Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 11 van 27 Resultaten 1501 - 1650 van 4046

ID Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie Sleutel woorden
2125 Geschiedenis van de kerk deel 6 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
2126 Geschiedenis van de kerk deel 7 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
2127 Geschiedenis van de kerk deel 8 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
2128 Geschiedenis van de kerk deel 9 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
2210 Geschiedenis van de Nederlandse stam deel 3 Geyl, P. 1962 Werelbibliotheek Amsterdam Republiek
2416 Geschiedenis van de Nederlandse stam deel 4 Geyl, P. 1962 Werelbibliotheek Amsterdam 1688 - 1715
2235 Geschiedenis van de oostelijke Rijkswaterleiding Jonge, J.L.J. de 1970 J. de Jonge Terneuzen
3976 Geschiedenis van de parochie wachtebeke-overslag en het kerkgebouw Paul Hesters 1995 Heemkundige kring Oud-Wachtebeke Wachtebeke Jaarboek
3977 Geschiedenis van de parochie wachtebeke-overslag en het kerkgebouw Paul Hesters 1995 Heemkundige kring Oud-Wachtebeke Wachtebeke Jaarboek
3978 Geschiedenis van de parochie wachtebeke-overslag en het kerkgebouw Paul Hesters 1995 Heemkundige kring Oud-Wachtebeke Wachtebeke Jaarboek
665 Geschiedenis van de schilderkunst te Kortrijk, 1400-1900 Debrabandere, P. de 1963 Kortrijk
1793 Geschiedenis van de stichting van het juvenaat St. Jozef te Hulst Roelofs A. & P. v.d. Walle 1986 Stichting Sint-Jozef Hulst Hulst, Maristen
3225 Geschiedenis van de tweede wereldoorlog deel 1 Liddell Hart, Basil & Barrie Pitt (red.) 0 Standaard Uitgeverij Antwerpen
3223 Geschiedenis van de tweede wereldoorlog deel 2 Liddell Hart, Basil & Barrie Pitt (red.) 0 Standaard Uitgeverij Antwerpen
3224 Geschiedenis van de tweede wereldoorlog deel 3 Liddell Hart, Basil & Barrie Pitt (red.) 0 Standaard Uitgeverij Antwerpen
3226 Geschiedenis van de tweede wereldoorlog deel 4 Liddell Hart, Basil & Barrie Pitt (red.) 0 Standaard Uitgeverij Antwerpen
3227 Geschiedenis van de tweede wereldoorlog deel 5 Liddell Hart, Basil & Barrie Pitt (red.) 0 Standaard Uitgeverij Antwerpen
3221 Geschiedenis van de tweede wereldoorlog deel 6 Liddell Hart, Basil & Barrie Pitt (red.) 0 Standaard Uitgeverij Antwerpen
3222 Geschiedenis van de tweede wereldoorlog deel 7 Liddell Hart, Basil & Barrie Pitt (red.) 0 Standaard Uitgeverij Antwerpen
2094 Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw 1600-1900 Priester P. 0 collectie G. Sponselee
2095 Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw 1843 - 1943 Bouman P. 0
3709 Geschiedenis van den Disch, later het Burgerweeshuis te Aardenburg Vorsterman van Oyen, G.A. 1907 Gezusters Vrolijk Aardenburg burgerweeshuis aardenburg regenten
1926 Geschiedenis van den Zeeuwschen Landbouw in de 19e en 20e eeuw en van de Zeeuwsche Landbouwmij (1843-1943) Bouman, P.J. 1946 H. Veenman & zonen Wageningen
1781 Geschiedenis van een klein grensdorp, Overslag. Strobbe, A. 1973 Overslag
3951 Geschiedenis van een Zeeuws-Vlaamse Vrijmetselaarsloge Flipse, J.M. 2001 onbekend Terneuzen Vrijmetselarij
1017 Geschiedenis van Engelandt, Schotlandt en Ierlandt; Met een kort begrip der aanmerkelijkste zaken, in andere Ryken en Staten voorgevallen. enz. Larrey, De 1728 Amsterdam
1018 Geschiedenis van Engelandt, Schotlandt en Ierlandt; Met een kort begrip der aanmerkelijkste zaken, in andere Ryken en Staten voorgevallen. enz.\ Larrey, De 1730 Amsterdam
667 Geschiedenis van Geeraardsbergen Fris, Victor 1911 I Vanderpoorten Gent Nagedachtenis der geschiedschrijvers van Geeraardsbergen
941 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk Blok, P.J. 0
942 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk Blok, P.J. 0
936 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk deel VI Blok, P.J. 1904 J.B. Wolters geschiedenis Nederlands volk in delen
