Background Image

Bibliotheek

Pagina 1 van 15 Resultaten 1 - 150 van 2181

ID Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie Sleutel woorden
513 Gemeenschapsgids voor de Gemeente Hulst. 1981/82. 0
770 De levensbeschrijving van de Zeeuwse Arts Paulus de Wind (1714-1771) door zijn zoon Samuel Verkroost, C.M. 0
771 Memoires van een enfant terrible. Politieke herinneringen van de Zeeuwse liberale afgevaardigde Mr. Dani?l van Eck aan vijfendertig jaar kamerlidmaatschap 1849-`1884 Tamse, C.A. ed. 0
773 Mijn leven Nagtglas, F. 0
1030 Correspondentie van Robert Dudley, Graaf van Leicester, en andere documenten betreffende zijn Gouvernement-Generaal in de Nederlanden, 1585-1588 Brugmans, H. 0
2310 Glas zonder glans. Vijf eeuwen gebruiksglas uit de bodem van de Maas Henkes, Harold E. 0
776 Le G?n?ral A.F. Mellinet et sa Brigade 'La Victorieuse' Leconte, L. 0 'La Fourragi?re'
777 Le G?n?ral A.F. Mellinet et sa Brigade 'La Victorieuse' Leconte, L. 0 'La Fourragi?re'
1034 M?moires de Fery de Gyon, ?cuyer, bailly g?n?ral d'Anclin et de Pesquencourt, avec un commentaire historique et une notice sur la vie de l'auteur par A.L.P. de Roubaulx de Soumoy Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 0 Brussel 1858
528 Jeugdherinneringen Dellaert, M. 0
529 Fulgur Ardens. Christen of Farizee?r? Krarakterbeeld van een wolf in schaapskleren vppr stad- en tijdgenooten. 0
2322 Geschiedenis der tramwegen in Zeeuwsch Vlaanderen, 1887-1949 Heselink, H.G. 0 Kloosterzande
532 Album Amicorum van Petrus Hondius. Handschrift II, 2254 der Kon. Bibliotheek Brussel 0
2326 De ontwikkeling van het Lager Onderwijs in Terneuzen in de tweede helft van de negentiende eeuw. Minnen, C.A. van 0
539 Klokke Roeland. Everaard, J.A. 0
1051 Stukken voor de Vaderlandsche Historie 0
1307 Ons Vorstenhuis door de eeuwen 0 's-Gravenhage
284 De boerderijen van Hoek en hun bewoners Dees-Scheele. N.E.. L. Riemens en R. Willemsen 0 N.E. Dees-Scheele
540 De geschiedenis van de Camere van Rhetorica "St. Jan ten Steene" 1917-1982 Verstraeten, G. 0 Kloosterzande
1052 Stukken voor de Vaderlandsche Historie 0
2588 Melsele in heden en verleden Landeghem, Petrus, van 0 Kloosterzande
2333 Kroniek van Axel en omgeving tot 1525 in uittreksels uit een Handschrift van Jacob de Hont.. Met een inleiding en aanteekening- en uitgegeven door A.de Mul en met vertaling der Latijnsche fragmenten door B.A. Th.M. Truffino. 0 Mul, A. de
1822 De Zeeuwse geschiedenis in meer dan 100 verhalen Slager, K. 0 Van Gennep Amsterdam
2079 Die van den Spaniern bloquirte Vestung Gibraltar 0
545 Verzameling publicaties over de geologie van de Kauter te Nieuw-Namen van 1858-1983 0
1316 Catalogus van de Mercatorverzameling van de Oudheidkundige Kring van het Land van waas te Sint Niklaas Smet, A. de, A. Buv? en H. Nauts 0 1971
2596 Ottogracht, ja of nee? Stuij P.W. 0
550 Van Schuurkerk tot Parochiekerk. Bijzonderheden betreffende de Kerkelijke geschiedenis van Lamswaarde gedurende de twee laatste eeuwen Berg, J.J. van den 0 Lamswaarde
2342 Geschiedenis van een klein grensdorp, Overslag. Strobbe, A. 0 Overslag
807 Het Grafelijk geslacht Huyn van Amstenrade en Geleen Elisaens Mc. Kenna, P. 0 Sittard
809 Hugo de Groot's Annales et Historiae de rebus Belgicis op den Index Cornelissen, J.D.M. 0
2601 De abdijschuur van Ter Doest Janse H. 0
555 Belgi? in Nederland, 1914-1919. De vluchtoorden Hontenisse en Uden Verheyen, R.W.R. 0
2603 Meerdonk, een beeld van een dorp, 1900-1977. Cock, No?l, de 0 Kloosterzande
557 Programma van de Jubileumfeesten t.g.v. het 25-jarig Regeeringsjubileum van Hare Majesteit Onze Ge?erbiedigde Koningin op 23-26 Augustus 1923 te Hontenisse 0
2349 Het Gildenboek van Sint Sebastiaan van Lamswaarde, 1717-1867. (notulen, ledenlijst e.a. van het schuttersgilde.) 0
