Background Image

Bibliotheek

Boeken worden niet uitgeleend maar zijn alleen ter inzage in het Gemeentearchief van Hulst.
Resultaten per pagina:

Pagina 1 van 32 Resultaten 1 - 150 van 4798

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
1280 La genèse du régime domanial classique en France au Haut Moyen Age Verhulst, Adriaan 1966
1792 Free van de Schoofkas; rijmen uit het land van Hulst Schoofkas, Free van de 1986
1281 De reacties van de Brugse Jacobijnen tijdens de eerste Franse inval (1792-1793) Berghe, Yvan van den 1966
1282 Van Oudheid naar Middeleeuwen: Continulteit of Discontinulteit? Lambrechts, Prof.dr. P. 1966
259 D'Euzie Groot Stekene 0
1283 Etudes sur la céramique de la nécropole Gallo-Romaine de Blicquy (Hainaut) II La potterie dite Laet, S.J. de 1966
260 Dronghine 0 Heemkundige Kring Drongen
1284 Een woekerverbod van de Graaf van Vlaanderen uit 1199 gezien in het licht van kanoniek-rechterlijke handschriften Prevenier, W. 1966
261 Erfgoed van Industrie en Techniek 0
1285 Le droit Romain en Belgique Caenegem, R.C. van 1966
1286 Esclavage noir en France Meridionale et courants de traite en Afrique Verlinden, Ch. 1966
1287 L'organisation financière du comté de Flandre, du duché de Normandie et du domaine royal Francais du Xle au Xllle siècle Verhulst, A. 1966
2823 Liber Amicorum (catalogus van een tentoonstelling!?) Metsers, Hugo 0
1288 Een zeventiende-eeuws curiosum onder de Duinenhandschriften Strubbe, E.I. 1966
1289 De Heren van Wervik tot 1300 Warlop, E. 1966
1034 Thomas Erpenius en de Cornelissen, J. 0
1290 De "Journal de la Flandre Occidentale". Een regerings- en logekrant te Brugge in de Nederlandse tijd (26 aug. 1818 - 27 februari 1820) Simon, F. 1966
267 Kroniek van de Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent 0
523 West-Zeeuws-Vlaanderen vroeger Hinte, Jan van 0
1291 Het Brabantse strafrecht en zijn toepassing in de praktijk vnl. te Brussel in de XVe eeuw F. Vanhemelrijck 1966
1292 Patarins ou Bogomiles reduits en esclavage Verlinden, Ch. 1966
13 De St.-Willibrorduskerk te Hulst in nieuwe luister na restitutie en restauratie (1806-1958) Pey. I. 1996 Oudheidkundige Kring
269 Saillant kwartaalbericht van de Stichting Menno van Coehoorn en jaarboeken 0
781 Bijdrage tot de beeldenstorm in Leiden, 1566 Kleintjens, J.S.J. 0
1293 Anvers de 1585 à 1650 Brulez, W. 1967
1549 Het woord aan de gevel, de gevel aan het woord. Huisnamen en opschriften in Zeeland Graaf, E. de 2005 Zeeuwse boekhandel
1805 Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden. 0
1038 Le Nouveau Parfait Maréchal 0
1294 Edellieden en juristen in het centrale bestuur der zestiende-eeuwse Nederlanden (1531-1578) Baelde, M. 1967
1806 Heemschut 1936
271 Nieuwsbrief Archeologie Zeeland Zuidwesterheem 0
1295 Politiek en Pers. De verkiezingen van de gemeenteraad te Gent 1869-1878 Martens, Frida 1967
784 Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van Huybergen, 1264-1964 0
1040 De drie revoluties der Christenheid Dalsum, H.A. van 0
1296 Stadsversterking en burgerwacht tijdens de instauratiejaren der Gentse Calvinistische Republiek (1577-1579) Despretz, André 1967
273 Oud Wachtebeke 0
1297 Un exemple de la politique économique de Philippe d'Alsace comte de Flandre: la fondation de Gravelines (1163) Verhulst, A. 1967
274 Stad Deinze 0
786 De Rapporten van de Kantoncommissarissen (1797-1800), d. I Maaseik Colson, M. 0
1298 De handelsbalans der Nederlanden in het midden van de 16de eeuw Brulez, W. 1967
