Background Image

Bibliotheek

Boeken worden niet uitgeleend maar zijn alleen ter inzage in het Gemeentearchief van Hulst.
Resultaten per pagina:

Pagina 23 van 32 Resultaten 3301 - 3450 van 4793

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
1655 Het archief van mr. Johan Christiaan Clement, 17e eeuw-1913 Scherft, P. 1976 Middelburg
2935 B021 Merkwaardige grenspalen en grensstenen Aalbrechtse, M.A. 1976 Den Boer Middelburg
1656 Het archief van de Vaderlandsche Societeit te Middelburg, 1795-1800 Unger, W.S. 1976 Middelburg
2936 B108 Walcherse klederdrachten Bree, J.de & J. van Ham 1975 Den Boer Middelburg
1657 Catalogus van de Historisch-topografische atlas van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1957 Middelburg
379 B055 De Groote Reiziger, Mer Joos van Ghistele Dieleman, P. 1932 Middelburg
3707 B155 De kust is veilig. Zwakke schakels aangepakt Jansen, Jan & Peter Verdurmen 2012 Waterschap Scheldestromen Middelburg
3963 B226 De Nieuwe Zeeuwse Nachtegaal 60 jaar Poëzie in het Zeeuws Tijdschrift 1950-2010 van der Velde, P. , Hofman, W. 2010 Zeeuws Tijdschrift Middelburg
1661 Zeeuwse historie in krantenknipsels, d. 2 Wallenburg, L. van 1988 Heemkundige Kring Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland Middelburg
3965 B064 Zeelandboek ZL 3 Hendriksen, Jan, et al. 1999 Stichting NRI Middelburg
126 B316 De Gentsche en Brugsche bisschoppen over het katholicisme in Z.-Vl. gedurende de 17e en 18e eeuwen Cornelissen, J.D.M. 1930 Altorffer Middelburg
3710 B239 Het oudste stadsrecht van Aardenburg Melker, B.J. de 1990 Archief KZGW Middelburg
3966 B055 Zeelandboek ZL 4 Diverse 2000 Stichting NRI Middelburg
1407 B049 De Liberale kiezersvereniging 'De Grondwet' te Middelburg van 1858 tot 1880 Ommen, A.P. van 1981 zeeuws genootschap Middelburg
1663 Zeeuwse historie in krantenknipsels, d 4 Wallenburg, L. van 1990 Heemkundige Kring Walcheren Middelburg
2431 B018 Tijdperken der voorweereld. De Meester van der Heijden-groeve in Nieuw-Namen Swiers, Robbert Jan 2001 NRI Middelburg
3967 B064 Zeelandboek ZL 6 Bos, Kees, et al. 2002 Stichting NRI Middelburg
1664 Zeeuwse historie in krantenknipsels, d. 5 Wallenburg, L. van 1993 Heemkundige Kring Walcheren Middelburg
2176 B068 Van d'ee tot Hontenisse Cor J. de Boer 0 Merlijn Middelburg
3713 B063 De economische ontwikkeling van WZ-Vl onbekend 1959 Ec. Tech. Inst. Voor Zeeland Middelburg
4228 B143 Neerlands koningin en de Prins der Nederlanden in Zeeland- Gedenkboek van het verblijf van H.M. en Z.K.H., 12, 13, 14 september 1907 Hartman, H.J.G. 1908 J.C. en W. Altorffer Middelburg
3205 B297 Kroniek van een familie de Kever uit het Land van Waes Geilleit, H.C. 1981 H. Geilleit Middelburg
3720 B230 Schuiven in de tijd Glashouwer, J.W, e.a. 2000 Kerk en Israël Zeeland Middelburg
1161 B005 Keuze uit de numismatische geschriften van Marie G.A. de Man Man, Marie G.A. de 1980 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Middelburg
1930 B231 De economische toekomst van Zeeland. Nederlandse Maatschappij voor nijverheid en handel departement Zeeland 1946 Fa G.W. den Boer Middelburg
1677 B020 Mens & Zee & Land Het beheer van het Zeeuwse landschap. Nienhuis, P.H en Willems R.J.B.M. redactie en Kleingeld R.H.G. fotografie 1986 Zeeuws Landschap Middelburg
1934 B071 Hendrik Quirinus Janssens 1812 - 1881 Zijn handel en wandel op het kerkepad Lauret, A.M. 0 Middelburg
3726 B287 Door de ogen van Huizinga Bruin de, M.P. e.a. 1993 Stichting NRI Middelburg
