Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 1 van 30 Resultaten 1 - 150 van 4431

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
3699 B050 Verloren scholen Bliek, Cees de 2007 Zwincollege Oostburg
3192 B219 Deltas Wandelgids Oost-Vlaanderen Gelder van, W. 1988 Zuidnederlandse Uitgeverij N.V. Aartselaar
3468 B291 Het Wit-Gele kruis in Noord-Brabant 1916-1974 Wijnen-Sponselee, M.Th. 1997 Zuidelijk Historisch Contact Tilburg
2991 B272 Landbouw en Bankwezen Bosman, H.W.J. (red.) 1959 Zuid-Nederlandse Drukkerij N.V. s-Hertogenbosch
2942 B314 Sentimentele Aardrijkskunde Zeeuwse Mijmeringen Ritter, P.H. e.a. 1974 Zuid-Hollandsche Uitgeversmij Den Haag
2743 Een wandeling door Zeeuwse tuinen van Eeghen-Elias, Florentine & Marijke Heuff 1994 Zuid-Hollandsche Uitgeversmij Weert
3028 B307 Het boerenpaard. De laatste omgang Romijn, Wim 1995 Zuid Boekproducties onbekend
3256 B248 Ostêns voe begunners en angespoelde Desnerck, Roland e.a. 2012 Zorro uitgeverij Damme
2574 B186 beleven is een kunst KUKO (eindred.) 2009 ZorgSaam ZVl Terneuzen
3492 B227 Groene gids Zeeland Dijkhuizen, Sietzo & Ab Groenendijk 1987 Zomer & Keuning Ede
2749 B197 Nederland en de zee. Een eeuwig durende strijd Aartsma, Koen (red.) 1977 Zomer & Keuning Wageningen
2754 B200 Onze klederdrachten Nieuwhoff, Constance 1982 Zomer & Keuning Ede
3314 B152 De natuur terug. Honderd Nederlanders over het bouwen van onland Dijs, Fred & Maurtis Groen 1990 Zomer & Keuning Ede
3288 Van actie … naar overleg. 25 jaar Zeeuwse milieubeweging in beeld Bannink, Hans e.a. (red.) 1997 ZMF Goes
3289 Van actie … naar overleg. 25 jaar Zeeuwse milieubeweging in beeld Bannink, Hans e.a. (red.) 1997 ZMF Goes
2857 B189 Te goeder Naam en Faam. Vijftig jaar ZLM verzekeringen Seelt, Ben 2001 ZLM Verzekeringen Goes
3039 Van nabij en verre.Twintig jaren Zeeuwse landbouw - twintig jaren herstel en vernieuwing Kok, G.A. de 1965 ZLM Verzekeringen
1927 Van nabij en verre: twintig jaren Zeeuws landbouwherstel en vernieuwing Kok, G.A. 1965 ZLM
3035 B179 Werken aan morgen. 150 jaar ZLM Cijsouw, Kees 1993 ZLM Goes
3840 B171 Dolf Schoot. 60 jaar vishandel in Axel Deij, Frank & Wim Kooijman 2012 ZieZeeuwsVlaanderen Axel
2438 B019 100 jaar V.V. Axel, 1911-2011 Deij, Frank e.a. 2011 ZieZeeland VOF Axel
2433 B188 44 jaar carnaval Hulst Deij, Frank e.a. 2011 ZieZeeland Hulst
2842 Erfstukken Zuidwest-Nederland van 1900 naar 2000 Vellenga, Dirk 1999 ZHC en BN/DeStem Oosterhout
289 B294 Officieel verslag van den 4-den Bredaschen Katholiekendag te Hulst op 8 sept. 1908 Zeyl, J.J.F. van 1908 Zelandia Hulst
