Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 28 van 33 Resultaten 4051 - 4200 van 4802

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
4617 B286 Naar Aanleg en Tempo deeltje 2 Lugtmeijer, HJ en Boers, J. 1956 Thieme & Cie Zutphen
4622 B284 1.2.3.4.5 Naar aanleg en tempo deeltje 6 onderwijzersboekje Lugtmeijer, H.J. ; Boers, J. 0 Thieme & Cie Zutphen
4627 B284 De blauwe maan tweede deel Tonke Dragt 0 Thieme & Cie Zutphen
4628 B284 1.2.3.4.5 Naar aanleg en tempo deeltje 4 Lugtmeijer, H.J. ; Boers, J. 0 Thieme & Cie Zutphen
4643 B284 Het nieuwe woordbeeld deel IV Feenstra, R. 1934 Thieme & Cie Zutphen
4903 B335 Kennis der Natuur op het Hoofdakte-Examen Tien mondelinge examens van uitwerkingen voor zien Blok , W. 1941 Thieme & Cie Zutphen
4913 B335 Vaardige vingers praktische handenarbeid voor de school ( Kleuter, lagere, v.g.l.o. en ulo) de club en het huisgezin deel I de kleuterschool en het eerste leerjaar l.o. Tuinstra-Combrink , E. H. M. 0 Thieme & Cie Zutphen
4919 B335 Onze aarde geschetst naar haar natuurlijke landschappen ten dienste van gymnasiën, H.B. scholen kweek- en normaalscholen II Europa Schuiling , R. 1921 Thieme & Cie Zutphen
4933 B335 Lientje bij de kabouters I 2e leerjaar Zwerver Koert 1958 Thieme & Cie Zutphen
4934 B335 Licht en leven buurtjes II v.d. Klei , Jac. 1960 Thieme & Cie Zutphen
4936 B357 Kernen van boeiende stof eerste jaarserie Slempkes 1922 Thieme & Cie Zutphen
4955 B335 1.2.3.4.5 Naar aanleg en tempo deeltje 2 1-20 zesde druk 6.7.8.9.10. Lugtmeijer, H.J. ; Boers, J. 1957 Thieme & Cie Zutphen
4720 B325 1.2.3.4.5. Naar aanleg en tempo 6.7.8.9.10. Voorbereidend rekenen Lugtmeijer, H.J. ; Boers, J. 1957 Thieme & Cie Zutphen
4722 B325 Vrolijke wijsjes voor jongens en meisjes François,Willy & Jansen van Galen, H. 0 Thieme & Cie Zutphen
4749 B325 Het boek van Jan Pan Waninge R. 1958 Thieme & Cie Zutphen
4750 B325 Lientje bij de kabouters III 2e leerjaar Zwerver Koert 0 Thieme & Cie Zutphen
4759 B325 1.2.3.4.5. Naar aanleg en tempo 6.7.8.9.10. Gedifferentieerde rekenmethode voor de lagere school deeltje 5 Lugtmeijer H.J. ; Boers J. 1957 Thieme & Cie Zutphen
4606 B284 Mon cours de Français deel 2 Polling, J.P. , Kramer, J.P. 0 Thieme & Cie Zutphen
2485 111 plekken in Zeeland die je gezien moet hebben Kuipers, Jan & Heleen Dekker 2015 Thoth Bussum
2824 B106 Kneedbaar landschap, kneedbaar volk Andela, Gerrie 2000 THOTH Bussum Bussum
2069 B036 Reynaert bloemleest Tiecelijn. Een selectie van bijdragen uit 5 jaar Tiecelijn. Daele, Rik van , et al. 1993 Tiecelijn-Reynaert St-Niklaas
4190 B041 Reynaert de vos in prent en exlibris Feliers, Willy en Rik van Daele 1996 Tiecelijn-Reynaert Sint-Niklaas
3997 B323 Tiecelijn 3 - 2002 Reynardofielen 2002 Tiecelijn-Reynaert Sint-Niklaas
4938 B334 Een dag bij Kees en Miep Caesar F.B. 0 Tilburg Tilburg
