Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 10 van 30 Resultaten 1351 - 1500 van 4431

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
3534 B287 Een van ons. Ter nagedachtenis aan Jhr. Mr. A.F.C. de Casembroot 0nbekend 1965 G.W. den Boer Middelburg
2419 B301 Een vergeten landleven Wind, Ingeborg 2006 Uitgeverij Terra Lannoo Arnhem
1519 B051 Een Vlaamse graaf van Europees formaat: Filips van de Elzas Werveke, H. van 1976 Fibula-Van Dishoeck Haarlem
179 B048 Een wandeling door Hoek en zijn gehuchten in de dertiger jaren en ...na de 2e wereldoorlog Platteeuw. J.L. 1997 Van Aken Terneuzen
2743 Een wandeling door Zeeuwse tuinen van Eeghen-Elias, Florentine & Marijke Heuff 1994 Zuid-Hollandsche Uitgeversmij Weert
1870 B049 Een warme school. Herinneringen aan het onderwijs Stoppeldijk Erp-Uiterhoeve, M.van - Wilfried Uiterhoeve 0 Sun en ssn Nijmegen
2262 B172 Een wereld en een wil werken aan duurzaamheid Ministerie Van Volkshuisvesting 2001 Jellema Grafische Groep B.V. Den Haag
1284 Een woekerverbod van de Graaf van Vlaanderen uit 1199 gezien in het licht van kanoniek-rechterlijke handschriften Prevenier, W. 1966
3856 Een wonder in de delta 1983 Den Boer Middelburg
2423 B302 Een wonderlijk landschap. Buitenlandse schrijvers over Nederland van Zonneveld, Gwynne & Peter 2000 Atrium Alphen ad Rijn
3390 Een woordenboek voor Magda Devos Keymeulen Van, Jacques e.a. (red.) 2008 Universiteit Gent
3523 B287 Een Zeeuwse volkskundige enquete uit 1860 Meertens, P.J. 1961 Noord-Hollandsche. Uitgevers Maatschappij Amsterdam
1288 Een zeventiende-eeuws curiosum onder de Duinenhandschriften Strubbe, E.I. 1966
2400 B303 Eenheid en scheiding. Geschiedenis der nederlanden 1471-1813 Rogier, L.J. 1976 Het Spectrum Utrecht
2901 B264 Eenzaam maar niet alleen. Wilhelmina 1962 Ten Have N.V. Amsterdam
4646 B284 Eerbied voor het leven Handleiding bij deeltje 1 Bruintje Beer in 't verkeer Anne de Vries ; Koppejan, A.M. 0 Dijkstra uitgeverij Zeist
311 Eerste deel van den Derden Placcaet-Boeck Ghecompileert en uytghegheven bij Ordonnancie van Hooghe ende Moghende Heer den President ende Raedtslieden van Sijne Majesteyts Provincialen Raede Vlaenderen 1685 Ghendt
313 Eerste deel van den Vierden Placcaet-Boeck van Vlaenderen, behelsende alle Placcaeten, Ordonnantien ende Decreten, geëmanieert voor de Provincie van Vlaenderen sedert 't jaer 1684 tot ende met 1739. Vergaedert door Judocus Alphonsus Varenbergh, Advocaet v Varenbergh, Judocus Alphonsus 1740 Gendt
316 Eerste deel van den Vijfden Placcaert-Boeck van Vlaenderen behelsende alle Placcaerten, Ordonnantien ende Decreten geëmanieert voor de Provincie van Vlaenderen, sedert de leste versaemelingen danof gedaen ende uytgegeven ten Jaere 1740, mitsgaders differe 1763 Gendt
318 Eerste deel van den Zesden Placcaert-Boek, behelsende alle de Placcaerten, Reglementen, Edicten, Ordonnantien, Decreten, Decalartien en Tractaeten, geëmanieert voor de Provincie van Vlaenderen, zedert de leste Verzaemelinge danof gedaen ende uytgegeven t Serruys, Mr. Jean-Baptiste Hubert 1786 Gend
410 B220 Eerste Nederlandsche Coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek en raffinaderij G.A. Sas van Gent verslag over het boekjaar 1958/1959 onbekend 0 onbekend Terneuzen
4479 B220 Eerste Nederlandsche Coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek en raffinaderij G.A. te Sas van Gent verslag over het boekjaar 1957/1958 onbekend 0 onbekend onbekend
4480 B220 Eerste Nederlandsche Coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek en raffinaderij te Sas van Gent verslag over het boekjaar 1956/1957 onbekend 0 onbekend onbekend
2477 B320 Eerste Nederlandsche Cooperatieve beetwortelsuikerfabriek te Sas van Gent 1899-1924 anoniem 1924 NCB Sas van Gent
