Background Image

Bibliotheek

Pagina 9 van 15 Resultaten 1201 - 1350 van 2181

ID Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie Sleutel woorden
2287 Inventaris van het archief van het Ambacht Assenede. Schoups, I. 1980 Brussel
2288 Inventaris van het archief van het Ambacht Boekhoute. Degryse, K. 1983 Brussel
1988 Inventaris van het archief van het Ambacht van Boehoute Degrijse, K. 1983 Brussel
1254 Inventaris van het Archief van het waterschap De Verenigde Braakmanpolders, 1635-1966 en het Archief Waterkering van de Calamiteuze polder Nieuw-Neuzen, 1873-1966 Zuurdeeg, J.P.B. 1972
1293 Inventaris van het familiearchief Bicker Eeghen, I.H. van 1956 Amsterdam
1294 Inventaris van het familiearchief Brants Eeghen, I.H. van 1959 Amsterdam
1295 Inventaris van het familiearchief de Potter d' Indoye en aanverwante families Asaaert, G. en A. Wijffels 1969 Brussel
1296 Inventaris van het familiearchief Moens Eeghen, I.H. van 1955 Amsterdam
1257 Inventaris van het Weeskamerarchief van de stad Hulst, 1447-1796 Stadermann, G. 0
1299 Inventaris van nieuws-, vak- en kiesbladen, aanwezig in de centrale bibliotheek, het seminarie voor hedendaagse geschiedenis en het seminarie voor perswetenschap Vandenhole, F 1967 Gent
2686 Isengrimus Magister Nivardus 1946 Utrecht
1300 Iventaris familiearchief van de familie Schorer, 1577-1993 Sandberg, Jhr. dr. G.F. 1983 Middelburg
601 Iwein van der Aelst,1128 Blommaert, Jonkheer Ph. 1842 Gent
2766 Jaarboek C.B.G. dl 40 diverse 1986 C.B.G. Den Haag genealogie, geschiedenis
2742 Jaarboek C.B.G. dl 41 diverse 1987 C.B.G. Den Haag genealogie, geschiedenis
2743 Jaarboek C.B.G. dl 42 diverse 1988 C.B.G. Den Haag genealogie, geschiedenis
2744 Jaarboek C.B.G. dl 43 diverse 1989 C.B.G. Den Haag genealogie, geschiedenis
2745 Jaarboek C.B.G. dl 44 diverse 1990 C.B.G. Den Haag genealogie, geschiedenis
2746 Jaarboek C.B.G. dl 45 diverse 1991 C.B.G. Den Haag genealogie, geschiedenis
2747 Jaarboek C.B.G. dl 46 diverse 1992 C.B.G. Den Haag genealogie, geschiedenis
2748 Jaarboek C.B.G. dl 47 diverse 1993 C.B.G. Den Haag genealogie, geschiedenis
2749 Jaarboek C.B.G. dl 48 diverse 1994 C.B.G. Den Haag genealogie, geschiedenis
2750 Jaarboek C.B.G. dl 49 diverse 1995 C.B.G. Den Haag genealogie, geschiedenis
2751 Jaarboek C.B.G. dl 50 diverse 1996 C.B.G. Den Haag genealogie, geschiedenis
2752 Jaarboek C.B.G. dl 51 diverse 1997 C.B.G. Den Haag genealogie, geschiedenis
2753 Jaarboek C.B.G. dl 52 diverse 1998 C.B.G. Den Haag genealogie, geschiedenis
2754 Jaarboek C.B.G. dl 53 diverse 1999 C.B.G. Den Haag genealogie, geschiedenis
2755 Jaarboek C.B.G. dl 54 diverse 2000 C.B.G. Den Haag genealogie, geschiedenis
2756 Jaarboek C.B.G. dl 55 diverse 2001 C.B.G. Den Haag genealogie, geschiedenis
2757 Jaarboek C.B.G. dl 56 diverse 2002 C.B.G. Den Haag genealogie, geschiedenis
2758 Jaarboek C.B.G. dl 57 diverse 2002 C.B.G. Den Haag genealogie, geschiedenis
