Background Image

Bibliotheek

Boeken worden niet uitgeleend maar zijn alleen ter inzage in het Gemeentearchief van Hulst.
Resultaten per pagina:

Pagina 8 van 32 Resultaten 1051 - 1200 van 4791

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
4216 B118 De oorkonden der graven van Vlaanderen III Prevenier, Dr. W. 1971 Brussel
4249 B078 De oorkonden van Pitsenburg deel 1 diverse 1991 Rijksarchief Antwerpen
4250 B078 De oorkonden van Pitsenburg deel 2 diverse 1993 Rijksarchief Antwerpen
4251 B078 De Oorkonden van Pitsenburg deel 3 diverse 1996 Rijksarchief Antwerpen
3776 De oorlog te Biervliet. Begin en einde 1940 en 1944 van de Vijver, H.A.M. 1978 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
3471 B056 De opdracht of de vele gezichten van Herman Wijffels Smit, Jan 2014 uitgeverij Balans Amsterdam
2962 De Operatiën van het veldleger en het oostfront van de vesting Holland mei 1940 Hoofddeel III Ministerie van Oorlog 1955 Staatsdrukkerij-en Uitgeverijbedrijf s-Gravenhage
125 B239 De opstand van Gent (1379-1385) en Hulster Ambacht. Aantekeningen van de tiendontvanger Willem Faytop Cuyper. J. de 1961 Dewilde Handzame
4693 B321 De opwekking, voortbegeleiding, en toepassing van electriciteit Balen, van, C. L. 1930 Centraal Bureau Arnhem
2673 B113 De oranje-Erfopvolging rond de eeuwwisseling Cleverens, René 1997 Cleverens Middelburg
2679 B059 De oranjes in een handomdraai. ABC van ons vorstenhuis van Ditzhuyzen, Reinildis 2002 uitgeverij balans Meppel
3820 B329 De orientatie van de dialectstudie Weijnen, A. 1958 W.J. Thieme & Cie Zutphen
2457 B189 De Otheense kreek, vogelkundig Maas, Peter A. 1978 Vogelwacht OZVl De Steltkluut Terneuzen
3585 B317 De Oude Kaart van Nederland: leegstand en herbestemming Harmsen, Hilde 2008 Atelier Rijksbouwmeester Den Haag
2836 B167 De oude kaarten van Zeeland Klerk, Aad de 2015 Wbooks Zwolle
4011 B044 De Overstrooming in Zeeland Boot, A. 1906 Oosterbaan & Le Cointre Goes
2405 B294 De pacificatie van Gent Verleyen, K. 1976 De Sikkel Kapellen
1058 B036 De Pape van Boloys Stracke, D.A. S.J. 1923 W. Bergmans Tilburg
3945 B021 De parochie Stoppeldijk Ria,Arie en George Sponselee 2010 Personele Unie van Parochie Boschkapelle,Hengstdijk en Stoppeldijk Hulst
2068 B039 De pels van de vos. Historische achtergronden van de Middeleeuwse Reinaert satire. Wenseleers Luk 1993 Meulenhoff / Kritak Amsterdam / Leuven
5069 B350 De perspectie voor de hoofdacte en het natuur- en geheugen-teekenen voor de lagere school. Woude, E. van der 1910 Joh. Ykema 's-Gravenhage
290 De plaats van het geloof in het leven van Hendrik Albert van Dalsum, de worsteling van een liberaal katholiek met de moderniteit (1868-1944) Kort, Jan de 2009 Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg
2101 B101 De pliocene gastropodenfauna van Kalloo Marquet R. 1998 Belgische Vereniging voor Paleontologie vzv Antwerpen
3918 B201 De Poelpolder en zuid-Chemie Stichting "Welzijnsraad" 1982 Stichting Zeeuws Coordinatieorgaan voor natuur-, Landschap- en milieubescherming Goes
2459 B192 De Polsvliet van natuur- naar cultuurlandschap Jansen, M.G.M. 1980 Vogelwacht de steltkluut Hulst
367 B046 De Poort van Hulst vóór de Vijftiende Eeuw Adriaanse, J. 1927 Drukkerij Honoré Verwilghen Hulst
2005 B281 De Poorterij van menen Coussement Ph. 1971 Kortrijk
82 B236 De posterijen in verleden en heden Maat. J.P. de. e.a. 1997 Streekmuseum IJzendijke