309 Eersten Plac:Boeck van Vlaenderen: Ordonnancien, Statuten, Edicten en Placcaten, ghepubliceert in de Landen van hervvaerts-ouer, vanvveghen der Keyferlicker en Conijnglicker Majefteyten, ende haerlieder zeer Edele Voorfaeten 1559 Ghendt
2491 B022 Eeuwfeest Fanfare "Weldoen door Vermaak" Clinge 1888-1988 anoniem 1988 Fanfare Weldoen door vermaak Clinge
3334 B202 Eeuwout Teelinck, een zeventiende-eeuwse politicus met theoretische idealen van Meeuwen, D. 1988 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg
3186 B305 Eigen land met open ogen Zeeland ANWB ANWB (red.) 1969 N.V. Drukkerij De Eendracht Schiedam
1473 Eigen Volk 1929
1111 Eigendom van Vondsten, gezien in het licht van het Burgerlijk Wetboek en de Monumentenwet Burk, J.G. van 1981
817 B121 Eigenkerken en Bisschoppelijk gezag in het Diocees Utrecht tot de XIII-e eeuw Post, R.R. 1928 Kemink & zoon Utrecht
1367 Electorale agenten aan de vooravond van de partijformaties. Aantekeningen bij brieven en nota's van senator F. Bethune. Witte, Els 1970
1943 B237 Elementen van de cultuur van Zeeland Janse, H., J.H. KLuiver, J.J.Tevel, A. de Vin 1984 Wg. historie & archeologie Kn. Gen. en Zeeuwse Ver. v. dialectonderzoek Middelburg
4637 B284 Elfde rekenboek voor de lagere school ( zelfstandig rekenen ) Bouman, P.J. ; van Zelm, J.C. 0 Versluys, W. Amsterdam
1222 Elias. Geïllustreerde tentoonstellingscatalogus Reichardt, Jasia 1974 Antwerpen
3672 B067 Eligiuskerk 60 jaar Peeters, N. 2009 H. Antoniusparochie Oostburg
3459 B181 Elseviers Groot Antiekboek Dony, F. 1978 Elsevier Nederland B.V. Amsterdam
2589 B311 Elseviers Historische Atlas Vries, S. de & Th. Luykx 1964 Elsevier Amsterdam
2903 B194 Elseviers nieuwe kerstverhalenboek Hazeu, Wim (samenst.) 1980 Elsevier Nederland Amsterdam
1166 B163 Emblemata heroica of de Medalische sinnebeelden der ses en dertigh Graaven van Holland. Met Konstplaaten versierd Smids, Lud. M.D. 1712 Amsterdam
2519 B192 Emergis: zorg in stelling Kool-Blokland, J.L. 1999 De Koperen Tuin Goes
3653 B098 Emigranten naar Amerika uit West Zeeuws-Vlaanderen 1840-1970 Vergouwe, A. 1993 Ned. Gen. Ver. Afd. Zld Breskens
3211 B051 En toen was het oorlog… Dagboek van de Tweede Wereldoorlog Van Remoortere, Julien 1980 Helios NV Antwerpen
2528 B273 Encyclopedie van het Christendom. Protestants deel Monnich, C.W. (hoofdred.) 1955 Elsevier Amsterdam
2542 B173 Encyclopedie van Zeeland I Kon. Zeeuws Gen.schap der W'schap 1982 Den Boer Middelburg
2541 B091 Encyclopedie van Zeeland II Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1982 Den Boer Middelburg
2540 B175 Encyclopedie van Zeeland III Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschap 1982 Den Boer Middelburg
3469 B038 Englisches silber Scheidt, Bernd 1973 Schuler Verslagsgesellschaft Munchen
281 Enkele Historisch-geografische problemen in verband met de oudste geschiedenis van de Vlaamsche kustvlakte Amerykx J. en A.Verhulst 0 Gent
3691 B249 Enkhuizer almanak 1975 diverse 1974 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn
3696 B003 Enkhuizer almanak 1978 anoniem 1977 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn
3695 B249 Enkhuizer almanak 1979 diverse 1978 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn
3689 B141 Enkhuizer almanak 1981 anoniem 1980 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn
3690 B012 Enkhuizer almanak 1982 anoniem 1983 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn
3693 B012 Enkhuizer almanak 1984 anoniem 1983 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn
3688 B012 Enkhuizer almanak 1985 anoniem 1984 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn
3687 B141 Enkhuizer almanak 1995 anoniem 1994 Enkhuizer Almanak bv Enkhuizen
