Background Image

Bibliotheek

Boeken worden niet uitgeleend maar zijn alleen ter inzage in het Gemeentearchief van Hulst.
Resultaten per pagina:

Pagina 4 van 32 Resultaten 451 - 600 van 4798

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
1320 Het ontstaan van de Banque des Flandres: onverwacht eindresultaat van het projekt Banque Anglo-Belge Laureyssens, Julienne 1968
1576 Het archief van de commissie tot uitdeeling van spijs aan minvermogenden binnen Middelburg, 1816-1933 1976
1832 Vestingbouw overzee. Militaire architectuur van Manhattan tot Korea Dijk, P.J.J., C.G.F. Ampt, R.G.A. Bos e.a. 0
809 Twee verhandelingen over de inquisitie in de Nederlanden tijdens de 16e eeuw.d.2: De Inquisitie in het Hertogdom Luxemburg vóór en tijdens de 16e eeuw Frederichs, Julius 1897 Gent/'s-Gravenhage
1065 Over Beatrijs.IV.Hoe oud is onze Beatrijs? Stracke, D.A. S.J. 1927
1321 De revolutiedagen van 1830 in Aalst Witte, Els 1968
554 De Rekeningen der Grafelijkheid van Zeeland onder het Henegouwse Huis Hamaker, dr. H.G. 1879 Utrecht
1322 De Premonstratenzer-wetgeving in de Xlle eeuw. Een nieuwe getuige. Milis, L. 1968
1834 Terminologie verdedigingswerken: inrichting, aanval en verdediging Kamps, P.J.M., P.C. van Kerken en J. de Zee (red.) 1999 Zutphen
1323 De voogdij regeling voor Ename van 1604 opnieuw onderzocht Milis, L. 1969
1324 Les Conseils Collatéraux des Anciens Pays-Bas. Résultats et problèmes. (1531-1794) Baelde, M. 1968
1325 De Algemene Armenkamer te Brugge. (1776- 1925) Berghe, Yvan van den 1968
1581 Het Stadsarchief te Gent Haute, K. van den 0
1070 Inventaris van het Archief van het waterschap De Verenigde Braakmanpolders, 1635-1966 en het Archief Waterkering van de Calamiteuze polder Nieuw-Neuzen, 1873-1966 Zuurdeeg, J.P.B. 1972
1326 Etudes sur la céramique de la nécropole Gallo-Romaine de Blicquy (Hainaut). III; La céramique belge Laet, S.J. de, en H. Thoen 1968
1838 Brood- en gebakvormen en hunne betekenis in de Folklore Mannings, J.H. / Gerhard Selis (pentekeningen) 1932 Zaandam
1071 Inventaris van het Archief van de Nederlands Hervormde Kerk te Terneuzen, 1638-1960 Platteeuw, J.L. 1970 Terneuzen
1327 Asclépios, archigalle pessinontien de Cybèle. Lambrechts, P., en R. Bogaert 1969
1583 Stukken uit het archief van het voormalige Kathuizerklooster Sion te Noordgouwe, 1474-1617 Camps, H.P.H. 1976 Middelburg
2095 Geschiedenis van de Zeeuwse landbouw 1843 - 1943 Bouman P. 0
1072 Inventaris van het Weeskamerarchief van de stad Hulst, 1447-1796 Stadermann, G. 0
1328 Nouvelles données sur l'histoire du Christianisme a Pessinonte Lambrechts, P., R. Bogaert 1969
1584 Het archief van het Hulpgenootschap Zeeland van het Nederlandsch godsdienstig Tractaatgenootschap, 1822-1885 Bruijn, M.P.D. 1976 Middelburg
1329 Ca'da mosto et le commerce guinéen au XVe siècle Brulez, W. 1968
1585 Inventaris der landbouwpachten in de Gentse jaarregisters van de Keure, d.1. Vos, A. de 0 Gent
306 Essai d'une Analyse des commentarii sive Annales rerum Flandricarum (Annales Flandriae 1561) Fris, Victor 1908 Gent
562 Over de aloude Zuidelijke grens van Zeeland Callenfels, H.A. 0
