Background Image

Bibliotheek

Boeken worden niet uitgeleend maar zijn alleen ter inzage in het Gemeentearchief van Hulst.
Resultaten per pagina:

Pagina 16 van 32 Resultaten 2251 - 2400 van 4788

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
881 B004 Historia Critica Comitatus Hollandiae et Zeelandiae ab Antiquissimis inde deducta temporibus Deel 2 Kluyt, Adriano 1779 Middelburg
882 B005 Historia Critica Comitatus Hollandiae et Zeelandiae ab Antiquissimis inde deducta temporibus Deel 3 Kluyt, Adriano 1780 Middelburg
883 B002 Historia Critica Comitatus Hollandiae et Zeelandiae ab Antiquissimis inde deducta temporibus Deel 4 Kluyt, Adriano 1782 Middelburg
1032 B061 Historie der veranderingen van de Protestantsche Kerken door den Heer Jakobus Benignus Bossuet, Bisschop van Meaux, etc. Bossuet, J.B 1738 Martinus van Overbeke Leuven
4358 B062 Historie Des Bybels P.J.Hanicq 1855 Mechelen
904 B165 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Achtste deel Meteren, Emmanuël van 1760 Willem & Nicolaas Goetzee Gorinchem/Breda
898 B169 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 deel 1 Meteren, Emmanuël van 1751 Willem & Nicolaas Goetzee Gorinchem/Breda
899 B169 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Derde deel Meteren, Emmanuël van 1750 Willem & Nicolaas Goetzee Gorichem/Breda
897 B167 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 dl 2 Meteren, Emmanuël van 1749 Willem & Nicolaas Goetzee Gorinchem/Breda
905 B168 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Negende deel Meteren, Emmanuël van 1761 Willem & Nicolaas Goetzee Gorinchem/Breda
906 B168 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Tiende deel Meteren, Emmanuël van, van Antwerpen 1763 Willem & Nicolaas Goetzee Gorichem/Breda
900 B169 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Vierde deel Meteren, Emmanuël van 1751 Willem & Nicolaas Goetzee Gorinchem/Breda
901 B159 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Vijfde deel Meteren, Emmanuël van 1752 Willem & Nicolaas Goetzee Gorinchem/Breda
902 B165 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Zesde deel Meteren, Emmanuël van 1753 Willem & Nicolaas Goetzee Gorinchem/Breda
903 B169 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Zevende deel Meteren, Emmanuël van 1755 Willem & Nicolaas Goetzee Gorinchem/Breda
845 B139 Historie van het Verbond en de Smeekschriften der Nederlandsche Edelen, ter verkrijging van vrijheid in den Godsdienst en Burgerstaat, in de jaaren 1565-1567 deel IV Water, Jona Willem te 1779 Pieter Gillissen Middelburg
842 B143 Historie van het Verbond en de Smeekschriften der Nederlandsche Edelen, ter verkrijging van vrijheid in den Godsdienst en Burgerstaat, in de jaaren 1565-1567 deel I Water, Jona Willem te 1779 Pieter Gillissen Middelburg
843 B143 Historie van het Verbond en de Smeekschriften der Nederlandsche Edelen, ter verkrijging van vrijheid in den Godsdienst en Burgerstaat, in de jaaren 1565-1567 deel II Water, Jona Willem te 1779 Pieter Gillissen Middelburg
844 B143 Historie van het Verbond en de Smeekschriften der Nederlandsche Edelen, ter verkrijging van vrijheid in den Godsdienst en Burgerstaat, in de jaaren 1565-1567 deel III Water, Jona Willem te 1779 Pieter Gillissen Middelburg
3925 B189 Historisch Album Zeeland Ribbens, Kees 1993 Uitgeverij Robas bv Weesp