2699 B198 Een tevreden natie. Nederland van 1945 tot nu van Rossem, Maarten e.a. 1993 Tirion Baarn
3552 B195 Nederland wat ben je nog mooi Haan, TJ.W.R. de, e.a.(samenst.) 1974 Tirion Amsterdam
4883 B321 Schets van de geschiedenis onzer Staatsregeling IJzerman, MJ 1902 Tjeenk Willink & Zoon Haarlem
4748 B325 Taaloefeningen voor de lagere school 4e deeltje 5e leerjaar Verburg M. 1918 Tjeenk Willink W.E.J. Zwolle
4660 B286 Latijnse spraakkunst syntaxis Rogge, Y.H. en Koster, WJW 1943 Tjeenk Willink, WEJ Zwolle
3253 B193 Verstild Versteend Verleden Hutsebaut, J. et al. 0 Toerisme Zwinregio onbekend
108 B060 Zeeuwsch-Vlaanderen ten voeten uit. Kultuurhistorische routes Vergouwen-de Caluwe J.en G. Sponselee 1991 Toeristisch Bureau Zeeuws-Vlaanderen Axel
2228 B180 Pennestreek. Zeeuwsch-Vlaanderen van Grieken, Jos H & Andreas Schelfhout 1994 Toeristisch Bureau Zeeuws-Vlaanderen Terneuzen
2324 B361 Odi. Een kwart eeuw van der Starre, Nel (samenst.) 1997 Toneelver. ODI Vogelwaarde
2470 B230 Jaarboekje seizoen 1953-1954 St. Josephs ghesellen 1953 toneelver. St. Joseph Ghesellen Hulst
2446 B108 Het land van Hulst en koewacht tijdens de Tweede Wereldoorlog van kemseke, Tonny 2009 Tonny van kemseke Hulst
2447 B087 Het Land van Hulst tijdens de Grote Oorlog 1914-1918 van Kemseke, Tonny 2014 Tonny van Kemseke Hulst
2448 B020 Vant hospitael, chirurgijnen, medicijne doctoren, apothekers ende vroetvrauwen 1580-1860. De gezondheidszorg in Hulst. van Kemseke, Tonny 2006 Tonny van Kemseke Hulst
2292 B098 Café's in het Land van Hulst 1900-2000 van Kemseke, Tonny 2011 Tonny van Kemseke Hulst
3379 B302 Voor het hekje. Rechtspraak in Zeeland van vroeger tot nu. & Achter tralies. Gevangeniswezen in Zeeland van vroeger tot nu Cats, Jacques 1996 Torentijd Middelburg
4500 B246 De volledige werken van Joost van den Vondel tweede deel Diferee Hendri.C. Dr. Bezorgd en toegelicht met inleiding van Prof. Alb. Verwey 1930 Torentrans Utrecht
4505 B246 De volledige werken van Joost van den Vondel eerste deel Diferee Hendri.C. Dr. Bezorgd en toegelicht met inleiding van Prof. Alb. Verwey 1929 Torentrans Utrecht
4514 B251 De volledige werken van Joost van den Vondel derde deel Diferee Hendri.C. Dr. Bezorgd en toegelicht met inleiding van Prof. Alb. Verwey 1931 Torentrans Utrecht
930 B033 Ons voorgeslacht in zijn dagelijks leven geschilderd deel 4 Hofdijk, W.J. 1873 Trap Leiden
931 B033 Ons voorgeslacht in zijn dagelijks leven geschilderd deel 5 Hofdijk, W.J. 1873 Trap Leiden
932 B033 Ons voorgeslacht in zijn dagelijks leven geschilderd deel 6 Hofdijk, W.J. 1873 Trap Leiden
1427 Tropen Instituut 1982 Tropen Instituut
4012 B044 De boer zonder god Eeekhout, Jan, H. 1933 U.M. Holland Amsterdam Amsterdam
1828 B006 Negentiende-eeuwse restauratiepraktijk en actuele monumentenzorg Mayer, De J (red.) 1999 U.Pers Leuven
