Background Image

Bibliotheek

Pagina 2 van 15 Resultaten 151 - 300 van 2181

ID Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie Sleutel woorden
1707 Biografisch Woordenboek van Nederland, d.1 1979 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 's- Gravenhage
1708 Biografisch Woordenboek van Nederland, d.2 Charit?, J. 1985 InBureau, Rijkscommissie v. vaderlandse geschiedenisstituut voor Nederlandse Geschiedenis 's- Gravenhage
1709 Biografisch Woordenboek van Nederland, d.3 1989 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
1710 Biografisch Woordenboek van Nederland, d.4 1994 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 's- Gravenhage
1711 Biografisch Woordenboek van Nederland, d.5 2008 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 's- Gravenhage
1712 Biografisch Woordenboek van Nederland, d.6 2001 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 's- Gravenhage
1713 Biografisch Woordenboek van Nederland, d.7 2008 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis \'s- Gravenhage
838 Biographie nationale. Vie des hommes et des femmes illustres de la Belgique, depuis les temps lrs plus recul?s jusqu'? nos jours dl1 Hasselt, Andr? van 0 Bruxelles
2124 Biographie nationale. Vie des hommes et des femmes illustres de la Belgique, depuis les temps lrs plus recul?s jusqu'? nos jours dl2 Hasselt, Andr? van 0 Bruxelles
1310 Bodemvondsten in het Waasland Vanhaeke, Lisa 1970 St. Niklaas
2225 Boedelinventarissen en akten van uitkoop van de Hulsterse parochie en parochies Ossenisse, Henstdijk, Ser Pauluspolder en Stoppeldijkpolder in de Hulsterambacht dl1 Blieck, V.J.M. de 1988 Stichting Genealogisch Centrum Zeeland/werkgroep Oost-Z.VL.
2224 Boedelinventarissen en akten van uitkoop van de Hulsterse parochie en parochies Ossenisse, Henstdijk, Ser Pauluspolder en Stoppeldijkpolder in de Hulsterambacht dl2 Blieck, V.J.M. de 0 Stichting Genealogisch Centrum Zeeland/werkgroep Oost-Z.VL.
2223 Boedelinventarissen en akten van uitkoop van de parochie Hontenisse Blieck, V.J.M. de 1989 Genealogisch Centrum Zeeland/werkgroep Oost-Z.VL.
343 Boerderijbouw in Zeeland van de tiende tot de twintigste eeuw. Schone welbetimmerde hofsteden. Cruyningen, P. J. van, Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek 2002 Matrijs Utrecht
218 Boerderijen in het Land van Hulst. Beschrijving van de boerderijen?in?Hontenisse en Hulst 1997 St.Boerderijenonderzoek in het Land van Hulst Hulst, Hontenisse, boerderijen
678 Boerderijen in het Oost-Zeeuws-Vlaamse polderland Boer, P. 1980 Amsterdam
1888 Boerenknollen en geklutste eieren Blommaert, M. 2008
501 Bouc van der Audiencie. Acten en Sentencien van den Raadvan Vlaanderen in de XIV-e eeuw, uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napoleon de Pauw deel 1 Pauw, Jhr. Mr. Napoleon de 1901 Pauw, Jhr. Mr. Napoleon de Gent
502 Bouc van der Audiencie. Acten en Sentencien van den Raadvan Vlaanderen in de XIV-e eeuw, uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napoleon de Pauw deel 2 Pauw, Jhr. Mr. Napoleon de 1903 Pauw, Jhr. Mr. Napoleon de Gent
2616 Boudelo op Koudenhorm te Moerbeke Belie Alfons, de 2002 Belsele
1347 Bouwkundige termen. Woordenboek der westerse architectuurgeschiedenis Haslinghuis, E.J. 1953 Utrecht
1677 Brabantia 1952 Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra
695 Brandgevaar en Bouwvoorschriften in de Middeleeuwen. Een vroeg Vlaams voorbeeld, Aardenburg 1232 Dezutter, W.P. en M.J. Ryckaert 1976
811 Briefwisseling en aanteekeningen van Willem Bentinck, Heer van Rhoon (tot aan de dood van Willem IV, 22 october 1751 Gerritsen, C. en P. Geyl 1934 Utrecht
1000 Briefwisseling van den Utrechtsen boekhandelaar Cornelis Kribber met Mgr. Giuseppe Garampi Cornelissen, J.D.M. 0
1625 Brieven 0 Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent
962 Brieven van Aitzema in het archief der Brusselsche nuntiatuur Cornelissen, J.D.M. 0
2497 Brieven van Paulus 0
1455 Bronnen en problemen betreffende de Vlaamse landbouw in de late Middeleeuwen (XIII-XVe eeuw) Verhulst, A. 1964
496 Bronnen voor de agrarische geschiedenis van het middeleeuwse Graafschap Vlaanderen. deel I Dokumenten bewaard in het Rijksarchief te Gent. Een analytische inventaris van dokumenten betreffende het beheer en de exploitatie van onroerende goederen (tot 1500 Augustijn, Beatrijs en Ellen Palmboom 1983 Gent
983 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 1 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
984 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 2 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
985 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 3 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
986 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 4 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn
987 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 5 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
988 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 6 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
989 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 7 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
2404 Brood- en gebakvormen en hunne betekenis in de Folklore Mannings, J.H. / Gerhard Selis (pentekeningen) 1932 Zaandam
1582 Brugge en Antwerpen in de 15e en 16e eeuw: een tegenstelling? Brulez, W. 1970
2429 Buiten bedrijf. De watermolen van Sas van Gent Havelaar, J.J. en mevr. L.A. Sarneel-Antheunis 1997 Zeist
1696 Bulletijn 1894 Geschied- en Oudheidkundige Kring van Gent Gent
2402 Bulletin Aben, K. e.a. 1977 Centraal laboratorium voor onderzoek van voorwerpen van Kunst en Wetenschap Den Haag
1648 Bulletin (later genoemd Nehalennia) van de Werkgroep Historie en Archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1977 Werkgroep Historie en Archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
1328 Bulletin Centraal laboratorium voor onderzoek van voorwerpen van Kunst en Wetenschap 0 1977
1522 Bulletin critique d'histoire de Belgique 1967
1605 Bulletin critique d'histoire de Belgique et du Grand-Duch? de Luxembourg, 1971-1972. 1972
1558 Bulletin critique d'histoire de Belgique, 1967-1968. 1969
1575 Bulletin critique d'histoire de Belgique, 1968-1969 1970
2498 Bulletin Stichting Oude Zeeuwse Kerken 0
1652 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 1930 Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
1639 Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten 1982 Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Hulst
1640 Bulletin van het Rijksmuseum 1963 Rijksmuseum
2495 Bundel artikelen aangeboden aan Alexis Petrovics, dir generaal van het Hongaars Museum voor Sch. Kunsten 1934 Budapest