2759 Jaarboek C.B.G. dl 58 diverse 2004 C.B.G. Den Haag genealogie, geschiedenis
2760 Jaarboek C.B.G. dl 59 diverse 2005 C.B.G. Den Haag genealogie, geschiedenis
2761 Jaarboek C.B.G. dl 60 diverse 2006 C.B.G. Den Haag genealogie, geschiedenis
2762 Jaarboek C.B.G. dl 61 diverse 2007 C.B.G. Den Haag genealogie, geschiedenis
2763 Jaarboek C.B.G. dl 62 diverse 2008 C.B.G. Den Haag genealogie, geschiedenis
2764 Jaarboek C.B.G. dl 63 diverse 2009 C.B.G. Den Haag genealogie, geschiedenis
2765 Jaarboek C.B.G. dl 64 diverse 2010 C.B.G. Den Haag genealogie, geschiedenis
1686 Jaarboek der Kon. Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde 1896 Kon. Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde
1632 Jaarboek van de Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen 1961 Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen
1638 Jaarboek van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten 1929 Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten
2244 Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, d. 56 2002 Den Haag
2392 Jaarverslag 1989 van de Monumentenraad Hendriks, C.W.M., G.W. van Herwaarden en H. Hoogenhout 1990 Rijswijk
1630 Jaarverslag van de Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek 1975 Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek
1382 Jacob van Maerlant en zijn werken Serrure, C.A. 0 Gent
1383 Jacob van Maerlant, zijn leven, zijn werken, zijn beteekenis Mierio, dr. J. van, S.J. 1948 Turnhout
1578 Jacobus Curtius Brugensis, hellenist en jurist uit de zestiende eeuw. Strubbe, E.I. 1970
1416 James Ensor. etchings 0
2517 Jan Adriaan Frederiks Bruijn, M.P. de 1975 Kloosterzande
1435 Jan Dries. Ge?llustreerde tentoonstellingscatalogus van marmerbeelden. Vree, Paul de 1975 Brussel
220 Jan Haak en zijn tijd Gielen. W.N.Th.M.B. en A.J.H.M. Prinsen 2004 OHK Hulst Haak, schilderkunst, Hulst
135 Jan van Hinte. Portret van een vredeswerker Geurtz. J. en P. Verdurmen 1985 Geurtz en Verdurmen
1431 Jan Vanriet. Ge?llustreerde brochure t.g.v. een tentoonstelling van zijn werken Bruggen, Nic. van 1977 Antwerpen
1433 Jan Vanriet. Ge?llustreerde tentoonstellingscatalogus van aquarellen en schilderijen Segers, Gerd 1975 Brussel
2592 Jan, Jacques en Frans Moor, tapijtwevers en tapijthandelaars te Oudenaarde, Antwerpen en Gent (1560 tot ca. 1680) Duverger, Frik 1960 Gent
602 Jean Henri comte de Frankenberg, cardinaal archiv?que de MAlines, primat de Belgique et sa lutte pour la libert? de l'?glise et les s?minires ?piscopauxsous l'Empereur Joseph II trduit par Paul de Geslies Theiner, Augustin 1852 Louvain
528 Jeugdherinneringen Dellaert, M. 0
2129 Jeugdherinneringen Dellaert, M. 0
2353 Jeugdherinneringen van M. Dellaert, deel 4. Dellaert, M. ? 1985
2548 Jonge bouwkunst geselecteerd. Rijksmonumenten in Zeeland 1850 - 1945 Sens, Berit en W.Helm (fotogr.) 1998 Goes
1565 Joos De Damhouder als criminalist. Strubbe, E.I. 1969
2491 Jordaens Hulst, R.A. d' 1982 Antwerpen
