Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 28 van 28 Resultaten 4051 - 4182 van 4182

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
3500 Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis. Sociale zorg van Leeuwen, M.H.D. 1994 Walburg Pers Zutphen
183 B069 Opgravingen in de oude stad van Axel (Steentijd. Romeinse tijd. Middeleeuwen) Trimpe Burger. J.A. 1967 Walburg Pers axel
3267 De bekering van de wereld. Brieven, verhalen en ervaringen uit de geschiedenis van de missie Knipschild, Harry 2013 Walburg Pers Zutphen
1509 Beelden voor passie en hartstocht Verheggen, E.M.F. 2006 Walburg Pers Zutphen
2750 De deltawerken techniek, politiek, achtergronden Haan, Hilde de & Ids Haagsma 1984 Waltman Delft
53 B079 25 jaar water in Zeeuwsch-Vlaanderen Slagboom, T 1962 Waterleiding Mij .
1846 B029 Stad en Ambacht - Waterschap en gemeente Gallé, P.H. 1966 waterschap Axeler ambacht Axel
1069 B007 Gebundelde inventarissen van de oude Archieven van het Waterschap Hulster Ambacht, 1609-1972 Aalst, T.T.A.B.M. van der, P.J. Brand & J.P.B. Zuurdeeg 1979 Waterschap Hulsterambacht Hulst
2259 Wat is …? Wat doet…? Het waterschap Hulster Ambacht 1975 Waterschap Hulsterambacht Hulst
2800 Het werk voltooid. De zeeweringen van Noord- en Zuid-Beveland 1953-1988 Priester, Laurens 1988 Waterschap Noord- en Zuid-Beveland Goes
3707 De kust is veilig. Zwakke schakels aangepakt Jansen, Jan & Peter Verdurmen 2012 Waterschap Scheldestromen Middelburg
2529 B050 Waterschap Zeeuws Vlaanderen 1999-2010 Houmes, Caroline 2012 Waterschap Scheldestromen Middelburg
3298 Tranen op het land. Zeeuwen en brabanders in de Noordoostpolder na de Watersnoodramp Driessen, Erik 2013 Waterschap Zuiderzeeland
2836 De oude kaarten van Zeeland Klerk, Aad de 2015 Wbooks Zwolle
3882 Van Wijs en waan. 250 jaar verzamelen Heyning, Katie 2019 Wbooks Zwolle
552 b063 Dye Cronycke van Zeeland Reigersberg van Cortgene 1550 Wed. Henkrick Peetersen Antwerpen
4391 B044 Generaal en Particuliere Ordonantien divers 1760 Weduwe van Michiel de Goefin Gend
4392 B044 Generaale en Particuliere en Particuliere Ordonnantien divers 1760 Weduwe van Michiel de Goefin Gend
1843 Nederland een 0 Weedink & Snel Den Haag
2416 Geschiedenis van de Nederlandse stam deel 4 Geyl, P. 1962 Werelbibliotheek Amsterdam
2210 B088 Geschiedenis van de Nederlandse stam deel 3 Geyl, P. 1962 Werelbibliotheek Amsterdam
2602 B096 Algemene geologie Escher, B.G. 1945 Wereldbibliotheek Amsterdam
2229 Tussen artsenmacht en patientenklacht. Kwaliteitsonderzoek in de regionale gezondheidszorg Blok, Wim 1983 Werkg. Gezondheidszorg ZVl Terneuzen
2375 Werken in de kanaal zone Zeeuwsch Vlaanderen Tolhoek, Jos. D. 0 werkgevers kanaalzone Terneuzen
2462 Nieuw-Namen en Onze-Lieve-Vrouw van Hulsterloo Baar, J. de e.a. (red.) 1995 werkgr. OLV van Hulsterloo Nieuw-Namen
3587 B052 Wikken en wegen in de middeleeuwse haven van Sluis. St. Anna ter Muiden 750 jaar stadsrechten Brock, P.E. de 1992 werkgroep 750 jaar St Anna ter Muiden Onbekend
