Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 1 van 28 Resultaten 1 - 150 van 4170

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
3072 Blinde Atlas R.K. Mulo 0 Ver. Voor R.K. Mulo Nijmegen
257 Annalen van het Land van Waas 0
3842 maar ….. Hij is niet katholiek Diethelm, P. Walter 0 Kinheim uitgeverij Heiloo
259 D'Euzie Groot Stekene 0
515 Wandelen in O.Z.Vl., 25 grote en kleine routes Sponselee, G. en H.J. van der Hoeven en G. Wijne 0 Kloosterzande
3843 maar….. Zij is niet katholiek Diethelm, P. Walter 0 Kinheim uitgeverij Heiloo
4355 christelyke onderwyzingen en gebeden Jacobus Kap. 0 Francifcus Ignatius Vinck t Antwerpen in't Klapdorp
260 Dronghine 0 Heemkundige Kring Drongen
1028 De Vitae Patrum earumq. recognitione ad...Rdum Admodum Dominum ac Patrem .Antonium de Winghe, abbatem Laetiensem ordinis S. Benedicti et Religiosum eius Coetum Heriberti Rosweychi Prooemium. 0 Editione platiniana
1540 De Zeeuwse geschiedenis in meer dan 100 verhalen Slager, K. 0 Van Gennep Amsterdam
3588 Het Landje van Kadzand Bootsgezel, L. 0 E. Boom-Bliek Breskens
3844 Aan U, Koninginne… 0
261 Erfgoed van Industrie en Techniek 0
3077 Atlas Algemene en vaderlandse geschiedenis Vermaseren, B.A. 0 Wolters-Noordhoff Groningen
3589 I.C. van Houte vertelt Willemsen, Rinus (samenst.) 0 Zeeuwse Ver. voor Dialectonderz. Biervliet
262 Gens Nostra 0 Nederlandse genealogische vereninging Amsterdam
4102 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. 29-30 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 0 Gent
263 Ghulden Roos Roosendaal Stichting Oudheidkundige Kring 'De Ghulden Roos', Roosendaal 0 Bergmans Tilburg
2823 Liber Amicorum (catalogus van een tentoonstelling!?) Metsers, Hugo 0
4359 Gezinsbijbel voor familie Lambert 0 Bernaerd Poelman Gent
264 Mededelingenblad van de Heemkundige Kring de Bevelanden De Spuije 0 Heemkundige Kring De Bevelanden Goes
520 Rapport betreffende de verdwenen Kerk bij Sint Catharina van Hinte, Jan 0 z.p.
265 Heemkundige Kring Walcheren/De Wete 0 Heemkundige Kring Walcheren Middelburg
1034 Thomas Erpenius en de Cornelissen, J. 0
2314 Het stadje Hulst Baar, J. de e.a. (red.) 0 streekmuseum Hulst
3082 Parochie bundel voor de Nederlandse Kerkprovincie 0 Stichting nv Gooi En Sticht Hilversum
267 Kroniek van de Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent 0
523 West-Zeeuws-Vlaanderen vroeger Hinte, Jan van 0
4107 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. 41-42 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 0 Gent
