Background Image

Bibliotheek

Boeken worden niet uitgeleend maar zijn alleen ter inzage in het Gemeentearchief van Hulst.
Resultaten per pagina:

Pagina 4 van 32 Resultaten 451 - 600 van 4791

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
539 Zeeuwsch-Vlaanderen door historie en volksaard Noord-Nederlandsch gebied Hullu, J. de 1919 's-Gravenhage
810 B123 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 1 Muller, Mr. S. Hzn 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
811 B119 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 2 Muller Hzn, Mr. S. 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Muller Hzn, Mr. S. 's-Gravenhage
812 B119 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 3 Joosting J.G.C. 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
814 B119 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 5 Joosting J.G.C. 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
815 B119 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 6 Joosting J.G.C. 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
816 B119 Bronnen voor de geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl 7 Joosting J.G.C. 1906 Joosting, Mr. G.J.C. en Mr. S. Muller, Hzn 's-Gravenhage
56 B064 Zeeuwsch Vlaanderen door historie en volksaard Noord-Nederlandsch gebied Hullu. J. de 1919 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
824 B254 Rechtsbronnen van den Dom van Utrecht Muller, S., Fzn 1903 Nijhoff, Martinus 's-Gravenhage
1080 De Archieven berustende onder het bestuur der gemeente Arnemuiden Waard, C. de 1925 's-Gravenhage
825 B222 Oude vaderlandsche rechtsbronnen Het rechtsboek van den Dom van Utrecht door Mr. Hugo Wstinc Muller, Mr. S., Fzn 1895 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
570 B137 Het Recht der stad Reimerswaal Fruin, R. 1905 Nijhoff, Martinus 's-Gravenhage
1105 Ons Vorstenhuis door de eeuwen 0 's-Gravenhage
3923 B202 50 jaar CBTB Jubileum uitgave onbekend 1968 Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond 's-Gravenhage
859 B296 Tien Jaren uit den Tachtigjarigen oorlog, 1588-1598 Fruin, R. 1924 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
4191 B027 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301 Deel 2 Heeringa K. Dr. 1940 Rijksuitgeverij 's-Gravenhage
867 B503 Histori der Nederlandsche Vorsten, uit de Huizen van Beijere, Borgonje en oostenrijk; welke sedert de regering van Albert, Graaf van Holland, tot den dood van Keizer Karel den Vijfden, het hooggezag aldaar gevoerd hebben. deel 1 Mieris, Frans van 1732 Pieter de Hondt 's-Gravenhage
869 A Histori der Nederlandsche Vorsten, uit de Huizen van Beijere, Borgonje en Oostenrijk; welke sedert de regering van Albert, Graaf van Holland, tot den dood van Keizer Karel den Vijfden, het hooggezag aldaar gevoerd hebben. deel 3 Mieris, Frans van 1735 Pieter de Hondt 's-Gravenhage
871 B289 De Saksenspiegel in Nederland. Eerste stuk - oudere tekst Geer van Jutphaas, Mr. B.J.L. Baron de 1888 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
872 B275 De Saksenspiegel in Nederland. Tweede stuk-vermeerderde tekst met de glosse. Geer van Jutphaas, Mr. B.J.L. Baron de 1888 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
4714 B321 HANDBOEK der vereeniging van den Heiligen Vincentius van Paulo Onkend 1923 A. L. A. Vorst 's-Gravenhage
886 B222 Het oudste Cartularium van het Sticht Utrecht Muller, Mr. S. Fzn. 1892 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
888 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301, d. 2 Heeringa, K. 1940 's-Gravenhage
889 B005 De Middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht. deel 1 Muller, S. Fz 1885 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
893 Oude rechtsbronnen der stad Breda Bezemer, Mr. W. 1892 Mr. W. Bezemer 's-Gravenhage
894 Het rechtsboek van den Briel, beschreven in vijf tractaten door Jan Matthijssen Fruin, Mr. J.A. en Mr. M.S. Pols 1880 's-Gravenhage
400 B076 België in Nederland, 1914-1919. De vluchtoorden Hontenisse en Uden Verdeyen, R.W.R. 1920 Nijhoff 's-Gravenhage
