Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 21 van 28 Resultaten 3001 - 3150 van 4092

ID Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie Sleutel woorden
1292 Patarins ou Bogomiles reduits en esclavage Verlinden, Ch. 1966
2415 Patriotisme en nationalisme in de Europeesche geschiedenis tot het einde der 19e eeuw Huizinga, J. 1940 H.D. Tjeenk Willink & zoon Haarlem
1232 Paul Joosten Geïllustreerde brochure t.g.v. een tentoonstelling van zijn werken. Bex, Flor en Phil Mertens 1976 Brussel
1225 Paul Van Hoeydonck. Geïllustreerde tentoonstellingscatalogus 1976 Turnhout
2437 Peelanders. 15 levensverhalen van Noord-Bevelanders Bloemen, Ine 2012 Het Paard van Troje Goes Levensverhalen van Noord Bevelanders
2228 Pennestreek. Zeeuwsch-Vlaanderen van Grieken, Jos H & Andreas Schelfhout 1994 Toeristisch Bureau Z-Vl Terneuzen
2427 Per Imperatief Mandaat X Lauret, A.M. 1967 Stichting Zuidelijk Historisch Contact Tilburg studie sociale , economie , Noord Brabant
128 Persoonsnamen in Hulster Ambacht 1300-1400 - Persoonsnamen in de Vier Ambachten 14e en 15e eeuw Debrabandere, Frans en Maurits Gijsseling 1999 Hulster Ambacht persoonsnamen Vier Ambachten
713 Petite Histoire de la ville de Gand et de ses institutions Heins, Maurice 1904 Gand
470 Petite Revue Illustrée de l'Art et de l'Archéolgie en Flandre 1900
87 Philippine en het Zeeuwsch-Vlaanderen van weleer Kuijper, E. de 1996 Van Geyt Ljubljana Phlippine fotoboek
414 Philippine in oude ansichten Slock, R. 1981 Europese Bibliotheek Zaltbommel Ansichten
1849 Pieter Paulus, een patriot uit Axel. 1753-1796 Bauwens, W.E.M. 1986 Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst Axel, biografie
2093 Pioniers aan de Oosterschelde 1598 - 1625 Welten J. 1986 de Bataafsche Leeuw Amsterdam eerste nederzetting Catz
3541 Plannen rondom het Veerse meer 0 Kon. Ned. Heidemij Wageningen Plannen rond het Veerse meer
567 Plantenlijst van Zeeland Jacobusse, C. 1981 Stichting Het Zeeuwse Landschap Heinkenszand planten, zeeland
2711 Plat Zeeuws 'praotjes in 't klienket' Jonge, Rien de 0 De Koperen Tuin Goes zeeuws, streektaal
3650 Plattelandsvrouwen in Nederland en Afrika Kwekkeboom, Marja & Anneloes Steglich 0 COS Zeeland Foto's plattelandsvrouwen Nederland en Afrika
3119 plezier met muziek Heerkens, Ad 1969 Muusses Purmerend muziek
1319 Pogingen tot opbeuring van de Gentse wolnijverheid bij de aanvang van de XIXe eeuw Coppejans-Desmedt, H. 1968
3782 Polder Peilen Boekhout, J.A.J. 1988 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
2496 Poldermensen in oorlogstijd. Over De Bossenblie en de mensen die daar hun wortels hebben Doeselaar, Chiel van 2010 Stichting Bossenblie 350 jaar Axel Beoostenblij-Benoordenpolder, Tweede Wereldoorlog
3544 Polders en waterschappen in het Hulsterambacht Kraker, A. de & W. Bauwens 2000 Duerinck bv Kloosterzande Waterschap landschap Polders Hulst
135 Polders en Waterschappen in het Hulsterambacht. De geschiedenis van zeedijken...tussen 1600 en 1999 Kraker. A.M.J. de en W.E.M. Bauwens 2000 Duerinck
2923 Poldertaboes. Verzwegen of minder verzwegen geschiedenissen Winne, Fred de 2000 Franba VOF Sint-Laureins geschiedenissen meetjesland
1295 Politiek en Pers. De verkiezingen van de gemeenteraad te Gent 1869-1878 Martens, Frida 1967
3287 Politiewerk mensenwerk. Een boekje over de Ned. Politie Peters, Kees e.a. (red.) 1991 Sypro Media Zutphen
3737 Portretten kleine basisscholen zeeland Lemmens, M. e.a. 0 RPC Zeeland Middelburg scholen
1397 Post-Revolutionaire Contestatie. Priester Beeckman en zijn Blad "Het Brugse Vrye" (1848-1853). Eenoo, R. van 1972
1794 Postale herinneringen. Vries, Joh. de 1980 drukkerij van Aken Terneuzen posterijen Terneuzen
