Background Image

Bibliotheek

Boeken worden niet uitgeleend maar zijn alleen ter inzage in het Gemeentearchief van Hulst.
Resultaten per pagina:

Pagina 25 van 32 Resultaten 3601 - 3750 van 4793

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
4365 A1 Reverendissimo in Chriso Patri, AC Domino, D. IOANNI Maldero Maldero 0 onbekend
4877 B333 Bulletin des Lois de la republique Française Année 4 nr.1 diverse 0 onbekend onbekend
4368 A1 Chronycke van de Gantsche Werelt ende Sonderlinghe Vande Nederlanden onbekend 0 onbekend
3093 B305 15 jaar liedteksten Chrispijn, Rob 1984 Westbroek onbekend
3352 B190 Ontstaan en Geschiedenis van de Nederlandse RK Landarbeidersbond Loerakker, A.J. 1944 onbekend
3608 B281 Oorlog in het land van Cadzand in 1604 een stripverhaal van Floris Balthasar Bauwens, A.R. e.a. 2004 Heemk. Kring WZVl onbekend
537 B053 Geuzentochten in Staatsvlaanderen in den Zomer en Herfst van 1572 Vloten, J. van 0 Onbekend
1823 B057 Reimerswaal Bruin, M.P. de 1973 onbekend onbekend
1826 B236 Een doorsnee-bedrijf met een ongewone boer Mol, J.A. 1986 onbekend
4132 B036 Overdruk uit de nieuwe taalgids : Het onderzoek van vaktalen Gielen, Jos. J. 0 onbekend onbekend
3116 B236 Feestliederenbundel, geschikt voor bruiloften en andere festiviteiten diverse 0 onbekend
1582 B120 De Archieven der Districtscommissarissen in Zeeland 1814-1850 Lammerts, M.D. 0 onbekend
4658 B286 Geschiedenissen voor Jong en Oud VI onbekend 1935 onbekend onbekend
3125 B310 Omdat ik zoveel van je hou. Nederlandse chansons en cabaretliederen 1895-1958 Klöters, Jacques 1991 Nijgh & Van Ditmar Onbekend
3638 B301 Canada-Nederland 1945-1975 Canadese Nederlandse samenwerking 0 External Affairs Canada Onbekend
1847 B228 De kerkhervorming in het land van Axel Meeusen, P. 1973 onbekend
3896 B185 Ontstaan, ontwikkeling en einde van het Romeinse wereldrijk onbekend 0 onbekend onbekend
4668 B312 Album Amicorum van Petrus Hondius. Handschrift I, 2254 der Kon. Bibliotheek Brussel onbekend 1598 onbekend onbekend
3901 B218 Natuurhistorische documentatie Oost - Zeeuwsch - Vlaanderen Oost De Steltkluut 1987 Vogelwacht De Steltkluut onbekend
3134 B278 Liederboek A.K.V.S. diverse 0 A.K.V.S. onbekend
4926 B335 Speelboekje nr 16 Op reis een speel- en leerboekje met 16 plaatjes in kleuren, veel tekeningen om te kleuren en leuke lesjes om zelf te lezen Arnoldus , Henri 0 onbekend onbekend
73 B021 Verzameling van West Zeeuwsvlaamse uitdrukkingen. gezegden spreekwijzen en merkwaardig woordgebruik divers 1966 onbekend
3658 B304 Beelden van het landleven van Rooy, Max 1981 Rabobank nederland onbekend
3411 B171 Zorg in ontwikkeling Almekinders, M.L. 1989 Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland onbekend
4947 B359 Bulletin des Lois de la Republique Française no 288 diverse 0 onbekend onbekend
1878 B237 De restauratie van het kerkje van de Ned. Herv. Gem. te Kloosterzande Kok, A.A. 1924 onbekend
351 B349 Chronologische lijsten van de Geëxtendeerde Sentenciën, berustende in het archief van de Grote Raad van Mechelen, deel II, 1504-1531. Opgesteld door prof. Mr. J.Th.de Smidt, Prof. Mr. Eg. I.Strubbe en Prof.dr. J.van Rompay Brekelmans, S.Th.E., E.J.Schreuder, C.L.Verkerk 1971 onbekend
