Background Image

Bibliotheek

Boeken worden niet uitgeleend maar zijn alleen ter inzage in het Gemeentearchief van Hulst.
Resultaten per pagina:

Pagina 3 van 32 Resultaten 301 - 450 van 4794

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
751 B005 Histoire du Théatre à Gand Deel 3 Claeys, Prosper 1892 Gand
1776 B237 De Gereformeerde Kerk van Axel in het tijdvak van 1913 tot 1970, bevattende de hoofdstukken 21 t/m 33. Oggel, D.J. 1970 Axel
241 B231 De grenzen tussen kaapvaart en zeeroverij. De aktiviteiten van kapitein Frans Behem tussen 1537 en 1539. Gooskens, Frans 1986 Middelburg
754 A1 Antiquitates illustrissimi ducatus Brabantiae, in quibus singularium urbium initia, incrementa, respublicae, privilegia, opera, laudes: coenobiorum fundationes propagationes, sacri thesauri, encomia, viri clari: Ecclesiarum patronatus, monumenta, reliquia Gramaye, Joan, Bapt. 1708 Lovanii/Bruxelles
1778 B239 Antonius. Honderd jaar katholiek onderwijs in Axel. Oude Kempers, J.F.M. 1986 Axel
4082 Archief 2015 mededelingen van het Koninklijk Zeeuws Genootschap de Wetenschappen DIV. 2015
1013 B021 Potterie Eppens-van Veen, Jos H. 1963 Bussum
1781 B091 Geschiedenis van een klein grensdorp, Overslag. Strobbe, A. 1973 Overslag
3061 B239 Familieboek Het geslacht Dees- van den Raedden 1583-1983 Dees, D. 1983 Terneuzen
4085 Archief 2016 Mededelingen van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen 0
4086 Archief 2017 Mededelingen van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der wetenschappen. 0
1015 A1 De Historien van Paulus Iovius Bisschop tot Nucera: Inhoudende De Waerachtighe beschrijvinghe van alle ghedenckwaerdige geschiedenissen die van het Jaer 1494 tot het Jaer 1517 in Europa, Asia ende Africa, te Water ende te Lande, bij Keyseren, Coningen, onbekend 1604 Amstelredam
3063 B319 Baecke 2012 onbekend 0 .
4087 B062 Gedichten van Johan Moorman Bakker Leenderd 1745 Middelburg
504 B021 Priesters in de Vier Ambachten Juten, G.C.A. 0 Ginneken
1016 B117 Verhaal van alle Hooge watervloeden, in meest alle Plaatsen van Europa, van Noachs tijdt af, tot op den tegenwoordigen tijdt toe; met een nieuw kaertje van 't verdronken Landt in den Oollaart, afbeeldinge van Kosmas en Oamianus en van den Steenen man in V Outhofs 1720 Embden
1784 B313 125-jarig jubileum van de Koninklijke Harmonie St. Cecilia Kloosterzande, 1861-1986. Cappendijk, Theo en Carlo Buijsrogge 1986 Kloosterzande
2040 B135 Het bisdom Gent vier eeuwen geschiedenis Cloet M., Collin L., Boudens R. 1991 Gent
1017 A1 Geschiedenis van Engelandt, Schotlandt en Ierlandt; Met een kort begrip der aanmerkelijkste zaken, in andere Ryken en Staten voorgevallen. enz. Twede deel Larrey, De 1728 Amsterdam
1785 B099 Kerk van de H. Catharina van Alexandrië, Hengstdijk. Schelfhout, Em. 1985 Hengstdijk
1018 A1 Geschiedenis van Engelandt, Schotlandt en Ierlandt; Met een kort begrip der aanmerkelijkste zaken, in andere Ryken en Staten voorgevallen. enz.\ Vierde deel Larrey, De 1730 Amsterdam
507 B054 De Keuren van de Vier Ambachten van 1242 en 1261 en die van Saeftingen van 1263 Smidt, J. Th. de 1954 Utrecht
764 B255 Le Faux Miracle du Saint Sacrement à Bruxelles Liber, Dom 1874 Bruxelles
1020 A1 L'Art de vérifier les dates des faits historiques, des Chartes, des chroniques et autres anciens monuments, depuis la naissance de Notre-Seigneur, par le moyen d'une table chronologique, etc .... avec deux calendriers perpétuels, la chronologie historique G. Desprez 1770 Paris
510 B021 Industrie-Almanak voor Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Mogelijkheden voor industrievestiging divers 1949 Middelburg
3838 B290 Johannes Gabriel Vereecken en nakomelingen Onbekend 0 Hulst
1791 B050 Jeugdherinneringen van M. Dellaert deel 4 Dellaert, M. 1985 Otterlo
3839 B307 Genealogie Heijens onbekende 1985 onbekend
