Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 20 van 28 Resultaten 2851 - 3000 van 4170

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
354 Nieuwsbrief Heemkundige Vereniging Terneuzen 0 Vereniging Oud-Terneuzen Terneuzen
1343 Nog vóór de Eerste Internationale: socialist en flamingant Fransiscus "Kapneus" Bilen (1819-1881). Devreese, D.E. 1968
4183 Non Omnis Moriar Kajpus Czeslaw & Dam Van Omer 0 Het streekboek Nieuwkerken-Waas
3498 Nooit in burger. Gesprekken met de laatste vrouwen in klederdracht Broekema, Pauline 1991 BZZToH s-Gravenhage
2413 Noord en Zuid. Eenheid en tweeheid in de lage Landen Geyl, P. 1960 Het Spectrum Utrecht
1002 Noord-Brabantsch Sagenboek Sinninghe, J.R.W. 0 Scheveningen
2826 Noppen in de klei. Voetbal in Zeeland sinds 1890 Jonge, Peter de (eindred.) 1987 PZC Middelburg
3890 nota Ossenisse - Baalhoek anoniem 1972 Provinciale Planologische Dienst voor Zeeland Middelburg
3628 Nota soortenbeleid. Flora en fauna van Zeeland Provincie 2001 Provincie Zeeland Middelburg
1398 Notaires d'officialité dans le diocèse de Tournai au 13e siècle. Vleeschouwers-van Melkebeek, M. 1972
1301 Note pour servir à l'étude archéologique des villages desertes en Belgique Verhulst, A. 1967
1312 Note sur la date de la donation de Charles le Chauve pour l'abbaye de Saint-Bertin Caenegem, R.C. van 1967
1308 Note sur la preuve dans la procédure en cas de flagrant délit en droit Franc Ganshof, F.L. 1967
1270 Note sur une charte de Baudouin V comte de Flandre pour Saint-Pierre de Lille 1966
1269 Note sur une charte de Thierry d'AIsace, comte de Flandre, intéressant la propriété foncière à Saint-Omer Ganshof, F.L. 1965
1303 Notes on canon law books in medieval Belgian book-lists Caenegem, R.C. van 1967
1381 Notes onomastigues sur les "Augustales Cognomina" et indication de statut. Duthoy, R. 1970
1167 Notice sur le Cabinet Monétaire de S.A. Le Prince de Ligne Serrure, C. P. 1847 Gand
1169 Notice sur le Cabinet Monétaire de S.A. Le Prince de Ligne1 1913 Amsterdam
447 Notice sur le mausolée de la famille De Gros, avec données histriques sur cette famille Putte, Abbé L. vande 1842 Brugge
4041 Nouveau manuel complet de l'artificier seconde partie pyrotechnie civile Vergnaud, A.D en P. 1865 la librairie encyclopédique de roret Parijs
1328 Nouvelles données sur l'histoire du Christianisme a Pessinonte Lambrechts, P., R. Bogaert 1969
4145 Nu gaet reynaerde al huten spele Lulofs, F. 1974 thespa Amsterdam
2763 NV "De Hoop" terneuzen 1961 De Hoop Terneuzen
742 Obituarium Sancti Johannis. Nécrologe de l'église St. Jean (St. Bavon) à Gand du XIII-e au XVI-e siêcle Pauw, Napoléon de 1889 Bruxelles
2324 Odi. Een kwart eeuw van der Starre, Nel (samenst.) 1997 Toneelver. ODI Vogelwaarde
2359 Officieel programma van de groote feesten ter herdenking van het 35-jarig bestaan van de stad 1934 Winkeliersvereniging Terneuzen
296 Officieel Programma van den Historischen Praalstoet en van andere feestelijkheden tijdens de Landbouwtentoonstelling te Hulst 3-7 sept. 1927. Intocht van Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen binnen de Poort van Hulst op 16 December 1350 0 Jac. Duerinck-Krachten Kloosterzande