3167 B345 Ascendententafel en geslachtslijst van het echtpaar Pieter-Frans Dierick - Clara Seghers Verwilghen, Charles-A. 1959 Charls-A. Verwilghen onbekend
4447 B210 Gand Vie et institutions dl.2 Heins 0 onbekend onbekend
4959 B359 Bulletin des lois de la Republique Française no 238 Diverse 0 onbekend onbekend
3936 B290 De familie Hey, Heye, Heyens, Verheyven, Heyman e.d. Onbekend 0 Onbekend
1891 B235 Legende van 't verdronken land van Saeftinghe Sponselee, George en Marileen Vergouwen 1998 onbekend onbekend
356 B042 De belegeringen van de stad Hulst in de jaren 1591 en 1596 Brand, P.J. 0 onbekend onbekend
3941 B343 Heemschut Inleiding en geschiedenis van Hulst div 1959 Orgaan van de Bond Heemschut onbekend
2922 B064 Battle of Berlin anoniem 0 onbekend onbekend
3697 B183 De werkplaats voor minder-validen 't Lam te Oostburg Bos, M. 1959 onbekend
3955 Omoogjes en Cornelenpootjes. De techniek van tuleborduren Blaas-Dhont, Ina 2008 Ina Blaas-Dhont onbekend
4467 B221 Al is er slechts... Elisebeth Biesbroeck 1996 onbekend onbekend
4981 B357 Zo was het Timmermans 0 onbekend onbekend
2678 B308 Vertel dit toch aan niemand. Leven aan het hof. Hermans, Dorine & Daniela Hooghiemstra 2007 Mouria onbekend
3702 B346 De geschiedenis van het lager onderwijs te Slijkplaat Knegtel, P.F.J.M. 1980 Knegtel onbekend
2681 B291 De bastaarden van Nassau en de nakomelingen uit morganistische verbintenissen van leden van dit huis Carstens, A.L. 0 A.L. Carstens onbekend
378 B312 Album Amicorum van Petrus Hondius. Handschrift II, 2254 der Kon. Bibliotheek Brussel onbekend 1598 onbekend onbekend
2682 B229 Mijn droom voor ons land. Inspiratie voor de koning onbekend 2013 Nationaal Comité Inhuldiging onbekend
3450 B287 Water over Zeeland Bruggeman, J.A. & A.A. Reijnhoudt 0 Nederl. Rode Kruis afd. Z.B. onbekend
2430 B218 Calvijn! eenmalige glossy over het Nederlands calvinisme heden ten dage Selderhuis, Herman e.a. 2009 Boekcentrum uitgevers onbekend
3711 B063 De katholieke bevolking van Aardenburg in de 18e eeuw van Vooren, G.A.C. 1970 Appeltjes vh Meetjesland XXI onbekend
4479 B220 Eerste Nederlandsche Coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek en raffinaderij G.A. te Sas van Gent verslag over het boekjaar 1957/1958 onbekend 0 onbekend onbekend
4480 B220 Eerste Nederlandsche Coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek en raffinaderij te Sas van Gent verslag over het boekjaar 1956/1957 onbekend 0 onbekend onbekend
3201 B290 Het geslacht Dijkshoorn Onbekend 0 Onbekend
4481 B221 Brieven van Aitzema in het archief der Brusselsche nuntiatuur Cornelissens J.D.M. 0 onbekend onbekend
642 B262 Hugo de Groot's Annales et Historiae de rebus Belgicis op den Index Cornelissen, J.D.M. 0 onbekend
3204 B297 van Deursen - Reunie 14-9-1991 diverse 1991 onbekend
4485 B235 Afscheid van de boot 2004 Herinneringen aan de Westerscheldeveren onbekend 2003 His Story onbekend
3207 B307 De Familiegids 11e jaargang nr 2 mei 1994 Inniger, Fr. E.a. (red.) 1994 onbekend
3208 B307 Baecke 2000. Theophil Backe x Maria Vervaet onbekend 2000 onbekend
1675 B280 De aardbol. Zeeland Oosterzee, H.M.C. van 0 onbekend onbekend
3984 B236 Rapport van den hoofdingenieur van den provincialen waterstaat over den stormvloed van 13 januari 1916 onbekend 1916 onbekend