2606 Doel in heden en verleden. Landeghem, Petrus, van 0 Kloosterzande
2607 Rupelmonde aan de Schelde Landeghem, Petrus, van 0 Kloosterzande
1328 Bulletin Centraal laboratorium voor onderzoek van voorwerpen van Kunst en Wetenschap 0 1977
2608 De glans van Citeaux in de Nederlanden, 900 jaar cistercienzerabdijen, 1098-1998 Hoste A., Nuyttens M, Bockstaete G., van 0 Brugge
561 Canisvliet, een grensgeval. Vijf jaar Heemkundige Kring Sas van Gent Dool, W.H. van 0 Middelnurg
817 Rond de overstromingen in de Wase Polders Alois, broeder 0
1329 Museumdag '80. Verslag van de Zeeuwse Culturele Dag, gehouden op 2 april 1980 in de Schouwburg te Middelburg 0
1330 Zeeuwse Museumnota, samengesteld door de werkgroep Zeeuws Museumbeleid geformeerd door Gedeputeerde Staten van Zeeland 0 1979
1076 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Meteren, Emmanu?l van, van Antwerpen 0
1077 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Meteren, Emmanu?l van, van Antwerpen 0
566 Eerste Nederlandsche Co?peratieve Beetwortelsuikerfabriek te Sas van Gent 0 Terneuzen
1078 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Meteren, Emmanu?l van, van Antwerpen 0
823 Sint Niklaas 0
1079 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Meteren, Emmanu?l van, van Antwerpen 0
568 De vesting Sas van Gent Slock, Fer en Rob Slock 0 Terneuzen
1080 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 0
1081 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Meteren, Emmanu?l van, van Antwerpen 0
826 Beschrijving eener verzameling Charters en papieren afkomstig van Jacop van den Moere, ontvanger van Beveren, berustende ten gemeentenhuize van Veere 0
1082 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Meteren, Emmanu?l van, van Antwerpen 0
2618 De toestand van de waterstaat in Noordoost Vlaanderen tijdens de 16e eeuw. Kraker A.M.J., de 0
571 Ganzen in de Braakman 0
1083 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Meteren, Emmanu?l van, van Antwerpen 0
572 De Braakman sinds het afscheid van de zee Robesin, J.C. 0
1084 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Meteren, Emmanu?l van, van Antwerpen 0
1085 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Meteren, Emmanu?l van, van Antwerpen 0
830 Dendermonde, toeristisch en Kunstcentrum Verbaere, Herman 0 Plaatselijk verbond voor Vreemdelingeverkeer
1086 Merkwaerdige gebeurtenissen, vooral in Vlaanderen en Brabant en ook in de aangrenzende landstreken, van 1377 tot 1443 Lambin, J.J. 0
2367 Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden. 0
320 Archief 2010 0
834 Sint Amandsberg en de Negenmeimarkt, 1540-1940. Gedenkschriften betreffende de geschiedenis en het vroeger uitzicht der gemeente. 0 St. Amandsberg
2627 Beknopte gids van het Vlaamse Openluchtmuseum in het Limburgse Provinciedomein Bokrijk. Weijns Jozef 0
1348 De Middeleeuwse stad Jappe Abberts, W. 0 Fibulareeks, nr. 6
581 Lijst van Schepenen van Axel (Stad en Ambacht) 1326 tot 1800, alsmede enkele geestelijke en wereldlijke gezagsdragers uit de 14e eeuw Oggel, D.J. 0 Axel
838 Biographie nationale. Vie des hommes et des femmes illustres de la Belgique, depuis les temps lrs plus recul?s jusqu'? nos jours dl1 Hasselt, Andr? van 0 Bruxelles
1351 Nederlandse vestingen Bruijn, C.A. de en H.R. Reinders 0 Fibulareeks, nr. 3
1353 Stamboom Jansen Verplanke (rond 1640-1963), 2 delen: eerste en tweede supplement Stamboom Janse Verplanke van 1963 0
1354 Stamboom Jansen Verplanke (rond 1640-1963), 2 delen: eerste en tweede supplement Stamboom Janse Verplanke van 1963 0
1610 Rekening van Vrederic, rentmeester vab al Zeeland 0
1100 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
1612 De Liberale kiezersvereniging 'De Grondwet' te Middelburg van 1858 tot 1880 Ommen, A.P. van 0