1492 B172 Dit is Zeeuws-Vlaanderen! samenstelling 2009 Zeeuwsvlaamse gemeenten .
3968 Archief 2008 mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen diversen 2008 Zeeuwsgenootschap
4083 Archief 2008 mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen diversen 2014 Zeeuwsgenootschap
2863 Zeven Zeeuwse Waterschappen Pijpelink, P.J. 0 Zeeuwse Waterschapsbond Middelburg
2579 B176 Tussen Holland en Vlaanderen, Verhalen en gedichten in de dialecten uit dit gebied Ghijsen, H.C.M. 1989 Zeeuwse Vereniging voor Dialectonderzoek 1989 Vlissingen
3589 B313 I.C. van Houte vertelt Willemsen, Rinus (samenst.) 0 Zeeuwse Ver. voor Dialectonderz. Biervliet
2728 B230 Kinderversjes en volksliederen uit Zeeland van der Broecke-de Man, E.J. 1979 Zeeuwse Ver. Dialectonderz. Vlissingen
2724 B277 Aangepast sporten in Zeeland. Zeeuwse Sportraad 0 Zeeuwse Sportraad Middelburg
3320 B277 Zeeuwse ringrijders vereniging Joosse, Henk e.a. 1980 Zeeuwse ringrijdersver. Middelburg
2733 Zeeuwe Ringrijders Vereniging Roose, Bram & Leo de Visser (red.) 1990 Zeeuwse Ringrijders Ver. Middelburg
1549 Het woord aan de gevel, de gevel aan het woord. Huisnamen en opschriften in Zeeland Graaf, E. de 2005 Zeeuwse boekhandel
1552 B236 De Rembrandts van Oostkapelle Laurentius, Th. 2006 Zeeuwse Boekhandel Yerseke
3338 B189 Den Zeusen Beesem deel registers Zijlstra, W.C. 1994 Zeeuwse bibliotheek Middelburg
3479 Zeeland 1940-1945 bibliografie Houterman, J.N. 1988 Zeeuwse Bibliotheek Middelburg
3502 B226 Zeeland en de VOC Catalogus bij de tentoonstelling van 23 juni tot en met 12 september 1987 in de Zeeuwse Bibliotheek van der Doe, Erik & Arnold Wiggers 1987 Zeeuwse Bibliotheek Middelburg
3300 B189 Den Zeusen Beesem deel 1 Zijlstra, W.C. 1994 Zeeuwse bibliotheek Middelburg
3824 B182 Driemaal is scheepsrecht. 125 jaar bibliotheekwerk in Middelburg Bruin, M.P. de 1985 Zeeuwse bibliotheek Middelburg
3323 B173 Den Zeusen Beesem deel 2 Zijlstra, W.C. 1994 Zeeuwse bibliotheek Middelburg
4171 B044 Dialect op Schouwen-Duiveland Vind, A.de ea 1998 Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek Biervliet
509 B047 Dialecten in Oost-Zeeuws-Vlaanderen (2) Broecke-de Man, E.J. van den en Eggermont J.L 1982 Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek Vlissingen
581 B226 De schuttersgilden en schutterijen van Zeeland. Overzicht van wat nog bestaat Jolles, J.A. 1934 Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Middelburg
2264 B192 Over het ontstaan van de fortificaties in Oost Zeeuws Vlaanderen en aangrenzend gebied Brand, K.J.J. 1981 Zeeuws Tijdschrift nr 1 Middelburg
2369 B316 De Rede 100 jaar van der velde, Paul (hoofdred.) 2013 Zeeuws Tijdschrift jrg 63 nr 5-6 Middelburg
518 B021 Over het ontstaan van het Oost Zeeuws-Vlaamse polderland Brand, K.J.J. 1978 Zeeuws Tijdschrift Middelburg
3963 B226 De Nieuwe Zeeuwse Nachtegaal 60 jaar Poëzie in het Zeeuws Tijdschrift 1950-2010 van der Velde, P. , Hofman, W. 2010 Zeeuws Tijdschrift Middelburg
