Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 12 van 28 Resultaten 1651 - 1800 van 4182

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
1171 Grooten Tarif der reductie van het Decimael, Brabandsch courant en wissel, en Fransch tournois Geld en vice versa; als ook van alle de gouwe en zivere specien, vervat in de Keyzerlijke Decreeten van 18 augustus en 12 september 1810 Lion, Roeyer Du 1810 Grangė Antwerpen
1671 B101 Grote Historische Atlas van Nederland, d. 4 Zuid-Nederland Geudeke, P.W. 1990 Wolters-Noordhoff Atlasprodukties Groningen
2570 Grote Historische Provincie Atlas 1:25.000. Zuid-Nederland 1838-1857 anoniem 1990 Wolters-Noordhoff Groningen
1510 Grote Historische topografische Atlas 1904-1916 Stam, Huib 2006 Nieuwland Tilburg
2572 Grote Historische topografische Atlas 1904-1916 Zeeland. Schaal 1:25.000 Caspers, Thijs (eindred.) 2006 Uitg. Nieuwland Tilburg
3620 Grote nederlanders voor de jeugd [van 9-99 jaar] Dam, Arend van & Letterie, Martine 2004 Veen Magazines Diemen
2312 H.V.V. 24 Blauw-geel pak aan. Periode 1950 - 1975 Neefs, Rudy 1989 HVV 24 Hulst
1470 Haerlem 1937 Vereeniging Haerlem
1452 Han Reijnhout. Portret van een Zeeuws kunstenaar Gmelich Meijling-van Hemert, G.R. en R. Riemens 0 Den Boer-De Ruiter, Stichting Beheer werk Reijnhout Vlissingen
937 Handboek der geschiedenis van het Vaderland 0
938 Handboek der geschiedenis van het Vaderland Blok, P.J. 0
934 Handboek der geschiedenis van het Vaderland dl.1 Groen van Prinsterer, G. 1852 Höveker, H. Amsterdam
935 Handboek der geschiedenis van het Vaderland dl.2 Groen van Prinsterer, G. 1852 Amsterdam
788 B080 Handboek der Middelnederlandse Geographie Bergh, L.Ph.C. van den 1949 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
969 B033 Handboek der Nederlandsche Geschiedenis, Eerste deel Kleijntjes, J. en Huijbers, H.F.M. 0 L.C.G. Mamlmberg Nijmegen
4211 Handboek tot de practische leer der geneesmiddelen Sobernheim, Dr J. F. 1842 R. Vogelensank Gouda
3528 B059 Handboek voor de soldaat diverse 1976 Koninklijke Landmacht utrecht
3315 Handboek voor de soldaat 1956 Ministerie van oorlog
3846 Handboekje bij de pelgrimstocht van O.L. Vrouw van Fatima 1955 Bisdom Breda Breda
2718 Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. CXIII 1948 Koninklijke Belgische Academie Brussel
1460 Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 1958 Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde Gent
1003 Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale geschiedenis Jappe Abberts, W. en A.G. van der Steur 1968 Fibulareeks nr. 32 Bussum
1563 B004 Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven Muller, S. Fzn., J.A. Feith en R. Fruin 1920 Erven B. van der Kamp Groningen
3659 Hannelore. Kind van een duitse moeder in oorlogstijd Kuipers, Jan J.B. e.a. 2010 Den Boer/De Ruiter Vlissingen
28 Hantbouck cipiragie…Hulst ende Hulsterambacht beghinnende Nieuwejaersdach ano XVe tweendetachtich Waal. A. de. 1989 Gemeentearchief Hulst
2204 Hantbouck Van Der Cipiragie Der Stede Hulst Ende Hulsterambacht 1582 Waal, A. de (transcr) 1989 Gemeentearchief Hulst Hulst
149 Harmonie De Vliegende Hollander 100 jaar Schoenmaker. M. 1993 Harmonie Terneuzen