1299 De Vorming van de Grote Schepenbank van het Brugse Vrije (11de-13de eeuw) Warlop, E. 1968
1300 L'archéologie et l'histoire des champs au Moyen-Age:introduction à l'archéologie agraire Verhulst, A. 1967
789 Nederlandsche Historische literatuur, besproken door N. Japikse Japikse, N. 0
1301 Note pour servir à l'étude archéologique des villages desertes en Belgique Verhulst, A. 1967
1302 De terra sigillata van Grobbendonk Thoen, H. 1967
1303 Notes on canon law books in medieval Belgian book-lists Caenegem, R.C. van 1967
24 Het carillon van de Heilige Willibrordus basiliek Stockman. P. 1992 Albert Heijn
536 Geuzenbeweging in Vlaanderen in 't Voorjaar van 1573 Vloten, J. 0
1304 Quelques problèmes du néolithique Belge Laet, Sigfried J. de 1967
1816 Geschiedenis van de kerk deel 2 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1963
2584 Mijn dorp. Geschiedenis van Sint-Pauwels Van Mele, Werner 1982
1305 Die Grabkeramik der Urnenfelderkultur in Belgien und den Niederlanden und der sogenannte Harpstedter Stil Desittere, M. 1967
1817 Geschiedenis van de kerk deel 1 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1963
1306 Merovingisch aardewerk van het type "Beerlegem" Bosstraeten, H.Ch. van 1967
1307 La chancellerie des comtes de Flandre dans le cadre Européen à la fin du Xlle siècle Prevenier, W. 1967
1308 Note sur la preuve dans la procédure en cas de flagrant délit en droit Franc Ganshof, F.L. 1967
1564 De Republikeinse Kalender en de volledige vergelijkingstabellen met de Gregoriaanse Kalender 0
2076 B252 Reinaert Catalogus o 1996
1309 Saint-Wandrille et Saint-Pierre de Gand (IXe et Xe siècles) Werveke, H. van 1967
3357 Calvijn! Eenmalige Glossy Over Het nederlandse Calvinisme Heden Ten Dage Herman Selderhuis 2009 Boekencentrum uitgevers
1310 Les débuts de la traite Portugaise en Afrique. (1433-1448) Verlinden, Ch. 1967
2590 kaarten geschiedenis europa facs 0
287 Hulst 800 jaar stad Reynaertstichting b.g.v. Hulst 800 jaar stad 0
1311 Une crise du pouvoir Captien, 1032-1034 Dhondt, J. 1967
1312 Note sur la date de la donation de Charles le Chauve pour l'abbaye de Saint-Bertin Caenegem, R.C. van 1967
1313 Du style de Noël au style de Pâques dans la chancellerie des comtes de Hainaut et dans le "Chronicon Hanoniense" de Gislebert de Mons (1171-1205) Prevenier, W. 1967
1314 Beschouwingen over het gewoonterecht in het Graafschap Vlaanderen in de twaalfde eeuw Caenegem, R.C. van 1967
1315 Le repartimiento de Rodrigo de Alburquerque a Espanola en 1514 Verlinden, C. 1968
1060 Reinaert de Vos in het boek en de beeldende Kunsten. 1955
1316 Les sources du "Chronicon maius" II,12 du Pseudo-Sphrantzès Voordeckers, E. 1968
1317 Bulletin critique d'histoire de Belgique 1967
1062 Programmabrochure Reynaert-Ommeganck 0
1318 De Gentse lijnwaadmarkt en linnenhandel in de XVlle eeuw Bastin, J. 1968
1063 Over Beatrijs.II De interpolaties der Beatrijs Stracke, D.A. S.J. 1926
1319 Pogingen tot opbeuring van de Gentse wolnijverheid bij de aanvang van de XIXe eeuw Coppejans-Desmedt, H. 1968
1064 Over Beatrijs. III De bronnen der Nederlandsche Beatrijs Stracke, D.A. S.J. 1927
1320 Het ontstaan van de Banque des Flandres: onverwacht eindresultaat van het projekt Banque Anglo-Belge Laureyssens, Julienne 1968
1576 Het archief van de commissie tot uitdeeling van spijs aan minvermogenden binnen Middelburg, 1816-1933 1976
1832 Vestingbouw overzee. Militaire architectuur van Manhattan tot Korea Dijk, P.J.J., C.G.F. Ampt, R.G.A. Bos e.a. 0