3331 B288 Historisch bewustzijn in beeld. Historieprentenbezit en historisch bewustzijn in Middelburg 1750-1815 Rottier, Ruud 1990 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg
1422 Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland 1979 Heemkundige Kring de Bevelanden
3505 B307 Historisch onderzoek over zeeland. Lijst van leemten Werkgr. Hist. en Archeologie 1999 KZGW Middelburg
468 Historisch Overzicht van de Vlaamsche Dialectologie Blanquaert, E 1927
524 B022 Historische Geografie van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen I Gottschalk, M.K.E. 1955 van Gorcum & Comp. N.V. Assen
525 B022 Historische Geografie van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen II Gottschalk, M.K.E. 1958 van Gorcum & Comp. N.V. Assen
1719 Historische geografie: landschap en nederzetting Beenakker, J.J.J.M. 1989 Zutphen
2665 B101 Historische Kadaster landerijen oud en jong Breskens 1610 - 1832 Deel 2 Plankeel, H.J. 1996 Plankeel Leiden
2653 B237 Historische kerken in Zeeland Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland 2005 Projectgroep Pilot Historische Kerken, Provincie Zeeland Middelburg
2745 Historische klederdrachten uit 12 provincien Wouters, L. 1997 La Rivière Baarn
1925 B114 Historische studie over den Zeeuwschen Landbouw Boerendonk, M.J. 1935 Boekhandel J.Veltman Den Haag
160 B105 HMS Valentine: tragedie. berging en legende Heijkoop. C. 1996 Heemk. Ver. Terneuzen Terneuzen
5021 B334 Hoe staat het met de staat Boonstra J en Klein W.A. 0 J.F. Duwaer 7 zonen Amsterdam
1885 B042 Hoe ver het water kwam Vijver, S. van de 2002 Pennevrucht Koewacht
3705 B038 Hoe was het op de krant...? Het leven van een journalistenvrouw van de Reepe, Cornélie 2008 Elfproducties Boxtel
4347 B065 Hoefkunde en Hoefbeslag Kroon, H.M. en Gallandat Huet, RHJ 1919 Wolters Groningen - Den Haag
177 B342 Hoek bij de tijd Robesin. J.C. 1975 Duerinck-Krachten Hoek
180 B048 Hoek en het Zeeuwsch-Vlaanderen van weleer Kuijper, E. de 1996 Van Geyt Ljubljana
431 B048 Hoek en Omgeving van vroeger tot nu Platteeuw, J. 1967 Jac. Duerinck-Krachten Kloosterzande
1769 B049 Hoek in oude ansichten. Platteeuw, J.L. 1985 Europese Bibliotheek Zaltbommel
3146 Hofken van geestelijke liederen Wouters, D. 1943 Uitgeverij Het Spectrum Zeist
2702 B198 Holland Nog nooit zo gezien. Minderhoff, Kees 1996 Davidsfonds Leuven
3197 B283 Holland zingt.. De nieuwste Dans, Film, radio en Revue - liederen onbekend 0 F. Rombouts Roosendaal
943 B084 Holland's roem in Kunsten en Wetenschappen. Met aanteekeningen en bijdragen eerste deel Collot d'Escury, Hendrik Baron Heer van Heinenoord 1824 Gebroeders van Cleef 's-Gravenhage/Amsterdam
945 B085 Holland's roem in Kunsten en Wetenschappen. Met aantekeningen en bijdragen derde deel Collot d'Escury, Hendrik Baron Heer van Heinenoord 1826 Gebroeders van Cleef 's-Gravenhage, Amsterdam,
944 B081 Holland's roem in Kunsten en Wetenschappen. Met aantekeningen en bijdragen tweede deel Collot d'Escury, Hendrik Baron Heer van Heinenoord 1825 Gebroeders van Cleef 's-Gravenhage/Amsterdam
946 B085 Holland's roem in Kunsten en Wetenschappen. Met aantekeningen en bijdragen vierde deel, eerste stuk Collot d'Escury, Hendrik Baron Heer van Heinenoord 1829 Gebroeders van Cleef 's-Gravenhage , Amsterdam
947 B079 Holland's roem in Kunsten en Wetenschappen. Met aantekeningen en bijdragen vierde deel, tweede stuk Collot d'Escury, Hendrik Baron Heer van Heinenoord 1830 Gebroeders van Cleef 's-Gravenhage/Amsterdam
