Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 1 van 30 Resultaten 1 - 150 van 4431

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
3072 B227 Blinde Atlas R.K. Mulo divers 0 Ver. Voor R.K. Mulo Nijmegen
257 Annalen van het Land van Waas 0
4609 B285 Voor zingende kleintjes, 35 versjes met pianobegeleiding. Tweede bundel Jo Moinat 0 W.J. Thieme & Cie Zutphen
3842 maar ….. Hij is niet katholiek Diethelm, P. Walter 0 Kinheim uitgeverij Heiloo
259 D'Euzie Groot Stekene 0
515 B320 Wandelen in O.Z.Vl., 25 grote en kleine routes Sponselee, G. en H.J. van der Hoeven en G. Wijne 0 Kloosterzande
3843 maar….. Zij is niet katholiek Diethelm, P. Walter 0 Kinheim uitgeverij Heiloo
4355 B062 christelyke onderwyzingen en gebeden Jacobus Kap. 0 Francifcus Ignatius Vinck t Antwerpen in't Klapdorp
260 Dronghine 0 Heemkundige Kring Drongen
1028 De Vitae Patrum earumq. recognitione ad...Rdum Admodum Dominum ac Patrem .Antonium de Winghe, abbatem Laetiensem ordinis S. Benedicti et Religiosum eius Coetum Heriberti Rosweychi Prooemium. 0 Editione platiniana
1540 B111 De Zeeuwse geschiedenis in meer dan 100 verhalen Slager, K. 0 Van Gennep Amsterdam
3588 B270 Het Landje van Kadzand Bootsgezel, L. 0 E. Boom-Bliek Breskens
3844 Aan U, Koninginne… 0
4612 B284 Lezen in de eerste klas de Vries, Anna ; Crans, Wietske 0 Dijkstra uitgeverij Zeist
261 Erfgoed van Industrie en Techniek 0
3077 B312 Atlas Algemene en vaderlandse geschiedenis Vermaseren, B.A. 0 Wolters-Noordhoff Groningen
3589 B313 I.C. van Houte vertelt Willemsen, Rinus (samenst.) 0 Zeeuwse Ver. voor Dialectonderz. Biervliet
262 Gens Nostra 0 Nederlandse genealogische vereninging Amsterdam
4102 B068 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. 29-30 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 0 Gent
