Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 22 van 28 Resultaten 3151 - 3300 van 4184

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
3273 B093 Het zijn de kleine dingen … Kleine landschapselementen in Zeeland anoniem 1990 Provincie Zeeland Middelburg
3274 Terug van weggeweest Beijersbergen, John e.a. (red.) 2004 Provincie Zeeland Middelburg
3539 Zeeland in cijfers provinciale griffie 1987 Provincie Zeeland Middelburg
3542 Zeeland in harmonie. Hoofdlijnen van beleid 1987-1991 0 Provincie Zeeland Middelburg
219 B055 Zilt en Zoet. Sporen van watergebruik in Zeeland. Kuipers, Jan J. B. red. Jeannine Christiaansen... 1997 Provincie Zeeland Middelburg
221 De Romeinen in Zeeland. Onder de hoede van Nehalennia Trimpe Burger, J. A., afdeling Voorlichting, R. J. Swiers 1997 Provincie Zeeland Middelburg
222 Hoog van de toren. Kerken in Zeeland tot 1900. Bruin, M. P. de, R. J. Swiers, A. van Waarden-Koets, Provincie Zeeland 1994 Provincie Zeeland Middelburg
2785 Op weg naar verbetering. De kaderrichtlijn Water in het Scheldestroomgebied Projectbureau Kaderrichtlijn Water Schelde 2008 Provincie Zeeland Middelburg
3812 Kerend tij voor de landbouw Sanders, Willem Jan e.a. 1992 Provincie Zeeland Middelburg
243 B060 Van schandsteen tot straatkapel Kuipers, Jan J. B. , Sijnke Peter 2000 Provincie Zeeland Middelburg
244 Van obelisk tot oorlogsgraf Kuipers, Jan J. B. , Peter Sijnke 2002 Provincie Zeeland Middelburg
245 B056 Zeeland in de Vroege Middeleeuwen Polderman, Tiny 2001 provincie Zeeland Middelburg
247 B056 Van watersnuffel tot meidoornhaag. Kleine landschapselementen in Zeeland. Maas, Peter 2003 Provincie Zeeland Middelburg
248 B052 De toestand van de Zeeuwse natuur Jong, Ad de m.m.v. Wim van Wijngaarden, Gerard van Zuylen 1999 provincie Zeeland Middelburg
249 B068 Land in zicht! Natuur tussen zee en vroon. Kroese, Karen, Robbert Jan Swiers , Wim van Wijngaarden 2003 provincie Zeeland Middelburg
250 B066 Van aardappelkelder tot zaadzolder. Zeeuwse boerderijen sinds de Middeleeuwen. Cruyningen, Piet van, Robbert Jan Swiers, 2003 provincie Zeeland Middelburg
251 B058 Het grote blauw. Natuur in de Zeeuwse Deltawateren. Swiers, Robbert Jan 2001 provincie Zeeland Middelburg
252 B016 Tussendijks. Natuur in de Zeeuwse polder. Swiers, Robbert Jan, 2000 provincie Zeeland Middelburg
1753 B097 Waken en bewaren. 100 Jaar Provinciale Waterstaat Zeeland, 1881-1981 Bruin, M.P. de 1981 Provindie Zeeland Middelburg
2060 B036 Van den Vos Reynaerde. Over inhoud, oorsprong, verspreiding, datering en situering van het Reynaertsverhaal. Brand K.J.J. 1984 publicatie streekmuseum de vier ambachten Hulst
1860 B016 Buiten bedrijf. De Walzenmolen van Sas van Gent Havelaar, J.J. en Sarneel-Antheunis L.A. 1997 Publiekatiefonds Indusstrieel Erfgoed Zeist
2379 500 jaar Brandweer Sas van Gent. 60 jaar PV Cappaert, Frank (samenst.) 2006 PV De Nablussers Sas van Gent
3341 50 jarig jubileum Postduivenvereniging "de Snelvliegers" 11-3-1950 - 11-3-2000 Buijsse, Marcel 2000 PV De Snelvliegers Oostburg
2826 Noppen in de klei. Voetbal in Zeeland sinds 1890 Jonge, Peter de (eindred.) 1987 PZC Middelburg
2835 PZC 250 jaar, 1758-2008 2008 PZC Middelburg
3358 De eeuw van de Zeeuw deel 2 Cats, Jacques (samenst.) 1999 PZC Middelburg
3361 De eeuw van de Zeeuw deel 1 Cats, Jacques (samenst.) 1999 PZC Middelburg
3899 Jaarboek 2008 Jaar in Zeeland 2008 PZC