2105 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 1 C Verhoren verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek 1949 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2119 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 4 C II Verhoren - verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek 1950 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2120 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 4 A en B verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek 1950 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2108 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 4 C-1 Verhoren De Nederlandse geheime diensten te Londen 1950 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2109 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 5 A Verslag -verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek- ministers- en kabinetscrises voorbereiding terugkeer 1950 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2116 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 1 A en B Verslag en bijlagen - verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek 1949 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2115 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 1C Verhoren - verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek 1949 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2106 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 2 A en B - verslag en bijlagen - verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek 1949 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2114 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 2C Verhoren - verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek 1949 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2107 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 3 A en B 1949 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2113 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 3C Verhoren - verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek 1949 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2118 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 5 B bijlagen -verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek - ministers- en kabinetscrises voorbereiding terugkeer 1950 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2117 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 5 C Verhoren - verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek 1950 Staatsdrukkerij s Gravenhage
1210 Ensor-Magritte 1975 Brussel
71 B043 Episoden 1940- 1945 III Vooren. G.A.C. van 1991 Heemk.Kring West-Z.-Vl. Aardenburg
3774 Episoden 1940-1945 Dezutter, W.P. e.a. (red.) 1976 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
3770 Episoden 1940-19454 II Dezutter, W.P. e.a. (red.) 1985 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
457 Epitôme Jansenius, Cornelius 1684 Lyon
458 Epitôme Jansenius, Cornelius 0
624 Er is geene tegenstelling tusschen de beginselen van de Fransche Revolutie en die van het Evangelie Dalsum, H.A. van 1912 Den Haag
4700 B321 Er is maar één JAN KLAASEN Wamelink, Thea 0 De Spaarnestad Haarlem
4128 B021 er op of er onder in jongensstad paters Maristen 0 De Paters Maristen Hulst
3673 B233 Erfgoed te boek. Kleine biogafie van het roerend religieus erfgoed in de Heilige Eligiuskerk te oostburg Peeters, N.M.P. 2009 H. Antoniusparochie Oostburg
261 Erfgoed van Industrie en Techniek 0
2842 Erfstukken Zuidwest-Nederland van 1900 naar 2000 Vellenga, Dirk 1999 ZHC en BN/DeStem Oosterhout
3461 B200 Erme Job Vos, Hans de 2006 Quidam Heinkenszand
1286 Esclavage noir en France Meridionale et courants de traite en Afrique Verlinden, Ch. 1966
