Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 1 van 28 Resultaten 1 - 150 van 4182

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
1280 La genèse du régime domanial classique en France au Haut Moyen Age Verhulst, Adriaan 1966
1536 Lieske, een verhaal over toverdiertjes Menu, M-J. 2005
1792 Free van de Schoofkas; rijmen uit het land van Hulst Schoofkas, Free van de 1986
3584 Geschiedenis der penitenten recollectinen van Etten Annette, M. 1951
257 Annalen van het Land van Waas 0
1281 De reacties van de Brugse Jacobijnen tijdens de eerste Franse inval (1792-1793) Berghe, Yvan van den 1966
1282 Van Oudheid naar Middeleeuwen: Continulteit of Discontinulteit? Lambrechts, Prof.dr. P. 1966
259 D'Euzie Groot Stekene 0
1283 Etudes sur la céramique de la nécropole Gallo-Romaine de Blicquy (Hainaut) II La potterie dite Laet, S.J. de 1966
260 Dronghine 0 Heemkundige Kring Drongen
1284 Een woekerverbod van de Graaf van Vlaanderen uit 1199 gezien in het licht van kanoniek-rechterlijke handschriften Prevenier, W. 1966
2564 Katholiek Nederland encyclopaedie deel 2 Nolet, W. 1932
3844 Aan U, Koninginne… 0
261 Erfgoed van Industrie en Techniek 0
1285 Le droit Romain en Belgique Caenegem, R.C. van 1966
1286 Esclavage noir en France Meridionale et courants de traite en Afrique Verlinden, Ch. 1966
1287 L'organisation financière du comté de Flandre, du duché de Normandie et du domaine royal Francais du Xle au Xllle siècle Verhulst, A. 1966
2823 Liber Amicorum (catalogus van een tentoonstelling!?) Metsers, Hugo 0
1288 Een zeventiende-eeuws curiosum onder de Duinenhandschriften Strubbe, E.I. 1966
1289 De Heren van Wervik tot 1300 Warlop, E. 1966
1034 Thomas Erpenius en de Cornelissen, J. 0
1290 De "Journal de la Flandre Occidentale". Een regerings- en logekrant te Brugge in de Nederlandse tijd (26 aug. 1818 - 27 februari 1820) Simon, F. 1966
267 Kroniek van de Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent 0
523 West-Zeeuws-Vlaanderen vroeger Hinte, Jan van 0
1291 Het Brabantse strafrecht en zijn toepassing in de praktijk vnl. te Brussel in de XVe eeuw F. Vanhemelrijck 1966
3851 Klederdrachten van Zuidwest-nederland 1978 Cebeco Zuidwest
1292 Patarins ou Bogomiles reduits en esclavage Verlinden, Ch. 1966
3852 Voorbij de Horizon Mont Blanc - De Sterre 1500km te voet 1990
13 De St.-Willibrorduskerk te Hulst in nieuwe luister na restitutie en restauratie (1806-1958) Pey. I. 1996 Oudheidkundige Kring
269 Saillant kwartaalbericht van de Stichting Menno van Coehoorn en jaarboeken 0
781 Bijdrage tot de beeldenstorm in Leiden, 1566 Kleintjens, J.S.J. 0
1293 Anvers de 1585 à 1650 Brulez, W. 1967
1549 Het woord aan de gevel, de gevel aan het woord. Huisnamen en opschriften in Zeeland Graaf, E. de 2005 Zeeuwse boekhandel
