Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 14 van 32 Resultaten 1951 - 2100 van 4788

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
1587 B015 Het archief van de Abdij van Boudelo te Sinaai-Waas en te Gent, deel II: regester en oorkonden, band 1 Vleeschouwers, Cyriel 1983 Rijksarcchief Gent Brussel
1732 B015 Het archief van de Abdij van Boudelo te Sinaai-Waas en te Gent. deel 2. Vleeschouwers, Cyriel 1983 Rijksarchief Gent Brussel
1733 B015 Het archief van de Abdij van Boudelo te Sinaai-Waas en te Gent. Deel I inventaris Assaert, G. 1983 Rijksarchief Gent Brussel
1576 Het archief van de commissie tot uitdeeling van spijs aan minvermogenden binnen Middelburg, 1816-1933 1976
1651 Het archief van de Econoom van de Franse militaire hospitalen in Middelburg en Veere, 1799-1814 Scherft, p. 1976 Middelburg
1652 Het archief van de Keurkamer der gouden en zilveren werken te Goes, 1807-1811 Scherft, P. 1976 Middelburg
1654 Het archief van de Koninklijke zangvereniging 'Tot oefening en uitspanning', 1834-1954 en de daarbij gedeponeerde archiefbescheiden, 1829-1973 1976 Middelburg
1656 Het archief van de Vaderlandsche Societeit te Middelburg, 1795-1800 Unger, W.S. 1976 Middelburg
1572 Het Archief van de Zuidhollandse-Zeeuwse Ring van Doopsgezinde Gemeenten, 1862-1961 Mulder, A. 1976 Middelburg
1568 Het archief van het Bijbelgenootschap (1814-1892) en het daarbij gedeponeerde archief van de Commissie voor de zondagsschool te Middelburg (1835-18885) Kuyper, J. de 1976 Middelburg
1584 Het archief van het Hulpgenootschap Zeeland van het Nederlandsch godsdienstig Tractaatgenootschap, 1822-1885 Bruijn, M.P.D. 1976 Middelburg
1574 Het archief van het Toelagefonds voor Ambachtslieden te Middelburg, 1865-1951 Kuyper, J. de 1976 Middelburg
1655 Het archief van mr. Johan Christiaan Clement, 17e eeuw-1913 Scherft, P. 1976 Middelburg
446 B122 Het avontuur van de Liebaards 1297-1302-1304 . Geschiedenis van een Vlaamse opstand, Delfos, Leo 1952 Tielt
2506 B281 Het Axelse Bos Grootjans, B.M. 1977 Vogelwacht OZVl De Steltkluut Hulst
3773 Het beleid van kolonel J. Ledel als kommandant van WZVl in 1830 en 1831 van Amerongen, J. 1975 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
2040 B135 Het bisdom Gent vier eeuwen geschiedenis Cloet M., Collin L., Boudens R. 1991 Gent
685 B150 Het Bisdom Terwaan, van den oorsprong tot het begin der veertiende eeuw Werveke, Hans van 1924 vanderpoorten & co Gent, Parijs
4749 B325 Het boek van Jan Pan Waninge R. 1958 Thieme & Cie Zutphen
4833 B326 Het boek van Jan Willem deel 1 De Vries, Anne. 0 Dijkstra's Uitgeverij Zeist
4601 B284 Het boek van Jan Willem deel 2 Anne de Vries 0 Dijkstra uitgeverij Zeist
2941 B312 Het Boek voor de Kerst Boissevain, E. e.a. (red.) 1968 G.J.A. Ruys Amsterdam
5079 B352 Het boek voor den kerstkring onbekend 1935 katholieke illustratie onbekend
2919 B176 Het boerderijenboek Cruijningen, Piet van et al. 2006 Waanders Uitgevers Zwolle
2974 B272 Het Boerenbedrijf in het verleden deel 1 tot 1800 't Hooft, H.G. 1953 J.B. Wolters Groningen
3389 B313 Het boerenhuis in Nederland Post, Kees 1975 Boekencentrum B.V. s-Gravenhage