3734 B323 zeeuwse monumenten cahiers Jan Adriaan Frederiks Bruin de, M.P. 1974 Zeeuws Tijdschrift Middelburg
3758 B202 25 jaar planologie in Zeeland Verburg, M.C. e.a. (red.) 1968 Zeeuws Tijdschrift Middelburg
543 B233 Over het ontstaan en de ontwikkeling van de Hont of Westerschelde Brand, K.J.J. 1983 Zeeuws Tijdschirft Middelburg
2388 Saeftinghe, een Zeeuws Landschap Nienhuis, P.H. & B.J. Smulders (red.) 1976 Zeeuws Nieuws jrg 2 nr 1 Heinkenszand
3532 B053 Zotjes en potjes. Chinees porselein in het Zeeuws Museum Zelders, Dorine 0 Zeeuws Museumstichting Middelburg
235 Vlissingen Breskens Het laatste jaar van de veren over de westerschelde Kruiningen Perkpolder Sorgedrager, Bart, Vlissingen Zeeuws maritiem muZEEum 2003 Zeeuws Maritiem Muzeeum met uitgeverij Den Boer/De Ruiter Vlissingen
2392 B220 Themanummer Saeftinghe Zeeuws landschap jrg 9 nr 2 Nienhuis, P.H. e.a. (red.) 1993 Zeeuws landschap jrg 9 nr 2 Heinkenszand
1677 B020 Mens & Zee & Land Het beheer van het Zeeuwse landschap. Nienhuis, P.H en Willems R.J.B.M. redactie en Kleingeld R.H.G. fotografie 1986 Zeeuws Landschap Middelburg
190 B049 Een reis door Zeeland in 1774 Kluiver, J.H., Frans Cornelis Hoogvliet 1980 Zeeuws Genootschap der Wetenschappen Middelburg
270 Nehalennia, bulletin van de Werkgroep Historie en Archeologie van Het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen en de Zeeuwse Vereniging voot Dialectonderzoek 0 Zeeuws genootschap Middelburg
278 Zeeland 0 Zeeuws Genootschap Middelburg
1407 B049 De Liberale kiezersvereniging 'De Grondwet' te Middelburg van 1858 tot 1880 Ommen, A.P. van 1981 zeeuws genootschap Middelburg
3607 B294 De koningin weer thuis Zeeuws Documentatiecentrum Middelburg 1995 Zeeuws Documentatiecentrum Middelburg
1548 B230 Kapitein Trouwhand. De Zeeuwse jaren van Michiel Adriaenszoon de Ruyter, 1607-1655 Loo, Ivo van 2007 Zeeuws Archief Middelburg
2418 B239 Zeeuwen gezocht. Gids voor stamboomonderzoek in Zeeland Hollestelle, Leo & Albert meijer (red.) 2003 Zeeuws Archief Middelburg
2635 B173 Vlaenderen dagh en nacht denc ic aen u Verschaeve, Cyriel 1944 Zeemeeuw Brugge
4380 De Bakkers-boekjes van Zeelandia no.1 Broodpenningen en hun rol in het bakkersleven Weiler, jhr. ir. A.C. von 0 Zeelandia Zierikzee
4381 De Bakkers-boekjes van Zeelandia no.2 Een bakkersjongen vóór vijftig jaar Blom J. van der 0 Zeelandia Zierikzee
4382 De Bakkers-boekjes van Zeelandia no.3 Koek- en Speculaasprenten Het Vanwaar en Waarvan Meischke. Ir. M.C.A. 0 Zeelandia Zierikzee
4383 De Bakkers-boekjes van Zeelandia no.4 Brood wordt overal gebakken Spreuken en zegswijzen over den Bakker en zijn Brood Kerdijk, F. 0 Zeelandia Zierikzee
4384 De Bakkers-Boekjes van Zeelandia No.5 Koek- en Speculaasprenten het Vanwaar en Waarvan Meischke, Ir. M.C.A. 0 Zeelandia Zierikzee
4385 De Bakkers-Boekjes van Zeelandia No.6 Het oude Bakkers-gildewezen Blom, J. van der 0 Zeelandia Zierikzee
2278 B283 25 jaar 1976-2001 zwemclub de Honte onbekend 2001 ZC de Honte Kloosterzande