269 Saillant kwartaalbericht van de Stichting Menno van Coehoorn en jaarboeken 0
781 Bijdrage tot de beeldenstorm in Leiden, 1566 Kleintjens, J.S.J. 0
1805 Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden. 0
3085 Zangbundel Pit van Steen, Theo 0 K.A.J. en K.A.B.
4365 Reverendissimo in Chriso Patri, AC Domino, D. IOANNI Maldero Maldero 0
270 Nehalennia, bulletin van de Werkgroep Historie en Archeologie van Het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen en de Zeeuwse Vereniging voot Dialectonderzoek 0 Zeeuws genootschap Middelburg
782 Officieel Programmaboek van de Markiezaatsfeesten te Bergen op Zoom, 4-15 Juni 1938 Slootmans, C.J.F. 0
1038 Le Nouveau Parfait Maréchal 0
2830 Delta. Stromenland in beweging Graftdijk, Klaas e.a. 0 Roelofs van Goor Amersfoort
3854 Verslag over opgravingen te Westdorpe 1966 - 1969 0 Dienst Oudheidk. Bodemond. Amersfoort
271 Nieuwsbrief Archeologie Zeeland Zuidwesterheem 0
272 Oost-Oudburg 0 De Heemkundige Kring De Oost-Oudburg Sint-Amandsberg
528 G-H Wisseling in Zeeuws-Vlaams A.B. Gielen, Jos, J. 0 Tilburg
784 Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van Huybergen, 1264-1964 0
1040 De drie revoluties der Christenheid Dalsum, H.A. van 0
3088 Verzameling van zangen ten gebruike van het leger 0 gebroeders Schott uitgevers Brussel
4368 Chronycke van de Gantsche Werelt ende Sonderlinghe Vande Nederlanden 0
273 Oud Wachtebeke 0
274 Stad Deinze 0
786 De Rapporten van de Kantoncommissarissen (1797-1800), d. I Maaseik Colson, M. 0
4370 van Lennep, Moll en ter Gouw Nederlands Geschiedenis en Volksleven in schetsen Lennep J. van, etc. 0 Sijthof Leiden
275 Stad en Lande van Schouwen-Duiveland 0 Vereniging Stad en Lande van Schouden-Duiveland Zierikzee
276 Vereniging tot behoud van de Historie van Philippine 0 Philippine
3860 Langs 's-heren wegen. Veldkapellengids voor Noordbrabant Vermeulen, Peter 0 Kempen uitgeves Eindhoven
789 Nederlandsche Historische literatuur, besproken door N. Japikse Japikse, N. 0
278 Zeeland 0 Zeeuws Genootschap Middelburg
790 Brieven van Aitzema in het archief der Brusselsche nuntiatuur Cornelissen, J.D.M. 0
1558 De Katholieke Illustratie. De verkochte bruid. 100 jaar Tijdschriftgeschiedenis Hottinga, T. 0 Baarn
3094 Stemmen des heils. 300 christelijke liederen Douma, J. (samenst.) 0 Naaml. Venn. W.D. Meinema Delft
536 Geuzenbeweging in Vlaanderen in 't Voorjaar van 1573 Vloten, J. 0
281 Enkele Historisch-geografische problemen in verband met de oudste geschiedenis van de Vlaamsche kustvlakte Amerykx J. en A.Verhulst 0 Gent
537 Geuzentochten in Staatsvlaanderen in den Zomer en Herfst van 1572 Vloten, J. van 0
1049 Van den Vos Reinaerde Joosten, H.W.A. 0 Hulst
3097 Zang voor demonstraties en meetings 0 Bred. Dioc. Werkliedenverbond Breda
4377 L'Épopée Belge des Croisades Lobet, Marcel 0 Soledi Liège
3354 Herrezen Nederland 1945-1955 Damsté, R.A. e.a. (red.) 0 Nationaal 5 mei Comité s-Gravenhage
3610 Oosterschelde open/dicht 0 Stichting Dijkverhoging Oostersch. Baarn
3099 V.K.B.J. zingt …. 0 V.K.B.J. Gent
1564 De Republikeinse Kalender en de volledige vergelijkingstabellen met de Gregoriaanse Kalender 0
4380 De Bakkers-boekjes van Zeelandia no.1 Broodpenningen en hun rol in het bakkersleven Weiler, jhr. ir. A.C. von 0 Zeelandia Zierikzee
4381 De Bakkers-boekjes van Zeelandia no.2 Een bakkersjongen vóór vijftig jaar Blom J. van der 0 Zeelandia Zierikzee
2590 kaarten geschiedenis europa facs 0
4382 De Bakkers-boekjes van Zeelandia no.3 Koek- en Speculaasprenten Het Vanwaar en Waarvan Meischke. Ir. M.C.A. 0 Zeelandia Zierikzee
287 Hulst 800 jaar stad Reynaertstichting b.g.v. Hulst 800 jaar stad 0
4383 De Bakkers-boekjes van Zeelandia no.4 Brood wordt overal gebakken Spreuken en zegswijzen over den Bakker en zijn Brood Kerdijk, F. 0 Zeelandia Zierikzee
4128 er op of er onder in jongensstad 0 De Paters Maristen Hulst
4384 De Bakkers-Boekjes van Zeelandia No.5 Koek- en Speculaasprenten het Vanwaar en Waarvan Meischke, Ir. M.C.A. 0 Zeelandia Zierikzee
4129 Reinaart de Vos Leven en avonturen van de felle rover met de rode baard Hildebrand, A. D. 0 A. Rutgers Naarden
4385 De Bakkers-Boekjes van Zeelandia No.6 Het oude Bakkers-gildewezen Blom, J. van der 0 Zeelandia Zierikzee
2850 Foto-atlas Zeeland 0 Robas productions/Top. Dienst Emmen
2339 school voor verpleegkunde vh St. Liduina-ziekenhuis 0 Hulst
3107 Viva la musica Geursen, W. & G. Vellekoop 0 Uitgeverij De Toorts Haarlem
4387 Tentoonstellingen Wase Koningsforeest en Hoven en Huizen van Plaisantie Dewulf, Marcellijn 0 dd
4132 Het onderzoek van vaktalen Gielen, Jos. J. 0
293 Gedenkboek. St. Willibrordusschool Hulst, 1907-1982 0
294 Landbouwdagen van de N.C.B. 1954 op 10, 11 en 12 juli. Georganiseerd door de kringen Hulst en Oostburg van de N.C.B. te Tilburg met bijzondere medewerking van de Belgische Boerenbond te Leuven 0
