Background Image

Bibliotheek

Boeken worden niet uitgeleend maar zijn alleen ter inzage in het Gemeentearchief van Hulst.
Resultaten per pagina:

Pagina 25 van 32 Resultaten 3601 - 3750 van 4798

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
4018 B014 Het Poolse aandeel in de overwinning Thom Peeters 1984 Rijense Handelsdrukkerij B.V. anoniem
4980 B340 Geologische kaarten van Zeeland Holoceen Geological maps of Zeeland Holocene schaal 1: 250.000 Rijks Geologische Dienst RGD 1996 Rijks Geologische Dienst RGD Haarlem
3981 Paleografische kaarten Zeeland Holoceen Rijks Geologische Dienst RGD 1996 Rijks Geologische Dienst RGD Haarlem
538 B21 Zeeuwsch-Vlaanderen Belgisch? Had het Belgisch annexionisme anno 1919 ten aanzien van Zeeuwsch-Vlaanderen kans van slagen? Wijnacker, Drs. E.G.G. 1983 Rijks Universiteit Utrecht Utrecht
1587 B015 Het archief van de Abdij van Boudelo te Sinaai-Waas en te Gent, deel II: regester en oorkonden, band 1 Vleeschouwers, Cyriel 1983 Rijksarcchief Gent Brussel
4249 B078 De oorkonden van Pitsenburg deel 1 diverse 1991 Rijksarchief Antwerpen
4250 B078 De oorkonden van Pitsenburg deel 2 diverse 1993 Rijksarchief Antwerpen
4251 B078 De Oorkonden van Pitsenburg deel 3 diverse 1996 Rijksarchief Antwerpen
1081 B015 Inventaris van de oorkonden der Graven van Vlaanderen. Chronologisch gerangschikt supplement Wyffels, C. 1978 Rijksarchief Gent Gent
1091 B007 Inventaris van het Archief der abdij van Drongen Buntinx, J. 1971 Rijksarchief Gent Brussel
1641 B015 Inventaris van het Archief van de Staten van Vlaanderen Nuyttens, Michel 1986 Rijksarchief Gent Brussel
1732 B015 Het archief van de Abdij van Boudelo te Sinaai-Waas en te Gent. deel 2. Vleeschouwers, Cyriel 1983 Rijksarchief Gent Brussel
1733 B015 Het archief van de Abdij van Boudelo te Sinaai-Waas en te Gent. Deel I inventaris Assaert, G. 1983 Rijksarchief Gent Brussel
2734 B299 Het Rijksarchief in Zeeland van der Doe, Erik & Lieuwe Zoodsma 1990 Rijksarchief in Zeeland Middelburg
189 B236 Ijzeren wegen op dammen en langs kreken. 100 jaar spoorlijnen in Zeeland anoniem 1968 Rijksarchief in Zeeland Middelburg
2853 B239 Kennis voor de praktijk van de erfgoedzorg 2010 Rijksd. Cult. Erfgoed Amersfoort
1965 B109 De vliedbergen in het kustgebied van Vlaanderen, Zeeland en Zuid Holland Klerk, A.P. de 1969 Rijksdienst Oudheidkundig Onderzoek Amsterdam
1420 Rijksdienst van het Oudheidkundig Bodemonderzoek 1978 Rijksdienst van het Oudheidkundig Bodemonderzoek
242 B107 Zeeland. Monumenten in Nederland Stenvert, Ronald.... m.m.v.Piet van Cruyningen 2003 Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zwolle
1141 Beschermde monumenten en de Rijksdienst voor Monumentenzorg 1976 Rijksdienst voor Monumentenzorg
3983 Air Photography and Celtic field research in The netherlands Brongers J.A. 1976 Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek Amfersfoort
