Background Image

Bibliotheek

Boeken worden niet uitgeleend maar zijn alleen ter inzage in het Gemeentearchief van Hulst.
Resultaten per pagina:

Pagina 3 van 32 Resultaten 301 - 450 van 4791

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
678 Sociétés Coopératives d'Agriculture, seizième groupe (économie sociale, hygiëne, assistance publique). Classe 103 Collot d'Escury, le Baron K.J.A.G. 0
167 Zeekanaal Gent-Terneuzen 19 Dec. 1968 1968
679 Camere van Rhetorica Hulst (VI, 1961) 0
937 Handboek der geschiedenis van het Vaderland 0
1193 Studio, international journal of modern art, Belgian issue. october 1974.Fine Arts. 0
170 Zaamslag door de eeuwen heen Platteeuw. J. 1968 Van Aken
938 Handboek der geschiedenis van het Vaderland Blok, P.J. 0
1197 Geïllustreerde brochure van verschillende auteurs met biografie, tentoonstellingen en bibliografie Swimberghe 1974
1455 VOBOV-INFO 1983 Verbond voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in Oost-Vlaanderen
1456 Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde 1934 Kunst- en Oudheidkundige Kring Deinze
1458 Romana Contact van het Oudheidkundig Genootschap 1965
1459 Het Land van Beveren 1959 Het Land van Beveren
1717 Loi organique du notariat. Geschreven werk over oorsprong, belang en beoefening van het notariaat onbekend 0
1462 Molenecho's 19982 Molenzorg tot behoud van onze molens
1464 Heemkundige Kring De Oost-Oudburg 1963 Heemkundige Kring De Oost-Oudburg
2488 Muziekvereniging "Nooit Gedacht" 50 jaar 1953-2003 Terugblik op een halve eeuw "t muziek van de Graauw" 0 Jubileumboek
1465 Heemkundig Nieuws 1975 Heemkundige Kring De Oost-Oudburg
1466 d'Euzie 1983 Heemkundige Kring voor Groot-Stekene
1211 James Ensor. etchings 0
1467 De Ghulden Roos 1941 Oudheidkundige Kring Roosendaal
1212 Cobra 1975 tentoonstellingscatalogus 1975
1468 Bijdragen en Mededelingen van het Nederlands Openluchtmuseum 1955 Nederlands Openluchtmuseum
1469 Brabantia 1952 Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra
1214 Oscar Jespers, beeldhouwwerk, tekeningen. 1977
1470 Haerlem 1937 Vereeniging Haerlem
1471 Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap Utrecht 1924 Historisch Genootschap Utrecht
1216 Aspecten Luc Peire. 1976
1472 Taxandria 1894
1473 Eigen Volk 1929
1729 Middeleeuwse tegelvloeren in confrontatie met schilderijen van Vlaamse Primitieven. 1985
1474 Zeeland 1853
1477 Ons Erfdeel 1961 Stichting Ons Erfdeel
1478 Jaarboek der Kon. Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde 1896 Kon. Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde
1223 Luc Claus. Geïllustreerde tentoonstellingscatalogus Camasio, Sandra 1975
1481 De Duinen 1960 Wetenschappelijk en Kultureel Centrum van de Duinenabdij en de Westhoek
202 Bijdragen tot de geschiedenis van Deinze en de Leiestreek 2011
458 Epitôme Jansenius, Cornelius 0
1483 Revue Belge de Philologie et d'Histoire 1924 La Société pour le progrès des Etudes Philologiques et Historiques
1485 Congrés Archéologique et Historique 1891 Fédération Archéologique et Historique de Belgique
1487 Messager des Sciences et des Arts 1823 la Société Royale des Beaux-Arts et des Lettres et par celle de l'Agriculture et de Botanique de Gand