1440 Bulletin (later genoemd Nehalennia) van de Werkgroep Historie en Archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1977 Werkgroep Historie en Archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
3817 Veelkleurig Zeeland. Een werkmap over de pluriforme samenleving in Zeeland Mosterd-Kruyt, Annie en Anneloes Steglich-Lentz (red.) 0 Werkgroep Pluriforme Samenleving Zld Middelburg
3438 Zeeland. Land achter dammen Cijsouw, K. 1972 Westfriesland Hoorn
217 Zeeland land achter dammen Cijsouw, K. 1972 Westfriesland Hoorn
1481 De Duinen 1960 Wetenschappelijk en Kultureel Centrum van de Duinenabdij en de Westhoek
1943 Elementen van de cultuur van Zeeland Janse, H., J.H. KLuiver, J.J.Tevel, A. de Vin 1984 Wg. historie & archeologie Kn. Gen. en Zeeuwse Ver. v. dialectonderzoek Middelburg
3049 Familieboek Wijffels Wyffels, Honoré e.a. 1994 Wijffels Ijzendijke
2330 11 jaar dikke maten 't klooster Menu, Marian & Anita Hemelaar 2000 wijkver. 't klooster Sint-jansteen
1525 Scaldis. Jaarboekje voor de Oudheidkunde en Geschiedenis van Zeeland en Zeeuwsch-Vlaanderen Vorsterman van Oyen, G.A. (red.) 1891 Wijtman P.G Middelburg
4218 Beschryvinghe van alle de Neder-landen anderssins ghenoemt Neder-Duytslandt M. Lowijs Guicciardini 1672 Willem Jansz Amsterdam
2655 De Geuzenhoek te Sint-Maria-Horebeke Arnold de Jonge, J. 1979 Willy Blommaert Horebeke
2359 Officieel programma van de groote feesten ter herdenking van het 35-jarig bestaan van de stad 1934 Winkeliersvereniging Terneuzen
2767 Dorst in de Delta Stuvel, H.J. (eindred.) 1971 WMZ Goes
3292 Wingebieden zijn zo mooi 1981 WMZ Goes
106 Internationale privé-spoorlijn Mechelen-Terneuzen en haar stempels Meester. E. de en C. Hofman 1993 Wolfgang Maenhout Gent
2081 Van den vos Reinaerde Tinbergen, D.C. 1972 Wolters Groningen
568 B044 De rechterlijke organisatie van Zeeland in de Middeleeuwen Gosses, I.H.Dr 1917 Wolters Groningen/Den Haag
4277 Geschiedenis van den Nederlandschen landbouw 1795-1940 1943 Wolters Groningen
4347 B065 Hoefkunde en Hoefbeslag Kroon, H.M. en Gallandat Huet, RHJ 1919 Wolters Groningen - Den Haag
4200 B040 De nieuwe taalgids 65e jaargang 1972 , Een nieuwe benadering van de Reinaert Hagtingius, T. 1972 Wolters Noordhoff N.V. Groningen
3073 De Kleine Bosatlas 54ste druk Ormeling, F.J. (red.) 1971 Wolters-Noordhoff Groningen
3077 Atlas Algemene en vaderlandse geschiedenis Vermaseren, B.A. 0 Wolters-Noordhoff Groningen
2570 Grote Historische Provincie Atlas 1:25.000. Zuid-Nederland 1838-1857 anoniem 1990 Wolters-Noordhoff Groningen
2065 B041 Van den Vos Reynaerde. Lulofs, F. 1983 Wolters-Noordhoff Groningen
2695 B113 Idee en Interest. Voorgeschiedenis, verloop en achtergronden van de politieke twisten in Zeeland en vooral in Middelburg tussen 1702 en 1715 Bijl, M. van der 1981 Wolters-Noordhoff Groningen