3985 B053 Monumentenwet en archeologie Klok, R.H.J. 1969 Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek Amersfoort
3986 B102 Die karolingische Funde von Schouwen 1 Capelle, Torsten 1878 Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek Middelburg
3987 B102 Die karolingischen Funde von Schouwen 2 Capelle, Torsten 1978 Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek Middelburg
3988 B102 Die fruhgeschichtlichen Metalfunde von Domburg auf Walcheren 1 Capelle, Torsten 0 Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek Middelburg
3989 B102 Die fruhgeschichtlichen Metalfunde von Domburg auf Walcheren 2 Capelle, Torsten 0 Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek Middelburg
2599 B312 Hoogtepunten uit de diepte. Driekwart eeuw geologisch onderzoek Hageman, B.P. 1979 Rijksgeologische dienst Rijswijk
114 B050 Toelichtingen bij de geologische kaart van Nederland 1 : 50.000. Bladen Zeeuwsch-Vlaanderen West en Rummelen. F.F.F.E. van 1965 Rijksgeologische Dienst Haarlem
2943 B296 Landbouwverslag van Zeeuwsch-Vlaanderen 1957 Haenen, J.A.H. e.a. 1957 Rijkslandbouwconsulentschap Axel
2948 B314 Landbouwverslag Zeeuwsch-Vlaanderen 1958 Haenen, J.A.H. e.a. 1958 Rijkslandbouwconsulentschap Axel
2945 B320 Landbouwverslag van Zeeuwsch-Vlaanderen 1959 Haenen, J.A.H. e.a. 1959 Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst Axel
2946 B272 Landbouwverslag Zeeuwsch-Vlaanderen 1960 Haenen, J.A.H. e.a. 1960 Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst Axel
2947 B320 Landbouwactualiteiten Zeeuwsch-Vlaanderen 1961 Haenen, J.A.H. e.a. 1961 Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst Axel
2981 B312 Ziekten en Plagen in onze landbouwgewassen Bruyckere, R.C.C. de 0 Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst voor Zeeuwsch-Vlaanderen te Axel Axel
1543 Zeeland Stenvert, R. S. van Ginkel-Meester, E. Stades-Visscher en Ch. Kolman (eindred) 2003 Rijksmonumentenzorg Zeist Zwolle
1434 Bulletin van het Rijksmuseum 1963 Rijksmuseum
2706 B236 Bodemschatten Als grondstoffen diverse 1986 Rijksmuseum Geologie en Mineralogie Leiden
1744 B027 Verleden land in beeld: reconstructietekening van het leven in Nederland in vroeger eeuwen Kooijmans, L.P. e.a. 1981 Rijksmuseum van Oudheden Leiden
1722 B033 Klompen. Hun makers en hun dragers Noorlander, H. 1962 Rijksmuseum voor volkskunde Arnhem
3485 B265 Het water en wij Feenstra, R. 0 Rijkspostspaarbank onbekend
3605 Van Rijks Hogere Burgerschool tot Rijksscholengemeenschap. 1920 - 1970 Oostburg onbekend 1970 Rijksscholengemeenschap Oostburg
4191 B027 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301 Deel 2 Heeringa K. Dr. 1940 Rijksuitgeverij 's-Gravenhage
4404 B095 Socio-Demografische analyse van Zeeuws-Vlaanderen op het einde van de 18e eeuw (1796) deel a Coreman, P. 1981 Rijksuniversiteit Gent Gent
1758 B095 Socio-demografische analyse van Zeeuws Vlaanderen op het eind van de 18e eeuw (1796) deel b Cooreman, P. 1980 Rijksuniversiteit Gent Gent
