Background Image

Bibliotheek

Boeken worden niet uitgeleend maar zijn alleen ter inzage in het Gemeentearchief van Hulst.
Resultaten per pagina:

Pagina 24 van 32 Resultaten 3451 - 3600 van 4793

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
3532 B053 Zotjes en potjes. Chinees porselein in het Zeeuws Museum Zelders, Dorine 0 Zeeuws Museumstichting Middelburg
2766 Tussen stroom en water Huser, J. e.a. 1969 Prov. Zeeuwse El. Mij Middelburg
3278 B255 Meedenken in de Delta. De geschiedenis van het Interkerkelijk Deltaberaad Schaap, Hermien 0 Prov. Raad van kerken in Zld Middelburg
3534 B287 Een van ons. Ter nagedachtenis aan Jhr. Mr. A.F.C. de Casembroot 0nbekend 1965 G.W. den Boer Middelburg
2513 B172 De stichting in't zilver samenstelling 1974 St. Verpleeg- en rusthuizen Zeeland Middelburg
3537 B277 Het Deltaplan. Deel 2 Nieuwe perspectieven Verburg, M.C. 1958 G.W. den Boer Middelburg
2514 B230 De vaste verbinding over de Westerschelde Econ. Techn. Inst. Voor Zeeland 1963 Econ. Techn. Inst. Voor Zeeland Middelburg
3538 B287 Zeeland in cijfers. 11 Sociaal-economische ontwikkeling vanaf ca. 1975 onbekend 1982 Ec. Techn. Inst. Voor Zeeland Middelburg
211 B233 Sluis in beelden uit de Zelandia Illustrata Binkhorst, E. A. & I. H. Vogel-Wessel Boer 1990 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Middelburg
3283 B329 Langs Zeeuwse monumenten Lussanet de la Sablonière, H. de 1969 G.W. den Boer Middelburg
3539 B287 Zeeland in cijfers provinciale griffie 1987 Provincie Zeeland Middelburg
3284 Tonnagie op de Zeeuwse Stromen van der Weel, Ad 2004 Rijkswaterstaat dir Zeeland Middelburg
3540 B230 Zeeuwse wandtapijten in het Zeeuws museum P.K. van Daalen 1984 Drukkerij Meulenberg Middelburg
2261 B302 Dertig jaar PZC Herinnering Verwachting Werkelijkheid Kok de, G.A. 1978 Den Boer Middelburg Middelburg
3542 B329 Zeeland in harmonie. Hoofdlijnen van beleid 1987-1991 onbekend 0 Provincie Zeeland Middelburg
215 B130 Zeeuwse molens Staat, W. , Stichting Natuur- en Recreatieinformatie (NRI) 0 Stichting Natuur-en recreatieinformatie Middelburg
2264 B192 Over het ontstaan van de fortificaties in Oost Zeeuws Vlaanderen en aangrenzend gebied Brand, K.J.J. 1981 Zeeuws Tijdschrift nr 1 Middelburg
1753 B097 Waken en bewaren. 100 Jaar Provinciale Waterstaat Zeeland, 1881-1981 Bruin, M.P. de 1981 Provindie Zeeland Middelburg
219 B055 Zilt en Zoet. Sporen van watergebruik in Zeeland. Kuipers, Jan J. B. red. Jeannine Christiaansen... 1997 Provincie Zeeland Middelburg
3804 B211 Mooi Zeeland Broeder, D.L. et al. 1934 VVV Zeeland Middelburg
4060 B329 Zeeland jaarboekje 1852 van Oosterzee, H.M.C. 1852 de gebroeders Abrahams Middelburg
221 De Romeinen in Zeeland. Onder de hoede van Nehalennia Trimpe Burger, J. A., afdeling Voorlichting, R. J. Swiers 1997 Provincie Zeeland Middelburg
4061 B333 Zeeland Jaarboekje voor 1853 Oosterzee, H.M.C. van 1853 de gebroeders Abrahams Middelburg