1234 Het ontstaan van de S. Veerlecultus te Gent Voordeckers-Declerck, M.H. 1963
1235 De moeilijkheden van de Benedictijnerabdijen in de late Middeleeuwen: de Sint-Pietersabdij te Gent (ca. 1150 - ca. 1281) Braeckman, Walter 1963
468 Historisch Overzicht van de Vlaamsche Dialectologie Blanquaert, E 1927
1236 Biervliet, een laat-Middeleeuws centrum van zoutwinning (le helft XVe eeuw) Mertens, J.A. 1963
1237 De instauratie van de Gentse Calvinistische Republiek (1577-1579) Despretz, André 1963
1238 Un gobelet Campaniforme à Huise (Flandre Orientale) et la distribution des vases Campaniformes en Belgique Laeti, Siegfried J. de 0
471 Anciennes Clefs d'Ancre de façades Flamandes et Brabançonnes du XVI-e au XVIII-e siècle Heins, A. 1908
1239 Provinzialrömische Gräber mit Waffenbeigaben aus dem Rheinland und Nordfrankreich Doorselaer, A. van 1964
1240 L'Economie rurale de la Flandre et la dépression économique du Bas Moyen Age Verhulst, A. 1964
1241 A-t-il existé des fortifications à Saint-Omer antérieurement à 878-881? Werveke, H. van 1963
1497 Biografisch Woordenboek van Nederland, d.3 1989 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
218 B230 Zeeland bestaat niet ! 15 jaar Koen & Harm Jonge, Cor de, Jan van Damme, Ernst Jan Rozendaal 2004 Gezamenlijke Zeeuwse boekhandels
1242 Die Binnenkolonisation und die Anfänge der Landgemeinde in Seeflandern VerhuIst, A. 1964
1243 De hospites van de abdij Voormezele en het superaratum of overhert . Bijdrage tot de ontginningsgeschiedenis van de Vlaamse kustvlakte Verhulst, A. 1964
1244 De Nederlandse "Conseil à un ami" van P. de Fontaines Strubbe, E.I. 1963
1245 Le diplôme de Charles le Chauve du 20 juin 877 pour l'abbaye de Saint-Bertin Caenegem, Raoul van 1963
1246 Les Assemblées d'états en Belgique avant 1795 Dhondt, J. 1965
1247 Le controle par le prince des comptes urbains en Flandre et en Brabant au Moyen Age Blockmans, F. 1964
1248 Quelques aspects des comptes communaux en Flandre au Moyen Age Prevenier, W. 1964
1249 Les Etats de Flandre depuis les origines jusqu'en 1790 Prevenier, W. 1965
1250 Bronnen en problemen betreffende de Vlaamse landbouw in de late Middeleeuwen (XIII-XVe eeuw) Verhulst, A. 1964
1251 Les deformations topographiques de la carte de Ferraris Daels, L. en A. Verhoeve 1964
996 Nederlands Volksleven in den oogst-tijd, folkloristische film in zes afdeelingen met een naspel Ven, D.J. van der 1926
1252 L'histoire du droit et la chronologie. Reflexions sur la formation du "common law" et la procedure romano-canonique Caenegem, R. van 1965
741 Wie bewoonde het Chartreuseke. Thans St. Jan de Deo, neuropsychiatrische kliniek van de broeders Hieronymieten, Fraters-plein Gent Dierickx, P. 1965
1253 De Reformatie te Deventer in 1579-1580. Omvang en sociaal-economische structuur van de Katholieke bevolkingsgroep tijdens de religievrede Koch, A.C.F. 1965
998 Motieven op merklappen Stallaert, Th.J. 0
1254 L'interprétation géographique de photos aériennes et l'histoire Verhoeve, A., L. Daels en F. Snacken 1964
1255 Spontanéité et adaptation dans le développement des civilisations Romains, Celtes et Germains en Gaule Septentrionale Laet, S.J. de 1964