948 B079 Holland's roem in Kunsten en Wetenschappen. Met aantekeningen en bijdragen vijfde deel Collot d'Escury, Hendrik Baron Heer van Heinenoord 1832 Gebroeders van Cleef 's-Gravenhage/Amsterdam
949 B080 Holland's roem in Kunsten en Wetenschappen. Met aantekeningen en bijdragen zesde deel , eerste stuk Collot d'Escury, Hendrik Baron Heer van Heinenoord 1835 Gebroeders van Cleef 's-Gravenhage/Amsterdam
950 B081 Holland's roem in Kunsten en Wetenschappen. Met aantekeningen en bijdragen zesde deel, tweede stuk Collot d'Escury, Hendrik Baron Heer van Heinenoord 1824 Gebroeders van Cleef 's-Gravenhage/Amsterdam
4237 B080 Homines Novi- de eerste volksvertegenwoordigers van 1795 Brood, P. , Nieuwland, P. en L. Zoodsma 1993 Schiphouwer en Brinkman Amsterdam
1110 Honderd eeuwen Nederland, samengesteld onder redactie van J.E. Bogaers, W. Glasbergen, P. Glazema, H.T. Waterbolk 1959 's- Gravenhage
175 B049 Honderd Jaar Christelijke School Vereniging te Zaamslag 1879 - 1979 Dees. C.A.. e.a. 1979 Bestuur Ver.t.Bev.v.Geref.Lager Schoolonderwis onbekend
3010 B300 Honderd Jaar Landbouwmechanisatie In Nederland van der Poel, J.M.G. 1967 H. Veenman & Zonen Wageningen
4409 B161 Honderd Jaar tijdschriftgeschiedenis De Katholieke Illustratie Hottinga, Tijn 0 MM Trion Uitgevers B.V. Baarn
5018 B334 Honderd vragen en antwoorden over het russisch communisme Son van H.J.A. Mr 1932 Henri Bergmans &cie Tilburg
3280 B295 Honderd Zeeuwse families Harthoorn, P.A. 1967 Boekcentrale Naarden
105 B055 Honderdvijftig jaar kanaal Gent-Terneuzen Decavele, J. 1977 Dienst voor Culturele Zaken Gent
2048 B016 Hontenisse Cnodder Remi, de 1991 Galerij Esprit Clinge
1879 B044 Hontenisse Hoe het werd bevrijd Waal, Fr. P. de 0 Kloosterzande
403 B108 Hontenisse in oude ansichten (d.2) Winkelen, C. van 1982 Europese Bibliotheek Zaltbommel
1783 B113 Hontenisse in oude ansichten, deel 1. Jansen-Verplancke, F.C. 1986 Europese Bibliotheek Zaltbommel
1763 B052 Hoofdplaat een dorp achter een dijk. Willemsen, R. 1978 Alphen aan de Rijn
3272 B067 Hoog van de toren. Kerken in Zeeland tot 1900 Bruin, M.P. de 1994 Provincie Zeeland Middelburg
2675 B59 Hoog water. 50 jaar na de watersnoodramp Flameling, Inez 2003 Min. Van verkeer & waterstaat Den Haag
2599 B312 Hoogtepunten uit de diepte. Driekwart eeuw geologisch onderzoek Hageman, B.P. 1979 Rijksgeologische dienst Rijswijk
4046 B046 Hoogtezon korte overwegingen voor elken dag de Greeve, H. 1940 Paul Brand Hilversum
3311 B202 Houen jongens! Norel, K. 0 G.F. Callenbach N.V. Uitgeverij Nijkerk
4636 B285 Hoy, een lied! Gehrels-vereniging 1974 Muusses Purmerend
642 B262 Hugo de Groot's Annales et Historiae de rebus Belgicis op den Index Cornelissen, J.D.M. 0 onbekend
1795 B188 Hugo Metsers: Liber Amicorum, samengesteld ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de schilder. onbekend 1977 Middelburg
3561 B313 Huibergen en de uiteinden der aarde. De broeders van huijbergen 1854-2004 Wolf, Rob 2004 Congregatie broeders van Huijbergen Huijbergen
3089 B013 Huilen op de kermis Haan, Tj.W.R. de 1979 Uitgeverij Het Spectrum Utrecht
2202 B343 Huizen en bewoners in de stad Hulst circa 1750 Een reconstructie Brand, J.P.M. 2000 Gemeentearchief Hulst
1410 Huizen en bewoners in de stad Hulst circa 1750, een reconstructie Brand, J.M.P. 0 Gemeente archief Hulst 2000
3944 B109 Huizen, winkels, bewoners, en de kinderen van de brei- en frobelschool van 1903 tot 2018 Lievaert, Chris 2018 Lievaert Axel
