Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 20 van 28 Resultaten 2851 - 3000 van 4092

ID Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie Sleutel woorden
3900 Om het behoud van Saefthinge Stichting behoud Saefthinge 1982 Stichting het Zeeuwse Landschap Heinkenszand promotiemateriaal
2389 Om het behoud van saeftinghe Boom, Jan e.a. 1982 Stichting Behoud Saeftinghe Heinkenszand Aktie schapenhouderij
1902 Om het behoud van Safetinghe Nienhuis, P.H., Jan Boom en George Sponselee 1982 Het Zeeuws Landschap Heinkenszand
3759 Om prijs en plaats. De Middelburgse Teeken Akademie 1778-2003 Heyning, Cathy & Gerrit van Herwijnen 2004 Grote Zeeuwse Katernen Middelburg
3125 Omdat ik zoveel van je hou. Nederlandse chansons en cabaretliederen 1895-1958 Klöters, Jacques 1991 Nijgh & Van Ditmar
4280 Omme dat leengoed es thoochste dinc van der werelt dl.1 Opsomer, R. 1995 Algemeen rijksarchief Brussel Leenrecht
4281 Omme dat leengoed es thoochste dinc van der werelt dl.2 Opsomer, R. 1995 Algemeen rijksarchief Brussel Leenrecht
3955 Omoogjes en Cornelenpootjes. De techniek van tuleborduren Blaas-Dhont, Ina 2008 Ina Blaas-Dhont borduren
3147 Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering deel 1 Doornbosch, Ate (samenst.) 1987 Uitgeverij unipers Amsterdam verhalende liederen uit de mondelinge samenleving
3140 Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering deel 2 Doornbosch, Ate (samenst.) 1989 Uitgeverij unipers Amsterdam verhalende liederen uit de mondelinge samenleving
3139 Onder de groene linde. Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering deel 3 Doornbosch, Ate (samenst.) 1991 Uitgeverij unipers Abcoude verhalende liederen uit de mondelinge samenleving
1865 Onder de linden Moerdijk, Marie-Cécile 1987 Michon bv BUssum Zuiddorpe
3250 Onderlinge ziekteverzekering in het bisdom Breda 1930-1955 1955 OZV Breda verzekeringen
3383 Onderzoek Alternatieven Ontpoldering Westerschelde Commissie Maljers 2006 Middelburg ontpoldering alternatieven westerschelde maljers provincie zeeland
121 Onrust in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen. Stemming en reacties...na de Duitse inval….mei. juni en juli 1940 Francke. S.P.E. 1989 S.P.E. Francke Nijmegen
1477 Ons Erfdeel 1961 Stichting Ons Erfdeel
594 Ons huis in Middelburg. Eeen beschouwing bij het ingebruik nemen door de Nat. Levensverzekeringsbank N.V. van de geheel gerestaureerde en in oorspronkelijke stijl gebrachte behuizing, Houtkaai 17 te Middelburg Kok, G.A. de 1961 z.p. over gerestaureerd huis houtkaai 17 Middelburg
2598 ons land 70 millioen jaar geleden Umbgrove, J.H.F. 1956 Martinus Nijhoff s-Gravenhage krijtperiode
927 Ons voorgeslacht in zijn dagelijks leven geschilderd deel 1 Hofdijk, W.J. 1873 Trap Leiden
928 Ons voorgeslacht in zijn dagelijks leven geschilderd deel 2 Hofdijk, W.J. 1873 Trap Leiden
929 Ons voorgeslacht in zijn dagelijks leven geschilderd deel 3 Hofdijk, W.J. 1873 Trap Leiden
930 Ons voorgeslacht in zijn dagelijks leven geschilderd deel 4 Hofdijk, W.J. 1873 Trap Leiden