3982 B236 Tussen Sas en Saeftinge informatie over voorontwerp streekplan oost Zeeuwsch-Vlaanderen bureau voorlichting provinciale griffie 0 Den Boer Middelburg
3727 B231 Luchtwachttorens in Nederland Industrieel Erfgoed uit de Koude Oorlog Sakkers, Hans & Johan den Hollander 0 Stichting NRI Middelburg
1936 B071 Memories van Jannes van de Luyster 1829 - 1845 Stokvis, P.R.D. 1980 Middelburg
3474 B226 2011 "Zeeuws meisje' Heyning, C.E. e.a. 2010 KZGW Middelburg
3986 B102 Die karolingische Funde von Schouwen 1 Capelle, Torsten 1878 Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek Middelburg
1683 B008 Boedelinventarissen en akten van uitkoop van de parochie Hontenisse Blieck, V.J.M. de 1989 Stichting Genealogisch Centrum Zeeland Middelburg
3475 B226 Zeeland Landbouw en visserij 2002 Koper-Johnson, N.E. e.a. 2001 KZGW Middelburg
3987 B102 Die karolingischen Funde von Schouwen 2 Capelle, Torsten 1978 Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek Middelburg
1684 B008 Boedelinventarissen en akten van uitkoop van de Hulsterse parochie en parochies Ossenisse, Henstdijk, Ser-Pauluspolder en Stoppeldijkpolder in de Hulsterambacht dl2 Blieck, V.J.M. de Ir. 1988 Stichting Genealogisch Centrum Zeeland Middelburg
1940 B047 Een speurtocht door Zeeuws muziekverleden Scherft, P. 1984 Middelburg
3476 B230 Literatuur over Zeeland Prov. Bib van Zeeland 1950 Prov. Bib van Zeeland Middelburg
3732 B188 Exempla Musica Zelandica IV Clement, A. (intr.) 1996 KZGW Middelburg
3988 B102 Die fruhgeschichtlichen Metalfunde von Domburg auf Walcheren 1 Capelle, Torsten 0 Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek Middelburg
405 Canisvliet, een grensgeval. Vijf jaar Heemkundige Kring Sas van Gent Dool, W.H. van 0 Middelburg
1685 B008 Boedelinventarissen en akten van uitkoop van de Hulsterse parochie en parochies Ossenisse, Henstdijk, Ser-Pauluspolder en Stoppeldijkpolder in de Hulsterambacht deel 1 Blieck, V.J.M. de 1988 Stichting Genealogisch Centrum Zeeland Middelburg
3477 B307 Zeeland en de Zeeuwen in de letterkunde onbekende 1950 Prov. Bib van Zeeland Middelburg
3733 B189 Exempla Musica Zelandica I Clement, A. (intr.) 1992 KZGW Middelburg
3989 B102 Die fruhgeschichtlichen Metalfunde von Domburg auf Walcheren 2 Capelle, Torsten 0 Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek Middelburg
3478 B287 Goed Zeeuws 2012 Heyning, C.E. e.a. 2011 KZGW Middelburg
3734 B323 zeeuwse monumenten cahiers Jan Adriaan Frederiks Bruin de, M.P. 1974 Zeeuws Tijdschrift Middelburg
1943 B237 Elementen van de cultuur van Zeeland Janse, H., J.H. KLuiver, J.J.Tevel, A. de Vin 1984 Wg. historie & archeologie Kn. Gen. en Zeeuwse Ver. v. dialectonderzoek Middelburg
3479 Zeeland 1940-1945 bibliografie Houterman, J.N. 1988 Zeeuwse Bibliotheek Middelburg
3481 B196 Gedenkboek ter gelegenheid van het anderhalve-eeuwfeest van het KZGW te Middelburg 1769 - 1919 samenstelling 1919 J.C. & W Altorffer Middelburg
3737 B309 Portretten kleine basisscholen zeeland Lemmens, M. e.a. 0 RPC Zeeland Middelburg
3482 B315 Echt Zeeuws?! Antonisse, Rinus 2010 Contour uitgevers Middelburg
3738 B303 Zeeland in 1983 Oreel, R. e.a. (samenst.) 0 Den Boer Middelburg
411 B070 Profiel Sas van Gent. Een verkennend onderzoek naar de wenselijke ontwikkeling in de gemeente diverse 1974 Middelburg
3483 B229 Toekomst voor het verleden onbekend 2002 Provincie Zeeland Middelburg
3739 B069 Zeeland in 1982 Oreel, R. e.a. (samenst.) 0 Den Boer Middelburg
1948 B320 Zee en land. Gedichten over Zeeland. diverse 1999 Drukkerij Verhage Middelburg