3373 Hé Ja, dat ken ik! Ambras 0
3432 Hedendaagsche dieren. Rede van Bemmelen, J.F. 1919 J.B. Wolters Groningen
1465 Heemkundig Nieuws 1975 Heemkundige Kring De Oost-Oudburg
1464 Heemkundige Kring De Oost-Oudburg 1963 Heemkundige Kring De Oost-Oudburg
265 Heemkundige Kring Walcheren/De Wete 0 Heemkundige Kring Walcheren Middelburg
1806 Heemschut 1936
3941 Heemschut Inleiding en geschiedenis van Hulst div 1959 Orgaan van de Bond Heemschut
3110 Heer Halewijn. Liederenbundel Wumkes, D.A. & Jan Reinders (samenst) 1965 Van Gorcum Assen
393 B101 Heft aan, o broeders van de Paal. De Paal en zijn bewoners Scheerders, P.J. 1980 Duerinck-Krachten bv Kloosterzande
2807 B099 Heilig en profaan. 1000 laat-middeleeuwse insignes van Beuningen, H.J.E. e.a. 1993 Rotterdam Papers Cothen
3282 Heilig Familieleven Brandenbarg, Tom 1990 SUN Nijmegen
3845 Heilige Missie 1950 Ch. Donker Nijmegen
1406 B024 Heiligen uit de modder. In zeeland gevonden pelgrimstekens Heeringen, R.M. van en Koldeweij A.M. en Gaalman A.A.G. 1987 De Walburg pers Zutphen
1934 B071 Hendrik Quirinus Janssens 1812 - 1881 Zijn handel en wandel op het kerkepad Lauret, A.M. 0 Middelburg
1869 B65 Hengstdijk, het dorp en zijn parochie Sponselee, George en Eddy Prince 0 Hengstdijk 2000
1679 Heraldiek en Genealogie. Een encyclopedisch vademecum Pama, C. 1969 Utrecht/Antwerpen
1682 Heraldiek. Bronnen, symbolen en betekenis Neubecker, Ottfried 1977 Agon Elsevier Amsterdam/Brussel
1522 B112 Heraldiek. Wapens kennen en herkennen Rottier, H. en M. van de Cruys 2004 Davidsfonds Leuven
737 Herders en Parochianen, Kerkelijke gegevens betreffende het bisdom Gent, 1830-1914 Art, Jan 1979 Gent
1966 B038 Herinneringen aan 1-14 R.I 1944 - 1946 diverse 0 Krips repro Meppel
2476 Herinneringen aan het Rijke Roomse Leven II Rooms, Ad 1997 Brabants Nieuwsblad Roosendaal
3675 Herinneringen van een Zeeuws-Vlaamse vrachtwagenchauffeur aan de jaren vijftig Blaey, Levien de 2006 uitg. Van de Berg Enschede
1617 Herinneringen van een Zeeuws-Vlaamse vrachtwagenchauffeur in de jaren vijftig in de jaren vijftig Blaeij, L. de 2006 Van den Berg Almere
91 B103 Herinneringen van een Zeeuwse garnalenvisser Grootjans. K. 1991 Van Geyt productions Hulst
2280 Herinneringsboekje WZC Antonius 2012 Bruijn, Liesbeth de 2012 Curamus Kloosterzande
2121 Herkenning Tijdschrift voor marine- land- en luchtmacht 1953
3937 Herkomst en voorstelling van het uithangschild Steekmuseum De Vier Ambachten te Hulst van Eeden, G.J.J. 1986 Oudheidkundige Kring 'De Vier Ambachten' Hulst
3354 Herrezen Nederland 1945-1955 Damsté, R.A. e.a. (red.) 0 Nationaal 5 mei Comité s-Gravenhage
2092 B048 Hervormers aan de Oosterschelde 1598 - 1653 Welten J. 1991 Van Soeren en Co Amsterdam
1938 Hervorming in Zeeland (ca. 1520 - 1572) Rooze-Stouthamer, Clazien 1996 De Koperen tuin Goes
1603 Het rechtsboek van den Briel, beschreven in vijf tractaten door Jan Matthijssen Fruin, Mr.J.A. en Mr.M.S.Pols 1880 's Gravenhage
1364 Het aandeel van de landbouwers in de koop van de nationale goederen in Belgiê (1796-1821). Lambert, Dr. J. 1970
2648 Het alledaagse leven. Tradities & trends in Nederland. 2 Bruijn, Johan de, e.a. (red.) 2009 Waanders Uitgevers Zwolle
