Background Image

Bibliotheek

Boeken worden niet uitgeleend maar zijn alleen ter inzage in het Gemeentearchief van Hulst.
Resultaten per pagina:

Pagina 7 van 32 Resultaten 901 - 1050 van 4794

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
1247 Le controle par le prince des comptes urbains en Flandre et en Brabant au Moyen Age Blockmans, F. 1964
2015 De Sint-Catharinakerk te Wachtebeke Roets R. 1993 Oudenaarde
1248 Quelques aspects des comptes communaux en Flandre au Moyen Age Prevenier, W. 1964
2016 Studie van de persoonsnamen in de kasselrij Kortrijk, 1350-1420. Debrandere Frans 1970 Handzame
737 Herders en Parochianen, Kerkelijke gegevens betreffende het bisdom Gent, 1830-1914 Art, Jan 1979 Gent
1249 Les Etats de Flandre depuis les origines jusqu'en 1790 Prevenier, W. 1965
994 Le Calendrier populaire Wallon, étude de folklore Warsage, Rodolphe de 1920 Anvers
1250 Bronnen en problemen betreffende de Vlaamse landbouw in de late Middeleeuwen (XIII-XVe eeuw) Verhulst, A. 1964
2018 Rupelmonde aan de Schelde Landeghem, Petrus, van 0 Kloosterzande
739 De jonge Leviten van het seminarie van Gent, te Wezel, te Parijs, enz . met eene voorafgaande levensschets van den Cardinael Franckenberg en een overzigt der Kerkelijke gebeurtenissen van het jaar 1801 tot 1814 Moere, P.J. van der 1856 Brussel
1251 Les deformations topographiques de la carte de Ferraris Daels, L. en A. Verhoeve 1964
996 Nederlands Volksleven in den oogst-tijd, folkloristische film in zes afdeelingen met een naspel Ven, D.J. van der 1926
1252 L'histoire du droit et la chronologie. Reflexions sur la formation du "common law" et la procedure romano-canonique Caenegem, R. van 1965
741 Wie bewoonde het Chartreuseke. Thans St. Jan de Deo, neuropsychiatrische kliniek van de broeders Hieronymieten, Fraters-plein Gent Dierickx, P. 1965
997 Vorstelijke feesten 1966 's-Gravenhage
1253 De Reformatie te Deventer in 1579-1580. Omvang en sociaal-economische structuur van de Katholieke bevolkingsgroep tijdens de religievrede Koch, A.C.F. 1965
2021 De Boudeloabdij, archeologisch onderzocht. Belie Alfons, de 1997 St-Niklaas
998 Motieven op merklappen Stallaert, Th.J. 0
1254 L'interprétation géographique de photos aériennes et l'histoire Verhoeve, A., L. Daels en F. Snacken 1964
999 Van Goden en Helden. Mythen en sagen van Grieken, Romeinen en Germanen Kleijntjes, J. en H.H. Knippenberg 1927 Groningen Den Haag
1255 Spontanéité et adaptation dans le développement des civilisations Romains, Celtes et Germains en Gaule Septentrionale Laet, S.J. de 1964
744 Description du cortège historique des comtes de Flandre . Busscher, Edmond de 1849 Gent
1256 La preuve dans le droit du Moyen Age Occidental Caenegem, R. van 1965
2024 Kunst en monumenten van Baudelo. Belie A., de e.a. 1993 Belsele
745 Cour d'appel de Gand. Titres et Noms. Discours prononcé par M.J. Lameere, procureur général à l'audience solemnelle de rentrée du 16 octobre 1883 et dont la Cour a ordonné l'impression. Lameere, M.J. 1883 Gand
1001 Sint Niklaas in de legende en in de volksgebruiken Schuyter, Jan de 1944 Antwerpen
