Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 10 van 26 Resultaten 1351 - 1500 van 3867

ID Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie Sleutel woorden
3163 Genealogieen Hollestelle 1563-1997 Hollestelle, D.M. e.a. 1997 L. Hollestelle Middelburg genealogie hollestelle
339 Generale en particuliere Ordonnantien op de imposten en van ouds Verpachte Middelen der Stad Hulst 0 Gent belastingen imposten
321 Generalen Index ofte Substantieel Kort-Bondig Begryp der Materien, begrepen in de vijf Placcaert-Boecken van Vlaanderen, behelzende alle de Placcaerten, Edicten, Decreten, Reglementen, Ordonnantien, Instructien ende Tractaten, geëmanieert voor de Provinci Wulf, Mr. Jacobus Philippus de 1767 Gend
262 Gens Nostra 0 Nederlandse genealogische vereninging Amsterdam
1486 Gentsche Studentenalmanak 1886 taalminnend studentengenootschap " 't Zal wel gaan"
1233 Geo Sempels. Geïllustreerde brochure t.g.v. een tentoonstelling van zijn schilderijen. 1976 Brussel
2600 Geologie in telegramstijl Kraaijenhagen, F.C. 1992 Nederl. Geolo. Vereniging Heerlen
1221 George Vantongerloo. Geïllustreerde tentoonstellings catalogus 1980 Brussel
1672 Gerard Mercator en de geografie in de Zuidelijke Nederlanden 1994 Antwerpen
2694 Gereformeerd en Evangelisch Dekker, C. 1992 Uitgeversmij J.H. Kok Kampen
3353 Gereformeerde Gemeenten in Zeeland Eggebeen, A.E. (red.) 1984 Kerkelijk Nieuws Ger. Gem. Krabbendijke kerk tholen gereformeerd
3793 Gereformeerde kerk Breskens 1940-1990 Geuze, Max, (red.) 1990 Gereformeerde kerk Breskens breskens
3722 Gerrit Hendrik Kersten. Grenswachter en gids van de geref. Gem. Florijn, H. e.a. (red.) 1993 De Groot Goudriaan Kampen dominee gereformeerd kerk SGP
2181 Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk HANDELINGEN Nieuwe reeks deel XIII 1934 Kortrijk
671 Geschied- en redenkunstig gedenkschrift van Nederlandse Herstelling in den Jare 1813 Palm, J.H. van der 1816 Amsterdam
806 Geschiedenis der Inquisitie in de Nederlanden tot aan hare herinrichting onder Keizer Karel V (1025-1520), d. 1.: De Nederlandse Inquisitie tijdens de elfde, twaalfde en dertiende eeuwen Fredericq, Paul 1892 Gent/'s-Gravenhage
3584 Geschiedenis der penitenten recollectinen van Etten Annette, M. 1951
2616 Geschiedenis der Spoorwegen Gent-Terneuzen en Mechelen-Terneuzen 1865-1948 Hesselink, H.G. 1982 J. Duerinck-Krachten bv Kloosterzande spoorwegen
2617 Geschiedenis der tramwegen in Zeeuwsch-Vlaanderen 1887-1949 Hesselink, H.G. 1984 J. Duerinck-Krachten bv Kloosterzande collectie G. Sponselee
672 Geschiedenis eener Hollandsche stad in de Middeleeuwen Blok, P.J. 1910 's-Gravenhage
673 Geschiedenis eener Hollandsche stad. Eene Hollandsche stad onder de Republiek Blok, P.J. 1916 's-Gravenhage
494 Geschiedenis van Antwerpen. deel 1 Prims, Floris 1927 Brussel/Antwerpen
495 Geschiedenis van Antwerpen. deel 2 Prims, Floris 1927 Brussel/Antwerpen
496 Geschiedenis van Antwerpen. deel 3 Prims, Floris 1927 Brussel/Antwerpen
497 Geschiedenis van Antwerpen. deel 4 Prims, Floris 1927 Brussel/Antwerpen
498 Geschiedenis van Antwerpen. deel 5 Prims, Floris 1927 Brussel/Antwerpen
499 Geschiedenis van Antwerpen. deel 6 Prims, Floris 1927 Brussel/Antwerpen
500 Geschiedenis van Antwerpen. deel 7 Prims, Floris 1927 Brussel/Antwerpen
501 Geschiedenis van Antwerpen. deel 8 Prims, Floris 1927 Brussel/Antwerpen
1639 Geschiedenis van Antwerpen. deel 9 Prims, Floris 1927 Brussel/Antwerpen
957 Geschiedenis van Belgien, 2e deel Smet, M.J.J. de 1837 Gent
2503 Geschiedenis van de Christelijke openbare bib. Axel 1948-1988 1988 Openb. Bib. Axel Bibliotheek
473 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 1 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
482 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 10 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
483 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 11 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
484 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 12 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