740 B261 De Predikheeren te Gent, 1228-1854 Arts, Pater Josephus 1913 Siffer W. Gent
1322 De Premonstratenzer-wetgeving in de Xlle eeuw. Een nieuwe getuige. Milis, L. 1968
569 B059 De Provincie Zeeland en hare Rechterlijke indeeling vóór 1795 Fruin, R. 1933 het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen Middelburg
559 B133 De Provincie Zeeland, in hare aloude gesteldheid en geregelde vorming beschouwd Utrecht Dresselhuis, J. ab 1836 Abrahams, de Gebroeders Middelburg
1987 B127 De Raad van Vlaanderen en Staatsvorming onder Karel V (1515-1555) Peteghem P.P.J.L., van 1990 Gerard Noot instituut Nijmegen
2246 B049 De ramp anoniem 1953 Ver. Ter bevordering van de belangen der boekhandels Amsterdam
1924 B114 De Ramp. Een reconstructie Slager, Kees 1992 De Koperen Tuin Goes
786 De Rapporten van de Kantoncommissarissen (1797-1800), d. I Maaseik Colson, M. 0
4466 B221 De rapporten van de kantonkommissarissen 1797-1800 deel 1 Maaseik L.Roppe 1970 Colson Maastricht
1281 De reacties van de Brugse Jacobijnen tijdens de eerste Franse inval (1792-1793) Berghe, Yvan van den 1966
568 B044 De rechterlijke organisatie van Zeeland in de Middeleeuwen Gosses, I.H.Dr 1917 Wolters Groningen/Den Haag
2369 B316 De Rede 100 jaar van der velde, Paul (hoofdred.) 2013 Zeeuws Tijdschrift jrg 63 nr 5-6 Middelburg
2881 B237 De Reformatie Simon, Edith 1967 Parool/Life Amsterdam
1253 De Reformatie te Deventer in 1579-1580. Omvang en sociaal-economische structuur van de Katholieke bevolkingsgroep tijdens de religievrede Koch, A.C.F. 1965
124 B071 De reformatorische beweging te Axel en Hulst (1556-1566) Decavele. J. 1968 Martinus Nijhoff. De Sikkel 's-Gravenhage/Antwerpen
4138 B037 De Reinaert ontraadseld. Wie is reinaert de Vos? Wie zijn de dieren om hem heen? Geel, Jolijn 1993 Meulenhof Amsterdam
1405 B011 De rekeningen der grafelijkheid van Zeeland onder het Henegouwsche Huis. deel 1. Hamaker, H.G. 1879 Historisch Genootschap Utrecht
554 De Rekeningen der Grafelijkheid van Zeeland onder het Henegouwse Huis Hamaker, dr. H.G. 1879 Utrecht
555 B051 De Rekeningen der Grafelijkheid van Zeeland onder het Henegouwse Huis Hamaker, dr. H.G. 1880 Kemink & zoon Utrecht
693 B075 De rekeningen der stad Gent; Tijdvak van Jacob van Artevelde 1336-1339 Deel 1 Pauw, Nap. de en Vuylsteke, J. 1874 Ad. Hoste Gent
694 B075 De rekeningen der stad Gent; Tijdvak van Jacob van Artevelde 1336-1349 Deel 2 Pauw, Nap. de en Vuylsteke, J. 1880 Ad. Hoste Gent
695 B075 De rekeningen der stad Gent; Tijdvak van Jacob van Artevelde 1346-1349 Deel 3 Pauw, Nap. de en Vuylsteke, J. 1885 onbekend Gent
1552 B236 De Rembrandts van Oostkapelle Laurentius, Th. 2006 Zeeuwse Boekhandel Yerseke
2880 B180 De Renaissance Hale, John R. 1966 Parool/Life Amsterdam
1564 De Republikeinse Kalender en de volledige vergelijkingstabellen met de Gregoriaanse Kalender 0
1878 B237 De restauratie van het kerkje van de Ned. Herv. Gem. te Kloosterzande Kok, A.A. 1924 onbekend
1321 De revolutiedagen van 1830 in Aalst Witte, Els 1968
3306 B152 De Rode Kruis-hulp in de watersnood 1953 anoniem 1953 Rode Kruis s-Gravenhage
4142 B040 De roman van Reinaart de Vos Eugene Bosschaerts 1953 C. de Vries-Brouwers Antwerpen
3268 B067 De Romeinen in Zeeland. Onder de hoede van Nehalennia Trimpe Burger, J.A. 1997 Provincie Zeeland Middelburg
