Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 21 van 32 Resultaten 3001 - 3150 van 4788

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
230 B049 De Nederlandse wateren en plaatsen in de Romeinse tijd Hettema, H. 1951 Martinus Nijhoff 's -Gravenhage
2549 B112 De vrede van Munster Poelhekke, J.J. 1948 Martinus Nijhoff s-Gravenhage
124 B071 De reformatorische beweging te Axel en Hulst (1556-1566) Decavele. J. 1968 Martinus Nijhoff. De Sikkel 's-Gravenhage/Antwerpen
1032 B061 Historie der veranderingen van de Protestantsche Kerken door den Heer Jakobus Benignus Bossuet, Bisschop van Meaux, etc. Bossuet, J.B 1738 Martinus van Overbeke Leuven
4023 B006 Jaarboekje voor de Boogschutterijen, in het Koninkrijk der Nederlanden, voor 1847 Mast, A. van der 1846 Mast, A. van der Gorinchem
1835 B323 Menno van Coehoorn 1641-1704, vestingbouwer belegeraar infanterist Hoof, J. van 2004 Matrijs Den Haag
214 B097 Boerderijbouw in Zeeland van de tiende tot de twintigste eeuw. Schone welbetimmerde hofsteden. Cruyningen, P. J. van 2002 Matrijs Utrecht
3545 B197 Van water tot land. Polders en waterschappen in midden Zeeuws-Vlaanderen 1600-1999 Vleesschauwer, Marc de 2013 Matrijs Utrecht
3546 B197 Het Vrije van Sluis. Polders en waterschappen in West-Zeeuws-Vlaanderen 1600-1999 Vleesschauwer, Marc de 2013 Matrijs Utrecht
4197 B035 The Soldiers Of General Mackzek in World War II Mieczkowski, Zbigniew 2004 Matrix Warsaw
1815 B019 Werken met Zeeuwse kaarten. Handleiding bij het gebruik van oude topografische kaarten. Klerk, A.P. de 2002 Mattrijs Utrecht
952 B124 Histoire de Belgique deel II Pirenne, H. 1922 Maurice Lamertin Bruxelles
953 B124 Histoire de Belgique deel III Pirenne, H. 1923 Maurice Lamertin Brussel
954 B121 Histoire de Belgique deel IV Pirenne, H. 1909 Maurice Lamertin Bruxelles
955 B124 Histoire de Belgique deel V Pirenne, H. 1926 Maurice Lamertin Bruxelles
956 B124 Histoire de Belgique deel VI Pirenne, H. 1926 Maurice Lamertin Bruxelles
4233 B085 Bedevaartplaatsen in Nederland deel 1: Noord- en Midden-Nederland Margry, P.J. en C.M.A. Caspers 1997 Meertens-Instituut Amsterdam
2966 B249 De Coöperatieve Raiffeisen-en Boerenleenbanken in Nederland 1948-1973 van exponent tot component Vries, Joh. De 1973 Meijer Pers Amsterdam
1716 B098 Beveiligd bestaan. Grondtrekken van het Middeleeuwse Waterstaatsrecht in Z.W. Nederland en hoofdlijnen van de geschiedenis van het dijkbeheer in dit gebied (1200-1963) Gallé P.H. 1963 Meinema N.V. Delft
4079 B016 Tegen het vertoog over de ongerymdheid ........regtsgeleerdheid en practyck van Mr. Willem Schorer Eenen Jongen practizyn 1777 Mensert, Johannes 'S-Gravenhage
1909 B504 Jordaens Hulst, R.A. d' 1982 Mercatorfonds Antwerpen
4283 B138 De gouden delta der lage landen Janssen, P. e.a. 1996 Mercatorfonds Antwerpen
4286 B134 Prinsen en poorters in de Bourgondische Nederlanden Prevenier, W. e.a. 0 Mercatorfonds Antwerpen
4288 B134 Karel V 1500 - 1558 Blockmans, W. e.a. 0 Mercatorfonds Antwerpen