2649 Het alledaagse leven. Tradities & trends in Nederland. I Bruijn, Johan de, e.a. (red.) 2009 Waanders Uitgevers Zwolle
3393 Het Antwerps dialect van dezekestijd tot in de 21e eeuw Graef de, Jack 2004 C. De Vries-Brouwers Amsterdam
2440 Het Antwerps zakwoordenboek Michiels, Freddy 2012 Artus uitgevers Antwerpen
1575 Het archief der Kiezersvereniging 'De Grondwet' te Middelburg, 1857-1880 Kuyper, J. de 1976 Middelburg
1587 B015 Het archief van de Abdij van Boudelo te Sinaai-Waas en te Gent, deel II: regester en oorkonden, band 1 Vleeschouwers, Cyriel 1983 Rijksarcchief Gent Brussel
1732 B015 Het archief van de Abdij van Boudelo te Sinaai-Waas en te Gent. deel 2. Vleeschouwers, Cyriel 1983 Rijksarchief Gent Brussel
1733 B015 Het archief van de Abdij van Boudelo te Sinaai-Waas en te Gent. Deel I inventaris Assaert, G. 1983 Rijksarchief Gent Brussel
1576 Het archief van de commissie tot uitdeeling van spijs aan minvermogenden binnen Middelburg, 1816-1933 1976
1651 Het archief van de Econoom van de Franse militaire hospitalen in Middelburg en Veere, 1799-1814 Scherft, p. 1976 Middelburg
1652 Het archief van de Keurkamer der gouden en zilveren werken te Goes, 1807-1811 Scherft, P. 1976 Middelburg
1654 Het archief van de Koninklijke zangvereniging 'Tot oefening en uitspanning', 1834-1954 en de daarbij gedeponeerde archiefbescheiden, 1829-1973 1976 Middelburg
1656 Het archief van de Vaderlandsche Societeit te Middelburg, 1795-1800 Unger, W.S. 1976 Middelburg
1572 Het Archief van de Zuidhollandse-Zeeuwse Ring van Doopsgezinde Gemeenten, 1862-1961 Mulder, A. 1976 Middelburg
1568 Het archief van het Bijbelgenootschap (1814-1892) en het daarbij gedeponeerde archief van de Commissie voor de zondagsschool te Middelburg (1835-18885) Kuyper, J. de 1976 Middelburg
1584 Het archief van het Hulpgenootschap Zeeland van het Nederlandsch godsdienstig Tractaatgenootschap, 1822-1885 Bruijn, M.P.D. 1976 Middelburg
1574 Het archief van het Toelagefonds voor Ambachtslieden te Middelburg, 1865-1951 Kuyper, J. de 1976 Middelburg
1655 Het archief van mr. Johan Christiaan Clement, 17e eeuw-1913 Scherft, P. 1976 Middelburg
446 Het avontuur van de Liebaards 1297-1302-1304 . Geschiedenis van een Vlaamse opstand, Delfos, Leo 1952 Tielt
2506 Het Axelse Bos Grootjans, B.M. 1977 Vogelwacht OZVl De Steltkluut Hulst
3773 Het beleid van kolonel J. Ledel als kommandant van WZVl in 1830 en 1831 van Amerongen, J. 1975 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
2040 Het bisdom Gent vier eeuwen geschiedenis Cloet M., Collin L., Boudens R. 1991 Gent
685 Het Bisdom Terwaan, van den oorsprong tot het begin der veertiende eeuw Werveke, Hans van 1924 vanderpoorten & co Gent, Parijs
2941 Het Boek voor de Kerst Boissevain, E. e.a. (red.) 1968 G.J.A. Ruys Amsterdam
2919 Het boerderijenboek van Cruijningen, Piet e.a. 2006 Waanders Uitgevers Zwolle
2974 Het Boerenbedrijf in het verleden deel 1 tot 1800 T Hooft, H.G. 1953 J.B. Wolters Groningen
3389 Het boerenhuis in Nederland Post, Kees 1975 Boekencentrum B.V. s-Gravenhage
3028 Het boerenpaard. De laatste omgang Romijn, Wim 1995 Zuid Boekproducties