931 Ons voorgeslacht in zijn dagelijks leven geschilderd deel 5 Hofdijk, W.J. 1873 Trap Leiden
932 Ons voorgeslacht in zijn dagelijks leven geschilderd deel 6 Hofdijk, W.J. 1873 Trap Leiden
1638 Ons voorgeslacht in zijn dagelijksch leven geschilderd. Hofdijk, W.J. 1873 Leiden
1105 Ons Vorstenhuis door de eeuwen 0 's-Gravenhage
1658 Ons vorstenhuis door de eeuwen Kerling, J.B. 1938 Kerling, J.B.J./Stockmans Antiquariaat Den Haag
1929 Ons Zeeuwsch verleden Wessels, A.M. 1933 J. van der Wal Bruinisse folklore, historie
2318 ontbieden ende bevelen. werkboek Barentsen-Geelhoed, A.C. 1984 Stichting Museum en Oudheidkamer Terneuzen museum, Terneuzen
3352 Ontstaan en Geschiedenis van de Nederlandse RK Landarbeidersbond Loerakker, A.J. 1944 Ontstaan RK landarbeidersbond Sint Deusdedit 1944
3896 Ontstaan, ontwikkeling en einde van het Romeinse wereldrijk onbekend 0 onbekend onbekend kopien schoolatlas
282 Ontstaansgeschiedenis van de Zwinstreek red. J. Claeys, F, Desoet, F. Maes, P. Naert en D. Pruuost 1981 Knokke-Heist
2245 ontwerpplan voor het zorgverleningsproject in de regio OZVl. werkgr. Medisch Centrum Hulst 1986 Prov Raad voor volksgezondheid Middelburg Medisch Hulst
3741 Ontwikkelingen Kernpatronen Zeeland 1971-1993 Thissen, F. 1994 Inst. Sociale Geografie UvA Sociaal, Geografisch
3889 Ontwikkelingsprogramma Stedelijke Vernieuwing Tijdvak 2000-2005 anoniem 2000 Gemeente Terneuzen Terneuzen planologie
2825 Ontworsteld land Kok, G.A. de, e.a. 1960 G.W. den Boer Middelburg
2917 Onze Folklore Het jaar rond van der Molen, S.J. 1980 Elsevier Focus Amsterdam
2754 Onze klederdrachten Nieuwhoff, Constance 1982 Zomer & Keuning Ede handwerken
2993 Onze Landbouw Diepenhorst, P.A. 1933 J.H. Kok nv Kampen
4135 Onze Reinaert op het Spoor Goossenaerts, J. 1959 Vereeniging voor Wetenschap Sint-Amandsberg Reinaert
3938 Onze stad, kindermusical 4 en 18 juni 1980 Verpaalen-Bessaguet, S. en J. Vergouwen-De Caluwé 1980 Kunstzinnige Vorming Hulst Hulst musical, herdenking
1019 Onze tijd. Merkwaardige gebeurtenissen onzer dagen, op het gebied van Staatkunde, Geschiedenis, Land- en Volkenkunde, Kunsten, Wetenschappen, Nijverheid enz. Mitsgaders levens- en karakterschetsen van vermaarde tijdgenooten. Samengesteld door eene Vereeni 1854 Amsterdam
2530 Onze vaderlandse geschiedenis Jansma, Klaas e.a. (red.) 1987 Inter-Combi van Seijen Leeuwarden
2959 Onze Volkskunst Haan, Tjaard de 1979 Elsevier Amsterdam bijgeloof wagens scheepvaart wooncultuur volksmuziek
2774 Oog in oog met Zeeland Peters, Christ 1993 Van Geyt Productions Hulst
1694 Oome-Oomen-Oomens-Oomes deel 1 Knipscheer, Corn. J. 1984 Lamswaarde Deel 1 Genealogie en wetenswaardigheden 1
1695 Oome-Oomen-Oomens-Oomes deel 2 Knipscheer, Corn. J. 1984 Lamswaarde Deel 2 Wetenswaardigheden 2 en Namenregister
692 Oorkondenboek der stad Gent (Gentsche stads- en baljuwrekeningen 1280-1336) 1 Vuylsteke, J. 1900 drukkerij F. Meyer-van Loo Gent rekeningen
691 Oorkondenboek der stad Gent (Gentsche stads- en baljuwrekeningen 1280-1336) 2 Vuylsteke, J. 1900 F. Meyer-Van Loo Gent rekeningen