768 Le Servage dans le comté de Hainaut. Les sainteurs-Ie meilleur catel Verriest, Leo 1910 Bruxelles
1024 Toneel der eeuwen. Oudheid en Middeleeuwen Kleijntjes, J. en H.F.M. Huijbers (met medewerking van L.G.J. Verberne). 1929 Wassenaar
1280 La genèse du régime domanial classique en France au Haut Moyen Age Verhulst, Adriaan 1966
769 Excursions. Antoing, Fontenoy, Beloeil. Les carriêres du bassin de l'Escaut, La Pierre Brunchant 1895 Tournai
1281 De reacties van de Brugse Jacobijnen tijdens de eerste Franse inval (1792-1793) Berghe, Yvan van den 1966
770 Chronicon rerum gestarum ab anno MCCCCLV ad annum MDXIV accedunt Henrici de Merica et Theodorici Pauli. Historiae de Cladibus Leodiensium an. MCCCCLXV-VII, cum collectione documentorum ad res Ludovici Borbonii et Johannis Hornaci temporibus gestas, edidit Los, Johannis de 1844 Bruxelles
1026 Toneel der eeuwen. 18-e eeuw t/m Eerste Wereldoorlog Kleijntjes, J. en H.F.M. Huijbers (met medewerking van L.G.J. Verberne). 1926 Leiden
1282 Van Oudheid naar Middeleeuwen: Continulteit of Discontinulteit? Lambrechts, Prof.dr. P. 1966
259 D'Euzie Groot Stekene 0
771 La Cité de Liège au moyen-age Kurt, Godefroid 1910 Paris
1283 Etudes sur la céramique de la nécropole Gallo-Romaine de Blicquy (Hainaut) II La potterie dite Laet, S.J. de 1966
772 La Cité de Liège au moyen-age Kurt, Godefroid 1910 Paris
1284 Een woekerverbod van de Graaf van Vlaanderen uit 1199 gezien in het licht van kanoniek-rechterlijke handschriften Prevenier, W. 1966
2052 Al is er slechts... over polderkaarsen en kattenstaarten. Biesbroeck, Elisabeth 1996 Kloosterzande
261 Erfgoed van Industrie en Techniek 0
773 La Cité de Liège au moyen-age Kurt, Godefroid 1910 Paris
1285 Le droit Romain en Belgique Caenegem, R.C. van 1966
2053 De Gentse spelen van 1539. Erné B.H. en Dis L.M. van 1987 's Gravenhage
1286 Esclavage noir en France Meridionale et courants de traite en Afrique Verlinden, Ch. 1966
2054 De Gentse spelen van 1539. Erné B.H. en Dis L.M. van 1987 's Gravenhage
1287 L'organisation financière du comté de Flandre, du duché de Normandie et du domaine royal Francais du Xle au Xllle siècle Verhulst, A. 1966
2823 Liber Amicorum (catalogus van een tentoonstelling!?) Metsers, Hugo 0
776 Mémoires de Pasquier de le Barre et de Nicolas Soldoyer pour servir à l'histoire de Tournai 1565-1570, avec notice et annotations par Alex Pinchart 1859 Bruxelles
1288 Een zeventiende-eeuws curiosum onder de Duinenhandschriften Strubbe, E.I. 1966
777 Mémoires de Pasquier de le Barre et de Nicolas Soldoyer pour servir à l'histoire de Tournai 1565-1570, avec notice et annotations par Alex Pinchart 1865 Bruxelles
1289 De Heren van Wervik tot 1300 Warlop, E. 1966
1034 Thomas Erpenius en de Cornelissen, J. 0
1290 De "Journal de la Flandre Occidentale". Een regerings- en logekrant te Brugge in de Nederlandse tijd (26 aug. 1818 - 27 februari 1820) Simon, F. 1966
267 Kroniek van de Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent 0
523 West-Zeeuws-Vlaanderen vroeger Hinte, Jan van 0
779 Chronique rimée de Philippe Mouskes, publiée par le Baron de Reiffenberg dl1 1836 Bruxelles
1291 Het Brabantse strafrecht en zijn toepassing in de praktijk vnl. te Brussel in de XVe eeuw F. Vanhemelrijck 1966
780 Chronique rimée de Philippe Mouskes, publiée par le Baron de Reiffenberg dl2 1838 Bruxelles
1036 Schouwtoneel der Natuur of samenspraaken over de Bijsonderheden der Natuurlijke Histori, 14-e deel Le Clercq, P. 1749 Amsterdam
1292 Patarins ou Bogomiles reduits en esclavage Verlinden, Ch. 1966
269 Saillant kwartaalbericht van de Stichting Menno van Coehoorn en jaarboeken 0
781 Bijdrage tot de beeldenstorm in Leiden, 1566 Kleintjens, J.S.J. 0
1037 Catalogue illustré du Musée de la Distillerie de la Liqueur Bénédictine de l'Abbaye de Fécamp. 1888 Fécamp