2396 Burchten en Forten en andere versterkingen in Vlaanderen Vos, Luc de e.a. 2002 Leuven
313 Burgemeesters tussen wanorde en wederopbouw Heuvel, J.H.J.van den, Ligtermoet, D.M. 1987 Den Boer Middelburg
1534 Ca'da mosto et le commerce guin?en au XVe si?cle Brulez, W. 1968
1683 Cadzandria, Zeeuwsch-Vlaamsch Jaarboekje 1854
2785 Cafes in het Land van Hulst Kemseke, T.van 2011 Kemseke, T.van Sint Jansteen Hulst
437 Camere van Rhetorica Hulst (V, 1960) 0
848 Camere van Rhetorica Hulst (VI, 1961) 0
71 Canada 's. Kleine Zeeuws-Vlaamse kroniek Verwilligen. T. 1998 Th.R.M. Verwilligen
562 Canisvliet Steen, J.J. van der 1968 Sas van Gent
561 Canisvliet, een grensgeval. Vijf jaar Heemkundige Kring Sas van Gent Dool, W.H. van 0 Middelnurg
1483 Cartografie en institutionele geschiedenis Caenegem, A. van 1965
2152 Cartulaire de Louis de Male, comte de Flandres. Decreten van den grave Lodewijck van Vlaanderen, 1348 ? 1358 1901
456 Cartulaire de Louis de Male, comte de Flandres. Decreten van den grave Lodewijck van Vlaanderen, 1348 ? 1358 1898
908 Cartulaire du B?guinage de Sainte-Elisabeth ? Gand door B?thune B?thune, Baron Jean 1883 Bruges
1218 Catalogue illustr? du Mus?e de la Distillerie de la Liqueur B?n?dictine de l'Abbaye de F?camp. 1888 F?camp
1308 Catalogue m?thodique de la biblioth?que publique de la ville de Bruges Laude, P.J. 1847 Bruges
1306 Catalogus der Handschriften Denuc?, J. 1927 Anvers
2184 Catalogus van de Historisch-topografische atlas van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1957 Middelburg
1316 Catalogus van de Mercatorverzameling van de Oudheidkundige Kring van het Land van waas te Sint Niklaas Smet, A. de, A. Buv? en H. Nauts 0 1971
2591 Catalogus van de tentoonstelling "de slag van Kalloo in 1638" in Kasteel Cortewalle te Beveren. Moer, Ria, van 1988 Beveren
2595 Catalogus van de tentoonstelling "oude religieuze kunst uit het land van Beveren" in het kasteel van Cortewalle te Beveren, mei-juni 1973. 1973 Beveren
1317 Catalogus van den Historisch-topografischen Atlas van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen dl 1 Unger, W.S. 1940 Middelburg
1302 Catalogus van den Historisch-topografischen Atlas van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen dl 2 Unger, W.S. 1940 Middelburg
1303 Catalogus van den Historisch-topografischen Atlas van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen dl 4 1957 Middelburg
1304 Catalogus van het Archief der Bisschoppen van Utrecht Muller, S. Fzn. 1906 Utrecht
2493 Cataloog tentoonstelling Reinhout Leonard Nolens 1977 Antwerpen
900 Chartes et Documents de l'Abbaye de Saint Pierre au mont Blandin ? Gand, depuis sa fonction jusqu'? sa suppression avec une introduction historique, publi?s par A. van Lokeren. Tome I Lokeren, A.van 1868 Gand
901 Chartes et Documents de l'Abbaye de Saint Pierre au mont Blandin ? Gand, depuis sa fonction jusqu\'? sa suppression avec une introduction historique, publi?s par A. van Lokeren. Tome II Lokeren, A.van 1868 Gand
2555 Chocolade, witbrood en tranen. Zeeuwse verhalen om de bevrijding. diverse 1994 PZC Vlissingen
279 Christelijke School Reuzenhoek 100 jaar 1891 - 1991. Fotoboek Toorenaar. E.. e.a. 1991 Jubileumcommissie
1624 Christen of Pharizee?r Fulgur Ardens 0 Sas van Gent