1971 B064 Chocolade, witbrood en tranen. Zeeuwse verhalen om de bevrijding. Hemert, J.G. et al. 1994 PZC Vlissingen
2795 B097 Zeeland uit de krant. 225 jaar PZC Antonisse, Rinus & Ben Jansen 1983 PZC Middelburg
4125 B039 Ysengrimus Mark Nieuwenhuis 1997 Querido Amsterdam
49 Nazomer Brakman. W. 2003 Querido
3461 Erme Job Vos, Hans de 2006 Quidam Heinkenszand
4211 B123 Handboek tot de practische leer der geneesmiddelen Sobernheim, Dr J. F. 1842 R. Vogelensank Gouda
3592 RMAS Schoondijke 1943-1990 Sommeyer, J.M.Q. (eindred.) 1990 R.A.M.S. Schoondijke
2326 110 jaar R.K. Fanfare St. Jansteen. Jubileumboek 1995-2005 anoniem 2005 R.K. Fanfare St.-Jansteen
2329 van Toneel- en Fanfaremaatschappij "Opwaarts" tot R.K. Fanfare St.-Jan 1895-1995 anoniem 1994 R.K. Fanfare St.-Jan St.-jansteen
2267 Korte geschiedenis des vaderlands 1891 R.K. Jongens-Weeshuis Tilburg
2443 B085 Graauw door de eeuwen Verhuyck, Paul & Corine Kisling (red.) 2005 r.k. Kerkbestuur Heilige Maria Hemelvaart Graauw
2284 R.K. Middelbare Landbouwschool Hulst. na 40 jaar. 1920 - 1960 van der Wolf, J.P.M. & C.J. Vercauteren 1960 R.K. Middelbare landbouwsch. Hulst
41 Na 40 jaar…Gedenkboek …bij het 40-jarig bestaan van de R.K. Middelbare Landbouwschool te Hulst Wolf. J.P.M. van der en C.J. Vercauteren 1960 R.K. Middelbare Landbouwschool Hulst
3187 B071 Het fort van Breendonk Raad beheer Fort Breendonk 1971 Raad van Beh. Nat. Gedenkteken van Fort Breendonk Brussel
3631 Verhalen uit monumentenland Craandijk-Gesine Edelman, Lola & Bab Siljée 1971 Rabobank
2274 De toekomst van agrarische Hontenisse Agrarische hogeschool Dordrecht 1988 Rabobank Kloosterzande
21 Rabobank Hulst Nieuw-Namen Kort. J. de 1998 Rabobank Hulst Nieuw-Namen
2338 B155 Afscheid van de directeur. Terugblik op de persoon Jan de Kort Feijter, Christianne de, e.a. (red.) 2005 Rabobank Hulst Nieuw-namen Hulst
2434 B079 In Hulst staat een bank … Rabobank Hulst Nieuw-Namen Bakker, Eric de e.a. (red.) 1998 Rabobank Hulst Nieuw-Namen Hulst
3658 Beelden van het landleven van Rooy, Max 1981 Rabobank nederland
3375 Nederland vanuit de lucht Riedé, Leo (tekst) 0 Reader's Digest Amsterdam
3312 Natuurgeweld in de Nederlanden Fallaux, Emile e.a. 1974 Reader's Digest Amsterdam
3626 Nederland dichterbij. Zeeland Strijbos, Eric e.a. 1996 reader's digist Amsterdam
2885 Vreemde verhalen Bizarre feiten Alway, Carol e.a. 1976 Reader's digist Amsterdam
3152 Liedjes van lang geleden Winkel, Raphael (samenst.) 1988 Rebo productions Sassenheim
2247 Last de straot jrg 1 nr 2 Blanckaert, karel 2002 redactie Het Bolwerk Hulst
4396 B042 Wij van Zeeland Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Zeeland 2016 Redactie Wij van Zeeland Serooskerke
4397 B042 Wij van Zeeland Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Zeeland 2016 Redactie Wij van Zeeland Serooskerke
1048 B036 Over De Vos Reinaert door Willem (die Madoc maakte) gevolgd door Reinaerts geschiedenis, waarin zijn latere lotgevallen zijn opgetekend onbekend 1979 Reinaert-druk Utrecht/Antwerpen
2343 Reizend Zeeuws Volkstoneel 1953-1963 lustrumboekje 1963 Reizend Zeeuws Volkstoneel Hulst
2472 Reizend Zeeuws Volkstoneel 1953-1958 lustrumboekje 1958 Reizend Zeeuws Volkstoneel Hulst
2439 B056 de Braakman, sinds het afscheid van de zee… Robesin, J.C. 1974 Rekreatieschap de Braakman Terneuzen
1749 B030 Rotterdam papers, II , A contribution to medieval archeology meerdere 1975 Renaud, J.G.N. Rotterdam