3324 B316 Woordenboek van de Vlaamse dialekten deel 1 landbouwwoordenschat aflevering 2 behuizing Devos, Magda e.a. 1985 Rijksuniversiteit Gent Gent
3325 B299 Woordenboek van de Vlaamse dialekten Inleiding Devos, Magda e.a. 1979 Rijksuniversiteit Gent Gent
3326 B292 Woordenboek van de Vlaamse dialekten deel 1 landbouwwoordenschat. aflevering 1 akkerland en weiland Devos, Magda e.a. 1979 Rijksuniversiteit Gent Gent
4419 B204 Verhandelingen der Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent Vandenhole, F. 1967 Rijksuniversiteit- Centrale bibliotheek Gent
3284 Tonnagie op de Zeeuwse Stromen van der Weel, Ad 2004 Rijkswaterstaat dir Zeeland Middelburg
3647 B275 Veilig getij. Evaluatie Oosterschelde na 5 jaar stormvloedkering RWS zeeland 1991 Rijkswaterstaat Zeeland Middelburg
2719 B200 Vijf jaar tegenstroom Smaal, Aad (eindred.) 1980 Rijn Schelde Instituut Middelburg
2815 B173 Gea-objecten van Zeeland Gonggrijp, G.P. (red.) 1981 RIN Leersum
3894 Genealogie Haartsen Risseeuw, A.A. 0 Risseeuw Vlossingen
4597 B286 Katholieke Pedagogiek De Opvoeders 1 Rombouts, Fr. S. 1936 RK Boek-Centrale Amsterdam
4605 B286 Katholieke Pedagogiek Het Opvoedingswerk 3A Rombouts, Fr.S. 1939 RK Boekcentrale Tilburg
4932 B357 Zielkundige begrippen Rombouts, Fr. S. 1939 RK Jongensweeshuis Tilburg
3908 B501 Foto - Atlas Zeeland Topografische Dienst 1989 Robas Producties Emmen
2850 Foto-atlas Zeeland 0 Robas productions/Top. Dienst Emmen
2852 B504 Satelliet beeld atlas van Nederland CIP Gegevens Koninklijke Bibliotheek Den Haag 1991 Robas productions/Top. Dienst Emmen
5117 B353 Grenzeloos koken Streekgerechten uit Zeeuws-Vlaanderen West-Vlaanderen en Suffolk Stockman, P. en Everaers, P. 2003 ROC Westerschelde Hulst
3305 Volledige lijst van Slachtoffers van de Watersnood 1953 0 Rode Kruis
3306 B152 De Rode Kruis-hulp in de watersnood 1953 anoniem 1953 Rode Kruis s-Gravenhage
4429 B208 Het land van Walter Scott, herinneringen, schetsen en legenden uit Schotland Melati van Java 1887 Roelants H.A.M. Schiedam
2830 B502 Delta. Stromenland in beweging Graftdijk, Klaas e.a. 0 Roelofs van Goor Amersfoort
5077 B352 Jezus, zijn leven en leer voor grote kinderen Heemskerk Maria 1935 Romen & Zonen Roermond
4430 B207 Manuel de Tourneur dl. 1 De Valicourt, E. 1872 Roret Parijs
4431 B207 Manuel de Tourneur dl.2 De Valicourt E. 1872 Roret Parijs
2912 B231 Levende folklore in België Joseph Delmelle 1974 Rossel Uitgeverij Brussel
4433 B207 Causeries Scientifiques De Parville, H. 1886 Rothschild, J. Parijs
1750 B002 Glas zonder glans. Vijf eeuwen gebruiksglas uit de bodem van de Lage Landen Henkes, Harold E. 1994 Rotterdam Papers Rotterdam
2807 B099 Heilig en profaan. 1000 laat-middeleeuwse insignes van Beuningen, H.J.E. e.a. 1993 Rotterdam Papers Cothen
3929 B341 De roversbendes van Vlaanderen Peter Laroy 1997 Roularta books en Taptoe Eeklo
