Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 21 van 28 Resultaten 3001 - 3150 van 4184

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
1433 Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten 1982 Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Hulst
1467 De Ghulden Roos 1941 Oudheidkundige Kring Roosendaal
1807 B005 Na honderd jaren. De inval der Belgische Muitelingen in Zeeland (1830) Wessels, A.M. 1930 Oudheidkundige Vereeniging "De Bevelanden" Goes
1766 B055 De ontwikkeling van het Lager Onderwijs in Terneuzen in de tweede helft van de negentiende eeuw. Minnen, C.A. van 1983 Oudhoudkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst
172 B044 Geschiedkundige beschouwing van Zaamslag….. zoo in het burgerlijke als voonamelijk in het kerkelijke Baan. J. van der 1859 Overbeeke Neuzen
3250 Onderlinge ziekteverzekering in het bisdom Breda 1930-1955 1955 OZV Breda
4052 B045 Zeeuwsche Volks-almanak voor het jaar 1847 Mr. J. Berman 1847 P. de Looze Zierikzee
1689 B025 De Zeeuwse tak van het geslacht Dregmans, Hoofdstuk 8. Familieverhalen en bijzonderheden Dregmans, P.J.A. zn. 1992 P. Dregmans Voorburg
3761 Geloof sterker dan mensen Mangnus, P.B. 1996 P. mangnus Clinge
2914 Nederlandsche Volkskunde. Zuid-Holland en Zeeland Waterink, J. e.a. 1931 P. Noordhoff Groningen
3075 Schoolatlas der Algemene en Vaderlandse Geschiedenis Bont, A.L. de 1948 P. Noordhoff N.V. Groningen
3111 Kun je nog zingen, zing dan mee Veldkamp, J. & K. de Boer 1949 P. Noordhoff nv Groningen
3112 Kun je nog zingen, zing dan mee Veldkamp, J. & K. de Boer 1947 P. Noordhoff nv Groningen
3136 Kun je nog zingen, zing dan mee Veldkamp, J. & K. de Boer 1947 P. Noordhoff nv Groningen
3157 Zingen met het Westkappels kwartet van Rooijen, Piet 1997 P. van Rooijen
34 B022 Hulst in het begin van de 20e eeuw Wauters, A. 1990 P. Wauters Hulst
3241 Levens van de voornaemste heiligen en roemweerdige persoonen der Nederlanden, vierde deel, behelzende de dry maenden october, november, december 1829 P.-J. Hanico Mechelen
3242 Levens van de voornaemste heiligen en roemweerdige persoonen der Nederlanden, tweede deel, behelzende de dry maenden april, mey en juny 1827 P.-J. Hanico Mechelen
3172 de stamboom van de fam. Maas Maas-Klerks, Paul & Elly 2008 P.C. Maas Kloosterzande
3576 In den strijd des levens van Koetsveld, C. 0 P.J. Milborn Nijmegen
3200 De Zeeuwse familie Tack, Tak, de Maret tak 1562 - 2000 Tack, P.D. & H.J. Plankeel 2004 P.J. Tack Leiden
1186 B030 Liederen van Groot-Nederland, verzameld door F.R. Frzn.Coers Coers, F.R. Frzn. 1929 P.J.Meertens Utrecht
3920 B152 Verspreiding en aantallen van de broedvogels in Zeeland Meininger, P.L. 1977 P.L. Meininger Middelburg
2588 Kunst Reis Boek Voor nederland Rijkscom. Monumentenzorg 1977 P.N. van Kampen & Zoon Amsterdam
