Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 25 van 28 Resultaten 3601 - 3750 van 4092

ID Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie Sleutel woorden
111 Van plaats tot plaats. Een rondrit door de Vier Ambachten Bauwens. W.E.M. en H. van Royen 1992 Duerinck rondrit vier ambachten
2009 Van polders en landlieden. De plattelandsgemeente Verrebroek in het land van Waas tijdens de 17e en 18e eeuw. 1999 Leuven
2791 Van Politie in Zeeland naar Politie Zeeland Cats, Jacques 2004 Politie Zeeland Middelburg politie
3605 Van Rijks Hogere Burgerschool tot Rijksscholengemeenschap. 1920 - 1970 Oostburg 1970 Rijksscholengemeenschap Oostburg
3087 Van Roodeschool tot Rijsel. Een persoonlijke kijk op het Nederlandse lied Wilmink, Willem 1988 Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam
3551 Van rozenkransen, rozenhoedjes en andere katholieke bidsnoeren Mariman, E.C.M. 0 rozenkransen rozenhoedjes bidsnoeren katholiek
3499 Van ruigte tot bloemenzee Visser, Marjolein (samenst.) 2006 Provincie Zeeland Middelburg
243 Van schandsteen tot straatkapel Kuipers, Jan J. B. , Peter Sijnke 2000 Provincie Zeeland Middelburg foto's gebouwen monumenten
394 Van Schuurkerk tot Parochiekerk. Bijzonderheden betreffende de Kerkelijke geschiedenis van Lamswaarde gedurende de twee laatste eeuwen Berg, J.J. van den 0 Lamswaarde
3013 Van spel en spelen Vorsteman, Carel 1941 Hollandia Drukkerij Baarn leesboekje roman
3150 Van Start Staminee. Liederen uit het repertoir van 't kliekske Hartman, Ben & Wilfried Moonen (sam) 1992 Hartman en Moonen Schijndel/Kester lied
2729 Van terp tot Gouden delta Lingsma, J.S. 1970 Nijgh & van Ditmar Rotterdam
2329 van Toneel- en Fanfaremaatschappij "Opwaarts" tot R.K. Fanfare St.-Jan 1895-1995 anoniem 1994 R.K. Fanfare St.-Jan St.-jansteen fanfare, jubileum
3512 Van veldwachters, kapers, stormen en regenten van den Aarssen, Ben e.a. (red.) 2005 Heemk. Kring Stad en Land van Tholen Tholen
2722 Van verdronken Land tot Noordzeestrand. Ruiterroute Depaepe, Julien (samenst.) 1995 Euregio-Scheldemond zeeuws-Vlaanderen
3037 Van verzamelplant tot kultuurgewas Rekkers, Harry (red.) 1985 Cehave nv Veghel
2982 Van Vlas tot Linnen vroeger en nu van Dijk-van der Peijl, A. 1984 rhv druk Goes instrumenten werkwijze vlas linnen
4255 Van vlechtwerk tot baksteen Strydonck, M. van en Mulder, Guy de 1979 Terra Zutphen geschedenis wanden boerenhuis Nederland
971 Van voorouders en tijdgenoten, deel II Kleijntjes, J. en Huijbers, H.F.M. 0 Dieben, H.J. Wassenaar
3545 Van water tot land Vleesschauwer, Marc de 2013 Matrijs Utrecht polders waterschappen
1945 Van waterdrager tot tapkraan Rossum, G. van 1982 Goes drinkwaterproblemen in zuidwest Nederland
247 Van watersnuffel tot meidoornhaag. Kleine landschapselementen in Zeeland. Maas, Peter 2003 Provincie Zeeland Middelburg Zeeland serie
3882 Van Wijs en waan. 250 jaar verzamelen Heyning, Katie 2019 Wbooks Zwolle
3442 Van zee tot zee zal hij regeren. De Gereformeerde Gemeenten en de watersnood van 1953. Deel 1 Vogelaar, L. 2008 De Ramshoorn Goes
2701 Van zee tot zee zal Hij regeren. De gereformeerde Gemeenten en de watersnood van 1953. deel 2. Vogelaar, L. 2008 Uitgeverij 'De Ramshoorn' Goes gereformeerde gemeenten, watersnood , 1953