221 De Romeinen in Zeeland. Onder de hoede van Nehalennia Trimpe Burger, J. A., afdeling Voorlichting, R. J. Swiers 1997 Provincie Zeeland Middelburg
3929 B341 De roversbendes van Vlaanderen Peter Laroy 1997 Roularta books en Taptoe Eeklo
3990 B239 De Rupelbres te Wintam. De watersnood in Klein-Brabant Meeus, J. 1953 J. Meeus Wintam-Hingene
871 B289 De Saksenspiegel in Nederland. Eerste stuk - oudere tekst Geer van Jutphaas, Mr. B.J.L. Baron de 1888 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
872 B275 De Saksenspiegel in Nederland. Tweede stuk-vermeerderde tekst met de glosse. Geer van Jutphaas, Mr. B.J.L. Baron de 1888 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
2028 De schat van Baudelo. Baetens Rob 1997 Waasmunster
1810 De Schelde Atlas. Een beeld van een estuarium Eck, G.Th.M van 1999 Middelburg
2838 B319 De Schelde Van bron tot monding. Stuyck, Raf 1987 Lannoo Tielt
2810 B079 De Schelde, een stroom natuurtalent Meire, Patrick e.a. (eindred.) 1995 Instituut voor natuurbehoud e.a. Hasselt
1994 B341 De Schelde. Verhaal van een rivier. Strijdonck, M. van en Mulder, G. de (red.) 2000 Davidsfonds Leuven
2811 De ScheldeAtlas, een beeld van een estuarium van Eck, Bert (eindred.) 1999 Scheldeinformatiecentrum Middelburg
2609 B077 De Scheldepolders van de Linkeroever Van Gerven, Rijkhard 1977 Polder vh Land van Waas Beveren
4685 B319 De Scheldepolders van de Linkeroever Rijkhard van Gerven 1977 Herman Cools en Jos D'Hondt Beveren en st-Niklaas
650 De Scheldepolders van de Linkeroever (Land van Waas en LAnd van Beveren) Gerven, Rijkhard van 1977 .
328 B238 De Schijnwerper op de Basiliek van de H. Willibrordus te Hulst, Z. Vl. Koopmans, A. en P.J. Brand 1971 onbekend Roosendaal
2453 B042 de schijnwerper op de parochie van de h. willibrordus te Hulst Koopmans, Ant. 1962 Parochiebestuur Hulst
3662 B186 De Schoolmeester en de Stad. J.H. van Dale en Sluis Driel, Lo van 2013 Durenkamp Aardenburg
2809 B094 De schoonheid van Zeeland Land, Ton 1994 Atrium Alphen ad Rijn
747 De Schoorstenen van het Stadhuis te Gent Pauwels, dr. Henri 1952
581 B226 De schuttersgilden en schutterijen van Zeeland. Overzicht van wat nog bestaat Jolles, J.A. 1934 Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Middelburg
502 De secte der Loïsten of Antwerpse Libertijnen (1525-1545). Eligius Pruystinck (Loy de Schaliedecker) en zijne aanhangers Frederichs, Julius 1891 Gent/'s-Gravenhage
4388 B003 De Sectie Der Loisten of Antwerpsche Libertijnen Julius Frederichs 1891 J.Vuylsteke./-Martinus Nijhoff Gent / 's Gravenhage
2015 De Sint-Catharinakerk te Wachtebeke Roets R. 1993 Oudenaarde
4192 B031 De Sint-Pietersabdij te Gent Driessche, Roger van 1980 Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent Gent
1796 B125 De slag der Guldensporen. Bijdrage tot de geschiedenis van de Vlaanderens vrijheidsoorlog, 1297-1305. Verbruggen, J.F. 1952 Standaard Antwerpen/Amsterdam
3654 B099 De slag om 't Molentje. Moerkerke 1944 Morre, Roger 1981 de Eecloonaar Eeklo
205 B056 De slag om de Oosterschelde Schipper, Paul de 2008 Uitgeverij Atlas Amsterdam/Antwerpen
1446 B058 De Slag om de Schelde. Geallieerden bevrijden Zeeland, sept.-nov. 1944 Redactie PZC 2009 Verse Hoeven uitgeverij Raamsdonkveer
158 B056 De Sluis van Terneuzen. Haven van Gent. Vertoog der stad Gent voor de Cie Behogne. 15 December 1947 onbekend 1947 Haven van Gent Gent