1257 The law of evidence in the twelfth century: intellectual background and European perspective Caenegem, R. Van 1966
746 L'Hôtel de Ville de Gand Nowé, H. 1949
1002 Noord-Brabantsch Sagenboek Sinninghe, J.R.W. 0 Scheveningen
1258 Le controle des finances urbaines au 13e siècle: un abrégé de deux comptes de la ville d'Arras (1241-1244) Wyffels, C. 1964
747 De Schoorstenen van het Stadhuis te Gent Pauwels, dr. Henri 1952
1259 Een halve eeuw uitgaven van Westvlaamse oorlogsdagboeken uit de Eerste Wereldoorlog Strubbe, E.I. 1964
748 La Maison des Bateliers à Gand Emile V. 0
1004 Wat is Antiek? I Clarijs, Petra 1963 Bussum
1260 Die Stellung des Hansischen Kaufmanns dem Flandrischen Tuchproduzenten gegenüber Werveke, H. van 1965
2028 De schat van Baudelo. Baetens Rob 1997 Waasmunster
1005 Wat is Antiek? II Clarijs, Petra 1963 Bussum
1261 Aspecten uit het abdij leven in Vlaanderen tijdens de 16e eeuw. Ter Doest 1550-1580 Aneca, H. 1964
1262 Etudes sur la céramique de la nécropole Gallo-Romaine de Blicquy (Hainaut) Laet, Sigfried J. de 1964
2030 Het verstilde ogenblik. Gedichten. Vervaet, Roger 1995 Stekene
1263 Kenmerken van de industriële ontwikkeling te Aalst (1795-1875) Rijck, L. de 1964
1264 Het slopen van het castrum te Oudenburg en de vroegste geschiedenis van Brugge Aneca, H. 1964
753 In Memoriam Victor van der Haeghen, vice président de la Société de l'histoire et d'archéologie de Gand 1916 Gent
1265 The library and the manuscripts of the abbey of Arrouaise Millis, L. 1965
1266 Venetiaanse handelsbetrekkingen met Perzië en Indië omstreeks 1600 Brulez, W. 1965
2034 Te voet door Vlaanderen: West-Vlaanderen Sijpe-Delvaux P.M., van de en Nauwelaerts F. 1967 Tielt
1267 Van de eerste naar de tweede omwalling van Brugge Strubbe, E.L. 1965
2035 Te voet door Vlaanderen: Antwerpen Sijpe-Delvaux P.M., van de en Nauwelaerts F. 1968 Tielt
1268 Un problème de chronologie: la transition du style de Noële au style de paques dans la chancellerie des comtes de Flandre (1191-1205) 1965
2036 Te voet door Vlaanderen: Oost-Vlaanderen Sijpe-Delvaux P.M., van de en Nauwelaerts F. 1970 Tielt
757 Les Gestes des Ducs de Brabant par Jean de Klerk d'Anvers Willems, J.F. 1839 Brussel
1269 Note sur une charte de Thierry d'AIsace, comte de Flandre, intéressant la propriété foncière à Saint-Omer Ganshof, F.L. 1965
2037 Gids van 's Gravensteen te Gent 1976 Gent
502 De secte der Loïsten of Antwerpse Libertijnen (1525-1545). Eligius Pruystinck (Loy de Schaliedecker) en zijne aanhangers Frederichs, Julius 1891 Gent/'s-Gravenhage
758 Les Gestes des Ducs de Brabant en vers Flamands du quinzième siècle Willems, J.F. 1843 Brussel
1014 Het telefoontoestel door de jaren heen 0 's- Gravenhage
1270 Note sur une charte de Baudouin V comte de Flandre pour Saint-Pierre de Lille 1966
1526 De stad Bergen op Zoom in verleden en heden Levelt, H. 1924 Amsterdam
2038 Beknopte gids van het Vlaamse Openluchtmuseum in het Limburgse Provinciedomein Bokrijk. Weijns Jozef 0
759 Chronique des évènements les plus remarquables arrivés à Bruxelles de 1780-1827 dl1 Galesloot, L. 1870 Bruxelles