1430 Van Zeeuwse Stam 1982 Nederlandse Genealogische Vereniging afd. Zeeland
231 Van Zeeuwse Zonnemare's en een gulle Godebert Karels, K. 1993 K. Karels Middelburg geschiedenis
2448 Vant hospitael, chirurgijnen, medicijne doctoren, apothekers ende vroetvrouwen 1580-1860. De gezondheidszorg in Hulst. van Kemseke, Tonny 2006 Tonny van Kemseke Hulst
2308 Vechten langs de Grens. 500 jaar vesting Hulst Prinsen, A.J.H.M. 2008 Stichting Museum De Vier Amb. Hulst
2979 Veedrinkputten SLZ (samenst.) 1987 Prov. Bestuur Zeeland landbouw
3817 Veelkleurig Zeeland. Een werkmap over de pluriforme samenleving in Zeeland Mosterd-Kruyt, Annie en Anneloes Steglich-Lentz (red.) 0 Werkgroep Pluriforme Samenleving Zld Middelburg samenleving
2786 Veen-Vis-Zout Kraker de, A.M.J./Borger, G.J. red 2007 PrintPartners Ipskamp B.V. Amsterdam archeologie, vervening
3995 Veertig jaar na de gemeentefusies - Hoe het anders liep in Zuid-West-Vlaanderen anders liep dan gepland meerdere 2017 Leiegouwen Kortrijk West-Vlaanderen gemeentefusies
3647 Veilig getij. Evaluatie Oosterschelde na 5 jaar stormvloedkering RWS zeeland 1991 Rijkswaterstaat Zeeland Middelburg Stormvloedkering
2806 Veilig veerkrachtig vitaal. Intwerpe-uitveringsprogramma ZW Delta 2010-2015+ Lammers, Jos (red.) 2010 Stuurgroep ZW Delta Middelburg milieu
1266 Venetiaanse handelsbetrekkingen met Perzië en Indië omstreeks 1600 Brulez, W. 1965
2050 Vensterverzen Pirenne J. 1986 Antwerpen/Roeselare Poezie
3630 Ver. Tot bevordering der bijenteelt in Ned. 1920-1980 Dekker, Ed e.a. 1980 Afd. Oostburg Ver. bev. bijenteelt Oostburg Bijenvereniging Oostburg 1920-1980
3652 Verbonden door woorden Bauwens, André & Marja de Groote 2011 Heemk. Kring WZVl Aardenburg bijdrage geschiedenis West-Zeeuws-Vlaanderen
1503 Verdronken land Oud-Rilland, 2004-2008 Koning-Kastelijn, D. de (eindred.) 2008 AAN afdeling Zeeland Kloetinge zeeland, verdronken dorp
2469 Verdwenen textiel onbekend 2008 Museum De Vier Ambachten Hulst textiel
276 Vereniging tot behoud van de Historie van Philippine 0 Philippine
1016 Verhaal van alle Hooge watervloeden, in meest alle Plaatsen van Europa, van Noachs tijdt af, tot op den tegenwoordigen tijdt toe; met een nieuw kaertje van 't verdronken Landt in den Oollaart, afbeeldinge van Kosmas en Oamianus en van den Steenen man in V Outhofs 1720 Embden
2934 Verhalen rond de Lange Jan 1936-1940 Schuilwerve, Daniel Jac. 1977 Den Boer Middelburg Langejan Middelburg
3631 Verhalen uit monumentenland Craandijk-Gesine Edelman, Lola & Bab Siljée 1971 Rabobank Rabobank monumentenjaar 1975
2937 Verhalen voor de kersttijd Vries de, Anne 0 G.F. Callenbach N.V. Uitgeverij Nijkerk
792 Verhandelingen der Tweede Klasse van het Koninklijk Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, d. 8: Artikel van E.J. Diest Lorgnion: Welke is de geschiedenis der Invoering van het Christendom in de Nederlanden, bijzonder Diest Lorgnion, E.J. 1843 Amsterdam
791 Verhandelingen der Tweede Klasse van het Koninklijk Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten, d. 7: De geschiedenis van de Kerstening der Nederlanden tot rond1000 1842 Amsterdam
198 Verknocht en niet te scheiden van Holte tot Echten - Barbas, G.S. e.a. (samenst.) 1981 Stichting Delta Cultureel Veere Veere, Huis van Oranje