1680 B001 Kerkelijke Heraldiek van 1270 tot Johannes Paulus II Heim, Bruno Bernard 1980 Uigeverij Helmond Averbode/Helmond
4734 B324 De studie der nederlandsche streektalen. deel 1 Ginneken, Jac. van 1943 Uigevers-maatschappij Elvevier Amsterdam
2517 Zwartboek over het provinciale en het nationale beleid tot realisatie van de vaste oeververbinding over de Westerschelde van Eeden, G.J.J. 2005 uitg G. van Eeden Hulst
2591 B242 Dispereert niet Twintig eeuwen historie van de Nederlanden deel 4 Algra, A. en H. 1987 Uitg T.Wever B.V. Franeker
2592 B198 Dispereert niet Twintig eeuwen historie van de Nederlanden 5 Algra, A. en H. 1987 Uitg T.Wever B.V. Franeker
2593 B198 Dispereert niet Twintig eeuwen historie van de Nederlanden 3 Algra, A. en H. 1987 Uitg T.Wever B.V. Franeker
2996 B045 Bloed in de Schelde Dexter, John K. 1967 Uitg. "De Schorpioen" N.V. Strombeek Bever
2569 B110 Topografische Dubbelatlas van Zeeland 1959 & 2009 Kuiper, Marcel 2009 Uitg. 12 Provincien Landsmeer
3006 B300 Rundvee Maliepaard, C.H.J. e.a. (red.) 1948 uitg. Contact Amsterdam
2187 B201 Gedenkboek der Hulstersche stede 1180-1930 Adriaanse, J. 1930 Uitg. De Spieghel Amsterdam
3193 B270 Klein, klein kleutertje. Versjes van vroeger Hora Adema, W. 1975 uitg. Het Spectrum Utrecht
2548 B273 Het Oude testament . 1954 Uitg. Het Spectrum in opdracht van Sint Willibrordvereniging en de katholieke actie Utrecht/Antwerpen
2572 B181 Grote Historische topografische Atlas 1904-1916 Zeeland. Schaal 1:25.000 Caspers, Thijs (eindred.) 2006 Uitg. Nieuwland Tilburg
3318 B172 Utrecht aan zee. Gevolgen van de klimaatverandering voor Ned. Jansen, Herman & Jeroen 2003 Uitg. pepijn Eindhoven
2311 B294 Drie basilieken. Monumenten voor bezinning Bisdom Breda 2000 Uitg. Persdienst Bisdom Breda Breda
3827 B112 Reuzen en geuzen van Vlaanderen. 10 eeuwen volksverhalen en volksgebruiken Tristan, Frédérick 1981 Uitg. Publiboek/Baart Borsbeek
2831 B193 Op 't gemakske. Kauterse vertelsels Blommaert, Julien 2007 Uitg. Van de Berg Almere/Enschede
3675 B200 Herinneringen van een Zeeuws-Vlaamse vrachtwagenchauffeur aan de jaren vijftig Blaey, Levien de 2006 uitg. Van de Berg Enschede
3762 B167 Saksisch bloed door Vlaamse aderen Van Roeyen, Rosita 2015 Uitg. Van de Berg Almere
2960 B299 Gids voor geneeskrachtige planten Bosserdet,P. e.a. 1980 Uitg.mij. The reader's Digest N.V. Amsterdam
2234 B230 Natuurstemmen Buise, M. e.a. 2001 Uitgave De Steltkluut Hulst
2737 B305 Zeeland gooit zijn grenzen dicht Adriaansen, Martien 2004 Uitgever 'De Haard' Heinkenszand
4847 B328 Van "zessen" klaar. Bordtekenen deel I Brinma, J. 1952 uitgeverij "het hooghuis" Eindhoven
4849 B328 Van "zessen" klaar. Bordtekenen deel II Brinma, J. 1952 Uitgeverij "het hooghuis" Eindhoven