2964 B199 De nederlandsche heidemaatschappij 60 jaar van Maaswinkel, D. e.a. 1948 Ned. Heidemij Onbekend
5013 B334 De zon in huis onbekend 0 onbekend onbekend
3485 B265 Het water en wij Feenstra, R. 0 Rijkspostspaarbank onbekend
2976 B200 Stenografisch Verslag Crisisvergadering 19-11-1930 te Goes Dieleman, Mr. P., et.al. 0 onbekend
161 B55 Achter de dijken. Dow in Terneuzen 1962-1997 Schipper. P. de 1997 Van Maele onbekend
3745 B291 Gedenkboek. Zending der gereformeerde Kerken van Zeeland, N.-Brabant em Limburg in Magelang en Temanggoeng 1912-1937 Heij, A.C. (Voorzitter) 1937 Classes drie zuidelijke provincies onbekend
2722 B236 Van verdronken Land tot Noordzeestrand. Ruiterroute Depaepe, Julien (samenst.) 1995 Euregio-Scheldemond onbekend
2979 B299 Veedrinkputten SLZ (samenst.) 1987 Prov. Bestuur Zeeland onbekend
1445 B235 Jubileumboek Hava Naguila 1968-2008 40 Jaar Hava Naguila Vosveld, O. 0 Boekenbent onbekend
3749 B236 Kerkepad '92 diverse 0 NCRV onbekend
4008 B316 Bijdragen tot de geschiedenis van Deinze en de Leiestreek deel 81 meerdere 2014 Kring voor geschiedenis kunst en erfgoed van Deinze en de Leiestreek onbekend
4776 B321 Speelboekje Nr. 5 Kijk uit op straat Arnoldus, Henri 0 onbekend Onbekend
3755 B219 Pensionnat Saint-Joseph. Korte levensbeschrijving van Franse broeders van de Christelijke scholen die gewerkt hebben in Sluis Dobbelaer, G. 1996 Dobbelaer onbekend
175 B049 Honderd Jaar Christelijke School Vereniging te Zaamslag 1879 - 1979 Dees. C.A.. e.a. 1979 Bestuur Ver.t.Bev.v.Geref.Lager Schoolonderwis onbekend
5039 B346 Raamplan voor het inrichtingsgebied Hoek Herinrichting met administratief karakter Dienst landelijk gebied 2000 Dienst landelijk gebied onbekend
176 B055 Christelijke School Reuzenhoek 100 jaar 1891 - 1991. Fotoboek Toorenaar. E.. e.a. 1991 Jubileumcommissie onbekend
3248 B305 Snelcursus rijmen & dichten Wilmink, Willem 1987 Margriet 47 Onbekend
5042 B346 Uitvoeringsmodule voor het inrichtingsgebied Hoek herinrichting met administratief karakter Dienst landelijk gebied 2000 Dienst landelijk gebied onbekend
3253 B193 Verstild Versteend Verleden Hutsebaut, J. et al. 0 Toerisme Zwinregio onbekend
3002 B053 Slag om de Schelde Thompson, R.W. 1984 Balans Onbekend
4291 B166 Institution du Notariat Onbekend 1803 onbekend
452 B073 Lettres adressées par Maximilien I, Archiduc d'Autriche, depuis Empereur à l'Abbé de St. Pierre à Gand et a quelques autres personages Divers 1477 onbekend
4808 B327 Missa Brevis onbekend 0 onbekend onbekend
4042 B330 Graduale Romanum Gregoriaanse gezang anoniem 1871 onbekend onbekend
5074 B352 Onze Huis Insekten Senden Leo Pr. 1933 Davidsfonds onbekend
3028 B307 Het boerenpaard. De laatste omgang Romijn, Wim 1995 Zuid Boekproducties onbekend
3031 B296 Zes maal van Kruijs(s)en van Cruijs(s)en en Verc(k)ruijc(s)sen van 1650 tot heden Kruijssen van, J. 0 onbekend onbekend
5079 B352 Het boek voor den kerstkring onbekend 1935 katholieke illustratie onbekend
3032 B299 Genealogie Waterschoot (van) anoniem 2000 onbekend
2527 B306 Darwins Gevaarlijke Idee Dennet, Daniel C. 1995 Olympus onbekend
3040 B291 Het Nederlandsche Trekpaard Dekseizoen 1951 onbekend 1951 Koninklijke Vereniging "Het Nederlandsche Trekpaard" onbekend