782 Officieel Programmaboek van de Markiezaatsfeesten te Bergen op Zoom, 4-15 Juni 1938 Slootmans, C.J.F. 0
289 Officieel verslag van den 4-den Bredaschen Katholiekendag te Hulst op 8 sept. 1908 Zeyl, J.J.F. van 1908 Zelandia Hulst
3900 Om het behoud van Saefthinge Stichting behoud Saefthinge 1982 Stichting het Zeeuwse Landschap Heinkenszand
2389 Om het behoud van saeftinghe Boom, Jan e.a. 1982 Stichting Behoud Saeftinghe Heinkenszand
1902 Om het behoud van Safetinghe Nienhuis, P.H., Jan Boom en George Sponselee 1982 Het Zeeuws Landschap Heinkenszand
3759 Om prijs en plaats. De Middelburgse Teeken Akademie 1778-2003 Heyning, Cathy & Gerrit van Herwijnen 2004 Grote Zeeuwse Katernen Middelburg
3125 Omdat ik zoveel van je hou. Nederlandse chansons en cabaretliederen 1895-1958 Klöters, Jacques 1991 Nijgh & Van Ditmar
4280 Omme dat leengoed es thoochste dinc van der werelt dl.1 Opsomer, R. 1995 Algemeen rijksarchief Brussel
4281 Omme dat leengoed es thoochste dinc van der werelt dl.2 Opsomer, R. 1995 Algemeen rijksarchief Brussel
3955 Omoogjes en Cornelenpootjes. De techniek van tuleborduren Blaas-Dhont, Ina 2008 Ina Blaas-Dhont
3147 Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering deel 1 Doornbosch, Ate (samenst.) 1987 Uitgeverij unipers Amsterdam
3140 Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering deel 2 Doornbosch, Ate (samenst.) 1989 Uitgeverij unipers Amsterdam
3139 Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering deel 3 Doornbosch, Ate (samenst.) 1991 Uitgeverij unipers Abcoude
1865 Onder de linden Moerdijk, Marie-Cécile 1987 Michon bv BUssum
3250 Onderlinge ziekteverzekering in het bisdom Breda 1930-1955 1955 OZV Breda
3383 Onderzoek Alternatieven Ontpoldering Westerschelde Commissie Maljers 2006 Middelburg
121 Onrust in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen. Stemming en reacties...na de Duitse inval….mei. juni en juli 1940 Francke. S.P.E. 1989 S.P.E. Francke Nijmegen
1477 Ons Erfdeel 1961 Stichting Ons Erfdeel
594 Ons huis in Middelburg. Eeen beschouwing bij het ingebruik nemen door de Nat. Levensverzekeringsbank N.V. van de geheel gerestaureerde en in oorspronkelijke stijl gebrachte behuizing, Houtkaai 17 te Middelburg Kok, G.A. de 1961 z.p.
2598 ons land 70 millioen jaar geleden Umbgrove, J.H.F. 1956 Martinus Nijhoff s-Gravenhage
927 Ons voorgeslacht in zijn dagelijks leven geschilderd deel 1 Hofdijk, W.J. 1873 Trap Leiden
928 Ons voorgeslacht in zijn dagelijks leven geschilderd deel 2 Hofdijk, W.J. 1873 Trap Leiden
929 Ons voorgeslacht in zijn dagelijks leven geschilderd deel 3 Hofdijk, W.J. 1873 Trap Leiden
930 Ons voorgeslacht in zijn dagelijks leven geschilderd deel 4 Hofdijk, W.J. 1873 Trap Leiden
931 Ons voorgeslacht in zijn dagelijks leven geschilderd deel 5 Hofdijk, W.J. 1873 Trap Leiden
932 Ons voorgeslacht in zijn dagelijks leven geschilderd deel 6 Hofdijk, W.J. 1873 Trap Leiden
1638 Ons voorgeslacht in zijn dagelijksch leven geschilderd. Hofdijk, W.J. 1873 Leiden
1105 Ons Vorstenhuis door de eeuwen 0 's-Gravenhage
1658 Ons vorstenhuis door de eeuwen Kerling, J.B. 1938 Kerling, J.B.J./Stockmans Antiquariaat Den Haag
1929 Ons Zeeuwsch verleden Wessels, A.M. 1933 J. van der Wal Bruinisse
2318 ontbieden ende bevelen. werkboek Barentsen-Geelhoed, A.C. 1984 Stichting Museum en Oudheidkamer Terneuzen
