Background Image

Bibliotheek

Boeken worden niet uitgeleend maar zijn alleen ter inzage in het Gemeentearchief van Hulst.
Resultaten per pagina:

Pagina 5 van 32 Resultaten 601 - 750 van 4791

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
1632 Histoire de Flandre: La Flandre pendant les trois derniers siècles. Kervyn de Lettenhove, M. 1874 Brugge
1888 Het verdonken land van Saeftinghe Sponselee, G.M.P. en M.A. Buise 1979 Kloosterzande
1377 Brugge en Antwerpen in de 15e en 16e eeuw: een tegenstelling? Brulez, W. 1970
1633 Histoire de Flandre: La Flandre féodale depuis les origines jusqu'aux dernières Croisades. Kervyn de Lettenhove, M. 1883 Brugge
610 Mémoires de Pontus Payen, avec notice et annotations par Alex Henne (16-me siècle) T.1. 1860 Bruxelles
866 Opera Diplomatica et Historica, inquibus...etc. Editio secunda, auctior et correctior, Joannes Franciscus Foppens, Bruxellensis, S.T.L. etcOp. Miraeus, Aubertus 1735 Bruxelles
1378 La Croix Byzantine d'Eine. Voordeckers, E. en L. Milis 1970
1634 Histoire de Flandre: La Flandre communale, depuis les origines jusqu'aux dernières croisades. Kervyn de Lettenhove, M. 1883 Brugge
1123 Museumboek voor Zeeland Hofman, Wim 1980 Baarn
1379 Laatneolitisch aardewerk uit Harelbeke. (Provo Westvlaanderen). Desittere, M. 1970
1635 Histoire de Flandre: La Flandre sous les Ducs de Bourgogne I. Kervyn de Lettenhove, M. 1883 Brugge
1380 La tombe collective de la nécropole Gallo-Romaine de Destelbergen-lez-Gand. (Flandre Orientale) Laet, S.J. de , H. Thoen en A. van Doorselaer 1970
1636 Histoire de Flandre: La Flandre sous les Ducs de Bourgogne II. Kervyn de Lettenhove, M. 1883 Brugge
1381 Notes onomastigues sur les "Augustales Cognomina" et indication de statut. Duthoy, R. 1970
1126 Bulletin Centraal laboratorium voor onderzoek van voorwerpen van Kunst en Wetenschap 0 1977
1382 De ekonomische kaart van de Nederlanden in de 16e eeuw volgens Guicciardini. Brulez, W. 1970
1127 Museumdag '80. Verslag van de Zeeuwse Culturele Dag, gehouden op 2 april 1980 in de Schouwburg te Middelburg 0
1383 The sources of Flemish History in the Liber Floridus. Caenegem, R.C. van 1973
360 Hulst. Geïllustreerde toeristische gids Sponselee, G., e.a. 1977 Kloosterzande
1128 Zeeuwse Museumnota, samengesteld door de werkgroep Zeeuws Museumbeleid geformeerd door Gedeputeerde Staten van Zeeland 0 1979
1384 La terre sigillée du chantier de "Bon Secours" à Arras. Thoen, H. 1971
1640 Inventaris van het Archief van de familie de Potter d' Indoye en aanverwante families 1969 Brussel
361 Gemeenschapsgids voor de Gemeente Hulst. 1981/82. 0
617 Pachtcontract I. Proeve van een Program voor den RK. Boerenbond van Zeeuwsch-Vlaanderen O.D. uitgegeven ten bate van het Hoofdbestuur van dezen Bond, met voorwoord van Kapelaan TH. Buisrogge te Zundert Dalsum, H.A. van 1904 Hulst
1385 Die südlichen Niederlande. Prevenier, W. 1971
618 Rondom Pachtcontract II. Het Kroondomein Dalsum, H.A. van 1905 Hulst
1130 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes Monumentenzorg 1978
1386 Une inscription inédite de Caracalla à Pessinonte. Devreker, J. 1971
1642 Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenregisters aanwezig in het Rijksarchief in Zeeland Hollestelle, L.W. 1989 Middelburg
619 Voor Recht en Wet. Nog houdt het pleit van dwang en vrijheid aan Dalsum, H.A. van 1905 Hulst
1387 Lo specchio Etrusco di Gand. Desittere, M. 1971
1643 De archieven der Hervormde Gemeente te Nieuw- en Sint-Joosland, 1650-1950 Grooten, J. 1976 Middelburg
364 Hulst in oude ansichten deel 2 Brand, P.J. 1971 Zaltbommel
620 Toestand op het Kroondomein Dalsum, H.A. van 1907 Rotterdam
1132 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1978
