Background Image

Bibliotheek

Boeken worden niet uitgeleend maar zijn alleen ter inzage in het Gemeentearchief van Hulst.
Resultaten per pagina:

Pagina 8 van 32 Resultaten 1051 - 1200 van 4798

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
1682 B129 Heraldiek. Bronnen, symbolen en betekenis Neubecker, Ottfried 1977 Agon Elsevier Amsterdam/Brussel
1745 B301 Klederdrachten Nieuwhoff, C. , W. Diepraam, C.Oorthuys 1984 Elsevier Amsterdam/Brussel
4604 B285 Van het Paradijs tot Golgotha. De wereld van de Bijbel Nelson Beecher Keyes 1966 Uitgeversmaatschappij The Reader's Digest N.V. Amsterdam/Brussel
32 B305 De Wandelende Jood in Volkskunde en Letterkunde Gielen, J.J. 1931 De Spieghel/ Het Kompas Amsterdam/Mechelen
4018 B014 Het Poolse aandeel in de overwinning Thom Peeters 1984 Rijense Handelsdrukkerij B.V. anoniem
2822 B071 Schepen op de Schelde Seghers, M. & R. de Bock 1967 de Sikkel n.v. Antwerpen
2055 B040 Reinaart de vos. De felle met de rode baard. Daele H., van en Verplancke K. 2006 Manteau / Standaard Antwerpen
1033 B126 De Begijnhoven- oorsprong, geschiedenis, inrichting Philippen, L.J.M. 1918 Veritas Antwerpen
4114 B037 Suske en Wiske De rebelse Reinaert Luxe editie Vandersteen, Willy 1998 Standaard Uitgeverij Antwerpen
3861 B200 Een uitzonderlijk theaterleven Brulin, Tone 2002 unesco en uitgeverij epo Antwerpen
2583 B067 La Flandre Zélandaise. Étude de géographie régionale Rottier, Honoré 1970 Drukkerij Ripa Antwerpen
2073 B037 Suske en Wiske De Rebelse Reinaert Vandersteen, Willy 1998 Standaard Uitgeverij Antwerpen
31 B046 Cornelis de Vos schilder van Hulst Muls. J. 1932 Standaard Antwerpen
4127 B037 Reintje de Vos Gallis, Rita 1958 Uitgeversfirma L. Opdebeek Antwerpen
4131 B023 Reintje, roodbaardje en geelstaartje Albert van Nerum 1957 De branding Antwerpen
4389 B029 Philips van marnix van Sint Aldegonde Van Roey, J. et al 1998 uitgeverij Pandora Antwerpen
552 b063 Dye Cronycke van Zeeland Reigersberg van Cortgene 1550 Wed. Henkrick Peetersen Antwerpen
4137 B036 Van den Vos Reynaerde / Klassieke Galerij de Keyser, P. 1984 De Nederlandse Boekhandel Antwerpen
4142 B040 De roman van Reinaart de Vos Eugene Bosschaerts 1953 C. de Vries-Brouwers Antwerpen
4144 B036 Streek GR Reynaertland. In het spoor van de vos door het “Zoete Waasland” Tuerlinckx, Freddy, et al. 1998 Plattelandstoerisme Euregio Scheldemond Antwerpen
3124 B262 Een nieuw lied Sutter, I. de 1962 Patmos Antwerpen
2101 B101 De pliocene gastropodenfauna van Kalloo Marquet R. 1998 Belgische Vereniging voor Paleontologie vzv Antwerpen
4414 B205 Commission royale les Gestes de Ducs de Brabant De Brabantse Yeesten deel 2 De Klerk, Jean 1839 Willems J.F. Antwerpen
3910 B064 Willem de Zwijger als pamflettist in 1568 Schenk, M.A. 1968 IVID Antwerpen
4175 B039 Reintje en Rankje Nerum, Albert van 1957 De Branding Antwerpen
3173 B053 Monte Cassino De Pyrrus-overwinning Graham, D. 1991 Standaard Uitgeverij Antwerpen
1639 B070 Geschiedenis van Antwerpen. deel 4 3e boek Prims, Floris 1933 N.V.Standaard Boekhandel Antwerpen
4463 B212 Le calendrier populaire wallon Rudolphe de Warsage 1920 Albert de Tavernier Fils Antwerpen
1909 B504 Jordaens Hulst, R.A. d' 1982 Mercatorfonds Antwerpen
1910 Marc Mendelson, aquarellen en olieverfschilderijen 1977 Lens Fine Art Antwerpen