1181 Het Brabants landjuweel der Rederijkers (1515-1561) Autenboer, E. van 1981 Middelburg
1291 Het Brabantse strafrecht en zijn toepassing in de praktijk vnl. te Brussel in de XVe eeuw F. Vanhemelrijck 1966
598 Het Brugsche Livre des Mestiers en zijn navolgelingen. Vier aloude conversatieboekjes om Fransch te leren Gessler, Jan 1931 Brugge
24 Het carillon van de Heilige Willibrordus basiliek Stockman. P. 1992 Albert Heijn
3022 Het Centraal Bureau een cooperatief krachtenveld in de Nederlandse Landbouw 1899-1949 van Stuijvenberg, J.H. 1949 Centraal Bureau Rotterdam
2865 Het cooperatieve alternatief. Honderd jaar Rabobank 1898-1998 Sluyterman, Keetie e.a. 1998 SDU-uitgeverij Den haag
2994 Het Cooperatieve Alternatief. Honderd jaar Rabobank 1898-1998 Suyterman, Kees e.a. 1998 SDU uitgevers Den Haag
2395 Het dagelijks leven van onze voorouders in het midden van de 19e eeuw Suèr, H.A.G. 1961 Pictura-boeken Utrecht
3004 Het Deltaplan en de Zeeuwse landbouw 1961 Ec. Tech. Inst. Voor Zeeland Middelburg
3537 Het Deltaplan. Deel 2 Nieuwe perspectieven Verburg, M.C. 1958 G.W. den Boer Middelburg
3531 Het Deltaplan. Verleden, heden en toekomst vh Deltagebied Verburg, M.C. 1959 G.W. den Boer Middelburg
2761 B019 Het dikke bijnamen boek Zeeuws-Vlaanderen Deij, Frank en Joke Naughton 2009 Frank Deij Communicatie Axel
1450 Het dikke bijnamenboek Zeeuws-Vlaanderen Deij, F. en J. Nuughton 2009 Axel
522 Het District van Sluis in Vlaanderen beschouwd in des zelfs wording. Natuurlijke, burgerlijke en zedelijke gesteldheid Ab Utrecht Dresselhuis, J. 1819 Middelburg
652 B084 Het distrikt St. Nikolaas, voorheen Land van Waes, Provincie Oost-Vlaanderen. dl 1 Bogaerde, Jr. A.J.L. van den 1825 Dorey, E. St. Nikolaas
653 B084 Het distrikt St. Nikolaas, voorheen Land van Waes, Provincie Oost-Vlaanderen. dl 2 Bogaerde, Jr. A.J.L. van den 1825 E.Dorey St. Nikolaas
654 B084 Het distrikt St. Nikolaas, voorheen Land van Waes, Provincie Oost-Vlaanderen. dl 3 Bogaerde, Jr. A.J.L. van den 1825 E.Dorey St. Nikolaas
83 B020 Het distrikt van Sluis in Vlaanderen…wording. natuurlijke. burgerlijke en zedelijke gesteldheid Ab Utrecht Dresselhuis. J. 1819 Boekdrukkerij van de erven J.C. Altorffer Middelburg
589 Het eclecticisme in de Middelburgse Architectuur. Pleidooi voor een dieptepunt Jilleba, Fred. 1981 Heemkundige kring Walcheren Heinkenszand
2518 Het eerste Ijzeren Gordijn? Vanneste, A. 0 A. Vanneste Antwerpen
625 Het einde van De Volkswil Dalsum, H.A. van 1915 Hulst
3496 Het evangelie van Judas in een verzeeuwste bewerkienge Kousemaker, J. 1983 Den Boer Middelburg
1192 Het expressionisme in België Langui, Emiel 1970 Brussel
2178 B069 Het Fort St Anna in de polder van Namen Leune J.M.G. 0 Hulst
3187 B071 Het fort van Breendonk Raad beheer Fort Breendonk 1971 Raad van Beh. Nat. Gedenkteken van Fort Breendonk Brussel
1337 Het Gallo-Romeins grafveld te Balgerhoeke Clippele, Lieve de 1968
4375 Het Gallo-Romeinse grafveld van Emelgem Thoen, Hugo en Doorselaer, André van 1980 Kortrijk
1039 Het geheim des tijds Dalsum, H.A. van 1918 Hulst
628 Het Geheim des Tijds Dalsum, H.A. van 1918 Sittard
629 Het Geheim des Tijds Dalsum, H.A. van 1918 Sittard