672 B137 Geschiedenis eener Hollandsche stad in de Middeleeuwen Blok, P.J. 1910 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
673 B133 Geschiedenis eener Hollandsche stad. Eene Hollandsche stad onder de Republiek Blok, P.J. 1916 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
1190 Gids Beeldende Kunst en Bouwkunst in Neder1and Gelder, H.E. van 0 's-Gravenhage
3494 B229 Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der nederlanden . Deel 97. (inquisitie) van der Wiele, Johan 1982 Ned. Hist. Genootschap 's-Gravenhage
1723 B089 Middelnederlandsch Handwoordenboek Verdam, J. 1911 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
3003 B248 Landbouwgeschiedenis van der Poel, J.M.G. e.a. 1960 Hoofdafd. Docum. En publikaties 's-Gravenhage
4795 B327 Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo en hare werkzaamheden in Nederland Vergnes. R.P. 1930 H. Vincentius van Paulo 's-Gravenhage
958 B146 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl.1 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
1726 Dr. L. Grootaerts' en dr. G.G. Kloeke's Systematisch en Alfabetisch Register van Plaatsnamen voor Noord-Nederland, Zuid-Nederland en Fransch-Vlaanderen Pée, W. en P.J. Meertens 1934 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
959 B133 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 2 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
960 B146 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 3 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff, Martinus 's-Gravenhage
961 B146 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 4 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
962 B144 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 5 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
963 B144 Robert Fruin's Verspreide Geschriften dl. 6 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
964 B140 Robert Fruin's Verspreide Geschriften dl. 7 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1903 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
965 B140 Robert Fruin's Verspreide Geschriften dl. 8 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1903 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
966 B133 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 9 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 's-Gravenhage
967 B133 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 10 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 's-Gravenhage
968 B146 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 11 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 's-Gravenhage
5066 B350 LEERBOEK DER DIER- EN PLANTKUNDE ten dienste van het Lager, Middelbaar en Gymnasiaal Onderwijs. Tweede gedeelte. Horn, D en S. de Gast Jz. 1896 Joh. Ykema 's-Gravenhage
972 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
973 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
5069 B350 De perspectie voor de hoofdacte en het natuur- en geheugen-teekenen voor de lagere school. Woude, E. van der 1910 Joh. Ykema 's-Gravenhage
974 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
975 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
976 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
977 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
978 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
979 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
980 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
981 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
982 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
983 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
984 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
985 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
986 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
987 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
988 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
989 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
990 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
991 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 1939-1945 Jong, L. de 1969 's-Gravenhage