365 B130 De Geschiedenis van Hulst Brand, P.J. 1972 Repro-color st Niklaas
3529 B064 Watersnood Zeeland. 12 en 13 maart 1906 Keikes, W.H. (samensteller) 1981 Repro-Holland bv Alphen aan de Rijn
204 Tentoonstelling Oproer en protest Zeven Zeeuwse voorbeelden. 1982 Reproductieafdeling Provinciale Bibliotheekcentrale Middelburg
2967 Het Mirakel. De wonderbare genezing van Pieter de Rudder De Meester, A. 1957 Residentie Sint-Victor Oostakker
3598 Reunie 2002 Openbare lagere school Nieuwvliet 2002 reunie comité Nieuwvliet
2061 B036 Reynaert Ommeganck Hulst 16 sept 1984. Programmaboekje. onbekend 1984 Reynaertstichting Hulst
4178 B041 Vosje Rein en Koning Nobel Muis, Magda . 2000 Reynaertstichting Hulst
4179 B041 Vosje Rein en Bruin Muis, Magda . 1997 Reynaertstichting Hulst
4186 B041 Vosje Rein en Tibaert Muis, Magda . 1997 Reynaertstichting Hulst
4187 B041 Vosje Rein en Isegem en Courtois Muis, Magda 1998 Reynaertstichting Hulst
4189 B037 Reynaert de Vos 1794 Goethe - Hulst Gielen, W. (samenst.) 1994 Reynaertstichting Hulst
2982 Van Vlas tot Linnen vroeger en nu van Dijk-van der Peijl, A. 1984 rhv druk Goes
4018 B014 Het Poolse aandeel in de overwinning Thom Peeters 1984 Rijense Handelsdrukkerij B.V. anoniem
3981 Paleografische kaarten Zeeland Holoceen Rijks Geologische Dienst RGD 1996 Rijks Geologische Dienst RGD Haarlem
538 B21 Zeeuwsch-Vlaanderen Belgisch? Had het Belgisch annexionisme anno 1919 ten aanzien van Zeeuwsch-Vlaanderen kans van slagen? Wijnacker, Drs. E.G.G. 1983 Rijks Universiteit Utrecht Utrecht
1587 B015 Het archief van de Abdij van Boudelo te Sinaai-Waas en te Gent, deel II: regester en oorkonden, band 1 Vleeschouwers, Cyriel 1983 Rijksarcchief Gent Brussel
4249 B078 De oorkonden van Pitsenburg deel 1 diverse 1991 Rijksarchief Antwerpen
4250 B078 De oorkonden van Pitsenburg deel 2 diverse 1993 Rijksarchief Antwerpen
4251 B078 De Oorkonden van Pitsenburg deel 3 diverse 1996 Rijksarchief Antwerpen
1081 B015 Inventaris van de oorkonden der Graven van Vlaanderen. Chronologisch gerangschikt supplement Wyffels, C. 1978 Rijksarchief Gent Gent
1091 B007 Inventaris van het Archief der abdij van Drongen Buntinx, J. 1971 Rijksarchief Gent Brussel
1641 B015 Inventaris van het Archief van de Staten van Vlaanderen Nuyttens, Michel 1986 Rijksarchief Gent Brussel
1732 B015 Het archief van de Abdij van Boudelo te Sinaai-Waas en te Gent. deel 2. Vleeschouwers, Cyriel 1983 Rijksarchief Gent Brussel
1733 B015 Het archief van de Abdij van Boudelo te Sinaai-Waas en te Gent. Deel I inventaris Assaert, G. 1983 Rijksarchief Gent Brussel
2734 Het Rijksarchief in Zeeland van der Doe, Erik & Lieuwe Zoodsma 1990 Rijksarchief in Zeeland Middelburg
189 Ijzeren wegen op dammen en langs kreken. 100 jaar spoorlijnen in Zeeland anoniem 1968 Rijksarchief in Zeeland Middelburg
2853 Kennis voor de praktijk van de erfgoedzorg 2010 Rijksd. Cult. Erfgoed Amersfoort
1965 B109 De vliedbergen in het kustgebied van Vlaanderen, Zeeland en Zuid Holland Klerk, A.P. de 1969 Rijksdienst Oudheidkundig Onderzoek Amsterdam
1420 Rijksdienst van het Oudheidkundig Bodemonderzoek 1978 Rijksdienst van het Oudheidkundig Bodemonderzoek
242 B107 Zeeland. Monumenten in Nederland Stenvert, Ronald.... m.m.v.Piet van Cruyningen 2003 Rijksdienst voor de Monumentenzorg Zwolle
1141 Beschermde monumenten en de Rijksdienst voor Monumentenzorg 1976 Rijksdienst voor Monumentenzorg