3382 B343 Schetsen uit Zeeland. Herdruk uitgave 1875 Coster, Charles de 1979 Merlijn Middelburg
370 B054 't Kroniekske Wauters, A. 1981 Merlijn Middelburg
371 B054 Uit de school geklapt Wauters, A. 1979 Merlijn Middelburg
2176 B068 Van d'ee tot Hontenisse Cor J. de Boer 0 Merlijn Middelburg
3835 B062 Mesu. Het leven van een pionier Geuze, M.A. 1979 Merlijn Middelburg
4138 B037 De Reinaert ontraadseld. Wie is reinaert de Vos? Wie zijn de dieren om hem heen? Geel, Jolijn 1993 Meulenhof Amsterdam
4146 B023 Reinaert de , Uit het Middelnederlands zo getrouw mogelijk in modern proza overgebracht door Mussche Achilles 1964 Meulenhoff Amsterdam
3291 B242 Aangemunt en nagemunt Porteous, John 1968 Meulenhoff Amsterdam
2068 B039 De pels van de vos. Historische achtergronden van de Middeleeuwse Reinaert satire. Wenseleers Luk 1993 Meulenhoff / Kritak Amsterdam / Leuven
2819 B288 Tussen land en water. Het wisselende beeld van de Deltawerken Boermans e.a. 1984 Meulenhoff Informatief Amsterdam
2827 B101 Achter dijken en dammen van Leeuwen, N. e.a. (red.) 1983 Meulenhoff Informatief bv Amsterdam
3457 B318 Groot museumboek Overbeek, A. (tekst en red.) 1980 Meulenhoff/Lanshoff Amsterdam
3377 B178 Feesten in Nederland Groot, Pieter (vorm) 1977 Meyer pers Amsterdam
1090 B121 Inventaire des Archives de l'Arrondissement de la Flandre Orientale et du Département ou Préfecture de L'Escaut, 1794 à 1814 Haute, C. van den 1932 Michiels-Broeders G. Tongres
1865 B055 Onder de linden Moerdijk, Marie-Cécile 1987 Michon bv BUssum
4958 B335 Mijn taalboek serie A Methodische handleiding voor het zuiver schrijven op de lagere school eerste stukje derde leerjaar ( 2e helft ) en vierde leerjaar 26e druk Kleinbentink S.F. ; De Vries L. J. 1909 Mijs D. Tiel
4762 B325 Mijn taalboek serie A Methodische handleiding voor het zuiver schrijven op de lagere school eerste stukje Kleinbentink S.F. ; De Vries L. J. 1900 Mijs D. Tiel
4764 B325 De woordvorm eenvoudige taaloefeningen voor de lagere school derde boekje Kleinbentink S.F. ; De Vries L. J. 1912 Mijs D. Tiel
4767 B325 De woordvorm eenvoudige taaloefeningen voor de lagere school eerste boekje 1e helft 2e leerjaar Kleinbentink S.F. ; De Vries L. J. 1911 Mijs D. Tiel
3815 B346 13x Delta. Gesprekken met deskundigen over het Deltaproject Dertien interviews over techniek, politiek, natuur en milieu Velthuizen, Frank e.a. 1981 Min. V&W Den Haag
3356 B288 Werken in de Oosterschelde B.V. Voskuil e.a. 1982 Min. Van Verkeer & waterst. s-Gravenhage
2675 B59 Hoog water. 50 jaar na de watersnoodramp Flameling, Inez 2003 Min. Van verkeer & waterstaat Den Haag
3826 B254 Twaalf kapucijnen t Hoen, Cor e.a. 1993 Minderbroeders Kapucijnen s-Hertogenbosch
1507 B067 Gillis Mostaert (1528-1598). Een tijdgenoot van Bruegel Mai, E. et al. 2005 Minerva Wolfratshausen
1122 De Nederlandse Musea Ministerie van C.R.M. 1976 Ministerie van C.R.M.
1125 Licht- en klimaatbeheersing in Musea, Catalogus voor een didactische tentoonstelling van het International Centre for Conservation te Rome 1977 Ministerie van C.R.M.