485 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 13 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
486 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 14 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
487 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 15 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
488 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 16 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
489 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 17 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
490 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 18 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
491 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 19 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
474 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 2 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
492 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 20 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
493 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 21 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
475 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 3 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
476 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 4 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
477 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 5 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
478 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 6 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
479 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 7 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
480 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 8 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
481 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 9 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
1120 Geschiedenis van de kartografie van Nederland Koeman, C. 1983 Alphen aan de Rijn
1817 Geschiedenis van de kerk deel 1 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1963
2129 Geschiedenis van de kerk deel 10 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
2130 Geschiedenis van de kerk deel 11 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
1816 Geschiedenis van de kerk deel 2 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1963
2122 Geschiedenis van de kerk deel 3 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
2123 Geschiedenis van de kerk deel 4 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
2124 Geschiedenis van de kerk deel 5 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
2125 Geschiedenis van de kerk deel 6 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
2126 Geschiedenis van de kerk deel 7 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
2127 Geschiedenis van de kerk deel 8 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
2128 Geschiedenis van de kerk deel 9 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
2210 Geschiedenis van de Nederlandse stam deel 3 Geyl, P. 1962 Werelbibliotheek Amsterdam Republiek
2416 Geschiedenis van de Nederlandse stam deel 4 Geyl, P. 1962 Werelbibliotheek Amsterdam 1688 - 1715
2235 Geschiedenis van de oostelijke Rijkswaterleiding Jonge, J.L.J. de 1970 J. de Jonge Terneuzen
3976 Geschiedenis van de parochie wachtebeke-overslag en het kerkgebouw Paul Hesters 1995 Heemkundige kring Oud-Wachtebeke Wachtebeke Jaarboek
3977 Geschiedenis van de parochie wachtebeke-overslag en het kerkgebouw Paul Hesters 1995 Heemkundige kring Oud-Wachtebeke Wachtebeke Jaarboek
3978 Geschiedenis van de parochie wachtebeke-overslag en het kerkgebouw Paul Hesters 1995 Heemkundige kring Oud-Wachtebeke Wachtebeke Jaarboek
665 Geschiedenis van de schilderkunst te Kortrijk, 1400-1900 Debrabandere, P. de 1963 Kortrijk
1793 Geschiedenis van de stichting van het juvenaat St. Jozef te Hulst Roelofs A. & P. v.d. Walle 1986 Stichting Sint-Jozef Hulst Hulst, Maristen
3225 Geschiedenis van de tweede wereldoorlog deel 1 Liddell Hart, Basil & Barrie Pitt (red.) 0 Standaard Uitgeverij Antwerpen