3352 Ontstaan en Geschiedenis van de Nederlandse RK Landarbeidersbond Loerakker, A.J. 1944
3896 Ontstaan, ontwikkeling en einde van het Romeinse wereldrijk onbekend 0 onbekend onbekend
282 Ontstaansgeschiedenis van de Zwinstreek red. J. Claeys, F, Desoet, F. Maes, P. Naert en D. Pruuost 1981 Knokke-Heist
2245 ontwerpplan voor het zorgverleningsproject in de regio OZVl. werkgr. Medisch Centrum Hulst 1986 Prov Raad voor volksgezondheid Middelburg
3741 Ontwikkelingen Kernpatronen Zeeland 1971-1993 Thissen, F. 1994 Inst. Sociale Geografie UvA
3889 Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing Tijdvak 2000-2005 anoniem 2000 Gemeente Terneuzen Terneuzen
2825 Ontworsteld land Kok, G.A. de, e.a. 1960 G.W. den Boer Middelburg
2917 Onze Folklore Het jaar rond van der Molen, S.J. 1980 Elsevier Focus Amsterdam
2754 Onze klederdrachten Nieuwhoff, Constance 1982 Zomer & Keuning Ede
2993 Onze Landbouw Diepenhorst, P.A. 1933 J.H. Kok nv Kampen
4135 Onze Reinaert op het Spoor Goossenaerts, J. 1959 Vereeniging voor Wetenschap Sint-Amandsberg
3938 Onze stad, kindermusical 4 en 18 juni 1980 Verpaalen-Bessaguet, S. en J. Vergouwen-De Caluwé 1980 Kunstzinnige Vorming Hulst Hulst
1019 Onze tijd. Merkwaardige gebeurtenissen onzer dagen, op het gebied van Staatkunde, Geschiedenis, Land- en Volkenkunde, Kunsten, Wetenschappen, Nijverheid enz. Mitsgaders levens- en karakterschetsen van vermaarde tijdgenooten. Samengesteld door eene Vereeni 1854 Amsterdam
2530 Onze vaderlandse geschiedenis Jansma, Klaas e.a. (red.) 1987 Inter-Combi van Seijen Leeuwarden
2959 Onze Volkskunst Haan, Tjaard de 1979 Elsevier Amsterdam
2774 Oog in oog met Zeeland Peters, Christ 1993 Van Geyt Productions Hulst
1694 Oome-Oomen-Oomens-Oomes deel 1 Knipscheer, Corn. J. 1984 Lamswaarde
1695 Oome-Oomen-Oomens-Oomes deel 2 Knipscheer, Corn. J. 1984 Lamswaarde
692 Oorkondenboek der stad Gent (Gentsche stads- en baljuwrekeningen 1280-1336) 1 Vuylsteke, J. 1900 drukkerij F. Meyer-van Loo Gent
691 Oorkondenboek der stad Gent (Gentsche stads- en baljuwrekeningen 1280-1336) 2 Vuylsteke, J. 1900 F. Meyer-Van Loo Gent
174 Oorkondenboek van het hospitaal der H. Maagd en der H. Drievuldigheid te Zaamslag 1338 - 1596 Mul. A. de 1932 OHK Hulst
506 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301 Muller, S., A.C. Bierman, K. Heeringa 1921 Utrecht
887 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301, d. 1 Muller, S. Fzn. en A.C. Bonman 1925 Utrecht
888 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301, d. 2 Heeringa, K. 1940 's-Gravenhage
132 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301. Uiittrecksel Muller. S.. A.C. Bouman en K. Heeringa 1921
4191 Oorkondenboek van Utrecht Deel 2 Heeringa K. Dr. 1940 Rijksuitgeverij 's-Gravenhage
70 Oorlog 1944 West-Zeeuws -Vlaanderen. De gewone mens in beeld Vooren, G. van 1994 Van Geyt Ljubljana
1708 Oorlog in de Middeleeuwen Brand, A.J. de 1989 Verloren Hilversum
3608 Oorlog in het land van Cadzand in 1604 een stripverhaal van Floris Balthasar Bauwens, A.R. e.a. 2004 Heemk. Kring WZVl
3614 Oorlog in het land van Cadzand. Vries-Balhuizen de 1947 Firma A.J. Broswijk Oostburg