1911 Cataloog tentoonstelling Reinhout Leonard Nolens 1977 Antwerpen
1912 Moderne Slowaakse Schilderkunst 1975 Antwerpen
1160 B004 De Nederlandse munten Enno van Gelder, H.A. 1965 Het spectrum Antwerpen
1672 Gerard Mercator en de geografie in de Zuidelijke Nederlanden 1994 Antwerpen
2440 B314 Het Antwerps zakwoordenboek Michiels, Freddy 2012 Artus uitgevers Antwerpen
3211 B051 En toen was het oorlog… Dagboek van de Tweede Wereldoorlog Van Remoortere, Julien 1980 Helios NV Antwerpen
2189 B036 Van den vos Reynaerde. De feiten Malfliet, Rudi 2010 Garant Antwerpen
4496 B221 Le calendrier populaire wallon Rudolphe de Warsage 1920 Albert de Tavernier Antwerpen
1171 B157 Grooten Tarif der reductie van het Decimael, Brabandsch courant en wissel, en Fransch tournois Geld en vice versa; als ook van alle de gouwe en zivere specien, vervat in de Keyzerlijke Decreeten van 18 augustus en 12 september 1810 Lion, Roeyer Du 1810 Grangė Antwerpen
3221 B268 Geschiedenis van de tweede wereldoorlog deel 6 Liddell Hart, Basil & Barrie Pitt (red.) 0 Standaard Uitgeverij Antwerpen
3222 B268 Geschiedenis van de tweede wereldoorlog deel 7 Liddell Hart, Basil & Barrie Pitt (red.) 0 Standaard Uitgeverij Antwerpen
3223 B266 Geschiedenis van de tweede wereldoorlog deel 2 Liddell Hart, Basil & Barrie Pitt (red.) 0 Standaard Uitgeverij Antwerpen
3224 B267 Geschiedenis van de tweede wereldoorlog deel 3 Liddell Hart, Basil & Barrie Pitt (red.) 0 Standaard Uitgeverij Antwerpen
3225 B267 Geschiedenis van de tweede wereldoorlog deel 1 Liddell Hart, Basil & Barrie Pitt (red.) 0 Standaard Uitgeverij Antwerpen
4249 B078 De oorkonden van Pitsenburg deel 1 diverse 1991 Rijksarchief Antwerpen
3226 B267 Geschiedenis van de tweede wereldoorlog deel 4 Liddell Hart, Basil & Barrie Pitt (red.) 0 Standaard Uitgeverij Antwerpen
4250 B078 De oorkonden van Pitsenburg deel 2 diverse 1993 Rijksarchief Antwerpen
3227 B269 Geschiedenis van de tweede wereldoorlog deel 5 Liddell Hart, Basil & Barrie Pitt (red.) 0 Standaard Uitgeverij Antwerpen
4251 B078 De Oorkonden van Pitsenburg deel 3 diverse 1996 Rijksarchief Antwerpen
4253 B119 De loop van de Schelde Denucé, J. 0 Veritas Antwerpen
4000 B036 Reynaert de vos - een kleine geschiedenis van het middeleeuwse dierenepos Schalley, Niels 2018 Kanselarij phoebus foundation Antwerpen
1706 Katalogus tentoonstelling van Sport-Jacht, antieke verzamelwapens, 18-19 oktober 1986 1986 Antwerpse Conventiegilden Antwerpen
1707 Cursus Gildebegeleider Schrijver, Marc de 1985 Antwerpse Conventiegilden, Provinciale Afdeling van de Conventie der Schuttersgilden v.z.w. Antwerpen
1198 Jos Ritzen (architect) Blauwe, Frans de 1957 Antwerpen
1203 B030 Antwerp Drawings and Prints, 16th-17th centuries Stad Antwerpen 1976 Smithsonian institution Antwerpen
1204 B035 Tekeningen & prenten uit Antwerpens Gouden Eeuw. Belgische Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur et al. 1980 Antwerpen
1205 De Vlaamse grafische kunst 1918-1939 1976 Antwerpen
1206 Affiches Belle epoque 1979 Antwerpen
4283 B138 De gouden delta der lage landen Janssen, P. e.a. 1996 Mercatorfonds Antwerpen
4286 B134 Prinsen en poorters in de Bourgondische Nederlanden Prevenier, W. e.a. 0 Mercatorfonds Antwerpen