3420 met het oog op onderweg. Een tocht in woord en beeld langs monumenten in nederland met 13 overzichtskaarten Roy van Zuydewijn, Noortje de 1974 P.N. van Kampen & Zoon Amsterdam
3570 Kunstreisboek voor Nederland. Zeeland Rijkscomm. Monumentenbeschrijving 0 P.N. Van Kampen & Zoon Amsterdam
3883 Cultuurhistorisch belangrijke boerderijen in het landschap van Walcheren Annoniem 1986 P.P.D. voor Zeeland Middelburg
4279 B125 Visitatieverslagen van Karel Maes, bisschop van Gent Diarium mei-juni 1611 Weemaes, Richard 1987 Paleis der Academiën Brussel
2804 Waterstaatswerken verkend Constant, Jac. G. (red.) 0 Pampus associates Amsterdam
2782 Fili(i)(ae) in de abdijen van Vlaanderen Roels, Hans & Tony van Nuffelen 0 Pandora Antwerpej
3560 Rondom de kribbe Elaut, Alex & Marc Wouters 1998 Pandora Antwerpen
2453 B042 de schijnwerper op de parochie van de h. willibrordus te Hulst Koopmans, Ant. 1962 Parochiebestuur Hulst
2205 Parochie van H. maria Hemelvaart Sas van Gent 1632-1982 anoniem 1982 Parochiebestuur Sas van Gent
8 De kerk van Hulst. Aan de nagedachtenis van Cornelius Jansenius van Hulst (1510-1576) Dekkers. C. 1930 Parochiebestuur H. Willibrordus Hulst
2554 B071 Een Kruisweg met een ziel Verschraegen, Willy & Petra Kasteleijn 2014 Parochiecommissie Koewacht Koewacht
2879 Het oude Griekenland Bowra, C.M. 1966 Parool/Life Amsterdam
2880 De Renaissance Hale, John R. 1966 Parool/Life Amsterdam
2881 De Reformatie Simon, Edith 1967 Parool/Life Amsterdam
2882 De Middeleeuwen Fremantle, Anne 1966 Parool/Life Amsterdam
2883 Het oude Rome Hadas, Moses 1966 Parool/Life Amsterdam
2167 B010 100 jaar Maristen in Hulst Pater Joop Reurs 2011 Paters Maristen Hulst
3124 Een nieuw lied Sutter, I. de 1962 Patmos Antwerpen
4046 B046 Hoogtezon korte overwegingen voor elken dag de Greeve, H. 1940 Paul Brand Hilversum
350 B073 Bouc van der Audiencie. Acten en Sentencien van den Raad van Vlaanderen in de XIV-e eeuw, uitgegeven en toegelicht door Jhr. Mr. Napoleon de Pauw tweede stuk Pauw, Jhr. Mr. Napoleon de 1903 Pauw, Jhr. Mr. Napoleon de Gent
879 Die Chronycke van Hollant, Zeelant ende van Vrieslandt. Beginnende van Adams tijden enz. tot den Jaere 1565 Peeter Verhagen 1565 Peeter verhagen Dordrecht
1885 B042 Hoe ver het water kwam Vijver, S. van de 2002 Pennevrucht Koewacht
2615 B068 Spinnen Spoken Sprankelen. De Vrouw en Geloof-beweging in West-Brabant en Zeeland Piessens, Chantal & Jessica Prager-Stein 1999 Persdienst Bisdom Breda Breda
3945 B021 De parochie Stoppeldijk Ria,Arie en George Sponselee 2010 Personele Unie van Parochie Boschkapelle,Hengstdijk en Stoppeldijk Hulst
3645 Buitenmensen Verdurmen, Peter 1984 Peter Verdurmen IJzendijke
4408 B148 Diplomatum Belgicorum Nova Collectio sive Supplementum ad opera diplomatica Auberti Mirael Foppens, Joannis Francisci 1734 Petrum Foppens Bruxelles
454 Commentariorum in suam Concordiam et totam historiam Evangelicam partes IIII Jansenius, Cornelius 1571 Petrus Zangrius Tiletanus Leuven