3740 B185 Streekplan Zeeland voorontwerp Provincie Zeeland 1986 Prov. Zeeland Middelburg
5020 B344 Hulst industrialiseert onbekend 0 Boer Middelburg
1181 Het Brabants landjuweel der Rederijkers (1515-1561) Autenboer, E. van 1981 Middelburg
1949 B042 De Zeeuwse Kaapvaart tijdens de Spaanse Successieoorlog 1702 - 1713 Verhees-van Meer, J.Th. H. 1986 Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen Middelburg
1183 B231 Visies op Jacob Cats en zijn tijd Werkgroep Historie en archeologie v.h. Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1978 Middelburg
2719 B200 Vijf jaar tegenstroom Smaal, Aad (eindred.) 1980 Rijn Schelde Instituut Middelburg
1953 B287 Zeeuwse klederdrachten in de laatste twintig jaar Poel, Ada van der 1981 Koninklijk Zeeuws Genootschap der wetenschappen in samenwerking met het Zeeuws Museum Middelburg
3489 B271 60 jaar prof wielrennen in Zeeland 1931-1990 Den Herder, J.W. 1991 Den Herder Middelburg
1698 B007 Hulsterambacht. Penningkohieren 1570-1580 Nijenhuis, H.D. & M.C. Nijenhuis-van Pienbroek 1992 Nederlandse Genealogische Vereniging, afdelig Zeeland Middelburg
2978 B066 Het Grasland op de Zeeuwse Boerdeij Sietema, W. 0 Firma G.W. Den Boer Middelburg
3490 B042 Zeeuwen en de VOC Roos, Doeke 1987 Stichting VOC publicaties Middelburg
3491 B032 Joop van den berg. Een onafhankelijk journalist Dieleman, M.P., (samenst.) 1993 Provinciale Zeeuwse Courant Middelburg
2724 B277 Aangepast sporten in Zeeland. Zeeuwse Sportraad 0 Zeeuwse Sportraad Middelburg
3236 B302 Provinciale almanak voor Zeeland 1983/84 Bureau voorlichting der provincie 1983 Den Boer Middelburg
2725 B239 Uit het leven gegrepen. 1981 Documentatie Centrum Middelburg
3237 B301 Provinciale almanak voor Zeeland voor het jaar 1969 Bureau voorlichting der provincie 1968 Littooij & Olthoff Middelburg
4261 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 2 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
1958 B299 Dorpen in Zeeland diverse 1991 Stichting Natuur- en Recreatieinformatie Middelburg
2726 B172 Zeeland bij voorbeeld, bij-voorbeeld Zeeland van der heyden, Jef 0 ETI Middelburg
3238 B029 Provinciale almanak voor Zeeland 1971-1972 Bureau voorlichting der provincie 1971 Littooij & Olthoff Middelburg
4262 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 3 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4263 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 4 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
1960 Geen risico! Geschiedenis van de Alg Zeeuwse Verzekering Maatschappij 1939 - 1989 Kroes, P.R.M. 1989 Middelburg
3240 B304 Provinciale Almanak voor het jaar 1963 van Meerendonk, J. (samenst.) 1962 Littooij & Olthoff Middelburg
3496 B294 Het evangelie van Judas in een verzeeuwste bewerkienge Kousemaker, J. 1983 Den Boer Middelburg
4264 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 5 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4009 B277 Walcheren Epos van een klein eiland G. Ballintijn 1949 Vereniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer in Walcheren Middelburg
4265 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 6 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4266 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 7 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
3499 B020 Van ruigte tot bloemenzee Visser, Marjolein (samenst.) 2006 Provincie Zeeland Middelburg
4267 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 8 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