188 B110 Huldiging van Willem Karel Hendrik Friso in 1751 te Veere Holthe tot Echten van, G. Sophia 1981 . .
3903 Hulst onbekend 1962 Centrum van Toerisme Hulst
3905 B361 Hulst Sponselee, G. & B. Grootjans 1977 J. Duerinck-Krachten Kloosterzande
2297 Hulst Sponselee, G. & B. Grootjans 1977 J. Duerinck-Krachten bv Kloosterzande
287 Hulst 800 jaar stad Reynaertstichting b.g.v. Hulst 800 jaar stad 0
2169 B099 Hulst Beestenmarkt 2-4 Wattenberghe, Drs.J.E.M., Drs. B.K.Terryn 2012 Gemeente Hulst Utrecht
2304 B344 Hulst en de vier ambachten rond 1180. streekmusuem Brand, K.J.J. 1980 OHK De Vier Ambachten Hulst
19 B361 Hulst en het Zeeuwsch-Vlaanderen van weleer Kuijper, E. de 1996 Van Geyt d.o.o. Ljubljana
1977 B100 Hulst Het verleden teruggevonden Ossewaarde E. 2005 Boekhandel van Geyt Ljubljana
1984 B172 Hulst in beeld. Nederlandse Vestingstedendagen 2008. Broecke, G. van den 2008 Hulst
45 B042 Hulst in de 80-jarige oorlog. Prinsen. A.. samenst. 1995 Hulst Reynaertstad Hulst
34 B022 Hulst in het begin van de 20e eeuw Wauters, A. 1990 P. Wauters Hulst
3 B022 Hulst in oude ansichten Brand, P.J 1971 Europese Bibliotheek Zaltbommel
2854 B344 Hulst in oude ansichten deel 2 Brand, P.J. 1976 Europese bibliotheek Zaltbommel
364 Hulst in oude ansichten deel 2 Brand, P.J. 1971 Zaltbommel
5020 B344 Hulst industrialiseert onbekend 0 Boer Middelburg
18 B090 Hulst toen en nu Sponselee, G. en Taelman, E. 1989 Van Geyt productions Hulst
17 B101 Hulst van vesting tot koopstad Borm, E.G. 1992 Van Geyt Ljubljana
3904 B344 Hulst, centrum van toerisme onbekend 1962 onbekend Hulst
1415 Hulst. Basiliek van de H. Willibrordus Stockman, Paul 0 Hulst
2302 Hulst. Centrum van toerisme (met kaart) Brand, P.J. e.a. 1962 Gemeente Hulst
360 Hulst. Geïllustreerde toeristische gids Sponselee, G., e.a. 1977 Kloosterzande
2652 B086 Hulst: vestingstad maar ook monumentenstad! van Zijderveld, J.A. e.a. (red.) 2012 SBSH & OHKVA Hulst
2336 B155 Hulster Gemengd Koor 1957-1997 Bokx, Anneke de,e.a. 1997 Hulster Gemengd Koor Hulst
2333 B174 Hulster Gemengd Koor 1957-2007 Bokx, Anneke de,e.a. 2007 Hulster Gemengd Koor Hulst
1698 B007 Hulsterambacht. Penningkohieren 1570-1580 Nijenhuis, H.D. & M.C. Nijenhuis-van Pienbroek 1992 Nederlandse Genealogische Vereniging, afdelig Zeeland Middelburg
392 B042 Hulsterloo Brand, P.J. 1957 Kloosterzande
785 Huybergen in oorlogstijd 1940-1944. 1945-1970 25 jr bevrijding 1970 Huybergen
5053 B349 HVV '24 1924 - 1999 speciale jubileum uitgave diverse 1999 Polka Print Hoek
3589 B313 I.C. van Houte vertelt Willemsen, Rinus (samenst.) 0 Zeeuwse Ver. voor Dialectonderz. Biervliet
