Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 7 van 28 Resultaten 901 - 1050 van 4172

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
1655 Het archief van mr. Johan Christiaan Clement, 17e eeuw-1913 Scherft, P. 1976 Middelburg
1911 Cataloog tentoonstelling Reinhout Leonard Nolens 1977 Antwerpen
632 De voorgenomen Zeeuws-Vlaamsche Waterleiding, een volksramp Dalsum, H.A. van 1927 z.p.
888 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301, d. 2 Heeringa, K. 1940 's-Gravenhage
1144 Verslagen van de Nationale Monumentenstudiedag 1978 1978
1400 Bulletin critique d'histoire de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, 1971-1972. 1972
1656 Het archief van de Vaderlandsche Societeit te Middelburg, 1795-1800 Unger, W.S. 1976 Middelburg
1912 Moderne Slowaakse Schilderkunst 1975 Antwerpen
633 De voorgenomen Zeeuws-Vlaamsche Waterleiding II Dalsum, H.A. van 1928 z.p.
1145 Bouwkundige termen. Woordenboek der westerse architectuurgeschiedenis Haslinghuis, E.J. 1953 Utrecht
1401 De Brugse havens in de Middeleeuwen. Ryckaert, M. 1972
1657 Catalogus van de Historisch-topografische atlas van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1957 Middelburg
1913 Bundel artikelen aangeboden aan Alexis Petrovics, dir generaal van het Hongaars Museum voor Sch. Kunsten 1934 Budapest
378 Album Amicorum van Petrus Hondius. Handschrift II, 2254 der Kon. Bibliotheek Brussel 0
1146 De Middeleeuwse stad Jappe Abberts, W. 0 Fibulareeks, nr. 6
1402 De economische betekenis van de zuidnederlandse brouwindustrie in de 16e eeuw. Problematiek. Soly, H. 1973
1914 Aleedaagse dingen, Tijdschrift voor volkscultuur in Nederland 1991
891 Stadsrekeningen van leiden (1390-1434), d. 1 Meerkamp van Embden, A. 1913 Amsterdam
1147 Middeleeuwse stadswallen en stadspoorten in de Lage Landen Janse, H. en Th. van Straalen 1975 Zaltbommel
1403 Les perturbations dans les relations commerciales anglo-flamandes entre 1379 et 1407. Causes de désaccord et raisons d'une réconciliation. Prevenier, W. 1973
1659 De Nederlandse Platina-Goud- en Zilvermerken vanaf 1813 Bossche, J.B.F. van de 1989 Rotterdam
1915 Brieven van Paulus 0
892 Stadsrekeningen van leiden (1390-1434), d. 2 Meerkamp van Embden, A. 1914 Amsterdam
1404 De Sociale hiërarchie in de woningbouw. Antwerpen omstreeks 1834. Woningtoestanden en gangensaneringen te Antwerpen in het midden der 19e eeuw. Hannes-C. Lis, J. 1970
1916 Bulletin Stichting Oude Zeeuwse Kerken 0
1917 Kronyk van Deutekom en Saelhem 0
894 Het rechtsboek van den Briel, beschreven in vijf tractaten door Jan Matthijssen Fruin, Mr. J.A. en Mr. M.S. Pols 1880 's-Gravenhage
1150 Vesting. Vier eeuwen vestingbouw in Nederland Red.: J. Sneep, H.A. Treu en M. Tydeman 1982 's- Gravenhage
1918 Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" 1929
383 Saeftinhje, vegetatiekaart 1:10.000, 1972 Leemans, J. en B. Verspaandonk 1980 Heinkenszand
895 Edouard III, roi d'Angleterre, en Belgique. Chronique rimée écrite vers l'an 1347, par Jean de Klerk, d'Anvers, traduite por la première fois en francais par Octave Delepierre 1841 Gand
1919 Nederlands Archievenblad 0
640 Het Grafelijk geslacht Huyn van Amstenrade en Geleen Elisaens Mc. Kenna, P. 0 Sittard
1152 Stamboom Jansen Verplanke (rond 1640-1963), 2 delen: eerste en tweede supplement Stamboom Janse Verplanke van 1963 0
1409 Resoluties Magistraat Hulster Ambacht 1694=1789 Riemens, L. 1986 Zaamslag
1665 Dat kan ons niet gebeuren. Het dagelijks leven in de tweede wereldoorlog Wakman.E,m de Keizer en G.J.van Setten 1980 Amsterdam
1410 Huizen en bewoners in de stad Hulst circa 1750, een reconstructie Brand, J.M.P. 0 Gemeente archief Hulst 2000