1109 Verleden in beeld: reconstructietekening van het leven in Nederland in vroeger eeuwen 1981 Leiden-Groningen-Maastricht-Nijmegen
1744 Verleden land in beeld: reconstructietekening van het leven in Nederland in vroeger eeuwen Kooijmans, L.P. e.a. 1981 Rijksmuseum van Oudheden Leiden Vroeger in beeld
3443 Verloren land herwonnen Bakker, Piet e.a. 1954 Elseviers weekblad Amsterdam
3699 Verloren scholen Bliek, Cees de 2007 Zwincollege Oostburg scholen west-zeeuwsvlaanderen herinneringen
3105 Verre Vrienden. 44 nieuwe liedjes Boderstoel, Jan e.a. 1983 Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam
2008 Verrebroek , broek aan de Verre, 1141-1991 . Jonckheere J.P., de, Hoogewijs E., e.a. 1991 Verrebroek
39 Verslag der feestviering Conferentie Ver.H.Vincentius à Paulo te Hulst t.g.v. 25jarig bestaan anoniem 1897 Gebrs.Verwilghen Hulst Hulst
302 Verslag der Feestviering der Conferentie van de Vereeniging van den H. Vincentius à Paulo te Hulst op Donderdag den 18en Februari 1897, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Conferentie Lockefeer, Louis 1897 Hulst
3296 Verslag over de stormvloed van 1953 Rijkswaterstaat & KNMI 1961 Staatsdrukkerij en uitgeverij s-Gravenhage 1953, stormvloed
3854 Verslag over opgravingen te Westdorpe 1966 - 1969 0 Dienst Oudheidk. Bodemond. Amersfoort
1142 Verslagen van de Nationale Monumentenstudiedag 1976 1976
1143 Verslagen van de Nationale Monumentenstudiedag 1977 1977
1144 Verslagen van de Nationale Monumentenstudiedag 1978 1978
819 Verslagen van Kerkvisitatiën in het Bisdom Utrecht uit de 16e eeuw, uitgegeven door wijlen Mr. F.A.L. Ridder van Rappard en Mr. S. Muller, Fz. 1911 Mr. F.A.L. Ridder van Rappard en Mr. S. Muller, Fz. Amsterdam
3920 Verspreiding en aantallen van de broedvogels in Zeeland Meininger, P.L. 1977 P.L. Meininger Middelburg zeeland, vogels
3956 Versteend Verleden Deel I Sponselee, George 2006 Van den Berg Almere, Enschede Zeeuws Vlaanderen, monumenten, gedenktekens
3519 Versterckt Zeeland' Stockman, P & P. Everaers 1999 Provincie Zeeland Middelburg geschiedenis vanaf Romeinse tijd
3253 Verstild Versteend Verleden Hutsebaut, J. e.a. 0 Toerisme Zwinregio west zeeuws-vlaanderen zwinstreek
2678 Vertel dit toch aan niemand. Leven aan het hof. Hermans, Dorine & Daniela Hooghiemstra 2007 Mouria Wilhelmina
79 Vertellingen uit en rond Aardenburg Bauwens. A.R.. red. 1992 St. Vrienden van het Aardenburgs Museum Aardenburg
373 Vertelsels van Patjen Guust. Humor uit Zeeuws-Vlaanderen 't Vogelschor, Hans van 1970 Jac. Duerinck-Krachten Kloosterzande zeeuws-vlaanderen
3954 Vertelsels van Patjen Guust. Volksvertelsels en Humor uit Zeeuwsch-Vlaanderen van 't Vogelschor, Hans 0 NV Verenigde Drukkerijen Judels & Brankman Delft dialect, philippine, Sas van Gent
4078 Vertoog over de ongerymdheid ........regtsgeleerdheid en praktyk door Mr. Willem Schorer Schorer, W. 1777 Pieter Gilissen Middelburg regtsgeleerdheid practisyn schorer
390 Verzameling publicaties over de geologie van de Kauter te Nieuw-Namen van 1858-1983 0 de kauter Nieuw-Namen
73 Verzameling van West Zeeuwsvlaamse uitdrukkingen. gezegden sprrekwijzen en merkjadig woordgebruik 1966