1403 Jos Ritzen (architect) Blauwe, Frans de 1957 Antwerpen
2767 Jubileum-uitgave 1939 1989 Tennisclub Hulster Ambacht 1989 TC Hulster Ambacht tennis
1653 Jubileumboek 1968-2008. 40 Jaar Hava Naguila Vosveld, O. 0
2250 Jubileumveiling bij het 100-jarig bestaan van Jacques Schelman Veilingen 1980 Amsterdam
1319 Jurisprudentie en Kartografie in de XVe en XVIe eeuw Huussen, A.H. 1974 Brussel
814 Kaart van het Land van Waas en zijn omgeving, opde grote kaart van VLaanderen van Mercator 1540 Alois, broeder 1962
2174 Kaarten en tekeningen afkomstig van Trammaatschappijen in Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden, 1886-1962 1992 Middelburg
1544 Kadastrale atlas van Zeeland 1832, Sas van Gent, Westdorpe, Philippine. Braak, C. G. ter 2000 Kadastrale Atlas Zeeland Middelburg
2175 Kadastrale plans van Zeeland, 1812-1975 Wennekes, A.F. 0
1357 Kalender der deutschen Adelsgenossenschaft 1896 Berlin
261 Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaanderen 1977 Kring Werkgevers Kanaalzone
1885 Kapitein Trouwhand. De Zeeuwse jaren van Michiel Adriaenszoon de Ruyter, 1607-1655 Loo, I van 2007 Zeeuws Archief Middelburg
1476 Karolingische Agrarpolitik.Das Capitulare de Villis und die Hungersn?te von 792/93 und 805/06 Verhulst, A. 1965
322 Karolingische burchten in Zeeland Heeringen, R. M. van, M. P. de Bruin 1993 Provincie Zeeland, Bureau Voorlichting Middelburg
2252 Katalogus tentoonstelling van Sport-Jacht, antieke verzamelwapens, 18-19 oktober 1986 1986 Antwerpse Conventiegilden Antwerpen
1318 Katalogus van de Kaartenverzameling. Buitengewone uitgaven van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. Deel 2. Gucht, van der 1980
2390 Katholiek Beveland van 1600 - 1738. Kroniek van Claus Barth, A.J., L. van Driel, F.H. de Klerk 1990 Goes
2733 Katholieke Illustratie jg 1928 1928
2734 Katholieke Illustratie jg 1929 1929
2735 Katholieke Illustratie jg 1930 1930
2736 Katholieke Illustratie jg 1931 1931
161 Katrien. Een verhaal uit het Zeeuws-Vlaamse land Sponselee. G. 1997 Van Geyt
56 Keldermans. Een architectonisch netwerk in de Nederlanden Mosselveld. J.H. van. 1987 Staatsuitg.Gemeentemuseum Markiezenhof s Gravenhage architectuur
1468 Kenmerken van de industri?le ontwikkeling te Aalst (1795-1875) Rijck, L. de 1964
558 Kent u ze nog...die van Hontenisse? Winkelen, C. van 1983 Zaltbommel
2347 Kerk van de H. Catharina van Alexandri?, Hengstdijk. Schelfhout, Em. 1985 Hengstdijk
586 Kerkelijk leven in Hoek (Zld) 1590-1840 Wesseling, J. 1952 Terneuzen
1001 Kerkelijke Geschiedenis van het Bisdom van Breda Kr?ger, J.B. 0 Bergen op Zoom
541 Kerkelijke geschiedenis van St. Jansteen Everaard, J.A. 1942
2219 Kerkelijke Heraldiek van 1270 tot Johannes Paulus II Heim, Bruno Bernard 1980 Averbode/Helmond
1892 Kerken in het Bisdom Breda Nijnatten, T. van 2004 Buyten & Schipperheijn Amsterdam
13 Keuren en Handvesten der stad Hulst Juten. G.C.A.. 1908 Martinus Nijhoff Hulst, keure