1256 La preuve dans le droit du Moyen Age Occidental Caenegem, R. van 1965
1257 The law of evidence in the twelfth century: intellectual background and European perspective Caenegem, R. Van 1966
3305 Volledige lijst van Slachtoffers van de Watersnood 1953 0 Rode Kruis
746 L'Hôtel de Ville de Gand Nowé, H. 1949
1258 Le controle des finances urbaines au 13e siècle: un abrégé de deux comptes de la ville d'Arras (1241-1244) Wyffels, C. 1964
747 De Schoorstenen van het Stadhuis te Gent Pauwels, dr. Henri 1952
1259 Een halve eeuw uitgaven van Westvlaamse oorlogsdagboeken uit de Eerste Wereldoorlog Strubbe, E.I. 1964
748 La Maison des Bateliers à Gand Emile V. 0
1260 Die Stellung des Hansischen Kaufmanns dem Flandrischen Tuchproduzenten gegenüber Werveke, H. van 1965
1261 Aspecten uit het abdij leven in Vlaanderen tijdens de 16e eeuw. Ter Doest 1550-1580 Aneca, H. 1964
1262 Etudes sur la céramique de la nécropole Gallo-Romaine de Blicquy (Hainaut) Laet, Sigfried J. de 1964
1263 Kenmerken van de industriële ontwikkeling te Aalst (1795-1875) Rijck, L. de 1964
1264 Het slopen van het castrum te Oudenburg en de vroegste geschiedenis van Brugge Aneca, H. 1964
1265 The library and the manuscripts of the abbey of Arrouaise Millis, L. 1965
1266 Venetiaanse handelsbetrekkingen met Perzië en Indië omstreeks 1600 Brulez, W. 1965
4082 Archief 2015 mededelingen van het Koninklijk Zeeuws Genootschap de Wetenschappen DIV. 2015
1267 Van de eerste naar de tweede omwalling van Brugge Strubbe, E.L. 1965
3315 B306 Handboek voor de soldaat 1956 Ministerie van oorlog
4083 Archief 2008 mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen diversen 2014 Zeeuwsgenootschap
1268 Un problème de chronologie: la transition du style de Noële au style de paques dans la chancellerie des comtes de Flandre (1191-1205) 1965
1269 Note sur une charte de Thierry d'AIsace, comte de Flandre, intéressant la propriété foncière à Saint-Omer Ganshof, F.L. 1965
4085 Archief 2016 Mededelingen van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen 0
1270 Note sur une charte de Baudouin V comte de Flandre pour Saint-Pierre de Lille 1966
2038 Beknopte gids van het Vlaamse Openluchtmuseum in het Limburgse Provinciedomein Bokrijk. Weijns Jozef 0
4086 Archief 2017 Mededelingen van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der wetenschappen. 0
1271 Karolingische Agrarpolitik.Das Capitulare de Villis und die Hungersnöte von 792/93 und 805/06 Verhulst, A. 1965
1272 Le problème des mobiliers funéraires avec armes en Gaule Septentrionale à l'époque du Haut-Empire Romain Doorselaer, A. van 1965
505 13e eeuwse persoonsnamen in de Vier Ambachten Debrabandere, F. 1962
1273 La législation Vénitienne du Bas Moyen Age en matière d'esclavage (XIIIe-XVe siècles) Verlinden, Ch. 1969
1274 Les Génois dans la marine Portugaise avant 1385 1966
1275 Initiative comtale et développement économique en Flandre au XIIe siècle: le rôle de Thierry et de Philippe d'AIsace (1128-1191) Verhulst, A. 1967
1787 Het Gildenboek van Sint Sebastiaan van Lamswaarde, 1717-1867. (notulen, ledenlijst e.a. van het schuttersgilde.) 0