1074 De Archieven van de rechtbanken, weeskamers en notarissen die over het tegenwoordige grondgebied der provincie Zeeland gefungeerd hebben, Zeeuwsch-Vlaanderen, 1447-1796 Meerkamp van Embden, A. 1919 Middelburg
1330 De brouwerijonderneming van Gilbert van Schoonbeke (1552-1562) Soly, H. 1968
1075 Inventaris van de Archieven van het bestuur der visserijen op de Zeeuwse stromen, 1825-1969 Zuurdeeg, J.P.B. 1974 Middelburg
1331 Lijst van de doctoraats- en licentiaatsverhandelingen voorgelegd aan de sectie geschiedenis van de Rijksuniversiteit te Gent van 1952 tot 1967. 1968
308 Gedenkschriften van Mewr Jan, Heere van Dadizeele voor de eerste mael uytgegeven naar het oorspronkelijk Handschrift 1850 Brugge
1076 Gebundelde inventarissen deel II 1976 Middelburg
1332 L'atlas cadastral parcellaire de la Belgique de P.-C.Popp.Importance de cette source pour la géographie historique des communes Hannes, J. 1968
1077 De Archieven der Districtscommissarissen in Zeeland 1814-1850 0
1333 Considérations critiques sur l'ordonnance comtale flamande connue sous le nom d' "Ordonnance sur les baillis" Caenegem, R.C. van 1971
1078 Inventaris van de archieven van de Rekenkamer van Zeeland, d2; de archieven gedeponeerd bij het archief van de Rekenkamer, 1189-C.1825 Sandberg, G.F. 1973 Middelburg
1334 De verhouding van de Clerus tot de locale en regionale Overheid in het Graafschap Vlaanderen in de Late Middeleeuwen Prevenier, W. 1968
1590 Die Chronycke van Hollant,Zeelant ende van Vrieslandt.Beginnende van Adams tijden enz.enz. tot den Jaere 1565 Veert Ellert de 0
2102 Nederlands vroegste geschiedenis in beeld Holwerda J. 0
55 Zeeuws-Vlaamse kuststrook/slotbeschouwing Keikes. W.H. 1979
1079 Inventaris der Rechterlijke Archieven van Middelburg Visvliet, M.H. van en Swaving, w.o. (inleiding) 1906 Middelburg
1335 Deux poles de l'expansion de la draperie flamande et brabançonne au XIVe siècle: la Pologne et la Péninsule Ibérique. Verlinden, Ch. 1968
1591 Die van den Spaniern bloquirte Vestung Gibraltar 0
2103 Het grote gebod, gedenkboek van het verzet. LO en LKP dl1 0
1080 De Archieven berustende onder het bestuur der gemeente Arnemuiden Waard, C. de 1925 's-Gravenhage
1336 La civilisation de Michelsberg en Belgique. Laet, S.J. de 1968
2104 Het grote gebod, gedenkboek van het verzet. LO en LKP dl2 0
1337 Het Gallo-Romeins grafveld te Balgerhoeke Clippele, Lieve de 1968
1082 Het Staatsarchief te Gent Haute, K. van den 0
828 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 Krüger, J.B. 0 Bergen op Zoom
1340 Le recrutement des esclaves à Venise aux XIVe et XVe siècles. Verlinden, Ch. 1968
829 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 Krüger, J.B. 0 Bergen op Zoom
1341 Waterdunen, een vergeten stad in Zeeuws Vlaanderen. Buntinx, Willy 1968
830 Rekeningen van het Bisdom Utrecht 1378-1573 Krüger, J.B. 0 Bergen op Zoom
1342 De gezagsconcentratie in het arrondissement Aalst tijdens de 19e eeuw. Liebaut, Hilaire 1968
831 De bisschoppen van Antwerpen over den toestand van het Katholicisme in Breda en Bergen op Zoom gedurende de 17e en 18e eeuw Cornelissen, J.D.M. 0
1343 Nog vóór de Eerste Internationale: socialist en flamingant Fransiscus "Kapneus" Bilen (1819-1881). Devreese, D.E. 1968
832 Relationes status van het Bisdom Roermond Cornelissen, J.D.M. 0