1271 Karolingische Agrarpolitik.Das Capitulare de Villis und die Hungersnöte von 792/93 und 805/06 Verhulst, A. 1965
760 Chronique des évènements les plus remarquables arrivés à Bruxelles de 1780-1827 dl2 Galesloot, L. 1872 Bruxelles
1272 Le problème des mobiliers funéraires avec armes en Gaule Septentrionale à l'époque du Haut-Empire Romain Doorselaer, A. van 1965
505 13e eeuwse persoonsnamen in de Vier Ambachten Debrabandere, F. 1962
761 Procès de Francois Anneessens, doyen du corps des métiers de Bruxelles, publié avec notice et annotations par L. Galesloot 1862 Bruxelles
1273 La législation Vénitienne du Bas Moyen Age en matière d'esclavage (XIIIe-XVe siècles) Verlinden, Ch. 1969
1274 Les Génois dans la marine Portugaise avant 1385 1966
2042 Het werkpaard. Schetsen van het voorbije landleven. Romijn Wim 1993 Antwerpen
1019 Onze tijd. Merkwaardige gebeurtenissen onzer dagen, op het gebied van Staatkunde, Geschiedenis, Land- en Volkenkunde, Kunsten, Wetenschappen, Nijverheid enz. Mitsgaders levens- en karakterschetsen van vermaarde tijdgenooten. Samengesteld door eene Vereeni 1854 Amsterdam
1275 Initiative comtale et développement économique en Flandre au XIIe siècle: le rôle de Thierry et de Philippe d'AIsace (1128-1191) Verhulst, A. 1967
1787 Het Gildenboek van Sint Sebastiaan van Lamswaarde, 1717-1867. (notulen, ledenlijst e.a. van het schuttersgilde.) 0
2043 Kroonjuwelen van de Nederlandse natuur. Een keuze uit de gebieden die Staatsbosbeheer voor het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij beheert. Staatsbosbeheer 0
1276 Een economische maatregel van de Vlaamse graaf in 1199: het verbod der leningen tegen interest Prevenier, W. 1965
2044 Vier eeuwen behang. De geschiedenis van de wandbesponning in Nederland. Heesters J.H.P. 1988 Delft
1277 L'esclavage en Sicile sous Frédéric II d'Aragon Verlinden, Ch. 1966
2045 Het waterschap. Wat doet dat? Groen J. 1981 's Gravenhage
1278 Cartografie en institutionele geschiedenis Caenegem, A. van 1965
1279 Claude et la romanisation de la Gaule septentrionale Laet, S.J. de 1966
2047 Een kruisweg van geloof, hoop en leifde. Vijftien rustpunten. Wilderode Anton, van 1981 Beveren
337 B046 Ordonnantien en Reglementen voor de Mart en Beurt-Schippers, als mede Stadts Voer-luyden, en Arbeyder binnen de Stadt van Hulst Michiel de Goesin 1752 't Groen Cruys Gent
594 B239 Ons huis in Middelburg. Een beschouwing bij het ingebruik nemen door de Nat. Levensverzekeringsbank N.V. van de geheel gerestaureerde en in oorspronkelijke stijl gebrachte behuizing, Houtkaai 17 te Middelburg Kok, G.A. de 1961 . z.p.
3178 B201 Parenteel van Cornelis (Maju) Mahu Maas-Klerks, Paul & Elly 2009 . .
132 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301. Uittrecksel Muller. S.. A.C. Bouman en K. Heeringa 1921 . .
5023 B361 OFFICIËEL PROGRAMMA van den KATHOLIEKEN LANDDAG voor ZEEUWSCH-VLAANDEREN O.D. te HULST op 3 juli 1921 . 1921 . Hulst
188 B110 Huldiging van Willem Karel Hendrik Friso in 1751 te Veere Holthe tot Echten van, G. Sophia 1981 . .
5061 B350 Beknopt rapport, inzake de regeling van het onderwijs aan de rijpere jeugd. Nederlandsch Onderwijzers Genootschap 0 . .