4296 Diplomatum Belgicorum Nova Collectio sive supplementum ad opera diplomatica Auberti Miraei.Cathedralis Ecclessiae Antverpiensis quondam decani. Deel 3 Foppens, Joannes Francisci 1734 Petrusm Foppens Bruxelles
721 B075 Vlaemsche Kronijk of Dagregister van al het gene gedenkweerdig voorgevallen is binnen de stad Gent, sedert den 15 July 1566 tot 15 Juny 1585; onderhouden in 't Latijn door Ph. de Kempenare, overgezet door J.P. van Male, pastor van Bovekerke, thans voor de Malle J.P. Pastor van Bovenkerke (overgezet door) 1839 Ph. B. Door Brussel/Leipzig
3621 Sinterklaas op de schaats van der Beek, Frans 2009 Pharos Meppel
3436 Carnaval! Laar, Rob van de 2011 Pharos uitgevers Nijkerk
2395 Het dagelijks leven van onze voorouders in het midden van de 19e eeuw Suèr, H.A.G. 1961 Pictura-boeken Utrecht
868 Histori der Nederlandsche Vorsten, uit de Huizen van Beijere, Borgonje en oostenrijk; welke sedert de regering van Albert, Graaf van Holland, tot den dood van Keizer Karel den Vijfden, het hooggezag aldaar gevoerd hebben. deel 2 Mieris, Frans van 1733 Pieter d Hondt s-Gravenhage
867 Histori der Nederlandsche Vorsten, uit de Huizen van Beijere, Borgonje en oostenrijk; welke sedert de regering van Albert, Graaf van Holland, tot den dood van Keizer Karel den Vijfden, het hooggezag aldaar gevoerd hebben. deel 1 Mieris, Frans van 1732 Pieter de Hondt 's-Gravenhage
4078 B016 Vertoog over de ongerymdheid ........regtsgeleerdheid en praktyk door Mr. Willem Schorer Schorer, W. 1777 Pieter Gilissen Middelburg
4080 B016 De jonge practisyn ontmaskerd door Willem Schorer Schorer, W. 1777 Pieter Gilissen Middelburg
842 B143 Historie van het Verbond en de Smeekschriften der Nederlandsche Edelen, ter verkrijging van vrijheid in den Godsdienst en Burgerstaat, in de jaaren 1565-1567 deel I Water, Jona Willem te 1779 Pieter Gillissen Middelburg
843 B143 Historie van het Verbond en de Smeekschriften der Nederlandsche Edelen, ter verkrijging van vrijheid in den Godsdienst en Burgerstaat, in de jaaren 1565-1567 deel II Water, Jona Willem te 1779 Pieter Gillissen Middelburg
844 B143 Historie van het Verbond en de Smeekschriften der Nederlandsche Edelen, ter verkrijging van vrijheid in den Godsdienst en Burgerstaat, in de jaaren 1565-1567 deel III Water, Jona Willem te 1779 Pieter Gillissen Middelburg
845 B139 Historie van het Verbond en de Smeekschriften der Nederlandsche Edelen, ter verkrijging van vrijheid in den Godsdienst en Burgerstaat, in de jaaren 1565-1567 deel IV Water, Jona Willem te 1779 Pieter Gillissen Middelburg
3612 B096 Reisboek van West Zeeuws-Vlaanderen Enzinck, Willem 1985 Pieters Groede
3751 Uut het land van Kezand Schyve, Cor 0 Pieters Oostburg
4166 B047 Dialect in West Zeeuwsch-Vlaanderen Broecke-de Man, E.J. van den 0 Pieters Groede bv Groede