1344 Scheuring in het Brusselse Liberalisme. De krachtmeting van 9 maart 1847 tussen doctrinairen en radicalen. Witte, Els 1968
833 Rome-1935. Herinneringen aan de onvergetelijke Romereis, georganiseerd door de Katholieke Jeugdverenigingen van de Bisdommen Breda, 's-Hertogenbosch en Roermond 21 april-1 mei 0
1345 De Gentse vlasindustrie vanaf het einde van de XVIIIe eeuw tot de oprichting van de grote mechanische bedrijven (1838). Coppejans-Desmedt, H. 1968
1601 Inventaire des Archives de la ville de Bruges, 9 delen Gilliodts-van Severen, L. 1878 Bruges
1346 Etudes sur la céramique de la nécropole Gallo-Romaine de Blicquy (Hainaut). Laet, S.J. de en H. Thoen 1969
1347 Ex voto anatomici di Palestrina del Museo Archeologico dell' Università di Gand. (1969). Laet, S.J. de en M. Desittere 1968
1603 Het rechtsboek van den Briel, beschreven in vijf tractaten door Jan Matthijssen Fruin, Mr.J.A. en Mr.M.S.Pols 1880 's Gravenhage
1092 Inventaris van het familiearchief Bicker Eeghen, I.H. van 1956 Amsterdam
1348 La céramique médiévale: problèmes concernant la glaçure. Verhaeghe, F. 1969
1093 Inventaris van het familiearchief Brants Eeghen, I.H. van 1959 Amsterdam
1349 De evolutie van het Taurobolium. Duthoy, R. 1969
326 Vijftigjarigpriesterschap en herderlijk ambt van den Zeer Eerwaarden Heer Augustinus van Hecke, Deken en Pastoor te Hulst, bezongen in naam van al zijne parochianen en de E.E.H.H. Geestelijken van het District, mei 1862. Jubelzang 0
1094 Inventaris van het familiearchief de Potter d' Indoye en aanverwante families Asaaert, G. en A. Wijffels 1969 Brussel
1350 Le commerce international des Pays-Bas au XVIe siècle: essai d'appréciation quantitative. Brulez, W. 1968
1095 Inventaris van het familiearchief Moens Eeghen, I.H. van 1955 Amsterdam
1351 Economische crisis en Vlaamse beweging: reacties in de Brugse pers. (september 1830-februari 1848). Eenoo, R. van 1969
584 Zeeuwsch Sagenboek Sinninghe, J.R.W. en M. 1933 Zutphen
1096 Inventaris der landbouwpachten in de Gentse jaarregisters van de Keure, d. 2 Vos, A. de 1960 Gent
1352 De Antwerpse onderneemster Anna Janssens en de economische boom na de vrede van Cateau-Cambrésis (1559). Soly, H. 1969
1097 Inventaris van nieuws-, vak- en kiesbladen, aanwezig in de centrale bibliotheek, het seminarie voor hedendaagse geschiedenis en het seminarie voor perswetenschap Vandenhole, F 1967 Gent
1353 Bulletin critique d'histoire de Belgique, 1967-1968. 1969
2121 Herkenning Tijdschrift voor marine- land- en luchtmacht 1953
1098 Iventaris familiearchief van de familie Schorer, 1577-1993 Sandberg, Jhr. dr. G.F. 1983 Middelburg
1354 Les fouilles de Pessinonte: la nécropole. Lambrechts, P. 1969
2122 Geschiedenis van de kerk deel 3 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
1099 Inventaris van de archieven der Hervormde Gemeente te Ijzendijke Franken, A.F. 1983 Middelburg
1355 Der Kolonialhandel und die Handelsblüte der Niederlande in der Mitte des 16. Jahrhunderts. Brulez, W. 1969
2123 Geschiedenis van de kerk deel 4 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
588 Walcheren, epos van een klein eiland Ballintijn, G. 1949 Middelburg
1100 Catalogus van den Historisch-topografischen Atlas van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen dl 2 Unger, W.S. 1940 Middelburg