2695 B113 Idee en Interest. Voorgeschiedenis, verloop en achtergronden van de politieke twisten in Zeeland en vooral in Middelburg tussen 1702 en 1715 Bijl, M. van der 1981 Wolters-Noordhoff Groningen
442 B023 Idesbald van der Gracht, Heiligen van onzen stam Cuyper, J. de pr. 1946 De Kinkhoren Brugge/Brussel
189 B236 Ijzeren wegen op dammen en langs kreken. 100 jaar spoorlijnen in Zeeland anoniem 1968 Rijksarchief in Zeeland Middelburg
3161 B270 Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben Deel 2 van de Reijt, Vic e.a. (samenst.) 0 Hulst
2421 B186 Ik denk altijd aan jou. Prentbriefkaarten tussen front en thuisfront 1914-1918 Lith, Hans van 2006 Uitgeverij Aprilis Zaltbommel
4626 B286 Ik kan echt tekenen Hortshuis, Ben 0 Kinheim Hoorn
3118 B227 Ik ken een Lied. Liederen op verschillende Zangwijzen voor Groene, Koperen, Zilveren en Gouden bruiloften diverse 0 H.C.A. Campagne en zoon Tielt
4682 B321 Ik leer breien Beyst, A.H. 0 Internationaal Wol Secretariaat Amsterdam
4815 B327 Ik reken rekenmethode voor de lagere school deel 6a Bosdijk A.P. 0 Noordhoff NV Groningen
4710 B322 Ik reken Rekenmethode voor de lagere school op moderne grondslag 6b Bosdijk A.P. 0 Noordhoff NV Groningen
4739 B325 Ik reken Rekenmethode voor de lagere school op moderne grondslag 6b leerlingenboekje Bosdijk A.P. 0 Noordhoff P. Groningen
4901 B334 Ik rekenen voor de lagere school 5c 4e druk A.P.Bosdijk 0 P. Noordhoff Groningen
2013 B341 Ik weet nog hoe het was... dorpen in Vlaanderen Struije Johan 1978 Standaard Uitgeverij Antwerpen/Amsterdam
3579 B236 Ik worstel en kom boven Norel, K. 1994 De Groot Goudriaan Kampen
3578 B344 Ik zet mijn boog in de wolken … Gedenkboek 150 jaar congregatie Zusters Franciscanessen van mariadal te Roosendaal onbekende 1982 Congregatie zusters Franciscanessen mariadal Roosendaal
3143 B003 Ik zou je het liefste in een doosjes willen doen. Nederlandse chansons en cabaretliederen 1958-1988 Klöters, Jacques & Kick van der Veer 1990 Nijgh & Van Ditmar Amsterdam
3434 B064 Immaterieel erfgoed en volkscultuur. Almanak bij een actueel debat Dibbits, Hester et al. 2011 Amsterdam University Press Amsterdam
2608 B227 Immigratie van schaapherders uit Nederlands-Limburg en Noord-Brabant in het Waasland Verheyen, Piet 1997 Drukkerij Cools Beveren (B)
2898 B182 Imperial War Museum Handbook Trustees of the Imp. War Museum 1976 Lund Humphries Bradford London
4701 B324 In 2 jaar! Schrijfmethode voor de lagere school Kloosterman, J.C. 1935 N. Samson NV Alpehn aan de Rijn
33 B104 In alle toonaarden. Gedenkboek t.g.v. het tweehonderdjarig bestaan Kon.Sted.Harmonie van Hulst Stals. H. 2001 K.S.H. Hulst Hulst