3042 B250 Landbouw in stroomversnelling. Structuurnota over de Zeeuwse Landbouw diverse 1971 Prov. Raad vd Bedrijfsontw. In de landbouw in Zeeland onbekend
3298 B202 Tranen op het land. Zeeuwen en brabanders in de Noordoostpolder na de Watersnoodramp Driessen, Erik 2013 Waterschap Zuiderzeeland onbekend
4839 B329 Bulletin des lois de l'Empire Français 4e serie Tome 2 diverse 0 onbekend onbekend
3819 B361 Dialectologie en fonologie Weijnen, A. 1950 onbekend
236 B316 Het woord aan de gevel, de gevel aan het woord. Huisnamen en-opschriften in Zeeland. Graaf, Ed de, Gezamenlijke Zeeuwse boekhandels 2005 Gezamenlijke Zeeuwse boekhandels onbekend
4846 B330 Bulletin des Lois de la Republique Francais no. 247 onbekend 0 onbekend onbekend
3058 B199 De nazaten van Laurentius van Damme van Damme, Eugiene J. 1991 Eugiene van Damme Onbekend
4852 B329 Bulletin der wetten van de Franche Republiek no 148 diverse 1797 onbekend onbekend
5114 B353 Gasthuisleven te Asse rond 1560 Spanhove, J. 0 Ascania onbekend
5116 B353 De Brembosch onbekend 0 onbekend onbekend
3839 B307 Genealogie Heijens onbekende 1985 onbekend
3174 B277 Fietsen in Oost-Zeeuws-Vlaanderen Natuurbesch. Ver. De Steltkluut 1981 E.N.F.B. afdeling Zeeland Oost Zeeuws-Vlaanderen
415 B064 Ganzen in de Braakman Suetens, W., 1964 Alcedo-reeks Oost-Akker
2494 B344 Canesvliet van den Steen, J.J. 1968 Alcedoreeks nr 4 Oost-Akker
2967 B193 Het Mirakel. De wonderbare genezing van Pieter de Rudder Meester, A. de 1957 Residentie Sint-Victor Oostakker
2257 B290 Het jaar rond Franckx, R. 0 Alcedoreeks nr 8 Oostakker
2049 B044 Getijden Pirenne J. 1985 Oostburg
2317 B175 Van Hulst tot Hulst. Uit het priesterleven van Jos Pirenne s.m. 1945-1988 anoniem 1988 parochie Groede Oostburg Schoondijke Oostburg
3341 B365 50 jarig jubileum Postduivenvereniging "de Snelvliegers" 11-3-1950 - 11-3-2000 Buijsse, Marcel 2000 PV De Snelvliegers Oostburg
3602 B311 Johnny Beerens Sarneel, Marjon e.a. 1998 Beerens Oostburg
3604 B361 Oostburg als woonplaats Aalbrechtse, M.A. 1931 Gemeente Oostburg Oostburg
3605 Van Rijks Hogere Burgerschool tot Rijksscholengemeenschap. 1920 - 1970 Oostburg onbekend 1970 Rijksscholengemeenschap Oostburg
540 Zeeuwsch-Vlaanderen Nederlandsch Pattist, J.N. 1919 Oostburg
3614 B064 Oorlog in het land van Cadzand. Vries-Balhuizen de G. 1947 Firma A.J. Broswijk Oostburg
3619 B172 Wilde Weerwolven, Vliegende Aardappelen en Dronkenlappen Dieleman-Hovinga, Aukje-Tjitske 2012 De eenhoornkrant Oostburg
3630 B323 Ver. Tot bevordering der bijenteelt in Ned. 1920-1980 Dekker, Ed e.a. 1980 Afd. Oostburg Ver. bev. bijenteelt Oostburg
3641 B346 Het Sint-Antoniusziekenhuis te oostburg 1886-1986 van Vooren, G.A.C. 1986 Oostburg
74 West Zeeuwsch-Vlaanderen te kust en te keur Visscher. M. 1998 Deboektant In samenwerking met Basting Boeken Oostburg
3660 B186 50 jaar met je voeten in de cement Verstraeten, A.J. 0 Fundez Groep oostburg
3672 B067 Eligiuskerk 60 jaar Peeters, N. 2009 H. Antoniusparochie Oostburg
3673 B233 Erfgoed te boek. Kleine biogafie van het roerend religieus erfgoed in de Heilige Eligiuskerk te oostburg Peeters, N.M.P. 2009 H. Antoniusparochie Oostburg