3028 B307 Het boerenpaard. De laatste omgang Romijn, Wim 1995 Zuid Boekproducties onbekend
1181 Het Brabants landjuweel der Rederijkers (1515-1561) Autenboer, E. van 1981 Middelburg
1291 Het Brabantse strafrecht en zijn toepassing in de praktijk vnl. te Brussel in de XVe eeuw F. Vanhemelrijck 1966
598 B225 Het Brugsche Livre des Mestiers en zijn navolgelingen. Vier aloude conversatieboekjes om Fransch te leren Gessler, Jan 1931 Sociéte d'Emulation Leuven/Brugge
24 Het carillon van de Heilige Willibrordus basiliek Stockman. P. 1992 Albert Heijn
3022 B273 Het Centraal Bureau een cooperatief krachtenveld in de Nederlandse Landbouw 1899-1949 van Stuijvenberg, J.H. 1949 Centraal Bureau Rotterdam
2865 B318 Het cooperatieve alternatief. Honderd jaar Rabobank 1898-1998 Sluyterman, Keetie e.a. 1998 SDU-uitgeverij Den haag
2395 B316 Het dagelijks leven van onze voorouders in het midden van de 19e eeuw Suèr, H.A.G. 1961 Pictura-boeken Utrecht
3004 B296 Het Deltaplan en de Zeeuwse landbouw Verburg, M.C. Drs 1961 Ec. Tech. Inst. Voor Zeeland Middelburg
3537 B277 Het Deltaplan. Deel 2 Nieuwe perspectieven Verburg, M.C. 1958 G.W. den Boer Middelburg
3531 B271 Het Deltaplan. Verleden, heden en toekomst van het Deltagebied Verburg, M.C. Drs 1959 G.W. den Boer Middelburg
2761 B019 Het dikke bijnamen boek Zeeuws-Vlaanderen Deij, Frank en Joke Naughton 2009 Frank Deij Communicatie Axel
652 B084 Het distrikt St. Nikolaas, voorheen Land van Waes, Provincie Oost-Vlaanderen. dl 1 Bogaerde, Jr. A.J.L. van den 1825 Dorey, E. St. Nikolaas
653 B084 Het distrikt St. Nikolaas, voorheen Land van Waes, Provincie Oost-Vlaanderen. dl 2 Bogaerde, Jr. A.J.L. van den 1825 E.Dorey St. Nikolaas
654 B084 Het distrikt St. Nikolaas, voorheen Land van Waes, Provincie Oost-Vlaanderen. dl 3 Bogaerde, Jr. A.J.L. van den 1825 E.Dorey St. Nikolaas
83 B020 Het distrikt van Sluis in Vlaanderen. wording. natuurlijke. burgerlijke en zedelijke gesteldheid Ab Utrecht Dresselhuis. J. 1819 Boekdrukkerij van de erven J.C. Altorffer Middelburg
589 B277 Het eclecticisme in de Middelburgse Architectuur. Pleidooi voor een dieptepunt Jilleba, Fred. 1981 Heemkundige kring Walcheren Heinkenszand
2518 B320 Het eerste Ijzeren Gordijn? Vanneste, A. 0 A. Vanneste Antwerpen
625 Het einde van De Volkswil Dalsum, H.A. van 1915 Hulst
3496 B294 Het evangelie van Judas in een verzeeuwste bewerkienge Kousemaker, J. 1983 Den Boer Middelburg
1192 Het expressionisme in België Langui, Emiel 1970 Brussel
2178 B069 Het Fort St Anna in de polder van Namen Leune J.M.G. 0 Hulst
3187 B071 Het fort van Breendonk Raad beheer Fort Breendonk 1971 Raad van Beh. Nat. Gedenkteken van Fort Breendonk Brussel
1337 Het Gallo-Romeins grafveld te Balgerhoeke Clippele, Lieve de 1968
4375 B260 Het Gallo-Romeinse grafveld van Emelgem Thoen, Hugo & Doorselaer, André van 1980 Westvlaamse Archaeologica Monografien Kortrijk
1039 Het geheim des tijds Dalsum, H.A. van 1918 Hulst
628 Het Geheim des Tijds Dalsum, H.A. van 1918 Sittard
629 Het Geheim des Tijds Dalsum, H.A. van 1918 Sittard
630 Het Geheim des Tijds Dalsum, H.A. van 1918 Sittard