408 B060 Zuiddorpe en Overslag in oude ansichten Winkelen, C. van 1981 Zaltbommel Zaltbommel
2239 Zeeuwsch-vlaamsche tramweg-maatschappij n.v. jaarverslag 1975 1976 Z.V.T.M. Terneuzen
2926 B199 Kroniek 1944-1969 van de Zeeuwse Landbouw maatschappij en de Noord Brabantse maatschappij van landbouw Korteweg, A. 1982 Z.L.M. Bergen op Zoom
2504 B230 Zeeuwse Zomerkampioenschappen 1990 zwemmen 't Plaatje Axel v.d. Maale, Adri 1990 Z.C.K. Axel
2345 B306 400 jaar historie in één stoet bareman, Wout e.a. 1984 Z-Vl Advertentieblad Terneuzen
2851 Yara 1905-2005 100 years young Cartridge, Arna e,a (ed) 2005 Yara International Oslo
4712 B325 Nederlandse Taal 5 Mededelingen van het Algemeen Pedagogische Centrum F. Evers en dr. L. van Gelder 1972 Wolters-Noordhoff NV Groningen
1671 B101 Grote Historische Atlas van Nederland, d. 4 Zuid-Nederland Geudeke, P.W. 1990 Wolters-Noordhoff Atlasprodukties Groningen
3073 B191 De Kleine Bosatlas 54ste druk Ormeling, F.J. (red.) 1971 Wolters-Noordhoff Groningen
3077 B312 Atlas Algemene en vaderlandse geschiedenis Vermaseren, B.A. 0 Wolters-Noordhoff Groningen
2570 Grote Historische Provincie Atlas 1:25.000. Zuid-Nederland 1838-1857 anoniem 1990 Wolters-Noordhoff Groningen
2065 B041 Van den Vos Reynaerde. Lulofs, F. 1983 Wolters-Noordhoff Groningen
4629 B285 Naar zelfstandig rekenen. Weer 9, Meer 9 N. Kuipers/E. de Groot 1978 Wolters-Noordhoff Groningen
4679 B321 Wiskunde voor de basisschool 5B handleiding Carpay, H.J. & Bronnenberg, F.M. 1975 Wolters-Noordhoff Groningen
4696 B321 Taal H4 Paulusse, J.P. & Voorwinden, J. 1970 Wolters-Noordhoff Groningen
4709 B324 Naar zelfstandig rekenen. weer 10 Kuipers, N. & E. de Groot 1978 Wolters-Noordhoff Groningen
2695 B113 Idee en Interest. Voorgeschiedenis, verloop en achtergronden van de politieke twisten in Zeeland en vooral in Middelburg tussen 1702 en 1715 Bijl, M. van der 1981 Wolters-Noordhoff Groningen
3000 Kleine griekse mythologie Broos, H.J.M. 1969 Wolters-Noordhoff Groningen
4591 B284 Naar zelfstandig rekenen meer / weer 12 Kuipers, N en De Groot, E 1978 Wolters-Noordhoff Groningen
4594 B284 Naar zelfstandig rekenen meer / weer 7 Kuipers, N en De Groot, E 1978 Wolters-Noordhoff Groningen
4596 B284 Naar zelfstandig rekenen meer / weer 8 Kuipers, N en De Groot, E 1978 Wolters-Noordhoff Groningen
4600 B284 Naar zelfstandig rekenen meer / weer 11 Kuipers, N en De Groot, E 1978 Wolters-Noordhoff Groningen
4632 B286 Bonte Kralen deel 2 Ploeger, G. en Van Der Ster, Jac. 1964 Wolters, JB Groningen
4644 B286 F. van Rijsens' Algemene geschiedenis Bouwhuys, M. ten 1912 Wolters, JB Groningen
4662 B286 Lijst van Uitgaven maart 1940 diverse 1940 Wolters, JB Groningen, Batavia
4608 B284 Fundamenteel rekenen negende rekenboek procentrekening en vraagstukjes Nauta, J. en Zandvoort, R.H. 1949 Wolters, J.B. Groningen
4618 B284 Kerst versieringen oud en nieuw Ruth Arnestad 1958 Wolters, J.B. Groningen
4424 B207 Leerboek der land- en volkenkunde Bos, P.R. 1915 Wolters, J.B. Groningen