1805 Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden. 0
2317 Van Hulst tot Hulst. Uit het priesterleven van Jos Pirenne s.m. 1945-1988 anoniem 1988
3085 Zangbundel Pit van Steen, Theo 0 K.A.J. en K.A.B.
4365 Reverendissimo in Chriso Patri, AC Domino, D. IOANNI Maldero Maldero 0
782 Officieel Programmaboek van de Markiezaatsfeesten te Bergen op Zoom, 4-15 Juni 1938 Slootmans, C.J.F. 0
1038 Le Nouveau Parfait Maréchal 0
1294 Edellieden en juristen in het centrale bestuur der zestiende-eeuwse Nederlanden (1531-1578) Baelde, M. 1967
1806 Heemschut 1936
271 Nieuwsbrief Archeologie Zeeland Zuidwesterheem 0
1295 Politiek en Pers. De verkiezingen van de gemeenteraad te Gent 1869-1878 Martens, Frida 1967
784 Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van Huybergen, 1264-1964 0
1040 De drie revoluties der Christenheid Dalsum, H.A. van 0
1296 Stadsversterking en burgerwacht tijdens de instauratiejaren der Gentse Calvinistische Republiek (1577-1579) Despretz, André 1967
1808 Liefhebbers des Vaderlands ende beminders van de commercie Meijer, A.C. 1986
4368 Chronycke van de Gantsche Werelt ende Sonderlinghe Vande Nederlanden 0
273 Oud Wachtebeke 0
1297 Un exemple de la politique économique de Philippe d'Alsace comte de Flandre: la fondation de Gravelines (1163) Verhulst, A. 1967
274 Stad Deinze 0
786 De Rapporten van de Kantoncommissarissen (1797-1800), d. I Maaseik Colson, M. 0
1298 De handelsbalans der Nederlanden in het midden van de 16de eeuw Brulez, W. 1967
1299 De Vorming van de Grote Schepenbank van het Brugse Vrije (11de-13de eeuw) Warlop, E. 1968
1300 L'archéologie et l'histoire des champs au Moyen-Age:introduction à l'archéologie agraire Verhulst, A. 1967
21 Rabobank Hulst Nieuw-Namen Kort. J. de 1998 Rabobank Hulst Nieuw-Namen
789 Nederlandsche Historische literatuur, besproken door N. Japikse Japikse, N. 0
1301 Note pour servir à l'étude archéologique des villages desertes en Belgique Verhulst, A. 1967
790 Brieven van Aitzema in het archief der Brusselsche nuntiatuur Cornelissen, J.D.M. 0
1302 De terra sigillata van Grobbendonk Thoen, H. 1967
1303 Notes on canon law books in medieval Belgian book-lists Caenegem, R.C. van 1967
24 Het carillon van de Heilige Willibrordus basiliek Stockman. P. 1992 Albert Heijn
536 Geuzenbeweging in Vlaanderen in 't Voorjaar van 1573 Vloten, J. 0
1304 Quelques problèmes du néolithique Belge Laet, Sigfried J. de 1967
1816 Geschiedenis van de kerk deel 2 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1963
2584 Mijn dorp. Geschiedenis van Sint-Pauwels Van Mele, Werner 1982
3352 Ontstaan en Geschiedenis van de Nederlandse RK Landarbeidersbond Loerakker, A.J. 1944
3608 Oorlog in het land van Cadzand in 1604 een stripverhaal van Floris Balthasar Bauwens, A.R. e.a. 2004 Heemk. Kring WZVl
1305 Die Grabkeramik der Urnenfelderkultur in Belgien und den Niederlanden und der sogenannte Harpstedter Stil Desittere, M. 1967
1817 Geschiedenis van de kerk deel 1 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1963
26 De Stadspoorten van Hulst Stockman. P. 1994 Albert Heijn
1306 Merovingisch aardewerk van het type "Beerlegem" Bosstraeten, H.Ch. van 1967
1307 La chancellerie des comtes de Flandre dans le cadre Européen à la fin du Xlle siècle Prevenier, W. 1967
1308 Note sur la preuve dans la procédure en cas de flagrant délit en droit Franc Ganshof, F.L. 1967
1564 De Republikeinse Kalender en de volledige vergelijkingstabellen met de Gregoriaanse Kalender 0
