Background Image

Bibliotheek

Boeken worden niet uitgeleend maar zijn alleen ter inzage in het Gemeentearchief van Hulst.
Resultaten per pagina:

Pagina 14 van 32 Resultaten 1951 - 2100 van 4794

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
4419 B204 Verhandelingen der Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent Vandenhole, F. 1967 Rijksuniversiteit- Centrale bibliotheek Gent
4420 B203 Bibliographie de L'Histoire De Gand Victor Fris 1921 A. De Tavernier Gent
4423 B203 Recueil D'Antiquités M.J.de Bast 1804 Gent
1096 Inventaris der landbouwpachten in de Gentse jaarregisters van de Keure, d. 2 Vos, A. de 1960 Gent
1864 B016 Het tarief van de "Overslach" bij Wachtebeke (begin XVIe eeuw) Mertens, J.A. 1967 Maatschappij voor geschiedenis en Oudheidkunde Gent
1097 Inventaris van nieuws-, vak- en kiesbladen, aanwezig in de centrale bibliotheek, het seminarie voor hedendaagse geschiedenis en het seminarie voor perswetenschap Vandenhole, F 1967 Gent
4432 B209 Bulletin soc. D Hist. & D'archeol. de Gand 11-12 onbekend 1903 J. Vuylsteke Gent
337 B046 Ordonnantien en Reglementen voor de Mart en Beurt-Schippers, als mede Stadts Voer-luyden, en Arbeyder binnen de Stadt van Hulst Michiel de Goesin 1752 't Groen Cruys Gent
4434 B209 Bulletin soc. D'Hist & D'Archeol. De Gand Deel 7-8 onbekend 1899 J.Vuylsteke Gent
339 B016 Generaale en particuliere Ordonnantien op de imposten en van ouds Verpachte Middelen der Stad Hulst Anoniem 0 Gent
1107 Recueil d'Antiquités Romaines et Gauloises, trouvées dans la Flandre Bast, M.J. de 1804 Gent
340 Verzamelwerk 18e eeuwse ordonnantiën voor Hulst 1728 Gent
4437 B209 Annales soc. D'Hist & D'Archeol de Gand 4-5 onbekend 1902 J. Vuylsteke Gent
4438 B209 Annales soc. D'Hist & D'Archeol de Gand 8 onbekend 1908 J. Vuylsteke Gent
343 B083 Schets van den economischen toestand van Vlaanderen Fris, Victor 1900 A. Siffer Gent
4439 B209 Annales soc. D'Hist & D'Archeol de Gand 6-7 onbekend 1906 J. Vuylsteke Gent
344 Bronnen voor de agrarische geschiedenis van het middeleeuwse Graafschap Vlaanderen. deel I Dokumenten bewaard in het Rijksarchief te Gent. Een analytische inventaris van dokumenten betreffende het beheer en de exploitatie van onroerende goederen (tot 1500 Augustijn, Beatrijs en Ellen Palmboom 1983 Gent
345 Vlaanderen, omstreeks 1530 Fris, Victor 1910 Gent
346 B273 Les Chatelains de Flandre, étude d'histoire Constitutionelle Blommaert, W. 1915 La Faculté de Philiosophie et Lettres Gent
1626 B073 Cronyke van Vlaenderen, getranslateert uuten Fransoysse in Duytscher tale bij Gerijt Potter van der Loo, in de XV-e eeuw uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napoléon de Pauw. dl 2 Pauw, Jhr. Mr. Napoleon de 1900 Siffer, A. Gent
1627 B073 Cronyke van Vlaenderen, getranslateert uuten Fransoysse in Duytscher tale bij Gerijt Potter van der Loo, in de XV-e eeuw uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napoléon de Pauw. dl 3 Pauw, Jhr. Mr. Napoleon de 1909 Siffer, A. Gent
4444 B210 Gand sa vie et ses institutions précis de l'histoire politique de la ville de Gand dl.1 Heins 0 onbekend Gent
349 B073 Bouc van der Audiencie. Acten en Sentencien van den Raad van Vlaanderen in de XIV-e eeuw, uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napoleon de Pauw deel 1 Pauw, Jhr. Mr. Napoleon de 1901 Siffer, A. Gent