3550 B195 Zeeland 1900 - 2000 Kuipers, Jan J.B. 1999 Den Boer/De Ruiter Middelburg
3806 De cartons voor het speculum zelandiae Kluiver, J.H. 1989 KZGW Middelburg
4062 B060 Zeeland jaarboekje 1854 van Oosterzee, H.M.C. 1854 de gebroeders Abrahams Middelburg
3295 B294 Moslims in Zeeland. Leven met een ander geloof Osman, Selma e.a. 1991 Prov. Opbouworg. Stichting Zld Middelburg
3807 B211 Spiegel van de tijd. 225 jaar verzamelen door het KZGW Meijer, A.C. et al. (red.) 1994 Koninklijk Genootschap der Wetenschappen Middelburg
4063 B045 Zeeland jaarboekje 1855 van Oosterzee, H.M.C. 1855 de gebroeders Abrahams Middelburg
3808 B300 De Delta, ondeelbaar. anoniem 1985 Delta-overleg Middelburg
4064 B060 Zeeland jaarboekje 1856 van Oosterzee, H.M.C. 1856 de gebroeders Abrahams Middelburg
1761 B201 De vegetatie van Zeeuwsch-Vlaanderen. Mooij, R.M. 1986 Provinciale Planologische Dienst voor Zeeland Middelburg
2529 B050 Waterschap Zeeuws Vlaanderen 1999-2010 Houmes, Caroline 2012 Waterschap Scheldestromen Middelburg
2785 B190 Op weg naar verbetering. De kaderrichtlijn Water in het Scheldestroomgebied Projectbureau Kaderrichtlijn Water Schelde 2008 Provincie Zeeland Middelburg
3810 B172 Sociale onrust in Zeeland 1845-1846 Kroes, Paul 1987 Commissie Regionale Geschiedbeoefening Zld Middelburg
3811 B237 De bouwgeschiedenis van de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk te Tholen Op 't Hoog, Joost 1990 Comm. Reg. Geschiedbeoef. Zld Middelburg
3300 B189 Den Zeusen Beesem deel 1 Zijlstra, W.C. 1994 Zeeuwse bibliotheek Middelburg
3812 B032 Kerend tij voor de landbouw Sanders, Willem Jan et al. 1992 Provincie Zeeland Middelburg
5094 B352 Twee rekeningen der stad Hulst uit de eerste helft der XVIe eeuw Caland F. 1869 onbekend Middelburg
231 B290 Van Zeeuwse Zonnemare's en een gulle Godebert Karels, K. 1993 K. Karels Middelburg
2791 B233 Van Politie in Zeeland naar Politie Zeeland Cats, Jacques 2004 Politie Zeeland Middelburg
232 B228 Mes en Zeeland. Bruine, W. D. de, M. F. de Jonge, F. H. C. de Ligt 1966 Provinciale Griffie van Zeeland Middelburg
233 B181 Zeeuws platenboek Driest, Frans van den 1983 Fanoy Middelburg
1513 B256 De kwestie Jobse Driel, Lo van 2003 Den Boer-De Ruiter Middelburg
3817 B303 Veelkleurig Zeeland. Een werkmap over de pluriforme samenleving in Zeeland Mosterd-Kruyt, Annie en Anneloes Steglich-Lentz (red.) 0 Werkgroep Pluriforme Samenleving Zld Middelburg
2795 B097 Zeeland uit de krant. 225 jaar PZC Antonisse, Rinus & Ben Jansen 1983 PZC Middelburg
2540 B175 Encyclopedie van Zeeland III Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschap 1982 Den Boer Middelburg
2541 B091 Encyclopedie van Zeeland II Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1982 Den Boer Middelburg
2286 B021 Molens in de gemeente Hulst 1180 - 1980 Weemaes, F.D.M. 1981 Uitgeverij Merlijn Middelburg
2542 B173 Encyclopedie van Zeeland I Kon. Zeeuws Gen.schap der W'schap 1982 Den Boer Middelburg