1356 Constitions and their application in the Netherlands during the Middle Ages. Uytven, R. van en W. Blockmans 1969
1868 Beknopte geschiedenis van de parochie van de H.Catharina te Hengstdijk Bongenaar, G. 1948
2124 Geschiedenis van de kerk deel 5 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
1101 Catalogus van den Historisch-topografischen Atlas van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen dl 4 1957 Middelburg
1357 Der Handel im Merowingerreich: Gesamtdarstellung nach Schriftlichen Quellen. Verhulst, Adriaan 1970
2125 Geschiedenis van de kerk deel 6 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
334 Corneille Jansen, curé de Saint Martin à Courtrai Joly-Goethals, A. 0 Hulst
1102 Catalogus van het Archief der Bisschoppen van Utrecht Muller, S. Fzn. 1906 Utrecht
1358 L'esclavage dans le centre et le nord de l'Italie continentale au bas moyen âge. 1970
2126 Geschiedenis van de kerk deel 7 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
1103 Tijdschriftencatalogus van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas 1977
1359 Typische Gallo-Romeinse brandrestengraven in de Scheldevallei. Doorselaer, A. van 1969
2127 Geschiedenis van de kerk deel 8 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
336 Gids voor de bezoekers aan de St. Willibrordus Basiliek te Hulst Brand, P.J 1976 Hulst
1104 Catalogus der Handschriften Denucé, J. 1927 Anvers
1360 Joos De Damhouder als criminalist. Strubbe, E.I. 1969
1616 Gids voor de gemeente Hulst 1975
2128 Geschiedenis van de kerk deel 9 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
1105 Ons Vorstenhuis door de eeuwen 0 's-Gravenhage
1361 Financiën en boekhouding in de Bourgondische periode. Nieuwe bronnen en resultaten. Prevenier, W. 1970
2129 Geschiedenis van de kerk deel 10 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
338 Ordonnantie en Reglement wegens het Plaatzen van de Brandspuyt en het Blusch-Gereedschap Der Stadt Hulst 1732 Leiden
1106 Catalogue méthodique de la bibliothèque publique de la ville de Bruges Laude, P.J. 1847 Bruges
1362 Het ontstaan van een lokaal scriptorium te Gentbrugge in het 2e kwart van de 14e eeuw. Hemptinne, Th. de 1970
1618 Archieven van de Commission des Hospices 1811-1815 en van de Godshuizen te Middelburg 1815-1948 (1958) Franken, A.F. 0
2130 Geschiedenis van de kerk deel 11 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1968
1107 Recueil d'Antiquités Romaines et Gauloises, trouvées dans la Flandre Bast, M.J. de 1804 Gent
1363 lager onderwijs te Gent en op het omliggende platteland rond het einde van het Ancien Regime. Art, Jan 1970
340 Verzamelwerk 18e eeuwse ordonnantiën voor Hulst 1728 Gent
1364 Het aandeel van de landbouwers in de koop van de nationale goederen in Belgiê (1796-1821). Lambert, Dr. J. 1970
1620 Archief van het Provinciaal College van toezicht op het beheer van de kerkelijke goederen en fondsen van de Hervormde Gemeenten in de Provincie Zeeland (1840) 1870-1950 Bos, P.J. 1988 Middelburg
1109 Verleden in beeld: reconstructietekening van het leven in Nederland in vroeger eeuwen 1981 Leiden-Groningen-Maastricht-Nijmegen