3786 B182 Marien, mijn vader. Zijn laatste jaar Kegel, Sonja 1996 . .
4940 B335 Zonneschijn leesboek voor het lager en het voortgezet onderwijs tweede reeks vierde stukje ( vroeger tweede stukje B ) voor het derde leerjaar IV spelling 1934 van Buul , T. 1937 1937 Bussum
3790 B228 Bresjes 500 jaar Boersma, Suzan (red.) 2010 500 jaar Breskens Breskens
151 De legende van het spookschip De Vliegende Hollander en zijn kapitein Willem Vanderdecken Littooij. A. 1995 A .Meeusen
2027 B025 Boudelo op Koudenborm te Moerbeke Belie, Alfons, de 2002 A. de Belie Belsele
4532 B252 Het mirakuleuze beeld van O.L.Vrouw van Drongen Fr. Albertus a Puero Jesu 1923 A. de Bock Gent
4420 B203 Bibliographie de L'Histoire De Gand Victor Fris 1921 A. De Tavernier Gent
597 B364 Histoire du séminaire de Bruges dl 2 Documents Schrevel, A..C. de 1883 A. de Zuttere - van Kersschaver Bruges
3350 B299 Genealogie van de familie Kerckhaert van de tak uit Westdorpe Kerckhaert, A.A.L.M 2000 A. Kerckhaert Middenmeer
4714 B321 HANDBOEK der vereeniging van den Heiligen Vincentius van Paulo Onkend 1923 A. L. A. Vorst 's-Gravenhage
575 B364 Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van geschiedenis en kunst, deel VI: De Provincie Zeeland Rijkscommissie monumentenzorg 1922 A. Oosthoek Utrecht
4129 B041 Reinaart de Vos Leven en avonturen van de felle rover met de rode baard Hildebrand, A. D. 0 A. Rutgers Naarden
343 B083 Schets van den economischen toestand van Vlaanderen Fris, Victor 1900 A. Siffer Gent
680 B013 De Keure van Hazebroek van 1336, met aanteekeningen en glossarium Gaillard, Edw. 1894 A. Siffer Gent
2518 B320 Het eerste Ijzeren Gordijn? Vanneste, A. 0 A. Vanneste Antwerpen
277 B053 Westerheem Verhart, Leo en De Ridder, Tim et al . 2010 A. W. W. N. Archeologische werkgroep voor westelijk Nederland Haarlem
3895 Kroniek Haartsen Risseeuw, A.A. 0 A.A. Risseeuw Vlissingen
728 B116 Het Gends Charter-Boekje, of verzaemeling van oude Charters .... van de Abten der Kloosters van S. Pieters en van S. Baefs etc. Ridder Karel-Lodewijk Diericx 1821 A.B. Steven Gent
4984 B342 Recueil ou manuel des arretés, décisions, lettres et autres actes Tom. IX diverse 1805 A.B. Steven Imprimeur de la Préfecture du département de l'Escaut Gent
69 West-Zeeuws-Vlaanderen 1939-1946 Deel 1: Inval en bezetting Goossens. A.B.J. 1993 A.B.J. Goossens Apeldoorn
3979 West-Zeeuws-Vlaanderen 1939-1946 Deel 2: Vlucht en bevrijding Goossens, A.B.J. 1997 A.B.J. Goossens Apeldoorn
3704 B092 West Zeeuws-Vlaanderen in beeld Hoekzema, K. e.a. (samenst.) 0 A.C. Beerman Oostburg
1476 B208 Aurora. jaarboekjen voor 1857 Bergh, S.J. van den 1857 A.C. Kruseman Haarlem
4054 B184 Aurora jaarboekjen voor 1860 Bergh, L.F. van den 1860 A.C.Kruseman Haarlem
3950 B246 Wij handhaven het erfdeel onze voorvaderen Paul Stockman 1992 A.H.Hulst Hulst
1941 B287 Waar de Schelde stroomt; een bundel bijdragen tot de historie van Zeeland Wessels, A.M. 1948 A.J. Bronswijk N.V. Oostburg
4043 B045 Cadsandria Zeeuwsch-Vlaamsch Jaarboekje voor het jaar 1857 Bronswijk A.J 1857 A.J.Bronswijk Schoondijke
4045 B045 Cadsandria Zeeuwsch Jaarboekje 1858 Bronswijk A.J 1857 A.J.Bronswijk Schoondijke
4048 B045 Cadsandria Zeeuwsch Jaarboekje 1859 Bronswijk A.J 1859 A.J.Bronswijk Schoondijke
3134 B278 Liederboek A.K.V.S. diverse 0 A.K.V.S. onbekend
2681 B291 De bastaarden van Nassau en de nakomelingen uit morganistische verbintenissen van leden van dit huis Carstens, A.L. 0 A.L. Carstens onbekend
3241 B010 Levens van de voornaemste heyligen en roemweerdige persoonen der Nederlanden, vierde deel, behelzende de dry maenden october, november, december Hanico, P.-J. 1829 A.M.D.G. Mechelen