1364 Keuze uit de numismatische geschriften van Marie G.A. de Man Man, Marie G.A. de 1980 Middelburg
2622 Kieldrecht en Nieuw Namen, toen en nu, twee dorpen op de grens Goossens S. en Sponsele G. 1993 Van Geyt Productions Hulst
819 Kieldrecht, polders gewonnen op de zee Verbeeck, P. en E.Engels 1982 Beveren
2360 Kijk op het Waasland. Smet, Werner 1980 Sint Niklaas
748 Kinderversjes en volksliederen uit Zeeland Broecke-de Man, E.J. van den en J.H.Kluiver en B. Oele 1979 Kloosterzande
2303 Klederdrachten Nieuwhoff, C. , W. Diepraam, C.Oorthuys 1984 Amsterdam/Brussel
539 Klokke Roeland. Everaard, J.A. 0
1192 Klokken Hann, W.F.J. 1963 Bussum
481 Klokken en Beiaarden in Hulst door de eeuwen heen Brand, P.J. 1971 Hulst Hulst, basiliek
2279 Klompen. Hun makers en hun dragers Noorlander, H. 1962 Arnhem
1189 Koekplanken Schilstra, J.J. 1964 Bussum
2351 Koewacht in oude ansichten Winkelen, C. van 1985 Zaltbommel
2352 Koewacht, de geschiedenis van een jong dorp. Oggel Jz., D.J. 1971 Axel
371 Koning-Stadhouder Willem III en de Zeeuwse Admiraal Cornelis Evertsen. Over een Hollands-Zeeuwse vriendschap en een expeditie overzee in 1688. Roos, Doeke D. 1988 De Koperen Tuin Goes
1396 Koorbanken in Nederlandsche Kerken Stuvel, H.J. 1946 Den Haag
739 Kort verhaal der Reformatie van Zeeland in de zestiende eeuw Willem te Water, Jona 1766 Middelburg
31 Korte kroniek van de stad Hulst Boer. L.M. de 1911
1899 Kostuum en sieraad in Zeeland Bree, J. de 1967 Lochum
767 Krabbendijke 0 Middelburg
53 Kroniek 100 jaar Liefdehuis Hulst Colsen. W.P.A. 1981 Hulst Hulst, Liefdehuis
2333 Kroniek van Axel en omgeving tot 1525 in uittreksels uit een Handschrift van Jacob de Hont.. Met een inleiding en aanteekening- en uitgegeven door A.de Mul en met vertaling der Latijnsche fragmenten door B.A. Th.M. Truffino. 0 Mul, A. de
411 Kroniek van de Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent 0
2589 Kroniek van een dorp, Oosteeklo. Laere G., van, 1995 Eeklo
2499 Kronyk van Deutekom en Saelhem 0
2148 Kronyke of Jaerboeken van Vlaanderen, in het Fransch beschreven door Heer Pieter d'Oudegherst, en nu in het Neder-Duytsch gebragt. Met een vervolg. Tot den tegenwoordigen tijd. 1785 GEnd
2149 Kronyke of Jaerboeken van Vlaanderen, in het Fransch beschreven door Heer Pieter d'Oudegherst, en nu in het Neder-Duytsch gebragt. Met een vervolg. Tot den tegenwoordigen tijd. 1785 Gend
432 Kronyke of Jaerboeken van Vlaanderen, in het Fransch beschreven door Heer Pieter d'Oudegherst, en nu in het Neder-Duytsch gebragt. Met een vervolg. Tot den tegenwoordigen tijd. 1785 Gend
2642 Kroonjuwelen van de Nederlandse natuur. Een keuze uit de gebieden die Staatsbosbeheer voor het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij beheert. Staatsbosbeheer 0
1420 Kruisweg. Tekst met afbeelding van kruiswegstatie in houtsnijwerk in de R.K. kerk St. Barbara te Breskens 0 Groede