4614 B286 Feest door heel het jaar Ewijk, Anke van 0 Malmberg, LCG 'sHertogenbosch
263 Ghulden Roos Roosendaal Stichting Oudheidkundige Kring 'De Ghulden Roos', Roosendaal 0 Bergmans Tilburg
2823 Liber Amicorum (catalogus van een tentoonstelling!?) Metsers, Hugo 0
4359 B063 Gezinsbijbel voor familie Lambert onbekend 0 Bernaerd Poelman Gent
4615 B284 De notenboom Hontelé, André 0 Malmber, L.C.G. 's Hertogenbosch
264 Mededelingenblad van de Heemkundige Kring de Bevelanden De Spuije 0 Heemkundige Kring De Bevelanden Goes
520 B023 Rapport betreffende de verdwenen Kerk bij Sint Catharina van Hinte, Jan 0 z.p.
4616 B285 Waar mensen wonen. Deel 3 klas 5 Werkgroep van Dongen 0 Dijkstra's uitgeverij Zeist NV Zeist
265 Heemkundige Kring Walcheren/De Wete 0 Heemkundige Kring Walcheren Middelburg
1034 Thomas Erpenius en de Cornelissen, J. 0
3082 B028 Parochie bundel voor de Nederlandse Kerkprovincie anoniem 0 Stichting nv Gooi En Sticht Hilversum
267 Kroniek van de Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent 0
523 West-Zeeuws-Vlaanderen vroeger Hinte, Jan van 0
4107 B065 Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost Vlaanderen. 41-42 Potter, Frans de, Jan Broeckaert 0 Gent
4619 B284 De wereld in beeld Georges Monlaü 0 Uitgeverij Helmond Helmond
4620 B286 Door Taal verbonden deel 9 Runenbaan, Hans 0 Duwaer & Zonen, JF Amsterdam
269 Saillant kwartaalbericht van de Stichting Menno van Coehoorn en jaarboeken 0
781 Bijdrage tot de beeldenstorm in Leiden, 1566 Kleintjens, J.S.J. 0
1805 Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden. 0
3085 B278 Zangbundel Pit van Steen, Theo 0 K.A.J. en K.A.B. onbekend
4365 Reverendissimo in Chriso Patri, AC Domino, D. IOANNI Maldero Maldero 0
4621 B285 Werkboek bij speelse biologie voorloper Werkgroep Brinkkemper 0 BV W.J. Thieme & Cie Zutphen
270 Nehalennia, bulletin van de Werkgroep Historie en Archeologie van Het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen en de Zeeuwse Vereniging voot Dialectonderzoek 0 Zeeuws genootschap Middelburg
782 B204 Officieel Programmaboek van de Markiezaatsfeesten te Bergen op Zoom, 4-15 Juni 1938 Slootmans, C.J.F. 0 onbekend Bergen op Zoom
1038 Le Nouveau Parfait Maréchal 0
2830 Delta. Stromenland in beweging Graftdijk, Klaas e.a. 0 Roelofs van Goor Amersfoort
3854 B243 Verslag over opgravingen te Westdorpe 1966 - 1969 diverse 0 Dienst Oudheidk. Bodemond. Amersfoort
4622 B284 1.2.3.4.5 Naar aanleg en tempo deeltje 6 onderwijzersboekje Lugtmeijer, H.J. ; Boers, J. 0 Thieme & Cie Zutphen
271 Nieuwsbrief Archeologie Zeeland Zuidwesterheem 0
272 Oost-Oudburg 0 De Heemkundige Kring De Oost-Oudburg Sint-Amandsberg
528 G-H Wisseling in Zeeuws-Vlaams A.B. Gielen, Jos, J. 0 Tilburg
784 Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van Huybergen, 1264-1964 0
1040 De drie revoluties der Christenheid Dalsum, H.A. van 0
3088 B276 Chants a l'usage de la troupe gezangen ten gebruike van het leger Ministerie van Oorlog 0 gebroeders Schott uitgevers Brussel
4368 Chronycke van de Gantsche Werelt ende Sonderlinghe Vande Nederlanden 0
273 Oud Wachtebeke 0
274 Stad Deinze 0
786 De Rapporten van de Kantoncommissarissen (1797-1800), d. I Maaseik Colson, M. 0