2076 Reinaert Catalogus 1996
29 Baudeloo. De abdij en haar refugium in Hulst Dankaert, M.J. 1994 eigen beheer
1309 Saint-Wandrille et Saint-Pierre de Gand (IXe et Xe siècles) Werveke, H. van 1967
3357 Calvijn! Eenmalige Glossy Over Het nederlandse Calvinisme Heden Ten Dage Herman Selderhuis 2009 Boekencentrum uitgevers
1310 Les débuts de la traite Portugaise en Afrique. (1433-1448) Verlinden, Ch. 1967
2590 kaarten geschiedenis europa facs 0
287 Hulst 800 jaar stad Reynaertstichting b.g.v. Hulst 800 jaar stad 0
1311 Une crise du pouvoir Captien, 1032-1034 Dhondt, J. 1967
1312 Note sur la date de la donation de Charles le Chauve pour l'abbaye de Saint-Bertin Caenegem, R.C. van 1967
1313 Du style de Noël au style de Pâques dans la chancellerie des comtes de Hainaut et dans le "Chronicon Hanoniense" de Gislebert de Mons (1171-1205) Prevenier, W. 1967
1314 Beschouwingen over het gewoonterecht in het Graafschap Vlaanderen in de twaalfde eeuw Caenegem, R.C. van 1967
1826 Een doorsnee-bedrijf met een ongewone boer Mol, J.A. 1986
1315 Le repartimiento de Rodrigo de Alburquerque a Espanola en 1514 Verlinden, C. 1968
3619 Wilde Weerwolven, Vliegende Aardappelen en Dronkenlappen Dieleman-Hovinga, Aukje-Tjitske 2012 De eenhoornkrant
1060 Reinaert de Vos in het boek en de beeldende Kunsten. 1955
1316 Les sources du "Chronicon maius" II,12 du Pseudo-Sphrantzès Voordeckers, E. 1968
1317 Bulletin critique d'histoire de Belgique 1967
1062 Programmabrochure Reynaert-Ommeganck 0
1318 De Gentse lijnwaadmarkt en linnenhandel in de XVlle eeuw Bastin, J. 1968
1063 Over Beatrijs.II De interpolaties der Beatrijs Stracke, D.A. S.J. 1926
1319 Pogingen tot opbeuring van de Gentse wolnijverheid bij de aanvang van de XIXe eeuw Coppejans-Desmedt, H. 1968
40 R.K. Landbouwwinterschool Hulst 1920-1945 1945 Bestuur en Cie van Toezicht
1064 Over Beatrijs. III De bronnen der Nederlandsche Beatrijs Stracke, D.A. S.J. 1927
1320 Het ontstaan van de Banque des Flandres: onverwacht eindresultaat van het projekt Banque Anglo-Belge Laureyssens, Julienne 1968
1576 Het archief van de commissie tot uitdeeling van spijs aan minvermogenden binnen Middelburg, 1816-1933 1976
1832 Vestingbouw overzee. Militaire architectuur van Manhattan tot Korea Dijk, P.J.J., C.G.F. Ampt, R.G.A. Bos e.a. 0
1065 Over Beatrijs.IV.Hoe oud is onze Beatrijs? Stracke, D.A. S.J. 1927
1321 De revolutiedagen van 1830 in Aalst Witte, Els 1968
298 Na 40 jaar... Gedenkboek uitgegeven door het Schoolbestuur en de Bond van oudleerlingen bij het 40-jarig bestaan van de R.K. Landbouwschool te Hulst onder redactie van Ir. J.P.M. van der Wolf en C.J. Vercauteren 1920-1960 0
1322 De Premonstratenzer-wetgeving in de Xlle eeuw. Een nieuwe getuige. Milis, L. 1968
1323 De voogdij regeling voor Ename van 1604 opnieuw onderzocht Milis, L. 1969
3115 De Brembosch 0
1324 Les Conseils Collatéraux des Anciens Pays-Bas. Résultats et problèmes. (1531-1794) Baelde, M. 1968
2860 The Netherlands Commemorative Volume XI ICSMFE 1985 Leeuw, E.H. de, (ed.) 1985 ICSMFE
3116 Feestliederenbundel, geschikt voor bruiloften en andere festiviteiten 0
1325 De Algemene Armenkamer te Brugge. (1776- 1925) Berghe, Yvan van den 1968
1581 Het Stadsarchief te Gent Haute, K. van den 0
3373 Hé Ja, dat ken ik! Ambras 0
1070 Inventaris van het Archief van het waterschap De Verenigde Braakmanpolders, 1635-1966 en het Archief Waterkering van de Calamiteuze polder Nieuw-Neuzen, 1873-1966 Zuurdeeg, J.P.B. 1972