3000 Kleine griekse mythologie Broos, H.J.M. 1969 Wolters-Noordhoff Groningen
1671 B101 Grote Historische Atlas van Nederland, d. 4 Zuid-Nederland Geudeke, P.W. 1990 Wolters-Noordhoff Atlasprodukties Groningen
2851 Yara 1905-2005 100 years young Cartridge, Arna e,a (ed) 2005 Yara International Oslo
2345 400 jaar historie in één stoet bareman, Wout e.a. 1984 Z-Vl Advertentieblad Terneuzen
2504 Zeeuwse Zomerkampioenschappen 1990 zwemmen 't Plaatje Axel 1990 Z.C.K. Axel
2926 Kroniek 1944-1969 van de Zeeuwse Landbouw maatschappij en de Noord Brabantse maatschappij van landbouw Korteweg, A. 1982 Z.L.M. Bergen op Zoom
2239 Zeeuwsch-vlaamsche tramweg-maatschappij n.v. jaarverslag 1975 1976 Z.V.T.M. Terneuzen
408 B060 Zuiddorpe en Overslag in oude ansichten Winkelen, C. van 1981 Zaltbommel Zaltbommel
2278 25 jaar zwemclub de honte 2001 ZC de Honte Kloosterzande
4380 De Bakkers-boekjes van Zeelandia no.1 Broodpenningen en hun rol in het bakkersleven Weiler, jhr. ir. A.C. von 0 Zeelandia Zierikzee
4381 De Bakkers-boekjes van Zeelandia no.2 Een bakkersjongen vóór vijftig jaar Blom J. van der 0 Zeelandia Zierikzee
4382 De Bakkers-boekjes van Zeelandia no.3 Koek- en Speculaasprenten Het Vanwaar en Waarvan Meischke. Ir. M.C.A. 0 Zeelandia Zierikzee
4383 De Bakkers-boekjes van Zeelandia no.4 Brood wordt overal gebakken Spreuken en zegswijzen over den Bakker en zijn Brood Kerdijk, F. 0 Zeelandia Zierikzee
4384 De Bakkers-Boekjes van Zeelandia No.5 Koek- en Speculaasprenten het Vanwaar en Waarvan Meischke, Ir. M.C.A. 0 Zeelandia Zierikzee
4385 De Bakkers-Boekjes van Zeelandia No.6 Het oude Bakkers-gildewezen Blom, J. van der 0 Zeelandia Zierikzee
2635 Vlaenderen dagh en nacht denc ic aen u Verschaeve, Cyriel 1944 Zeemeeuw Brugge
1548 Kapitein Trouwhand. De Zeeuwse jaren van Michiel Adriaenszoon de Ruyter, 1607-1655 Loo, Ivo van 2007 Zeeuws Archief Middelburg
2418 Zeeuwen gezocht. Gids voor stamboomonderzoek in Zeeland Hollestelle, Leo & Albert meijer (red.) 2003 Zeeuws Archief Middelburg
3607 De koningin weer thuis 1995 Zeeuws Documentatiecentrum Middelburg
270 Nehalennia, bulletin van de Werkgroep Historie en Archeologie van Het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen en de Zeeuwse Vereniging voot Dialectonderzoek 0 Zeeuws genootschap Middelburg
278 Zeeland 0 Zeeuws Genootschap Middelburg
1407 B049 De Liberale kiezersvereniging 'De Grondwet' te Middelburg van 1858 tot 1880 Ommen, A.P. van 1981 zeeuws genootschap Middelburg
190 B049 Een reis door Zeeland in 1774 Kluiver, J.H., Frans Cornelis Hoogvliet 1980 Zeeuws Genootschap der Wetenschappen Middelburg
1677 B020 Mens & Zee & Land Het beheer van het Zeeuwse landschap. Nienhuis, P.H en Willems R.J.B.M. redactie en Kleingeld R.H.G. fotografie 1986 Zeeuws Landschap Middelburg
2392 Themanummer Saeftinghe Nienhuis, P.H. e.a. (red.) 1993 Zeeuws landschap jrg 9 nr 2 Heinkenszand