4370 van Lennep, Moll en ter Gouw Nederlands Geschiedenis en Volksleven in schetsen Lennep J. van, etc. 0 Sijthof Leiden
4626 B286 Ik kan echt tekenen Hortshuis, Ben 0 Kinheim Hoorn
275 Stad en Lande van Schouwen-Duiveland 0 Vereniging Stad en Lande van Schouden-Duiveland Zierikzee
4627 B284 De blauwe maan tweede deel Tonke Dragt 0 Thieme & Cie Zutphen
276 Vereniging tot behoud van de Historie van Philippine 0 Philippine
3860 B271 Langs 's-heren wegen. Veldkapellengids voor Noordbrabant Vermeulen, Peter 0 Kempen Uitgevers Eindhoven
4628 B284 1.2.3.4.5 Naar aanleg en tempo deeltje 4 Lugtmeijer, H.J. ; Boers, J. 0 Thieme & Cie Zutphen
789 Nederlandsche Historische literatuur, besproken door N. Japikse Japikse, N. 0
278 Zeeland 0 Zeeuws Genootschap Middelburg
790 Brieven van Aitzema in het archief der Brusselsche nuntiatuur Cornelissen, J.D.M. 0
1558 De Katholieke Illustratie. De verkochte bruid. 100 jaar Tijdschriftgeschiedenis Hottinga, T. 0 Baarn
3094 B274 Stemmen des heils. 300 christelijke liederen Douma, J. (samenst.) 0 Naaml. Venn. W.D. Meinema Delft
4630 B286 Lezen in de Eerste klas Vries, de Anne en Crans, Wietske 0 Dijkstra Zeist
536 Geuzenbeweging in Vlaanderen in 't Voorjaar van 1573 Vloten, J. 0
281 Enkele Historisch-geografische problemen in verband met de oudste geschiedenis van de Vlaamsche kustvlakte Amerykx J. en A.Verhulst 0 Gent
537 B053 Geuzentochten in Staatsvlaanderen in den Zomer en Herfst van 1572 Vloten, J. van 0 Onbekend
1049 Van den Vos Reinaerde Joosten, H.W.A. 0 Hulst
3097 B273 Zang voor demonstraties en meetings . 0 Bred. Dioc. Werkliedenverbond Breda
4377 B261 L' èpopée Belge des Croisades Lobet, Marcel 0 Soledi Liège
4633 B284 Twaalfde rekenboek voor de lagere school Bouman, P.J. ; van Zelm, J.C. 0 Versluys, W. Amsterdam
3354 B298 Herrezen Nederland 1945-1955 Damsté, R.A. e.a. (red.) 0 Nationaal 5 mei Comité s-Gravenhage
3610 B047 Oosterschelde open/dicht . 0 Stichting Dijkverhoging Oosterschelde Baarn
4634 B284 Dertiende Rekenboek voor de lagere school ( zelfstandig rekenen ) Bouman, P.J. ; van Zelm, J.C. 0 Versluys, W. Amsterdam
3099 B269 V.K.B.J. zingt …. diverse 0 V.K.B.J. Gent
1564 De Republikeinse Kalender en de volledige vergelijkingstabellen met de Gregoriaanse Kalender 0
4380 De Bakkers-boekjes van Zeelandia no.1 Broodpenningen en hun rol in het bakkersleven Weiler, jhr. ir. A.C. von 0 Zeelandia Zierikzee
4381 De Bakkers-boekjes van Zeelandia no.2 Een bakkersjongen vóór vijftig jaar Blom J. van der 0 Zeelandia Zierikzee
4637 B284 Elfde rekenboek voor de lagere school ( zelfstandig rekenen ) Bouman, P.J. ; van Zelm, J.C. 0 Versluys, W. Amsterdam
2590 kaarten geschiedenis europa facs 0
4382 De Bakkers-boekjes van Zeelandia no.3 Koek- en Speculaasprenten Het Vanwaar en Waarvan Meischke. Ir. M.C.A. 0 Zeelandia Zierikzee
4638 B286 Bruintje Beer in het Verkeer Vries, de Anne en Koppejan, AM 0 Dijkstra Zeist
287 Hulst 800 jaar stad Reynaertstichting b.g.v. Hulst 800 jaar stad 0
4383 De Bakkers-boekjes van Zeelandia no.4 Brood wordt overal gebakken Spreuken en zegswijzen over den Bakker en zijn Brood Kerdijk, F. 0 Zeelandia Zierikzee