4238 Oorlogsgasten Vluchtelingen en krijgsgevangenen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog de Roodt, E. 2000 Europese Bibliotheek Zaltbommel
1447 Oorlogsjaren te Hulst 1939-1945 Lampo, P. 2009 Lootens Publ. Hulst
4371 Oost Zeeuwsch - Vlaanderen Sponselee, G 1978 Hulat
103 Oost Zeeuwsch-Vlaanderen nu en toen Vries. J. de 1973 Van Aken
2232 Oost Zeeuwsch-Vlaanderen oost 1966 Middelburg
272 Oost-Oudburg 0 De Heemkundige Kring De Oost-Oudburg Sint-Amandsberg
1556 Oost-Vlaams en Zeeuws-Vlaams etymologisch woordenboek. De herkomst van de Oost- en Zeeuws-Vlaamse woorden Debrabandere, F. 2005 L.J. Veen Amsterdam/Antwerpen
2258 oost-zeeuwsch-vlaanderen natuurlijk Bogers, J.L. e.a. 1976 Vogelw. De Steltkluut OZVl Terneuzen
3604 Oostburg als woonplaats Aalbrechtse, M.A. 1931 Gemeente Oostburg Oostburg
3716 Oostburg in doorsnee Antonisse, Rinus 1974 Gemeente Oostburg Oostburg
2895 Oosterschelde gouden rand van de zee Educ. Werkgroep "Oosterschelde" e.a. 1975 Educ. Werkgroep Oosterschelde Yerseke
3743 Oosterschelde gouden rand van de zee lesbrief Leeuwen van, C. 1975 Ed. Werkgroep Oosterschelde Yerseke
3610 Oosterschelde open/dicht 0 Stichting Dijkverhoging Oostersch. Baarn
2821 OOSTERSCHELDE. het leven in en om het water Wolff, Wim & Jankees Post 1979 A.W. Sijthoff Alphen ad Rijn
3337 Oosterscheldebrug 1964 Provinciale Waterstaat Middelburg
2831 Op 't gemakske. Kauterse vertelsels Blommaert, Julien 2007 Uitg. Van de Berg Almere/Enschede
208 Op 't hof. Boerderijen en boerenerven in Zeeland. Smallegange, Gerard, Tom Meijer 2001 De Koperen Tuin Goes
1771 op 't Oekje. Luctor (pseudoniem A.Wissel) 1980 Terneuzen
2789 Op de grens van zout en zoet van de Kam, Jan & Wim Wolff 1972 Ploegsma AmsterdaM
1942 Op de ponteneur ; krantenstukjes PZC Dierx-Harms, Janneke 0 Jac. Duerinck-Krachten Kloosterzande
1932 Op en neer, heen en weer. Zeeuwse veerdiensen tussen toen en straks Cats, Jacques (samensteller) 1993 Den Boer / De Ruiter Vlissingen
3562 Op herhaling. De Koninklijke Landmacht en haar reservisten 1945-2006 Jong, Michiel de & Jan Hoffenaar 2006 Boom Amsterdam
1449 Op marrode. Korte verhalen uit het Land van Hulst Steijns, Ed 2009 Van den Berg Almere/Enschede
227 Op Molenpad in Zeeland-Noord, Tholen en Sint Philipsland, Schouwen-Duivenland, Walcheren. Ouweneel , Hans , m.m.v. E. Haak... 2000 Hanova Media Productions Noordhoek
185 Op Molenpad in Zeeland-Zuid. Noord-Beveland, Zuid-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen. Ouweneel, Hans, I. J. Herman, A. A. Vonk 2001 Hanova Media Productions Noordhoek
3509 Op Stoom! Industrieel erfgoed in Zeeland (1850-1970) Franken, Toon 2004 Provincie Zeeland Middelburg
2551 Op weg naar de tachtig jaar oorlog Woltjer, J.J. 2011 Balans Amersfoort
2989 Op weg naar tachtig jaar oorlog. Het verhaal van de eeuw waarin ons land ontstond Woltjer, J.J. 2011 Uitgeverij balans
2785 Op weg naar verbetering. De kaderrichtlijn Water in het Scheldestroomgebied Projectbureau Kaderrichtlijn Water Schelde 2008 Provincie Zeeland Middelburg
2546 op zoek naar de eerste mens Wendt, Herbert 1963 W. de Haan N.V. e.a. Zeist
2861 Op zoek naar het alledaagse vaderland Manning, A.F. 1975 uitgeverij Contact Amsterdam