159 B058 Rederij Willem Muller Terneuzen Winde. H. de 1994 Pirola Schoorl
3055 Van Oppen. In het spoor van de Vlaams-Zeeuws-Friese van Oppens van Oppen, L.P. & F.W.M. 1997 Pirola
3153 Oude liedjes van toen Rooyen, P. (samenst.) 0 Pitman Goes
3513 B064 Zeeland in de oorlog 1940-1945 Visser, Tine & Ar. Visser 1985 Pitman / Fanoy Boeken Goes/Middelburg
662 Dendermonde, toeristisch en Kunstcentrum Verbaere, Herman 0 Plaatselijk verbond voor Vreemdelingeverkeer
307 B118 Cartulaire de Louis de Male, comte de Flandres. Deel I, Decreten van den grave Lodewijck van Vlaanderen, 1348 à 1358 diverse 1898 Plancke, Louis de Bruges
1628 B118 Cartulaire de Louis de Male, comte de Flandres. Deel II, Decreten van den grave Lodewijck van Vlaanderen, 1348 à 1358 diverse 1901 Plancke, Louis de Bruges
2665 B101 Historische Kadaster landerijen oud en jong Breskens 1610 - 1832 Deel 2 Plankeel, H.J. 1996 Plankeel Leiden
4144 B036 Streek GR Reynaertland. In het spoor van de vos door het “Zoete Waasland” Tuerlinckx, Freddy, et al. 1998 Plattelandstoerisme Euregio Scheldemond Antwerpen
4120 B030 Reinaert de Vos, de middeleeuwse satire door Altena, Ernst van 1979 Ploegsma Amsterdam
2789 B094 Op de grens van zout en zoet van de Kam, Jan & Wim Wolff 1972 Ploegsma AmsterdaM
2609 B077 De Scheldepolders van de Linkeroever Van Gerven, Rijkhard 1977 Polder vh Land van Waas Beveren
4075 B026 Gezocht en Gevonden. Bodemvondsten uit Gent. Bogaert Denny, Michel Krijgsman, Paul Callewaert en Marcel de Putter 2016 PolderVondsten Hoorn
2791 Van Politie in Zeeland naar Politie Zeeland Cats, Jacques 2004 Politie Zeeland Middelburg
3616 Het Zeeuws-Vlaamse platteland Rammeloo, Ronny H.R. 2001 Polka Print Hoek
68 B021 Een boerengezin uit Zeeuws-Vlaanderen. aan de vooravond van de 21ste eeuw Rammeloo. R.H.R. 2000 Polka Print Hoek
2984 Tijdschrift voor veeartsenijkunde en veeteelt Heemeijer, F.C. e.a. (red.) 1863 Post Uiterweer & Comp. Utrecht
3355 Dorpenonderzoek. Het Zeeuwse dorp, door de bewoners bekeken van de Meulen, T. 1976 PPD Middelburg
2468 Altijd op weg naar werk. Het verhaal van Praktijkschool Hulst Kerckhaert,Karel 2011 Praktijkschool Hulst Hulst
3591 Het wassende graan. Landbouwpraktijkschool Schoondijke 1958-1999 Boekhout, Jaap A.J. 1999 Praktijkschool voor mechanisatie en open teelten Schoondijke
3380 Koninklijk Verenigd. Functie en analyse van een vorstelijk predikaat van der Krogt, M.R. e.a. (eindred.) 1991 Print Code bv Rijswijk
2786 Veen-Vis-Zout Kraker de, A.M.J./Borger, G.J. red 2007 PrintPartners Ipskamp B.V. Amsterdam
3189 Prisma-toeristengids Zeeland-Brabant-Limburg Bins, P.G. 1965 Prisma-Boeken Utrecht
2837 Atlas van de Zuidwestelijke Delta Hocks, Boris & Jandirk Hoekstra (red.) 2009 Programmabureau ZW delta Middelburg
2138 De landelijke postdienst in het Belgische deel der VIER AMBACHTEN Decorte D. en C.H.A.Vermeulen 1992 Projectgroep Filatelie Sluiskil