1388 Das Besitzverzeichnis der Genter Sankt-Bavo Abtei von ca. 800 (Clm.6333). Verhulst, A. 1971
621 De Kamercandidatuur van H.A. van Dalsum voor het district Hontenisse Dalsum, H.A. van 1909 Hulst
1133 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1978
1389 Nehalennia, déesse germanigue ou celtigue? Laet, Sigfried J. de 1971
622 De Volkswil Dalsum, H.A. van 1909 Hulst
1134 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1978
1390 Lijst van de doctoraats- en licentiaatsverhandelingen voor-gelegd aan de sektie geschiedenis van de Rijksuniversiteit te Gent van januari 1968 tot mei 1973 en publikaties daaruit voortgevloeid. (met addenda voor de vroegere jaren). 1973
1646 Archieven van de Hervormde Gemeete te rilland-Bath, 1791-1988, de Garnizoensgemeenten van Fort Lillo, 1732-1786 (1791) en Fort Liefkenshoek, (1675) 1681-1786 (1791) Tramper, A.C. 0
623 Het Natuurrecht Dalsum, H.A. van 1915 Hulst
1135 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1978
1391 Le Commerce colonial de la "nation flamande" à Cadix sous Charles II (ca. 1670-1700). Everaert., J. 1972
1647 Kaarten en tekeningen afkomstig van Trammaatschappijen in Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden, 1886-1962 1992 Middelburg
624 Er is geene tegenstelling tusschen de beginselen van de Fransche Revolutie en die van het Evangelie Dalsum, H.A. van 1912 Den Haag
1136 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1980
1392 Une taxation d'esclaves à Majorgue en 1428 et la traite italienne. Verlinden, Charles 1972
1648 Kadastrale plans van Zeeland, 1812-1975 Wennekes, A.F. 0
1904 Nieuw Namen en Onze Lieve Vrouw van Hulsterloo, legende en historie Baar, J. de 1995
625 Het einde van De Volkswil Dalsum, H.A. van 1915 Hulst
1137 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1980
1393 Romeinse rechtsterminologie in de merovingische tijd. Cessio: receptie of nieuw begrip? Geyter, J. de 1972
1649 Archief van de Société anonyme des tramways à vapeur de Flessingue-Middelbourg et extensions (1885) 1904-1928 (1929) Franken, A.F. 1988 Middelburg
626 Schets van een Natuurrecht Dalsum, H.A. van 1916 Middelburg
1138 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1981
1394 Een Antwerpse Compagnie voor de levensmiddelenbevoorrading van het leger in de Nederlanden in de 16e eeuw. Soly, H. 1972
1650 Archieven van het Rijksloodswezen, 6e district, Monden van de Schelde (1808) 1835-1950 (1966) Zaaijer, Marcia 0
1906 De wandtapijten in het stadhuis van Maastricht Ysselsteijn, Dr.G.T. van 1972 Heerlen
627 Schets van een Natuurrecht Dalsum, H.A. van 1916 Middelburg
1139 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1981
1395 La contribution de la Flandre et du Hainaut à la Troisième Croisade. Werveke, H. van 1972
1651 Het archief van de Econoom van de Franse militaire hospitalen in Middelburg en Veere, 1799-1814 Scherft, p. 1976 Middelburg
1907 Tijdsbeeld in steen Timmers, J.J.M. 1968 Heerlen
628 Het Geheim des Tijds Dalsum, H.A. van 1918 Sittard
884 Fontes Egmundenses Opperman, O. 1933 Utrecht
1140 Monumentenzorg........ Geïllustreerde blaadjes 1981
1396 La proscription en Belgigue (1871-1880). Devreese, D.E. 1972
1652 Het archief van de Keurkamer der gouden en zilveren werken te Goes, 1807-1811 Scherft, P. 1976 Middelburg
1908 Middeleeuwse muurschilderingen in Vlaanderen Buyle, Marjan & A.Bergmans 1994 Brussel
629 Het Geheim des Tijds Dalsum, H.A. van 1918 Sittard
885 Overijsselse Plakkatenlijst. Lijst der rechtsvoorschriften vastgesteld voor de provincie Overijssel gedurende het tijdvak 1528-181, met inleidende aantekeningen omtrent de voor de rechtsgeschiedenis van Overijssel belangrijke oorkonden uit het middeleeuws Fockema, Andreus, Mr. S.J. en Mr. W. Downer 1961 Utrecht