4128 B021 er op of er onder in jongensstad paters Maristen 0 De Paters Maristen Hulst
4384 De Bakkers-Boekjes van Zeelandia No.5 Koek- en Speculaasprenten het Vanwaar en Waarvan Meischke, Ir. M.C.A. 0 Zeelandia Zierikzee
4640 B285 Kaarsjes voor kerstmis Miep van der Velde 0 Uitgeverij Cantecleer Utrecht
4129 B041 Reinaart de Vos Leven en avonturen van de felle rover met de rode baard Hildebrand, A. D. 0 A. Rutgers Naarden
4385 De Bakkers-Boekjes van Zeelandia No.6 Het oude Bakkers-gildewezen Blom, J. van der 0 Zeelandia Zierikzee
4641 B284 De kip zonder staart Nonstop serie leesboeken voor het basisonderwijs Naaijkens, Jan 0 Stenvert, M. en zoon Apeldoorn
2850 Foto-atlas Zeeland 0 Robas productions/Top. Dienst Emmen
2339 B313 school voor verpleegkunde vh St. Liduina-ziekenhuis diverse 0 Hulst
3107 B277 Viva la musica Geursen, W. & G. Vellekoop 0 Uitgeverij De Toorts Haarlem
4387 Tentoonstellingen Wase Koningsforeest en Hoven en Huizen van Plaisantie Dewulf, Marcellijn 0 dd
4132 B036 Overdruk uit de nieuwe taalgids : Het onderzoek van vaktalen Gielen, Jos. J. 0 onbekend onbekend
293 B065 Gedenkboek. St. Willibrordusschool Hulst, 1907-1982 diverse 0 Hulst
4645 B285 Onderwijzersboek, boeiend rekenen voor de lagere school. Tweede deeltje, voor het eerste leerjaar W.E. Wanders en drs. S. Bohncke 0 L.C.G. Malmberg 's-Hertogenbosch
294 B021 Landbouwdagen van de N.C.B. 1954 op 10, 11 en 12 juli. Georganiseerd door de kringen Hulst en Oostburg van de N.C.B. te Tilburg met bijzondere medewerking van de Belgische Boerenbond te Leuven divers 0 Hulst
1062 Programmabrochure Reynaert-Ommeganck 0
4646 B284 Eerbied voor het leven Handleiding bij deeltje 1 Bruintje Beer in 't verkeer Anne de Vries ; Koppejan, A.M. 0 Dijkstra uitgeverij Zeist
3623 B196 Rouwkransen voor de Schelde? Heirbout, Karel 0 Heirbout Sint-Niklaas
296 B021 Officieel Programma van den Historischen Praalstoet en van andere feestelijkheden tijdens de Landbouwtentoonstelling te Hulst 3-7 sept. 1927. Intocht van Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen binnen de Poort van Hulst op 16 December 1350 divers 0 Jac. Duerinck-Krachten Kloosterzande
1832 Vestingbouw overzee. Militaire architectuur van Manhattan tot Korea Dijk, P.J.J., C.G.F. Ampt, R.G.A. Bos e.a. 0
298 B319 Na 40 jaar... Gedenkboek uitgegeven door het Schoolbestuur en de Bond van oudleerlingen bij het 40-jarig bestaan van de R.K. Landbouwschool te Hulst onder redactie van Ir. J.P.M. van der Wolf en C.J. Vercauteren 1920-1960 van der Wolf j.P.M. en Vercauteren C.J. 0 Duerinck-Krachten bv Kloosterzande
1066 B263 Vier legenden. Mont, Pol de 0 Vanderpoorten, I. Gent
299 B021 Gedenkboekje 1920-1945 t.g.v. het 25-jarig bestaan van de R.K. Landbouwwinterschool te Hulst (Z.VL) divers 0 Hulst
3116 B236 Feestliederenbundel, geschikt voor bruiloften en andere festiviteiten diverse 0 onbekend
4140 B037 d'oude spraeck-konst verworpen Gielen, Jos. J. 0 Drukkerij Henri Bergmans & Cie Tilburg
301 B021 Feestgids bij gelegenheid van de herdenking van het 750-jarig bestaan der stadsrechten van Hulst van 15 tot en met 25 augustus 1930 Lockefeer, Louis 0 Drukkerij A.L. Pleunis-Buijsse Hulst