4200 B040 De nieuwe taalgids 65e jaargang 1972 , Een nieuwe benadering van de Reinaert Hagtingius, T. 1972 Wolters Noordhoff N.V. Groningen
4586 B286 Naar Zelfstandig Rekenen meer 5 Kuipers, N. en de Groot, E. 1978 Wolters - Noordhof Groningen
2081 B257 Van den vos Reinaerde Tinbergen, D.C. 1972 Wolters Groningen
568 B044 De rechterlijke organisatie van Zeeland in de Middeleeuwen Gosses, I.H.Dr 1917 Wolters Groningen/Den Haag
4277 B122 Geschiedenis van den Nederlandschen landbouw 1795-1940 Sneller Z.W. 1943 Wolters Groningen
4347 B065 Hoefkunde en Hoefbeslag Kroon, H.M. en Gallandat Huet, RHJ 1919 Wolters Groningen - Den Haag
106 B235 Internationale privé-spoorlijn Mechelen-Terneuzen en haar stempels Fisto studie no. 37 Meester. E. de en C. Hofman 1993 Wolfgang Maenhout Gent
2767 B193 Dorst in de Delta Stuvel, H.J. (eindred.) 1971 WMZ Goes
3292 B202 Wingebieden zijn zo mooi Onbekend 1981 WMZ Goes
2359 Officieel programma van de groote feesten ter herdenking van het 35-jarig bestaan van de stad 1934 Winkeliersvereniging Terneuzen
2655 B239 De Geuzenhoek te Sint-Maria-Horebeke Arnold de Jonge, J. 1979 Willy Blommaert Horebeke
4414 B205 Commission royale les Gestes de Ducs de Brabant De Brabantse Yeesten deel 2 De Klerk, Jean 1839 Willems J.F. Antwerpen
4218 Beschryvinghe van alle de Neder-landen anderssins ghenoemt Neder-Duytslandt M. Lowijs Guicciardini 1672 Willem Jansz Amsterdam
897 B167 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 dl 2 Meteren, Emmanuël van 1749 Willem & Nicolaas Goetzee Gorinchem/Breda
898 B169 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 deel 1 Meteren, Emmanuël van 1751 Willem & Nicolaas Goetzee Gorinchem/Breda
899 B169 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Derde deel Meteren, Emmanuël van 1750 Willem & Nicolaas Goetzee Gorichem/Breda
900 B169 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Vierde deel Meteren, Emmanuël van 1751 Willem & Nicolaas Goetzee Gorinchem/Breda
901 B159 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Vijfde deel Meteren, Emmanuël van 1752 Willem & Nicolaas Goetzee Gorinchem/Breda
902 B165 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Zesde deel Meteren, Emmanuël van 1753 Willem & Nicolaas Goetzee Gorinchem/Breda
903 B169 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Zevende deel Meteren, Emmanuël van 1755 Willem & Nicolaas Goetzee Gorinchem/Breda
904 B165 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Achtste deel Meteren, Emmanuël van 1760 Willem & Nicolaas Goetzee Gorinchem/Breda
905 B168 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Negende deel Meteren, Emmanuël van 1761 Willem & Nicolaas Goetzee Gorinchem/Breda
906 B168 Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanden en der zelver Naburen: Beginnende met den Jare 1315, en eindigende met den Jare 1611 Tiende deel Meteren, Emmanuël van, van Antwerpen 1763 Willem & Nicolaas Goetzee Gorichem/Breda
1525 Scaldis. Jaarboekje voor de Oudheidkunde en Geschiedenis van Zeeland en Zeeuwsch-Vlaanderen Vorsterman van Oyen, G.A. (red.) 1891 Wijtman P.G Middelburg