3737 B309 Portretten kleine basisscholen zeeland Lemmens, M. e.a. 0 RPC Zeeland Middelburg
3643 B346 Gevleugeld onderzoek. Watervogels in veranderende watersystemen Baptist, H.J.M. e.a. 1988 RWS Middelburg
2621 B086 Tot zover … Reis door de Zeeuws-Vlaamse woon- en werkgeschiedenis Buijsrogge, Carlo & Sponselee George 1999 RZVW Axel
506 B019 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301. deel 1 en 2 Muller, S., A.C. Bouman, K. Heeringa 1921 S. Muller en A.C. Bouman Utrecht
1550 B071 Boerenknollen en geklutste eieren Blommaert, M. 2008 S. Verbraeken Amsterdam
78 B014 De Berenning van Aardenburg in 1672. Verzameling van…aangaande…Aardenburg.…van 1660-1680 Vorsterman van Oyen. G.A. verz. 1871 S.E. van Nooten Schoonhoven
572 B150 Geschiedkundig onderzoek naar de rechtstoestand der Zeeuwsche Geestelijke goederen van 1572 tot in het begin der 17e eeuw Jonge van Ellemeet, B.M. de 1906 S.Ochtman & zoon Zierikzee
121 Onrust in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen. Stemming en reacties...na de Duitse inval….mei. juni en juli 1940 Francke. S.P.E. 1989 S.P.E. Francke Nijmegen
3596 B172 Dolf Jaspers 1933-1976. schilder en graficus, een vlaming uit Amsterdam Kraay, Jos e.a. 1985 Saga Heusden
2896 B293 Bisschoppelijke Kweekschool Oudenbosch jubileumbundel Bruyckere de, M. 1955 Saint Louis Oudenbosch
3196 B269 Liedjes uit kinderzangspelen voor school en huis Br. Emmanuel & Br. Ferdinand 0 Saint louis Oudenbosch
4654 B286 Tarabom Heerkens, Ad 1963 Samsom Leersystemen Alphen aan de Rijn
4587 B286 Loekie en Pietje Haak Stouthamer, P. 0 Samsom Leersystemen Alphen aan de Rijn
4589 B286 Loekie op het Zwanenfeest Stouthamer, P. 0 Samsom Leersystemen Alphen aan de Rijn
4698 B322 Wiskunde voor de basisschool, deel 1b Nicolai B en Thörig G.J.E. 1970 Samsom Leersystemen nv Alphen aan den Rijn
4699 B322 Wiskunde voor de basisschool, deel 3a Nicolai B, e.a. 1972 Samsom Leersystemen nv Alphen aan den Rijn
4639 B284 De taaltuin 2b Werkgroep Nijdam 1965 Samsom N.V. Alphen aan den Rijn
4793 B325 Loekie in de stad Stouthamer P. 1965 Samsom N.V. Alphen aan den Rijn
4625 B285 De taaltuin deel 5b Werkgroep Nijdam 1965 Samsom NV Alphen aan den Rijn
4635 B286 Korenbloemen diverse 1964 Samson Alphen aan de Rijn
4923 B357 Steek voor Steek handleiding 1 Lagerberg en Stokmans 1968 Samson Alphen aan de Rijn
4825 B327 Wiskunde voor de basisschool deel 3b Carpay ea 1973 Samson Alphen aan de Rijn
4897 B321 Rekenprentboek Carpay en Carpay 1965 Samson leersystemen Alphen aan de Rijn
4899 B321 Rekenprentenboek Carpay en Carpay 1965 Samson leersystemen Alphen aan de Rijn
4826 B327 Wiskunde voor de basisschool deel 1a Carpay ea 1971 Samson leersystemen Alphen aan de Rijn
4831 B327 Wiskunde voor de basisschool deel 4a Carpay ea 1973 Samson leersystemen Alphen aan de Rijn
929 B027 Ons voorgeslacht in zijn dagelyksch leven geschilderd deel 3 Hofdijk, W.J. 1874 Santen, P. van Leiden