3088 Verzameling van zangen ten gebruike van het leger 0 gebroeders Schott uitgevers Brussel militair, zang
1573 Verzameling Willem van der Ploeg Kuyper, J. de 1976 Middelburg
340 Verzamelwerk 18e eeuwse ordonnantiën voor Hulst 1728 Gent
2899 Verzet in het zuiden Roeland, F.M. 0 Stichting 1940/1945
2306 Verzorgd ouder worden… "De Blaauwe hoeve" Hulst 1987 Stichting De Blaauwe hoeve Hulst
2892 Vesting in de duinen Lawman, Anthony 1981 Hollandia bv Baarn roman 1944 walcheren
1150 Vesting. Vier eeuwen vestingbouw in Nederland Red.: J. Sneep, H.A. Treu en M. Tydeman 1982 's- Gravenhage
1832 Vestingbouw overzee. Militaire architectuur van Manhattan tot Korea Dijk, P.J.J., C.G.F. Ampt, R.G.A. Bos e.a. 0
1830 Vestingbouw stap voor stap Lepage, J.D. 1992 Walburg pers Den Haag
2783 Via via … Straatnamen van de gemeente terneuzen met d ekernen Biervliet, Hoek, Sluiskil, terneuzen, Zaamslag en de poldergebieden Blaeij, Piet de en Adrie de Kraker 1998 Drukkerij bareman Terneuzen
805 Vie des Saints de la Belgique par M. l'Abbé Normane Coomans, J. 1841 Bruxelles
2044 Vier eeuwen behang. De geschiedenis van de wandbesponning in Nederland. Heesters J.H.P. 1988 Delft
1066 Vier legenden. Mont, Pol de 0 Gent
2719 Vijf jaar tegenstroom Smaal, Aad (eindred.) 1980 Rijn Schelde Instituut Middelburg
1947 Vijf winters tussen land en water Vryman, Theodoor 1992 Dk Designer Graphics Richmond (Can.) Verhalen winters
434 Vijf woelige jaren 1940-1945. Gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog van Hoek, Sluiskil, Terneuzen en Zaamslag Platteeuw, J.L. 1983 drukkerij/boekhandel van Aken Terneuzen tweede wereldoorlog
3791 Vijftig jaar visserijfeesten Breskens Valk, Wilma e.a. 2003 Stichting op bresjes Breskens Breskens
1000 Vijftig Nederlandse Sprookjes Sinninghe, J.R.W. 1942 Elsevier Amsterdam sprookjes
326 Vijftigjarigpriesterschap en herderlijk ambt van den Zeer Eerwaarden Heer Augustinus van Hecke, Deken en Pastoor te Hulst, bezongen in naam van al zijne parochianen en de E.E.H.H. Geestelijken van het District, mei 1862. Jubelzang 0
1183 Visies op Jacob Cats en zijn tijd Waterbolk, E.H. e.a. 0
4279 Visitatieverslagen van Karel Maes, bisschop van Gent Diarium mei-juni 1611 Weemaes, Richard 1987 Paleis der Academiën Brussel Visitatieverslagen Bisschop van Gent
3686 Visscher-Romankaart van Zeeland 1973 Canaletto Alphen ad Rijn
3107 Viva la musica Geursen, W. & G. Vellekoop 0 Uitgeverij De Toorts Haarlem Muziek, volksliedjes
4065 Vlaamsche Weelde. Een keus van 60 koppen uit onze letterkunde Pissens Désiré & Festraets Jul. 1925 Erasmus Gent een keus uit zestig koppen
2840 Vlaanderen in oude kaarten. Drie eeuwen Cartografie Bossu, Jozef 1982 Lannoo Tielt vlaanderen
345 Vlaanderen, omstreeks 1530 Fris, Victor 1910 Gent
3252 Vlaardingen-cultuur Ridder, Tim de (red.) 2010 AWN Poortugal
721 Vlaemsche Kronijk of Dagregister van al het gene gedenkweerdig voorgevallen is binnen de stad Gent, sedert den 15 July 1566 tot 15 Juny 1585; onderhouden in 't Latijn door Ph. de Kempenare, overgezet door J.P. van Male, pastor van Bovekerke, thans voor de 1839 Brussel/Leipzig
2635 Vlaenderen dagh en nacht denc ic aen u Verschaeve, Cyriel 1944 Zeemeeuw Brugge
117 Vlasteelt en vlasindustrie in Zeeuwsch-Vlaanderen Langenhorst. A.E. en R. Martinet 1944 Vereeniging tot Verbetering van de vlasteelt en de vlasbewerking in Zeeuwsch-Vlaanderen Hulst vlas