942 Chronicon rerum gestarum ab anno MCCCCLV ad annum MDXIV accedunt Henrici de Merica et Theodorici Pauli. Historiae de Cladibus Leodiensium an. MCCCCLXV-VII, cum collectione documentorum ad res Ludovici Borbonii et Johannis Hornaci temporibus gestas, edidit Los, Johannis de 1844 Bruxelles
872 Chronijkcke van Ghendt, door Jan van den Vivere en eenige andere aanteekenaars der XVI-e en XVlI-e eeuw 1885 Gent
597 Chronique de l'Abbye de Ter Doest F.V. et C.C. 1845 Bruges
903 Chronique de S. Bavon ? Gand par Jean de Thielrode (1298), d'apr?s le MS original, appartenant ? M. Lammens, .... avec un extrait de la chronique de S.Bavon, du XV-e si?cle, d'une chronique d'Olivier de Lange et d'un martyrologe. 1835 Gand
931 Chronique des ?v?nements les plus remarquables arriv?s ? Bruxelles de 1780-1827 dl 1 Galesloot, L. 1870 Bruxelles
932 Chronique des ?v?nements les plus remarquables arriv?s ? Bruxelles de 1780-1827 dl 2 Galesloot, L. 1872 Bruxelles
927 Chronique des Ducs de Brabant, par Edmond de Dynter publi?e d'apres le MS de Corsendonck, avec des notes et l'ancienne tra-duction Fran?aise de Jehan de Wauquelin; par P.F.X. de Ram door Edmond de Dynter - P.F.X. de Ram. Dynter, Edmond de - P.F.X. de Ram. 1854 Brussel
928 Chronique des Ducs de Brabant, par Edmond de Dynter publi?e d'apres le MS de Corsendonck, avec des notes et l'ancienne traduction Fran?aise de Jehan de Wauquelin; par P.F.X. de Ram door Edmond de Dynter - P.F.X. de Ram. Dynter, Edmond de - P.F.X. de Ram. 1854 Brussel
951 Chronique rim?e de Philippe Mouskes, publi?e par le Baron de Reiffenberg dl 1 1836 Bruxelles
952 Chronique rim?e de Philippe Mouskes, publi?e par le Baron de Reiffenberg dl 2 1838 Bruxelles
503 Chronologische lijsten van de Ge?xtendeerde Sentenci?n, berustende in het archief van de Grote Raad van Mechelen, deel II, 1504-1531. Opgesteld door prof. Mr. J.Th.de Smidt, Prof. Mr. Eg. I.Strubbe en Prof.dr. J.van Rompay Brekelmans, S.Th.E., E.J.Schreuder, C.L.Verkerk 1971 strafrecht
2579 Chronologische lijsten van de Ge?xtendeerde Sententi?n en Procesbundels berustende in het archief van de Grote Raad van Mechelen. Deel 1: 1465-1504. Smidt J.Th. de, Strubbe E. I., Abeling M.J., Andries J.C., Rompaey J. van 1966
1788 Cisterci?nzer abdijen. Geschiedenis en architectuur Gaud, D. en J.-F. Leroux-Dhuys 1999 K?neman K?ln 11e tot 20e eeuw/ monniken/Cluny/kloosterhervorming
1893 Cisterci?nzers in het land van Hulst Verstraeten, E. 2009 Museumstichting Hulst Hulst, Cistercienzers
1484 Claude et la romanisation de la Gaule septentrionale Laet, S.J. de 1966
534 Clinge in oude ansichten Winkelen, C. van 1977 Zaltbommel
2471 Clinge, Graauw, Heikant, Nieuw-Namen en Sint Jansteen van 1900 tot nu. Buysrogge, C. en Sponselee G. 1990 van Geyt Productions Hulst Clinge, Graauw, Heikant, Nieuw Namen, Sint Jansteen
2469 Clingse hengelaars 1945 - 1995 Peeters, Cyriel 1995
1417 Cobra 1975 tentoonstellingscatalogus 1975
779 Collection des voyages des souverains des Pays Bas. T.3: Premier voyage de Charles-Quint en Espagne de 1517 ? 1518 par Laurent Vital. Voyage et exp?dition de Charles-Quint au Pays de Tunis, de 1534 par Guillaume de Montoiche. Exp?dition de Charles-Quint ? Gachard en Piot 1881 Brussel
778 Collection des voyages des souverains des Pays Bas.T. 1: Itin?raires de Philippe Le Hardi, Jean sans Peur, Philippe le Bon, Maximilien et Philippe le BeaRelation du premier voyage de Philippe le Beau en Espagne en 1501 par Antoine de Lalaing, sr. de Monti Gachard 1876 Brussel