630 Het Geheim des Tijds Dalsum, H.A. van 1918 Sittard
728 Het Gends Charter-Boekje, of verzaemeling van oude Charters .... van de Abten der Kloosters van S. Pieters en van S. Baefs etc. Ridder Karel-Lodewijk Diericx 1821 Gent
3019 Het geslacht Alvarez en Dees Dees, D. sr 1994 D. Dees Breda
3027 B087 Het Geslacht Collot D'Escury 1560-1993 Ten Houte De Lange, C.E.G. 1993 Collot D'Escury Stichting s-Gravenhage
3060 Het geslacht De Zwart-Geene Zwart, L.M. de, e.a. 1992 L. de Zwart Zaamslag
3061 Het geslacht Dees- van den Raedden 1583-1983 Jubileumboek Dees, D. 1983 Terneuzen
3201 Het geslacht Dijkshoorn 0
3048 B067 Het geslacht Haverbeke. 450 jaar in de Vlaamse polders Meijer, P.H.E.M. de 2001 de Meijer Oegstgeest
1702 B040 Het geslacht Toorenaar Thorenaar Toorenaar, C.A. 1986 Zaamslag
3034 Het geslacht Van Haelst in Zuiddorpe. Bijlagen Van Haelst, Guy 1999 Guy van Haelst Mechelen (B)
674 B079 Het Gildeleven in vroeger eeuwen Allossery, Paul, J.C.D. 1926 Moens-Patfoort Brugge
1787 Het Gildenboek van Sint Sebastiaan van Lamswaarde, 1717-1867. (notulen, ledenlijst e.a. van het schuttersgilde.) 0
640 Het Grafelijk geslacht Huyn van Amstenrade en Geleen Elisaens Mc. Kenna, P. 0 Sittard
2978 B066 Het Grasland op de Zeeuwse Boerdeij Sietema, W. 0 Firma G.W. Den Boer Middelburg
715 B075 Het Grondwettelijk Bestuur van het oude Gent Rycker, L. de 1880 Vuylsteke, J. Gent
2486 Het Groot Eiland Centraal Buise, M.A. 1977 De Steltkluut
512 Het Groot Eiland Centraal... Buise, M.A. 1977 Hulst
1710 Het groot Fransch en Nederduitsch Woordenboek, uit het Gebruik en uit de beste Schrijveren, met behulp van voornaame Taalkundigen opgesteld Le grand dictionnaire françois en flamand Halma, F. 1761 Leiden/Utrecht
3151 Het groot Oostendsch Liedtboeck Klausing, Jef 1991 Emiel Decock Aartrijke
251 B058 Het grote blauw. Natuur in de Zeeuwse Deltawateren. Swiers, Robbert Jan 2001 provincie Zeeland Middelburg
2103 Het grote gebod, gedenkboek van het verzet. LO en LKP dl1 0
2104 Het grote gebod, gedenkboek van het verzet. LO en LKP dl2 0
3078 Het grote gebod. Gedenkboek van het verzet in LO en LKP. Deel 1 Gedenkcommissie 1951 LO-LKP-stichting Bilthoven
3079 Het grote gebod. Gedenkboek van het verzet in LO en LKP. Deel II Gedenkcommissie 1951 LO-LKP-stichting Bilthoven
2777 Het grote klederdrachtboek van der Molen, S.J. 1985 uitgeverij Publiboek Soest
3008 Het Hemels Prentenboek Verspaandonk, J.A.J.M. 1975 Gooi & Sticht bv Hilversum
2890 Het Hof te Zande met zijn kerkje te Kloosterzande in de loop der eeuwen Buijsrogge, Carlo & G. Sponselee 2011 Streekbeeld Terneuzen
253 Het Hof te Zande met zijn kerkje te Kloosterzande in de loop der eeuwen Buijsrogge, C. en George Sponselee 2011 eigen beheer
2958 Het ijzige zaad van de duivel Koomen, Martin 1973 Amsterdam Wetenschappelijke Uitgeverij b.v. Amsterdam
2257 Het jaar rond Franckx, R. 0 Alcedoreeks nr 8 Oostakker
2622 Het jaren 50 boek Mooij, Charles de , e.a. 2004 Waanders Uitgevers Zwolle
3473 Het Kerken Boek van Lier, Saskia 2009 Uitgeverij Waanders Zwolle
972 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage

Pagina 12 van 28 Resultaten 1651 - 1800 van 4182