1062 Programmabrochure Reynaert-Ommeganck 0
2086 Reineke Fuchs Jaspert, Werner 0 Frankfurt A.M.
3623 Rouwkransen voor de Schelde? Heirbout, Karel 0 Heirbout Sint-Niklaas
296 Officieel Programma van den Historischen Praalstoet en van andere feestelijkheden tijdens de Landbouwtentoonstelling te Hulst 3-7 sept. 1927. Intocht van Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen binnen de Poort van Hulst op 16 December 1350 0 Jac. Duerinck-Krachten Kloosterzande
1832 Vestingbouw overzee. Militaire architectuur van Manhattan tot Korea Dijk, P.J.J., C.G.F. Ampt, R.G.A. Bos e.a. 0
298 Na 40 jaar... Gedenkboek uitgegeven door het Schoolbestuur en de Bond van oudleerlingen bij het 40-jarig bestaan van de R.K. Landbouwschool te Hulst onder redactie van Ir. J.P.M. van der Wolf en C.J. Vercauteren 1920-1960 0
1066 Vier legenden. Mont, Pol de 0 Vanderpoorten, I. Gent
299 Gedenkboekje 1920-1945 t.g.v. het 25-jarig bestaan van de R.K. Landbouwwinterschool te Hulst (Z.VL) 0
3115 De Brembosch 0
3116 Feestliederenbundel, geschikt voor bruiloften en andere festiviteiten 0
4140 d'oude spraeck-konst verworpen Gielen, Jos. J. 0 Henri Bergmans & Cie Tilburg
301 Feestgids bij gelegenheid van de herdenking van het 750-jarig bestaan der stadsrechten van Hulst van 15 tot en met 25 augustus 1930 Lockefeer, Louis 0 Drukkerij A.L. Pleunis-Buijsse Hulst
1581 Het Stadsarchief te Gent Haute, K. van den 0
3117 Wie zingt mee? 0 Ned. Zondagsschool Ver. Amsterdam
3373 Hé Ja, dat ken ik! Ambras 0
1582 De Archieven der Districtscommissarissen in Zeeland 1814-1850 Lammerts, M.D. 0
2094 Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw 1600-1900 Priester P. 0
3118 Ik ken een Lied. Liederen op verschillende Zangwijzen voor Groene, Koperen, Zilveren en Gouden bruiloften 0 H.C.A. Campagne en zoon Tielt
2095 Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw 1843 - 1943 Bouman P. 0
2351 Groot-Terneuzens kroegenboek Bareman, Wout e.a. 0 W.H. Broekhuysen Terneuzen
2863 Zeven Zeeuwse Waterschappen Pijpelink, P.J. 0 Zeeuwse Waterschapsbond Middelburg
3375 Nederland vanuit de lucht Riedé, Leo (tekst) 0 Reader's Digest Amsterdam
4143 West Zeeuwsch-Vlaanderen vroeger Van Hinte, Jan 0
1072 Inventaris van het Weeskamerarchief van de stad Hulst, 1447-1796 Stadermann, G. 0
3888 Wat willen we met Oost Zeeuwsch-Vlaanderen anoniem 0 Stichting Gemeenschapswerk Hulst
4144 Streek GR Reynaertland. In het spoor van de vos door het “Zoete Waasland” 0 Plattelandstoerisme Euregio Scheldemond
1585 Inventaris der landbouwpachten in de Gentse jaarregisters van de Keure, d.1. Vos, A. de 0 Gent
2353 Lief en Leed op en om "het spoor" te Terneuzen Ree van de, J. 0
3121 Singhet ende weset vro 0 K.S.A. Jong-Vlaanderen Gent
562 Over de aloude Zuidelijke grens van Zeeland Callenfels, H.A. 0
2098 Zeeland in Patriottentijd Wessels 0