306 Essai d'une Analyse des commentarii sive Annales rerum Flandricarum (Annales Flandriae 1561) Fris, Victor 1908 Gent
3823 B063 Estuariene oecologie: visie op een milieu onder druk Nienhuis, P. 1988 Kath. Universiteit Nijmegen
1195 Etalon. Facetten van Geometrisch':'Abstrakte en Konstruktieve Kunst na 1945 Platteeuw, Roland 0 Tielt
4348 B061 Etiquette, universiteit voor zelfstudie Veen - Wijers, Olga van 1942 Drukkerij N.V. v/h G.J. van Amerongen & Co. Amersfoort
352 B217 Etude sur la signification du mot Balfait dans les Chartres de la Flandre. Gheldolf, M. de et al. 0 Académie royale belgique Bruxelles
1262 Etudes sur la céramique de la nécropole Gallo-Romaine de Blicquy (Hainaut) Laet, Sigfried J. de 1964
1283 Etudes sur la céramique de la nécropole Gallo-Romaine de Blicquy (Hainaut) II La potterie dite Laet, S.J. de 1966
1346 Etudes sur la céramique de la nécropole Gallo-Romaine de Blicquy (Hainaut). Laet, S.J. de en H. Thoen 1969
1326 Etudes sur la céramique de la nécropole Gallo-Romaine de Blicquy (Hainaut). III; La céramique belge Laet, S.J. de, en H. Thoen 1968
2383 B320 Eugenie van den Abeele. Sas van Gent Puylaert, Frank 2010 uitgeverij recht door Zee Sas van Gent
2244 evaluatie 1985. programma 1986/87 Stichting Centr. Maatsch. Dienstverl. anoniem 1986 St. Centr. Maatsch. Dienstverl. Hulst
1347 Ex voto anatomici di Palestrina del Museo Archeologico dell' Università di Gand. (1969). Laet, S.J. de en M. Desittere 1968
3594 Excelsior 1894-1994. 100 jaar Chr. Muziekvereniging 1994 Excelsior Cadzand
1875 B021 Excelsior, je zou er een boek over kunnen schrijven Poorter-Sponselee, R.de 2002 Terhole
2463 Excursie naar het zandgelaag te Nieuw-Namen Schuurmans, C. 0 SBB / Nat.besch.ver. De Steltkluut
769 Excursions. Antoing, Fontenoy, Beloeil. Les carriêres du bassin de l'Escaut, La Pierre Brunchant 1895 Tournai
3733 B189 Exempla Musica Zelandica I Clement, A. (intr.) 1992 KZGW Middelburg
3732 B188 Exempla Musica Zelandica IV Clement, A. (intr.) 1996 KZGW Middelburg
1163 Explication historique des principales medailles, frappées pour servir à l'histoire des Provinces-Unies des Pays-Bas Zacharie Chatelain 1736 Amsterdam
4644 B286 F. van Rijsens' Algemene geschiedenis Bouwhuys, M. ten 1912 Wolters, JB Groningen
2521 B193 F.B.J. Frencken en de Katholieke Jeugdvereeniging. De zorg voor meisjes met name in het bisdom Breda 1927-1940. Glorius, F.J.J. 1979 Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg
4476 B219 Fables de la Fontaine La Fontaine 1868 Garnier Frères, Libraires-éditerus Paris
1739 B029 Familie Cronijck van de familievereniging Mr. Hendrick Scheele Hamelink-Scheele, Nellie 1984 L. Scheele Zaamslag
3054 Familieboek Buysse. Buysse, Leon (samenst) 2000 Leon Buysse Emmeloord
3061 B239 Familieboek Het geslacht Dees- van den Raedden 1583-1983 Dees, D. 1983 Terneuzen
3049 B292 Familieboek Wijffels Wyffels, Honoré e.a. 1994 Wijffels Ijzendijke
3431 B305 Fanfare der emancipatie. 100 jaar muziek vereniging Onda Ritthem Schout, Loe 2005 Den Boer / De Ruiter Vlissingen
3179 B297 Fassaert Uniek........doch met velen Bleijenberg, Han 2008 Han Bleijenberg Middelburg
3170 Fassaert. Uniek ….. Doch met velen Bleyenbergh, J.M. 2008 Han Bleyenbergh Middelburg
911 B076 Fastes des Calamités Publiques, survenues dans les Pays-Bas et particulièrement en Belgique depuis les temps les plus reculés jusqu' à nos jours Torfs, Louis 1859 H.Casterman Paris
912 B120 Fastes des Calamités Publiques, survenues dans les Pays-Bas et particulièrement en Belgique depuis les temps les plus reculés jusqu' à nos jours Torfs, Louis 1842 Caterman, H. Tournai
4614 B286 Feest door heel het jaar Ewijk, Anke van 0 Malmberg, LCG 'sHertogenbosch
2334 B066 Feestelijk concert ter gelegenheid van het afscheid van de heer J.C. de Witte, dirigent Kon. Sted. Har. Hulst diverse 2004 Kon. Sted. Harmonie Hulst