2463 Excursie naar het zandgelaag te Nieuw-Namen Schuurmans, C. 0 SBB / Nat.besch.ver. De Steltkluut
2652 B086 Hulst: vestingstad maar ook monumentenstad! van Zijderveld, J.A. e.a. (red.) 2012 SBSH & OHKVA Hulst
4916 B357 Beknopte Aardrijkskunde onzer bezittingen in Oost- en West-Indië Rodenburg 1911 Schaafstal Hoogezand
4194 B035 Uit Vlaamse Bodem Roeyen Van, JP 1996 Scheerders van Kerchove Sint Niklaas
1531 Schippers, Slepers, Reders. 225 scheepsbouwgeschiedenis van de familie Mulder Muller, F. 2006 Schelde information service Terneuzen
2811 De ScheldeAtlas, een beeld van een estuarium van Eck, Bert (eindred.) 1999 Scheldeinformatiecentrum Middelburg
2839 Schippers - Slepers - Reders. 225 jaar scheepvaartgeschiedenis van de familie Muller Muller, Frederik 2006 Scheldt information Services Terneuzen
3367 B318 Drie eilanden één Stuvel, H.J. 1963 Scheltema & Holkema Amsterdam
2907 B166 Wat is heemkunde Koster, F. 1941 Scheltema & Holkema's Uitg. Mij Amsterdam
4029 B001 Middelnederlands lexicon Pijnenburg W.J.J. , Schoonheim T.H. 1997 Schipbouwer en Brinkman Amsterdam
2700 B196 Johan de Brune de oude 1586-1658 Verkruijsse, P.J. (samenste.) 1988 Schiphouwer en Brinkman Amsterdam
4237 B080 Homines Novi- de eerste volksvertegenwoordigers van 1795 Brood, P. , Nieuwland, P. en L. Zoodsma 1993 Schiphouwer en Brinkman Amsterdam
2740 B201 Gids voor historisch onderzoek in Zeeland Meijer, A.C. e.a. (red.) 1991 Schiphouwer en Brinkman Amsterdam
3698 B312 100 jaar Christelijk Nationale Schoolvereniging Immanuel 1882-1982 Geuze, D. 1982 schoolbestuur Chr.N.S. Oostburg
3469 B038 Englisches silber Scheidt, Bernd 1973 Schuler Verslagsgesellschaft Munchen
3617 B342 zuster Maria Verbeem dagboek '40-'45 Schunselaar, J.A.M. e.a. 1991 Schunselaar Blokker
2402 B230 Geen Revolutie in Nederland. Impressies van nederland tussen de franse tijd en de Eerste Wereldoorlog 1813-1914 Kikkert, J.G. 1992 Schuyt & Co Haarlem
3609 B282 Scouting Sluis jubileumuitgave '45 - '95 Eggermont, W. (samenst.) 1995 Scouting Sluis
3374 25 jaar scouting Hulst Hoefeijzers, Bas e.a. (red.) 2007 Scouting Hulst Hulst
1986 B316 75 jaar scouting Hulst Hoefeijzers B., Mahu W. en Mahu T. 2007 Scouting Hulst Hulst
2654 B096 Zeeland Burggraaff, George & Wil de Jong 0 Scriptum Publishers Schiedam
3257 B064 Zeeland Antonisse, Rinus et al. 0 Scriptum Publishers Schiedam
3993 B316 Taal in stad en land Zeeuws van Driel, L. 2004 Sdu Den Haag
1514 De dialecten van Zeeuws-Vlaanderen tot Goeree-Overflakkee Driel, L. van 2004 SDU Den Haag
3435 B236 Monumenten Reisboek van Nederland. deel:Zeeland, Noord-Brabant en Limburg Roy van Zuydewijn, Noortje de 1991 SDU uitgeverij Amsterdam
3627 B315 Taal in stad en land. West-Brabants Heestermans, Hans & Jan Stroop 2002 SDU uitgevers Den Haag
2865 B318 Het cooperatieve alternatief. Honderd jaar Rabobank 1898-1998 Sluyterman, Keetie e.a. 1998 SDU-uitgeverij Den haag