1365 De "Société Générale" als drukkingsgroep. Een concreet voorbeeld: de grondspeculaties rondom het Brusselse Justitiepaleis (1838-1840). Witte, E. 1970
1621 De familiepapieren Tak Labrijn, 1676-1971 Sandberg, G.F. 1976
2133 Katholieke Illustratie jg 1928 1928
342 La Flandre. Revue des monuments d'Histoire et d'Antiquités, année 1867-68 Gilliodts-van Severen, L. W.H., James Waele, Em. vanden Bussche et Edw. Gaillard 1867 Bruges
1110 Honderd eeuwen Nederland, samengesteld onder redactie van J.E. Bogaers, W. Glasbergen, P. Glazema, H.T. Waterbolk 1959 's- Gravenhage
1366 De Limburgse steden Hasselt, Maaseik, St.Truiden en Tongeren, 1842-1844. Uitgave van kadastrale statistieken. Hannes, J. 1970
1622 De familiepapieren Pous, Tak van Poortvliet en aanverwante geslachten, 1752-1818 Sandberg, G.F. 1976 Middelburg
2134 Katholieke Illustratie jg 1929 1929
1111 Eigendom van Vondsten, gezien in het licht van het Burgerlijk Wetboek en de Monumentenwet Burk, J.G. van 1981
1367 Electorale agenten aan de vooravond van de partijformaties. Aantekeningen bij brieven en nota's van senator F. Bethune. Witte, Els 1970
344 Bronnen voor de agrarische geschiedenis van het middeleeuwse Graafschap Vlaanderen. deel I Dokumenten bewaard in het Rijksarchief te Gent. Een analytische inventaris van dokumenten betreffende het beheer en de exploitatie van onroerende goederen (tot 1500 Augustijn, Beatrijs en Ellen Palmboom 1983 Gent
1368 La lutte contre la corporatisme a la fin du 18e siècle. Un exemple: L'opposition, demeutée vaine, des bouchers brugeois. Berghe, Y. van den 1970
2136 Katholieke Illustratie jg 1931 1931
345 Vlaanderen, omstreeks 1530 Fris, Victor 1910 Gent
1113 Gids voor kaartenverzamelingen in Nederland Slobbe, Annemieke van 1980
1369 Studien betreffende de sociale strukturen te Brugge, Kortrijk en Gent in de 14e en 15e eeuw. Blockmans, W. , I. de Meyer, J. Mertens, C. Pauwelyn en W. Vanderpijpen 1971
1114 Catalogus van de Mercatorverzameling van de Oudheidkundige Kring van het Land van waas te Sint Niklaas Smet, A. de, A. Buvé en H. Nauts 0 1971
1370 Bulletin critique d'histoire de Belgique, 1968-1969 1970
1882 Beheersplan "Hof te Zande". Een plan voor beheer en ontwikkeling van een historisch belangrijk hof Bouman, Herman e.a. 1944 Velp
1115 Catalogus van den Historisch-topografischen Atlas van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen dl 1 Unger, W.S. 1940 Middelburg
1371 The balance of trade of the Netherlands. Brulez, W. 1970
1116 Katalogus van de Kaartenverzameling. Buitengewone uitgaven van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. Deel 2. Gucht, van der 1980
1372 Mechelen en de Brabantse steden (1312-1355). Avonds, P. 1970
1884 De wapenkaart van Vlaanderen (1610-1628) Neubecker, Ottfried 1989 Evergem-Ertvelde
1373 Jacobus Curtius Brugensis, hellenist en jurist uit de zestiende eeuw. Strubbe, E.I. 1970
1374 Woordstatistiek, hulpmiddel bij de auteursidentificatie van diplomatische teksten? Prevenier, W. 1970
1375 Het natuurheiligdom van Mètèr Steunènè bij Aezani. Lambrechts, P. 1970
1120 Geschiedenis van de kartografie van Nederland Koeman, C. 1983 Alphen aan de Rijn
1376 La familie des Lollii à Pessiononte. Lambrechts, P. - R. Duthoy 1970

Pagina 4 van 32 Resultaten 451 - 600 van 4798