2330 B185 11 jaar dikke maten 't klooster Menu, Marian & Anita Hemelaar 2000 wijkver. 't klooster Sint-jansteen
3049 B292 Familieboek Wijffels Wyffels, Honoré e.a. 1994 Wijffels Ijzendijke
1943 B237 Elementen van de cultuur van Zeeland Janse, H., J.H. KLuiver, J.J.Tevel, A. de Vin 1984 Wg. historie & archeologie Kn. Gen. en Zeeuwse Ver. v. dialectonderzoek Middelburg
1481 De Duinen 1960 Wetenschappelijk en Kultureel Centrum van de Duinenabdij en de Westhoek
4375 B260 Het Gallo-Romeinse grafveld van Emelgem Thoen, Hugo & Doorselaer, André van 1980 Westvlaamse Archaeologica Monografien Kortrijk
3438 Zeeland. Land achter dammen Cijsouw, K. 1972 Westfriesland Hoorn
217 Zeeland land achter dammen Cijsouw, K. 1972 Westfriesland Hoorn
3093 B305 15 jaar liedteksten Chrispijn, Rob 1984 Westbroek onbekend
3817 B303 Veelkleurig Zeeland. Een werkmap over de pluriforme samenleving in Zeeland Mosterd-Kruyt, Annie en Anneloes Steglich-Lentz (red.) 0 Werkgroep Pluriforme Samenleving Zld Middelburg
1440 Bulletin (later genoemd Nehalennia) van de Werkgroep Historie en Archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1977 Werkgroep Historie en Archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
3587 B052 Wikken en wegen in de middeleeuwse haven van Sluis. St. Anna ter Muiden 750 jaar stadsrechten Brock, P.E. de 1992 werkgroep 750 jaar St Anna ter Muiden Onbekend
2462 B252 Nieuw-Namen en Onze-Lieve-Vrouw van Hulsterloo Baar, J. de e.a. (red.) 1995 werkgr. OLV van Hulsterloo Nieuw-Namen
2375 Werken in de kanaal zone Zeeuwsch Vlaanderen Tolhoek, Jos. D. 0 werkgevers kanaalzone Terneuzen
2229 B183 Tussen artsenmacht en patientenklacht. Kwaliteitsonderzoek in de regionale gezondheidszorg Blok, Wim 1983 Werkg. Gezondheidszorg ZVl Terneuzen
2602 B096 Algemene geologie Escher, B.G. 1945 Wereldbibliotheek Amsterdam
4445 B209 Sophocles Antigone Dr. H. C. Muller 0 Wereldbibliotheek Amsterdam
2416 B176 Geschiedenis van de Nederlandse stam deel 4 Geyl, P. 1962 Werelbibliotheek Amsterdam
2210 B088 Geschiedenis van de Nederlandse stam deel 3 Geyl, P. 1962 Werelbibliotheek Amsterdam
1843 B235 Nederland één onbekend 0 Weenink & Snel Den Haag
4391 B044 Generaal en Particuliere Ordonantien divers 1760 Weduwe van Michiel de Goefin Gend
4392 B044 Generaale en Particuliere en Particuliere Ordonnantien divers 1760 Weduwe van Michiel de Goefin Gend
552 b063 Dye Cronycke van Zeeland Reigersberg van Cortgene 1550 Wed. Henkrick Peetersen Antwerpen
2836 B167 De oude kaarten van Zeeland Klerk, Aad de 2015 Wbooks Zwolle
3882 B178 Van Wijs en waan. 250 jaar verzamelen Heyning, Katie 2019 Wbooks Zwolle
3298 B202 Tranen op het land. Zeeuwen en brabanders in de Noordoostpolder na de Watersnoodramp Driessen, Erik 2013 Waterschap Zuiderzeeland onbekend
3707 B155 De kust is veilig. Zwakke schakels aangepakt Jansen, Jan & Peter Verdurmen 2012 Waterschap Scheldestromen Middelburg

Pagina 1 van 30 Resultaten 1 - 150 van 4431