2741 Achter de bres. De Rijkswaterstaat in oorlogstijd. Waalewijn, A. 1990 SDU-uitgeverij s-Gravenhage
3907 B098 Zeeland de parel van Nederland Huijssoon Ton 0 Seijen van M. A. Leeuwarden
3801 B186 Zeebeulen landdieven. Protesten tegen de afsluiting van de Oosterschelde Bouma, Hans 1974 Semper Agendo Apeldoorn
2604 B172 De evolutie van het leven Schwoerbel, Wolfgang 1979 Sesam Bosch & Keuning Baarn
3671 B016 Shell toergids langs Oude Dorpskerken Zandstra, Evert 1965 Shell Nederland s-Gravenhage
2688 B341 Shell Boerderijengids Zandstra, Evert 1964 Shell Nederland Rotterdam
2689 B298 Shell Journaal van Nederlandse Scheepvaart Fuchs, J.M. & W.J. Simons 1972 Shell Nederland Rotterdam
2690 B310 Shell Journaal van Nederlandse Folklore Fuchs, J.M. & W.J. Simons 1971 Shell Nederland Rotterdam
2691 B298 Shell Journaal van Hollands Water Fuchs, J.M. 1970 Shell Nederland Rotterdam
2692 B053 Shell Journaal van de Archeologie Knap, G.H. 1969 Shell Nederland Rotterdam
2693 B340 Shell-Journaal van de Nederlandse stadspoorten Fuchs, J.M. & W.J. Simons 1978 Shell Nederland Rotterdam
3254 B152 Shell-journaal van Nederlandse harmonie- en fanfare-orkesten van Beek, Joost 1981 Shell Nederland BV Rotterdam
3366 B182 Paspoort voor de Delta Graftdijk, Klaas 1959 Shell Verkoopmij s-Gravenhage
2348 B176 50 jaar Showband "Irene" Terneuzen anoniem 2000 Showband Irene Terneuzen
740 B261 De Predikheeren te Gent, 1228-1854 Arts, Pater Josephus 1913 Siffer W. Gent
1626 B073 Cronyke van Vlaenderen, getranslateert uuten Fransoysse in Duytscher tale bij Gerijt Potter van der Loo, in de XV-e eeuw uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napoléon de Pauw. dl 2 Pauw, Jhr. Mr. Napoleon de 1900 Siffer, A. Gent
1627 B073 Cronyke van Vlaenderen, getranslateert uuten Fransoysse in Duytscher tale bij Gerijt Potter van der Loo, in de XV-e eeuw uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napoléon de Pauw. dl 3 Pauw, Jhr. Mr. Napoleon de 1909 Siffer, A. Gent
349 B073 Bouc van der Audiencie. Acten en Sentencien van den Raad van Vlaanderen in de XIV-e eeuw, uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napoleon de Pauw deel 1 Pauw, Jhr. Mr. Napoleon de 1901 Siffer, A. Gent
4497 B243 Bulletijn der maatschappij Geschied- en Oudheidkunde te Gent 17-18 diverse 1909 Siffer, A. Gent
4508 B244 Bulletijn der maatschappij van Geschied- en oudheidkunde 15de jaar Onbekend 1907 Siffer, A. Gent
682 B073 De Keure van Hazebroek van 1336, met aanteekeningen en glossarium deel III Gaillard, Edw. 1894 Siffer, A. Gent
684 B084 De Keure van Hazebroek van 1336, met aanteekeningen en glossarium Gaillard, Edw. 1905 Siffer, A. Gent
4499 B243 Bulletijn der maatschappij van Geschied- en Oudheidkunde te Gent 21-22 diverse 1913 Siffer, W. Gent
184 B236 De Axelsche Rederijkersgilde van Sinte-Barbara en haar Deken Jacob de Hondt (1487-1529) Willems, L. 1920 Siffer, W. Gent

Pagina 25 van 32 Resultaten 3601 - 3750 van 4798