Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 23 van 28 Resultaten 3301 - 3450 van 4184

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
1531 Schippers, Slepers, Reders. 225 scheepsbouwgeschiedenis van de familie Mulder Muller, F. 2006 Schelde information service Terneuzen
2811 De ScheldeAtlas, een beeld van een estuarium van Eck, Bert (eindred.) 1999 Scheldeinformatiecentrum Middelburg
2839 Schippers - Slepers - Reders. 225 jaar scheepvaartgeschiedenis van de familie Muller Muller, Frederik 2006 Scheldt information Services Terneuzen
2818 Drie eilanden één Stuvel, H.J. 1963 Scheltema & Holkema Amsterdam
3367 Drie eilanden één Stuvel, H.J. 1963 Scheltema & Holkema Amsterdam
2907 Wat is heemkunde? Koster, F. 1941 Scheltema & Holkema's Uitg. Mij Amsterdam
4029 B001 Middelnederlands lexicon Pijnenburg W.J.J. , Schoonheim T.H. 1997 Schipbouwer en Brinkman Amsterdam
2700 Johan de Brune de oude 1586-1658 Verkruijsse, P.J. (samenste.) 1988 Schiphouwer en Brinkman Amsterdam
4237 B080 Homines Novi- de eerste volksvertegenwoordigers van 1795 Brood, P. , Nieuwland, P. en L. Zoodsma 1993 Schiphouwer en Brinkman Amsterdam
2740 Gids voor historisch onderzoek in Zeeland Meijer, A.C. e.a. (red.) 1991 Schiphouwer en Brinkman Amsterdam
3698 100 jaar Christelijk Nationale Schoolver. Immanuel 1882-1982 Geuze, D. 1982 schoolbestuur Chr.N.S. Oostburg
3469 B038 Englisches silber Scheidt, Bernd 1973 Schuler Verslagsgesellschaft Munchen
3617 zuster Maria Verbeem dagboek '40-'45 Schunselaar, J.A.M. e.a. 1991 Schunselaar Blokker
2402 Geen Revolutie in Nederland. Impressies van nederland tussen de franse tijd en de Eerste Wereldoorlog 1813-1914 Kikkert, J.G. 1992 Schuyt & Co Haarlem
3609 Scouting Sluis jubileumuitgave '45 - '95 Eggermont, W. (samenst.) 1995 Scouting Sluis
3374 25 jaar scouting Hulst Hoefeijzers, Bas e.a. (red.) 2007 Scouting Hulst Hulst
1986 75 jaar scouting Hulst Hoefeijzers B., Mahu W. en Mahu T. 2007 Scouting Hulst Hulst
2709 Zeg, ken jij de mosselman? Vos de, Art 0 Scriptum
2654 B096 Zeeland Burggraaff, George & Wil de Jong 0 Scriptum Publishers Schiedam
3257 B064 Zeeland Antonisse, Rinus et al. 0 Scriptum Publishers Schiedam
3993 Taal in stad en land Zeeuws van Driel, L. 2004 Sdu Den Haag
1514 De dialecten van Zeeuws-Vlaanderen tot Goeree-Overflakkee Driel, L. van 2004 SDU Den Haag
3435 Monumentenreisboek van Nederland. Zeeland, Noord-Brabant en Limburg Roy van Zuydewijn, Noortje de 1991 SDU uitgeverij Amsterdam
3627 Taal in stad en land. West-Brabants Heestermans, Hans & Jan Stroop 2002 SDU uitgevers Den Haag
2994 Het Cooperatieve Alternatief. Honderd jaar Rabobank 1898-1998 Suyterman, Kees e.a. 1998 SDU uitgevers Den Haag
2865 Het cooperatieve alternatief. Honderd jaar Rabobank 1898-1998 Sluyterman, Keetie e.a. 1998 SDU-uitgeverij Den haag
2741 Achter de bres. De Rijkswaterstaat in oorlogstijd. Waalewijn, A. 1990 SDU-uitgeverij s-Gravenhage
3907 B098 Zeeland de parel van Nederland Huijssoon Ton 0 Seijen van M. A. Leeuwarden
3801 Zeebeulen landdieven. Protesten tegen de afsluiting van de Oosterschelde Bouma, Hans 1974 Semper Agendo Apeldoorn
2604 De evolutie van het leven Schwoerbel, Wolfgang 1979 Sesam Bosch & Keuning Baarn
3671 Shell toergids langs Oude Dorpskerken Zandstra, Evert 1965 Shell Nederland s-Gravenhage
2688 Shell Boerderijengids Zandstra, Evert 1964 Shell Nederland Rotterdam
2689 Shell Journaal van Nederlandse Scheepvaart Fuchs, J.M. & W.J. Simons 1972 Shell Nederland Rotterdam
2690 Shell Journaal van Nederlandse Folklore Fuchs, J.M. & W.J. Simons 1971 Shell Nederland Rotterdam
2691 Shell Journaal van Hollands Water Fuchs, J.M. 1970 Shell Nederland Rotterdam