4288 B134 Karel V 1500 - 1558 Blockmans, W. e.a. 0 Mercatorfonds Antwerpen
1218 Wykaert..Geïllustreerde tentoonstellingscatalogus Robbroeckx, M. 1974 Antwerpen
1222 Elias. Geïllustreerde tentoonstellingscatalogus Reichardt, Jasia 1974 Antwerpen
456 A1 Commentariorum in suam Concordiam et totam historiam Evangelicam partes IIII Jansenius, Cornelius 0 Gallus Vigilus Antwerpen
1226 Jan Vanriet. Geïllustreerde brochure t.g.v. een tentoonstelling van zijn werken Bruggen, Nic. van 1977 Antwerpen
460 Cornelii Jansenii, Episcopi Gandavensis Commentariorum in suam Concordiam ac totam Historiam Evangelicam partes IIII, quarum Prima etc. Jansenius, Cornelius 1572 Gallus Vigilus Antwerpen
1484 Natuur- en Stedenschoon 1927 Vereeniging voor Natuur- en Stedenschoon Antwerpen
2518 B320 Het eerste Ijzeren Gordijn? Vanneste, A. 0 A. Vanneste Antwerpen
3033 B307 …'n handje MORRESsen… Borghstijn, J.Th. 1993 Antwerpen
2782 B501 Fili(i)(ae) in de abdijen van Vlaanderen Roels, Hans & Tony van Nuffelen 0 Pandora Antwerpen
995 B033 De Voorstelling van het Booze Beginsel Kesteloot, L. 1944 Boekuil en Karveel Antwerpen
3560 Rondom de kribbe Elaut, Alex & Marc Wouters 1998 Pandora Antwerpen
1001 Sint Niklaas in de legende en in de volksgebruiken Schuyter, Jan de 1944 Antwerpen
3308 B051 Stormvloed 1953 Cornelissen, Henk 1953 Het Boekhuis Antwerpen
501 B070 Geschiedenis van Antwerpen. deel 4 2e boek Prims, Floris 1933 N.V.Standaard Boekhandel Antwerpen
2039 B224 De Nederlanden in Frankrijk. Overstraeten J., van 1969 Vlaamse Toeristenbond Antwerpen
3321 B021 De doodendraad. De elektrische draadversperring aan de Oost- en Zeeuwss-Vlaamse grens tijdens de Eerste Wereldoorlog Vanneste, Alex 2013 Provincie Oost-Vlaanderen Antwerpen
2042 Het werkpaard. Schetsen van het voorbije landleven. Romijn Wim 1993 Antwerpen
3068 B304 Romaans Brabant. Actieve recreatie - natuurbeleving Van Remoortere, Julien 1983 Helios nv Antwerpen
2074 B036 Reynaert den Vos oft Der Dieren Oordeel Verzandvoort, Drs Erwin, et al. 1988 Berghmans Antwerpen / Apeldoorn
854 B076 De Groote Cultuurstrijd, d.1: De Religionsvrede 1578-1581 Prims, Floris 1942 N.V.Standaard Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven
855 B133 De Groote Cultuurstrijd dl.2 De Christelijke Republiek 1581-1585 Prims, Floris 1943 Standaard boekhandel Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven
1796 B125 De slag der Guldensporen. Bijdrage tot de geschiedenis van de Vlaanderens vrijheidsoorlog, 1297-1305. Verbruggen, J.F. 1952 Standaard Antwerpen/Amsterdam
3998 B039 Van den vos Reynaerde de Keyser, P. 1978 De Nederlandsche boekhandel Antwerpen/Amsterdam
2013 B341 Ik weet nog hoe het was... dorpen in Vlaanderen Struije Johan 1978 Standaard Uitgeverij Antwerpen/Amsterdam
2051 B011 Wegen zonder einder. Gedichten. Pirenne J. 1988 Antwerpen/Köln
347 B085 Recherches sur les tribunaux de Châtellenie en Flandre avant le milieu du XIII-ème siècle Ganshof, François L. 1932 de Sikkel Antwerpen/Parijs
2050 B011 Vensterverzen Pirenne J. 1986 Antwerpen/Roeselare
797 B262 Histoire littéraire et bibliographique des Fréres Mineurs de l'Observance de St. Francois en Belgique et dans les Pays-Bas Dirks, P.F. Servais 1885 Anvers
1104 Catalogus der Handschriften Denucé, J. 1927 Anvers