38 Kruytmagasijn of Reinwaterkelder. Ondergrondse gewelven aan de Nieuweweg te Hulst Stockman. P. 2001 De Maelstede Hulst Hulst, vesting
2613 Kunst en monumenten van Baudelo. Belie A., de e.a. 1993 Belsele
1401 Kunst in Belgi?. IX De abstracte kunststromingen. 0 Brussel
1634 Kunst- en Antiekrevue 1982
1393 L' Art Religieux en Belqique.La peinture des origines ? la fin du XVllI-e si?cle Goffin, Arnold 1924 Paris/Bruxelles
596 l'Abbye de Nonnebossche, de l'ordre de Saint Benoit, pr?s d'Ypres Hollebeke, Leopold van 1867 Brugge
1505 L'arch?ologie et l'histoire des champs au Moyen-Age:introduction ? l'arch?ologie agraire Verhulst, A. 1967
1201 L'Art de v?rifier les dates des faits historiques, des Chartes, des chroniques et autres anciens monuments, depuis la naissance de Notre-Seigneur, par le moyen d'une table chronologique, etc .... avec deux calendriers perp?tuels, la chronologie historique 1770 Paris
1537 L'atlas cadastral parcellaire de la Belgique de P.-C.Popp.Importance de cette source pour la g?ographie historique des communes Hannes, J. 1968
1445 L'Economie rurale de la Flandre et la d?pression ?conomique du Bas Moyen Age Verhulst, A. 1964
950 L'Ensemble Jette-Ganshoren au cours de la domination Francaise 1792-1814 Genin, Louis 1968 Brussel
1563 L'esclavage dans le centre et le nord de l'Italie continentale au bas moyen ?ge. 1970
1482 L'esclavage en Sicile sous Fr?d?ric II d'Aragon Verlinden, Ch. 1966
918 L'H?tel de Ville de Gand Now?, H. 1949
1457 L'histoire du droit et la chronologie. Reflexions sur la formation du "common law" et la procedure romano-canonique Caenegem, R. van 1965
1459 L'interpr?tation g?ographique de photos a?riennes et l'histoire Verhoeve, A., L. Daels en F. Snacken 11964
760 L'Occupation fran?aise ? Bruges en 1792 et 1793. Journal contemporain de Jean van Hese Hosten, E. en Eg. I. Strubbe 1931 Bruges
972 L'Ordre de Citeaux en Belgique, des origines (1132) au XX-me si?cle apercu d'Histoire monastique, 2-me ?dition Canivez, D. Joseph-Marie, O. Cit. 1926 Forges Les-Chimay
1492 L'organisation financi?re du comt? de Flandre, du duch? de Normandie et du domaine royal Francais du Xle au Xllle si?cle Verhulst, A. 1966
965 L?Art religieux en Belgique, la peinture des origines @a la fin du XVIII/me si@ecle Goffin, Arnold 1924 Paris-Bruxelles
1429 L?on Spilliaert 1881-1946. Ge?llustreerde tentoonstellings catalogus 1975 Helsinki
971 La Belgique Norbertine ou l'Ordre de Pr?montr? en Belgique ? travers huit si?cles d'existence, 1120-1920, t.1. Histoire G?n?rale Jansen, J.E. 1920 Averbode
1553 La c?ramique m?di?vale: probl?mes concernant la gla?ure. Verhaeghe, F. 1969
1512 La chancellerie des comtes de Flandre dans le cadre Europ?en ? la fin du Xlle si?cle Prevenier, W. 1967
943 La Cit? de Li?ge au moyen-age Kurt, Godefroid 1910 Paris
944 La Cit? de Li?ge au moyen-age Kurt, Godefroid 1910 Paris
945 La Cit? de Li?ge au moyen-age Kurt, Godefroid 1910 Paris

Pagina 9 van 15 Resultaten 1201 - 1350 van 2181