2692 B053 Shell Journaal van de Archeologie Knap, G.H. 1969 Shell Nederland Rotterdam
2693 Shell Journaal van de Nederlandse stadspoorten Fuchs, J.M. & W.J. Simons 1978 Shell Nederland Rotterdam
3254 B152 Shell-journaal van Nederlandse harmonie- en fanfare-orkesten van Beek, Joost 1981 Shell Nederland BV Rotterdam
3366 Paspoort voor de Delta Graftdijk, Klaas 1959 Shell Verkoopmij s-Gravenhage
2348 50 jaar Showband "Irene" Terneuzen anoniem 2000 Showband Irene Terneuzen
1626 B073 Cronyke van Vlaenderen, getranslateert uuten Fransoysse in Duytscher tale bij Gerijt Potter van der Loo, in de XV-e eeuw uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napoléon de Pauw. dl 2 Pauw, Jhr. Mr. Napoleon de 1900 Siffer, A. Gent
1627 B073 Cronyke van Vlaenderen, getranslateert uuten Fransoysse in Duytscher tale bij Gerijt Potter van der Loo, in de XV-e eeuw uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napoléon de Pauw. dl 3 Pauw, Jhr. Mr. Napoleon de 1909 Siffer, A. Gent
349 B073 Bouc van der Audiencie. Acten en Sentencien van den Raad van Vlaanderen in de XIV-e eeuw, uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napoleon de Pauw deel 1 Pauw, Jhr. Mr. Napoleon de 1901 Siffer, A. Gent
682 B073 De Keure van Hazebroek van 1336, met aanteekeningen en glossarium deel III Gaillard, Edw. 1894 Siffer, A. Gent
684 B084 De Keure van Hazebroek van 1336, met aanteekeningen en glossarium Gaillard, Edw. 1905 Siffer, A. Gent
184 De Axelsche Rederijkersgilde van Sinte-Barbara en haar Deken Jacob de Hondt (1487-1529) Willems, L. 1920 Siffer, W. Gent
4370 van Lennep, Moll en ter Gouw Nederlands Geschiedenis en Volksleven in schetsen Lennep J. van, etc. 0 Sijthof Leiden
2753 B053 Luchtgevaar. Luchtaanvallen op Nederland 1940 1945 Korthals Altes, A. 1984 Sijthoff Amsterdam
2059 B058 Merlijn. Moeder Reinaert Sfar J. en Munnera J.L. 2004 Silvester 's Hertogenbosch
3757 Schools Eede vroeger Staelens, W. (samenst) 1974 Sint Jozefschool Eede
2020 B139 De handschriften van Ter Doest. Hoste Anselm O.S.B. 1993 Sint-Pietersabdij Steenbrugge
3556 Zeeland vanuit de lucht AvWK comm, Klaassen E. e.a. 2011 Sky Pictures Fotografie Arnemuiden
163 Oud Terneuzen vanuit de lucht Hamelink. E.. sel. en tekst. Foto 1996 Slingenberg
1203 B030 Antwerp Drawings and Prints, 16th-17th centuries Stad Antwerpen 1976 Smithsonian institution Antwerpen
3076 King Atlas Nederland voor school en toerisme Dir. King Fabrieken Tonnema B.V 1977 Smulders Drukkerijen Sneek
3071 King Atlas Nederland voor school en toerisme uitgave 1950 Dir. King Fabrieken Tonnema B.V 1950 Smulders Drukkerijen Den Haag
1515 Doel met een hoofdletter Deyaert, J. en F. Pollet 2007 Snoeck Gent
4214 B024 Ganda Blandinium - de Gentse abdijen van Sint-Pieters en Sint-Baafs Declercq, Georges 1997 Snoeck-Ducaju en zoon Gent
3335 B141 Vrouwenschiereiland. Professionele vrouwennetwerken in het leven van dr. H.C.M. Ghijsen (1884-1976) Jongma, Elisabeth M.G. 1995 SNtichting Regionale Geschiedenis beoefening Zeeland Middelburg
3081 Liederenbundel van Sobriëtas. Voor Kruisverbonden 1912 Sobrietas Maastricht
1164 B161 Sceaux armoiries des Pays-Bas et des Pays avoisinants (Belgique -Royaume des Pays Bas - Luxembourg - Allemagne - France) Recueil historique et héraldique deel 1 Raadt, J. Th. de 1898 Société Belge de Librairie Bruxelles
1165 B161 Sceaux armoiriés des Pays-Bas et des Pays avoisinants (Belgique - Royaume des Pays Bas - Luxembourg - Allemagne - France) Receuil historique et héraldique deel 2 Raadt, J. Th. de 1899 Société Belge de Librairie Bruxelles
4293 B152 Sceaux armoiriés des Pays-Bas et des Pays avoisinants (Belgique -Royaume des Pays Bas - Luxembourg - Allemagne - France) Recueil historique et héraldique deel 3 Raadt, J.-Th. de 1901 Société Belge de Librairie Bruxelles