728 B116 Het Gends Charter-Boekje, of verzaemeling van oude Charters .... van de Abten der Kloosters van S. Pieters en van S. Baefs etc. Ridder Karel-Lodewijk Diericx 1821 A.B. Steven Gent
4898 B335 Het geschreven en gesproken Frans oefeningen in het spreken, lezen en schrijven der Franse taal ten dienste van het uitgebreid lager onderwijs Arnaux , F.X. 1908 Malmberg , L.C.G. 's Hertogenbosch
3019 B296 Het geslacht Alvarez en Dees Dees, D. sr 1994 D. Dees Breda
3027 B087 Het Geslacht Collot D'Escury 1560-1993 Ten Houte De Lange, C.E.G. 1993 Collot D'Escury Stichting s-Gravenhage
3060 B323 Het geslacht De Zwart-Geene Zwart, L.M. de, e.a. 1992 L. de Zwart Zaamslag
3201 B290 Het geslacht Dijkshoorn Onbekend 0 Onbekend
3048 B067 Het geslacht Haverbeke. 450 jaar in de Vlaamse polders Meijer, P.H.E.M. de 2001 de Meijer Oegstgeest
1702 B040 Het geslacht Toorenaar Thorenaar Toorenaar, C.A. 1986 Zaamslag
3034 B291 Het geslacht Van Haelst in Zuiddorpe. Bijlagen Van Haelst, Guy 1999 Guy van Haelst Mechelen (B)
674 B079 Het Gildeleven in vroeger eeuwen Allossery, Paul, J.C.D. 1926 Moens-Patfoort Brugge
1787 Het Gildenboek van Sint Sebastiaan van Lamswaarde, 1717-1867. (notulen, ledenlijst e.a. van het schuttersgilde.) 0
640 Het Grafelijk geslacht Huyn van Amstenrade en Geleen Elisaens Mc. Kenna, P. 0 Sittard
2978 B066 Het Grasland op de Zeeuwse Boerdeij Sietema, W. 0 Firma G.W. Den Boer Middelburg
715 B075 Het Grondwettelijk Bestuur van het oude Gent Rycker, L. de 1880 Vuylsteke, J. Gent
512 B345 Het Groot Eiland Centraal... Buise, M.A. 1977 onbekend Hulst
1710 B165 Het groot Fransch en Nederduitsch Woordenboek, uit het Gebruik en uit de beste Schrijveren, met behulp van voornaame Taalkundigen opgesteld Le grand dictionnaire françois en flamand Halma, F. 1761 Leiden/Utrecht
3151 B231 Het groot Oostendsch Liedtboeck Klausing, Jef 1991 Emiel Decock Aartrijke
251 B058 Het grote blauw. Natuur in de Zeeuwse Deltawateren. Swiers, Robbert Jan 2001 provincie Zeeland Middelburg
2103 Het grote gebod, gedenkboek van het verzet. LO en LKP dl1 0
2104 Het grote gebod, gedenkboek van het verzet. LO en LKP dl2 0
3078 B232 Het grote gebod. Gedenkboek van het verzet in LO en LKP. Deel 1 Aerde, R. van et al. 1951 LO-LKP-stichting Bilthoven
3079 B234 Het grote gebod. Gedenkboek van het verzet in LO en LKP. Deel II Van Aerde, Rogier @all 1951 LO-LKP-stichting Bilthoven
2777 Het grote klederdrachtboek van der Molen, S.J. 1985 uitgeverij Publiboek Soest
3008 B299 Het Hemels Prentenboek Verspaandonk, J.A.J.M. 1975 Gooi & Sticht bv Hilversum
2890 B323 Het Hof te Zande met zijn kerkje te Kloosterzande in de loop der eeuwen Buijsrogge, Carlo & G. Sponselee 2011 Streekbeeld Terneuzen
2958 B226 Het ijzige zaad van de duivel Koomen, Martin 1973 Amsterdam Wetenschappelijke Uitgeverij b.v. Amsterdam
2257 B290 Het jaar rond Franckx, R. 0 Alcedoreeks nr 8 Oostakker
2622 B310 Het jaren 50 boek Mooij, Charles de , e.a. 2004 Waanders Uitgevers Zwolle
3473 B296 Het Kerken Boek van Lier, Saskia 2009 Uitgeverij Waanders Zwolle
5085 B350 Het kind en de natuur. Physica 2e deeltje. Bult, Dr. T. 0 Jacob Dijkstra Groningen
