Background Image

Bibliotheek

Boeken worden niet uitgeleend maar zijn alleen ter inzage in het Gemeentearchief van Hulst.
Resultaten per pagina:

Pagina 17 van 32 Resultaten 2401 - 2550 van 4788

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
2354 B299 internaat voor schippersjeugd Koningin Juliana diverse 1986 Internaat voor schippersjeugd Terneuzen
2760 B194 International Transport Contractors 1973-1998 Winde, Henk de 1999 Uitgeverij Pirola Schoorl
106 B235 Internationale privé-spoorlijn Mechelen-Terneuzen en haar stempels Fisto studie no. 37 Meester. E. de en C. Hofman 1993 Wolfgang Maenhout Gent
4030 B015 Inventaire Analytique des Chartres et documents appartenant aux archives la ville de Gand. deel 4 Duyse, Prudent van 1867 C. Annoot-Braeckman Gand
2140 B015 Inventaire Analytique des Chartres et documents appartenants aux Archives de la ville de Gand. deel 1 Duyse, Prudent van 1849 C. Annoot-Braeckman Gand
1084 B015 Inventaire Analytique des Chartres et documents appartenants aux Archives de la ville de Gand. deel 2 Duyse, Prudent van 1853 C. Annoot-Braeckman Gand
1085 B015 Inventaire Analytique des Chartres et documents appartenants aux Archives de la ville de Gand. deel 3 Duyse, Prudent van 1852 C. Annoot-Braeckman Gand
1090 B121 Inventaire des Archives de l'Arrondissement de la Flandre Orientale et du Département ou Préfecture de L'Escaut, 1794 à 1814 Haute, C. van den 1932 Michiels-Broeders G. Tongres
1601 Inventaire des Archives de la ville de Bruges, 9 delen Gilliodts-van Severen, L. 1878 Bruges
1083 B126 Inventaire des Archives de la ville de Gand. Catologue méthodique général Haeghen, Victor van der 1896 Gand
1588 Inventaire des Cartes et des Plans, conservant Archives de la Flandre-orientale, accompagné de notes et d'éclairissements Vandermeersch, P.C. 1850 Le conseil provincial Gand
1087 B001 Inventaire diplomatique des Archives de l'ancienne école Bogarde à Bruges Gilliodts - van Severen, L. 1899 Brugge
1602 Inventaire diplomatique des Archives de l'ancienne école Bogarde à Bruges 1899 Bruges
1088 B003 Inventaire diplomatique des Archives de l'ancienne école Bogarde à Bruges Deel 2 Gilliodts - van Severen, L. 1899 Brugge
1089 B003 Inventaire diplomatique des Archives de l'ancienne école Bogarde à Bruges Deel 3 Gilliodts - van Severen, L. 1899 Brugge
1589 B012 Inventaire général analytique des Archives de la Ville et de l'église primaire de Saint-Nicolas (Waes) le Chevalier de Schoutheete de Tervarent 1872 Maison Muquardt, Henri Merzbach Gent / Leipzig
1096 Inventaris der landbouwpachten in de Gentse jaarregisters van de Keure, d. 2 Vos, A. de 1960 Gent
1585 Inventaris der landbouwpachten in de Gentse jaarregisters van de Keure, d.1. Vos, A. de 0 Gent
1079 Inventaris der Rechterlijke Archieven van Middelburg Visvliet, M.H. van en Swaving, w.o. (inleiding) 1906 Middelburg
1086 Inventaris van Almanakken en kalenders van de Centrale Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent Vandenhole, f. 1979 Gent
4300 B347 Inventaris van de archieven der gemeente Graauw en Langendam 1796-1970 M.C.Westerweele 2001 Gemeentearchief Hulst Hulst