2043 Kroonjuwelen van de Nederlandse natuur. Een keuze uit de gebieden die Staatsbosbeheer voor het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij beheert. Staatsbosbeheer 0
1276 Een economische maatregel van de Vlaamse graaf in 1199: het verbod der leningen tegen interest Prevenier, W. 1965
1277 L'esclavage en Sicile sous Frédéric II d'Aragon Verlinden, Ch. 1966
1278 Cartografie en institutionele geschiedenis Caenegem, A. van 1965
1279 Claude et la romanisation de la Gaule septentrionale Laet, S.J. de 1966
3586 B294 Tussen windvaan en koepel. Saint Louis 1840-1940 Oudenbosch Br. Chrostoforus 1940 Ten hagen "s-Gravenhage
3466 Museum en museumonderwijs Comm. Modernisering Leerplan 1978 Staatsdrukkerij "s-Gravenhage
2251 B141 Overzicht van de aardrijkskunde, de vaderlandse bijbelse en kerkelijke geschiedenis voor de lagere school en scholen voor U.L.O. Willemsen, Joh.E. 1937 L.C.G. malmberg "s-Hertogenbosch
230 B049 De Nederlandse wateren en plaatsen in de Romeinse tijd Hettema, H. 1951 Martinus Nijhoff 's -Gravenhage
4099 B062 De godvruchtige leidsman, aanwijzende den weg ten hemel, door oefeningen en gebeden, benevens de kleine getijden van de H. maagd Maria, enz. onbekend 1832 W. van Gulick 's Bosch
2053 De Gentse spelen van 1539. Erné B.H. en Dis L.M. van 1987 's Gravenhage
2054 De Gentse spelen van 1539. Erné B.H. en Dis L.M. van 1987 's Gravenhage
2096 B216 De leenregisters van Bewesten Schelde 1470 - 1535 Fruin, R. 1911 Martinus Nijhoff 's Gravenhage
1603 Het rechtsboek van den Briel, beschreven in vijf tractaten door Jan Matthijssen Fruin, Mr.J.A. en Mr.M.S.Pols 1880 's Gravenhage
4724 B325 Leerboek der Natuurkunde ten dienste van het lager, middelbaar en gymnasiaal onderwijs j 2e deel Horn, D. & De Gast, S. 1911 Joh. Ykema 's Gravenhage
4213 B013 Rapport Deltacommissie Eindverslag en interimadviezen Deel 1 De deltacommissie 0 Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf 's Gravenhage
4215 B013 Rapport Deltacommissie Deel 2 Beschouwingen over stormvloeden en getijbeweging De deltacommissie 1960 Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf 's Gravenhage
4217 B016 Rapport Deltacommissie Beschouwingen over stormvloeden en getijbeweging Deel 3 Mathematisch centrum over stormvloeden 1960 Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf 's Gravenhage
4229 B074 Oude vaderlandsche rechtsbronnen- het rechtsboek van Den Briel , beschreven in vijf tractaten eerste reeks No. 1 Matthijssen , Jan 1880 Fruin en Pols 'S Gravenhage
4230 B074 Oude vaderlandsche rechtsbronnen- Oude rechtsbronnen der stad Breda , eerste reeks No. 14 Bezemer, W 1892 Bezemer, W Gemeentearchief Rotterdam 'S Gravenhage
4772 B325 Vrieze's taalboek voor de Rooms-Katholieke school vierde leerjaar deel 3 Janssen Jos. 1935 van Goor G.B. 's Gravenhage
4800 B321 DE Wereld. Beknopte aardtrijkskunde ten dienste van het Uitgebreid lager onderwijs Ten Have, J. J. 1922 N.V. Joh. Ykema's Uitg. Mij 's Gravenhage
4547 B274 Recrutenschool en andere gevangenisverzen Salomonson, Herman 1946 Stols A.M.M. 's Gravenhage
4820 B327 Proefondervindelijke Natuurkunde voor de lagere school Janse, F. 1919 Ykema Joh. 's Gravenhage