235 Vlissingen Breskens Het laatste jaar van de veren over de westerschelde Kruiningen Perkpolder Sorgedrager, Bart, Vlissingen Zeeuws maritiem muZEEum 2003 Zeeuws Maritiem Muzeeum met uitgeverij Den Boer/De Ruiter Vlissingen
3532 B053 Zotjes en potjes. Chinees porselein in het Zeeuws Museum Zelders, Dorine 0 Zeeuws Museumstichting Middelburg
2388 Saeftinghe, een Zeeuws Landschap Nienhuis, P.H. & B.J. Smulders (red.) 1976 Zeeuws Nieuws jrg 2 nr 1 Heinkenszand
543 Over het ontstaan en de ontwikkeling van de Hont of Westerschelde Brand, K.J.J. 1983 Zeeuws Tijdschirft Middelburg
518 B021 Over het ontstaan van het Oost Zeeuws-Vlaamse polderland Brand, K.J.J. 1978 Zeeuws Tijdschrift Middelburg
3963 De Nieuwe Zeeuwse Nachtegaal van der Velde, P. , Hofman, W. 2010 Zeeuws Tijdschrift Middelburg
3734 zeeuwse monumenten cahiers Jan Adriaan Frederiks Bruin de, M.P. 1974 Zeeuws Tijdschrift Middelburg
3758 25 jaar planologie in Zeeland Verburg, M.C. e.a. (red.) 1968 Zeeuws Tijdschrift Middelburg
2369 De Rede 100 jaar van der velde, Paul (hoofdred.) 2013 Zeeuws Tijdschrift jrg 63 nr 5-6 Middelburg
2264 Over het ontstaan van de fortificaties in Oost Zeeuws Vlaanderen en aangrenzend gebied Brand, K.J.J. 1981 Zeeuws Tijdschrift nr 1 Middelburg
4171 B044 Dialect op Schouwen-Duiveland Vind, A.de ea 1998 Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek Biervliet
509 B047 Dialecten in Oost-Zeeuws-Vlaanderen (2) Broecke-de Man, E.J. van den en Eggermont J.L 1982 Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek Vlissingen
3338 Den Zeusen Beesem deel registers Zijlstra, W.C. 1994 Zeeuwse bibliotheek Middelburg
3479 Zeeland 1940-1945 bibliografie Houterman, J.N. 1988 Zeeuwse Bibliotheek Middelburg
3502 Zeeland en de VOC van der Doe, Erik & Arnold Wiggers 1987 Zeeuwse Bibliotheek Middelburg
3300 Den Zeusen Beesem deel 1 Zijlstra, W.C. 1994 Zeeuwse bibliotheek Middelburg
3824 Driemaal is scheepsrecht. 125 jaar bibliotheekwerk in Middelburg Bruin, M.P. de 1985 Zeeuwse bibliotheek Middelburg
3323 Den Zeusen Beesem deel 2 Zijlstra, W.C. 1994 Zeeuwse bibliotheek Middelburg
1549 Het woord aan de gevel, de gevel aan het woord. Huisnamen en opschriften in Zeeland Graaf, E. de 2005 Zeeuwse boekhandel
1552 De Rembrandts van Oostkapelle Laurentius, Th. 2006 Zeeuwse Boekhandel Yerseke
3456 Liedjes van het Zeeuwse land Brakman, Piet e.a. 1996 Zeeuwse Boekhandels Middelburg
2733 Zeeuwe Ringrijders Vereniging Roose, Bram & Leo de Visser (red.) 1990 Zeeuwse Ringrijders Ver. Middelburg
3320 Zeeuwse ringrijders vereniging Joosse, Henk e.a. 1980 Zeeuwse ringrijdersver. Middelburg
2724 Aangepast sporten in Zeeland. 0 Zeeuwse Sportraad Middelburg
2728 Kinderversjes en volksliederen uit Zeeland van der Broecke-de Man, E.J. 1979 Zeeuwse Ver. Dialectonderz. Vlissingen
3589 I.C. van Houte vertelt Willemsen, Rinus (samenst.) 0 Zeeuwse Ver. voor Dialectonderz. Biervliet
2579 Tussen Holland en Vlaaderen, Verhalen en gedichten in de dialecten uit dit gebied Ghijsen, H.C.M. 1989 Zeeuwse Vereniging voor Dialectonderzoek 1989 Vlissingen