1099 Inventaris van de archieven der Hervormde Gemeente te Ijzendijke Franken, A.F. 1983 Middelburg
1578 B007 Inventaris van de archieven van de gemeente Boschkapelle (1767) 1796-1936 Klerk, Frank de 1996 Gemeente Hontenisse Hontenisse
1078 Inventaris van de archieven van de Rekenkamer van Zeeland, d2; de archieven gedeponeerd bij het archief van de Rekenkamer, 1189-C.1825 Sandberg, G.F. 1973 Middelburg
1075 Inventaris van de Archieven van het bestuur der visserijen op de Zeeuwse stromen, 1825-1969 Zuurdeeg, J.P.B. 1974 Middelburg
1081 B015 Inventaris van de oorkonden der Graven van Vlaanderen. Chronologisch gerangschikt supplement Wyffels, C. 1978 Rijksarchief Gent Gent
1091 B007 Inventaris van het Archief der abdij van Drongen Buntinx, J. 1971 Rijksarchief Gent Brussel
1640 Inventaris van het Archief van de familie de Potter d' Indoye en aanverwante families 1969 Brussel
4465 B221 Inventaris van het archief van de familie de Potter d'Indoye en aanverwante families Asaert G. en Wyffels A 1969 Cultura Brussel
1734 Inventaris van het archief van de familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet. Welings, Y.J.A. 1984 Middelburg
1577 B008 Inventaris van het archief van de Gemeente Ossenisse, 1796-1936 Moerland, L.J. 1999 Gemeente Hontenisse Hontenisse
1579 B007 Inventaris van het archief van de gemeente Vogelwaarde (1876) 1936-1970 (1972) Buijsrogge, C.E.M. 1999 Gemeente Hontenisse Hontenisse
1569 B007 Inventaris van het archief van de Heerlijkheid van Sint Jan ten Steene en Inghelosenberghe en de gemeente Sint Jansteen 1656-1940 Bauwens, W.E.M. 1966 Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Hulst
1071 Inventaris van het Archief van de Nederlands Hervormde Kerk te Terneuzen, 1638-1960 Platteeuw, J.L. 1970 Terneuzen
1641 B015 Inventaris van het Archief van de Staten van Vlaanderen Nuyttens, Michel 1986 Rijksarchief Gent Brussel
1730 B007 Inventaris van het archief van het Ambacht Assenede. Schoups, I. 1980 Algemeen rijksarchief Brussel
1731 B007 Inventaris van het archief van het Ambacht Boekhoute. Degryse, K. 1983 Algemeen Rijksarchief Brussel
1567 Inventaris van het archief van het Ambacht van Boehoute Degrijse, K. 1983 Brussel
1070 Inventaris van het Archief van het waterschap De Verenigde Braakmanpolders, 1635-1966 en het Archief Waterkering van de Calamiteuze polder Nieuw-Neuzen, 1873-1966 Zuurdeeg, J.P.B. 1972
1092 Inventaris van het familiearchief Bicker Eeghen, I.H. van 1956 Amsterdam
1093 Inventaris van het familiearchief Brants Eeghen, I.H. van 1959 Amsterdam
1094 Inventaris van het familiearchief de Potter d' Indoye en aanverwante families Asaaert, G. en A. Wijffels 1969 Brussel
1095 Inventaris van het familiearchief Moens Eeghen, I.H. van 1955 Amsterdam
1072 Inventaris van het Weeskamerarchief van de stad Hulst, 1447-1796 Stadermann, G. 0
1097 Inventaris van nieuws-, vak- en kiesbladen, aanwezig in de centrale bibliotheek, het seminarie voor hedendaagse geschiedenis en het seminarie voor perswetenschap Vandenhole, F 1967 Gent