1404 De Sociale hiërarchie in de woningbouw. Antwerpen omstreeks 1834. Woningtoestanden en gangensaneringen te Antwerpen in het midden der 19e eeuw. Hannes-C. Lis, J. 1970
197 B199 De souvereine en independente staat Zeeland Kluiver, J. H. 1998 De Zwarte Arend Middelburg
1674 De Spaanse Griep van '18. De epidemie die meer dan 20.000.000 levens eiste Gooyer, A.C.de 1978 Amsterdam
1423 De Spuije 1978 Heemkundige Kring de Bevelanden
2191 B352 De St. Martinus te Groenendijk in het voetlicht Collet-Bauwens, Irma & Carlo Buysrogge 1994 kerkbestuur Kloosterzande
9 B343 De St. Willibrordusbasiliek te Hulst. Brand, P.J 1976 onbekend Hulst
13 De St.-Willibrorduskerk te Hulst in nieuwe luister na restitutie en restauratie (1806-1958) Pey. I. 1996 Oudheidkundige Kring
1774 B019 De Staatkundige start van Staats-Vlaanderen (De verovering van Axel in 1586 als markant wapenfeit in de ontstaansgeschiedenis van Zeeuwsch-Vlaanderen) Hamelink, J. 1986 J. Hamelink Axel
2832 B109 De Staats-Spaanse Linies. Monumenten van conflict en cultuur Kuipers, Jan J.B. 2013 Uitgeverij den Boer/de Ruiter Vlissingen
1526 De stad Bergen op Zoom in verleden en heden Levelt, H. 1924 Amsterdam
27 B246 De stadsmolen en andere monumenten in Hulst Stockman. P 1995 Albert Heijn Hulst
26 B246 De Stadspoorten van Hulst Stockman. P. 1994 Albert Heijn Hulst
3172 B297 de stamboom van de fam. Maas Maas-Klerks, Paul & Elly 2008 P.C. Maas Kloosterzande
1431 De Steltkluut 1977 Vogelwacht Oost-Zeeuwsvlaanderen
5040 B345 De Stem Kok, Wim 0 De Stem B.V. Breda
1441 De Stem van Oud-Terneuzen 1964 vereniging Oud-Terneuzen
3744 B346 De Stem, product van hoofd en hand Kock, Wim e.a. 0 De Stem B.V. Breda
2490 B345 De Sterre, een thuis van Thiel, Els 0 Instituut De Sterre Clinge
2492 B344 De Sterre, een thuis van Thiel, Els 0 Instituut De Sterre Clinge
2513 B172 De stichting in't zilver samenstelling 1974 St. Verpleeg- en rusthuizen Zeeland Middelburg
580 B140 De stoombootdiensten op de Westerschelde en op de Oosterschelde1828 tot 1928 Hartman, H.J.G. 1928 Gedeputeerde staten van Zeeland Middelburg
104 B049 De stoomtram op Oost Zeeuws-Vlaanderen. Deel 2 Boere. L. 1996 De boektant Oostvoorne
3748 B018 De stormklok riep Lockefeer, Louis 0 Duerinck-Krachten Kloosterzande
3809 B346 De stormvloedkering in de oosterschelde Offringa, G. 1987 Dosbouw vof Zierikzee
4810 B321 De Stoute Klas Fabriek van Vuure, A.S. 0 Ons Jeugdtoneel Alkmaar
591 B236 De straatnamen van Middelburg Stol, Taeke 0 Middelburg
423 B064 De strijd om Axel in september 1944 Szydlowski, Colonel Dr. Z.M. 1949 J.C. Vink Axel
203 De strijd om de schelde Denis Whitaker & Shelagh Whitaker 1986 Hollandia BV Baarn
4734 B324 De studie der nederlandsche streektalen. deel 1 Ginneken, Jac. van 1943 Uigevers-maatschappij Elvevier Amsterdam
1804 B035 De taal van de vlasser. Brouwers, Dr. A.P.J. 1957 Drukkerij gebr. Janssen Nijmegen
4639 B284 De taaltuin 2b Werkgroep Nijdam 1965 Samsom N.V. Alphen aan den Rijn
4704 B324 De taaltuin 3b handleiding Arbman-Jurriaans, A. et al. 1966 N. Samson NV Alphen aan de Rijn
4856 B326 De taaltuin deel 1 A. Arbman-Jurriaans, J. Algera, W. Brinkkemper, S. Nijman 1966 N. Samsom NV Alphen aan den Rijn
4625 B285 De taaltuin deel 5b Werkgroep Nijdam 1965 Samsom NV Alphen aan den Rijn
2377 B029 De tachtig jarige oorlog deel 1. van 1568 tot het Twaalfjarig Bestand Presser, J. 1963 Elsevier Amsterdam