2863 Zeven Zeeuwse Waterschappen Pijpelink, P.J. 0 Zeeuwse Waterschapsbond Middelburg
3968 Archief 2008 mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen diversen 2008 Zeeuwsgenootschap
4083 Archief 2008 mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen diversen 2014 Zeeuwsgenootschap
1492 Dit is Zeeuws-Vlaanderen! anoniem 2009 Zeeuwsvlaamse gemeenten
289 Officieel verslag van den 4-den Bredaschen Katholiekendag te Hulst op 8 sept. 1908 Zeyl, J.J.F. van 1908 Zelandia Hulst
2842 Erfstukken Zuidwest-Nederland van 1900 naar 2000 Vellenga, Dirk 1999 ZHC en BN/DeStem Oosterhout
2433 44 jaar carnaval Hulst Deij, Frank e.a. 2011 ZieZeeland Hulst
2438 B019 100 jaar V.V. Axel, 1911-2011 Deij, Frank e.a. 2011 ZieZeeland VOF Axel
3840 Dolf Schoot. 60 jaar vishandel in Axel Deij, Frank & Wim Kooijman 2012 ZieZeeuwsVlaanderen Axel
1927 Van nabij en verre: twintig jaren Zeeuws landbouwherstel en vernieuwing Kok, G.A. 1965 ZLM
3035 Werken aan morgen. 150 jaar ZLM Cijsouw, Kees 1993 ZLM Goes
2857 Te goeder Naam en Faam. Vijftig jaar ZLM verzekeringen Seelt, Ben 2001 ZLM Verzekeringen Goes
3039 Van nabij en verre.Twintig jaren Zeeuwse landbouw - twintig jaren herstel en vernieuwing Kok, G.A. de 1965 ZLM Verzekeringen
3288 Van actie … naar overleg. 25 jaar Zeeuwse milieubeweging in beeld Bannink, Hans e.a. (red.) 1997 ZMF Goes
3289 Van actie … naar overleg. 25 jaar Zeeuwse milieubeweging in beeld Bannink, Hans e.a. (red.) 1997 ZMF Goes
3492 Groene gids Zeeland Dijkhuizen, Sietzo & Ab Groenendijk 1987 Zomer & Keuning Ede
2749 Nederland en de zee. Een eeuwig durende strijd Aartsma, Koen (red.) 1977 Zomer & Keuning Wageningen
2754 Onze klederdrachten Nieuwhoff, Constance 1982 Zomer & Keuning Ede
3314 De natuur terug. Honderd Nederlanders over het bouwen van onland Dijs, Fred & Maurtis Groen 1990 Zomer & Keuning Ede
2574 beleven is een kunst KUKO (eindred.) 2009 ZorgSaam ZVl Terneuzen
3256 Ostens voe begunners en angespoelde Desnerck, Roland e.a. 2012 Zorro uitgeverij Damme
3028 Het boerenpaard. De laatste omgang Romijn, Wim 1995 Zuid Boekproducties
2727 Sentimentele aardrijkskunde. Zeeuwse mijmeringen Ritter, P.H. 1954 Zuid-Holl. Uitg. mij Den haag
2942 Sentimentele Aardrijkskunde Zeeuwse Mijmeringen Ritter, P.H. e.a. 1974 Zuid-Hollandsche Uitgeversmij Den Haag
2743 Een wandeling door Zeeuwse tuinen van Eeghen-Elias, Florentine & Marijke Heuff 1994 Zuid-Hollandsche Uitgeversmij Weert
2991 Landbouw en Bankwezen Bosman, H.W.J. (red.) 1959 Zuid-Nederlandse Drukkerij N.V. s-Hertogenbosch
3468 Het Wit-Gele kruis in Noord-Brabant 1916-1974 Wijnen-Sponselee, M.Th. 1997 Zuidelijk Historisch Contact Tilburg
3192 Deltas Wandelgids Oost-Vlaanderen Gelder van, W. 1988 Zuidnederlandse Uitgeverij N.V. Aartselaar
3699 B050 Verloren scholen Bliek, Cees de 2007 Zwincollege Oostburg

Pagina 28 van 28 Resultaten 4051 - 4182 van 4182