174 Oorkondenboek van het hospitaal der H. Maagd en der H. Drievuldigheid te Zaamslag 1338 - 1596 Mul. A. de 1932 OHK Hulst hospitaal zaamslag
506 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301 Muller, S., A.C. Bierman, K. Heeringa 1921 Utrecht
887 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301, d. 1 Muller, S. Fzn. en A.C. Bonman 1925 Utrecht
888 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301, d. 2 Heeringa, K. 1940 's-Gravenhage
132 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301. Uiittrecksel Muller. S.. A.C. Bouman en K. Heeringa 1921
4191 Oorkondenboek van Utrecht Deel 2 Heeringa K. Dr. 1940 Rijksuitgeverij 's-Gravenhage
70 Oorlog 1944 West-Zeeuws -Vlaanderen. De gewone mens in beeld Vooren, G. van 1994 Van Geyt Ljubljana
1708 Oorlog in de Middeleeuwen Brand, A.J. de 1989 Verloren Hilversum
3608 Oorlog in het land van Cadzand in 1604 een stripverhaal van Floris Balthasar Bauwens, A.R. e.a. 2004 Heemk. Kring WZVl
3614 Oorlog in het land van Cadzand. Vries-Balhuizen de 1947 Firma A.J. Broswijk Oostburg dagboek
4238 Oorlogsgasten Vluchtelingen en krijgsgevangenen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog de Roodt, E. 2000 Europese Bibliotheek Zaltbommel 1914 - 1918
1447 Oorlogsjaren te Hulst 1939-1945 Lampo, P. 2009 Lootens Publ. Hulst Hulst, jeugdherinnering, oorlog
103 Oost Zeeuwsch-Vlaanderen nu en toen Vries. J. de 1973 Van Aken
2232 Oost Zeeuwsch-Vlaanderen oost 1966 Middelburg
272 Oost-Oudburg 0 De Heemkundige Kring De Oost-Oudburg Sint-Amandsberg
1556 Oost-Vlaams en Zeeuws-Vlaams etymologisch woordenboek. De herkomst van de Oost- en Zeeuws-Vlaamse woorden Debrabandere, F. 2005 L.J. Veen Amsterdam/Antwerpen etymologie, Vlaanderen
2258 oost-zeeuwsch-vlaanderen natuurlijk Bogers, J.L. e.a. 1976 Vogelw. De Steltkluut OZVl Terneuzen natuurhistorie
3604 Oostburg als woonplaats Aalbrechtse, M.A. 1931 Gemeente Oostburg Oostburg Oostburg
3716 Oostburg in doorsnee Antonisse, Rinus 1974 Gemeente Oostburg Oostburg gemeente toerisme oostburg
2895 Oosterschelde gouden rand van de zee Educ. Werkgroep "Oosterschelde" e.a. 1975 Educ. Werkgroep Oosterschelde Yerseke
3743 Oosterschelde gouden rand van de zee lesbrief Leeuwen van, C. 1975 Ed. Werkgroep Oosterschelde Yerseke
3610 Oosterschelde open/dicht 0 Stichting Dijkverhoging Oostersch. Baarn
2821 OOSTERSCHELDE. het leven in en om het water Wolff, Wim & Jankees Post 1979 A.W. Sijthoff Alphen ad Rijn
3337 Oosterscheldebrug 1964 Provinciale Waterstaat Middelburg oosterscheldebrug zeeland technisch
2831 Op 't gemakske. Kauterse vertelsels Blommaert, Julien 2007 Uitg. Van de Berg Almere/Enschede kauter nieuw-namen camiel
208 Op 't hof. Boerderijen en boerenerven in Zeeland. Smallegange, Gerard, Tom Meijer 2001 De Koperen Tuin Goes boerderij
1771 op 't Oekje. Luctor (pseudoniem A.Wissel) 1980 Terneuzen vertellingen zaamslag regio
2789 Op de grens van zout en zoet van de Kam, Jan & Wim Wolff 1972 Ploegsma AmsterdaM
1942 Op de ponteneur ; krantenstukjes PZC Dierx-Harms, Janneke 0 Jac. Duerinck-Krachten Kloosterzande PZC krantenstukjes
