Background Image

Bibliotheek

Boeken worden niet uitgeleend maar zijn alleen ter inzage in het Gemeentearchief van Hulst.
Resultaten per pagina:

Pagina 7 van 32 Resultaten 901 - 1050 van 4798

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
926 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
3230 B292 Bijbel Arend Dieleman diverse 1931 J.H. de Bussy Amsterdam
671 B263 Geschied- en redenkunstig gedenkschrift van Nederlands Herstelling in den Jare 1813 Palm, J.H. van der 1816 Hengst P. den en Zoon Amsterdam
3488 B276 Burgerschap en burgerzin Rengelink, J.W. & I. Mug 0 Dico Amsterdam
2210 B088 Geschiedenis van de Nederlandse stam deel 3 Geyl, P. 1962 Werelbibliotheek Amsterdam
1955 Werken met Zeeuwse bronnen. Tekst en uitleg bij het lezen van archiefstukken Hollestelle, L.M., A.P. de Klerk, H.Uil. A. van Waarden-Koets 1998 Amsterdam
934 B142 Handboek der geschiedenis van het Vaderland dl.1 Groen van Prinsterer, G. 1852 Höveker, H. Amsterdam
935 B135 Handboek der geschiedenis van het Vaderland dl.2 Groen van Prinsterer, G. 1852 Amsterdam
1705 Jubileumveiling bij het 100-jarig bestaan van Jacques Schelman Veilingen 1980 Amsterdam
4010 B044 De duizend levens van Willy & Cobi Verdurmen Willy René 1968 De Arbeiderspers Amsterdam
1963 B114 1953 - De Storm Launspach, R. 2009 Bezige Bij Amsterdam
4012 B044 De boer zonder god Eeekhout, Jan, H. 1933 U.M. Holland Amsterdam Amsterdam
1965 B109 De vliedbergen in het kustgebied van Vlaanderen, Zeeland en Zuid Holland Klerk, A.P. de 1969 Rijksdienst Oudheidkundig Onderzoek Amsterdam
3501 B018 Zeeland. Landelijk Nederland in kaart deel 10 redactieteam 1996 Buijten & Schipperheijn Amsterdam
1712 B166 Wetboek Napoleon Allart, J. 1810 Johannes Allart Amsterdam
2736 B236 De knagende worm. Uit de papieren van Jacobus Nachtegaal Faro, Isaac 1964 Em. Querido's Uitgeverij nv Amsterdam
4017 B019 Mededelingen van de vereniging voor naamkunde te Leuven en ....Amsterdam Wijer, van de , H.J. e.a 1968 Bureau voor naamkunde Amsterdam
3506 B259 De Westerschelde. Erfdeel van het Zeeuwse Landschap diverse 1967 Contactcom. Nat. En Landsch. Bes. Amsterdam
2740 B201 Gids voor historisch onderzoek in Zeeland Meijer, A.C. e.a. (red.) 1991 Schiphouwer en Brinkman Amsterdam
2997 B053 Winston Churchill als Kolonel Warden 1 van Ginkel, J. 0 Elsevier Pockets Amsterdam
2998 B053 Winston Churchill als Kolonel Warden 2 van Ginkel, J. 1964 Elsevier Pockets Amsterdam
2231 B174 Rapport over de vraagstukken van het verkeer van midden en oost zeeuwsch-vlaandern met overig Nederland anoniem 0 St. voor Economisch Onderzoek der Univ van Amsterdam Amsterdam
4282 B145 Geschiedenis van Vlaanderen deel I Roosbroeck, R. 1936 Uitgeversmaatschappij Joost van den Vondel Amsterdam
4284 B145 Geschiedenis van Vlaanderen deel II Roosbroeck, R. (red.) 1937 uitgeversmaatschappij Joost van den Vondel Amsterdam
3005 B239 Landbouw Maltha, Ir. D.J. e.a. 1946 Contact Amsterdam
4029 B001 Middelnederlands lexicon Pijnenburg W.J.J. , Schoonheim T.H. 1997 Schipbouwer en Brinkman Amsterdam
4285 B153 Geschiedenis van Vlaanderen dl. 3 Roosbroeck, R. 1938 Joost van den Vondel Amsterdam
3006 B300 Rundvee Maliepaard, C.H.J. e.a. (red.) 1948 uitg. Contact Amsterdam
1727 B149 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. byvoegzels H-Z Kok, Jacobus 1799 J. Allart Amsterdam
4287 B134 Beeldhouwkunst van deze eeuw dl.9 Hammacher, A.M. 1955 Contact Amsterdam