3507 Vliedbergen. Tekens van tijd in het Zeeuwse landschap Bos, Kees & Bas Oele 1986 NRI Middelburg vliedbergen
30 Vlieghende Vaendels. Hulst in 1596. geschilderd door Wenceslas Cobergher Stockman. P. en P. Everaers 1994 De Maelstede Hulst Hulst, vesting,
235 Vlissingen Breskens Het laatste jaar van de veren over de westerschelde Kruiningen Perkpolder Sorgedrager, Bart, Vlissingen Zeeuws maritiem muZEEum 2003 Zeeuws Maritiem Muzeeum met uitgeverij Den Boer/De Ruiter Vlissingen de veren van de westerschelde
1455 VOBOV-INFO 1983 Verbond voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in Oost-Vlaanderen
2356 voetbalvereniging Terneuzen 50 jaar. 1920 - 1970 1970 VV Terneuzen Terneuzen voetbal, Terneuzen
2295 Vogels tussen Zwin en saeftinghe. De avifauna van Zeeuws-Vlaanderen Buise, M.A. & Tombeur, F.L.L. 1988 NRI Middelburg vogels Saeftinghe zwin avifauna zeeuws-vlaanderen
2391 Vogelstand Bezinkvijvers Suikerunie Sas van Gent van Laere, W. 1978 W. van Laere Westdorpe vogelbestand bezinkvijvers suikerunie
3188 Vogeltochten in de lage landen van Laake, P-P. e.a. (red.) 1985 Uitgeverij Dwarsstap Nijmegen
3829 Vogelwet 1936 Ruiter, C.J.S. 1976 W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle wet vogel 1936 fauna flora
143 Vol van verhalen Sponselee, G. en R. Willemsen 2004 Van de Berg Almere, Enschede dialect
1851 Volco een Axels avontuur Blaeij, Piet de 1997 Axel
993 Volkskundige kalender voor het Vlaamsche Land Celis, Gab. 1923 Gent kalende Vlaanderen
97 Volksverhalen uit Zeeuws-Vlaanderen Sponselee. G. en K. de Roover 1995 Van Geyt Ljubljana zeeuws-Vlaanderen
3120 Volkszang op de school. Jubileumbundel Ned. Ver. Voor den Volkszang 1932 J.B. Wolters Groningen
3305 Volledige lijst van Slachtoffers van de Watersnood 1953 0 Rode Kruis
3785 Voltooid verleden tijd. Geschiedenis van de Ver. Tot bevordering van Chr. Onderwijs, gevestigd te Sluis 1878-1998 Boekhout, Jaap A.J. 1998 Boekhout ondewrwijs sluis christelijk
3379 Voor het hekje. Rechtspraak in Zeeland van vroeger tot nu. & Achter tralies. Gevangeniswezen in Zeeland van vroeger tot nu Cats, Jacques 1996 Torentijd Middelburg
3669 Voor outer en heerd Everaard, Jos.A. 1937 J. Everaard
619 Voor Recht en Wet. Nog houdt het pleit van dwang en vrijheid aan Dalsum, H.A. van 1905 Hulst
3852 Voorbij de Horizon Mont Blanc - De Sterre 1500km te voet 1990 collectie G. Sponselee
526 Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van geschiedenis en kunst, deel IV: De Provincie Zeeland 1922 Utrecht
575 Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van geschiedenis en kunst, deel VI: De Provincie Zeeland Rijkscommissie monumentenzorg 1922 A. Oosthoek Utrecht zeeuws-Vlaanderen
57 Voorlopige lijst der Ned. Monumenten van geschiedenis en kunst. De provincie Zeeland. deel VI Overvoorde. J.C. . samenst. 1922 Oosthoek Utrecht monumenten Zeeland
303 Voornamen in Axel en Hulst Ven, M.C.H.J. van de 1968 Amsterdam Axel, Hulst, namen
997 Vorstelijke feesten 1966 's-Gravenhage
3718 Vorsten, burgers en soldaten. Romeinen en middeleeuwers in Oudenburg, Middelburg en Aardenburg Roose, Inge de e.a. 2007 Archeologisch museum Aardenburg Maldegem e.a.