2479 B174 van café naar café 1956-2000 Fermont, Ed 2000 Uitgeverij 'de Eecloonaar' Eeklo
23 B042 'Kruytmagasijn of Reinwaterkelder'. Ondergrondse gewelven aan de Nieuweweg te Hulst Stockman. P. 2001 uitgeverij 'De Maelstede' Hulst
2701 B313 Van zee tot zee zal Hij regeren. De gereformeerde Gemeenten en de watersnood van 1953. deel 2. Vogelaar, L. 2008 Uitgeverij 'De Ramshoorn' Goes
2575 Sturen en turen. De laatste beurtschippers van Zeeland Koppejan. A.R. 2002 Uitgeverij ADZ vlissingen
2576 B229 De Blikken Motor De laatste beurtschippers van Zeeland 2 Koppejan, A.R. 2008 Uitgeverij ADZ Vlissingen
2969 B053 Een Ophitsend Geschrift In Zeeland van Alten, J.P. 2001 Uitgeverij ADZ Vlissingen
2716 B200 Zenuwarts in Zeeland Petersma, Errit 2004 uitgeverij ADZ Vlissingen
2421 B186 Ik denk altijd aan jou. Prentbriefkaarten tussen front en thuisfront 1914-1918 Lith, Hans van 2006 Uitgeverij Aprilis Zaltbommel
2715 B200 Sporen van het oude Zeeland in de luwte van een nieuwe tijd Rothuizen, William 2006 Uitgeverij Aprilis Zaltbommel
2802 B195 Brommers, gitaren en spandoeken. Vijftig jaar jong in Zeeland Kuipers, Jan J.B. 2005 Uitgeverij Aprillis Zaltbommel
2868 B302 De Kroniek van onze eeuw 1980 -1989 Erné, Willem (vert.) 1999 Uitgeverij Areopagus Utrecht
2869 B303 De Kroniek van onze eeuw 1970 -1979 Erné, Willem (vert.) 1998 Uitgeverij Areopagus Utrecht
2870 B309 De Kroniek van onze eeuw 1960 -1969 Strijbos, Eric (vert.) 1998 Uitgeverij Areopagus Utrecht
2874 B303 De Kroniek van onze eeuw 1920 -1929 Beukers, Eelco (vert.) 1999 Uitgeverij Areopagus Utrecht
205 B056 De slag om de Oosterschelde Schipper, Paul de 2008 Uitgeverij Atlas Amsterdam/Antwerpen
2878 B171 Dagelijks leven Sociaal-culturele omstandigheden vroeger en nu Boone, M. e.a. 0 uitgeverij Baart Deurne
2900 B161 Meester van de zee. Johan van Veen waterstaatsingenieur 1893-1959 van der Ham, Willem 2003 Uitgeverij Balans Amsterdam
2679 B059 De oranjes in een handomdraai. ABC van ons vorstenhuis van Ditzhuyzen, Reinildis 2002 uitgeverij balans Meppel
3471 B056 De opdracht of de vele gezichten van Herman Wijffels Smit, Jan 2014 uitgeverij Balans Amsterdam
2989 B111 Op weg naar tachtig jaar oorlog. Het verhaal van de eeuw waarin ons land ontstond Woltjer, J.J. 2011 Uitgeverij balans Amersfoort
3972 B236 Tussen Korenvelden en Puinhopen. Onderweg met Artsen zonder Grenzen Milliano, Jacques de 1991 uitgeverij Balans / uitgeverij Lannoo Amsterdam/ Tielt
2829 B115 Zeeland Schipper, Jan A. & Willem Jan Kopper 1983 Uitgeverij Bekking Amersfoort
2714 B202 Zeeland Stoorvogel, Hendrik 1991 uitgeverij Bekking Amersfoort
3087 B226 Van Roodeschool tot Rijsel. Een persoonlijke kijk op het Nederlandse lied Wilmink, Willem 1988 Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam
3105 B305 Verre Vrienden. 44 nieuwe liedjes Boerstoel, Jan e.a. 1983 Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam
4161 B041 Willam Madock Vekeman, H.W.J. 1977 uitgeverij Bert Bakker Amsterdam
3160 B310 Toen wij van Rotterdam vertrokken Nederlandse liederen uit de 20e eeuw van de Reijt, Vic 1987 Uitgeverij Bert Bakker Amsterdam
4649 B285 Riet, het verhaal van de suiker. Piet Reckman 1969 Uitgeverij Bosch Keuning n.v. i.s.m. Stichting 'Sjaloom' Baarn
4640 B285 Kaarsjes voor kerstmis Miep van der Velde 0 Uitgeverij Cantecleer Utrecht
2429 B308 Gildegids Nederland Olbering, Jos (eindred.) 2008 uitgeverij Celadon Bilthoven
3927 B231 Allemaal bandieten? L'Ecluse, Lucrèce 1994 Uitgeverij Clavis Hasselt
2861 B307 Op zoek naar het alledaagse vaderland Manning, A.F. 1975 uitgeverij Contact Amsterdam
2640 B067 Relaas uit 't Land van Waas. Tijdingen van toen en vandaag Clippeleyer, Walter & Wouter Vloebergh 1982 Uitgeverij Danthe Sint-Niklaas
2904 B152 Limburgse Verhalen Venken, Jaak 1980 Uitgeverij Danthe N.V. Sint-Niklaas
3162 B269 Bloesem Van Seringen Nederlandse Liedjes Kloet de, Co (samenst.) 1988 Uitgeverij De Fontein bv Baarn
2281 B293 Rome roept. Hofwijk, J.W. 1949 Uitgeverij De Koepel Nijmegen
2287 B048 'Frontier Steden en Sterckten'. Vestingwerken in Oost-Vlaanderen en Oost-Zeeuws-Vlaanderen 1584-1839 Stockman, P. & P. Everaars 1997 Uitgeverij De Maelstede Hulst
3091 B270 Nederlands volkslied, 287 Nederlandse liederen en canons Pollman, Jop & Piet Tiggers (samenst.) 1971 Uitgeverij De Toorts Heemstede
3107 B277 Viva la musica Geursen, W. & G. Vellekoop 0 Uitgeverij De Toorts Haarlem
4655 B285 Psalmen in Nederlands Proza. R. Middelhoff/J. Pollmann en J.A.M. Weterman 0 Uitgeverij de Toorts Haarlem
3131 B310 Kinderzang en kinderspel I Kes, Dien e.a. 1961 Uitgeverij De Toorts Haarlem
3137 Dit zingen wij Rabé, Chr. (samenst.) 0 Uitgeverij De Toorts Haarlem
3144 B182 Meisjesdansen Vlot, Nico G. 1955 Uitgeverij De Toorts Haarlem
4517 B252 DE volledige werken van Joost van den Vondel zesde deel Diferee Hendri.C. Dr. Bezorgd en toegelicht met inleiding van Prof. Alb. Verwey 1933 Uitgeverij De Torentrans Utrecht
4519 B252 DE volledige werken van Joost van den Vondel zevende deel Diferee Hendri.C. Dr. Bezorgd en toegelicht met inleiding van Prof. Alb. Verwey 1934 Uitgeverij De Torentrans Utrecht
2832 B109 De Staats-Spaanse Linies. Monumenten van conflict en cultuur Kuipers, Jan J.B. 2013 Uitgeverij den Boer/de Ruiter Vlissingen
2613 B064 Sporen van een oorlog Deijl, Aarnoud van der en Marga Haas 2009 Uitgeverij den Boer/de Ruiter Middelburg
2387 B016 Gids voor Saeftinghe Buise, Marc & George Sponselee 1987 uitgeverij Duerinck bv Kloosterzande
2017 B029 Doel in heden en verleden. Landeghem, Petrus, van 0 Uitgeverij Duerinck bv Kloosterzande