4294 B162 Sceaux armoiriés des Pays-Bas et des Pays avoisinants (Belgique - Royaume des Pays Bas - Luxembourg - Allemagne - France) Receuil historique et héraldique deel 4 Raadt, J.-Th. de 1903 Société Belge de Librairie Bruxelles
285 B029 Cronique de Flandres anoniem 1864 Société d Emulation de Bruges Brugge
4254 B082 Cronica et cartularium Monnasterii De Dunis deel 1 VanDeCasteele-Werbroeck 1839 Societe d' Emulation Flandre Bruges
4257 B086 Cronica et cartularium Monnasterii De Dunis deel 2 Van De Casteele-Werbrouck 1839 Societe d' Emulation Flandre Brugge
435 Cronica et cartularium Monasterii de Dunis in: Receuil de Chroniques et autres Documents concenrnat l'Histoire et les Antiqités de la Flandre Occidentale 1864 Société d'émulation de Bruges Brugge
436 Cronica et cartularium Monasterii de Dunis in: Receuil de Chroniques et autres Documents concenrnat l'Histoire et les Antiqités de la Flandre Occidentale 1867 Société d'émulation de Bruges Brugge
851 B124 Mémoires de Viglius et d'Hopperus sur le commencement des troubles des Pays-Bas, avec notices et annotations par Alph. Wauters Wauters, Alph. 1858 Société de l'histoire de Belgique Bruxelles
4307 Mémoires sur les Troubles de Gand 1377-1379par François de Halewyn, Seigneur de Zweveghem, publiés avec une introduction et des notes par M. Kervyn de Volkaersbeke De Halewyn, Francois 1865 Société de l'histoire de Belgique Bruxelles
4372 Galerie Des Saints et des Saintes Coomans, J. 1841 Société des Beaux-Arts Brussel
1479 Annales de la Société Royale des Beaux-Arts et de Littérature de Gand 1844 Société Royale des Beaux-Arts et de Littérature de Gand
3932 Chants des saluts et des processions Briton, Louis-Joseph 1922 Société S. Jean l'Evangéliste Paris
4377 L'Épopée Belge des Croisades Lobet, Marcel 0 Soledi Liège
2240 De tragikomedie van de fietsvoetveer kwestie Kruiningen-Perkpolder Broekmans, A.F.M. 2005 SP-Hulst Hulst
2547 Het Nieuwe Testament. Vertaling uit de grondtekst met aantekeningen anoniem 1952 Spectrum Utrecht
3293 Zeeuws bestuur boven water Brevoord, C. e.a. 1980 Spruyt, van mantegem & De Does Leiden
2930 B053 Vrij! Een Filmisch beeld Mol. B. (regie) 1945 St Gregoriushuis Utrecht
2190 B047 Beoostenblij-Benoordenpolder 350 jaar anoniem 2004 St. 350 jaar Bossenblie Axel
2244 evaluatie 1985. programma 1986/87 Stichting Centr. Maatsch. Dienstverl. anoniem 1986 St. Centr. Maatsch. Dienstverl. Hulst
3181 Het Zeeuws-Vlaamse Geslacht Hiel Lases, W.B.P.M. & J.C. Hiel 2003 St. Genealogisch Centrum Zeeland
1530 Het Zeeuws-Vlaamse Geslacht Hiel 1625-heden Lases, W.B.P.M. en J.G. Hiel 2003 St. Genealogisch Centrum Zeeland Middelburg
3279 Zeeuwse historische bronnen tbv het genealogisch onderzoek Nijenhuis, H.D. 0 St. Genealogisch Centrum Zld Goes
2225 n klutsken roapelingen Steijns, Ed 1987 St. Kath Opneb Bib OZVl Hulst
2965 Carel Blazer Zeeland Droog van Paaschen-Louwerse, J. e.a. 1992 St. Kunst in Beweging Amsterdam
2211 Jaarboek 1981/82 1982 St. Menno van Coehoorn Den Haag
2212 supplement Jaarboek 1981/82 1982 St. Menno van Coehoorn Den Haag
2213 Jaarboek 1979/80 1980 St. Menno van Coehoorn Den haag
2214 Jaarboek 1985/86 1986 St. Menno van Coehoorn Den haag
2215 Jaarboek 1982/83 1983 St. Menno van Coehoorn Den haag
2216 Jaarboek 1983/84 1984 St. Menno van Coehoorn Den haag
2217 Jaarboek 1978 1978 St. Menno van Coehoorn Den haag
2218 Jaarboek 1988/89 1989 St. Menno van Coehoorn Den Haag
2219 Jaarboek 1976 1976 St. Menno van Coehoorn Den haag
2220 B152 Jaarboek 1984/85 Stichting Menno van Coehoorn onbekend 1985 St. Menno van Coehoorn Den Haag
2221 Jaarboek 1987/88 1988 St. Menno van Coehoorn Den haag