350 B073 Bouc van der Audiencie. Acten en Sentencien van den Raad van Vlaanderen in de XIV-e eeuw, uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napoleon de Pauw tweede stuk Pauw, Jhr. Mr. Napoleon de 1903 Pauw, Jhr. Mr. Napoleon de Gent
3166 B067 Over Gent Hendryckx, Michiel et al. 1982 Stad Gent Gent
4192 B031 De Sint-Pietersabdij te Gent Driessche, Roger van 1980 Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent Gent
4448 B212 Gand vie et institutions 3 Heins 1920 onbekend Gent
353 B076 Bijdragen tot de geschiedenis en de Oudheidkunde van Vlaanderen Werveke, Alfons van 1927 van Rysselberghe en Rombaut Gent
4449 B213 Messager des Sciences et des arts, recueil année 1827-1828 la société royale des beaux-arts et des lettres et par celle d'agrictulture et de botanique de Gand 1828 de Goesin-Verhaeghe, P.F. Gent
4452 B214 Handelingen van den geschied- en oudhiedkundigen kring van Gent deel 1, 2 en 3 Pirenne, H. 1895 Vuylsteke, J. Gent
4453 B213 Messager des Sciences et des arts de la Belgique ou nouvelle archives historique littéraire et scientifiques tome sixième 1838 De Reiffenberg MM. F et all 1838 Hebbelynck, Léonard Gent
2406 B112 Opstand en pacificatie in de Lage landen VZW Pacificatie van Gent (samenst) 1976 VZW Pacificatie van Gent Gent
4454 B214 Bulletijn van de geschied- en oudheidkundige kring van Gent dl. 3-4 diverse 1896 Vuylsteke, J. Gent
4456 B213 Messager des Sciences Historiques et des arts de la Bibliographie de Belgique. Année 1869 Lokeren, MM. A van et all 1869 Hebbelynck, Léonard Gent
105 B055 Honderdvijftig jaar kanaal Gent-Terneuzen Decavele, J. 1977 Dienst voor Culturele Zaken Gent
106 B235 Internationale privé-spoorlijn Mechelen-Terneuzen en haar stempels Fisto studie no. 37 Meester. E. de en C. Hofman 1993 Wolfgang Maenhout Gent
4460 B212 Messager des Sciences Historiques et des arts de la Bibliographie de Belgique. Année 1833 Reiffenberg de F ea 1833 Vanderhaeghen Gent
4462 B214 Bulletijn van den geschied- en oudheidkundigen kring van Gent, Bulletin du cercle historique et archéologie de Gand 1e jaar en 2e jaar onbekend 1894 Vuylsteke, J. Gent
4464 B221 In memoriam Victor van der Haegen Kan. Vanden Gheyn 1916 onbekend Gent
4469 B221 Cour d'appel de Gand. Lameere M.J. 1883 Annoot-Braeckman Gent
4214 B024 Ganda Blandinium - de Gentse abdijen van Sint-Pieters en Sint-Baafs Declercq, Georges 1997 Snoeck-Ducaju en zoon Gent
4984 B342 Recueil ou manuel des arretés, décisions, lettres et autres actes Tom. IX diverse 1805 A.B. Steven Imprimeur de la Préfecture du département de l'Escaut Gent
4473 B221 Vlaanderen omstreeks 1530 Fris Victor 1910 Ad Hoste Gent
4222 B116 Histoire de l'Abbaye de Saint-Bavon et de la crypte de Saint-Jean Lokeren, A.van 1855 L. Hebbelynk Gent
4223 B125 Geschiedenis der zusters van de Bijloke te Gent Walters, J. 1929 onbekend Gent
4224 B255 Chartes et documents de l'abbaye de Saint-Pierre au Mont Blandin à Gand Lokeren, A.van 1868 H.Hoste Gent
4225 B058 De gebouwen der Bijloke te Gent Walters, J. 1994 Gent
4226 B255 Chartes et documents de l'abbaye de Saint-Pierre au mont Blandin à Gand (Tome II) Lokeren, A van 1871 H.Hoste Gent
4483 B221 Description du cortge historique des comtes de flandre Busscher de Edmond 1849 Busscher Frères Gent
4487 B241 Messager des Sciences Historiques et des arts de la Bibliographie de Belgique. Année 1853 Saint-Genois, J. de e.a. 1853 Imprimerie et lithographie de L. Hebbelynk, Gand Gent