1397 Post-Revolutionaire Contestatie. Priester Beeckman en zijn Blad "Het Brugse Vrye" (1848-1853). Eenoo, R. van 1972
1653 Archieven van de Gekwalificeerden tot de directie van de invordering of Regulateurs der belasting op het recht van successie, 1807-1818 Scherft, P. 1976 Middelburg
374 Jeugdherinneringen Dellaert, M. 0
630 Het Geheim des Tijds Dalsum, H.A. van 1918 Sittard
1142 Verslagen van de Nationale Monumentenstudiedag 1976 1976
1398 Notaires d'officialité dans le diocèse de Tournai au 13e siècle. Vleeschouwers-van Melkebeek, M. 1972
1654 Het archief van de Koninklijke zangvereniging 'Tot oefening en uitspanning', 1834-1954 en de daarbij gedeponeerde archiefbescheiden, 1829-1973 1976 Middelburg
375 Fulgur Ardens. Christen of Farizeeër? Krarakterbeeld van een wolf in schaapskleren vppr stad- en tijdgenooten. 0
631 Zeeuws-Vlaanderen en de feiten die het heden beïnvloeden Dalsum, H.A. van 1919 Hulst
1143 Verslagen van de Nationale Monumentenstudiedag 1977 1977
1399 Die Frühgeschichte der Stadt Gent. Verhulst, A. 1972
1655 Het archief van mr. Johan Christiaan Clement, 17e eeuw-1913 Scherft, P. 1976 Middelburg
1911 Cataloog tentoonstelling Reinhout Leonard Nolens 1977 Antwerpen
632 De voorgenomen Zeeuws-Vlaamsche Waterleiding, een volksramp Dalsum, H.A. van 1927 z.p.
888 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301, d. 2 Heeringa, K. 1940 's-Gravenhage
1144 Verslagen van de Nationale Monumentenstudiedag 1978 1978
1400 Bulletin critique d'histoire de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, 1971-1972. 1972
1656 Het archief van de Vaderlandsche Societeit te Middelburg, 1795-1800 Unger, W.S. 1976 Middelburg
1912 Moderne Slowaakse Schilderkunst 1975 Antwerpen
633 De voorgenomen Zeeuws-Vlaamsche Waterleiding II Dalsum, H.A. van 1928 z.p.
1145 Bouwkundige termen. Woordenboek der westerse architectuurgeschiedenis Haslinghuis, E.J. 1953 Utrecht
1401 De Brugse havens in de Middeleeuwen. Ryckaert, M. 1972
1657 Catalogus van de Historisch-topografische atlas van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1957 Middelburg
1913 Bundel artikelen aangeboden aan Alexis Petrovics, dir generaal van het Hongaars Museum voor Sch. Kunsten 1934 Budapest
1146 De Middeleeuwse stad Jappe Abberts, W. 0 Fibulareeks, nr. 6
1402 De economische betekenis van de zuidnederlandse brouwindustrie in de 16e eeuw. Problematiek. Soly, H. 1973
1914 Aleedaagse dingen, Tijdschrift voor volkscultuur in Nederland 1991
1147 Middeleeuwse stadswallen en stadspoorten in de Lage Landen Janse, H. en Th. van Straalen 1975 Zaltbommel
1403 Les perturbations dans les relations commerciales anglo-flamandes entre 1379 et 1407. Causes de désaccord et raisons d'une réconciliation. Prevenier, W. 1973
1659 De Nederlandse Platina-Goud- en Zilvermerken vanaf 1813 Bossche, J.B.F. van de 1989 Rotterdam
1915 Brieven van Paulus 0
1404 De Sociale hiërarchie in de woningbouw. Antwerpen omstreeks 1834. Woningtoestanden en gangensaneringen te Antwerpen in het midden der 19e eeuw. Hannes-C. Lis, J. 1970
1916 Bulletin Stichting Oude Zeeuwse Kerken 0
1917 Kronyk van Deutekom en Saelhem 0
894 Het rechtsboek van den Briel, beschreven in vijf tractaten door Jan Matthijssen Fruin, Mr. J.A. en Mr. M.S. Pols 1880 's-Gravenhage
1150 Vesting. Vier eeuwen vestingbouw in Nederland Red.: J. Sneep, H.A. Treu en M. Tydeman 1982 's- Gravenhage
1918 Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" 1929
383 Saeftinhje, vegetatiekaart 1:10.000, 1972 Leemans, J. en B. Verspaandonk 1980 Heinkenszand