3044 B237 De trekpaardenfokkerij in Nederland Labouchere, P.C. 0 onbekend 's-Gravenhage
997 Vorstelijke feesten 1966 's-Gravenhage
4842 B328 Rekenkundige vraagstukken. derde verzameling Bernthem, A. & T. Nijenhuis 1901 Joh. Ykema 's-Gravenhage
4079 B016 Tegen het vertoog over de ongerymdheid ........regtsgeleerdheid en practyck van Mr. Willem Schorer Eenen Jongen practizyn 1777 Mensert, Johannes 'S-Gravenhage
946 B085 Holland's roem in Kunsten en Wetenschappen. Met aantekeningen en bijdragen vierde deel, eerste stuk Collot d'Escury, Hendrik Baron Heer van Heinenoord 1829 Gebroeders van Cleef 's-Gravenhage , Amsterdam
4799 B327 zien, denken, doen en leren. Nederland. Atlas Kloostrerman, J.C. et al. 1953 G.B. van Goor zonen's uitgeversmaatschappij n.v. 's-Gravenhage / Djakarta
945 B085 Holland's roem in Kunsten en Wetenschappen. Met aantekeningen en bijdragen derde deel Collot d'Escury, Hendrik Baron Heer van Heinenoord 1826 Gebroeders van Cleef 's-Gravenhage, Amsterdam,
943 B084 Holland's roem in Kunsten en Wetenschappen. Met aanteekeningen en bijdragen eerste deel Collot d'Escury, Hendrik Baron Heer van Heinenoord 1824 Gebroeders van Cleef 's-Gravenhage/Amsterdam
944 B081 Holland's roem in Kunsten en Wetenschappen. Met aantekeningen en bijdragen tweede deel Collot d'Escury, Hendrik Baron Heer van Heinenoord 1825 Gebroeders van Cleef 's-Gravenhage/Amsterdam
947 B079 Holland's roem in Kunsten en Wetenschappen. Met aantekeningen en bijdragen vierde deel, tweede stuk Collot d'Escury, Hendrik Baron Heer van Heinenoord 1830 Gebroeders van Cleef 's-Gravenhage/Amsterdam
948 B079 Holland's roem in Kunsten en Wetenschappen. Met aantekeningen en bijdragen vijfde deel Collot d'Escury, Hendrik Baron Heer van Heinenoord 1832 Gebroeders van Cleef 's-Gravenhage/Amsterdam
949 B080 Holland's roem in Kunsten en Wetenschappen. Met aantekeningen en bijdragen zesde deel , eerste stuk Collot d'Escury, Hendrik Baron Heer van Heinenoord 1835 Gebroeders van Cleef 's-Gravenhage/Amsterdam
950 B081 Holland's roem in Kunsten en Wetenschappen. Met aantekeningen en bijdragen zesde deel, tweede stuk Collot d'Escury, Hendrik Baron Heer van Heinenoord 1824 Gebroeders van Cleef 's-Gravenhage/Amsterdam
124 B071 De reformatorische beweging te Axel en Hulst (1556-1566) Decavele. J. 1968 Martinus Nijhoff. De Sikkel 's-Gravenhage/Antwerpen
3020 B343 De Hullu's in Nederland. Geslachtsregister over de periode 1697-2005 Hullu, H. de 2005 H. de Hullu 's-Gravenzande
1027 B011 Beknopt Leerboek der Algemene Geschiedenis Commissaris, Aug. C.J. 1939 's-Hertogenbosch
4645 B285 Onderwijzersboek, boeiend rekenen voor de lagere school. Tweede deeltje, voor het eerste leerjaar W.E. Wanders en drs. S. Bohncke 0 L.C.G. Malmberg 's-Hertogenbosch
4915 B334 M.U.L.O.-liturgie in vragen en antwoorden 2e herziene druk Broek van den J.P.H. 1930 L.C.G.Malmberg 's-Hertogenbosch
4939 B357 Boeiend rekenen onderwijzersboek bij het eerste deeltje eerste leerjaar Wanders en Bohnke 0 Malmberg, LCG 's-Hertogenbosch
3931 B290 De Zuid-Bevelandse Familie Rijk 1565-1995 Rijk, J.Th. 1995 J. Rijk 's-Hertogenbosch
4711 B324 Boeiend rekenen. Onderwijzersboek bij het vijfde deeltje, voor het derde leerjaar Wanders, W.E. & S. Bohncke 0 L.C.G. Malmberg 's-Hertogenbosch
4723 B322 Onderwijzersboek bij het platenboekje een-twee-drie, voor het eerste leerjaar. Wanders, W.E. e.a. 0 L.C.G. Malmberg 's-Hertogenbosch
4729 B322 Samen uit en thuis deel 15 Brink, Dirk van den, e.a. 0 LL.C.G. Malmberg 's-Hertogenbosch
5019 B334 Inleiding tot de katholieke maatschappijleer Dijk van M. pr. 1951 L.C.G.Malmberg 's-Hertogenbosch
4778 B324 Rekenen voor de basisschool Gerven, J.C. van 1968 L.C.G. Malmberg n.v. 's-Hertogenbosch
4779 B322 Boeiend rekenen. Onderwijzersboek bij het derde deeltje, voor het tweede leerjaar. Wanders, W.E. en Drs. S. Bohncke 0 L.C.G. Malmberg 's-Hertogenbosch
5083 B350 Van den vos Reinaarde Onbekend 1968 Malmberg 's-Hertogenbosch
4614 B286 Feest door heel het jaar Ewijk, Anke van 0 Malmberg, LCG 'sHertogenbosch
2094 B240 Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw circa 1600-1900 Priester P. 1998 HES Uitgevers 't Goy-Houten