940 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk deel VII Blok, P.J. 1907 A.W. Sijthoff Leiden geschiedenis Nederlands volk in delen
939 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk deel VIII Blok, P.J. 1908 A.W. Sijthoff Leiden geschiedenis Nederlands volk in delen
2276 Geschiedenis van Hontenisse Fruytier, Amedeus 1950 Gemeente Hontenisse Kloosterzande geschiedenis
2380 Geschiedenis van nederland van der Ham, Gijs 1998 Uitgeverij Nieuwezijds Amsterdam
2001 Geschiedenis van volk en land van Beveren. Beveren in de 19e eeuw. verschillende o.l.v. Gustaaf Assaert 1988 Beveren
1799 Geschiedenis van volk en land van Beveren, o.l.v. Gustaaf Assaert; deel 1: Politieke en institutionele geschiedenis. Verelst, Dirk 1984 Beveren
1800 Geschiedenis van volk en land van Beveren, o.l.v. Gustaaf Assaert; deel 2: Sociaal-Economische geschiedenis van de 19e eeuw. Meire, Frieda 1985 Beveren
1801 Geschiedenis van volk en land van Beveren, o.l.v. Gustaaf Assaert; deel 3: Bevolkingsevolutie en bevolkingsstructuren. Smessaert, Jef 1986 Beveren
2534 Geschiedenis van Zeeland 1550-1700 Brusse, Paul e.a. (red.) 2012 W-Books Utrecht
2533 Geschiedenis van Zeeland 1700-1850 Brusse, Paul e.a. (red.) 2013 W-Books Utrecht
2532 Geschiedenis van Zeeland 1850-2000 Brusse, Paul e.a. (red.) 2014 W-Books Utrecht
2535 Geschiedenis van Zeeland prehistorie - 1550 Brusse, Paul e.a. (red.) 2012 W-Books Utrecht
1451 Geschiedenis van Zeeland. De canon van ons Zeeuws verleden Kuipers, J.J.B. en J. Francke 2009 Walburg Pers Zutphen canon Zeeuws verleden
572 Geschiedkundig onderzoek naar de rechtstoestand der Zeeuwsche Geestelijke goederen van 1572 tot in het begin der 17e eeuw Jonge van Ellemeet, B.M. de 1906 S.Ochtman & zoon Zierikzee Proefschrift
2382 Geschiedkundig overzicht van het muziekgezelschap "De Vereenigde Vrienden" Sas van Gent 1897-1997 1997 De Vereenigde Vrienden Sas van Gent muziek
795 Geschiedkundig overzigt van de kloosters en abdijen in de voormalige Graafschappen van Holland en Zeeland dl. 2 Römer, R.C.H. 1854 Brill, E.J. Leiden
794 Geschiedkundig overzigt van de kloosters en abdijen in de voormalige Graafschappen van Holland en Zeeland dl.1 Römer, R.C.H. 1854 Brill, E.J. Leiden
172 Geschiedkundige beschouwing van Zaamslag….. zoo in het burgerlijke als voonamelijk in het kerkelijke Baan. J. van der 1859 Overbeeke
656 Geschiedkundige schetsen uit Beveren-Waes dl 1 Pypers, Richerd 1911 Beveren-Waes
657 Geschiedkundige schetsen uit Beveren-Waes dl 2 Pypers, Richerd 1911 Beveren-Waes
1159 Geschreven verleden, genealogie en oud schrift Brouwer, H. 1963 Europese bibliotheek 's- Gravenhage oud schrift
2049 Getijden. Gedichten. Pirenne J. 1985 Oostburg
3451 Getuige de ramp. De watersnoodramp 1953 in crisisperspectief Rosenthal, U. & G.E.M. Saeijs 2003 Kluwer Alphen ad Rijn
536 Geuzenbeweging in Vlaanderen in 't Voorjaar van 1573 Vloten, J. 0
3465 Geuzenliedboek 1940-1945 Schenk, N.G. & H.M. Mos (red.) 1975 Buijten & Schipperheijn Amsterdam oorlogsliederen
537 Geuzentochten in Staatsvlaanderen in den Zomer en Herfst van 1572 Vloten, J. van 0 staatsvlaanderen geuzen
3643 Gevleugeld onderzoek. Watervogels in veranderende watersystemen Baptist, H.J.M. e.a. 1988 RWS Middelburg
2203 Gezinshoofden en hun beroepen rond 1920 in de voormalige gemeenten Vrienden Archief Hulst 2007 Gemeentearchief Hulst
4075 Gezocht en Gevonden Bogaert Denny,Krijgsman Michel,Callewaert Paul en de Putter Marcel 2016 PolderVondsten Hoorn Bodemvondsten uit Gent
717 Ghendtsche geschiedenissen of Chronyke van de Beroerten en Ketterye binnen, en omtrent de stadt van Ghendt, sedert 't Jaer 1566 tot het Jaer 1585 deel 1 Jonghe, P. Bernardus de 1752 Ghendt Kroniek Gent beroerten en ketterije