2620 B176 Terugkijkdoos Rijkspolitie Zeeland 1945-1993 Smeels, A. 1993 ministerie van Justitie Middelburg
5097 B352 Rapport voor de ruilverkaveling Stoppeldijk Cultuurtechnische dienst min L&V 1961 Ministerie van landbouw en Visserij Utrecht
3315 B306 Handboek voor de soldaat 1956 Ministerie van oorlog
1821 B302 Restauratie aan het abdijcomplex te Middelburg 1940 - 1971 Lussanet de Sablonière, H. de 1980 Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening Middelburg
2784 B298 Atlas van het vernieuwend platteland Van Broekhuizen, R. e.a. (red.) 0 Misset Uitgeverij Doetinchem
3848 B341 De verschijningen en de boodschap van O.L. Vrouw van Fatima van Es, M.M. 1943 Missiehuis "St. Willibrordus" Uden
4409 B161 Honderd Jaar tijdschriftgeschiedenis De Katholieke Illustratie Hottinga, Tijn 0 MM Trion Uitgevers B.V. Baarn
4044 B040 Contes de la Fontaine onbekend 1822 Mme Veuve Dabo Parijs
674 B079 Het Gildeleven in vroeger eeuwen Allossery, Paul, J.C.D. 1926 Moens-Patfoort Brugge
4716 B230 Prijscourant A. Moerdijk te Zuiddorpe Moerdijk, A. 1895 Moerdijk, A. Zuiddorpe
1462 Molenecho's 19982 Molenzorg tot behoud van onze molens
5087 B352 Gezelle - uurtjes Guido Gezelle 1925 Monstrey Brussel-Mechelen
2678 B308 Vertel dit toch aan niemand. Leven aan het hof. Hermans, Dorine & Daniela Hooghiemstra 2007 Mouria onbekend
819 Verslagen van Kerkvisitatiën in het Bisdom Utrecht uit de 16e eeuw, uitgegeven door wijlen Mr. F.A.L. Ridder van Rappard en Mr. S. Muller, Fz. 1911 Mr. F.A.L. Ridder van Rappard en Mr. S. Muller, Fz. Amsterdam
841 B035 Correspondance francaise de Marguerite d'Autriche, duchesse de Parme, avec Philippe II. Tome I, comprenant la correspondance de février 1565 jusqu'à la fin de 1567 . 1925 Mr. M.P.C. Bakhuizen van den Brink en J.S. Theissen (universiteit van Groningen) Utrecht
893 Oude rechtsbronnen der stad Breda Bezemer, Mr. W. 1892 Mr. W. Bezemer 's-Gravenhage
544 B058 Tot Keringe der Wateren. Dijkverkenningen langs de Vaderlandse Kuststrook, 9. Zeeuws-Vlaamse kuststrook/slotbeschouwing Keikes, W.H. 1979 MSD Haarlem
4688 B324 Wegwijzer voor belastingbetalers Brinkman, A. 1934 Mulder & Co Amsterdam
4546 B274 Monnaies - Médailles Livres Wigersma, S. Hzn 1913 Muller, Frederik Amsterdam
891 B222 Stadsrekeningen van Leiden (1390-1434), d. 1 (1390-1424) Meerkamp van Embden, A. 1913 Müller, Johannes Amsterdam
892 B222 Stadsrekeningen van Leiden (1390-1434), d. 2 ( 1424-1434) Meerkamp van Embden, A. 1914 Müller, Johannes Amsterdam
2057 B037 Van de vos Reynaorde. In't dialekt van 't land van Ulst. Sponselee, G. & E. Steijns 2007 Museum De Vier Ambachten Hulst
2072 B037 Hier bechinnen die avonturen van den Vos Reynaerde Gielen, Wim 1997 Museum De Vier Ambachten Hulst
2469 B320 Verdwenen textiel onbekend 2008 Museum De Vier Ambachten Hulst
2977 B344 Meekrap, vroeger en nu Van Dijk-van der Peijl, Anneke 1980 Museum Noord- en Zuid-Beveland Goes
1975 B231 De middeleeuwse dorpskerken van Zuid-Beveland Abelman, L.J. (samenst) 1983 Museum voor Zuid- en Noord-Beveland Goes
3719 Met het oog op de grens. Heden en verleden van de ned.bel grens in West Z-Vl. Bauwens, A.R. e.a. 1992 Museumcommissie Aardenburg
1555 B299 Cisterciënzers in het land van Hulst Verstraeten, E. 2009 Museumstichting Hulst
4623 B286 De Vrolijke Kring een bundel kinder- en jongensdansen Doorn - Last, Femke van 1955 Muussens, J. Purmerend
4636 B285 Hoy, een lied! Gehrels-vereniging 1974 Muusses Purmerend
3109 50 kleuterliedjes en een aantal sinterklaasliedjes Langelaar, Annie (verz.) 1982 Muusses Purmerend
3119 B305 plezier met muziek Heerkens, Ad 1969 Muusses Purmerend
4742 B325 Verbrandingsverschijnselen Busé A.J.H. & van Suylen D. 1934 Muusses Purmerend
4744 B325 Handboek der natuurkunde voor het hoofdakte-examen deel II trillingsleer, geluid en licht Veldkamp G.R. & v.d. Wijk R. 0 Muusses J. Purmerend
4763 B324 Sint Nicolaas en kerstliederen band V Kok, Joh. B. 0 muzienuitgeverij IXIJZet Amsterdam
5110 B351 Ans en Hans, 6. Werkgroep Nijdam (samenstelling) 1967 N. Samsom n.v. uitgever Alphen aan de Rijn
4856 B326 De taaltuin deel 1 A. Arbman-Jurriaans, J. Algera, W. Brinkkemper, S. Nijman 1966 N. Samsom NV Alphen aan den Rijn