2752 B182 Een broeinest van anarchie. Arbeiders, arbeidersbeweging en maatschappelijke ontwikkeling. Vlissingen 1875 - 2929 (1940) dl 1 Altena, Bert 1989 Bert Altena Amsterdam
4544 B269 Nationale Zangbundel voor Roomsch Nederland tweede bundel diverse 1912 R.K. Boekcentrale Amsterdam
2241 B247 De Antieke beschavingen in hoofdlijnen Croon, J.H. & A.R.A. van Aken 1981 Elsevier Amsterdam
2753 B053 Luchtgevaar. Luchtaanvallen op Nederland 1940 1945 Korthals Altes, A. 1984 Sijthoff Amsterdam
4289 B148 Het Vlaamse Landschap Land en Volk Decorte Bert et al. 1951 Contact Amsterdam en Antwerpen Amsterdam
4290 De Vlaamse Steden Lode Baekelmans e.a. 1948 Contact Amsterdam en Antwerpen Amsterdam
4546 B274 Monnaies - Médailles Livres Wigersma, S. Hzn 1913 Muller, Frederik Amsterdam
3523 B287 Een Zeeuwse volkskundige enquete uit 1860 Meertens, P.J. 1961 Noord-Hollandsche. Uitgevers Maatschappij Amsterdam
2757 B311 Rampen, rellen, gijzelingen. Crisisbesluitvorming in Nederland Rosenthal, U. 1984 De Bataafse Leeuw Amsterdam
2246 B049 De ramp anoniem 1953 Ver. Ter bevordering van de belangen der boekhandels Amsterdam
2249 B299 Zeeuws Vaanderen. "Achterhoek aan den overkant" Vries, Theo de 1958 AO-reeks 718 / Stichting IVIO Amsterdam
1746 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. 11a: Nederlands-Indië. dl 1 + dl 2 Jong, L. de 1984 NIOD Amsterdam
1747 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. 11b: Nederlands-Indië. dl 1 + dl 2 Jong, L. de 1985 NIOD Amsterdam
4051 B203 Aurora Jaarboekjen voor 1867 Laarman J.H. 1867 J.H.Laarman Amsterdam
1748 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. 11c: Nederlands-Indië. dl 1 + dl 2 Jong, L. de 1986 NIOD Amsterdam
3797 B167 Zeeuwse Delta. Land van overkanten Monch, Diederik 1995 Buijten & Schipperheijn Amsterdam
4309 B150 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. byvoegzels C-G Kok, Jacobus 1768 J. Allart Amsterdam
3286 B305 150 reddingjaren Gooijer, A.C. de 1974 KNZRRM & KZHMRD Amsterdam
4310 B150 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. byvoegzels A-B Kok, Jacobus 1797 J. Allart Amsterdam
4311 B151 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. Zuil-Zyp deel 35 Kok, Jacobus 1796 J. Allart Amsterdam
4823 B327 Kennis der Natuur voor de lagere school deel II Overtoom, J. 1929 Versuys, W. Amsterdam
2776 B183 Klederdrachten. Een reis langs de levende streekdrachten van Nederland Nieuwhoff, Constance e.a. 1976 Contact Amsterdam
4312 B151 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. Y-Z deel 34 Kok, Jacobus 1795 J. Allart Amsterdam
4313 B151 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. W-Y deel 33 Kok, Jacobus 1795 J. Allart Amsterdam
5081 B352 De Middelburgsche Avanturier of het leven van een burger persoon Esveldt, Steven van 1760 onbekend Amsterdam
2522 B093 Kroniek van Nederland Aarsbergen, A. e.a. 1987 Agon Elsevier Amsterdam
4314 B151 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. W deel 32 Kok, Jacobus 1794 J. Allart Amsterdam
2523 B102 Kroniek van de 20ste eeuw Aarsbergen, A. e.a. 1985 Elsevier Amsterdam
3291 B242 Aangemunt en nagemunt Porteous, John 1968 Meulenhoff Amsterdam
4315 B155 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. W deel 31 Kok, Jacobus 1794 J. Allart Amsterdam
2012 B145 De abdijschuur van Ter Doest Janse, H. 1964 Koninklijke Nederlandsche Oudheidkundige bond Amsterdam