1666 Mr.M.P.C.Bakhuizen van de Brink 1925 Utrecht
2178 Het Fort St Anna in de polder van Namen Leune J.M.G. 0
131 De Vier Ambachten Kraker. A. de. W. Bauwens e.a. 1992
1155 Kalender der deutschen Adelsgenossenschaft 1896 Berlin
1411 Archief van notaris H.A. van Dalsum. Index op de repertoria 1903=1915 werkgroep genealogie gemeente-archief Hulst 2000 Hulst
1667 Bibliothèque et cabinet d'estampes et de manuscrits Pélichy, Gilles de 1972 Brugge
132 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301. Uiittrecksel Muller. S.. A.C. Bouman en K. Heeringa 1921
388 De geschiedenis van de Kapel van O.L. Vrouw Ter Eecken Everaard, J.A. 1934 Kloosterzande
1156 Le Parchemin. Bulletin belge d'entr' aide et de documentation héraldique, généalogique, onomastique 1936
1412 Zeeuws-Vlaanderen...'n landje apart Vergouwen, J., F. Maenhout, T. Marees 0
1668 De abdij van Baudelo. Catalogus van de verzameling van bodemvondsten van de verdwenen abdij te Klein-Sinaai 1982 St. Niklaas
645 Het Land van Waas in de Romeinse tijd Thoen, Hugo 1975 Sint-Niklaas
646 Kaart van het Land van Waas en zijn omgeving, opde grote kaart van VLaanderen van Mercator 1540 Alois, broeder 1962
1414 Welkom in Hulst. Wandelroute en beknopte historie Sponselee, G, 0
1670 XVII-me siècle. Histoire Générale des Guerres de Savoie, de Bohème, du Palatinat et des Pays Bas, 1616-1627 par le Seigneur Du Cornet, gentilhomme Belgeois, avec une introduction et des notes. 1868 Bruxelles
1415 Hulst. Basiliek van de H. Willibrordus Stockman, Paul 0 Hulst
1672 Gerard Mercator en de geografie in de Zuidelijke Nederlanden 1994 Antwerpen
1928 Nederlands Koningin en de Prins der Nederlanden in Zeeland Hartman, H.J.G. 1908 Middelburg/Altorffer
1417 Gedenkboek St. Willibrordusschool Hulst 1907/1982 0
3209 De famili Hey, Heye, Heyens, Verheyven, Heyman e.d. 0
394 Van Schuurkerk tot Parochiekerk. Bijzonderheden betreffende de Kerkelijke geschiedenis van Lamswaarde gedurende de twee laatste eeuwen Berg, J.J. van den 0 Lamswaarde
650 De Scheldepolders van de Linkeroever (Land van Waas en LAnd van Beveren) Gerven, Rijkhard van 1977
1418 Christen of Pharizeeër Fulgur Ardens 0 Sas van Gent
1674 De Spaanse Griep van '18. De epidemie die meer dan 20.000.000 levens eiste Gooyer, A.C.de 1978 Amsterdam
651 Kieldrecht, polders gewonnen op de zee Verbeeck, P. en E.Engels 1982 Beveren
652 Het distrikt St. Nikolaas, voorheen Land van Waes, Provincie Oost-Vlaanderen. dl 1 Bogaerde, Jr. A.J.L. van den 1825 St. Nikolaas
908 XVI-e siècle. Considérations sur le Gouvernement des Pays-Bas Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 1872 Brussel
2188 Cornelis de Vos en Paulus de Vos. Schilders van Hulst anoniem 1960
909 XVI-e siècle. Considérations sur le Gouvernement des Pays-Bas Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 1872 Brussel
910 XVI-e siècle. Considérations sur le Gouvernement des Pays-Bas Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 1874 Brussel
1678 Rietstaps Handboek der Heraldiek Pama, C. 1987 Leiden
655 Sint Niklaas 0
1679 Heraldiek en Genealogie. Een encyclopedisch vademecum Pama, C. 1969 Utrecht/Antwerpen
1935 Mr.Johan Adriaen van de Perre (1738 - 1790) Portret van een Zeeuws regent, mecenas en leifhebber van nuttige wetenscahppen Zuidervaart, H.J. 0
401 Programma van de Jubileumfeesten t.g.v. het 25-jarig Regeeringsjubileum van Hare Majesteit Onze Geëerbiedigde Koningin op 23-26 Augustus 1923 te Hontenisse 0
1169 Notice sur le Cabinet Monétaire de S.A. Le Prince de Ligne1 1913 Amsterdam
658 Beschrijving eener verzameling Charters en papieren afkomstig van Jacop van den Moere, ontvanger van Beveren, berustende ten gemeentenhuize van Veere 0