4488 B242 Messager des Sciences Historiques et des arts de la Bibliographie de Belgique. Année 1851 Saint-Genois de e.a. 1851 Hebbelynck L Gent
4489 B242 Messager des Sciences Historiques et des arts de la Bibliographie de Belgique. Année 1859 Lokeren van A e.a 1859 Hebbelynck L Gent
4490 B241 Messager des Sciences Historiques et des arts de la Bibliographie de Belgique. Année 1854 Saint-Genois, J. de, e.a. 1854 Imprimerie et Lithographie de L. Hebbelynk Gent
4491 B242 Messager sciences Historiques ou Archives des Arts et de la Bibliographie de Belgique 1858 Lokeren van A e.a 1858 Hebbelynck L Gent
4493 B241 Messager des Sciences Historiques et des arts et de la Bibliographie. Année 1855 Saint-Genois, J. de, e.a. 1855 Imprimerie et Lithographie de L. Hebbelynck Gent
4494 B244 Bulletijn der Maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te Gent 5-6. Bulletin de la Société d'Histoire et d''Archilogie onbekend 1897 Vuylsteke, J. Gent
4495 B242 Messager sciences Historiques de Belgique Recueil publiè par 1839 Saint-Genois de J 1839 Hebbelynck L Gent
4497 B243 Bulletijn der maatschappij Geschied- en Oudheidkunde te Gent 17-18 diverse 1909 Siffer, A. Gent
4498 B241 Messager des Sciences Historiques et des arts de la Bibliographie de Belgique. Année 1856 Saint-Genois, J.de, e.a. 1856 Impimerie et Lithographie de L. Hebbelynck Gent
4499 B243 Bulletijn der maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te Gent 21-22 diverse 1913 Siffer, W. Gent
2196 B021 De hoeven van het O.C.M.W.-Gent (genaamd de Godshuizen) in Oost-Zeeuws-Vlaanderen Schryver De, J. 1997 O.C.M.W.-Gent Gent
661 B137 Stekene en zijne kerk Annaert, Frans, Josef rustend pastoor 1898 A.Siffer Gent
4501 B243 Bulletijn der maatschappij van Geschied- en oudheidkunde 13-14 diverse 1905 Geirnaert- vande Steene Gent
4503 B241 Messager des Sciences Historiques et des arts de la Bibliographie de Belgique. Année 1891 Limburg-stirum, MM. le Comte de, e.a. 1891 Imprimerie et Lithogr. Eug. Vanderhaeghen Gent
1177 B0343 Jacob van Maerlant en zijne werken Serrure, C.A. 1867 Drukkerij en Lithografie van E. De Busscher en zoon, Savaanstraat, 42. Gent
4506 B250 Messager des sciensces historique ou archives des arts et de la bibliographie de belgique diverse 1884 onbekend Gent
667 B011 Geschiedenis van Geeraardsbergen Fris, Victor 1911 I Vanderpoorten Gent
668 B222 Ypre jeghen Poperinghe angaende den verbonden. Gedingstukken der XIV-e eeuw nopens het laken Pauw, Jhr. Mr. Napoléon de 1899 Suffer, A. Gent
1180 B122 Het Nederlandsch Proza in de zestiendeeuwsche pamfletten uit den tijd der beroerten met eene bloemlezing (1566-1600) en een aanhangsel van liedjes en gedichten uit dien tijd - tome III Fredericq, Paul 1907 Gent
4508 B244 Bulletijn der maatschappij van Geschied- en oudheidkunde 15de jaar Onbekend 1907 Siffer, A. Gent
158 B056 De Sluis van Terneuzen. Haven van Gent. Vertoog der stad Gent voor de Cie Behogne. 15 December 1947 onbekend 1947 Haven van Gent Gent
1184 Een keus van zestig koppen uit onze Letterkunde Pissens, Désiré en Jul. Festraets 1925 Gent
4512 B244 Bulletijn der maatschappij van Geschied- en oudheidkunde 9-10 Onbekend 1901 Vuylsteke, J. Gent
4005 B040 Reynaert de vos door Willem die madocke maecte Cauteren, Katharina van, Rik van Daele, Patrick Bernauw 2018 Kanselarij Phoebus Foundation vzw Gent
4518 B254 Messager des Sciences Historiques et des arts de la Bibliographie de Belgique. Année 1875 Kervyn de Volkaersbeke, Baron de 1875 Imprimerie et Lithogr. de Eug. Vanderhaeghen Gent