3188 B319 Vogeltochten in de lage landen van Laake, P-P. e.a. (red.) 1985 Uitgeverij Dwarsstap Nijmegen
2894 B172 In de Delta, uit de kast Schellen van, Remco 2004 Uitgeverij Etcetera Vlissingen
3133 B028 Een keurkorf luisterliedjes Anthierens, Johan 1964 Uitgeverij Heideland Hasselt
4611 B284 Het koningsfeest leesboekje voor de eerste communie Duif, Harry ; Pötgens, Paul 1962 Uitgeverij Helmond Helmond
4619 B284 De wereld in beeld Georges Monlaü 0 Uitgeverij Helmond Helmond
2913 B226 Rond haard en erf van Veghel, P. Silvester 1953 uitgeverij Helmond Helmond
3089 B013 Huilen op de kermis Haan, Tj.W.R. de 1979 Uitgeverij Het Spectrum Utrecht
3100 B191 Prisma Liederenboek Veldhuyzen, Marie 1977 Uitgeverij Het Spectrum Utrecht
3146 Hofken van geestelijke liederen Wouters, D. 1943 Uitgeverij Het Spectrum Zeist
4390 B041 Reinaart de Vos Paul Biegel 2000 Uitgeverij Holland Haarlem
4822 B326 Een handvol taal - spelen en spreken Susanne Stoecklin-Meier 1980 Uitgeverij Intro Nijkerk
2672 B301 Willem III Abeling, Joris 1994 uitgeverij Jan Mets Amsterdam
3185 B282 fietsen en wandelen in het krekengebied van Noord- en Z.-Vl. Gysels, H. e.a. 1986 Uitgeverij Lannoo n.v. Tielt
3953 B055 Landarbeiders. verhalen om te houden Slager, Kees 1981 Uitgeverij Link Nijmegen
3086 B266 Stille nacht. De mooiste kerstliederen Braun, J. (samenst.) 1988 Uitgeverij M&P Weert
2813 B185 Het Zwin leven tussen land en zee Burggraeve, Guido & Michel Decleer 1987 Uitgeverij Marc van de Wiele Brugge
2643 Zeeland documentair 1 t/5 1979-1981. div artikelen o.a.over ozvl 1979 Uitgeverij Merlijn Middelburg
2286 B021 Molens in de gemeente Hulst 1180 - 1980 Weemaes, F.D.M. 1981 Uitgeverij Merlijn Middelburg
2380 B306 Geschiedenis van nederland van der Ham, Gijs 1998 Uitgeverij Nieuwezijds Amsterdam
4389 B029 Philips van marnix van Sint Aldegonde Van Roey, J. et al 1998 uitgeverij Pandora Antwerpen
2760 B194 International Transport Contractors 1973-1998 Winde, Henk de 1999 Uitgeverij Pirola Schoorl
2939 B231 Kerstmis is gekomen Pothast-Gimberg, C.E. 1949 uitgeverij Ploegsma Amsterdam
3149 B238 Stadswandelingen door Nederland Het zuiden van Remoortere, J. 1985 uitgeverij Publiboek Deurne
2777 Het grote klederdrachtboek van der Molen, S.J. 1985 uitgeverij Publiboek Soest
2383 B320 Eugenie van den Abeele. Sas van Gent Puylaert, Frank 2010 uitgeverij recht door Zee Sas van Gent
3925 B189 Historisch Album Zeeland Ribbens, Kees 1993 Uitgeverij Robas bv Weesp
2397 B056 Levend verleden. De Ned. Samenleving van de Prehist tot in onze tijd Jansen, H.P.H. 1996 uitgeverij Scheffers Utrecht
3176 B190 Toeristische aardrijkskunde van Nederland Smit-Van Rosmalen, M.N. 1984 Uitgeverij Schoevers Rijswijk
2709 B201 Zeg, ken jij de mosselman? Verdwenen beroepen Vos de, Art 0 Uitgeverij Scriptum Schiedam

Pagina 28 van 33 Resultaten 4051 - 4200 van 4802