2489 Opening expositie K-Euregio Galerie Esprit Clinge (gedichten) 0 Goes
866 Opera Diplomatica et Historica, inquibus...etc. Editio secunda, auctior et correctior, Joannes Franciscus Foppens, Bruxellensis, S.T.L. etcOp. Miraeus, Aubertus 1735 Bruxelles
865 Opera Diplomatica et Historica, inquibus...etc. Editio secunda, dl.1 auctior et correctior, Joannes Franciscus Foppens, Bruxellensis, S.T.L. etcOp. 1733 Bruxelles
864 Opera Diplomatica et Historica, inquibus...etc. Editio secunda, dl.2 auctior et correctior, Joannes Franciscus Foppens, Bruxellensis, S.T.L. etcOp. Miraeus, Aubertus 1723 Bruxelles
3297 Operatie Noach. De hulpverlening door de Koninklijke marine en de Watersnoodramp van 1953 van Vliet, Adri P. & Willem J.J. Geneste 2003 Inst. Voor Maritieme Historie Den haag
183 Opgravingen in de oude stad van Axel (Steentijd. Romeinse tijd. Middeleeuwen) Trimpe Burger. J.A. 1967 Walburg Pers
2406 Opstand en pacificatie in de Lage landen VZW Pacificatie van Gent (samenst) 1976 VZW Pacificatie van Gent Gent
2630 Opvoering van het prinselijk Parma-Spel Hondt, Marc d' 1950 gemeente Kemzeke Kemzeke
3524 oranje en zeeland. Fotoreportage bezoek H.M. Kiningin Juliana en ZKH Prins Bernhard aan Zeeland 1950 1950 Gebr. Siepman Goes
338 Ordonnantie en Reglement wegens het Plaatzen van de Brandspuyt en het Blusch-Gereedschap Der Stadt Hulst 1732 Leiden
337 Ordonnantien en Reglementen voor de Mart en Beurt-Schippers, als mede Stadts Voer-luyden, en Arbeyder binnen de Stadt van Hulst Michiel de Goesin 1752 't Groen Cruys Gent
1214 Oscar Jespers, beeldhouwwerk, tekeningen. 1977
1873 Ossenisse: Bij de konijnen af! Hofwijk, J.W. (pseud. Willy Kint) 2007 Gopher/Bruna Amsterdam
3256 Ostens voe begunners en angespoelde Desnerck, Roland e.a. 2012 Zorro uitgeverij Damme
1972 Osttruppen in westelijk Nederland. Sovjetmilitairen en Panjepaardjes in Zeeland 1943 -1944 Houterman, J.N. 1993 J.N. Houterman Middelburg
2007 Ottogracht, ja of nee? Stuij P.W. 0
163 Oud Terneuzen vanuit de lucht Hamelink. E.. sel. en tekst. Foto 1996 Slingenberg
273 Oud Wachtebeke 0
3736 Oude Kerktorens in Nederland Molendijk, Leen 0 Internationale Kunstreproducties Groningen
3153 Oude liedjes van toen Rooyen, P. (samenst.) 0 Pitman Goes
3735 Oude Raadhuizen in Nederland Aaldriks, J. 0 Internationale Kunstreproducties Groningen
4231 oude rechtsbronnen 0
893 Oude rechtsbronnen der stad Breda Bezemer, Mr. W. 1892 Mr. W. Bezemer 's-Gravenhage
4229 Oude vaderlandsche rechtsbronnen- het rechtsboek van Den Briel , beschreven in vijf tractaten eerste reeks No. 1 Matthijssen , Jan 1880 Fruin en Pols
4230 Oude vaderlandsche rechtsbronnen- Oude rechtsbronnen der stad Breda , eerste reeks No. 14 Bezemer, W 1892 Bezemer, W Gemeentearchief Rotterdam
1918 Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" 1929
4376 Oudheidkundige Repertoria Bauwens - Lesenne 1968 Brussel
15 Oudste rekening der kerk van Hulst. 1 oktober 1409 - 30 september 1410 Caland. F. 1882 Altorffer Middelburg
3624 Over Barre, Kirre, Koppe en al die andere … Een terugblik op 75 jaar VV Breskens Meijaard, Frans 1995 Voetbalver. Breskens Breskens
1064 Over Beatrijs. III De bronnen der Nederlandsche Beatrijs Stracke, D.A. S.J. 1927

Pagina 20 van 28 Resultaten 2851 - 3000 van 4170