2653 Historische kerken in Zeeland Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland 2005 Projectgroep Pilot Historische Kerken, Provincie Zeeland Middelburg
2066 B039 Reinaert en Renart. Het dierenepos van den Vos Reynaerde vergeleken met de oud Franse Roman de Renart deel 2 Bouwman A. Th. 1991 Prometeus Amsterdam
2067 B039 Reinaert en Renart. Het dierenepos Van den Vos Reynaerde vergeleken met de oud Franse Roman de Renart deel 1 Bouwman A. Th. 1991 Prometeus Amsterdam
2537 B115 Atlas van Nederland in het Holoceen Bazelmans, Jos e.a. (red.) 2014 Prometheus Amsterdam
2656 De Geuzenhoek te Horbeke. De Oude kerk (1795-1995) Blommaert, W. Vital 1995 Prot. Historisch Museum Horebeke
2657 De Geuzenhoek te Horbeke. Van geslacht tot geslacht J. Arnold de Jonge 2000 Protestants Historisch Museum Horebeke
2245 ontwerpplan voor het zorgverleningsproject in de regio OZVl. werkgr. Medisch Centrum Hulst 1986 Prov Raad voor volksgezondheid Middelburg
2979 Veedrinkputten SLZ (samenst.) 1987 Prov. Bestuur Zeeland
3476 Literatuur over Zeeland 1950 Prov. Bib van Zeeland Middelburg
3477 Zeeland en de Zeeuwen in de letterkunde 1950 Prov. Bib van Zeeland Middelburg
3295 Moslims in Zeeland. Leven met een ander geloof Osman, Selma e.a. 1991 Prov. Opbouworg. Stichting Zld Middelburg
3278 Meedenken in de Delta. De geschiedenis van het Interkerkelijk Deltaberaad Schaap, Hermien 0 Prov. Raad van kerken in Zld Middelburg
3042 Landbouw in stroomversnelling. Structuurnota over de Zeeuwse Landbouw 1971 Prov. Raad vd Bedrijfsontw. In de landbouw in Zeeland
3467 Kroniek Kruiswerk Zeeland tot 1970 Wieringa, D.J. & J. Traas 1991 Prov. Ver, Het Zeeuwse Kruis
112 Fortenroute oost-zeeuwsch-vlaanderen 0 Prov. VVV Zeeland Middelburg
3740 Streekplan Zeeland voorontwerp Provincie Zeeland 1986 Prov. Zeeland Middelburg
3371 Zeeland Broeder, Dirk L. (red.) 1936 Prov. Zeeuwsche Ver. Voor Vreemdelingenverkeer Middelburg
3491 Joop van den berg. Een onafhankelijk journalist 1993 Prov. Zeeuwse Courant Middelburg
2766 Tussen stroom en water Huser, J. e.a. 1969 Prov. Zeeuwse El. Mij Middelburg
1469 Brabantia 1952 Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en de Stichting Brabantia Nostra
232 Mes en Zeeland: Aangeboden bij zijn afscheid als gedeputeerde op 3 juni 1966 Bruine, W. D. de, M. F. de Jonge, F. H. C. de Ligt 1966 Provinciale Griffie van Zeeland Middelburg
3890 nota Ossenisse - Baalhoek anoniem 1972 Provinciale Planologische Dienst voor Zeeland Middelburg
1761 De vegetatie van Zeeuwsch-Vlaanderen. Mooij, R.M. 1986 Provinciale Planologische Dienst voor Zeeland Middelburg
3337 Oosterscheldebrug 1964 Provinciale Waterstaat Middelburg
3321 B021 De doodendraad. De elektrische draadversperring aan de Oost- en Zeeuwss-Vlaamse grens tijdens de Eerste Wereldoorlog Vanneste, Alex 2013 Provincie Oost-Vlaanderen Antwerpen