718 Ghendtsche geschiedenissen of Chronyke van de Beroerten en Ketterye binnen, en omtrent de stadt van Ghendt, sedert 't Jaer 1566 tot het Jaer 1585 deel 2 Jonghe, P. Bernardus de 1752 Ghendt Kroniek Gent beroerten en ketterije
263 Ghulden Roos Roosendaal Stichting Oudheidkundige Kring 'De Ghulden Roos', Roosendaal 0 Bergmans Tilburg
1190 Gids Beeldende Kunst en Bouwkunst in Neder1and Gelder, H.E. van 0 's-Gravenhage
2037 Gids van 's Gravensteen te Gent 1976 Gent
336 Gids voor de bezoekers aan de St. Willibrordus Basiliek te Hulst Brand, P.J 1976 Hulst
3484 Gids voor de Deltawerken Lingsma, J.S. 1962 Nijgh & Van Ditmar Rotterdam Delta
3564 Gids voor de Deltawerken Lingsma, J.S. 1964 Nijgh & van Ditmar Rotterdam deltawerken
1616 Gids voor de gemeente Hulst 1975
2452 Gids voor de ramen van de basiliek van de H. Willibrordus in Hulst Hamelink, Piet & George Sponselee 0
2960 Gids voor geneeskrachtige planten Bosserdet,P. e.a. 1980 Uitg.mij. The reader's Digest N.V. Amsterdam geneeskrachtig
2740 Gids voor historisch onderzoek in Zeeland Meijer, A.C. e.a. (red.) 1991 Schiphouwer en Brinkman Amsterdam
1113 Gids voor kaartenverzamelingen in Nederland Slobbe, Annemieke van 1980
2387 Gids voor Saeftinghe Buise, Marc & George Sponselee 1987 uitg. Duerinck bv Kloosterzande Saeftinghe
1976 Gids voor Zuid- en Noord Beveland 1975 Boekhandel Van Klaveren / Interbook International Goes/Schiedam toerisme
2429 Gildegids Nederland Olbering, Jos (eindred.) 2008 uitgeverij Celadon Bilthoven
1507 Gillis Mostaert (1528-1598). Een tijdgenoot van Bruegel Mai, E. e.a. 2005 Minerva Wolfratshausen schilderkunst
1006 Glas en Kristal, deel I van prehistorie tot midden 19de eeuw Schrijver, Elka 1960 C.A.J. van Dishoeck Bussum
1007 Glas en Kristal, deel II van midden 19de eeuw tot heden Schrijver, Elka 1962 C.A.J. van Dishoeck Bussum
1750 Glas zonder glans. Vijf eeuwen gebruiksglas uit de bodem van de Maas Henkes, Harold E. 1994 gebruiksglas bodem
1995 God of keuzer? Clerus en politiek te Brugge (1780-1802) Priem, K. 1996 Brugge Kerk, Brugge
3478 Goed Zeeuws Heyning, C.E. e.a. 2011 KZGW Middelburg agenda
1547 Goes zeshonderd jaar stad. Drie studies over zijn geschiedenis (1405-2005) Dekker, C., S. Groenveld en A.L. de Kort 2005 Gemeente Goes Goes
115 Gouden Delta. Gulden middenweg? Eeden. ir. G.J.J. van 1986 G.J.J. van Eeden Tunnel
3376 Graancirkels. Een wereldwijd mysterie Ossebaard, Jenet M. 2000 Librero Hedel Een wereldwijd mysterie
2443 Graauw door de eeuwen Verhuyck, Paul & Corine Kisling (red.) 2005 r.k. Kerkbestuur Graauw Graauw 200 jarig bestaan 2005
1886 Graauwse streken Waal, D. de 2006 Almere/Enschede land van Hulst, dialect, verhalen
4042 Graduale Romanum Gregoriaanse gezang 0 gregoriaanse gezangboek
1187 Graf Egmont, Historische Persönlichkeit und literarische Gestalt 1979
1737 Graven bij Valkenburg II. Het archeologisch onderzoek in 1986 Bult, E.J. en D.P. Hallewas 1987 Delft
3388 Grenspalen in Nederland Brouwer, T. 1978 De Walburg Zutphen grenspalen
3012 Groei uit suiker. Oorsprong en ontwikkeling Van Coöperatie Cosun U.A. Surendonk, Huub 1999 Cosun Sas van Gent suiker, Ontwikkeling, groei
2968 Groeizaam Geld Van Balen, W.J. 1938 N.V. H.D. Tjeenk Willink & Zn Haarlem boerenleenbank raiffeisen
4070 Groen van Prinsterer en de geschiedenis. Historische opstellen Harinck G. , Kuiper R. 1994 Van den Berg Kampen Groen van Prinsterer
2770 Groene Ambachten. Ontmoetingen met buitenmensen Steltman, Piet & Jan van de Kam 1980 Het Spectrum Utrecht
3492 Groene gids Zeeland Dijkhuizen, Sietzo & Ab Groenendijk 1987 Zomer & Keuning Ede Zeeland reisgids
1876 Groot Hontenisse van 1900 tot nu Sponselee, George en Ed Steijns 1989 van Geyt Productions Hulst Kijk op 100 jaar Kloosterzande, Groenedijk, Boschkapelle, Hengstdijk, Lamswaarde, Ossenisse , Stoppeldijk, Terhole en Walsoorden.