2139 Postgeschiedenis van het Nederlandse deel van de VIER AMBACHTEN Vermeulen C.H.A. 1992 Sluiskil post
1013 Potterie Eppens-van Veen, Jos H. 1963 Bussum
2209 Practicyns woordenboekje Kersteman, Franciscus Lievens 2005 Centr. Bureua voor genealogie Den Haag genealogie woordenboek
1112 Prehistorie en vroegste geschiedenis van ons land. Gids voor de verzameling Nederlandse oudheden, Rijksmuseum van oudheden te Leiden Louwe Kooijmans, L. en P. Stuart 1969 Staatsuitgeverij 's- Gravenhage rijksmuseum oudheden Leiden
738 Presbyteri Gandavum sive Gandavensium rerum Libri sex Sanderi, Antonii 1627 Bruxelles
3853 Presentatiegids HSV Hoek jaargang 7 1999-2000 Aarts, Tom (red.) 1999 Artland & Artland Hoek Hoek, voetbal
504 Priesters in de Vier Ambachten Juten, G.C.A. 0
4286 Prinsen en poorters in de Bourgondische Nederlanden Prevenier, W. e.a. 0 Mercatorfonds Antwerpen Beelden van de laat-middeleeuwse samenleving
3100 Prisma Liederenboek Veldhuyzen, Marie 1977 Uitgeverij Het Spectrum Utrecht
3189 Prisma-toeristengids Zeeland-Brabant-Limburg Bins, P.G. 1965 Prisma-Boeken Utrecht
761 Procès de Francois Anneessens, doyen du corps des métiers de Bruxelles, publié avec notice et annotations par L. Galesloot 1862 Bruxelles
762 Procès de Francois Anneessens, doyen du corps des métiers de Bruxelles, publié avec notice et annotations par L. Galesloot 1863 Bruxelles
1725 Proeve van Oudnederfrankische Grammatica Tack, P. 1897 Gent
3859 professor Wisse van der Ham, H. 1993 De Groot Goudriaan Kampen
411 Profiel Sas van Gent. Een verkennend onderzoek naar de wenselijke ontwikkeling in de gemeente 1974 Middelburg wenselijke ontwikkelingen in de gemeente
401 Programma van de Jubileumfeesten t.g.v. het 25-jarig Regeeringsjubileum van Hare Majesteit Onze Geëerbiedigde Koningin op 23-26 Augustus 1923 te Hontenisse 0
1062 Programmabrochure Reynaert-Ommeganck 0
2638 Prosperpolder, ontstaan van parochie en kerk Buys, Freddy 2007 Heemk. Kring Land van Beveren Beveren Prosperpolder, arenberg
3514 Provinciaal bestuur van Zeeland Ligt, F. de (samenst) 1970 G.W. den Boer Middelburg
3240 Provinciale Almanak voor het jaar 1963 van Meerendonk, J. (samenst.) 1962 Littooij & Olthoff Middelburg
3238 Provinciale almanak voor Zeeland 1971-1972 Bureau voorlichting der provincie 1971 Littooij & Olthoff Middelburg almanak
3236 Provinciale almanak voor Zeeland 1983/84 Bureau voorlichting der provincie 1983 Den Boer Middelburg
3239 Provinciale almanak voor Zeeland 1994-1995 Bureau voorlichting der provincie 1994 Suurland's Vademecum bv Eindhoven almanak
3237 Provinciale almanak voor Zeeland voor het jaar 1968 en 1969 Bureau voorlichting der provincie 1968 Littooij & Olthoff Middelburg
3884 Provincie Zeeland Permanente bewoning recreatiewoningen Jenny Heijstek 2001 Provincie Zeeland Middelburg
3885 Provincie Zeeland Samen omgaan met (grond)water Witteveen & Bos, Ir, T.M. Nierop 2002 Provincie Zeeland Middelburg
599 Provincie, stad, ende District van Mechelen, opgeheldert in haere kercken, kloosters, etc., etc. (grafschriften) 1770 Brussel
600 Provincie, stad, ende District van Mechelen, opgeheldert in haere kercken, kloosters, etc., etc. (grafschriften) 1770 Brussel
1239 Provinzialrömische Gräber mit Waffenbeigaben aus dem Rheinland und Nordfrankreich Doorselaer, A. van 1964
1437 Publications de la Societe Historique et Archeologique Limbourg 1958 Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
2835 PZC 250 jaar, 1758-2008 2008 PZC Middelburg
1248 Quelques aspects des comptes communaux en Flandre au Moyen Age Prevenier, W. 1964
1304 Quelques problèmes du néolithique Belge Laet, Sigfried J. de 1967