4078 B016 Vertoog over de ongerymdheid ........regtsgeleerdheid en praktyk door Mr. Willem Schorer Schorer, W. 1777 Pieter Gilissen Middelburg
3056 B294 De geslachten Scheele Scheele, M.J. & J.A. Hangoor (red.) 1996 Vereniging mr. Hendrick Scheele Middelburg
3824 B182 Driemaal is scheepsrecht. 125 jaar bibliotheekwerk in Middelburg Bruin, M.P. de 1985 Zeeuwse bibliotheek Middelburg
4080 B016 De jonge practisyn ontmaskerd door Willem Schorer Schorer, W. 1777 Pieter Gilissen Middelburg
241 B231 De grenzen tussen kaapvaart en zeeroverij. De aktiviteiten van kapitein Frans Behem tussen 1537 en 1539. Gooskens, Frans 1986 Middelburg
4081 Archief 2006 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen Anton Schuurman 2006 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Middelburg
243 B060 Van schandsteen tot straatkapel Kuipers, Jan J. B. , Sijnke Peter 2000 Provincie Zeeland Middelburg
244 Van obelisk tot oorlogsgraf Kuipers, Jan J. B. , Peter Sijnke 2002 Provincie Zeeland Middelburg
4084 Archief 2010 mededelingen Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Caroline van Santen 2010 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Middelburg
245 B056 Zeeland in de Vroege Middeleeuwen Polderman, Tiny 2001 provincie Zeeland Middelburg
1525 B345 Scaldis. Jaarboekje voor de Oudheidkunde en Geschiedenis van Zeeland en Zeeuwsch-Vlaanderen Vorsterman van Oyen, G.A. (red.) 1891 Wijtman P.G Middelburg
3317 B200 Gedenkboek van de feesten in Zeeland augustus-september 1898 Wielemaker, K. 1899 K. Le Cointre Middelburg
2806 B202 Veilig veerkrachtig vitaal. Intwerpe-uitveringsprogramma ZW Delta 2010-2015+ Lammers, Jos (red.) 2010 Stuurgroep Zuidwestelijke Delta Middelburg
247 B056 Van watersnuffel tot meidoornhaag. Kleine landschapselementen in Zeeland. Maas, Peter 2003 Provincie Zeeland Middelburg
2295 B192 Vogels tussen Zwin en saeftinghe. De avifauna van Zeeuws-Vlaanderen Buise, M.A. & Tombeur, F.L.L. 1988 NRI Middelburg
4087 B062 Gedichten van Johan Moorman Bakker Leenderd 1745 Middelburg
248 B052 De toestand van de Zeeuwse natuur Jong, Ad de m.m.v. Wim van Wijngaarden, Gerard van Zuylen 1999 provincie Zeeland Middelburg
2552 B177 Ach Lieve Tijd. Zeeland. Twintig eeuwen Zeeuwen en hun rijke verleden Diverse 1996 Waanders Uitgevers Middelburg
3320 B277 Zeeuwse ringrijders vereniging Joosse, Henk e.a. 1980 Zeeuwse ringrijdersver. Middelburg
249 B068 Land in zicht! Natuur tussen zee en vroon. Kroese, Karen, Robbert Jan Swiers , Wim van Wijngaarden 2003 provincie Zeeland Middelburg
2553 B178 Zeeland van toen & nu diverse 2004 Waanders Uitgevers Middelburg
3833 B288 Zeelands toekomst zorg van nu Schipper, C. de 1988 Stichting Katholiek Maatschappelijk Aktiveringswerk Zeeland Middelburg
5113 B353 Bolwerken in Zeeland diverse 1978 Zeeuws Tijdschrift Middelburg