1877 Groot Hontenisse van 1900 tot nu dl2 Buijsrogge, Carlo en Ed Steijns 1991 van Geyt Hulst kijk op de streek
3457 Groot museumboek Overbeek, A. (tekst en red.) 1980 Meulenhoff/Lanshoff Amsterdam
1121 Groot Museumboek. Geïllustreerde gids langs 660 musea in Nederland Overbeek, A., J. Elffers en M. Schuyt 1980 Amsterdam
3339 Groot Zeeland, vijftig jaar Zeeuws Tijdschrift 1950-2000 Steens, Oscar & Paul van de Velde 2000 De Walburg Pers Middelburg 50 Jaar zeeuws tijdschrift 1950-2000
2351 Groot-Terneuzens kroegenboek Bareman, Wout e.a. 0 W.H. Broekhuysen Terneuzen
1171 Grooten Tarif der reductie van het Decimael, Brabandsch courant en wissel, en Fransch tournois Geld en vice versa; als ook van alle de gouwe en zivere specien, vervat in de Keyzerlijke Decreeten van 18 augustus en 12 september 1810 Lion, Roeyer Du 0 Antwerpen
1671 Grote Historische Atlas van Nederland, d. 4 Zuid-Nederland Geudeke, P.W. 1990 Wolters-Noordhoff Atlasprodukties Groningen
2570 Grote Historische Provincie Atlas 1:25.000. Zuid-Nederland 1838-1857 anoniem 1990 Wolters-Noordhoff Groningen
1510 Grote Historische topografische Atlas 1904-1916 Stam, Huib 2006 Nieuwland Tilburg Topografie van Zeeland 20e eeuw
2572 Grote Historische topografische Atlas 1904-1916 Zeeland. Schaal 1:25.000 Caspers, Thijs (eindred.) 2006 Uitg. Nieuwland Tilburg atlas, zeeland
3620 Grote nederlanders voor de jeugd [van 9-99 jaar] Dam, Arend van & Letterie, Martine 2004 Veen Magazines Diemen jeugdboek eeuwen bekend
2312 H.V.V. 24 Blauw-geel pak aan. Periode 1950 - 1975 Neefs, Rudy 1989 HVV 24 Hulst Hulst , Voetbal , 1950-1975
1470 Haerlem 1937 Vereeniging Haerlem
1452 Han Reijnhout. Portret van een Zeeuws kunstenaar Gmelich Meijling-van Hemert, G.R. en R. Riemens 0 Den Boer-De Ruiter, Stichting Beheer werk Reijnhout Vlissingen portret
934 Handboek der geschiedenis van het Vaderland Groen van Prinsterer, G. 1852 Amsterdam
935 Handboek der geschiedenis van het Vaderland Groen van Prinsterer, G. 1852 Amsterdam
937 Handboek der geschiedenis van het Vaderland 0
938 Handboek der geschiedenis van het Vaderland Blok, P.J. 0
788 Handboek der Middelnederlandse Geographie Bergh, L.Ph.C. van den 1949 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage Geografie
969 Handboek der Nederlandsche Geschiedenis, Eerste deel Kleijntjes, J. en Huijbers, H.F.M. 0 L.C.G. Mamlmberg Nijmegen
4211 Handboek tot de practische leer der geneesmiddelen Sobernheim, Dr J. F. 1842 R. Vogelensank Gouda Geneesmiddelen leer
3528 Handboek voor de soldaat 1976 Koninklijke Landmacht
3315 Handboek voor de soldaat 1956 Ministerie van oorlog handboek
3846 Handboekje bij de pelgrimstocht van O.L. Vrouw van Fatima 1955 Bisdom Breda Breda pelgrim fatima
2718 Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. CXIII 1948 Koninklijke Belgische Academie Brussel Vlaanderen 1260, abdij Nivelles
1460 Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 1958 Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde Gent