1581 Het Stadsarchief te Gent Haute, K. van den 0
3117 B273 Wie zingt mee? . 0 Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging Amsterdam
3373 B172 Hé Ja, dat ken ik! . 0 George Sponselee .
1582 B120 De Archieven der Districtscommissarissen in Zeeland 1814-1850 Lammerts, M.D. 0 onbekend
3118 B227 Ik ken een Lied. Liederen op verschillende Zangwijzen voor Groene, Koperen, Zilveren en Gouden bruiloften diverse 0 H.C.A. Campagne en zoon Tielt
2095 Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw 1843 - 1943 Bouman P. 0
2863 Zeven Zeeuwse Waterschappen Pijpelink, P.J. 0 Zeeuwse Waterschapsbond Middelburg
3375 B171 Nederland vanuit de lucht Riedé, Leo (tekst) 0 Reader's Digest Amsterdam
4143 B038 West Zeeuwsch-Vlaanderen vroeger Van Hinte, Jan 0 .
4655 B285 Psalmen in Nederlands Proza. R. Middelhoff/J. Pollmann en J.A.M. Weterman 0 Uitgeverij de Toorts Haarlem
1072 Inventaris van het Weeskamerarchief van de stad Hulst, 1447-1796 Stadermann, G. 0
3888 B171 Wat willen we met Oost Zeeuwsch-Vlaanderen ? Zeg er 'ns wat van anoniem 0 Stichting Gemeenschapswerk Hulst
1585 Inventaris der landbouwpachten in de Gentse jaarregisters van de Keure, d.1. Vos, A. de 0 Gent
3121 B273 Singhet ende weset vro . 0 K.S.A. Jong-Vlaanderen Gent
562 Over de aloude Zuidelijke grens van Zeeland Callenfels, H.A. 0
1843 B235 Nederland één onbekend 0 Weenink & Snel Den Haag
1077 De Archieven der Districtscommissarissen in Zeeland 1814-1850 0
1590 Die Chronycke van Hollant,Zeelant ende van Vrieslandt.Beginnende van Adams tijden enz.enz. tot den Jaere 1565 Veert Ellert de 0
2102 Nederlands vroegste geschiedenis in beeld Holwerda J. 0
3638 B301 Canada-Nederland 1945-1975 Canadese Nederlandse samenwerking 0 External Affairs Canada Onbekend
3894 Genealogie Haartsen Risseeuw, A.A. 0 Risseeuw Vlossingen
1591 Die van den Spaniern bloquirte Vestung Gibraltar 0
2103 Het grote gebod, gedenkboek van het verzet. LO en LKP dl1 0
3127 B269 Zangbundel anoniem 0 G. de Mul Sas van Gent
3895 Kroniek Haartsen Risseeuw, A.A. 0 A.A. Risseeuw Vlissingen
2104 Het grote gebod, gedenkboek van het verzet. LO en LKP dl2 0
3896 B185 Ontstaan, ontwikkeling en einde van het Romeinse wereldrijk onbekend 0 onbekend onbekend
4153 B039 Reintje de Vos jonge dieren 7 Davidson, Gladys 0 Duwaer & Zonen Amsterdam
4409 B161 Honderd Jaar tijdschriftgeschiedenis De Katholieke Illustratie Hottinga, Tijn 0 MM Trion Uitgevers B.V. Baarn
1082 Het Staatsarchief te Gent Haute, K. van den 0
59 G.-H. wisseling in Zeeuws-Vlaams A.B. Gielen, J.J. 0 Henri Bergmans
827 B088 Kerkelijke Geschiedenis van het Bisdom van Breda deel 1 Krüger, J.B. 0 Jan A.G. Juten Bergen op Zoom
828 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 Krüger, J.B. 0 Bergen op Zoom
4156 B037 Reynaerts Wraak Faes, Willem & Leo 0 uitgeverij van de Berg Enschede
829 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 Krüger, J.B. 0 Bergen op Zoom

Pagina 1 van 30 Resultaten 1 - 150 van 4431