659 Landschapspark-krekengebied diverse 1982 Provincie Oost-Vlaanderen e.a.
660 Map met kaarten behorende bij Landschapspark-krekengebied diverse 1982 Provincie Oost-Vlaanderen e.a.
1538 B018 De Hengst. De botvisserij en de mosselvangst in Zeeland en Vlaanderen Beylen, Jules van 2007 Provincie Oost-Vlaanderen, Tolerant en SBH Gent
2137 Tijdreis tussen Noord & Zuid, forten en linies in de grensregio 2012 Provincie West-Vlaanderen e.a
3360 Het Zeeuwse gezicht. Uitgangspunten van het provinciaal architectuurbeleid J.van Aspert & H. Vinken (samenst) 1996 Provincie Zeeland Middelburg
3369 Wat je moet weten over Zeeland afdeling voorlichting 2001 Provincie Zeeland Middelburg
3628 Nota soortenbeleid. Flora en fauna van Zeeland Provincie 2001 Provincie Zeeland Middelburg
3884 Provincie Zeeland Permanente bewoning recreatiewoningen Jenny Heijstek 2001 Provincie Zeeland Middelburg
3885 Provincie Zeeland Samen omgaan met (grond)water Witteveen & Bos, Ir, T.M. Nierop 2002 Provincie Zeeland Middelburg
3891 Delta inZicht Toekomstgebied Een gedroomd Deltagebied Stuurgroep Delta inZicht 2001 Provincie Zeeland Middelburg
4403 B077 Zeeuwen tegen het water. Sporen van de waterstaatsgeschiedenis in Zeeland Kuipers, J.J.B. 1998 Provincie Zeeland Middelburg
3893 Delta inZicht Een integrale visie op de Deltawateren Ontwerp Stuurgroep Delta inZicht 2002 Provincie Zeeland Middelburg
3384 Bloedkoralen van de oosterschelde. Verhaal van de nieuwe dijk Steenhuis, Aafke 2010 Provincie Zeeland Middelburg
3648 Van dialect tot turbotaal; de toekomst van onze dialecten Dewulf, Dirk e.a. (red.) 1996 Provincie Zeeland Middelburg
3924 Beleidsplan Westerschelde Bestuurlijk Klankbordforum Westerschelde 1991 Provincie Zeeland Middelburg
2651 Echt waar … Zeeland Jimenez, Raquel e.a. 2009 Provincie Zeeland Middelburg
3934 Liber amicorum Wim van Gelder Overdijk, Werner et al. (red.) 2007 Provincie Zeeland Middelburg
3483 Toekomst voor het verleden 2002 Provincie Zeeland Middelburg
3499 Van ruigte tot bloemenzee Visser, Marjolein (samenst.) 2006 Provincie Zeeland Middelburg
3508 De boten van de provincie Afd. voorlichting (samenst.) 1997 Provincie Zeeland Middelburg
3509 Op Stoom! Industrieel erfgoed in Zeeland (1850-1970) Franken, Toon 2004 Provincie Zeeland Middelburg
3515 B021 De Zeeuwse zeehavens Wolterbeek, Jaap e.a. 1990 Provincie Zeeland Middelburg
3260 B087 Karolingische burchten in Zeeland Bruin, M.P. de, et al. 1995 Provincie Zeeland Middelburg
3516 Dorpen in Zeeland Bureau voorlichting der provincie 1979 Provincie Zeeland Middelburg
3263 De zin van de Westerschelde Wolterbeek e.a. 1996 Provincie Zeeland Middelburg
3519 B060 Versterckt Zeeland' Stockman, P & P. Everaers 1999 Provincie Zeeland Middelburg
3264 B067 Zeeland in de Prehistorie Jongepier, J. 1995 Provincie Zeeland Middelburg
3266 B052 Het onderste boven. De Zeeuwse geologie vanaf het Holoceen in kaart gebracht. Vos, PC, W.E. Westerhoff, A.W. van Kleef 1999 Provincie Zeeland Middelburg
3268 B067 De Romeinen in Zeeland. Onder de hoede van Nehalennia Trimpe Burger, J.A. 1997 Provincie Zeeland Middelburg
3269 Zeeland in cijfers en feiten Bureau voorlichting der provincie 1977 Provincie Zeeland Middelburg
3270 Het Zeeuwse kleilandschap Beenhakker, Ad 2002 Provincie Zeeland Middelburg
3271 B087 Zeeuwen te water. Sporen van een maritiem verleden Kuipers, Jan J.B. 1996 Provincie Zeeland Middelburg
3272 B067 Hoog van de toren. Kerken in Zeeland tot 1900 Bruin, M.P. de 1994 Provincie Zeeland Middelburg

Pagina 21 van 28 Resultaten 3001 - 3150 van 4184