4845 B321 Leerboek der Natuurkunde ten dienste van het lager, middelbaar en gymnasiaal onderwijs eerste deel Horn, D. & De Gast Jz, S. 1910 Joh. Ykema 's Gravenhage
2045 Het waterschap. Wat doet dat? Groen J. 1981 's Gravenhage
4930 B335 Vliegensvlug repetitieboekje aardrijkskunde deel 2 Europa en de overige werelddelen Tuinstra Jr. , J. 1962 Nijgh & van Ditmar 's Gravenhage Rotterdam
4615 B284 De notenboom Hontelé, André 0 Malmber, L.C.G. 's Hertogenbosch
2059 B058 Merlijn. Moeder Reinaert Sfar J. en Munnera J.L. 2004 Silvester 's Hertogenbosch
4888 B335 M.U.L.O.-Liturgie in vragen en antwoorden van den Broek , J.P.H. 1931 Malmberg , L.C.G. 's Hertogenbosch
4898 B335 Het geschreven en gesproken Frans oefeningen in het spreken, lezen en schrijven der Franse taal ten dienste van het uitgebreid lager onderwijs Arnaux , F.X. 1908 Malmberg , L.C.G. 's Hertogenbosch
4811 B327 boeiend rekenen onderwijzersboek deel 4 Wanders en Soncke 0 Malmberg, LCG 's Hertogenbosch
1073 B013 De Archieven van de rechtbanken, weeskamers en notarissen die over het tegenwoordige grondgebied der provincie Zeeland gefungeerd hebben, De Zeeuwsche eilanden, 1456-1811 (1852) Lasonder, L.W.A.M. Dr. 1914 Martinus Nijhof 's- Gravenhage
1110 Honderd eeuwen Nederland, samengesteld onder redactie van J.E. Bogaers, W. Glasbergen, P. Glazema, H.T. Waterbolk 1959 's- Gravenhage
1112 B038 Prehistorie en vroegste geschiedenis van ons land. Gids voor de verzameling Nederlandse oudheden, Rijksmuseum van oudheden te Leiden Louwe Kooijmans, L. en P. Stuart 1969 Staatsuitgeverij 's- Gravenhage
1124 1124 Museum en geschiedenisonderwijs Roorda, J.J. 1978 staatsuitgeverij 's- Gravenhage
1150 Vesting. Vier eeuwen vestingbouw in Nederland Red.: J. Sneep, H.A. Treu en M. Tydeman 1982 's- Gravenhage
1495 Biografisch Woordenboek van Nederland, d.1 1979 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 's- Gravenhage
1496 Biografisch Woordenboek van Nederland, d.2 Charité, J. 1985 InBureau, Rijkscommissie v. vaderlandse geschiedenisstituut voor Nederlandse Geschiedenis 's- Gravenhage
1498 Biografisch Woordenboek van Nederland, d.4 1994 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 's- Gravenhage
1499 Biografisch Woordenboek van Nederland, d.5 2008 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 's- Gravenhage
1500 Biografisch Woordenboek van Nederland, d.6 2001 Instituut voor Nederlandse Geschiedenis 's- Gravenhage
1014 Het telefoontoestel door de jaren heen 0 's- Gravenhage
1159 B004 Geschreven verleden, genealogie en oud schrift Brouwer, H. 1963 Europese bibliotheek 's- Gravenzande
1 B040 Beschryvinge van de stadt Hulst Lansberghe. J. van 1687 Gerrit Rammazeyn. Van Geyt 's-Gravenhage
2564 B240 Katholiek Nederland encyclopaedie deel 2 Nolet, W. 1932 Ten Hagen's drukkerij en uitgevers-maatschappij. n.v. 's-Gravenhage
6 B065 Keuren en Handvesten der stad Hulst Juten, G.C.A. 1908 Martinus Nijhoff 'S-Gravenhage
788 B080 Handboek der Middelnederlandse Geographie Bergh, L.Ph.C. van den 1949 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
4887 B321 Vraagstukken over Natuurkunde 4e druk Horn en de Gast 1900 Ykema Joh. 's-Gravenhage

Pagina 3 van 32 Resultaten 301 - 450 van 4791