994 Le Calendrier populaire Wallon, étude de folklore Warsage, Rodolphe de 1920 Anvers
4641 B284 De kip zonder staart Nonstop serie leesboeken voor het basisonderwijs Naaijkens, Jan 0 Stenvert, M. en zoon Apeldoorn
69 West-Zeeuws-Vlaanderen 1939-1946 Deel 1: Inval en bezetting Goossens. A.B.J. 1993 A.B.J. Goossens Apeldoorn
4689 B321 Dictee onder de loep Visser, B. 0 M. Stenvert & Zoon Apeldoorn
3688 B012 Enkhuizer almanak 1985 anoniem 1984 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn
3689 B141 Enkhuizer almanak 1981 anoniem 1980 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn
3690 B012 Enkhuizer almanak 1982 anoniem 1983 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn
3691 B249 Enkhuizer almanak 1975 diverse 1974 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn
3693 B012 Enkhuizer almanak 1984 anoniem 1983 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn
2414 B310 Sesam Atlas bij de Wereldgechiedenis 2 Vreugdenhil, Jacoba M. (vert.) 1967 Van Walraven bv Apeldoorn
3695 B249 Enkhuizer almanak 1979 diverse 1978 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn
3696 B003 Enkhuizer almanak 1978 anoniem 1977 Enkhuizer Almanak bv Apeldoorn
4736 B325 Snel hoofdrekenen 3 Roijackers, J. 1967 Stenvert, M. en zoon Apeldoorn
4738 B325 Snel hoofdrekenen 4 Roijackers, J. 1967 Stenvert, M. en zoon Apeldoorn
3979 West-Zeeuws-Vlaanderen 1939-1946 Deel 2: Vlucht en bevrijding Goossens, A.B.J. 1997 A.B.J. Goossens Apeldoorn
5016 B326 Kennen en kunnen taaloefeningen E. Diepenbroek 1961 M. Stenvert & Zoon Apeldoorn
5064 B350 Stenverts atlas. NEDERLAND, SURINAME, NEDERLANDSE ANTILLEN Bakker W. en J.M. Bosch 5 M. Stenvert & Zoon uitgevers Apeldoorn
3801 B186 Zeebeulen landdieven. Protesten tegen de afsluiting van de Oosterschelde Bouma, Hans 1974 Semper Agendo Apeldoorn
4998 B357 't Daaglijks Leven het voorportaal Weiss en Vlasblom 0 Stenvert & zoon Apeldoorn - Meppel
3556 B191 Zeeland vanuit de lucht AvWK comm, Klaassen E. e.a. 2011 Sky Pictures Fotografie Arnemuiden
875 B127 Stukken voor de Vaderlandsche Historie dl.1 Hasselt, Gerard van 1792 W. Troost en zoon en J. Allart, Arnhe, Amsterdam
4895 B321 Nu Kunstzijde! Nuttige wenken onbekend 0 internationaal kunstzijde verkoopkantoor Arnhem
4693 B321 De opwekking, voortbegeleiding, en toepassing van electriciteit Balen, van, C. L. 1930 Centraal Bureau Arnhem
2419 B301 Een vergeten landleven Wind, Ingeborg 2006 Uitgeverij Terra Lannoo Arnhem
441 B121 De Kerkhervorming in Vlaanderen deel 1 en 2 Jansen, H.Q. 1868 J.W. & C.F. Swaan Arnhem
1722 B033 Klompen. Hun makers en hun dragers Noorlander, H. 1962 Rijksmuseum voor volkskunde Arnhem
2544 B194 De Afstamming van den Mensch. De seksueele teeltkeus. Deel 1 Darwin, Charles 1884 Gebr. E. & M. Cohen Arnhem
2545 B194 De Afstamming van den Mensch. De seksueele teeltkeus. Deel 2 Darwin, Charles 1885 Gebr. E. & M. Cohen Arnhem
876 B127 Stukken voor de Vaderlandsche Historie dl.2 Hasselt, Gerard van 1792 W. Troost en zoon en J. Alart Arnhem, Amsterdam
558 B342 Zeeland door de eeuwen heen dl 1 Empel, M. van en H. Pieters 1974 Gysbers en van Loon - Bikker Boeken Arnhem/Vlissingen
1606 B342 Zeeland door de eeuwen heen dl. 2 Empel, M. van en H. Pieters 1974 Gysbers en van Loon - Bikker boeken Arnhem/Vlissingen