1065 Over Beatrijs.IV.Hoe oud is onze Beatrijs? Stracke, D.A. S.J. 1927
1321 De revolutiedagen van 1830 in Aalst Witte, Els 1968
1322 De Premonstratenzer-wetgeving in de Xlle eeuw. Een nieuwe getuige. Milis, L. 1968
1323 De voogdij regeling voor Ename van 1604 opnieuw onderzocht Milis, L. 1969
1324 Les Conseils Collatéraux des Anciens Pays-Bas. Résultats et problèmes. (1531-1794) Baelde, M. 1968
1325 De Algemene Armenkamer te Brugge. (1776- 1925) Berghe, Yvan van den 1968
1581 Het Stadsarchief te Gent Haute, K. van den 0
1070 Inventaris van het Archief van het waterschap De Verenigde Braakmanpolders, 1635-1966 en het Archief Waterkering van de Calamiteuze polder Nieuw-Neuzen, 1873-1966 Zuurdeeg, J.P.B. 1972
1326 Etudes sur la céramique de la nécropole Gallo-Romaine de Blicquy (Hainaut). III; La céramique belge Laet, S.J. de, en H. Thoen 1968
1327 Asclépios, archigalle pessinontien de Cybèle. Lambrechts, P., en R. Bogaert 1969
2095 Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw 1843 - 1943 Bouman P. 0
1072 Inventaris van het Weeskamerarchief van de stad Hulst, 1447-1796 Stadermann, G. 0
1328 Nouvelles données sur l'histoire du Christianisme a Pessinonte Lambrechts, P., R. Bogaert 1969
1329 Ca'da mosto et le commerce guinéen au XVe siècle Brulez, W. 1968
562 Over de aloude Zuidelijke grens van Zeeland Callenfels, H.A. 0
1330 De brouwerijonderneming van Gilbert van Schoonbeke (1552-1562) Soly, H. 1968
51 Zeeuwsch Vlaanderen Wilderom. M.H. 1973 M.H. Wilderom
1331 Lijst van de doctoraats- en licentiaatsverhandelingen voorgelegd aan de sectie geschiedenis van de Rijksuniversiteit te Gent van 1952 tot 1967. 1968
1332 L'atlas cadastral parcellaire de la Belgique de P.-C.Popp.Importance de cette source pour la géographie historique des communes Hannes, J. 1968
1077 De Archieven der Districtscommissarissen in Zeeland 1814-1850 0
1333 Considérations critiques sur l'ordonnance comtale flamande connue sous le nom d' "Ordonnance sur les baillis" Caenegem, R.C. van 1971
1334 De verhouding van de Clerus tot de locale en regionale Overheid in het Graafschap Vlaanderen in de Late Middeleeuwen Prevenier, W. 1968
1590 Die Chronycke van Hollant,Zeelant ende van Vrieslandt.Beginnende van Adams tijden enz.enz. tot den Jaere 1565 Veert Ellert de 0
2102 Nederlands vroegste geschiedenis in beeld Holwerda J. 0
55 Zeeuws-Vlaamse kuststrook/slotbeschouwing Keikes. W.H. 1979
1335 Deux poles de l'expansion de la draperie flamande et brabançonne au XIVe siècle: la Pologne et la Péninsule Ibérique. Verlinden, Ch. 1968
1591 Die van den Spaniern bloquirte Vestung Gibraltar 0
2103 Het grote gebod, gedenkboek van het verzet. LO en LKP dl1 0
1336 La civilisation de Michelsberg en Belgique. Laet, S.J. de 1968
2104 Het grote gebod, gedenkboek van het verzet. LO en LKP dl2 0
1337 Het Gallo-Romeins grafveld te Balgerhoeke Clippele, Lieve de 1968
1082 Het Staatsarchief te Gent Haute, K. van den 0
59 G.-H. wisseling in Zeeuws-Vlaams A.B. Gielen, J.J. 0 Henri Bergmans
1340 Le recrutement des esclaves à Venise aux XIVe et XVe siècles. Verlinden, Ch. 1968
1341 Waterdunen, een vergeten stad in Zeeuws Vlaanderen. Buntinx, Willy 1968
1342 De gezagsconcentratie in het arrondissement Aalst tijdens de 19e eeuw. Liebaut, Hilaire 1968
831 De bisschoppen van Antwerpen over den toestand van het Katholicisme in Breda en Bergen op Zoom gedurende de 17e en 18e eeuw Cornelissen, J.D.M. 0