680 B013 De Keure van Hazebroek van 1336, met aanteekeningen en glossarium Gaillard, Edw. 1894 A. Siffer Gent
4520 B254 Messager des Sciences Historiques et des arts de la Bibliographie de Belgique. Année 1879 Kervyn de Volkaersbeke, Baron de 1879 Imprimerie et Lithogr. de Eug. Vanderhaeghen Gent
681 B072 De Keure van Hazebroek van 1336, met aantekeningen en glossarium Gaillard, Edw. 1894 Gent
4521 B254 Messager des Sciences Historiques et des arts de la Bibliographie de Belgique. Année 1887 Limburg-Stirum, le Comte de, e.a. 1887 Imprimerie et Lithogr. Eug. Vanderhaeghen Gent
682 B073 De Keure van Hazebroek van 1336, met aanteekeningen en glossarium deel III Gaillard, Edw. 1894 Siffer, A. Gent
4522 B256 Messager sciences Historiques 1888 Vanderhaeghen Ferdinand 1888 Vanderhaeghen Gent
683 B072 De Keure van Hazebroek van 1336, met aantekeningen en glossarium Gaillard, Edw. 1894 Gent
4523 B254 Messager des Sciences Historiques et des arts de la Bibliographie de Belgique. Année Limburg-Stirum, le Comte de, e.a. 1889 Imprimerie et Lithogr. Eug. Vanderhaeghen Gent
684 B084 De Keure van Hazebroek van 1336, met aanteekeningen en glossarium Gaillard, Edw. 1905 Siffer, A. Gent
4524 B258 Messager des sciences historiques de Belgique Année 1844 Sint-Genois, J. de. e.a. 1844 Imprimerie de Léonard Hebbelynck Gent
4526 B256 Messager sciences Historiques 1876 Kervyn de Volkaersbeke 1876 Vanderhaeghen Gent
4529 B256 Messager sciences Historiques 1868 Lokeren van A e.a 1868 Hebbelynck L Gent
691 B061 Oorkondenboek der stad Gent (Gentsche stads- en baljuwrekeningen 1280-1336) 2 Vuylsteke, J. 1900 F. Meyer-Van Loo Gent
4531 B256 Messager sciences Historiques 1835 Reiffenberg de F ea 1835 Duvivier D. Gent
692 B031 Oorkondenboek der stad Gent (Gentsche stads- en baljuwrekeningen 1280-1336) 1 Vuylsteke, J. 1900 drukkerij F. Meyer-van Loo Gent
1460 Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 1958 Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde Gent
4532 B252 Het mirakuleuze beeld van O.L.Vrouw van Drongen Fr. Albertus a Puero Jesu 1923 A. de Bock Gent
693 B075 De rekeningen der stad Gent; Tijdvak van Jacob van Artevelde 1336-1339 Deel 1 Pauw, Nap. de en Vuylsteke, J. 1874 Ad. Hoste Gent
694 B075 De rekeningen der stad Gent; Tijdvak van Jacob van Artevelde 1336-1349 Deel 2 Pauw, Nap. de en Vuylsteke, J. 1880 Ad. Hoste Gent
695 B075 De rekeningen der stad Gent; Tijdvak van Jacob van Artevelde 1346-1349 Deel 3 Pauw, Nap. de en Vuylsteke, J. 1885 onbekend Gent
184 B236 De Axelsche Rederijkersgilde van Sinte-Barbara en haar Deken Jacob de Hondt (1487-1529) Willems, L. 1920 Siffer, W. Gent
4536 B259 Messager des Sciences Historiques ou Archives des Arts et de la Bibliographie de Belgique 1873 Kervyn de Volkaersbeke, Baron, e.a. 1873 Imprimerie et lithographie de Léonard Hebbelynck, Gent
443 Iwein van der Aelst,1128 Blommaert, Jonkheer Ph. 1842 Gent
4539 B261 Messager sciences Historiques 1882 Vanderhaeghen Ferdinand 1882 Vanderhaeghen Gent
4540 B261 Messager sciences Historiques 1883 Vanderhaeghen Ferdinand 1883 Vanderhaeghen Gent
4796 B325 Eenige lessen over werktuigkunde ten gebruike van vakscholen, meestergasten en fabrieksbestuurders Delaere A. 1930 Vanderpoorten & Co Gent
957 B023 Geschiedenis van Belgien, 2e deel Smet, M.J.J. de 1837 Vanryckegem-Hovaere Gent
1725 B253 Proeve van Oudnederfrankische Grammatica Tack, P. 1897 Gent