780 Collection des voyages des souverains des Pays Bas.T. 4: Journal de voyages de Philippe II, de 1554 ? 1569 par Jean de Vandenesse. Voyage de l'Archiduc Albert en Espagne en 1598 par Gilles du Faing. Itin?raire d'Antoine, duc de Brabant, de 1407 ? 1415. It Gachard en Piot 1882 Brussel
1021 Commentaires de Bernardino de Mendoca sur les ?v?nements de la Guerre des Pays-Bas, 1567-1577 1860 Bruxelles
1022 Commentaires de Bernardino de Mendoca sur les ?v?nements de la Guerre des Pays-Bas, 1567-1577 1860 Bruxelles
612 Commentariorum in suam Concordiam et totam historiam Evangelicam partes IIII Cornelius Jansenius 1571 Petrus Zangrius Tiletanus Leuven bijbeluitleg-theologie-professoraat Leuvense Universiteit
613 Commentariorum in suam Concordiam et totam historiam Evangelicam partes IIII Cornelius Jansenius 1624 Hermannus Meresius/Joannis Wulfahrt Mainz theologie-exegese-humanisme-bijbel-Hebreeuws-Grieks-Latijn
614 Commentariorum in suam Concordiam et totam historiam Evangelicam partes IIII Cornelius Jansenius 0 Gallus Vigilus Antwerpen exegese-theologie-bijbelwetenschap-humanisme
1693 Congr?s Arch?ologique et Historique 1891 F?d?ration Arch?ologique et Historique de Belgique
1035 Consid?ration d'estat sur le Trait? de la Paix avec les s?r?nissimes Archiducz d'Autriche. Manuscrit de 1607. Avec une introduction et des notes 1869 Bruxelles
1538 Consid?rations critiques sur l'ordonnance comtale flamande connue sous le nom d' "Ordonnance sur les baillis" Caenegem, R.C. van 1971
1412 Constant Permeke Van den Bussche, W. 1972 Brugge
1561 Constitions and their application in the Netherlands during the Middle Ages. Uytven, R. van en W. Blockmans 1969
895 Contribution ? l'histoire du Chateau des Comtes de Gand, 1439- 1446 Haeghen, V. Van der en J. de Waele 1896 Gand
484 Corneille Jansen, cur? de Saint Martin ? Courtrai Joly-Goethals, A. 0 Hulst
1212 Cornelii Jansenii Hulstensis, Lovanii S.T.D. et Professo Regii nec non primi Gandensis Episcopi: Paraphrases in omnes Psalmos Davidicos cum argumentis eorum, et annotationibus, etc. Editio nova Jansenius, Corn. 1692 Bruxelles
619 Cornelii Jansenii, Episcopi Gandavensis Commentariorum in suam Concordiam ac totam Historiam Evangelicam partes IIII, quarum Prima etc. Cornelius Jansenius 1613 Gallus Vigilus Antwerpen bijbeluitleg-theologie-humanisme
2789 Cornelis de Vos en Paulus de Vos schilders van Hulst Ronday, H.J. 1960 Kloosterzande Hulst, schilders
46 Cornelis de Vos. schilder van Hulst Muls. J. 1932 Standaard
973 Corpus documentorum Inquisitionis haereticae privitatis Neerlandicae. Verzameling van stukken betreffende de Pauselijke en Bisschoppelijke Inquisitie in de Nederlanden Fredericq, Paul en anderen 1889 Gent/'s-Gravenhage
974 Corpus documentorum Inquisitionis haereticae privitatis Neerlandicae. Verzameling van stukken betreffende de Pauselijke en Bisschoppelijke Inquisitie in de Nederlanden Fredericq, Paul en anderen 1889 Gent/'s-Gravenhage
975 Corpus documentorum Inquisitionis haereticae privitatis Neerlandicae. Verzameling van stukken betreffende de Pauselijke en Bisschoppelijke Inquisitie in de Nederlanden Fredericq, Paul en anderen 1889 Gent/'s-Gravenhage
976 Corpus documentorum Inquisitionis haereticae privitatis Neerlandicae. Verzameling van stukken betreffende de Pauselijke en Bisschoppelijke Inquisitie in de Nederlanden Fredericq, Paul en anderen 1889 Gent/'s-Gravenhage