2124 Biographie nationale. Vie des hommes et des femmes illustres de la Belgique, depuis les temps lrs plus recul?s jusqu'? nos jours dl2 Hasselt, Andr? van 0 Bruxelles
1101 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
1102 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
847 Soci?t?s Coop?ratives d'Agriculture, seizi?me groupe (?conomie sociale, hygi?ne, assistance publique). Classe 103 Collot d'Escury, le Baron K.J.A.G. 0
1103 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
848 Camere van Rhetorica Hulst (VI, 1961) 0
1104 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
1616 Huizen en bewoners in de stad Hulst circa 1750, een reconstructie J.M.P. Brand 0 Gemeente archief Hulst 2000
1105 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
2129 Jeugdherinneringen Dellaert, M. 0
338 Molens in Zeeland. Gefotografeerd en per regio beschreven Weemaes, Frans 0 De Koperen Tuin Goes
1618 Zeeuws-Vlaanderen...'n landje apart Vergouwen, J., F. Maenhout, T. Marees 0
2386 Restauratie aan het abdijcomplex te Middelburg 1940 - 1971 Lussanet de Sabloni?re, H. de 0 Middelburg
2642 Kroonjuwelen van de Nederlandse natuur. Een keuze uit de gebieden die Staatsbosbeheer voor het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij beheert. Staatsbosbeheer 0
1619 Z. VL. ... 'n landje apart 0
340 Vader zweeg. Arbeidseinsatz in Fulda. Dagboek van Albert Nuytinck Nuytinck, Albert, Andr? Nuytinck, Heemkundige vereniging Terneuzen 0 Heemkundige Vereniging Terneuzen Terneuzen
1620 Welkom in Hulst. Wandelroute en beknopte historie Sponselee, G, 0
1621 Hulst. Basiliek van de H. Willibrordus Stockman, Paul 0 Hulst
2389 Maria Coomans, ambachtsvrouwe van Wemeldinge Lepoeter, G.J. 0 Goes 1998
2134 Zaamslag in oude ansichten Kusee, J.W. en P. de Leeuw 0
1623 Gedenkboek St. Willibrordusschool Hulst 1907/1982 0
2135 Tussen Afsluitdammen en Deltadijken IV Zeeuwsch-Vlaanderen Wilderom, Ing. M.H. 0
344 Zeeuwse molens Staat, W. , Stichting Natuur- en Recreatieinformatie (NRI) 0 Stichting Natuur-en recreatieinformatie Middelburg
1112 Nederlands Geschiedenis en Volksleven in schetsen, met staalgravuren naar de schilderijen van de Historische Galerij der Maatschappij Arti et Amicitiae, door W. Steelink, J.H. Rennefeld, C.L. van Kesteren en H. Sluijter D. Jzn Lennep, J. van, W. Moll en J. ter Gouw 0 Leiden
1624 Christen of Pharizee?r Fulgur Ardens 0 Sas van Gent
1625 Brieven 0 Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent
1115 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk Blok, P.J. 0
1627 Mededelingenblad van Stad en Lande van Schouwen-Duiveland 0 Stad en Lande van Schouwen-Duiveland
1116 Handboek der geschiedenis van het Vaderland 0
1117 Handboek der geschiedenis van het Vaderland Blok, P.J. 0
1373 Het Museum van de Kanselarij der Ned. Orden. Totstandkoming en groei 0 Den Haag
2141 Herinneringen van een Zeeuws-Vlaamse vrachtwagenchauffeur in de jaren vijftig in de jaren vijftig Blaeij, L. de 0
2397 Vestingbouw overzee. Militaire architectuur van Manhattan tot Korea Dijk, P.J.J., C.G.F. Ampt, R.G.A. Bos e.a. 0
606 M?moire sur Robert de J?rusalem, comte de Flandre ? la premi?re croisadepar J.J. de Smet, membre de l'Acad?mie Royale de Belgique, pr?sent? ? la s?ance deu 6 fevrier 1860 Tome XXXII Smet J.J. de 0
1118 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk Blok, P.J. 0
1374 Grooten Tarif der reductie van het Decimael, Brabandsch courant en wissel, en Fransch tournois Geld en vice vers?; als ook van alle de gouwe en zivere specien, vervat in de Keyzerlijke Decreeten van 18 augustus en 12 september 1810 Du Lion, Roeyer 0 Antwerpen
2142 Archieven van de Commission des Hospices 1811-1815 en van de Godshuizen te Middelburg 1815-1948 (1958) Franken, A.F. 0