250 B066 Van aardappelkelder tot zaadzolder. Zeeuwse boerderijen sinds de Middeleeuwen. Cruyningen, Piet van, Robbert Jan Swiers, 2003 provincie Zeeland Middelburg
1530 B320 Het Zeeuws-Vlaamse Geslacht Hiel 1625-heden Lases, W.B.P.M. en J.G. Hiel 2003 St. Genealogisch Centrum Zeeland Middelburg
251 B058 Het grote blauw. Natuur in de Zeeuwse Deltawateren. Swiers, Robbert Jan 2001 provincie Zeeland Middelburg
2811 De ScheldeAtlas, een beeld van een estuarium van Eck, Bert (eindred.) 1999 Scheldeinformatiecentrum Middelburg
3323 B173 Den Zeusen Beesem deel 2 Zijlstra, W.C. 1994 Zeeuwse bibliotheek Middelburg
3835 B062 Mesu. Het leven van een pionier Geuze, M.A. 1979 Merlijn Middelburg
252 B016 Tussendijks. Natuur in de Zeeuwse polder. Swiers, Robbert Jan, 2000 provincie Zeeland Middelburg
3837 B166 Zeeuwen Buiten Zeeland Geuze, M.A. e.a. 1982 Fanoy Boeken Middelburg
510 B021 Industrie-Almanak voor Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Mogelijkheden voor industrievestiging divers 1949 Middelburg
3582 B176 … en mijn zuster die heet Kee … Slager, Kees & Ruden Riemans 2001 Den Boer / De Ruiter Middelburg
3327 B307 Zeeland and the churches. Religion and society in the Province of Zeeland in the Nineteenth Century Wintie, Michael 1988 Com. Reg. Gesch. Beoef. Zld Middelburg
1928 Nederlands Koningin en de Prins der Nederlanden in Zeeland Hartman, H.J.G. 1908 Middelburg/Altorffer
2260 B226 Toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland Benelux studiedag van Outryve d'Ydewalle,ridder P., e.a. 1957 E.T.I. Zeeland/E.R.O.V./W.E.R. Middelburg/Gent/ Brugge
3350 B299 Genealogie van de familie Kerckhaert van de tak uit Westdorpe Kerckhaert, A.A.L.M 2000 A. Kerckhaert Middenmeer
2450 B074 Moerbeke-Waas Een evolutie van eeuwen Deel I De Moeren in het noorden van Moerbeke-Waas of de Kruisstraat, Pereboom en Koewacht Hesters, Paul 2009 Heemkundige Kring Moerbeke-Waas Moerbeke-Waas
1454 Moerbeke-Waas. Een evolutie in het noorden van Moerbeke, d. 1: De Moeren... Hesters, P. 2009 Heemkundige Kring Moerbeke-Waas
774 B120 Annales du Cercle Archéologique de Mons. Tome Quatorzième Mons, 1877. Hierin opgenomen: Histoire de l'Abbaye de Cambron, par M. Clément Monnier (blz. 1-315). diverse 1877 Hector Manceaux Mons
775 B120 Annales du Cercle Archéologique de Mons, tome XVII Mons, 1884. Hierin opgenomen: Histoire de l'Abbaye de Cambron, par M. Clément Monnier (suite) blz. 1-523. diverse 1884 Hector Manceaux Mons
4016 B046 Stedelijke structuren een inleiding tot de ontwikkeling van de Europese stad Rottier Honoré 1978 Dick Coutinho Muiderberg
3469 B038 Englisches silber Scheidt, Bernd 1973 Schuler Verslagsgesellschaft Munchen
4129 B041 Reinaart de Vos Leven en avonturen van de felle rover met de rode baard Hildebrand, A. D. 0 A. Rutgers Naarden
3280 B295 Honderd Zeeuwse families Harthoorn, P.A. 1967 Boekcentrale Naarden
839 B258 Le martyrologe protestant des Pays-Bas, 1523-1597. Étude critique Meyhoffer. Jean 1907 La Société d'Histoiredu Protestantisme belge Nessonvaux