4760 B324 Rekenen 2e leerjaar voor de onderwijzer Nijdam, S.J. 0 N. Samson n.v. Alphen aan de Rijn
4878 B334 Rekenen 1a handleiding Werkgroep Nijdam 0 N. Samson nv Alphen aan de Rijn
4701 B324 In 2 jaar! Schrijfmethode voor de lagere school Kloosterman, J.C. 1935 N. Samson NV Alpehn aan de Rijn
4704 B324 De taaltuin 3b handleiding Arbman-Jurriaans, A. et al. 1966 N. Samson NV Alphen aan de Rijn
237 B108 Des graven stroom Meijers, E. M. 1940 N. V. Noord-Hollandsche uitgevers maatschappij Amsterdam
3911 B315 Tussen ras en gewas onbekend 1957 N.A.K. Zeeland
3014 B141 Kringalmanak van de N.C.B. 1963 anoniem 1963 N.C.B. Zeeuwsch-Vlaanderen Hulst/Oostburg
3015 B283 Kringalmanak van de N.C.B. 1954 onbekend 1954 N.C.B. Zeeuwsch-Vlaanderen Kring Hulst Kring Oostburg
178 B047 De boerderijen van Hoek en hun bewoners Dees-Scheele, N.E., Riemens, L., Willemsen, R. 0 N.E. Dees-Scheele .
4961 B334 Organische scheikunde Groen J. Drs ea 1967 N.I.B Zeist
4784 B322 Ans en Hans 3 Arbman-Jurriaans, A. e.a. 0 N.Samsom Alphen aan den Rijn
4740 B322 Ans en Hans 1 Arbman-Jurriaans, A, e.a. 1968 N.Samsom NV Alphen aan den Rijn
4789 B322 Ans en Hans 4 Algera , j. e.a. 0 N.Samsom NV Alphen aan den Rijn
4791 B322 Ans en Hans 5 Arbman-Jurriaans A. e.a. 0 N.Samsom NV Alphen aan den Rijn
4871 B328 Encycliek "Casti connubii" Rood, L. 1931 N.V. De courant Maasbode amsterdam
5054 B345 De Jonge Koorzanger Van de Wiel, J.C.W. ,pr 1924 N.V. Dekker & Van der Vegt & W. van Leeuwen Utrecht - Nijmegen
3186 B305 Eigen land met open ogen Zeeland ANWB ANWB (red.) 1969 N.V. Drukkerij De Eendracht Schiedam
3351 B292 Parade der mannenbroeders Kaam van, Ben 1964 N.V. Gebr. Zomer&Keunings Uitg Wageningen
4835 B321 Sprookjes-Leesboek 2 Douwes, B.J. 1954 N.V. H ten Brink's Uitgevers-Mij Meppel
2968 B239 Groeizaam Geld Van Balen, W.J. 1938 N.V. H.D. Tjeenk Willink & Zn Haarlem
4800 B321 DE Wereld. Beknopte aardtrijkskunde ten dienste van het Uitgebreid lager onderwijs Ten Have, J. J. 1922 N.V. Joh. Ykema's Uitg. Mij 's Gravenhage
5084 B350 Proefondervindelijke Natuurkunde voor de Lagere School. Eerste stukje Janse F. 1921 N.V. Joh. Ykema's Uitgeversmaatschappij Utrecht
4975 B326 Gymnastiek kant en klaar J. Perquin en J. Bongaarts 1940 N.V. Paul Brand Hilversum