2780 B300 Landleven. Het boerenbestaan van toen Joode, Ton de 1981 Elsevier Amsterdam
4316 B155 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. V-W deel 30 Kok, Jacobus 1793 J. Allart Amsterdam
4317 B155 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. T-V deel 29 Kok, Jacobus 1793 J. Allart Amsterdam
4318 B137 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. S-T deel 28 Kok, Jacobus 1792 J. Allart Amsterdam
5086 B350 Kennis der natuur voor de Lagere School. Eerste deeltje Overtoom J. 1929 W. Versluys uitgeversmij. Amsterdam
4319 B149 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. R-S deel 27 Kok, Jacobus 1792 J. Allart Amsterdam
2528 B273 Encyclopedie van het Christendom. Protestants deel Monnich, C.W. (hoofdred.) 1955 Elsevier Amsterdam
3552 B195 Nederland wat ben je nog mooi Haan, TJ.W.R. de, e.a.(samenst.) 1974 Tirion Amsterdam
4320 B149 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. R-S deel 26 Kok, Jacobus 1792 J. Allart Amsterdam
5088 B350 Kennis der natuur voor de Lagere School. Derde deeltje Overtoom J. 1932 W. Versluys uitgeversmij. Amsterdam
4321 B149 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. P-R deel 25 Kok, Jacobus 1791 J. Allart Amsterdam
2786 Veen-Vis-Zout Kraker de, A.M.J./Borger, G.J. red 2007 PrintPartners Ipskamp B.V. Amsterdam
4322 B149 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. P-R deel 24 Kok, Jacobus 1791 J. Allart Amsterdam
2787 B110 Dromen over Zeeland Bouma, Hans & Wim Riemans 1976 Unieboek bv Amsterdam
4323 B149 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaatsen en pourtraitten. M-P deel 23 Kok, Jacobus 1790 J. Allart Amsterdam
4324 B143 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. AA-AD deel 1 Kok, Jacobus 1785 J. Allart Amsterdam
2789 B094 Op de grens van zout en zoet van de Kam, Jan & Wim Wolff 1972 Ploegsma AmsterdaM
3557 B187 Langs oude en nieuwe wegen Besselaar, Herman 1980 Kosmos Amsterdam
4325 B143 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. AE-AL deel 2 Kok, Jacobus 1785 J. Allart Amsterdam
5093 B352 Mobilisatie in Nederland en Belgie 1870 - 1914 - 1939 Klinkert, W. et al. 1991 De Bataafsche Leeuw Amsterdam
2790 De kroon op het deltaplan. Stormvloedkering oosterschelde Antonisse, Rinus 1985 Elsevier Amsterdam
3814 B300 Blof Boek Jakobsen, Pascal e.a. 2002 Nijgh & van Ditmar Amsterdam
4326 B139 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. AM deel 3 Kok, Jacobus 1786 J. Allart Amsterdam
1511 B050 Nieuwe Geographische Nederlandsche Reise- en Zak-atlas divers 1773 Jan Christiaan Sepp Amsterdam
3559 B233 Kijk op kerken Monnich, C.W. 1979 Elsevier Amsterdam
4071 B033 De Grenzen van Nederland Vrankrijker, A.C.J. 1946 Contact Amsterdam
4327 B151 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. AN- AZ deel 4 Kok, Jacobus 1786 J. Allart Amsterdam
1000 B029 Vijftig Nederlandse Sprookjes Sinninghe, J.R.W. 1942 Elsevier Amsterdam
4328 B151 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. BAA- BE deel 5 Kok, Jacobus 1786 J. Allart Amsterdam
2537 B115 Atlas van Nederland in het Holoceen Bazelmans, Jos e.a. (red.) 2014 Prometheus Amsterdam
4329 B141 Vaderlandsch Woordenboek; met kaarten, plaaten en pourtraitten. BE-BL deel 6 Kok, Jacobus 1787 J. Allart Amsterdam
3562 B305 Op herhaling. De Koninklijke Landmacht en haar reservisten 1945-2006 Jong, Michiel de & Jan Hoffenaar 2006 Boom Amsterdam