1170 Het Museum van de Kanselarij der Ned. Orden. Totstandkoming en groei 0 Den Haag
404 Uit het rijke verleden van Hontenisse, haar Hof te Zande en omliggende plaatsen. Naar mijn onderzoekingen gedurende de jaren 1906-1922 Fruytier, A, (S0. Cist.) 1950 Hontenisse
1428 Kunst- en Antiekrevue 1982
2452 Gids voor de ramen van de basiliek van de H. Willibrordus in Hulst Hamelink, Piet & George Sponselee 0
1174 Legermuseum, d. a. 1962 Leiden
1175 Legermuseum, d. b. 1963 Leiden
664 De Merovingische begraafplaats te St. Gillis - bij Dendermonde Doorselaar, A. van 1958 Brussel
1176 Revue Internationale d'Histoire Militaire (Edition Neerlandaise), nr. 19 1957 La Haye
665 Geschiedenis van de schilderkunst te Kortrijk, 1400-1900 Debrabandere, P. de 1963 Kortrijk
921 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
666 Sint Amandsberg en de Negenmeimarkt, 1540-1940. Gedenkschriften betreffende de geschiedenis en het vroeger uitzicht der gemeente. 0 St. Amandsberg
922 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
923 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
1179 Sprokkelingen op het gebied der Middelnederlandse poëzie Mierio, prof.dr. J. van S.J. 1948 Turnhout
1691 De Cort(e), de Kort(e), 1540-1990 Kort, Jan de 1991 Hulst
412 De vesting Sas van Gent Slock, Fer en Rob Slock 0 Terneuzen
668 Ypre jeghen Poperinghe angaende den verbonden. Gedingstukken der XIV-e eeuw nopens het laken Pauw, Jhr. Mr. Napoléon de 1899 Gent
924 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
669 Bijdragen tot de Geschiedenis van Assche Lindemans, Dr. Jan, Dom. Renorius Podevijn, Maurits Sacré, Julse Bogaert en Frans Berlanger 1928 Merchtem
925 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
1181 Het Brabants landjuweel der Rederijkers (1515-1561) Autenboer, E. van 1981 Middelburg
1693 Het strafproces van Jan de Corte en Pierrijne Vaerewijck, zijn huisvrouw, gehouden voor de vierschaar van leenmannen van de hal en het kasteel van Beveren, tussen juni en oktober anno domini 1699 Kort, Jan de 1991 Bergen op Zoom
926 Nederland en oranje in Beeld en Schrift. De geschiedenis van ons Vaderland en Neerlands Volk verhaald Kloppers, P.J. 0 Amsterdam
1182 De eerste publicaties van Jacob Cats (1593-1598) Breugelmans, R. 1977
1183 Visies op Jacob Cats en zijn tijd Waterbolk, E.H. e.a. 0
1184 Een keus van zestig koppen uit onze Letterkunde Pissens, Désiré en Jul. Festraets 1925 Gent
1696 De Huwelijksintekeningen van Schotse militairen in Nederland, 1574-1665 Maclean 1976 Zutphen
1187 Graf Egmont, Historische Persönlichkeit und literarische Gestalt 1979
1443 Spiegel Historiael 1979
3747 Van den vos Reinaerde Everaard, J.A. & L. Lockefeer 1937 Sint-Jansteen
677 De nationale organisatie der lakenkopers tijdens de Republiek Posthumus, N.W. 1927 Utrecht
933 Nederlands Geschiedenis en Volksleven in schetsen, met staalgravuren naar de schilderijen van de Historische Galerij der Maatschappij Arti et Amicitiae, door W. Steelink, J.H. Rennefeld, C.L. van Kesteren en H. Sluijter D. Jzn Lennep, J. van, W. Moll en J. ter Gouw 0 Leiden
1189 Lucas de Leyde et Albert Durer. La vie et l'oeuvre de Lucas de Leyde, son école, ses gravures, ses dessins, catalogue et prix de cinq cents de ses ouvrages .1470-1530 Evrard, M.W. 1884 Bruxelles
678 Sociétés Coopératives d'Agriculture, seizième groupe (économie sociale, hygiëne, assistance publique). Classe 103 Collot d'Escury, le Baron K.J.A.G. 0
1190 Gids Beeldende Kunst en Bouwkunst in Neder1and Gelder, H.E. van 0 's-Gravenhage
1958 Dorpen in Zeeland diverse 1991 Middelburg
679 Camere van Rhetorica Hulst (VI, 1961) 0
1191 Koorbanken in Nederlandsche Kerken Stuvel, H.J. 1946 Den Haag