895 Edouard III, roi d'Angleterre, en Belgique. Chronique rimée écrite vers l'an 1347, par Jean de Klerk, d'Anvers, traduite por la première fois en francais par Octave Delepierre 1841 Gand
1919 Nederlands Archievenblad 0
640 Het Grafelijk geslacht Huyn van Amstenrade en Geleen Elisaens Mc. Kenna, P. 0 Sittard
1152 Stamboom Jansen Verplanke (rond 1640-1963), 2 delen: eerste en tweede supplement Stamboom Janse Verplanke van 1963 0
1409 Resoluties Magistraat Hulster Ambacht 1694=1789 Riemens, L. 1986 Zaamslag
1665 Dat kan ons niet gebeuren. Het dagelijks leven in de tweede wereldoorlog Wakman.E,m de Keizer en G.J.van Setten 1980 Amsterdam
1410 Huizen en bewoners in de stad Hulst circa 1750, een reconstructie Brand, J.M.P. 0 Gemeente archief Hulst 2000
1666 Mr.M.P.C.Bakhuizen van de Brink 1925 Utrecht
131 De Vier Ambachten Kraker. A. de. W. Bauwens e.a. 1992
1155 Kalender der deutschen Adelsgenossenschaft 1896 Berlin
1411 Archief van notaris H.A. van Dalsum. Index op de repertoria 1903=1915 werkgroep genealogie gemeente-archief Hulst 2000 Hulst
1667 Bibliothèque et cabinet d'estampes et de manuscrits Pélichy, Gilles de 1972 Brugge
388 De geschiedenis van de Kapel van O.L. Vrouw Ter Eecken Everaard, J.A. 1934 Kloosterzande
1156 Le Parchemin. Bulletin belge d'entr' aide et de documentation héraldique, généalogique, onomastique 1936
1412 Zeeuws-Vlaanderen...'n landje apart Vergouwen, J., F. Maenhout, T. Marees 0
1668 De abdij van Baudelo. Catalogus van de verzameling van bodemvondsten van de verdwenen abdij te Klein-Sinaai 1982 St. Niklaas
645 Het Land van Waas in de Romeinse tijd Thoen, Hugo 1975 Sint-Niklaas
646 Kaart van het Land van Waas en zijn omgeving, opde grote kaart van VLaanderen van Mercator 1540 Alois, broeder 1962
1670 XVII-me siècle. Histoire Générale des Guerres de Savoie, de Bohème, du Palatinat et des Pays Bas, 1616-1627 par le Seigneur Du Cornet, gentilhomme Belgeois, avec une introduction et des notes. 1868 Bruxelles
1415 Hulst. Basiliek van de H. Willibrordus Stockman, Paul 0 Hulst
1672 Gerard Mercator en de geografie in de Zuidelijke Nederlanden 1994 Antwerpen
1928 Nederlands Koningin en de Prins der Nederlanden in Zeeland Hartman, H.J.G. 1908 Middelburg/Altorffer
1417 Gedenkboek St. Willibrordusschool Hulst 1907/1982 0
3209 De famili Hey, Heye, Heyens, Verheyven, Heyman e.d. 0
1418 Christen of Pharizeeër Fulgur Ardens 0 Sas van Gent
1674 De Spaanse Griep van '18. De epidemie die meer dan 20.000.000 levens eiste Gooyer, A.C.de 1978 Amsterdam
908 XVI-e siècle. Considérations sur le Gouvernement des Pays-Bas Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 1872 Brussel
909 XVI-e siècle. Considérations sur le Gouvernement des Pays-Bas Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 1872 Brussel
910 XVI-e siècle. Considérations sur le Gouvernement des Pays-Bas Robaulx de Soumoy, A.L.P. de 1874 Brussel
655 Sint Niklaas 0
1679 Heraldiek en Genealogie. Een encyclopedisch vademecum Pama, C. 1969 Utrecht/Antwerpen
1935 Mr.Johan Adriaen van de Perre (1738 - 1790) Portret van een Zeeuws regent, mecenas en leifhebber van nuttige wetenscahppen Zuidervaart, H.J. 0
401 Programma van de Jubileumfeesten t.g.v. het 25-jarig Regeeringsjubileum van Hare Majesteit Onze Geëerbiedigde Koningin op 23-26 Augustus 1923 te Hontenisse 0
1169 Notice sur le Cabinet Monétaire de S.A. Le Prince de Ligne1 1913 Amsterdam
658 Beschrijving eener verzameling Charters en papieren afkomstig van Jacop van den Moere, ontvanger van Beveren, berustende ten gemeentenhuize van Veere 0
1170 Het Museum van de Kanselarij der Ned. Orden. Totstandkoming en groei 0 Den Haag
1428 Kunst- en Antiekrevue 1982
1174 Legermuseum, d. a. 1962 Leiden

Pagina 5 van 32 Resultaten 601 - 750 van 4791