2222 Jaarboek 1986/87 1987 St. Menno van Coehoorn Den haag
3249 Jaarboek 1980/81 1981 St. Menno van Coehoorn Den haag
2513 De stichting in't zilver 1974 St. Verpleeg- en rusthuizen Zeeland Middelburg
2231 Rapport over de vraagstukken van het verkeer van midden en oost zeeuwsch-vlaandern met overig Nederland anoniem 0 St. voor Economisch Onderzoek der Univ Amsterdam Amsterdam
79 B054 Vertellingen uit en rond Aardenburg Bauwens. A.R.. red. 1992 St. Vrienden van het Aardenburgs Museum Aardenburg
88 De kerkramen van Biervliet Willemsen. R. 2001 St.Behoud Monumenten Biervliet
62 Landbouwverslag Zeeuwsch-Vlaanderen. 1956. 1956 St.t.Bev.Landbouwk.Ondezoek in Z.-Vl.
2834 B131 Aan de monding van Maas en Schelde van Haperen, Anton e.a. 1999 Staatsbosbeheer Middelburg
1894 De Meester van der Heijdengroeve Swiers, R.J. 0 Staatsbosbeheer
2105 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 1 C Verhoren verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek 1949 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2106 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 2 A en B - verslag en bijlagen - verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek 1949 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2107 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 3 A en B 1949 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2108 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 4 C-1 Verhoren De Nederlandse geheime diensten te Londen 1950 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2109 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 5 A Verslag -verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek- ministers- en kabinetscrises voorbereiding terugkeer 1950 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2113 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 3C Verhoren - verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek 1949 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2114 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 2C Verhoren - verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek 1949 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2115 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 1C Verhoren - verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek 1949 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2116 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 1 A en B Verslag en bijlagen - verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek 1949 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2117 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 5 C Verhoren - verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek 1950 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2118 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 5 B bijlagen -verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek - ministers- en kabinetscrises voorbereiding terugkeer 1950 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2119 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 4 C II Verhoren - verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek 1950 Staatsdrukkerij s Gravenhage
2120 Enquetecommissie regeringsbeleid 1940-1945 dl 4 A en B verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek 1950 Staatsdrukkerij s Gravenhage
3466 Museum en museumonderwijs Comm. Modernisering Leerplan 1978 Staatsdrukkerij "s-Gravenhage
2925 Landbouwgids 1952 Redactie boeren en tuindersbib 1952 Staatsdrukkerij en -uitgeverij Utrecht
3296 B099 Verslag over de stormvloed van 1953 Rijkswaterstaat & KNMI 1961 Staatsdrukkerij en uitgeverij s-Gravenhage