1326 Etudes sur la céramique de la nécropole Gallo-Romaine de Blicquy (Hainaut). III; La céramique belge Laet, S.J. de, en H. Thoen 1968
1582 De Archieven der Districtscommissarissen in Zeeland 1814-1850 Lammerts, M.D. 0
2094 Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw 1600-1900 Priester P. 0
47 Een gordijn van tederheid. Kleine Zeeuws-Vlaamse kroniek Verwilligen. T. 2001 den Boer/de Ruyter
1327 Asclépios, archigalle pessinontien de Cybèle. Lambrechts, P., en R. Bogaert 1969
2095 Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw 1843 - 1943 Bouman P. 0
3631 Verhalen uit monumentenland Craandijk-Gesine Edelman, Lola & Bab Siljée 1971 Rabobank
1072 Inventaris van het Weeskamerarchief van de stad Hulst, 1447-1796 Stadermann, G. 0
1328 Nouvelles données sur l'histoire du Christianisme a Pessinonte Lambrechts, P., R. Bogaert 1969
49 Nazomer Brakman. W. 2003 Querido
1329 Ca'da mosto et le commerce guinéen au XVe siècle Brulez, W. 1968
2353 Lief en Leed op en om "het spoor" te Terneuzen Ree van de, J. 0
562 Over de aloude Zuidelijke grens van Zeeland Callenfels, H.A. 0
1330 De brouwerijonderneming van Gilbert van Schoonbeke (1552-1562) Soly, H. 1968
51 Zeeuwsch Vlaanderen Wilderom. M.H. 1973 M.H. Wilderom
1331 Lijst van de doctoraats- en licentiaatsverhandelingen voorgelegd aan de sectie geschiedenis van de Rijksuniversiteit te Gent van 1952 tot 1967. 1968
1332 L'atlas cadastral parcellaire de la Belgique de P.-C.Popp.Importance de cette source pour la géographie historique des communes Hannes, J. 1968
1077 De Archieven der Districtscommissarissen in Zeeland 1814-1850 0
1333 Considérations critiques sur l'ordonnance comtale flamande connue sous le nom d' "Ordonnance sur les baillis" Caenegem, R.C. van 1971
3125 Omdat ik zoveel van je hou. Nederlandse chansons en cabaretliederen 1895-1958 Klöters, Jacques 1991 Nijgh & Van Ditmar
54 Het Zeeuwse deel van het bisdom Gent onder het bestuur van de bissch.comm. A. Antonucci (1832-1841) Brand, W.J.P.M. 1981
1334 De verhouding van de Clerus tot de locale en regionale Overheid in het Graafschap Vlaanderen in de Late Middeleeuwen Prevenier, W. 1968
1590 Die Chronycke van Hollant,Zeelant ende van Vrieslandt.Beginnende van Adams tijden enz.enz. tot den Jaere 1565 Veert Ellert de 0
2102 Nederlands vroegste geschiedenis in beeld Holwerda J. 0
3638 Canada-Nederland 1945-1975 0 External Affairs Canada
55 Zeeuws-Vlaamse kuststrook/slotbeschouwing Keikes. W.H. 1979
1335 Deux poles de l'expansion de la draperie flamande et brabançonne au XIVe siècle: la Pologne et la Péninsule Ibérique. Verlinden, Ch. 1968
1591 Die van den Spaniern bloquirte Vestung Gibraltar 0
1847 De kerkhervorming in het land van Axel Meeusen, P. 1973
2103 Het grote gebod, gedenkboek van het verzet. LO en LKP dl1 0
312 Tweede deel van den Derden Placcaet-Boeck Ghecompileert en uytghegheven bij Ordonnancie van Hooghe ende Moghende Heer den President ende Raedtslieden van Sijne Majesteyts Provincialen Raede Vlaenderen 1685
1336 La civilisation de Michelsberg en Belgique. Laet, S.J. de 1968
2104 Het grote gebod, gedenkboek van het verzet. LO en LKP dl2 0
1337 Het Gallo-Romeins grafveld te Balgerhoeke Clippele, Lieve de 1968
1082 Het Staatsarchief te Gent Haute, K. van den 0
59 G.-H. wisseling in Zeeuws-Vlaams A.B. Gielen, J.J. 0 Henri Bergmans

Pagina 1 van 28 Resultaten 1 - 150 van 4182