1843 Nederland een 0 Weedink & Snel Den Haag
2100 Van paarden naar paardenkrachten Sturm 0
1077 De Archieven der Districtscommissarissen in Zeeland 1814-1850 0
1590 Die Chronycke van Hollant,Zeelant ende van Vrieslandt.Beginnende van Adams tijden enz.enz. tot den Jaere 1565 Veert Ellert de 0
1846 Stad en Ambacht- waterschap en gemeente Gallé, P.H. 0
2102 Nederlands vroegste geschiedenis in beeld Holwerda J. 0
3638 Canada-Nederland 1945-1975 0 External Affairs Canada
3894 Genealogie Haartsen Risseeuw, A.A. 0 Risseeuw Vlossingen
1591 Die van den Spaniern bloquirte Vestung Gibraltar 0
2103 Het grote gebod, gedenkboek van het verzet. LO en LKP dl1 0
3127 Zangbundel anoniem 0 G. de Mul Sas van Gent
3895 Kroniek Haartsen Risseeuw, A.A. 0 A.A. Risseeuw Vlissingen
4151 Reinaart de Vos Oud Goud Karel Jonckheere 0 van Goor jeugdboeken Amsterdam/Brussel
2104 Het grote gebod, gedenkboek van het verzet. LO en LKP dl2 0
3896 Ontstaan, ontwikkeling en einde van het Romeinse wereldrijk onbekend 0 onbekend onbekend
1081 Inventaris van de oorkonden der Graven van Vlaanderen. Chronologisch gerangschikt supplement Wijffels, C. 0 Gent
4153 Reintje de Vos jonge dieren 7 Davidson, Gladys 0 Duwaer & Zonen Amsterdam
1082 Het Staatsarchief te Gent Haute, K. van den 0
59 G.-H. wisseling in Zeeuws-Vlaams A.B. Gielen, J.J. 0 Henri Bergmans
827 Kerkelijke Geschiedenis van het Bisdom van Breda dl.1 Krüger, J.B. 0 Jan A.G. Juten Bergen op Zoom
828 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 Krüger, J.B. 0 Bergen op Zoom
4156 Reynaerts Wraak Faes Willem&Leo 0 van de Berg Enschede
829 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 Krüger, J.B. 0 Bergen op Zoom
830 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 Krüger, J.B. 0 Bergen op Zoom
2878 Dagelijks leven Sociaal-culturele omstandigheden vroeger en nu Boone, M. e.a. 0 uitgeverij Baart Deurne
3134 Liederboek 0 A.K.V.S.
831 De bisschoppen van Antwerpen over den toestand van het Katholicisme in Breda en Bergen op Zoom gedurende de 17e en 18e eeuw Cornelissen, J.D.M. 0
832 Relationes status van het Bisdom Roermond Cornelissen, J.D.M. 0
2368 Lief en Leed op en om "het spoor" te Terneuzen Ree van de, J. 0 onbekend Terneuzen
833 Rome-1935. Herinneringen aan de onvergetelijke Romereis, georganiseerd door de Katholieke Jeugdverenigingen van de Bisdommen Breda, 's-Hertogenbosch en Roermond 21 april-1 mei 0
3137 Dit zingen wij Rabé, Chr. (samenst.) 0 Uitgeverij De Toorts Haarlem
3138 Zonnie Zang Kampeer- en Trekkersliedjes deel 3 Blok, George 0 Cor B. Smit's Muziekhandel Amsterdam
3650 Plattelandsvrouwen in Nederland en Afrika Kwekkeboom, Marja & Anneloes Steglich 0 COS Zeeland
3907 Zeeland de parel van Nederland Huijssoon Ton 0 Seijen van M. A. Leeuwarden

Pagina 1 van 28 Resultaten 1 - 150 van 4170