2425 B108 De Tachtigjarige Oorlog Romein, J. e.a. 1942 Uitgevers maatschappij "Elsevier" Amsterdam
2376 B038 De tachtigjarige oorlog deel 2 van het bestand tot de vrede van Munster Dresser, J. 1963 Elsevier Amsterdam
1302 De terra sigillata van Grobbendonk Thoen, H. 1967
4028 B004 De tijdgids Zakkalender voor 16 eeuwen A.M. Overwater 1996 Van Wijnen Franeker
1535 B266 De tocht naar de toekomst. Pirenne J. 2005 Dabar-Luyten Heeswijk
92 B270 De tocht van de Petieterkes Sponselee, G. en K. de Roover 1989 Van Geyt productions Hulst
2274 De toekomst van agrarische Hontenisse Agrarische hogeschool Dordrecht 1988 Rabobank Kloosterzande
2029 B098 De toestand van de waterstaat in Noordoost Vlaanderen tijdens de 16e eeuw. Kraker A.M.J., de 0 Zaamslag
248 B052 De toestand van de Zeeuwse natuur Jong, Ad de m.m.v. Wim van Wijngaarden, Gerard van Zuylen 1999 provincie Zeeland Middelburg
1055 B037 De toponymie van den Reinaert. Teirlinck, Is. 1910 drukker der Koninklijke Vlaamsche Academie Gent
2240 B196 De tragikomedie van de fietsvoetveer kwestie Kruiningen-Perkpolder Broekmans, A.F.M. 2005 SP-Hulst Hulst
3025 B251 De transformatie van de Zeeuwse Landbouw in de 2e helft van de 19e eeuw Franken, Stasja 0 Heemkundige Kring De Bevelanden Goes
535 B051 De Trek der Salzburgsche emigranten naar Zeeuwsch-Vlaanderen Pattist, J.N. 1928 Huis ter Heide
3044 B237 De trekpaardenfokkerij in Nederland Labouchere, P.C. 0 onbekend 's-Gravenhage
2769 B288 De tuinen en landschappen van Zeeland Westendorp-Frikkee, Diana e.a. 1989 Canaletto Alphen ad Rijn
7 B042 De Tuyn ghesloten. Prinsen. A. en P. Stockman 1993 De Maelstede Hulst
616 B263 De twee reizen van Cosimo de Medici, prins van Toscane, door de Nederlanden (1667-1669). Journaal en Documenten Hoogewerff, G.J. 1919 Johannes Muller Amsterdam
3772 De Tweede Opstand 1572-1576 Bauwens, A.R. 1989 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
120 B094 De tweede wereldoorlog in Oost-Zeeuws-Vlaanderen Sponselee, G. 1994 Van Geyt Hulst
376 B291 De van Goethem's. Reisjournael en genealogische gegevens over een familie uit Sas van Gent onbekend 1983 Heemkundige kring Das van Gent Sas van Gent
2514 B230 De vaste verbinding over de Westerschelde Econ. Techn. Inst. Voor Zeeland 1963 Econ. Techn. Inst. Voor Zeeland Middelburg
1761 B201 De vegetatie van Zeeuwsch-Vlaanderen. Mooij, R.M. 1986 Provinciale Planologische Dienst voor Zeeland Middelburg
2337 B220 De verdediging van stad en land van Hulst in de loop der eeuwen archeologie kleding klederdracht streekdracht Baar, J. de e.a. (red.) 1985 Streekmuseum Vier Ambachten Hulst
335 De verhouding tussen het kapittel van Kortrijk en Hulst na de Vrede van Münster (1648) Brand, P.J 1966
1334 De verhouding van de Clerus tot de locale en regionale Overheid in het Graafschap Vlaanderen in de Late Middeleeuwen Prevenier, W. 1968
1463 B230 De verhoudingtussen het kapittel van Kortrijk en Hulst na de vrede van Munster (1648) Onbekend 1959 De Leiegouw, Vereniging voor Geschied-, Taal- en Volkskundig Onderzoek in het Kortrijkse Kortrijk
4168 B041 De vermakelijke historie van Reinaert de vos . Mens, Jan 0 De geïllustreerde pers NV Amsterdam Amsterdam
424 De verovering van Axel door Prins Maurits in 1586 en de onmiddellijk daaraan voorafgaande tijd Dieleman, P. 1936 Terneuzen

Pagina 8 van 32 Resultaten 1051 - 1200 van 4791