3228 B295 Inventarissen van de archieven van 1. de Ned. Herv. Gemeente van Kortgene 2. de Geref. Gemeente van Wolphaartsdijk van Waarden-Koets, A. & A.J. Barth 1990 Archief Goes Goes
3577 Invloed vd Middeleeuwse ziekenzaal op den eigentijdschen kerkenbouw. Annalen jrg 32, aflevering 2 Thunnissen, H. 1940 Ver. tot bevorderen vh beoefenen der wetenschap onder katholieken in Ned s-Gravenhage
5041 B326 Invulboekje bij het kind en de natuur 1e deeltje T. Bult 0 Jacob Dijkstra Groningen
3067 B246 Ippa's Feesten en Folklore Gids voor Belgie van Remoortere, Julien 1995 Lannoo Tielt
3070 B341 Ippa's Kastelengids Van Remoortere, Julien 1988 Lannoo Tielt
3069 B344 Ippa's Kustgids van Belgie Van Remoortere, Julien 1997 Lannoo Tielt
3346 B172 Is Jo d'r óók? Wielrennen op zijn Zeeuws Zwemer, Jan 2010 Stichting Cult. Erfg. Zeeland Middelburg
2087 B042 Isengrimus Het vroegste dierenepos in de letterkunde der Nederlanden Magister Nivardus 1946 Uitgeversmij. W. de Haan Utrecht
1098 Iventaris familiearchief van de familie Schorer, 1577-1993 Sandberg, Jhr. dr. G.F. 1983 Middelburg
443 Iwein van der Aelst,1128 Blommaert, Jonkheer Ph. 1842 Gent
2219 Jaarboek 1976 1976 St. Menno van Coehoorn Den haag
2223 Jaarboek 1977 Stichting menno van Coehoorn 1977 Stichting menno van Coehoorn Utrecht
2217 Jaarboek 1978 1978 St. Menno van Coehoorn Den haag
2213 Jaarboek 1979/80 1980 St. Menno van Coehoorn Den haag
3249 Jaarboek 1980/81 1981 St. Menno van Coehoorn Den haag
2211 Jaarboek 1981/82 1982 St. Menno van Coehoorn Den Haag
2215 Jaarboek 1982/83 1983 St. Menno van Coehoorn Den haag
2216 Jaarboek 1983/84 1984 St. Menno van Coehoorn Den haag
2220 B152 Jaarboek 1984/85 Stichting Menno van Coehoorn onbekend 1985 St. Menno van Coehoorn Den Haag
2214 Jaarboek 1985/86 1986 St. Menno van Coehoorn Den haag
2222 Jaarboek 1986/87 1987 St. Menno van Coehoorn Den haag
2221 Jaarboek 1987/88 1988 St. Menno van Coehoorn Den haag
2218 Jaarboek 1988/89 1989 St. Menno van Coehoorn Den Haag
2208 Jaarboek 2004-2006 2006 O.H.K. De Vier Ambachten Hulst
3899 B183 Jaarboek 2008 Jaar in Zeeland Rijsbergen, D. 2008 PZC Middelburg
4006 B014 Jaarboek 52 2015 Heemkundige Kring De Oost-Oudburg meerdere 2015 Heemkundige kring de Oud-Oudburg Merelbeke
2165 Jaarboek C.B.G. dl 40 diverse 1986 C.B.G. Den Haag
2141 Jaarboek C.B.G. dl 41 diverse 1987 C.B.G. Den Haag
2142 Jaarboek C.B.G. dl 42 diverse 1988 C.B.G. Den Haag
2143 Jaarboek C.B.G. dl 43 diverse 1989 C.B.G. Den Haag
2144 Jaarboek C.B.G. dl 44 diverse 1990 C.B.G. Den Haag
2145 Jaarboek C.B.G. dl 45 diverse 1991 C.B.G. Den Haag
2146 Jaarboek C.B.G. dl 46 diverse 1992 C.B.G. Den Haag
2147 Jaarboek C.B.G. dl 47 diverse 1993 C.B.G. Den Haag
2148 Jaarboek C.B.G. dl 48 diverse 1994 C.B.G. Den Haag
2149 Jaarboek C.B.G. dl 49 diverse 1995 C.B.G. Den Haag
2150 Jaarboek C.B.G. dl 50 diverse 1996 C.B.G. Den Haag
2151 Jaarboek C.B.G. dl 51 diverse 1997 C.B.G. Den Haag
2152 Jaarboek C.B.G. dl 52 diverse 1998 C.B.G. Den Haag
2153 Jaarboek C.B.G. dl 53 diverse 1999 C.B.G. Den Haag
2154 Jaarboek C.B.G. dl 54 diverse 2000 C.B.G. Den Haag
2155 Jaarboek C.B.G. dl 55 diverse 2001 C.B.G. Den Haag
2156 Jaarboek C.B.G. dl 56 diverse 2002 C.B.G. Den Haag