2732 B193 Zeeland op jaren '70 - '80 Cijsouw, Kees et al. 1980 Den Boer Middelburg
4268 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 9 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
2733 Zeeuwe Ringrijders Vereniging Roose, Bram & Leo de Visser (red.) 1990 Zeeuwse Ringrijders Ver. Middelburg
4269 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 10 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
2734 B299 Het Rijksarchief in Zeeland van der Doe, Erik & Lieuwe Zoodsma 1990 Rijksarchief in Zeeland Middelburg
3502 B226 Zeeland en de VOC Catalogus bij de tentoonstelling van 23 juni tot en met 12 september 1987 in de Zeeuwse Bibliotheek van der Doe, Erik & Arnold Wiggers 1987 Zeeuwse Bibliotheek Middelburg
3758 B202 25 jaar planologie in Zeeland Verburg, M.C. e.a. (red.) 1968 Zeeuws Tijdschrift Middelburg
4270 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 11 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
1967 B055 In Zeeuws licht gevangen; fotografie in Middelburg 1842 - 1870 Verburg, Adrie en Josephine van Bennekom 1994 Stichting zeeuwse katernen Middelburg
3759 B105 Om prijs en plaats. De Middelburgse Teeken Akademie 1778-2003 Heyning, Cathy & Gerrit van Herwijnen 2004 Grote Zeeuwse Katernen Middelburg
4271 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 12 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
1968 B236 Middelburg in woeling en strijd (rondom 1787) Sijnke, P.W. 1984 Middelburg
4272 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 13 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
1969 B237 De Vlissingse Sociaaldemocratie en de werkeloosheid in de jaren dertig Kort, A.L. 1986 onbekend Middelburg
3505 B307 Historisch onderzoek over zeeland. Lijst van leemten Werkgr. Hist. en Archeologie 1999 KZGW Middelburg
4273 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 14 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
4274 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 15 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
3507 B255 Vliedbergen. Tekens van tijd in het Zeeuwse landschap Bos, Kees & Bas Oele 1986 NRI Middelburg
4275 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 16 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
1972 Osttruppen in westelijk Nederland. Sovjetmilitairen en Panjepaardjes in Zeeland 1943 -1944 Houterman, J.N. 1993 J.N. Houterman Middelburg
3508 B022 De boten van de provincie Afd. voorlichting (samenst.) 1997 Provincie Zeeland Middelburg
4276 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 17 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
1973 B022 De geschiedenis van het Zeeuwse profwielrennen over de periode van 1931 - 1996 Herder, J.W. den 1997 J.W. den Herder Middelburg
3509 B190 Op Stoom! Industrieel erfgoed in Zeeland (1850-1970) Franken, Toon 2004 Provincie Zeeland Middelburg
1974 Het Zeeuwse zeekleilandschap Beenhakker, A.J. 1987 Middelburg
4278 Zeeland door de eeuwen heen aflevering 18 Empel, M. van en H. Pieters 0 GW den Boer Middelburg
3511 B230 Zeeland in cijfers. Sociaal-economische ontwikkeling 1970-1980 1980 Ec. Techn. Inst. Voor Zeeland Middelburg
2232 B174 Oost Zeeuwsch-Vlaanderen oost onbekend 1966 Middelburg
3514 B276 Provinciaal bestuur van Zeeland Ligt, F. de (samenst) 1970 G.W. den Boer Middelburg
2747 Dagboek van een waterbouwer 1944-1986 Becu, L. e.a. 0 Den Boer Middelburg
3515 B021 De Zeeuwse zeehavens Wolterbeek, Jaap e.a. 1990 Provincie Zeeland Middelburg