5089 B350 Het kind en de natuur. Physica 1e deeltje Bult, Dr. T. 0 Jacob Dijkstra Groningen
4886 B335 Het koningsfeest Handleiding voor de Eerste Kommunie Duis , Duif ; Pötgens , Paul 0 Helmond Helmond
4611 B284 Het koningsfeest leesboekje voor de eerste communie Duif, Harry ; Pötgens, Paul 1962 Uitgeverij Helmond Helmond
972 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
973 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
974 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
975 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
976 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
977 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
978 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
979 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
980 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
981 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
982 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
983 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
984 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
985 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
986 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
987 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
988 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
989 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
990 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
991 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
1746 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. 11a: Nederlands-Indië. dl 1 + dl 2 Jong, L. de 1984 NIOD Amsterdam
1747 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. 11b: Nederlands-Indië. dl 1 + dl 2 Jong, L. de 1985 NIOD Amsterdam
1748 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. 11c: Nederlands-Indië. dl 1 + dl 2 Jong, L. de 1986 NIOD Amsterdam
3359 B302 Het koninkrijk der Nederlanden voorgesteld in eene reeks van 136 naar de natuur getekende schilderachtige gezigten. Zeeland Terwen, J.L. 1858 Gouda
463 B233 Het Kroondomein in Hulster Ambacht en Omgeving Groot, H. de 1930 Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Hulst
80 B246 Het kruipend gedierte des aardbodems Wolkers. J. 1998 Stichting Landschapsbeheer Zeeland / Natuurbeschermingsvereniging 't Duumpje Aardenburg
1459 Het Land van Beveren 1959 Het Land van Beveren
2833 B088 Het land van Hulst en aangrenzend gebied in heden en verleden Steijns, Ed & George Sponselee 1995 Duerinck BV Kloosterzande
2446 B108 Het land van Hulst en koewacht tijdens de Tweede Wereldoorlog van kemseke, Tonny 2009 Tonny van kemseke Hulst
2447 B087 Het Land van Hulst tijdens de Grote Oorlog 1914-1918 van Kemseke, Tonny 2014 Tonny van Kemseke Hulst
2070 B039 Het land van Reynaert Daele Rik van, Rijssen Marcel en Heyse 1991 Leuven
2625 Het Land van Waas als geologisch landschap Vandervee, P.J. 1955 Annalen KOKW St.-Niklaas
645 Het Land van Waas in de Romeinse tijd Thoen, Hugo 1975 Sint-Niklaas
648 Het land van Waas: tien eeuwen bouwkunst Demey, Anthony 1983 Kon. Oudheidkundige Kring van het LAnd van Waas