3373 B172 Hé Ja, dat ken ik! . 0 George Sponselee .
3631 B182 Verhalen uit monumentenland Craandijk-Gesine Edelman, Lola & Bab Siljée 1971 Rabobank .
4143 B038 West Zeeuwsch-Vlaanderen vroeger Van Hinte, Jan 0 .
53 B079 25 jaar water in Zeeuwsch-Vlaanderen Slagboom, T 1962 Waterleiding Mij .
62 B361 Landbouwverslag Zeeuwsch-Vlaanderen. 1956. Rijkslandbouwconsulent voor Zeeuwsch-Vlaanderen 1956 St.ter Bevordering van het Landbouwkundig Ondezoek in Zeeuws-Vlaanderen .
3666 B047 Tussen het Axelsche Gat en 't Koeischorre Groote de, L e.a. 2014 Stichting Koegorspolder .
3669 B268 Voor outer en heerd Everaard, Jos.A. 1937 J. Everaard .
608 B067 Mijn leven Nagtglas, F. 0 .
3178 B201 Parenteel van Cornelis (Maju) Mahu Maas-Klerks, Paul & Elly 2009 . .
132 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301. Uittrecksel Muller. S.. A.C. Bouman en K. Heeringa 1921 . .
650 De Scheldepolders van de Linkeroever (Land van Waas en LAnd van Beveren) Gerven, Rijkhard van 1977 .
3467 B302 Kroniek Kruiswerk Zeeland tot 1970 Wieringa, D.J. & J. Traas 1991 Prov. Ver. Het Zeeuwse Kruis .
5012 B361 Parochiegids H. Willibrordus Hulst Brand P. 0 Kerkbestuur Hulst .
5015 B361 Axel-Polen. Bevrijdingsfeestern 17-18-19-20 september 1969 . 0 Gemeentebestuur Axel .
173 B097 Uit de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Zaamslag 1550 - 1950 Herrebout C.K. 1985 Gereformeerde Kerk .
178 B047 De boerderijen van Hoek en hun bewoners Dees-Scheele, N.E., Riemens, L., Willemsen, R. 0 N.E. Dees-Scheele .
188 B110 Huldiging van Willem Karel Hendrik Friso in 1751 te Veere Holthe tot Echten van, G. Sophia 1981 . .
5061 B350 Beknopt rapport, inzake de regeling van het onderwijs aan de rijpere jeugd. Nederlandsch Onderwijzers Genootschap 0 . .
1479 B221 Annales de la Société Royale des Beaux-Arts et de Littérature de Gand onbekend 1844 Société Royale des Beaux-Arts et de Littérature de Gand .