3983 Air Photography and Celtic field research in The netherlands Brongers J.A. 1976 Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek Amfersfoort
3985 B053 Monumentenwet en archeologie Klok, R.H.J. 1969 Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek Amersfoort
3986 B102 Die karolingische Funde von Schouwen 1 Capelle, Torsten 1878 Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek Middelburg
3987 B102 Die karolingischen Funde von Schouwen 2 Capelle, Torsten 1978 Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek Middelburg
3988 B102 Die fruhgeschichtlichen Metalfunde von Domburg auf Walcheren 1 Capelle, Torsten 0 Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek Middelburg
3989 B102 Die fruhgeschichtlichen Metalfunde von Domburg auf Walcheren 2 Capelle, Torsten 0 Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek Middelburg
2599 Hoogtepunten uit de diepte. Driekwart eeuw geologisch onderzoek Hageman, B.P. 1979 Rijksgeologische dienst Rijswijk
114 B050 Toelichtingen bij de geologische kaart van Nederland 1 : 50.000. Bladen Zeeuwsch-Vlaanderen West en Rummelen. F.F.F.E. van 1965 Rijksgeologische Dienst Haarlem
2943 Landbouwverslag van Zeeuwsch-Vlaanderen 1957 Haenen, J.A.H. e.a. 1957 Rijkslandbouwconsulentschap Axel
2944 Landbouwactualiteiten Zeeuwsch-Vlaanderen 1962 Scheele, J. e.a. 1962 Rijkslandbouwconsulentschap Axel
2948 Landbouwverslag Zeeuwsch-Vlaanderen 1958 Haenen, J.A.H. e.a. 1958 Rijkslandbouwconsulentschap Axel
2945 Landbouwverslag van Zeeuwsch-Vlaanderen 1959 Haenen, J.A.H. e.a. 1959 Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst Axel
2946 Landbouwverslag Zeeuwsch-Vlaanderen 1960 Haenen, J.A.H. e.a. 1960 Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst Axel
2947 Landbouwactualiteiten Zeeuwsch-Vlaanderen 1961 Haenen, J.A.H. e.a. 1961 Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst Axel
1543 Zeeland Stenvert, R. S. van Ginkel-Meester, E. Stades-Visscher en Ch. Kolman (eindred) 2003 Rijksmonumentenzorg Zeist Zwolle
1434 Bulletin van het Rijksmuseum 1963 Rijksmuseum
2706 Bodemschatten Als grondstoffen 1986 Rijksmuseum Geologie en Mineralogie Leiden
1744 B027 Verleden land in beeld: reconstructietekening van het leven in Nederland in vroeger eeuwen Kooijmans, L.P. e.a. 1981 Rijksmuseum van Oudheden Leiden
1722 B033 Klompen. Hun makers en hun dragers Noorlander, H. 1962 Rijksmuseum voor volkskunde Arnhem
3485 Het water en wij Feenstra, R. 0 Rijkspostspaarbank
3605 Van Rijks Hogere Burgerschool tot Rijksscholengemeenschap. 1920 - 1970 Oostburg 1970 Rijksscholengemeenschap Oostburg
4191 B027 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301 Deel 2 Heeringa K. Dr. 1940 Rijksuitgeverij 's-Gravenhage
4404 B095 Socio-Demografische analyse van Zeeuws-Vlaanderen op het einde van de 18e eeuw (1796) deel a Coreman, P. 1981 Rijksuniversiteit Gent Gent
1758 B095 Socio-demografische analyse van Zeeuws Vlaanderen op het eind van de 18e eeuw (1796) deel b Cooreman, P. 1980 Rijksuniversiteit Gent Gent
3324 Woordenboek van de Vlaamse dialekten deel 1 landbouwwoordenschat aflevering 2 behuizing Devos, Magda e.a. 1985 Rijksuniversiteit Gent Gent
3325 Woordenboek van de Vlaamse dialekten Inleiding Devos, Magda e.a. 1979 Rijksuniversiteit Gent Gent
3326 Woordenboek van de Vlaamse dialekten deel 1 landbouwwoordenschat. aflevering 1 akkerland en weiland Devos, Magda e.a. 1979 Rijksuniversiteit Gent Gent