2157 Jaarboek C.B.G. dl 57 diverse 2002 C.B.G. Den Haag
2158 Jaarboek C.B.G. dl 58 diverse 2004 C.B.G. Den Haag
2159 Jaarboek C.B.G. dl 59 diverse 2005 C.B.G. Den Haag
2160 Jaarboek C.B.G. dl 60 diverse 2006 C.B.G. Den Haag
2161 Jaarboek C.B.G. dl 61 diverse 2007 C.B.G. Den Haag
2162 Jaarboek C.B.G. dl 62 diverse 2008 C.B.G. Den Haag
2163 Jaarboek C.B.G. dl 63 diverse 2009 C.B.G. Den Haag
2164 Jaarboek C.B.G. dl 64 diverse 2010 C.B.G. Den Haag
1478 Jaarboek der Kon. Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde 1896 Kon. Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde
1432 Jaarboek van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten 1929 Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten
1703 Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, d. 56 2002 Den Haag
2470 B230 Jaarboekje seizoen 1953-1954 St. Josephs ghesellen 1953 toneelver. St. Joseph Ghesellen Hulst
4023 B006 Jaarboekje voor de Boogschutterijen, in het Koninkrijk der Nederlanden, voor 1847 Mast, A. van der 1846 Mast, A. van der Gorinchem
2256 B294 Jaarverslag 1921 en 1922 van den Dioc. R.K. Vrouwenbond in het bisdom Breda Diocesanen RK Vrouwenbond Bisdom Breda 1922 J.W. Leijten Dongen
1827 Jaarverslag 1989 van de Monumentenraad Hendriks, C.W.M., G.W. van Herwaarden en H. Hoogenhout 1990 Rijswijk
5026 B361 Jaarverslag over 1949. . 1950 Katholiek Lyceum Cornelius Jansenius van Hulst Hulst
3622 B323 Jaarverslag Sluis 700 Gemeente Sluis 1991 Gemeente Sluis Sluis
1424 Jaarverslag van de Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek 1975 Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek
2557 B064 Jacht en Veeteelt van prehistorie tot middeleeuwen Clason, A.T. 1977 Fibula-Van Dishoeck Haarlem
3830 B012 Jachtwet en Nuttige Dierenwet 1914 Kramer, Q.J.M. & G.F. Spreen 1978 W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle
1177 B0343 Jacob van Maerlant en zijne werken Serrure, C.A. 1867 Drukkerij en Lithografie van E. De Busscher en zoon, Savaanstraat, 42. Gent
1178 B033 Jacob van Maerlant, zijn leven, zijn werken, zijn beteekenis Mierlo, dr. J. van, S.J. 1946 Turnhout
1373 Jacobus Curtius Brugensis, hellenist en jurist uit de zestiende eeuw. Strubbe, E.I. 1970
1211 James Ensor. etchings 0
2793 B110 Jan de Prentenknipper (1798 - 1870) Verhave, Joke & Jan Peter 1993 De Koperen tuin Goes
1230 Jan Dries. Geïllustreerde tentoonstellingscatalogus van marmerbeelden. Vree, Paul de 1975 Brussel
4978 B357 Jan Eikelman Kuitert 1955 Wolters, J.B. Groningen
138 B103 Jan Haak en zijn tijd Gielen, W.N.Th.M.B. en A.J.H.M. Prinsen 2004 Oudheidkundige Kring 'De Vier Ambachten' Hulst
4908 B335 Jan Pierewiet I 'n bundel liedjes Wolsey , Boy 1954 van Gorcum & Comp. N.V. Assen
3135 B277 Jan Pierewiet, 'n bundel liedjes Wolsey, Boy (samenst.) 1939 Van Gorcum Assen
81 Jan van Hinte. Portret van een vredeswerker Geurtz. J. en P. Verdurmen 1985 Geurtz en Verdurmen Aardenburg
1226 Jan Vanriet. Geïllustreerde brochure t.g.v. een tentoonstelling van zijn werken Bruggen, Nic. van 1977 Antwerpen