3377 B178 Feesten in Nederland Groot, Pieter (vorm) 1977 Meyer pers Amsterdam
301 B021 Feestgids bij gelegenheid van de herdenking van het 750-jarig bestaan der stadsrechten van Hulst van 15 tot en met 25 augustus 1930 Lockefeer, Louis 0 Drukkerij A.L. Pleunis-Buijsse Hulst
3116 B236 Feestliederenbundel, geschikt voor bruiloften en andere festiviteiten diverse 0 onbekend
4471 B217 Fernand Hombach autopionier uit Zeeuws-Vlaanderen Waldeck, Hans 2022 Hans Waldeck De Wijk
3185 B282 fietsen en wandelen in het krekengebied van Noord- en Z.-Vl. Gysels, H. e.a. 1986 Uitgeverij Lannoo n.v. Tielt
3174 B277 Fietsen in Oost-Zeeuws-Vlaanderen Natuurbesch. Ver. De Steltkluut 1981 E.N.F.B. afdeling Zeeland Oost Zeeuws-Vlaanderen
3453 B306 Fietsen Varen door Zeeland van Elsacker, Teun (red.) 2002 Grafisch bedrijf Pitman Goes
2782 Fili(i)(ae) in de abdijen van Vlaanderen Roels, Hans & Tony van Nuffelen 0 Pandora Antwerpej
4248 B120 Filips van de Elzas als biografisch probleem van Werveke, Prof. em. Dr. H. 1969 Koninklijke Vlaamse Acedemie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten Brussel
1361 Financiën en boekhouding in de Bourgondische periode. Nieuwe bronnen en resultaten. Prevenier, W. 1970
2614 B317 Flandrensia Meyer, Hans D. 2001 Duerinck Kloosterzande
4245 B125 Flandrische Staats und Rechtsgeschichte bis zum Jahr 1305 II B Warnkönig, Leopold August 1837 Ludw.Friedr. Fues Tübingen
4246 B125 Flandrische Staats und Rechtsgeschichte bis zum Jahr 1305 III A Warnkönig, Leopold August 1842 Ludw.Friedr. Fues Tübingen
4256 B125 Flandrische Staats und Rechtsgeschichte bis zum Jahr 1305 III B Warnkönig, Leopold August 1839 Ludw.Friedr. Fues Tübingen
4244 B125 Flandrische Staats- und Rechtsgeschichte bis zum Jahr 1305 deel 2a Warnkönig, Leopold August 1836 Ludw.Friedr. Fues Tübingen
348 B074 Flandrische Staats- und Rechtsgeschichte bis zum Jahre 1305 Warnkönig, Leopold August 1836 Tübingen
1208 Flemish Expressionism 1980 Brussel
639 B256 Floris V, graaf van Holland en Zeeland Heer van Friesland 1256-1296 Obreen, Henri 1907 Goethem van E. Gand
3593 B186 Focus op Breskens Boekhout, Jaap A.J. 2002 Europese bibliotheek Zaltbommel
50 B014 Focus op Hulst Sponselee, G. 2002 Europese Bibliotheek Zaltbommel
2501 B272 Fokdag van de warmbloed-fokvereniging Zeeuws-Vlaanderen Axel 30 september 1978 Den Hamer, P.J. 1978 W.P.N. Zeeland Axel
2362 B176 Folklore is onvoltooid verleden tijd Spapens, Paul & Jan Stads 2005 Ned. Vcentrum voor Volkscultuur Utrecht
884 Fontes Egmundenses Opperman, O. 1933 Utrecht
3651 B057 For Freedom. Voor de vrijheid. Pour la liberté Lannoy, D. 1984 Brugsch handelsblad Knokke-Heist
112 B018 Fortenroute oost-zeeuwsch-vlaanderen onbekend 0 Provinciale VVV Zeeland Middelburg
3908 Foto - Atlas Zeeland Topografische Dienst 1989 Robas Producties Emmen
2850 Foto-atlas Zeeland 0 Robas productions/Top. Dienst Emmen
4152 B023 fotoboekje oost-zeeuws-vlaamse religieuzen in de missie onbekend 1920 z.p.
2508 B188 Fotomagazine Axel Feestjaar in beeld Deij, Frank & Wim Kooijman 2014 Uitgeverij Zie Zeeuws-Vlaanderen Axel
3522 B323 Fragmenten van het Zeeuws Verleden van Lynden, Aernout & Francoise 1994 KZGW Middelburg
634 Frederick Hendrick van Nassauw, Prince van Orangien, zijn Leven en Bedrijf; door I. Commelyn in 't Licht ghebracht. Eerste Deel Commelyn, I. 1652 Utrecht
3525 B052 Free van de schoofkas. Rijmen uit het land van Hulst. I Van de schoofkas, Free & Ronny Ivens 1986 Uitgeversmij. De Stem Terneuzen
3526 B052 Free van de schoofkas. Rijmen uit het land van Hulst. II Van de schoofkas, Free & Ronny Ivens 1988 Uitgeversmij. De Stem Breda

Pagina 10 van 30 Resultaten 1351 - 1500 van 4431