4330 B141 vaderlandsch woordenboek elfde deel (DA-DIO)Met kaarten,plaatsen en Pourtraiten Jacobus Kok 1788 Johannes Allart Amsterdam
3563 B316 Toeren door Zeeland Krook, Hans 0 L.J. Veen's uitgeversmij Amsterdam
4331 B141 Vaderlandsch Woordenboek; met kaarten, plaaten en pourtraitten. BO-BO deel 7 Kok, Jacobus 1787 J. Allart Amsterdam
4332 B141 Vaderlandsch Woordenboek; met kaarten, plaaten en pourtraitten. BRA-BYS deel 8 Kok, Jacobus 1787 J. Allart Amsterdam
237 B108 Des graven stroom Meijers, E. M. 1940 N. V. Noord-Hollandsche uitgevers maatschappij Amsterdam
3565 B310 Maatstaf 4/5 Zeeland Ros, Martin & Gerrit Komrij (red.) 1970 arbeiderspers Amsterdam
3821 B361 Zeeuwsche dialectproblemen Meertens, P.J. e.a. 1944 Ned. Akademie van Wetenschappen Amsterdam
4077 B035 Coins and Medals anoniem 1980 Jacques Schulman B.V. Amsterdam
4333 B141 Vaderlandsch Woordenboek;met kaarten, plaaten en pourtraitten. CLA-CLU deel 9 Kok, Jacobus 1788 J. Allart Amsterdam
4334 B141 Vaderlandsch Woordenboek;met kaarten, plaaten en pourtraitten. COB-CYS deel 10 Kok, Jacobus 1788 J. Allart Amsterdam
4590 B286 Juf, die slak z'n pet staat scheef Hoving, H. 1969 Arbeiderspers Amsterdam
4335 B147 Vaderlandsch woordenboek; 12e deel ( DIR-DOZ) Jacobus Kok 1789 Johannes Allart Amsterdam
3312 B308 Natuurgeweld in de Nederlanden Fallaux, Emile e.a. 1974 Reader's Digest Amsterdam
4336 B147 Vaderlandsch woordenboek;13e deel (DR-EN)met kaarten,plaatsen en pourtraiten Jacobus Kok 1785 Johannes Allart Amsterdam
4592 B285 Kris Kras Kerstboek Ilona Fennema (samenst.) 0 Kris Kras uitgeversmaatschappij NV Amsterdam
2801 B103 Kijk op het groene Zeeland Dijkhuizen, Sietzo & Kees Scherer 1983 Elsevier Amsterdam
4337 B147 Vaderlandsch Woordenboek;met kaarten, plaaten en pourtraitten. FRE-FY deel 16 Kok, Jacobus 1786 J. Allart Amsterdam
3570 B287 Kunstreisboek voor Nederland. Zeeland Rijkscomm. Monumentenbeschrijving 0 P.N. Van Kampen & Zoon Amsterdam
4338 B147 Vaderlandsch Woordenboek;met kaarten, plaaten en pourtraitten. GA- GEY deel 17 Kok, Jacobus 1787 J. Allart Amsterdam
4339 B155 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. GH-GYZ deel 18 Kok, Jacobus 1788 J. Allart Amsterdam
2804 B181 Waterstaatswerken verkend Constant, Jac. G. (red.) 0 Pampus associates Amsterdam
4340 B153 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. HAA-HAAR deel 19 Kok, Jacobus 1788 J. Allart Amsterdam
4341 B147 vaderlandsch woordenboek;14edeel (EP-EZ)Met kaarten,plaatsen en Pourtraiten Jacobus Kok 1885 Jacobus de Kok Amsterdam
4597 B286 Katholieke Pedagogiek De Opvoeders 1 Rombouts, Fr. S. 1936 RK Boek-Centrale Amsterdam
1526 De stad Bergen op Zoom in verleden en heden Levelt, H. 1924 Amsterdam
4342 B153 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. HAA-HOL deel 20 Kok, Jacobus 1789 J. Allart Amsterdam
4343 B146 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. H-K deel 21 Kok, Jacobus 1789 J. Allart Amsterdam
4088 B339 De Katholieke Encyclopaedie Derde Deel Brandsma, Prof.Dr. T. 1933 Uitgeversmij Joost v.d. Vondel Amsterdam
4344 B146 Vaderlandsch Woordenboek, met kaarten, plaaten en pourtraitten. K-M deel 22 Kok, Jacobus 1790 J. Allart Amsterdam
1017 A1 Geschiedenis van Engelandt, Schotlandt en Ierlandt; Met een kort begrip der aanmerkelijkste zaken, in andere Ryken en Staten voorgevallen. enz. Twede deel Larrey, De 1728 Amsterdam