172 B044 Geschiedkundige beschouwing van Zaamslag….. zoo in het burgerlijke als voonamelijk in het kerkelijke Baan. J. van der 1859 Overbeeke Neuzen
2025 B097 De Wase en Gentse Baudelo-abdij. Van paleis in de moerassen tot eiland in de waterwijk. Pas, Paul 1998 Culturele Kring Boudelo VZW Nevele
187 Van burger tot veteraan. Bataljon "Zeeland": hoe en waar? in de periode 1944-1948 Kot, W en Kot J 2002 Drukkerij Van der Perk B.V. Nieuw-Lekkerland
2432 B314 Van De Kauter naar Nieuw-Namen, een dorps en parochiegeschiedenis Baar, J.A. de 2012 kerkbestuur Nieuw-Namen
390 B070 Verzameling publicaties over de geologie van de Kauter te Nieuw-Namen van 1858-1983 Onbekend 0 Nieuw-Namen
2461 B344 V.V. Hulsterloo 1965 - 2005 Kindt, Freddy de, e.a. (samenst.) 2005 Vv Hulsterloo Nieuw-Namen
2462 B252 Nieuw-Namen en Onze-Lieve-Vrouw van Hulsterloo Baar, J. de e.a. (red.) 1995 werkgr. OLV van Hulsterloo Nieuw-Namen
4183 B013 Non Omnis Moriar Kajpus Czeslaw & Dam Van Omer 0 Het streekboek Nieuwkerken-Waas
3598 B182 Reunie 2002 Openbare lagere school Nieuwvliet . 2002 reunie comité Nieuwvliet
4176 B041 Bijna gepakt Liefde de J.L.F 0 G.F. Callenbach nv Nijkerk
3436 B196 Carnaval! Laar, Rob van de 2011 Pharos uitgevers Nijkerk
2937 B269 Verhalen voor de kersttijd Vries de, Anne 0 G.F. Callenbach N.V. Uitgeverij Nijkerk
2940 B269 Als alle lichten branden Vries, Anne de, e.a. (red.) 0 G.F. Callenbach Nijkerk
4822 B326 Een handvol taal - spelen en spreken Susanne Stoecklin-Meier 1980 Uitgeverij Intro Nijkerk
3307 B176 Storm over Nederland Verburg, Go 1978 G.F. Callenbach N.V. Uitgeverij Nijkerk
3310 B202 Het water kwam!.. Verburg, Go 1953 G.F. Callenbach N.V. Uitgeverij Nijkerk
3311 B202 Houen jongens! Norel, K. 0 G.F. Callenbach N.V. Uitgeverij Nijkerk
3313 Storm over de Nederlanden Verburg, Go 0 G.F. Callenbach N.V. Uitgeverij Nijkerk
3072 B227 Blinde Atlas R.K. Mulo divers 0 Ver. Voor R.K. Mulo Nijmegen
3845 B341 Heilige Missie 1950 Ch. Donker Nijmegen
1804 B035 De taal van de vlasser. Brouwers, Dr. A.P.J. 1957 Drukkerij gebr. Janssen Nijmegen
1059 B036 De advocatuur in de Reinaert Hermesdorf, B.H.D. 1956 onbekend Nijmegen
818 B254 Der Archidiakonat im Bistum Utrecht bis zum Ausgang des 14 Jahrhunderts. Eine rechtshistorische Studie zum Kirlichen Verfassungsrecht Mulders, H.J.B. 1943 Nijmegen
3148 B270 Het volkslied in nederland. Heden en verleden van een ideaaltype Seelen, Anton 1981 Katholieke Universiteit Nijmegen
1870 B049 Een warme school. Herinneringen aan het onderwijs Stoppeldijk Erp-Uiterhoeve, M.van - Wilfried Uiterhoeve 0 Sun en ssn Nijmegen
3408 B248 In die dagen…Over de uitbeelding van het Kerstverhaal Goosen, Louis 1998 Uitgeverij SUN Nijmegen
3664 B320 Kentekens in stad en land Alings, Wim 1978 G.J.Thieme BV Nijmegen
3426 Kerstkribben uit Verre Landen van Laarhoven, J.C.Th.M. 1965 Heilige Land Stichting Nijmegen