3698 B312 100 jaar Christelijk Nationale Schoolvereniging Immanuel 1882-1982 Geuze, D. 1982 schoolbestuur Chr.N.S. Oostburg
3699 B050 Verloren scholen Bliek, Cees de 2007 Zwincollege Oostburg
3704 B092 West Zeeuws-Vlaanderen in beeld Hoekzema, K. e.a. (samenst.) 0 A.C. Beerman Oostburg
3714 B294 50 jaar Hervormd Kerkgebouw te Oostburg Bosman, Willem 2001 Herv. Gem. Oostburg-Zuidzande Oostburg
3716 B298 Oostburg in doorsnee Antonisse, Rinus 1974 Gemeente Oostburg Oostburg
3729 B230 Natuurlijk West Zeeuws-Vlaanderen Cooijmans, J. (samenst.) 0 A3 Publi Design Oostburg
1941 B287 Waar de Schelde stroomt; een bundel bijdragen tot de historie van Zeeland Wessels, A.M. 1948 A.J. Bronswijk N.V. Oostburg
3751 B172 Uut het land van Kezand Schyve, Cor 0 Pieters Oostburg
3756 B343 75 jaar Voetbalvereniging SV Oostburg van de Voorde, A. e.a. (red.) 2002 SV Oostburg Oostburg
3784 B186 Streekgerechten. Zeeuws-Vlamingen over Zeeuws-Vlaanderen Boekhout, Jaap A.J. 1993 Boekhout Oostburg
1760 B064 Over de geschiedenis van de kerken in Zeeuwsch-Vlaanderen. Brand, K.J.J. en W.J.P. Brand 1986 streekmuseum IJzendijke Oostburg
3158 B270 Zingende baren Klausing, Jef 1986 J.H. Klausing Oostende
1557 Zeeuws of Vlaams? (Morfo-) syntactische verschijnselen in de dialecten van Zeeuws-Vlaanderen Will, G. 2004 Oosterhout
2842 Erfstukken Zuidwest-Nederland van 1900 naar 2000 Vellenga, Dirk 1999 ZHC en BN/DeStem Oosterhout
3340 B295 Rond de poldertorens Keyser, Rene de (red.) 1982 Kring Heemk. & Geschiedenis 'Sint-Guthago' wvl Oostkerke
104 B049 De stoomtram op Oost Zeeuws-Vlaanderen. Deel 2 Boere. L. 1996 De boektant Oostvoorne
3590 B239 West Zeeuwsch-Vlaanderen te kust en te keur Visser, Marja 1998 Deboektant i.s.m. Basting boeken Oostvoorne/Oostburg
2851 B501 Yara 1905-2005 100 years young Cartridge, Arna e,a (ed) 2005 Yara International Oslo
3364 B295 De Beginjaren van Volksabdij O.L.Vrouw ter Duinen van Dooren, J.J.A.M. 2002 Heemk. Kring Het Zuidkwartier Ossendrecht
3199 B050 Auschwitz Birkenau informatiegids Smolen, Kazimierz 1996 Staatsmuseum Oswiecim Oswiecim
1607 B050 Jeugdherinneringen van M. dellaert Deel 2 Dellaert, M. 0 Otterlo
1791 B050 Jeugdherinneringen van M. Dellaert deel 4 Dellaert, M. 1985 Otterlo
4162 B047 Dialect op Goeree-Overflakkee Broecke-de Man, E.J. van den ea 1988 C. van Koppen Ouddorp
2015 De Sint-Catharinakerk te Wachtebeke Roets R. 1993 Oudenaarde
3892 B295 Gedenkboek ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan der congregatie van penitenten-recollectinen te Oudenbosch (klooster 'Sint Anna') Gerlach, (pater, O.M.CAP.) 1938 Klooster 'Sint Anna' Oudenbosch
2886 Rondom de Cour. De geschiedenis en hetbestemming van het complex Saint Louis te Oudenbosch Buijs, Mark J.J.G. 2001 Heemk. Kring Broeder Christofoor Oudenbosch
2896 B293 Bisschoppelijke Kweekschool Oudenbosch jubileumbundel Bruyckere de, M. 1955 Saint Louis Oudenbosch
2911 B299 Gedenkzitting Bisschoppelijke Kweekschool 17-08 Oudenbosch Baeten, J.W.M. e.a. 1955 Suppl. Jubileumbundel 1955 Oudenbosch
3196 B269 Liedjes uit kinderzangspelen voor school en huis Br. Emmanuel & Br. Ferdinand 0 Saint louis Oudenbosch
1781 B091 Geschiedenis van een klein grensdorp, Overslag. Strobbe, A. 1973 Overslag

Pagina 25 van 32 Resultaten 3601 - 3750 van 4793