2566 Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland 1 Gottschalk, M.K.E. 1971 Van Gorcum Assen
2567 Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland 2 Gottschalk, M.K.E. 1975 Van Gorcum Assen
2568 Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland 3 Gottschalk, M.K.E. 1977 Van Gorcum Assen
524 B022 Historische Geografie van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen I Gottschalk, M.K.E. 1955 van Gorcum & Comp. N.V. Assen
525 B022 Historische Geografie van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen II Gottschalk, M.K.E. 1958 van Gorcum & Comp. N.V. Assen
3110 B029 Heer Halewijn. Liederenbundel Wumkes, D.A. & Jan Reinders (samenst) 1965 Van Gorcum Assen
4908 B335 Jan Pierewiet I 'n bundel liedjes Wolsey , Boy 1954 van Gorcum & Comp. N.V. Assen
3135 B277 Jan Pierewiet, 'n bundel liedjes Wolsey, Boy (samenst.) 1939 Van Gorcum Assen
587 B130 Zuid-Beveland. De historische geografie en de instellingen van een Zeeuws eiland in de Middeleeuwen Dekker, C. 1971 Van Gorcum Assen
3448 B052 De februari-ramp Ellemers, J.E. 1956 Van Gorcum & Comp. Nv Assen
2957 B308 Raiffeisen Braumann, Franz 1961 Kon. Drukkerij Van Gorcum & Comp. Assen
3728 B294 Nederlands Repertorium van Familienamen Meertens, P.J. (red.) 1967 Van Gorcum Assen
2526 B087 De Vier Ambachten en het land van Saaftinge in de middeleeuwen Gottschalk, M.K.E. 1984 Van Gorcum Assen
3634 B301 Dolf Jaspers 1933-1976. 15 jaar later. Augustijn, Johan e.a. 1991 Stichting Dolf jaspers Assenede
110 B230 Het water achterna. Een waterschapspad doorheen de Vier Ambachten Sponselee. G.. samenst. 1992 Duerinck Assenede
3433 B323 In het nationaal beiaardmuseum klinken de klokken en tikken de uurwerken Lehr, André 1992 Nationaal Beiaardmuseum Asten
1068 B001 Paléographie des Chartes et des Manuscripts du XI-me au XVII-me siècle Chassant, Alph. 1876 Auguste Aubry
798 B222 La Belgique Norbertine ou l'Ordre de Prémontré en Belgique à travers huit siècles d'existence, 1120-1920, t.1. Histoire Générale Jansen, J.E. 1920 Averbode Averbode
1680 B001 Kerkelijke Heraldiek van 1270 tot Johannes Paulus II Heim, Bruno Bernard 1980 Uigeverij Helmond Averbode/Helmond
3840 B171 Dolf Schoot. 60 jaar vishandel in Axel Deij, Frank & Wim Kooijman 2012 ZieZeeuwsVlaanderen Axel
529 B021 Terugblik 1911-1971. Zeeuwsch-Vlaamse Tramweg-Maatschappij N.V. Terneuzen Denie, J.F. 1971 Axel
1846 B029 Stad en Ambacht - Waterschap en gemeente Gallé, P.H. 1966 waterschap Axeler ambacht Axel
1848 B299 Axel. Een speurtocht door Axels' verleden Oude Kempers, J..F.M. 1990 Axel
1851 B267 Volco een Axels avontuur Blaeij, Piet de 1997 Gemeente Axel Axel
2621 B086 Tot zover … Reis door de Zeeuws-Vlaamse woon- en werkgeschiedenis Buijsrogge, Carlo & Sponselee George 1999 RZVW Axel
3416 B315 De eeuw van de Zeeuw deel II Cats, J. 1999 Vink Offset Axel
3944 B109 Huizen, winkels, bewoners, en de kinderen van de brei- en frobelschool van 1903 tot 2018 Lievaert, Chris 2018 Lievaert Axel
108 B060 Zeeuwsch-Vlaanderen ten voeten uit. Kultuurhistorische routes Vergouwen-de Caluwe J.en G. Sponselee 1991 Toeristisch Bureau Zeeuws-Vlaanderen Axel
2943 B296 Landbouwverslag van Zeeuwsch-Vlaanderen 1957 Haenen, J.A.H. e.a. 1957 Rijkslandbouwconsulentschap Axel

Pagina 8 van 32 Resultaten 1051 - 1200 van 4798