1880 R.K. Armenzorg Groenendijk (1862 - 1960) 90 jaar bejaardenzorg Hontenisse (1902 -1992) Bruijn, P.G. de 1992 Kloosterzande zorg
1416 R.K. Basiliekkoor St. Willibrordus 75 jaar 2001 Hulst Hulst, basiliek, muziek
40 R.K. Landbouwwinterschool Hulst 1920-1945 1945 Bestuur en Cie van Toezicht
2284 R.K. Middelbare Landbouwschool Hulst. na 40 jaar. 1920 - 1960 van der Wolf, J.P.M. & C.J. Vercauteren 1960 R.K. Middelbare landbouwsch. Hulst
21 Rabobank Hulst Nieuw-Namen Kort. J. de 1998 Rabobank Hulst Nieuw-Namen bank, Hulst, Nieuw-Namen
2957 Raiffeisen Braumann, Franz 1961 Kon. Drukkerij Van Gorcum & Comp. Assen Levensroman van een groot pionier
2757 Rampen, rellen, gijzelingen. Crisisbesluitvorming in Nederland Rosenthal, U. 1984 De Bataafse Leeuw Amsterdam crisis , besluitvorming
1200 Raoul De Keyser: Het samengaan van gegeven en schilderij Jooris, Roland 0 Tielt
226 Rappe handen. Zeeuwse vrouwenarbeid 1900-1940 Kloos, Elly 1989 De Koperen Tuin Goes zeeuws vrouwenarbeid
520 Rapport betreffende de verdwenen Kerk bij Sint Catharina van Hinte, Jan 0 z.p. archeoogie
4213 Rapport Deltacommissie Deel 1 Eindverslag en interimadviezen De deltacommissie 0
4215 Rapport Deltacommissie Deel 2 Beschouwingen over stormvloeden en getijbeweging De deltacommissie 1960
4217 Rapport Deltacommissie Deel 3 Beschouwingen over stormvloeden en getijbeweging 1960
4219 Rapport Deltacommissie Deel 4 Beschouwingen over stormvloeden en getijbeweging De deltacommissie 1960
4220 Rapport Deltacommissie Deel 5 Onderzoekingen betreffende de opzet van het Deltaplan en de gevolgen van de werken Prof. Ir. Thijsse, J. Th. en Rijkswaterstaat 1961
4221 Rapport Deltacommissie Deel 6 Onderzoekingen van belang voor het ontwerpen van dijken en dammen Rijkswaterstaat en Prof. Dr. Tinbergen, J. 1961 De deltacommissie
2231 Rapport over de vraagstukken van het verkeer van midden en oost zeeuwsch-vlaandern met overig Nederland anoniem 0 St. voor Economisch Onderzoek der Univ Amsterdam Amsterdam Saeftinghe, VOV
3984 Rapport van den hoofdingenieur van den provincialen waterstaat over den stormvloed van 13 januari 1916 1916 watersnood
2971 Rassenlijst voor Groentegewassen 1962 Banga, O. (red.) 1962 Inst. Voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen Wageningen landbouw
1158 Recherche des Antiquitez et Noblesse de Flandres, contenant cription curieuse du dit plays, etc. L' Espinoy, Philippe de 1632 De l'Imprimerie de la vefue Marc Wyon, a l'enfeigne du Phoenix Douay Aristocratie
347 Recherches sur les tribunaux de Châtellenie en Flandre avant le milieu du XIII-ème siècle Ganshof, François L. 1932 Antwerpen/Parijs tribunalen Vlaanderen voor 13e eeuw
824 Rechtsbronnen van den Dom van Utrecht Muller, S., Fzn 1903 's-Gravenhage
1107 Recueil d'Antiquités Romaines et Gauloises, trouvées dans la Flandre Bast, M.J. de 1804 Gent
4243 Recueil de Chroniques, Chartres et autres Documents concernant l'histoire et les Antiquités de la Flandre-Occidentale troisième série Sociéte' d'émulation de Bruges 0 mémoires de Jean de Dadizeele
1157 Recueil de la Noblesse de Bourgogne, Limbourg, Luxembourg, Gueldres, Flandres, Artois, Haynau, Hollande, Zélande, Namur, Malines et autres Provinces de sa Majesté Catholique, représentant etc. Le Roux, J. 1715 Lille Aristocratie
159 Rederij Willem Muller Terneuzen Winde. H. de 1994 Pirola Schoorl Sleepdienst
3233 Reflexiones et affectiones sur les Souffrances de Jeses-Christ Liguori, Alphonse de 1843 Casterman Libraire franse versie van lijden van Christus
1770 Regen en zonneschijn. Wissel, A. 1978 drukkerij van Aken Terneuzen onderwijs Reuzenhoek, Zaamslag