3223 Geschiedenis van de tweede wereldoorlog deel 2 Liddell Hart, Basil & Barrie Pitt (red.) 0 Standaard Uitgeverij Antwerpen
3224 Geschiedenis van de tweede wereldoorlog deel 3 Liddell Hart, Basil & Barrie Pitt (red.) 0 Standaard Uitgeverij Antwerpen
3226 Geschiedenis van de tweede wereldoorlog deel 4 Liddell Hart, Basil & Barrie Pitt (red.) 0 Standaard Uitgeverij Antwerpen
3227 Geschiedenis van de tweede wereldoorlog deel 5 Liddell Hart, Basil & Barrie Pitt (red.) 0 Standaard Uitgeverij Antwerpen
3221 Geschiedenis van de tweede wereldoorlog deel 6 Liddell Hart, Basil & Barrie Pitt (red.) 0 Standaard Uitgeverij Antwerpen
3222 Geschiedenis van de tweede wereldoorlog deel 7 Liddell Hart, Basil & Barrie Pitt (red.) 0 Standaard Uitgeverij Antwerpen
2094 Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw 1600-1900 Priester P. 0 collectie G. Sponselee
2095 Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw 1843 - 1943 Bouman P. 0
3709 Geschiedenis van den Disch, later het Burgerweeshuis te Aardenburg Vorsterman van Oyen, G.A. 1907 Gezusters Vrolijk Aardenburg burgerweeshuis aardenburg regenten
1926 Geschiedenis van den Zeeuwschen Landbouw in de 19e en 20e eeuw en van de Zeeuwsche Landbouwmij (1843-1943) Bouman, P.J. 1946 H. Veenman & zonen Wageningen
1781 Geschiedenis van een klein grensdorp, Overslag. Strobbe, A. 1973 Overslag
3951 Geschiedenis van een Zeeuws-Vlaamse Vrijmetselaarsloge Flipse, J.M. 2001 onbekend Terneuzen Vrijmetselarij
1017 Geschiedenis van Engelandt, Schotlandt en Ierlandt; Met een kort begrip der aanmerkelijkste zaken, in andere Ryken en Staten voorgevallen. enz. Larrey, De 1728 Amsterdam
1018 Geschiedenis van Engelandt, Schotlandt en Ierlandt; Met een kort begrip der aanmerkelijkste zaken, in andere Ryken en Staten voorgevallen. enz.\ Larrey, De 1730 Amsterdam
667 Geschiedenis van Geeraardsbergen Fris, Victor 1911 Gent
936 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk Blok, P.J. 0
939 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk Blok, P.J. 0
940 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk Blok, P.J. 0
941 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk Blok, P.J. 0
942 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk Blok, P.J. 0
2276 Geschiedenis van Hontenisse Fruytier, Amedeus 1950 Gemeente Hontenisse Kloosterzande geschiedenis
2380 Geschiedenis van nederland van der Ham, Gijs 1998 Uitgeverij Nieuwezijds Amsterdam
2001 Geschiedenis van volk en land van Beveren. Beveren in de 19e eeuw. verschillende o.l.v. Gustaaf Assaert 1988 Beveren
1799 Geschiedenis van volk en land van Beveren, o.l.v. Gustaaf Assaert; deel 1: Politieke en institutionele geschiedenis. Verelst, Dirk 1984 Beveren
1800 Geschiedenis van volk en land van Beveren, o.l.v. Gustaaf Assaert; deel 2: Sociaal-Economische geschiedenis van de 19e eeuw. Meire, Frieda 1985 Beveren
1801 Geschiedenis van volk en land van Beveren, o.l.v. Gustaaf Assaert; deel 3: Bevolkingsevolutie en bevolkingsstructuren. Smessaert, Jef 1986 Beveren
2534 Geschiedenis van Zeeland 1550-1700 Brusse, Paul e.a. (red.) 2012 W-Books Utrecht
2533 Geschiedenis van Zeeland 1700-1850 Brusse, Paul e.a. (red.) 2013 W-Books Utrecht
2532 Geschiedenis van Zeeland 1850-2000 Brusse, Paul e.a. (red.) 2014 W-Books Utrecht
2535 Geschiedenis van Zeeland prehistorie - 1550 Brusse, Paul e.a. (red.) 2012 W-Books Utrecht
1451 Geschiedenis van Zeeland. De canon van ons Zeeuws verleden Kuipers, J.J.B. en J. Francke 2009 Walburg Pers Zutphen canon Zeeuws verleden
572 Geschiedkundig onderzoek naar de rechtstoestand der Zeeuwsche Geestelijke goederen van 1572 tot in het begin der 17e eeuw Jonge van Ellemeet, B.M. de 1906 Zierikzee
2382 Geschiedkundig overzicht van het muziekgezelschap "De Vereenigde Vrienden" Sas van Gent 1897-1997 1997 De Vereenigde Vrienden Sas van Gent muziek
795 Geschiedkundig overzigt van de kloosters en abdijen in de voormalige Graafschappen van Holland en Zeeland d. 2 Römer, R.C.H. 1854 Leiden
794 Geschiedkundig overzigt van de kloosters en abdijen in de voormalige Graafschappen van Holland en Zeeland d.1 Römer, R.C.H. 1854 Leiden