4089 B363 De katholieke Encyclopaedie Zesde Deel 1934 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4345 B147 Vaderlandsch woordenboek;15e deel ( FAA-FRA) Met Kaarten,plaatsen en pourtraiten Jacobus Kok 1886 Johannes Allart Amsterdam
1018 A1 Geschiedenis van Engelandt, Schotlandt en Ierlandt; Met een kort begrip der aanmerkelijkste zaken, in andere Ryken en Staten voorgevallen. enz.\ Vierde deel Larrey, De 1730 Amsterdam
4090 B339 De Katholieke Encyclopaedie Vierde Deel Brandsma, Prof.Dr. T. 1933 Uitgeversmij. Joost v.d. Vondel Amsterdam
1019 Onze tijd. Merkwaardige gebeurtenissen onzer dagen, op het gebied van Staatkunde, Geschiedenis, Land- en Volkenkunde, Kunsten, Wetenschappen, Nijverheid enz. Mitsgaders levens- en karakterschetsen van vermaarde tijdgenooten. Samengesteld door eene Vereeni 1854 Amsterdam
4091 B339 De katholieke Encyclopaedie Vijfde Deel Brandsma, Prof.Dr. T. 1934 Uitgeversmij. Joost v.d. Vondel Amsterdam
1532 Vuile handen Voskuil, J.J. 2004 Van Oorschot Amsterdam
2556 B301 Kalenderworm en Kralenpost Wickler, W. e.a. 2002 Veen Magazines Amsterdam
4092 B339 De katholieke Encyclopaedie Zevende Deel Brandsma, Prof.Dr. T. 1934 Uitgeversmij. Joost v.d. Vondel Amsterdam
4093 B337 De Katholieke Encyclopaedie Tiende Deel Titus Brandsma 1935 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4094 B338 De katholieke Encyclopaedie Achtste Deel onbekend 1934 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4095 B220 De Katholieke Encyclopaedie Elfde Deel Titus Brandsma 1935 Joost v.d. Vondel Amsterdam
4697 B324 Handwerken Sieffers, Agaath 1951 W. Versluijs Amsterdam - Djakarta
4133 B039 Wapenbroeders Boon, L.P. 2000 De Arbeiders Amsterdam / Antwerpen
4843 B328 Tekenen is een wereldtaal. deel II Greeven, Joh. & W. Jungschleger 1948 W. Versluijs uitgevers maatschappij nv Amsterdam / Batavia
2068 B039 De pels van de vos. Historische achtergronden van de Middeleeuwse Reinaert satire. Wenseleers Luk 1993 Meulenhoff / Kritak Amsterdam / Leuven
4900 B335 Handwerken deel III Sieffers , Agaath 0 Versluys, W. Amsterdam Djakarta
4941 B335 Lichaamsoefeningen voor de lagere school I ( Theorie, oefenstof en lesvoorbeelden ) Bauer J.J. ; Berrevoets J.M. 1955 Versluys, W. Amsterdam Djakarta
4780 B325 Lichaamsoefeningen voor de lagere school IV lesvoorbeelden eerste leerkring Bauer J.J. ; Berrevoets J.M. 1959 Versluys, W. Amsterdam Djakarta
4240 B076 Buiten Schot, Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 Moeiend, Paul 2001 Arbeiderspers Amsterdam-Antwerpen
3575 B271 Mensen in nood van Rijssel, Jan 1959 Kosmos Amsterdam-Antwerpen
1743 B017 Woordenboek der Zeeuwse dialecten. 7e druk Ghijsen, Ha.C.M. Dr. 1974 Van Goor Zonen Amsterdam-Brussel
3972 B236 Tussen Korenvelden en Puinhopen. Onderweg met Artsen zonder Grenzen Milliano, Jacques de 1991 uitgeverij Balans / uitgeverij Lannoo Amsterdam/ Tielt
1556 B311 Oost-Vlaams en Zeeuws-Vlaams etymologisch woordenboek. De herkomst van de Oost- en Zeeuws-Vlaamse woorden Debrabandere, F. 2005 L.J. Veen Amsterdam/Antwerpen
205 B056 De slag om de Oosterschelde Schipper, Paul de 2008 Uitgeverij Atlas Amsterdam/Antwerpen
1533 B271 Het leugenverhaal Kisling & Verhuyck 2007 Arbeiderspers Amsterdam/Antwerpen
4151 B037 Reinaart de Vos Jonckheere, Karel 1881 van Goor jeugdboeken Amsterdam/Brussel

Pagina 7 van 32 Resultaten 901 - 1050 van 4798