3444 Regeren in modderland. Verklaring en beoordeling van beleidsprocessen ad hand van 3 waterstaatkundige werken Aquina, H.J. 1985 Kobra Amsterdam Westerscheldetunnel en de Kiltunnel en de brug bij Tiel
573 Register op de parochiën, Altaren, vicariën en de bedienaars zooals die voorkomen in de Middeleeuwsche rekeningen van den Officiaal des Aartsdiakens van den Utrechtschen Dom Grijpink, P.M. 1914 Amsterdam parochie geschiedenis
4169 Reijnaert de Vos Spreuken en Gezegden Berg van den f. 1978 Antiquariaat Merlijn Middelburg spreuken en gezegden
1823 Reimerswaal Bruin, M.P. de 1973 reimerswaal, geschiedenis
4121 Reinaard de vos Bert Decorte 1995 Coda uitgevers Mechelen Berijmd in 1834 door Jan Frans Willems
4003 Reinaard de vos - naar het Middelnederlands verhaal naverteld door Frans van Oldenburg Ermke Frans van Oldenburg Ermke 1965 Kempische boekhandel Retie Reinaard
2198 Reinaart de vos Zeeuw, P. de 1954 G.B. van Goor zonen Den Haag Reinaert
3999 Reinaart de vos Paul Biegel 2000 Holland Haarlem Reinaert
4001 Reinaart de vos Clement Vermaere 0 Het laatste nieuws Leuven Reinaert
4004 Reinaart de vos Clement Vermaere 1985 Davidsfonds Leuven Reinaert
4149 Reinaart de Vos De felle rode baard Daele Henri van/ Vos Pieter 1996 Averbode Bloemendaal jeugdboek
4129 Reinaart de Vos Leven en avonturen van de felle rover met de rode baard Hildebrand, A. D. 0 A. Rutgers Naarden Reinaert
4151 Reinaart de Vos Oud Goud Karel Jonckheere 0 van Goor jeugdboeken Amsterdam/Brussel Jeugdboek
2055 Reinaart de vos. De felle met de rode baard. Daele H., van en Verplancke K. 2006 Manteau / Standaard Antwerpen
2076 Reinaert Catalogus 1996 bib Wasiana Reinaert
2084 Reinaert de Vos Biegel, Paul 1972 Haarlem
4134 Reinaert de vos Hubert Slings 1999 University Press Amsterdam tekst in context
4146 Reinaert de Vos Mussche Achilles 1964 Meulenhoff Amsterdam Proza
2082 Reinaert de vos - Reineke Fuchs: Tentoonstelling van boeken, prenten en doeken te Hulst in 1994 Goethe 1994 Hulst
2080 Reinaert de Vos berijmd in 1834 door Jan Frans Willems naar de versie uit de 12e eeuw. Willems, Jan Frans 1995 Mechelen
1060 Reinaert de Vos in het boek en de beeldende Kunsten. 1955
2083 Reinaert de Vos in prent en exlibris: catalogus van de internationale exlibriswedstrijd. Feliers W. en van Daele R. red. 1996 Sint-Niklaas
4157 Reinaert de Vos naar de oudste berijming Willems, Jan Frans 1977 Veenman H. Wageningen
4159 Reinaert de Vos naar de oudste berijming Willems, J.F. 1958 Bert Bakker Den Haag
4163 Reinaert de Vos naar de verschillende uitgaven van het middeleeuwsche epos nerwrocht door Stijn Streuvels Streuvels Stijn en Vossen van der 1997 Antiquariaat Secundus Ter Hole epos
2089 Reinaert de Vos naar de verschillende uitgaven van het Middeleeuwse epos herwrocht door Stijn Streuvels en André van der Vossen. 1997 Terhole
4120 Reinaert de Vos, de middeleeuwse satire door Altena, Ernst van 1979 Ploegsma Amsterdam
2063 Reinaert de Vos, de Middeleeuwse satire hertaald door Altena, Ernst, van 1991 Goossens Tricht
1046 Reinaert de Vos, Naar de oudste berijming uit de twaalfde eeuwen opnieuw in 1834 berijmd Hellinga, W.G.S. 1964 Bert Bakker/ Daamen N.V. Den Haag Reinaert
2077 Reinaert den Vos Biesbroeck, Elisabeth 1997 Hulst
2067 Reinaert en Renart. Het dierenepos Van den Vos Reynaerde vergeleken met de oud Franse Roman de Renart deel 1 Bouwman A. Th. 1991 Prometeus Amsterdam Reinaert Renart
2066 Reinaert en Renart. Het dierenepos van den Vos Reynaerde vergeleken met de oud Franse Roman de Renart deel 2 Bouwman A. Th. 1991 Prometeus Amsterdam Reinaert Renart
1056 Reinaert primair. Over het geïntendeerde publiek en de oorspronkelijke funktie van Van den vos Reinaerde Oostrom, F.R. van 1983 HES Utrecht