2859 Nat & droog. Nederland met andere ogen bekeken. Rijkswaterstaat 200 jaar Bendeler, Guusje e.a. (samenst.) 1998 Rijkswaterstaat Den Haag
3284 Tonnagie op de Zeeuwse Stromen van der Weel, Ad 2004 Rijkswaterstaat dir Zeeland Middelburg
3647 Veilig getij. Evaluatie Oosterschelde na 5 jaar stormvloedkering RWS zeeland 1991 Rijkswaterstaat Zeeland Middelburg
2719 Vijf jaar tegenstroom Smaal, Aad (eindred.) 1980 Rijn Schelde Instituut Middelburg
2815 Gea-objecten van Zeeland Gonggrijp, G.P. (red.) 1981 RIN Leersum
3894 Genealogie Haartsen Risseeuw, A.A. 0 Risseeuw Vlossingen
3908 Foto - Atlas Zeeland Topografische Dienst 1989 Robas Producties Emmen
2850 Foto-atlas Zeeland 0 Robas productions/Top. Dienst Emmen
2852 Satelliet beeld atlas van Nederland 1991 Robas productions/Top. Dienst Emmen
3305 Volledige lijst van Slachtoffers van de Watersnood 1953 0 Rode Kruis
3306 B152 De Rode Kruis-hulp in de watersnood 1953 anoniem 1953 Rode Kruis s-Gravenhage
2830 Delta. Stromenland in beweging Graftdijk, Klaas e.a. 0 Roelofs van Goor Amersfoort
2912 Levende folklore in België Joseph Delmelle 1974 Rossel Uitgeverij Brussel
1750 B002 Glas zonder glans. Vijf eeuwen gebruiksglas uit de bodem van de Lage Landen Henkes, Harold E. 1994 Rotterdam Papers Rotterdam
2807 B099 Heilig en profaan. 1000 laat-middeleeuwse insignes van Beuningen, H.J.E. e.a. 1993 Rotterdam Papers Cothen
3929 De roversbende van Vlaanderen Peter Laroy 1997 Roularta books en Taptoe Eeklo
3737 Portretten kleine basisscholen zeeland Lemmens, M. e.a. 0 RPC Zeeland Middelburg
3643 Gevleugeld onderzoek. Watervogels in veranderende watersystemen Baptist, H.J.M. e.a. 1988 RWS Middelburg
2621 B086 Tot zover … Reis door de Zeeuws-Vlaamse woon- en werkgeschiedenis Buijsrogge, Carlo & Sponselee George 1999 RZVW Axel
506 B019 Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301. deel 1 en 2 Muller, S., A.C. Bouman, K. Heeringa 1921 S. Muller en A.C. Bouman Utrecht
1550 B071 Boerenknollen en geklutste eieren Blommaert, M. 2008 S. Verbraeken Amsterdam
78 B014 De Berenning van Aardenburg in 1672. Verzameling van…aangaande…Aardenburg.…van 1660-1680 Vorsterman van Oyen. G.A. verz. 1871 S.E. van Nooten Schoonhoven
572 B150 Geschiedkundig onderzoek naar de rechtstoestand der Zeeuwsche Geestelijke goederen van 1572 tot in het begin der 17e eeuw Jonge van Ellemeet, B.M. de 1906 S.Ochtman & zoon Zierikzee
121 Onrust in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen. Stemming en reacties...na de Duitse inval….mei. juni en juli 1940 Francke. S.P.E. 1989 S.P.E. Francke Nijmegen
3596 Dolf Jaspers 1933-1976. schilder en graficus, een vlaming uit Amsterdam Kraay, Jos e.a. 1985 Saga Heusden
2896 Bisschoppelijke Kweekschool Oudenbosch jubileumbundel Bruyckere de, M. 1955 Saint Louis Oudenbosch
3196 Liedjes uit kinderzangspelen voor school en huis Br. Emmanuel & Br. Ferdinand 0 Saint louis Oudenbosch
929 B027 Ons voorgeslacht in zijn dagelyksch leven geschilderd deel 3 Hofdijk, W.J. 1874 Santen, P. van Leiden
2463 Excursie naar het zandgelaag te Nieuw-Namen Schuurmans, C. 0 SBB / Nat.besch.ver. De Steltkluut
2652 B086 Hulst: vestingstad maar ook monumentenstad! van Zijderveld, J.A. e.a. (red.) 2012 SBSH & OHKVA Hulst
4194 B035 Uit Vlaamse Bodem Roeyen Van, JP 1996 Scheerders van Kerchove Sint Niklaas

Pagina 22 van 28 Resultaten 3151 - 3300 van 4184