607 Het leven van Philippus de Stouten, hertoch van Borginien, ende Margarita van Male, Gravinne van Vlaanderen, Bijeen vergaedert uyt verschyden ghelooofweerdighe autheurs ende aude geschreven meorien ende monumenten Jonghe, Bernaert de 0 Gent
1119 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk Blok, P.J. 0
2143 Gebundelde inventarissen van de archieven van de polders en waterschappen van het voormalige Waterschap Axeler Ambacht 1595-1965 Hollestelle, L.M. 0
864 De rekeningen der stad Gent; Tijdvak van Jacob van Artevelde 1336-1349 Pauw, Nap. de en Julius Vuylsteke 0
1120 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk Blok, P.J. 0
2656 Van de vos Reynaorde. In't dialekt van 't land van Ulst. 0 Museum De Vier Ambachten Hulst
1121 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk Blok, P.J. 0
2657 Reynaert de Vos. Stripverhaal. Roover K., de en Rijssen M. 0 Intergemeentelijk project "Het land van Reynaert". Sint-Niklaas
610 Lettres adress?es par Maximiliaen I, Archiduc d?utriche, depuis Empereur ? l'Abb? de St. Pierre ? Gandet ?quelques autres personages 0
1122 Holland's roem in Kunsten en Wetenschappen. Met aantekeningen en bijdragen Collot d'Escury, Hendrik Baron Heer van Heinenoord 0 's-Gravenhage/Amsterdam, 1824-1839
2659 Van den Vos Reynaerde. Over inhoud, oorsprong, verspreiding, datering en situering van het Reynaertsverhaal. Brand K.J.J. 0 Hulst
2660 Reynaert Ommeganck Hulst 21 sept 1980. Programmaboekje. 0 Reynaertstichting
614 Commentariorum in suam Concordiam et totam historiam Evangelicam partes IIII Cornelius Jansenius 0 Gallus Vigilus Antwerpen exegese-theologie-bijbelwetenschap-humanisme
1382 Jacob van Maerlant en zijn werken Serrure, C.A. 0 Gent
616 Epitôme Cornelius Jansenius 0 exegese-bijbel-theologie
1896 De Katholieke Illustratie. De verkochte bruid. 100 jaar Tijdschriftgeschiedenis Hottinga, T. 0 Baarn
2409 Nederland ??n. 0 Den Haag
2411 De hofsteden van Axel Cruyningen, P.J. van , A. de Rijt, C.Witte 0 Axel 1991
108 G.-H. wisseling in Zeeuws-Vlaams A.B. Gielen. J.J. 0 Henri Bergmans
1388 Visies op Jacob Cats en zijn tijd Waterbolk, E.H. e.a. 0
2412 Stad en Ambacht- waterschap en gemeente Gall?, P.H. 0
2671 Stijn Streuvels en Reinaert de Vos: Tentoonstelling in Museum De Vier Ambachten te Hulst 1997. Gielen, Wim 0
1395 Gids Beeldende Kunst en Bouwkunst in Neder1and Gelder, H.E. van 0 's-Gravenhage
628 Een bewust Vlaming en jurist uit de 16-e eeuw Gielen, Jos. J. 0 Tilburg
1653 Jubileumboek 1968-2008. 40 Jaar Hava Naguila Vosveld, O. 0
1398 Studio, international journal of modern art, Belgian issue. october 1974.Fine Arts. 0
888 Relation des Troubles de Gand sous Charles-Quint, par un anonyme; suivie de trois cent trente documents in?dits sur cet ?v?nement Gachard, M 0 Bruxelles 1846
1400 Etalon. Facetten van Geometrisch':'Abstrakte en Konstruktieve Kunst na 1945 Platteeuw, Roland 0 Tielt
1401 Kunst in Belgi?. IX De abstracte kunststromingen. 0 Brussel
1148 Handboek der Nederlandsche Geschiedenis, 1e deel Kleijntjes, J. en H.F.M. Huijbers 0 Nijmegen
1660 Han Reijnhout. Portret van een Zeeuws kunstenaar Gmelich Meijling-van Hemert, G.R. en R. Riemens 0 Den Boer-De Ruiter, Stichting Beheer werk Reijnhout Vlissingen
1405 Raoul De Keyser: Het samengaan van gegeven en schilderij Jooris, Roland 0 Tielt
2173 Archieven van de Hervormde Gemeete te rilland-Bath, 1791-1988, de Garnizoensgemeenten van Fort Lillo, 1732-1786 (1791) en Fort Liefkenshoek, (1675) 1681-1786 (1791) Tramper, A.C. 0
2685 Reineke Fuchs Jaspert, Werner 0 Frankfurt A.M.
1150 Van voorouders en tijdgenoten, deel II Kleijntjes, J. en H.F.M. Hijbers 0 Wassenaar
1407 Stedelijk Museum Oostende 0
2175 Kadastrale plans van Zeeland, 1812-1975 Wennekes, A.F. 0

Pagina 1 van 15 Resultaten 1 - 150 van 2181