3786 B182 Marien, mijn vader. Zijn laatste jaar Kegel, Sonja 1996 . .
1492 B172 Dit is Zeeuws-Vlaanderen! samenstelling 2009 Zeeuwsvlaamse gemeenten .
1504 B268 Zoektocht Biesbroeck-van Denderen, A. 2005 Free Musketeers .
4072 B033 De Kroningsfeesten ter Hoofdplaats Palembang . 1898 .
3063 B319 Baecke 2012 onbekend 0 .
3055 B290 Van Oppen. In het spoor van de Vlaams-Zeeuws-Friese van Oppens van Oppen, L.P. & F.W.M. 1997 Pirola 0
1114 Catalogus van de Mercatorverzameling van de Oudheidkundige Kring van het Land van waas te Sint Niklaas Smet, A. de, A. Buvé en H. Nauts 0 1971
1126 Bulletin Centraal laboratorium voor onderzoek van voorwerpen van Kunst en Wetenschap 0 1977
1128 Zeeuwse Museumnota, samengesteld door de werkgroep Zeeuws Museumbeleid geformeerd door Gedeputeerde Staten van Zeeland 0 1979
1669 B502 De Grote Atlas van de wereld in de 17e eeuw Blaeu 0 Studio Editions Engeland 1990
1845 B071 De hofsteden van Axel Cruyningen, P.J. van , A. de Rijt, C.Witte 1991 Axel 1991
1869 B65 Hengstdijk, het dorp en zijn parochie Sponselee, George en Eddy Prince 0 Hengstdijk 2000
2915 B238 Sterven of werven? Sponselee, Theo 1987 Luyten Aalsmeer
4106 B010 De ketens verbroken aspecten van de bezetting en de bevrijding van West-Zeeuws-Vlaanderen 1940-1945 Bauwens, A. & Stroo, G. 2019 Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen Aardenburg
3595 B292 Een doopsgezind monument in de Weststraat Bauwens, A.R. e.a. 1993 Aardenburg
3597 B189 Koningen en koninginnen Nennie, Ramon de(samenst.) 1991 Volkshogeschool zeeland Aardenburg
3600 B354 Aardenburg! Een foto-impressie Verdurmen, Peter & Neil 1994 Gemeente Aardenburg Aardenburg
3618 B320 Levensbericht van G.A. Vorsterman van Oyen Vorsterman 1885 Aardenburg
3625 B346 Koninklijke Muzieksocieteit Aardenburgsche Fanfaren 1869 - 1994 elk naar zijne krachten Sint-Kruis 1883-1971 van Vooren, George 1994 KMAF Aardenburg
3629 B346 Een eeuw op dreef. 1877 Aardenburg 1977. 100 jaar katholiek onderwijs. van Vooren, George e.a. (red.) 1977 Stichting Kath. Onderwijs Aardenburg
2100 B022 Van paarden naar paardenkrachten. Boerenleven in West-Zeeuws-Vlaanderen Sturm, A. 1997 Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen Aardenburg
3639 B346 D. Verstraete over Aardenburg en omstreken van Rie, H.C.A. 1975 Aardenburg
3640 B069 Ceramiek uit de bloeitijd van Aardenburg (13e en 14e eeuw) Trimpe Burger, J.A. 1963 Berichten ROB jrg 12-13 aardenburg
3642 B346 Kroniek van eeghenhuis van den Berg, H.D. 1994 Alg. Doopgsgezinde Societeit Aardenburg
3652 B344 Verbonden door woorden Bauwens, André & Marja de Groote 2011 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
71 B043 Episoden 1940- 1945 III Vooren. G.A.C. van 1991 Heemk.Kring West-Z.-Vl. Aardenburg
75 B022 Zooveel zijne kleine boekverzameling gedoogde. De bibliotheek van de Oostburgse advocaat en amateur-historicus mr. J.E. Risseeuw (1798-1869) Poissonnier. I.H.J. 2001 Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen Aardenburg
77 B299 Bijdrage tot de geschiedenis van de Aardenburgsche Onze Lieve Vrouwe- of Mariakerk 643-1625 Reepmaker. K.L. 1927 K.L. Reepmaker Aardenburg
3661 B051 Bange jaren. Zeeuws-Vlaanderen en de Eerste Wereldoorlog Bauwens, André & Miranda Haak 2014 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
3662 B186 De Schoolmeester en de Stad. J.H. van Dale en Sluis Driel, Lo van 2013 Durenkamp Aardenburg
79 B054 Vertellingen uit en rond Aardenburg Bauwens. A.R.. red. 1992 St. Vrienden van het Aardenburgs Museum Aardenburg
3663 B020 Scharnierend gewest. 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen 1814-2014 Bauwens, André & Hans Krabbendam (red.) 2014 Heemk. Kring WZVl Aardenburg
80 B246 Het kruipend gedierte des aardbodems Wolkers. J. 1998 Stichting Landschapsbeheer Zeeland / Natuurbeschermingsvereniging 't Duumpje Aardenburg
81 Jan van Hinte. Portret van een vredeswerker Geurtz. J. en P. Verdurmen 1985 Geurtz en Verdurmen Aardenburg

Pagina 4 van 32 Resultaten 451 - 600 van 4791