1528 Vorsten, burgers en soldaten. Romeinen en middeleeuwers in Oudenburg, Middelburg en Aardenburg Pooter, O. de (eindred.) 2007 Archeologisch Museum Aardenburg Aardenburg
4179 Vosje Rein en Bruin Muis, Magda . 1997 Reynaertstichting Hulst Reinaert
4187 Vosje Rein en Isegem en Courtois Muis, Magda . 1998 Reynaertstichting Hulst Reinaert
4178 Vosje Rein en Koning Nobel Muis, Magda . 2000 Reynaertstichting Hulst Reinaert
4186 Vosje Rein en Tibaert Muis, Magda . 1997 Reynaertstichting Hulst Reinaert
4207 Voyages et aventures du capitaine Hatteras Verne, Jules 0 Gauthier-Villars Parijs Jules Vernes
295 Vraagprogramma van de grote Landbouwtentoonstelling te houden te Hulst (Zeeland) op 3-7 september 1937 1937 Kring Hulst N.C.B. Hulst tentoonstelling
1534 Vragend naar het licht. Gedichten. Pirenne, J. 2003 Dabar-Luyten Heeswijk gedichten
1803 Vrasene int Lant van Waes. Gedenkboek "850 jaar Vrasene" Cools Herman 1986 Herman Cools Vrasene
2885 Vreemde verhalen Bizarre feiten Alway, Carol e.a. 1976 Reader's digist Amsterdam
2078 Vrienden en wapenbroeders. Piet Thomas 2000 Stijn Streuvels Genootschap/ Lannoo Tielt Stijn Streuvels
2930 Vrij! Een Filmisch beeld Mol. B. (regie) 1945 St Gregoriushuis Utrecht strijd ,bevrijding , 1939 1945 Nl Indie
2374 Vrije School Zeeuws Vlaanderen. De Zonneschool anoniem 0 De vrije School Terneuzen onderwijs
1939 Vrijmetselarij in Zeeland. De keerzijde van de medaille verlicht. Lagendijk, J.C. 1992 van Geyt productions Hulst vrijmetselarij, Zeeland
1836 Vroeg-Middeleeuwse ringwalburgen in Zeeland Heeringen, R.M., P.A. Henderikx en A. Mars (red.) 1995 De Koperen Tuin Goes
3195 Vrolijk zingen 1937 M. Stenvert & zoon Meppel liederen
3335 Vrouwenschiereiland. Professionele vrouwennetwerken in het leven van dr. H.C.M. Ghijsen (1884-1976) Jongma, Elisabeth M.G. 1995 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg vrouwennetwerk ghijsen
2983 Vruchtboomen, Struiken, Planten en Rozencultuur van der Have, D.J. 0 teler boomkweker tuinarchitect
1532 Vuile handen Voskuil, J.J. 2004 Van Oorschot Amsterdam over periode 1965-1973
1941 Waar de Schelde stroomt; een bundel bijdragen tot de historie van Zeeland Wessels, A.M. 1948 A.J. Bronswijk N.V. Oostburg bundel bijdragen historie Zeeland

Pagina 25 van 28 Resultaten 3601 - 3750 van 4092