2953 Landbouwgids 1954 1958 Staatsdrukkerij en uitgeversbedrijf Den Haag
4213 B013 Rapport Deltacommissie Eindverslag en interimadviezen Deel 1 De deltacommissie 0 Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf 's Gravenhage
4215 B013 Rapport Deltacommissie Deel 2 Beschouwingen over stormvloeden en getijbeweging De deltacommissie 1960 Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf 's Gravenhage
4217 B016 Rapport Deltacommissie Beschouwingen over stormvloeden en getijbeweging Deel 3 Mathematisch centrum over stormvloeden 1960 Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf 's Gravenhage
2962 De Operatiën van het veldleger en het oostfront van de vesting Holland mei 1940 Hoofddeel III Ministerie van Oorlog 1955 Staatsdrukkerij-en Uitgeverijbedrijf s-Gravenhage
3199 B050 Auschwitz Birkenau informatiegids Smolen, Kazimierz 1996 Staatsmuseum Oswiecim Oswiecim
37 B038 Keldermans. Een architectonisch netwerk in de Nederlanden Mosselveld. J.H. van. 1987 Staatsuitg.Gemeentemuseum Markiezenhof s Gravenhage
2603 B053 Archeologie en geschiedenisonderwijs C.M.L.G.S. 1978 Staatsuitgeverij s-Gravenhage
1112 B038 Prehistorie en vroegste geschiedenis van ons land. Gids voor de verzameling Nederlandse oudheden, Rijksmuseum van oudheden te Leiden Louwe Kooijmans, L. en P. Stuart 1969 Staatsuitgeverij 's- Gravenhage
3855 Atlas van nederland. Deel 1 bevolking Smidt, M. de, e.a. (red.) 1984 Staatsuitgeverij. Wet. Atlas van Ned s-Gravenhage
3857 Atlas van nederland. Deel 5 wonen Smidt, M. de, e.a. (red.) 1984 Staatsuitgeverij. Wet. Atlas van Ned s-Gravenhage
1421 Mededelingenblad van Stad en Lande van Schouwen-Duiveland 0 Stad en Lande van Schouwen-Duiveland
3166 B067 Over Gent Hendryckx, Michiel et al. 1982 Stad Gent Gent
2658 Sint-Niklaas en de wereld. 50 jaar internat. Samenwerking 1962-2012 Peleman, Luc e.a. 2012 Stad Sint Niklaas Sint-Niklaas
4201 B037 Tentoonstelling Reinaert de vos in het boek en de beeldende kunsten 29 mei tot 6 juni 1955 Stoop, André 1955 Stadsbestuur van Sint-Niklaas Sint-Niklaas
1796 B125 De slag der Guldensporen. Bijdrage tot de geschiedenis van de Vlaanderens vrijheidsoorlog, 1297-1305. Verbruggen, J.F. 1952 Standaard Antwerpen/Amsterdam
31 B046 Cornelis de Vos schilder van Hulst Muls. J. 1932 Standaard Antwerpen
855 B133 De Groote Cultuurstrijd dl.2 De Christelijke Republiek 1581-1585 Prims, Floris 1943 Standaard boekhandel Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven
4114 B037 Suske en Wiske De rebelse Reinaert Luxe editie Vandersteen, Willy 1998 Standaard Uitgeverij Antwerpen
2073 B037 Suske en Wiske De Rebelse Reinaert Vandersteen, Willy 1998 Standaard Uitgeverij Antwerpen
3173 B053 Monte Cassino De Pyrrus-overwinning Graham, D. 1991 Standaard Uitgeverij Antwerpen
3221 Geschiedenis van de tweede wereldoorlog deel 6 Liddell Hart, Basil & Barrie Pitt (red.) 0 Standaard Uitgeverij Antwerpen
3222 Geschiedenis van de tweede wereldoorlog deel 7 Liddell Hart, Basil & Barrie Pitt (red.) 0 Standaard Uitgeverij Antwerpen
3223 Geschiedenis van de tweede wereldoorlog deel 2 Liddell Hart, Basil & Barrie Pitt (red.) 0 Standaard Uitgeverij Antwerpen
3224 Geschiedenis van de tweede wereldoorlog deel 3 Liddell Hart, Basil & Barrie Pitt (red.) 0 Standaard Uitgeverij Antwerpen
3225 Geschiedenis van de tweede wereldoorlog deel 1 Liddell Hart, Basil & Barrie Pitt (red.) 0 Standaard Uitgeverij Antwerpen
3226 Geschiedenis van de tweede wereldoorlog deel 4 Liddell Hart, Basil & Barrie Pitt (red.) 0 Standaard Uitgeverij Antwerpen
3227 Geschiedenis van de tweede wereldoorlog deel 5 Liddell Hart, Basil & Barrie Pitt (red.) 0 Standaard Uitgeverij Antwerpen

Pagina 23 van 28 Resultaten 3301 - 3450 van 4184