1932 Op en neer, heen en weer. Zeeuwse veerdiensen tussen toen en straks Cats, Jacques (samensteller) 1993 Den Boer / De Ruiter Vlissingen veerdiensten
3562 Op herhaling. De Koninklijke Landmacht en haar reservisten 1945-2006 Jong, Michiel de & Jan Hoffenaar 2006 Boom Amsterdam
1449 Op marrode. Korte verhalen uit het Land van Hulst Steijns, Ed 2009 Van den Berg Almere/Enschede Dialect, Hulst
227 Op Molenpad in Zeeland-Noord, Tholen en Sint Philipsland, Schouwen-Duivenland, Walcheren. Ouweneel , Hans , m.m.v. E. Haak... 2000 Hanova Media Productions Noordhoek
185 Op Molenpad in Zeeland-Zuid. Noord-Beveland, Zuid-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen. Ouweneel, Hans, I. J. Herman, A. A. Vonk 2001 Hanova Media Productions Noordhoek
3509 Op Stoom! Industrieel erfgoed in Zeeland (1850-1970) Franken, Toon 2004 Provincie Zeeland Middelburg
2551 Op weg naar de tachtig jaar oorlog Woltjer, J.J. 2011 Balans Amersfoort
2989 Op weg naar tachtig jaar oorlog. Het verhaal van de eeuw waarin ons land ontstond Woltjer, J.J. 2011 Uitgeverij balans tachtigjarige oorlog
2785 Op weg naar verbetering. De kaderrichtlijn Water in het Scheldestroomgebied Projectbureau Kaderrichtlijn Water Schelde 2008 Provincie Zeeland Middelburg waterschap
2546 op zoek naar de eerste mens Wendt, Herbert 1963 W. de Haan N.V. e.a. Zeist antropologie
2861 Op zoek naar het alledaagse vaderland Manning, A.F. 1975 uitgeverij Contact Amsterdam Vaderland, Nederland, Geschiedenis
2489 Opening expositie K-Euregio Galerie Esprit Clinge (gedichten) 0 Goes gedicht
866 Opera Diplomatica et Historica, inquibus...etc. Editio secunda, auctior et correctior, Joannes Franciscus Foppens, Bruxellensis, S.T.L. etcOp. Miraeus, Aubertus 1735 Bruxelles
865 Opera Diplomatica et Historica, inquibus...etc. Editio secunda, dl.1 auctior et correctior, Joannes Franciscus Foppens, Bruxellensis, S.T.L. etcOp. 1733 Bruxelles Deel 1
864 Opera Diplomatica et Historica, inquibus...etc. Editio secunda, dl.2 auctior et correctior, Joannes Franciscus Foppens, Bruxellensis, S.T.L. etcOp. Miraeus, Aubertus 1723 Bruxelles
3297 Operatie Noach. De hulpverlening door de Koninklijke marine en de Watersnoodramp van 1953 van Vliet, Adri P. & Willem J.J. Geneste 2003 Inst. Voor Maritieme Historie Den haag watersnood noach operatie
183 Opgravingen in de oude stad van Axel (Steentijd. Romeinse tijd. Middeleeuwen) Trimpe Burger. J.A. 1967 Walburg Pers
2406 Opstand en pacificatie in de Lage landen VZW Pacificatie van Gent (samenst) 1976 VZW Pacificatie van Gent Gent Pacificatie, Gent
2630 Opvoering van het prinselijk Parma-Spel Hondt, Marc d' 1950 gemeente Kemzeke Kemzeke
3524 oranje en zeeland. Fotoreportage bezoek H.M. Kiningin Juliana en ZKH Prins Bernhard aan Zeeland 1950 1950 Gebr. Siepman Goes fotoreportage bezoek Koningin Juliana en Prins Bernard
338 Ordonnantie en Reglement wegens het Plaatzen van de Brandspuyt en het Blusch-Gereedschap Der Stadt Hulst 1732 Leiden
337 Ordonnantien en Reglementen voor de Mart en Beurt-Schippers, als mede Stadts Voer-luyden, en Arbeyder binnen de Stadt van Hulst Michiel de Goesin 1752 't Groen Cruys Gent ordonnantien reglementen