1003 Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale geschiedenis Jappe Abberts, W. en A.G. van der Steur 1968 Fibulareeks nr. 32 Bussum
1563 Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven Muller, S. Fzn., J.A. Feith en R. Fruin 1920 Erven B. van der Kamp Groningen archieven ordenen handleiding
3659 Hannelore. Kind van een duitse moeder in oorlogstijd Kuipers, Jan J.B. e.a. 2010 Den Boer/De Ruiter Vlissingen collectie G. Sponselee
28 Hantbouck cipiragie…Hulst ende Hulsterambacht beghinnende Nieuwejaersdach ano XVe tweendetachtich Waal. A. de. 1989 Gemeentearchief Hulst Hulst, geschiedenis
2204 Hantbouck Van Der Cipiragie Der Stede Hulst Ende Hulsterambacht 1582 Waal, A. de (transcr) 1989 Gemeentearchief Hulst Hulst
149 Harmonie De Vliegende Hollander 100 jaar Schoenmaker. M. 1993 Harmonie Terneuzen Harmonie
3373 Hé Ja, dat ken ik! Ambras 0 Liedjes
3432 Hedendaagsche dieren. Rede van Bemmelen, J.F. 1919 J.B. Wolters Groningen Universiteit Groningen redevoering
1465 Heemkundig Nieuws 1975 Heemkundige Kring De Oost-Oudburg
1464 Heemkundige Kring De Oost-Oudburg 1963 Heemkundige Kring De Oost-Oudburg
265 Heemkundige Kring Walcheren/De Wete 0 Heemkundige Kring Walcheren Middelburg
1806 Heemschut 1936
3941 Heemschut Inleiding en geschiedenis van Hulst div 1959 Orgaan van de Bond Heemschut Omwalling, basiliek, stadhuis DUBBEL
3110 Heer Halewijn. Liederenbundel Wumkes, D.A. & Jan Reinders (samenst) 1965 Van Gorcum Assen liederenbundel
1516 Heerlijke streek. Een...watertandend door Zeeuws/Vlaanderen 2006 VVV Z.VL. Terneuzen streekprodukten Zeeuws-Vlaanderen
393 Heft aan, o broeders van de Paal. De Paal en zijn bewoners Scheerders, P.J. 1980 Kloosterzande
2807 Heilig en profaan. 1000 laat-middeleeuwse insignes van Beuningen, H.J.E. e.a. 1993 Rotterdam Papers Cothen Laat- middeleeuwse insignes
3282 Heilig Familieleven Brandenbarg, Tom 1990 SUN Nijmegen 15/16e eeuw St. Anna
3845 Heilige Missie 1950 Ch. Donker Nijmegen
1406 Heiligen uit de modder. In zeeland gevonden pelgrimstekens Heeringen, R.M. van en Koldeweij A.M. en Gaalman A.A.G. 1987 De Walburg pers Zutphen Pelgrimtekens
1934 Hendrik Quirinus Janssens 1812 - 1881 Zijn handel en wandel op het kerkepad Laaret, A.M. 0 predikant H.Q. Janssen
1869 Hengstdijk, het dorp en zijn parochie Sponselee, George en Eddy Prince 0 Hengstdijk 2000 hengstdijk
1679 Heraldiek en Genealogie. Een encyclopedisch vademecum Pama, C. 1969 Utrecht/Antwerpen
1682 Heraldiek, bronnen, symbolen en betekenis Neubeecker, Ottfried 1977 Amsterdam/Brussel
1522 Heraldiek. Wapens kennen en herkennen Rottier, H. en M. van de Cruys 2004 Davidsfonds Leuven
737 Herders en Parochianen, Kerkelijke gegevens betreffende het bisdom Gent, 1830-1914 Art, Jan 1979 Gent
1966 Herinneringen aan 1-14 R.I 1944 - 1946 diverse 0 Krips repro Meppel Zeeuws-Vlaanderen 1944-1946

Pagina 11 van 27 Resultaten 1501 - 1650 van 4046