647 B122 Het Land van Waes. Bijdrage tot de geschiedenis der landelijke bevolking in de XIX-e eeuw Thuysbaert, Prosper 1913 Vermant, J. Kortrijk
4429 B208 Het land van Walter Scott, herinneringen, schetsen en legenden uit Schotland Melati van Java 1887 Roelants H.A.M. Schiedam
3588 B270 Het Landje van Kadzand Bootsgezel, L. 0 E. Boom-Bliek Breskens
1173 Het leger in de zeventiende eeuw Schulten, C.M. en J.W.M. Schulten 1969 Fibulareeks, nr. 43 Bussum
1533 B271 Het leugenverhaal Kisling & Verhuyck 2007 Arbeiderspers Amsterdam/Antwerpen
5098 B350 Het leven in. Brouwer, A. 1929 P. Noordhoff Groningen
2866 B301 Het leven van de Nederlander Galjaard, Hans 1981 Veen uitgevers Utrecht
450 B010 Het leven van Joannes den Onbevreesden, hertoch van Borgonien, graef van Vlaenderen, Bijeen vergadert uyt verscheyden geloofweerdighe autheurs ende aude geschreven memorien ende monumenten Jonghe, Bernaert de 1852 Gent
4718 B325 Het leven van Melieke de honingbij Coen Hamers 0 Grafische Industrie Heemstede Heemstede
1517 B069 Het leven van Philipp von Hohenlohe Stuy, P.W. 2007 Heemkundige Vereniging Terneuzen
449 Het leven van Philippus de Stauten, hertoch van Borgonien, ende Margarita van Male, Gravinne van Vlaenderen, Bijeen vergaedert uyt verscheyden ghelooofweerdighe autheurs ende aude geschreven memorien ende monumenten Jonghe, Bernaert de 0 Annoot-Braeckman Gent
3106 B271 Het leven van vader Tamboer, marktzanger Neirynck, Freek 1978 Taptoe Eeklo
36 B077 Het Liefdehuis Hulst 1861-1969 Kemseke. T. van 2002 T. van Kemseke Hulst
3678 B247 Het lokkende vrije leven Eggermont van J.L. 0 J.H. Gottmer Haarlem
4861 B328 Het meer Flevo en de Waddeneilanden in vroeger eeuwen en thans Gobius. G. 0 N.V. Uitgevers" - maatschappij "De Tijdstroom Lochem
2967 B193 Het Mirakel. De wonderbare genezing van Pieter de Rudder Meester, A. de 1957 Residentie Sint-Victor Oostakker
4532 B252 Het mirakuleuze beeld van O.L.Vrouw van Drongen Fr. Albertus a Puero Jesu 1923 A. de Bock Gent
3463 B020 Het moet wel waaien… Een eerbetoon aan de Zeeuwse ronde den Herder, Sjaak 2007 Verse hoeven Raamsdonkveer
2931 B260 Het monumenten boek Loeff, Karel 2002 Waanders Uitgevers Zwolle
1170 Het Museum van de Kanselarij der Ned. Orden. Totstandkoming en groei 0 Den Haag
3771 Het muziek van Ijzendijke Hendrikse, Max G.P.A. 1986 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
1375 Het natuurheiligdom van Mètèr Steunènè bij Aezani. Lambrechts, P. 1970
623 Het Natuurrecht Dalsum, H.A. van 1915 Hulst
2788 B109 Het Nederlands malend korenmolenboek Gunneweg, Jos et al. 1996 Het Ambtelijk korenmolenaarsgide Schiedam
1180 B122 Het Nederlandsch Proza in de zestiendeeuwsche pamfletten uit den tijd der beroerten met eene bloemlezing (1566-1600) en een aanhangsel van liedjes en gedichten uit dien tijd - tome III Fredericq, Paul 1907 Gent
3040 B291 Het Nederlandsche Trekpaard Dekseizoen 1951 onbekend 1951 Koninklijke Vereniging "Het Nederlandsche Trekpaard" onbekend
2955 B194 Het nieuwe kerstboek Visser, Aize de(red.) 0 Bosch & Keuning nv Baarn
2547 B341 Het Nieuwe Testament. Vertaling uit de grondtekst met aantekeningen anoniem 1952 Spectrum Utrecht

Pagina 14 van 32 Resultaten 1951 - 2100 van 4788