1214 Oscar Jespers, beeldhouwwerk, tekeningen. 1977
1873 Ossenisse: Bij de konijnen af! Hofwijk, J.W. (pseud. Willy Kint) 2007 Gopher/Bruna Amsterdam
3256 Ostens voe begunners en angespoelde Desnerck, Roland e.a. 2012 Zorro uitgeverij Damme Oostende
1972 Osttruppen in westelijk Nederland. Sovjetmilitairen en Panjepaardjes in Zeeland 1943 -1944 Houterman, J.N. 1993 J.N. Houterman Middelburg Tweede Wereldoorlog
2007 Ottogracht, ja of nee? Stuij P.W. 0
163 Oud Terneuzen vanuit de lucht Hamelink. E.. sel. en tekst. Foto 1996 Slingenberg
273 Oud Wachtebeke 0
3736 Oude Kerktorens in Nederland Molendijk, Leen 0 Internationale Kunstreproducties Groningen kerktorens
3153 Oude liedjes van toen Rooyen, P. (samenst.) 0 Pitman Goes liedjes Nederland
3735 Oude Raadhuizen in Nederland Aaldriks, J. 0 Internationale Kunstreproducties Groningen aquarellen
4231 oude rechtsbronnen 0
893 Oude rechtsbronnen der stad Breda Bezemer, Mr. W. 1892 Mr. W. Bezemer 's-Gravenhage
4229 Oude vaderlandsche rechtsbronnen- het rechtsboek van Den Briel , beschreven in vijf tractaten eerste reeks No. 1 Matthijssen , Jan 1880 Fruin en Pols rechtsboek Den Briel
4230 Oude vaderlandsche rechtsbronnen- Oude rechtsbronnen der stad Breda , eerste reeks No. 14 Bezemer, W 1892 Bezemer, W Gemeentearchief Rotterdam rechtsbronnen Breda
1918 Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" 1929
15 Oudste rekening der kerk van Hulst. 1 oktober 1409 - 30 september 1410 Caland. F. 1882 Altorffer Middelburg Hulst, basiliek, rekening, geschiedenis
3624 Over Barre, Kirre, Koppe en al die andere … Een terugblik op 75 jaar VV Breskens Meijaard, Frans 1995 Voetbalver. Breskens Breskens Voetbal 75 jaar
1064 Over Beatrijs. III De bronnen der Nederlandsche Beatrijs Stracke, D.A. S.J. 1927
1063 Over Beatrijs.II De interpolaties der Beatrijs Stracke, D.A. S.J. 1926
1065 Over Beatrijs.IV.Hoe oud is onze Beatrijs? Stracke, D.A. S.J. 1927
562 Over de aloude Zuidelijke grens van Zeeland Callenfels, H.A. 0
11 Over de basiliek van de H. Willibrordus te Hulst en haar torens Brand, K.J.J.. samenst. 1994 K.J.J. Brand Hulst Hulst, basiliek
546 Over de bestuurlijke en historisch-geografische ontwikkeling van Zeeuws-Vlaanderen Brand, K.J.J. 1983 Hulst
1760 Over de geschiedenis van de kerken in Zeeuwsch-Vlaanderen. Teksten van de in het Streekmuseum Brand, K.J.J. en W.J.P. Brand 1986 kerken zeeuws-vlaanderen
1048 Over De Vos Reinaert door Willem (die Madoc maakte) gevolgd door Reinaerts geschiedenis, waarin zijn latere lotgevallen zijn opgetekend 1979 Utrecht/Antwerpen
4122 Over De Vos Reinaert door Willem (die Madoc maakte) gevolgd door Reinaerts geschiedenis, waarin zijn latere lotgevallen zijn opgetekend 1979 Het Spectrum B.V. Utrecht Reinaert
3166 Over Gent Hendryckx, Michiel e.a. 1982 Stad Gent Gent
358 Over het ontstaan en de eerste stedelijke rechten van Hulst Brand, W.J.P. 1980 Streekmuseum De Vier Ambachten HULST Hulst, geschiedenis