2894 B172 In de Delta, uit de kast Schellen van, Remco 2004 Uitgeverij Etcetera Vlissingen
3763 B020 In de marge van de tijd. Portretten en fragmenten van een regionaal verleden Bauwens, A.R. e.a. (redactie) 2008 Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen Aardenburg
3576 B283 In den strijd des levens van Koetsveld, C. 0 P.J. Milborn Nijmegen
3408 B248 In die dagen…Over de uitbeelding van het Kerstverhaal Goosen, Louis 1998 Uitgeverij SUN Nijmegen
3156 B013 In die grote stad Zaltbommel. Liedjes van school, club en kamp Klöters, Jacques 1993 Nijgh & van Ditmar Amsterdam
2696 B196 In eindeloze verscheidenheid. Een historisch fresco van Vlaanderen Carson, patricia 1989 Davidsfonds/Uitgeverij Lannoo Leuven/Tielt
14 B091 In en om de Sint-Willibrordus-basiliek te Hulst Sponselee. G. en Taelman, E. 1996 Van Geyt Ljubljana
3348 B182 In en om het huis 2013 Kleijwegt, M e.a. (red.) 2013 KZGW Middelburg
3433 B323 In het nationaal beiaardmuseum klinken de klokken en tikken de uurwerken Lehr, André 1992 Nationaal Beiaardmuseum Asten
2434 B079 In Hulst staat een bank … Rabobank Hulst Nieuw-Namen Bakker, Eric de e.a. (red.) 1998 Rabobank Hulst Nieuw-Namen Hulst
2254 B239 In kort bestek. Vaderlandse geschiedenis voor het vijfde leerjaar der R.-K lagere scholen Hof, G. 0 Jacob Dijkstra Groningen
4464 B221 In memoriam Victor van der Haegen Kan. Vanden Gheyn 1916 onbekend Gent
753 In Memoriam Victor van der Haeghen, vice président de la Société de l'histoire et d'archéologie de Gand 1916 Gent
1967 B055 In Zeeuws licht gevangen; fotografie in Middelburg 1842 - 1870 Verburg, Adrie en Josephine van Bennekom 1994 Stichting zeeuwse katernen Middelburg
510 B021 Industrie-Almanak voor Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Mogelijkheden voor industrievestiging divers 1949 Middelburg
2319 B184 Infra-Scaldem 1969-1994 Kusse, Wil e.a. (samenst.) 1994 Artland & Artland Terneuzen
1275 Initiative comtale et développement économique en Flandre au XIIe siècle: le rôle de Thierry et de Philippe d'AIsace (1128-1191) Verhulst, A. 1967
2698 B199 Inlagen en karrevelden. Kuipers, Jan J.B. & Chiel jacobusse 1998 De Koperen tuin Goes
5019 B334 Inleiding tot de katholieke maatschappijleer Dijk van M. pr. 1951 L.C.G.Malmberg 's-Hertogenbosch
3126 B191 Inleiding tot G.A. Brederoos Geestigh Liedt-Boecxken Stuiveling, G. 1980 De Haan Haarlem
3992 B021 Inspirerend Zeeland. Een reis langs vijftig plaatsen met een bijzonder verhaal Deijl, A. van der & M. Haas 2008 Den Boer/de Ruiter Vlissingen
4291 B166 Institution du Notariat Onbekend 1803 onbekend

Pagina 16 van 32 Resultaten 2251 - 2400 van 4788