3261 B295 Woordenboek van de Vlaamse dialecten. Algemene woordenschat. Aflevering 4: Karakter Pauw, Tineke de & Magda Devos 2005 Universiteit Gent Gent
4541 B258 Messager des Sciences Historiques et Archives des Arts de Belgique. Année 1848 Saint-Genois, J de, e.a. 1848 Imprimerie de Léonard Hebbelynk Gent
702 B075 De Voorgeboden der stad Gent in de XIV-e eeuw (1337-1382) Pauw, Nap. de 1885 Annoot-Braeckman Gent
3262 B290 Woordenboek van de Vlaamse dialecten, aflevering 6. school en kinderspelen Pauw, Tineke de, e.a. 2008 Universiteit Gent Gent
4542 B258 Messager des Sciences Historiques et Archives des Arts de Belgique. Année 1849 Saint-Genois, je de. e.a. 1849 Imprimerie et lithographie de L. Hebbelynck Gent
703 B075 Chronijcke van Ghendt, door Jan van den Vivere en eenige andere aanteekenaars der XVI-e en XVlI-e eeuw Vivere van den Jan 1885 Leliaert S & Siffer Gent
4543 B258 Messager des Sciences Historiques ou Archives des Arts et de la Bibliographie de Belgique. Année 1874 Kervyn de Volkaersbeke, Baron, e.a. 1874 Imprimerie et lithographie de Léonard Hebbelynck Gent
449 Het leven van Philippus de Stauten, hertoch van Borgonien, ende Margarita van Male, Gravinne van Vlaenderen, Bijeen vergaedert uyt verscheyden ghelooofweerdighe autheurs ende aude geschreven memorien ende monumenten Jonghe, Bernaert de 0 Annoot-Braeckman Gent
450 B010 Het leven van Joannes den Onbevreesden, hertoch van Borgonien, graef van Vlaenderen, Bijeen vergadert uyt verscheyden geloofweerdighe autheurs ende aude geschreven memorien ende monumenten Jonghe, Bernaert de 1852 Gent
453 B123 Memoire Statistique du departement de l'Escaut par Dr. Paul Deprez Failpoult, M., prefet de ce departement. 1960 Maatschappij voor Geschied- en Oudheidkunde Gent
4549 B276 Messager des sciences et des arts de la Belgique ou nouvelles archives historiques, littéraires et scientifiques tome quatrième 1836 Reiffenberg, F. de, et al 1836 imprimerie de Léonard Hebbelynck Gent
1990 B090 Landschap en landbouw in Middeleeuws Vlaanderen Verhulst, Adriaan 1995 Vanmelle Gent
4551 B276 Messager des sciences historiques de Belgique année 1841 Reiffenberg, F. de, et al 1841 imprimerie de Léonard Hebbelynck Gent
1992 B127 Bydragen tot de kennis van het Oude Strafrecht in Vlaenderen Cannaert J.B. 1835 F. en E. Gyselynck Gent
1993 B280 De eeuw der Artevelden. Studiën over de zedelijke en maatschappelijke beschaving in Vlaanderen en Brabant. Vanderkindere Leo 1893 Gent
4553 B276 Messager des sciences historiques ou archives des arts et de la bibliographie de Belgique année 1893 Vander Haeghen, Ferdinand, et al. 1893 imprimerie et lithogr. Eug. Vanderhaeghe Gent
1482 B039 Wetenschappelijke Tijdingen Goossenaerts, Dr. J. 1938 Vereniging voor Wetenschap Gent
715 B075 Het Grondwettelijk Bestuur van het oude Gent Rycker, L. de 1880 Vuylsteke, J. Gent
4555 B276 Messager des sciences historiques ou archives des arts et de la bibliographie de Belgique année 1870 Van Lokeren, A. et al. 1870 imprimerie de Léonard Hebbelynck Gent
4556 B289 Messager des sciences historiques ou archives des arts et de la bibliographie de Belgique Année 1867 Lokeren, A van, e.a. 1867 Imprimerie et Lithographie de Léonard Hebbelynck Gent
4557 B275 Messager des sciences historiques ou archives des arts et de la bibliographie de Belgique, annee 1857 A. van Lokeren et al 1857 Imprimerie et lithographie de L. Hebbelynck Gent