2963 B354 Landbouwgeschiedenis Serie B Nr. 5 Bool, C.H. 1952 N.V. Uitg. Mij W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle
4861 B328 Het meer Flevo en de Waddeneilanden in vroeger eeuwen en thans Gobius. G. 0 N.V. Uitgevers" - maatschappij "De Tijdstroom Lochem
5131 B351 Siersmeden Bijlsma, P. - Kok, P. 1950 N.V. Uitgeversmij. E. Kluwer Deventer
4721 B321 1.2.3.4.5... Naar aanleg en tempo. deeltje 1b Lugtmeijer, H.J. & Boers, J. 1953 N.V. W. J. Thieme & Cie Zutphen
4613 B285 Het woord in de zin. G.J. van der Keuken en P. Minderhout 1966 N.V. W.J. Thieme & Cie Zutphen
5058 B350 Lientje bij de kabouters IV, 2e leerjaar Zwerver, Koert 1955 N.V. W.J. Thieme & Cie Zutphen
4816 B326 Naar aanleg en tempo deeltje 7 H.J. Lugtmeijer en J. Boers 1966 N.V. W.J. Thieme & Cie Zutphen
854 B076 De Groote Cultuurstrijd, d.1: De Religionsvrede 1578-1581 Prims, Floris 1942 N.V.Standaard Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven
1639 B070 Geschiedenis van Antwerpen. deel 4 3e boek Prims, Floris 1933 N.V.Standaard Boekhandel Antwerpen
494 B070 Geschiedenis van Antwerpen. deel 1 Prims, Floris 1927 N.V.Standaard Boekhandel Brussel
495 B080 Geschiedenis van Antwerpen. deel 2 1e boek Prims, Floris 1929 N.V.Standaard Boekhandel Brussel
496 B080 Geschiedenis van Antwerpen. deel 2 2e boek Prims, Floris 1929 N.V.Standaard Boekhandel Brussel
497 B080 Geschiedenis van Antwerpen. deel 2 3e boek Prims, Floris 1929 N.V.Standaard Boekhandel Brussel
498 B070 Geschiedenis van Antwerpen. deel 2 4e boek Prims, Floris 1931 N.V.Standaard Boekhandel Brussel
499 B070 Geschiedenis van Antwerpen. 3 Prims, Floris 1931 N.V.Standaard Boekhandel Brussel
500 B070 Geschiedenis van Antwerpen. deel 4 1e boek Prims, Floris 1933 N.V.Standaard Boekhandel Brussel
501 B070 Geschiedenis van Antwerpen. deel 4 2e boek Prims, Floris 1933 N.V.Standaard Boekhandel Antwerpen
3094 B274 Stemmen des heils. 300 christelijke liederen Douma, J. (samenst.) 0 Naaml. Venn. W.D. Meinema Delft
3354 B298 Herrezen Nederland 1945-1955 Damsté, R.A. e.a. (red.) 0 Nationaal 5 mei Comité s-Gravenhage
3433 B323 In het nationaal beiaardmuseum klinken de klokken en tikken de uurwerken Lehr, André 1992 Nationaal Beiaardmuseum Asten
4376 B260 Oudheidkundige Repertoria Bauwens - Lesenne, Monique 1968 Nationaal centrum voor oudheidkundige navorsingen Brussel