543 Over het ontstaan en de ontwikkeling van de Hont of Westerschelde Brand, K.J.J. 1983 Zeeuws Tijdschirft Middelburg westerschelde, geschiedenis
2264 Over het ontstaan van de fortificaties in Oost Zeeuws Vlaanderen en aangrenzend gebied Brand, K.J.J. 1981 Zeeuws Tijdschrift nr 1 Middelburg fortificaties, Zeeuws-Vlaanderen
518 Over het ontstaan van het Oost Zeeuws-Vlaamse polderland Brand, K.J.J. 1978 Zeeuws Tijdschrift Middelburg polders
4021 Overdruk uit het "Tijdschrift voor taal en letteren" Gielen. Jos. J. 0 Henri Bergmans & Cie Tilburg Een bewust vlaming
885 Overijsselse Plakkatenlijst. Lijst der rechtsvoorschriften vastgesteld voor de provincie Overijssel gedurende het tijdvak 1528-181, met inleidende aantekeningen omtrent de voor de rechtsgeschiedenis van Overijssel belangrijke oorkonden uit het middeleeuws Fockema, Andreus, Mr. S.J. en Mr. W. Downer 1961 Utrecht
3302 Overzetveren in Nederland van Dam, Arend e.a. 1992 Vrienden vd voetveren Ridderkerk voetveren heel nederland
579 Overzetveren in Zeeland. Zevenhonderd jaar vervoer te water. Historische en rechtskundige beschouwingen met enige illustraties Sandberg, G.F. 1970 Middelburg
2251 Overzicht van de aardrijkskunde, de vaderlandse bijbelse en kerkelijke geschiedenis voor de lagere school en scholen voor U.L.O. Willemsen, Joh.E. 1937 L.C.G. malmberg "s-Hertogenbosch aardrijkskunde, geschiedenis
2186 Overzicht van de eigenaren behorende bij de kaart van het dorp Kloosterzande anno 1832 anoniem 2004 Gemeente-archief Hulst
617 Pachtcontract I. Proeve van een Program voor den RK. Boerenbond van Zeeuwsch-Vlaanderen O.D. uitgegeven ten bate van het Hoofdbestuur van dezen Bond, met voorwoord van Kapelaan TH. Buisrogge te Zundert Dalsum, H.A. van 1904 Hulst
4172 Pade crom ende Menichfoude Dijk, van H. en Wackers, P. 1999 Verloren Hilversum
3981 Paleografische kaarten Zeeland Holoceen Rijks Geologische Dienst RGD 1996 Rijks Geologische Dienst RGD Haarlem Zeeland kaart Holoceen
1068 Paléographie des Chartes et des Manuscripts du XI-me au XVII-me siècle Chassant, Alph. 1876 Auguste Aubry paleografie Charters Manuscripten
3351 Parade der mannenbroeders Kaam van, Ben 1964 N.V. Gebr. Zomer&Keunings Uitg Wageningen protestantisme
461 Paraphrases in omnes psalmos Davidicos Jansenius, Cornelius 1569 Leuven psalmen-psalmvertaling-bijbeluitleg-Hebreeuws
3178 Parenteel van Cornelis (Maju) Mahu Maas-Klerks, Paul & Elly 2009 Mahu
3943 Parochie Boschkapelle 1925-1995 anoniem 1995 Hontenisse 300 jaar bestaan parochie Boschkapelle 1695-1995
3082 Parochie bundel voor de Nederlandse Kerkprovincie 0 Stichting nv Gooi En Sticht Hilversum kerkelijke liederen
3633 Parochie Hoofdplaat 1795 - 1995 Verstraeten, Johan & Georges van Vooren 1995 Kerkbestuur Hoofdplaat parochie hoofdplaat
2205 Parochie van H. maria Hemelvaart Sas van Gent 1632-1982 anoniem 1982 Parochiebestuur Sas van Gent
1985 Parochies en Hervormde Gemeenten in het land van Hulst, 1645-1988. Prinsen A. en de Bakker J. 2008 Gemeentearchief Hulst
3366 Paspoort voor de Delta Graftdijk, Klaas 1959 Shell Verkoopmij s-Gravenhage waterwerken

Pagina 20 van 28 Resultaten 2851 - 3000 van 4092