1703 Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, d. 56 2002 Den Haag
424 De verovering van Axel door Prins Maurits in 1586 en de onmiddellijk daaraan voorafgaande tijd Dieleman, P. 1936 Terneuzen
1192 Het expressionisme in België Langui, Emiel 1970 Brussel
1960 Geen risico! Geschiedenis van de Alg Zeeuwse Verzekering Maatschappij 1939 - 1989 Kroes, P.R.M. 1989 Middelburg
937 Handboek der geschiedenis van het Vaderland 0
1193 Studio, international journal of modern art, Belgian issue. october 1974.Fine Arts. 0
1705 Jubileumveiling bij het 100-jarig bestaan van Jacques Schelman Veilingen 1980 Amsterdam
426 Axel in oude ansichten. deel 1 Bossche, P.G ,van den, D.J. Oggel en C. Smies 1980 Zaltbommel
938 Handboek der geschiedenis van het Vaderland Blok, P.J. 0
1194 Frits van den Berghe, 1883-1939. Catalogue raissonné de son oeuvre peint Langui, Emile 1966 Bruxelles
1450 Het dikke bijnamenboek Zeeuws-Vlaanderen Deij, F. en J. Nuughton 2009 Axel
1195 Etalon. Facetten van Geometrisch':'Abstrakte en Konstruktieve Kunst na 1945 Platteeuw, Roland 0 Tielt
1196 Kunst in Belgiä. IX De abstracte kunststromingen. 0 Brussel
1197 Geïllustreerde brochure van verschillende auteurs met biografie, tentoonstellingen en bibliografie Swimberghe 1974
1198 Jos Ritzen (architect) Blauwe, Frans de 1957 Antwerpen
1199 Luc Peire Xuriguera, Gérard 1976 Paris
1711 Studies op het gebied van de geschiedenis van de taalkunde Driel, L. van en Noordgraaf J. (red.) 1982 Kloosterzande
688 XVI-siècle. Histoire des troubles religieux de Valenciennes, Paillard, Charles 1874 Bruxelles
1200 Raoul De Keyser: Het samengaan van gegeven en schilderij Jooris, Roland 0 Tielt
1201 Roger Raveel 1950-1954 ... Een kreatief moment na het expressionisme Platteeuw, Roland 1974 Tielt
1713 De Nederlandsche Wetboeken alsmede de Grondwet en vele wetten, besluiten en reglementen met verwijzing naar de betrekkelijke artikelen van de Grondwet, de Nederlandsche en Fransche wetboeken en de Staatsbladen voor het Koningrijk der Nederlanden. 1858 Gorinchem
1202 Stedelijk Museum Oostende 0
1458 Romana Contact van het Oudheidkundig Genootschap 1965
1714 De Nederlandsche Wetboeken alsmede de Grondwet en vele wetten, besluiten en reglementen met verwijzing naar de betrekkelijke artikelen van de Grondwet, de Nederlandsche en Fransche wetboeken en de Staatsbladen voor het Koningrijk der Nederlanden, bevatten 1858 Gorinchem
1715 Zur Geschichte des deutschen Strafprozesses. Das Strafverfahren nach den holländischen und flandrischen Rechten des XII und XIII Jahrhunderts Bennecke, dr. Hans 1886 Marburg
437 De Abdij van de Duinen en Engeland gedurende de XII-e, XIII- en XIV-de eeuw Cuyper, J. de 1951 Brugge
1205 De Vlaamse grafische kunst 1918-1939 1976 Antwerpen
1717 Loi organique du notariat. Geschreven werk over oorsprong, belang en beoefening van het notariaat onbekend 0
1973 De geschiedenis van het Zeeuwse profwielrennen over de periode van 1931 - 1996 Herder, J.W. den 1996 Middelburg
438 Lisseweghe son Eglise et son abbaye Hollebeke, leopold van 1865 Brugge
1206 Affiches Belle epoque 1979 Antwerpen
1718 Dictionnaire de l'Academie Française dl1 1835 Bruxelles
1974 Het Zeeuwse zeekleilandschap Beenhakker, A.J. 1987 Middelburg
439 l'Abbye de Nonnebossche, de l'ordre de Saint Benoit, près d'Ypres Hollebeke, Leopold van 1867 Brugge
1207 Constant Permeke Van den Bussche, W. 1972 Brugge
1719 Historische geografie: landschap en nederzetting Beenakker, J.J.J.M. 1989 Zutphen
440 Chronique de l'Abbye de Ter Doest F.V. et C.C. 1845 Bruges
1208 Flemish Expressionism 1980 Brussel

Pagina 7 van 28 Resultaten 901 - 1050 van 4172