2682 B229 Mijn droom voor ons land. Inspiratie voor de koning onbekend 2013 Nationaal Comité Inhuldiging onbekend
5010 B357 Ozewiezewoze onbekend 1982 Nationale Nederlanden Eindhoven
2634 B345 Kallo's Wel en Wee in Wereldoorlog II Cools, Herman 1994 Nationale Strijdersbond Kallo Kallo
567 B239 Plantenlijst van Zeeland Jacobusse, C. 1981 Natuurwetenschappelijke adviescommissie van Stichting Het Zeeuwse Landschap Heinkenszand
2477 B320 Eerste Nederlandsche Cooperatieve beetwortelsuikerfabriek te Sas van Gent 1899-1924 anoniem 1924 NCB Sas van Gent
3746 B292 Kerkepad '87 (met OZVl) 1987 NCRV
3749 B236 Kerkepad '92 diverse 0 NCRV onbekend
1946 B296 Spelerieë, uitgave bij het 25 jarig jubilieum afd Zeeland NGV Keijzer, B. de (eindred.) 1992 Ned Genealogische vereniging afdeling Zeeland Kapelle
2505 B236 Kontakt orgaan van de Ned. Herv. Gemeente Axel Berg, H. vd 1984 Ned Herv Gem axel Axel
3821 B361 Zeeuwsche dialectproblemen Meertens, P.J. e.a. 1944 Ned. Akademie van Wetenschappen Amsterdam
3235 Bijbel in de nieuwe vertaling 0 Ned. Bijbelgenootschap
2686 B346 Van over de grens. Gids voor lokaal historisch onderzoek. Cottaar, Annemarie e.a. 1998 Ned. Centrum voor volkscultuur Utrecht
3653 B098 Emigranten naar Amerika uit West Zeeuws-Vlaanderen 1840-1970 Vergouwe, A. 1993 Ned. Gen. Ver. Afd. Zld Breskens
3281 B296 Zeeuws Kwartierstatenboek deel 3 onbekend 1986 Ned. Gen. Ver. Afd. Zld Kapelle
1699 Zeeuws Kwartierstatenboek deel 1 Nijenhuis, H.D. en M.C. Nijenhuis-van Pienbroek 0 Ned. Gen. Vereniging, afd. Zeeland
2964 B199 De nederlandsche heidemaatschappij 60 jaar van Maaswinkel, D. e.a. 1948 Ned. Heidemij Onbekend
3494 B229 Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der nederlanden . Deel 97. (inquisitie) van der Wiele, Johan 1982 Ned. Hist. Genootschap 's-Gravenhage
3495 B227 Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der nederlanden . Deel 99. (Willem van Oranje) Blom, J.C.H. e.a. (red.) 1984 Ned. Hist. Genootschap s-Gravenhage
4014 B022 Nationale landstormdag te 's Gravenhage 27 september 1928 ter herdenking van het 10-jarigbestaan van den bijzonderen vrijwilligen landstorm anoniem 0 Ned. Rotogravure-mij. Leiden

Pagina 21 van 32 Resultaten 3001 - 3150 van 4788