, Fred. 1904 's-Gravenhage/Sas van Gent
1053 De Historie van Belgis, of Kronyke der Nederlandsche Oudheyd dl 1 Vaernewijck, Marcus van 1784 Gend
1054 De Historie van Belgis, of Kronyke der Nederlandsche Oudheyd dl 2 Vaernewijck, Marcus van 1784 Gend
1195 De Historien van Paulus Iovius Bisschop tot Nucera: Inhoudende De Waerachtighe beschrijvinghe van alle ghedenckwaerdige geschiedenissen die van het Jaer 1494 tot het Jaer 1517 in Europa, Asia ende Africa, te Water ende te Lande, bij Keyseren, Coningen, V 1604 Amstelredam
2411 De hofsteden van Axel Cruyningen, P.J. van , A. de Rijt, C.Witte 0 Axel 1991
1448 De hospites van de abdij Voormezele en het superaratum of overhert . Bijdrage tot de ontginningsgeschiedenis van de Vlaamse kustvlakte Verhulst, A. 1964
2236 De Huwelijksintekeningen van Schotse militairen in Nederland, 1574-1665 Maclean 1976 Zutphen
1442 De instauratie van de Gentse Calvinistische Republiek (1577-1579) Despretz, Andr? 1963
208 De invloed van de Vlaamse abdijen in het Land van hulst Goethem. M. van 0 Streekmuseum
365 De jaren vijftig in Zeeland. 1954, uit het archief van de PZC Kuipers, Jan J. B. 2005 Den Boer/ De Ruiter Vlissingen
911 De jonge Leviten van het seminarie van Gent, te Wezel, te Parijs, enz . met eene voorafgaande levensschets van den Cardinael Franckenberg en een overzigt der Kerkelijke gebeurtenissen van het jaar 1801 tot 1814 Moere, P.J. van der 1856 Brussel
787 De Kamercandidatuur van H.A. van Dalsum voor het district Hontenisse Dalsum, H.A. van 1909 Hulst
544 De Kapel van O.L. Vrouw van Ter Eecken te Clinge. Een Historische Schets uit dagen van Vervolging, Strijd en Verwoesting Adriaanse, J. 1923 Hulst
1896 De Katholieke Illustratie. De verkochte bruid. 100 jaar Tijdschriftgeschiedenis Hottinga, T. 0 Baarn
1650 De katholieke kerken in Nederland, dat is de tegenwoordige staat der kerken, met hunne meubeling en versiering beschreven en afgebeeld Kalf, Jan 1906
17 De kerk van Hulst. Aan de nagedachtenis van Cornelius Jansenius van Hulst (1510-1576) Dekkers. C. 1930 Hulst Hulst, basiliek
2413 De kerkhervorming in het land van Axel Meeusen, P. 1973
599 De Kerkhervorming in Vlaanderen Jansen, H.Q. 1868 Arnhem
148 De kerkramen van Biervliet Willemsen. R. 2001 St.Behoud Monumenten Biervliet
849 De Keure van Hazebroek van 1336, met aantekeningen en glossarium Gaillard, Edw 1894 Gent
850 De Keure van Hazebroek van 1336, met aantekeningen en glossarium Gaillard, Edw 1894 Gent
851 De Keure van Hazebroek van 1336, met aantekeningen en glossarium Gaillard, Edw 1894 Gent
852 De Keure van Hazebroek van 1336, met aantekeningen en glossarium Gaillard, Edw 1894 Gent
853 De Keure van Hazebroek van 1336, met aantekeningen en glossarium Gaillard, Edw 1894 Gent
668 De Keuren van de Vier Ambachten van 1242 en 1261 en die van Saeftingen van 1263 Smidt, J. Th. de 1954 Utrecht
369 De kleine historische elementen in Zeeland. Een gids voor instandhouding en herstel. Stichting Landschapsbeheer Zeeland 2011 Stichting Landschapsbeheer Zeeland Goes
2770 De klok luidde ... Jansen Verplanke, J.C.P. 1992 C. Jansen Verplanke Vlaaringen Hengstdijk
314 De klok luidde.... Jansen Verplanke, J. C. P. 1993 Jansen Verplanke Vlaaringen Hengstdijk, jeugdherinneringen
1725 De kwestie Jobse Driel, L. van 2003 Den Boer-De Ruiter Middelburg
1149 De lage landen bij de zee. Beknopt leerboek der Nederlandsche Geschiedenis Kleijntjes, J. en H.F.M. Huijbers 1927 Leiden
2620 De lage landen en hun grenzen. Tussen Verdun en Londen: 1000 jaar grensgeschiedenis met Frankrijk. Stuy P.W. 1998 Terneuzen
2738 De landelijke postdienst in het Belgische deel der VIER AMBACHTEN Decorte D. en C.H.A.Vermeulen 1992 Sluiskil
229 De landelijke postdienst in het Belgische deel der Vier Ambachten Decorte. D. en C.H.A. Vermeulen 1992 Projectgroep Filatelie
237 De legende van het spookschip De Vliegende Hollander en zijn kapitein Willem Vanderdecken Littooij. A. 1995 A .Meeusen
1671 De Leiegouw 1959 De Leiegouw, Vereniging voor Geschied-, Taal- en Volkskundig Onderzoek in het Kortrijkse
770 De levensbeschrijving van de Zeeuwse Arts Paulus de Wind (1714-1771) door zijn zoon Samuel Verkroost, C.M. 0
1612 De Liberale kiezersvereniging 'De Grondwet' te Middelburg van 1858 tot 1880 Ommen, A.P. van 0
2521 De Lieve Vrouwtjes van Zeeland. Bedevaartplaatsen in Zeeland Schutijser, A.M.J. 1988 Vlissingen
1571 De Limburgse steden Hasselt, Maaseik, St.Truiden en Tongeren, 1842-1844. Uitgave van kadastrale statistieken. Hannes, J. 1970
2335 De maand der bevrijding, september 1944. Documentaire over de gebeurtenissen in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen 1985
1644 De Maasgouw 1961 Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
2467 De Meester van der Heijdengroeve Swiers, R.J. 0 Staatsbosbeheer Nieuw Namen, geologie, 20e eeuw, prehistorie
832 De Merovingische begraafplaats te St. Gillis - bij Dendermonde Doorselaar, A. van 1958 Brussel
894 De metamorfosen van een stadsgezicht; De Graslei en de Koornlei te Gent van de Middeleeuwen tot vandaag Vinck, Christina de 1976 Gent
2559 De middeleeuse dorpskerken van Zuid-Beveland onbekend 1983 Museum voor N & Z. Beveland Goes

Pagina 3 van 15 Resultaten 301 - 450 van 2181