977 Corpus documentorum Inquisitionis haereticae privitatis Neerlandicae. Verzameling van stukken betreffende de Pauselijke en Bisschoppelijke Inquisitie in de Nederlanden Fredericq, Paul en anderen 1889 Gent/'s-Gravenhage
1015 Correspondance francaise de Marguerite d'Autriche, duchesse de Parme, avec Philippe II. Tome I, comprenant la correspondance de f?vrier 1565 jusqu'? la fin de 1567 1925 Mr. M.P.C. Bakhuizen van den Brink en J.S. Theissen (universiteit van Groningen) Utrecht
1030 Correspondentie van Robert Dudley, Graaf van Leicester, en andere documenten betreffende zijn Gouvernement-Generaal in de Nederlanden, 1585-1588 Brugmans, H. 0
1031 Correspondentie van Robert Dudley, Graaf van Leicester, en andere documenten betreffende zijn Gouvernement-Generaal in de Nederlanden, 1585-1588 Brugmans, H. 1931 Utrecht
1032 Correspondentie van Robert Dudley, Graaf van Leicester, en andere documenten betreffende zijn Gouvernement-Generaal in de Nederlanden, 1585-1588 Brugmans, H. 1931 Utrecht
812 Costumen ende usantien der Stede ende Ambachte van Assenede 1775 Gendt
1068 Costumen van 's-Gravenhage 't Hart, G. en H.F.W.D. Fischer 1963 Utrecht
917 Cour d'appel de Gand. Titres et Noms. Discours prononc? par M.J. Lameere, procureur g?n?ral ? l'audience solemnelle de rentr?e du 16 octobre 1883 et dont la Cour a ordonn? l'impression. Lameere, M.J. 1883 Gand
865 Coutumes des Pays et Comt? de Flandre. dl 1 Gheldof, A.E. 1869 Bruxelles
866 Coutumes des Pays et Comt? de Flandre. dl 2 Gheldof, A.E. 1887 Bruxelles
867 Coutumes des Pays et Comt? de Flandre. dl 3 Gheldof, A.E. 1904 Bruxelles
868 Coutumes des Pays et Comt? de Flandre. dl 4 Gheldof, A.E. 1903 Bruxelles
869 Coutumes des Pays et Comt? de Flandre. dl 5 Gheldof, A.E. 1904 Bruxelles
870 Coutumes des Pays et Comt? de Flandre. dl 6 Gheldof, A.E. 1905 Bruxelles
592 Cronica et cartularium Monasterii de Dunis in: Receuil de Chroniques et autres Documents concenrnat l'Histoire et les Antiqit?s de la Flandre Occidentale dl 1 1864 Soci?t? d'?mulation de Bruges Brugge
593 Cronica et cartularium Monasterii de Dunis in: Receuil de Chroniques et autres Documents concenrnat l'Histoire et les Antiqit?s de la Flandre Occidentale dl 2 1867 Soci?t? d'?mulation de Bruges Brugge
400 Cronicke van den lande van Philippuslandt 0 Heemkindige Kring Philippuslandt Steenbergen
434 Cronique de Flandres 1839 Soci?t? d Emulation de Bruges, XXVe anniversaire de sa fondacion Brugge
433 Cronyke van Vlaanderen, getranslateert uuten Fransoysse in Duytscher tale bij Gerijt Potter van der Loo, in de XV-e eeuw uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napol?on de Pauw. dl 1 Froissart, J. 1898 Gent
2150 Cronyke van Vlaanderen, getranslateert uuten Fransoysse in Duytscher tale bij Gerijt Potter van der Loo, in de XV-e eeuw uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napol?on de Pauw. dl 2 1898
2151 Cronyke van Vlaanderen, getranslateert uuten Fransoysse in Duytscher tale bij Gerijt Potter van der Loo, in de XV-e eeuw uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napol?on de Pauw. dl 3 1898
2253 Cursus Gildebegeleider Schrijver, Marc de 1985 Antwerpse Conventiegilden, Provinciale Afdeling van de Conventie der Schuttersgilden v.z.w. Antwerpen
1674 d'Euzie 1983 Heemkundige Kring voor Groot-Stekene
401 D'Euzie Groot Stekene 0

Pagina 2 van 15 Resultaten 151 - 300 van 2181