1486 Gentsche Studenten-almanak 1886 1886 taalminnend studentengenootschap " 't Zal wel gaan" Gent
4558 B276 17e eeuwse mirakelschilderijen in de O.L. Vrouwekerk te Gent Daem, Marcel 0 Oostvlaamse Zanten Gent
4559 B275 Message des sciences historiques et archives des arts de Belgique. Année 1850 J. de Saint-Genois et al 1850 Imprimerie et lithographie de L. Hebbelynck Gent
1488 Bulletijn 1894 Geschied- en Oudheidkundige Kring van Gent Gent
4560 B273 Messager des sciences historiques ou archives des arts et de la bibliographie de Belgique Année 1866 Lokeren, a. van, e.a. 1866 Imprimeir et Lithographie de Léonard Hebbelynck Gent
2003 B135 Jan, Jacques en Frans Moor, tapijtwevers en tapijthandelaars te Oudenaarde, Antwerpen en Gent (1560 tot ca. 1680) Duverger, E. 1960 Gent
724 De metamorfosen van een stadsgezicht; De Graslei en de Koornlei te Gent van de Middeleeuwen tot vandaag Vinck, Christina de 1976 Gent
2772 B199 Korps Rijkspolitie 1945-1994 Jonge, J.A. de 1993 Stichting Het Ned. Politiemuseum Gent
470 B280 Petite Revue Illustrée de l'Art et de l'Archéolgie en Flandre de Saegher, Rodolphe 1900 onbekend Gent
4055 B353 Gentsche Studenten-almanak 1899 onbekend 1899 Taalminnend Studentengenootschap 't zal wel gaan Gent
728 B116 Het Gends Charter-Boekje, of verzaemeling van oude Charters .... van de Abten der Kloosters van S. Pieters en van S. Baefs etc. Ridder Karel-Lodewijk Diericx 1821 A.B. Steven Gent
4056 B353 Gentsche Studenten-almanak 1894 onbekend 1894 Taalminnend Studentengenootschap 't zal wel gaan Gent
473 B067 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 1-2 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1864 Gent
4057 B353 Gentsche Studenten-almanak 1892 onbekend 1892 Taalminnend Studentengenootschap 't zal wel gaan Gent
4569 B279 Messager des sciences Historiques 1894 Haegher Vander Ferdinand 1894 Eug.Vander Haeghen Gent
4058 B353 Gentsche Studenten-almanak 1891 onbekend 1891 Taalminnend Studentengenootschap 't zal wel gaan Gent
4570 B289 Messager des sciences historiques ou archives des arts et de la bibliographie de Belgique Année 1860 Lokeren, A. van, e.a. 1860 Imprimerie et Lithographie de Léonard Hebbelynck Gent
475 B060 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 3 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1866 Annoot-Braeckman Gent
4059 B353 Gentsche Studenten almanak 1897 onbekend 1897 Taalminnend Studentengenootschap 't zal wel gaan Gent
4571 B279 Messager des Sciences Historiques ou Archives 1896 Haegher Vander Ferdinand 1896 Eug.Vander Haeghen Gent
4572 B279 Edouard 111 Klerk de Jean 1841 Annoot-Braeckman Gent
477 B066 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 5-6 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1867 Gent
1758 B095 Socio-demografische analyse van Zeeuws Vlaanderen op het eind van de 18e eeuw (1796) deel b Cooreman, P. 1980 Rijksuniversiteit Gent Gent
479 B066 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. Deel 7-8 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1868 Gent
4575 B275 Messager des sciences et des arts ou nouvelles archives historiques, litéraires et scientifiques F. Reiffenberg et al 1837 Imprimerie et lithographie de L. Hebbelynck Gent
481 B68 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. deel 9-10 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 1869 Gent

Pagina 14 van 32 Resultaten 1951 - 2100 van 4794