3427 B293 …zij kwamen van verre Laarhoven, J.C.Th.M. van (red.) 1989 Heilig Land Stichting Nijmegen
3953 B055 Landarbeiders. verhalen om te houden Slager, Kees 1981 Uitgeverij Link Nijmegen
3188 B319 Vogeltochten in de lage landen van Laake, P-P. e.a. (red.) 1985 Uitgeverij Dwarsstap Nijmegen
121 Onrust in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen. Stemming en reacties...na de Duitse inval….mei. juni en juli 1940 Francke. S.P.E. 1989 S.P.E. Francke Nijmegen
3472 B300 Reiswijzer van den Algemeene Nederlandschen Wielrijders-Bond. Hoofdstuk II. Zeeland, Noord-Brabant en Limburg Nieuwenhuis, H.G. (bew.) 1914 G.J. Thieme Nijmegen
2723 B263 Natuurtochten in Nederland 5 Zeeland van Laake, pieter-Paul 2003 Het 7 dal Nijmegen
1987 B127 De Raad van Vlaanderen en Staatsvorming onder Karel V (1515-1555) Peteghem P.P.J.L., van 1990 Gerard Noot instituut Nijmegen
969 B033 Handboek der Nederlandsche Geschiedenis, Eerste deel Kleijntjes, J. en Huijbers, H.F.M. 0 L.C.G. Mamlmberg Nijmegen
3282 B236 Heilig Familieleven Brandenbarg, Tom 1990 SUN Nijmegen
5075 B352 1941 Jaarboek der St. Radboud - Stichting diverse 1941 Radboud stichting Nijmegen
3038 B018 De vlasnijverheid te St. Jansteen en Koewacht 1900-1965 Baart, Erik 1988 Erik Baart Nijmegen
3046 B313 Stambomenboek Dobbelaere en alles wat daarvan is afgeleid Dobbelaer, Fons 1991 De Dobbel-Beker Nijmegen
2281 B293 Rome roept. Hofwijk, J.W. 1949 Uitgeverij De Koepel Nijmegen
3818 B180 De antieke mop, lachspiegel en spiegelbeeld Stals, Huub 1981 Huub Stals Nijmegen
3823 B063 Estuariene oecologie: visie op een milieu onder druk Nienhuis, P. 1988 Kath. Universiteit Nijmegen
3576 B283 In den strijd des levens van Koetsveld, C. 0 P.J. Milborn Nijmegen
185 B361 Op Molenpad in Zeeland-Zuid. Noord-Beveland, Zuid-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen. Ouweneel, Hans, I. J. Herman, A. A. Vonk 2001 Hanova Media Productions Noordhoek
227 B313 Op Molenpad in Zeeland-Noord, Tholen en Sint Philipsland, Schouwen-Duivenland, Walcheren. Ouweneel , Hans , m.m.v. E. Haak... 2000 Hanova Media Productions Noordhoek
3048 B067 Het geslacht Haverbeke. 450 jaar in de Vlaamse polders Meijer, P.H.E.M. de 2001 de Meijer Oegstgeest
1536 B300 Lieske, een verhaal over toverdiertjes Menu, M-J. 2005 onbekend onbekend
5120 B353 Drie eeuwen Sint-Antoniuskerk onbekend 1996 onbekend
4865 B328 Zonneboek 1940 Beekman, D. et al. 1940 Herwonnen levenskracht onbekend
3587 B052 Wikken en wegen in de middeleeuwse haven van Sluis. St. Anna ter Muiden 750 jaar stadsrechten Brock, P.E. de 1992 werkgroep 750 jaar St Anna ter Muiden Onbekend
4870 B333 Bulletin Décadaire de la republique Française no.1 onbekend 0 onbekend onbekend
4876 B332 Bulletin des lois de la Republique Française No 115 diverse 0 onbekend onbekend
3085 B278 Zangbundel Pit van Steen, Theo 0 K.A.J. en K.A.B. onbekend

Pagina 24 van 32 Resultaten 3451 - 3600 van 4793