1343 Nog vóór de Eerste Internationale: socialist en flamingant Fransiscus "Kapneus" Bilen (1819-1881). Devreese, D.E. 1968
832 Relationes status van het Bisdom Roermond Cornelissen, J.D.M. 0
1344 Scheuring in het Brusselse Liberalisme. De krachtmeting van 9 maart 1847 tussen doctrinairen en radicalen. Witte, Els 1968
833 Rome-1935. Herinneringen aan de onvergetelijke Romereis, georganiseerd door de Katholieke Jeugdverenigingen van de Bisdommen Breda, 's-Hertogenbosch en Roermond 21 april-1 mei 0
1345 De Gentse vlasindustrie vanaf het einde van de XVIIIe eeuw tot de oprichting van de grote mechanische bedrijven (1838). Coppejans-Desmedt, H. 1968
1346 Etudes sur la céramique de la nécropole Gallo-Romaine de Blicquy (Hainaut). Laet, S.J. de en H. Thoen 1969
1347 Ex voto anatomici di Palestrina del Museo Archeologico dell' Università di Gand. (1969). Laet, S.J. de en M. Desittere 1968
1348 La céramique médiévale: problèmes concernant la glaçure. Verhaeghe, F. 1969
1349 De evolutie van het Taurobolium. Duthoy, R. 1969
326 Vijftigjarigpriesterschap en herderlijk ambt van den Zeer Eerwaarden Heer Augustinus van Hecke, Deken en Pastoor te Hulst, bezongen in naam van al zijne parochianen en de E.E.H.H. Geestelijken van het District, mei 1862. Jubelzang 0
1350 Le commerce international des Pays-Bas au XVIe siècle: essai d'appréciation quantitative. Brulez, W. 1968
1351 Economische crisis en Vlaamse beweging: reacties in de Brugse pers. (september 1830-februari 1848). Eenoo, R. van 1969
1352 De Antwerpse onderneemster Anna Janssens en de economische boom na de vrede van Cateau-Cambrésis (1559). Soly, H. 1969
1353 Bulletin critique d'histoire de Belgique, 1967-1968. 1969
2121 Herkenning Tijdschrift voor marine- land- en luchtmacht 1953
1354 Les fouilles de Pessinonte: la nécropole. Lambrechts, P. 1969
2122 Geschiedenis van de kerk deel 3 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
1355 Der Kolonialhandel und die Handelsblüte der Niederlande in der Mitte des 16. Jahrhunderts. Brulez, W. 1969
2123 Geschiedenis van de kerk deel 4 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
1356 Constitions and their application in the Netherlands during the Middle Ages. Uytven, R. van en W. Blockmans 1969
1868 Beknopte geschiedenis van de parochie van de H.Catharina te Hengstdijk Bongenaar, G. 1948
2124 Geschiedenis van de kerk deel 5 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
1357 Der Handel im Merowingerreich: Gesamtdarstellung nach Schriftlichen Quellen. Verhulst, Adriaan 1970
2125 Geschiedenis van de kerk deel 6 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
1358 L'esclavage dans le centre et le nord de l'Italie continentale au bas moyen âge. 1970
2126 Geschiedenis van de kerk deel 7 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
335 De verhouding tussen het kapittel van Kortrijk en Hulst na de Vrede van Münster (1648) Brand, P.J 1966
1103 Tijdschriftencatalogus van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas 1977
1359 Typische Gallo-Romeinse brandrestengraven in de Scheldevallei. Doorselaer, A. van 1969
2127 Geschiedenis van de kerk deel 8 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
1360 Joos De Damhouder als criminalist. Strubbe, E.I. 1969
1616 Gids voor de gemeente Hulst 1975
2128 Geschiedenis van de kerk deel 9 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
1361 Financiën en boekhouding in de Bourgondische periode. Nieuwe bronnen en resultaten. Prevenier, W. 1970

Pagina 1 van 32 Resultaten 1 - 150 van 4798