2748 B177 De molens van zeeland van Hoogstraten, M. 1972 G.W. den Boer Middelburg
3004 B296 Het Deltaplan en de Zeeuwse landbouw Verburg, M.C. Drs 1961 Ec. Tech. Inst. Voor Zeeland Middelburg
3260 B087 Karolingische burchten in Zeeland Bruin, M.P. de, et al. 1995 Provincie Zeeland Middelburg
3516 B344 Dorpen in Zeeland Bureau voorlichting der provincie 1979 Provincie Zeeland Middelburg
189 B236 Ijzeren wegen op dammen en langs kreken. 100 jaar spoorlijnen in Zeeland anoniem 1968 Rijksarchief in Zeeland Middelburg
190 B049 Een reis door Zeeland in 1774 Kluiver, J.H., Frans Cornelis Hoogvliet 1980 Zeeuws Genootschap der Wetenschappen Middelburg
3263 B258 De zin van de Westerschelde Wolterbeek e.a. 1996 Provincie Zeeland Middelburg
3519 B060 Versterckt Zeeland' Stockman, P & P. Everaers 1999 Provincie Zeeland Middelburg
192 Burgemeesters tussen wanorde en wederopbouw Heuvel, J.H.J.van den, Ligtermoet, D.M. 1987 Den Boer Middelburg
3264 B067 Zeeland in de Prehistorie Jongepier, J. 1995 Provincie Zeeland Middelburg
194 B271 Door mijn gedaen. De geschiedenis van de Zeeuwse merk-en stoplap. Jonge-Everaert, Eef de 1999 Vereniging van Zeeuwse musea en Bureau provenciaal museumconsulent Zeeland Middelburg
3266 B052 Het onderste boven. De Zeeuwse geologie vanaf het Holoceen in kaart gebracht. Vos, PC, W.E. Westerhoff, A.W. van Kleef 1999 Provincie Zeeland Middelburg
3522 B323 Fragmenten van het Zeeuws Verleden van Lynden, Aernout & Francoise 1994 KZGW Middelburg
1475 B184 Cadsandria, Jaarboekje Bronswijk A.J 1854 Gebrs Milborn Middelburg
2756 B186 10 jaar Delta. De versterking van Fort Zeelandia. van monopolie naar markt Deij, Frank & Arnold Parre 2001 NV Delta Nutsbedrijven Middelburg
3268 B067 De Romeinen in Zeeland. Onder de hoede van Nehalennia Trimpe Burger, J.A. 1997 Provincie Zeeland Middelburg
197 B199 De souvereine en independente staat Zeeland Kluiver, J. H. 1998 De Zwarte Arend Middelburg
2245 B174 ontwerpplan voor het zorgverleningsproject in de regio OZVl. werkgroep Medisch Centrum Hulst 1986 Prov Raad voor volksgezondheid Middelburg
3269 B265 Zeeland in cijfers en feiten Bureau voorlichting der provincie 1977 Provincie Zeeland Middelburg
1734 Inventaris van het archief van de familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet. Welings, Y.J.A. 1984 Middelburg
3270 B255 Het Zeeuwse kleilandschap Beenhakker, Ad 2002 Provincie Zeeland Middelburg
4038 B045 Cadsandria Zeeuwsch-Vlaamsch jaarboekje voor 1855 Bronswijk A.J 1854 Altorffer J.C.&W Middelburg
3271 B087 Zeeuwen te water. Sporen van een maritiem verleden Kuipers, Jan J.B. 1996 Provincie Zeeland Middelburg
3272 B067 Hoog van de toren. Kerken in Zeeland tot 1900 Bruin, M.P. de 1994 Provincie Zeeland Middelburg
4040 B045 Cadsandria zeeuwsch-Vlaamsch jaarboekje voor het schrikkeljaar 1856 Bronswijk A.J 1856 Altorffer J.C.&W Middelburg
3273 B093 Het zijn de kleine dingen … Kleine landschapselementen in Zeeland anoniem 1990 Provincie Zeeland Middelburg
3274 B255 Terug van weggeweest Beijersbergen, John e.a. (red.) 2004 Provincie Zeeland Middelburg
3530 B310 Gemeenten gewesten provincie van der Weel, J.J. 0 KZGW Middelburg
3531 B271 Het Deltaplan. Verleden, heden en toekomst van het Deltagebied Verburg, M.C. Drs 1959 G.W. den Boer Middelburg
204 B277 Tentoonstelling Oproer en protest Zeven Zeeuwse voorbeelden. Provinciale Bibliotheek 1982 Reproductieafdeling Provinciale Bibliotheekcentrale Middelburg

Pagina 23 van 32 Resultaten 3301 - 3450 van 4793