4411 B203 Bulletijn der maatschappij van Geschied-en oudheidkunde te Gent onbekend 1911 A.Siffer Gent
661 B137 Stekene en zijne kerk Annaert, Frans, Josef rustend pastoor 1898 A.Siffer Gent
3680 Nederland in den Oorlog Vervooren, F. & W.C. Kentie 1940 A.W. Bruna & zoon Utrecht
3681 Nederland in den Oorlog deel 2 Vervooren, F. & W.C. Kentie 1940 A.W. Bruna & zoon Utrecht
3682 Nederland in den Oorlog deel 3 Vervooren, F. & W.C. Kentie 1942 A.W. Bruna & zoon Utrecht
3683 Nederland in den Oorlog deel 4 Vervooren, F. 0 A.W. Bruna & zoon Utrecht
3684 Nederland in den Oorlog deel 6 Vervooren, F. 0 A.W. Bruna & zoon Utrecht
3685 Nederland in den Oorlog deel 7 Vervooren, F. 0 A.W. Bruna & zoon Utrecht
2999 B071 De Duitse Tijd Meulenbelt, J. 1960 A.W. Bruna & Zoon Utrecht
2821 B191 OOSTERSCHELDE. het leven in en om het water Wolff, Wim & Jankees Post 1979 A.W. Sijthoff Alphen ad Rijn
2626 B187 Kleine geschiedenissen van grote kastelen Wolf-Catz, Helma 1976 A.W. Sijthoff Leiden
939 B137 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk deel VIII Blok, P.J. 1908 A.W. Sijthoff Leiden
940 B137 Geschiedenis van het Nederlandsche Volk deel VII Blok, P.J. 1907 A.W. Sijthoff Leiden
2808 B228 Atlas van de monumenten in de Zeeuwse Delta Kampa, Theo & Hans Vandersmissen 1983 A.W. Sijthoff Alphen ad Rijn
2992 Van Capitulatie tot capitulatie van Hilten, D.A. 1949 A.W. Sijthoff's uitgeversmij Leiden
3729 B230 Natuurlijk West Zeeuws-Vlaanderen Cooijmans, J. (samenst.) 0 A3 Publi Design Oostburg
1503 B093 Verdronken land Oud-Rilland, 2004-2008 Koning-Kastelijn, D. de (eindred.) 2008 AAN afdeling Zeeland Kloetinge
799 B150 L'Ordre de Citeaux en Belgique, des origines (1132) au XX-me siècle apercu d'Histoire monastique Canivez, D. Joseph-Marie, O. Cit. 1926 Abbaye cistercienne de N.-D. de Scourmont Forges Les-Chimay
3234 Het volksmisboek en Vespdale 1928 Abdij Affligem Hekelgem
559 B133 De Provincie Zeeland, in hare aloude gesteldheid en geregelde vorming beschouwd Utrecht Dresselhuis, J. ab 1836 Abrahams, de Gebroeders Middelburg
352 B217 Etude sur la signification du mot Balfait dans les Chartres de la Flandre. Gheldolf, M. de et al. 0 Académie royale belgique Bruxelles
448 B223 Mémoire sur Robert de Jérusalem, comte de Flandre à la première croisade. tome XXXII Smet J.J. de 1860 Académie royale de belgique Brussel
4417 B206 Monuments pour servir a l'histoire des provinces de Namur, de Hainaut et de Luxembourg, tome 7 Baron de Reiffenberg 1847 Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique Bruxelles
3155 B193 Sint-Nicolaasliederen. De oorspronkelijke teksten en melodieen van alle bekende, traditionele Sinterklaasliederen Benthem, Henk van 1991 Acco Amersfoort
3497 B306 De democratie gewogen Kok, G.A. de 1986 Ad Donker Rotterdam
4473 B221 Vlaanderen omstreeks 1530 Fris Victor 1910 Ad Hoste Gent
693 B075 De rekeningen der stad Gent; Tijdvak van Jacob van Artevelde 1336-1339 Deel 1 Pauw, Nap. de en Vuylsteke, J. 1874 Ad. Hoste Gent
694 B075 De rekeningen der stad Gent; Tijdvak van Jacob van Artevelde 1336-1349 Deel 2 Pauw, Nap. de en Vuylsteke, J. 1880 Ad. Hoste Gent
389 De Kapel van O.L. Vrouw van Ter Eecken te Clinge. Een Historische Schets uit dagen van Vervolging, Strijd en Verwoesting Adriaanse, J. 1923 Adriaanse, J. Hulst
3975 B048 Bromsnor in Zeeland Albert L. Kort 2010 ADZ Vlissingen
1937 B108 De Lieve Vrouwtjes van Zeeland. Bedevaartplaatsen in Zeeland Schutijser, A.M.J. 1988 ADZ Vlissingen
3991 B067 Geld uit de belt R.M. van Heeringen 1994 ADZ Vlissingen

Pagina 7 van 32 Resultaten 901 - 1050 van 4794