2079 Reinaerts streken van 2000 voor tot 2000 na Christus Janssens, Jozef en Daele, Rik, van 2000 Davidsfonds Leuven
2086 Reineke Fuchs Jaspert, Werner 0 Frankfurt A.M.
4127 Reintje de Vos Rita Gallis 1958 Opdebeek Antwerpen bewerkt voor onze kleintjes
4153 Reintje de Vos jonge dieren 7 Davidson, Gladys 0 Duwaer & Zonen Amsterdam
4175 Reintje en Rankje Nerum, Albert van 1957 De Branding Antwerpen Reinaard
4131 reintje, roodbaartje en geelstaartje Albert van Nerum 1957 De branding Antwerpen kinderboek
3612 Reisboek van West Zeeuws-Vlaanderen Enzinck, Willem 1985 Pieters Groede
3472 Reiswijzer van den Algemeene Nederlandschen Wielrijders-Bond. Hoofdstuk II. Zeeland, Noord-Brabant en Limburg Nieuwenhuis, H.G. (bew.) 1914 G.J. Thieme Nijmegen
2472 Reizend Zeeuws Volkstoneel 1953-1958 lustrumboekje 1958 Reizend Zeeuws Volkstoneel Hulst toneel
2343 Reizend Zeeuws Volkstoneel 1953-1963 lustrumboekje 1963 Reizend Zeeuws Volkstoneel Hulst toneel
1405 Rekening van Vrederic, rentmeester van al Zeeland 0 Historisch genootschap Utrecht Utrecht
828 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 Krüger, J.B. 0 Bergen op Zoom
829 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 Krüger, J.B. 0 Bergen op Zoom
830 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 Krüger, J.B. 0 Bergen op Zoom
820 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 deel 1a Heeringa, K. 1926 Kemink & zoon Utrecht
821 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 deel 1b Heeringa, K. 1926 Kemink & Zoon Utrecht Geschiedenis, Utrecht
822 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 deel 2 Heeringa, K. 1932 Kemink & Zoon Utrecht Geschiedenis, bisdom Utrecht
823 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 deel 3 Heeringa, K. 1932 Kemink & Zonen Utrecht Geschiedenis, bisdom Utrecht
2640 Relaas uit 't Land van waas. Tijdingen van toen en vandaag Clippeleyer, Walter & Wouter Vloebergh 1982 Uitgeverij Danthe Sint-Niklaas Lan van Waas
719 Relation des Troubles de Gand sous Charles-Quint, par un anonyme; suivie de trois cent trente documents inédits sur cet événement Gachard, M 0 Bruxelles 1846
832 Relationes status van het Bisdom Roermond Cornelissen, J.D.M. 0
2676 Religie en cultuur in hedendaags nederland Kroesen, Justin e.a. 2010 Van Gorcum Groningen religie, cultuur
571 Repressieve maatregelen tegen bedelarij in de 17e en 18e eeuw in Zeeland Eerenbeemt, H.F.J.M. van den 1975 Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen Middelburg sociale geschiedenis,
1409 Resoluties Magistraat Hulster Ambacht 1694=1789 Riemens, L. 1986 Zaamslag
1821 Restauratie aan het abdijcomplex te Middelburg 1940 - 1971 Lussanet de Sablonière, H. de 1980 Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening Middelburg restauratie, zeeland, middelburg
3598 Reunie 2002 Openbare lagere school Nieuwvliet 2002 reunie comité Nieuwvliet reünie nieuwvliet schoolfoto

Pagina 21 van 28 Resultaten 3001 - 3150 van 4092