1228 Jan Vanriet. Geïllustreerde tentoonstellingscatalogus van aquarellen en schilderijen Segers, Gerd 1975 Brussel
2003 B135 Jan, Jacques en Frans Moor, tapijtwevers en tapijthandelaars te Oudenaarde, Antwerpen en Gent (1560 tot ca. 1680) Duverger, E. 1960 Gent
3832 B113 Jantje Fief. levensschets van een Zuid-Bevelandse wees Goud, M.J. (herschreven) 1978 Van Velzen Krabbendijke
444 B217 Jean Henri comte de Frankenberg, cardinaal archivèque de MAlines, primat de Belgique et sa lutte pour la liberté de l'église et les séminaires épiscopaux sous l'Empereur Joseph II Thiener, Augustin 1852 C.-J. Fonteyn Louvain
374 Jeugdherinneringen Dellaert, M. 0
2560 B050 Jeugdherinneringen van M. Dellaert Deel 1 Dellaert, M. 1966 Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent Sas van Gent
1607 B050 Jeugdherinneringen van M. dellaert Deel 2 Dellaert, M. 0 Otterlo
2561 B151 Jeugdherinneringen van M. Dellaert Deel 3 Dellaert, M. 1966 Stichting Heemkundige Kring sas van gent Sas van Gent
1791 B050 Jeugdherinneringen van M. Dellaert deel 4 Dellaert, M. 1985 Otterlo
5077 B352 Jezus, zijn leven en leer voor grote kinderen Heemskerk Maria 1935 Romen & Zonen Roermond
2426 B240 Joannes Van Hooydonk 1827-1867 LXXI Melief, P.B.A. 1987 Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg
2700 B196 Johan de Brune de oude 1586-1658 Verkruijsse, P.J. (samenste.) 1988 Schiphouwer en Brinkman Amsterdam
3838 B290 Johannes Gabriel Vereecken en nakomelingen Onbekend 0 Hulst
3602 B311 Johnny Beerens Sarneel, Marjon e.a. 1998 Beerens Oostburg
4703 B321 Jong Gewend Leenderts, J. 0 Jacob Dijkstra Groningen
3080 B310 Jong is ons harte Oort, F. e.a. (samenst) 1937 Vrijzinnig Christ. Jeugd centrale Utrecht
2906 B305 Jonge Boogaard. Novellen van Vlaamsche jongeren Onbekend 1930 Davidsfonds
2618 B287 Jonge bouwkunst geselecteerd. Rijksmonumenten in Zeeland 1850-1945 Sens, Berit 1998 De Koperen Tuin Goes
3491 B032 Joop van den berg. Een onafhankelijk journalist Dieleman, M.P., (samenst.) 1993 Provinciale Zeeuwse Courant Middelburg
1360 Joos De Damhouder als criminalist. Strubbe, E.I. 1969
1909 B504 Jordaens Hulst, R.A. d' 1982 Mercatorfonds Antwerpen
1198 Jos Ritzen (architect) Blauwe, Frans de 1957 Antwerpen
4585 B1 Josse van Ghistele, Zuiddorpe, Axel test 0 test test
2166 B185 Jubileum-uitgave 1939 1989 Tennisclub Hulster Ambacht anoniem 1989 TC Hulster Ambacht Hulst
2509 B201 Jubileumboek 90 jaar voetbalvereniging "Axel" 1911-2001 Naeye, Jurgen e.a. 2001 VV Axel Axel
1445 B235 Jubileumboek Hava Naguila 1968-2008 40 Jaar Hava Naguila Vosveld, O. 0 Boekenbent onbekend
2269 B343 Jubileumboek Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Kloosterzande 1865-2015 Cappendijk, Theo & Buijsrogge, Carlo 2014 Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Kloosterzande
2341 B067 jubileumconcert Hulster Gemengd Koor 1967 onbekend 1967 Hulster Gemengd Koor Hulst
2323 Jubileumkrant Fanfare "Excelsior" 1903-2003 anoniem 2003 Excelsior Terhole
2458 B304 Jubileumnummer Heemkundige Kring Oud-Wachtebeke. Jaarboek 1987 onbekend 1987 Heemk. Kring Oud-Wachtebeke Wachtebeke

Pagina 17 van 32 Resultaten 2401 - 2550 van 4788