172 Geschiedkundige beschouwing van Zaamslag….. zoo in het burgerlijke als voonamelijk in het kerkelijke Baan. J. van der 1859 Overbeeke
656 Geschiedkundige schetsen uit Beveren-Waes dl 1 Pypers, Richerd 1911 Beveren-Waes
657 Geschiedkundige schetsen uit Beveren-Waes dl 2 Pypers, Richerd 1911 Beveren-Waes
1159 Geschreven verleden, genealogie en oud schrift Brouwer, H. 1963 's- Gravenhage
2049 Getijden. Gedichten. Pirenne J. 1985 Oostburg
3451 Getuige de ramp. De watersnoodramp 1953 in crisisperspectief Rosenthal, U. & G.E.M. Saeijs 2003 Kluwer Alphen ad Rijn
536 Geuzenbeweging in Vlaanderen in 't Voorjaar van 1573 Vloten, J. 0
3465 Geuzenliedboek 1940-1945 Schenk, N.G. & H.M. Mos (red.) 1975 Buijten & Schipperheijn Amsterdam oorlogsliederen
537 Geuzentochten in Staatsvlaanderen in den Zomer en Herfst van 1572 Vloten, J. van 0 staatsvlaanderen geuzen
3643 Gevleugeld onderzoek. Watervogels in veranderende watersystemen Baptist, H.J.M. e.a. 1988 RWS Middelburg
2203 Gezinshoofden en hun beroepen rond 1920 in de voormalige gemeenten Vrienden Archief Hulst 2007 Gemeentearchief Hulst
717 Ghendtsche geschiedenissen of Chronyke van de Beroerten en Ketterye binnen, en omtrent de stadt van Ghendt, sedert 't Jaer 1566 tot het Jaer 1585 Jonghe, P. Bernardus de 1752 Gehndt
718 Ghendtsche geschiedenissen of Chronyke van de Beroerten en Ketterye binnen, en omtrent de stadt van Ghendt, sedert \'t Jaer 1566 tot het Jaer 1585 Jonghe, P. Bernardus de 1752 Gehndt
263 Ghulden Roos Roosendaal Stichting Oudheidkundige Kring 'De Ghulden Roos', Roosendaal 0 Bergmans Tilburg
1190 Gids Beeldende Kunst en Bouwkunst in Neder1and Gelder, H.E. van 0 's-Gravenhage
2037 Gids van 's Gravensteen te Gent 1976 Gent
336 Gids voor de bezoekers aan de St. Willibrordus Basiliek te Hulst Brand, P.J 1976 Hulst
3484 Gids voor de Deltawerken Lingsma, J.S. 1962 Nijgh & Van Ditmar Rotterdam Delta
3564 Gids voor de Deltawerken Lingsma, J.S. 1964 Nijgh & van Ditmar Rotterdam deltawerken
1616 Gids voor de gemeente Hulst 1975
2452 Gids voor de ramen van de basiliek van de H. Willibrordus in Hulst Hamelink, Piet & George Sponselee 0
2960 Gids voor geneeskrachtige planten Bosserdet,P. e.a. 1980 Uitg.mij. The reader's Digest N.V. Amsterdam geneeskrachtig
2740 Gids voor historisch onderzoek in Zeeland Meijer, A.C. e.a. (red.) 1991 Schiphouwer en Brinkman Amsterdam
1113 Gids voor kaartenverzamelingen in Nederland Slobbe, Annemieke van 1980
2387 Gids voor Saeftinghe Buise, Marc & George Sponselee 1987 uitg. Duerinck bv Kloosterzande Saeftinghe
1976 Gids voor Zuid- en Noord Beveland 1975 Boekhandel Van Klaveren / Interbook International Goes/Schiedam toerisme
2429 Gildegids Nederland Olbering, Jos (eindred.) 2008 uitgeverij Celadon Bilthoven
1507 Gillis Mostaert (1528-1598). Een tijdgenoot van Bruegel Mai, E. e.a. 2005 Minerva Wolfratshausen schilderkunst
1007 Glas en Kristal, d. 2 Schrijver, Elka 1962 Bussum
1006 Glas en Kristal, d.1 Schrijver, Elka 1960 Bussum
1750 Glas zonder glans. Vijf eeuwen gebruiksglas uit de bodem van de Maas Henkes, Harold E. 0
1995 God of keuzer? Clerus en politiek te Brugge (1780-1802) Priem, K. 1996 Brugge Kerk, Brugge
3232 Godvruchtige leidsman 1832 Eduard van Wees Breda
3478 Goed Zeeuws Heyning, C.E. e.a. 2011 KZGW Middelburg agenda
1547 Goes zeshonderd jaar stad. Drie studies over zijn geschiedenis (1405-2005) Dekker, C., S. Groenveld en A.L. de Kort 2005 Gemeente Goes Goes
115 Gouden Delta. Gulden middenweg? Eeden. ir. G.J.J. van 1986 G.J.J. van Eeden Tunnel
3376 Graancirkels. Een wereldwijd mysterie Ossebaard, Jenet M. 2000 Librero Hedel Een wereldwijd mysterie
2443 Graauw door de eeuwen Verhuyck, Paul & Corine Kisling (red.) 2005 r.k. Kerkbestuur Graauw Graauw 200 jarig bestaan 2005
1886 Graauwse streken Waal, D. de 2006 Almere/Enschede land van Hulst, dialect, verhalen
1187 Graf Egmont, Historische Persönlichkeit und literarische Gestalt 1979
1737 Graven bij Valkenburg II. Het archeologisch onderzoek in 1986 Bult, E.J. en D.P. Hallewas 1987 Delft

Pagina 10 van 26 Resultaten 1351 - 1500 van 3867