1293 Anvers de 1585 à 1650 Brulez, W. 1967
1805 Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden. 0
1038 Le Nouveau Parfait Maréchal 0
1294 Edellieden en juristen in het centrale bestuur der zestiende-eeuwse Nederlanden (1531-1578) Baelde, M. 1967
1806 Heemschut 1936
271 Nieuwsbrief Archeologie Zeeland Zuidwesterheem 0
783 Met de beste wensen voor het nieuwe jaar. Utrechtse nieuwjaarsprenten uit vroegere eeuwen Meyere, J.A.L. de 1981 Baarn
1039 Het geheim des tijds Dalsum, H.A. van 1918 Hulst
1295 Politiek en Pers. De verkiezingen van de gemeenteraad te Gent 1869-1878 Martens, Frida 1967
528 G-H Wisseling in Zeeuws-Vlaams A.B. Gielen, Jos, J. 0 Tilburg
784 Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van Huybergen, 1264-1964 0
1040 De drie revoluties der Christenheid Dalsum, H.A. van 0
1296 Stadsversterking en burgerwacht tijdens de instauratiejaren der Gentse Calvinistische Republiek (1577-1579) Despretz, André 1967
273 Oud Wachtebeke 0
785 Huybergen in oorlogstijd 1940-1944. 1945-1970 25 jr bevrijding 1970 Huybergen
1297 Un exemple de la politique économique de Philippe d'Alsace comte de Flandre: la fondation de Gravelines (1163) Verhulst, A. 1967
274 Stad Deinze 0
786 De Rapporten van de Kantoncommissarissen (1797-1800), d. I Maaseik Colson, M. 0
1042 Le Chevalier au Cygne et Godefroid de Bouillon, .poème historique publié par la première fois avec de nouveiles recherches sur les légendes qui ont rapport à la Belgique, un travail et des documents sur les Croisades Reiffenberg, le Baron de 1846 Bruxelles
1298 De handelsbalans der Nederlanden in het midden van de 16de eeuw Brulez, W. 1967
1810 De Schelde Atlas. Een beeld van een estuarium Eck, G.Th.M van 1999 Middelburg
1299 De Vorming van de Grote Schepenbank van het Brugse Vrije (11de-13de eeuw) Warlop, E. 1968
1044 Le Chevalier au Cygne et Godefroid de Bouillon, .poème historique publié par la première fois avec de nouveiles recherches sur les légendes qui ont rapport à la Belgique, un travail et des documents sur les Croisades Reiffenberg, le Baron de 1854 Bruxelles
1300 L'archéologie et l'histoire des champs au Moyen-Age:introduction à l'archéologie agraire Verhulst, A. 1967
1812 Zeelandboek diverse 2002 Middelburg
789 Nederlandsche Historische literatuur, besproken door N. Japikse Japikse, N. 0
1301 Note pour servir à l'étude archéologique des villages desertes en Belgique Verhulst, A. 1967
1557 Zeeuws of Vlaams? (Morfo-) syntactische verschijnselen in de dialecten van Zeeuws-Vlaanderen Will, G. 2004 Oosterhout
3349 Leonardus Kerckhaert x Rosalia Heyens Verschueren-Kerckhaert, E. e.a. 1981 Hengstdijk
1302 De terra sigillata van Grobbendonk Thoen, H. 1967
1558 De Katholieke Illustratie. De verkochte bruid. 100 jaar Tijdschriftgeschiedenis Hottinga, T. 0 Baarn
1047 Van den Vos Reynaerde, hertaald door Karel Jonckheere 1978 Brussel/Amsterdam
1303 Notes on canon law books in medieval Belgian book-lists Caenegem, R.C. van 1967
536 Geuzenbeweging in Vlaanderen in 't Voorjaar van 1573 Vloten, J. 0
1304 Quelques problèmes du néolithique Belge Laet, Sigfried J. de 1967
1816 Geschiedenis van de kerk deel 2 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1963
2584 Mijn dorp. Geschiedenis van Sint-Pauwels Van Mele, Werner 1982
281 Enkele Historisch-geografische problemen in verband met de oudste geschiedenis van de Vlaamsche kustvlakte Amerykx J. en A.Verhulst 0 Gent
1049 Van den Vos Reinaerde Joosten, H.W.A. 0 Hulst
1305 Die Grabkeramik der Urnenfelderkultur in Belgien und den Niederlanden und der sogenannte Harpstedter Stil Desittere, M. 1967
1561 Kostuum en sieraad in Zeeland Bree, J. de 1967 Lochum
1817 Geschiedenis van de kerk deel 1 Rogier, L.J., R.Aubert, M.D.Knowles 1963
282 Ontstaansgeschiedenis van de Zwinstreek red. J. Claeys, F, Desoet, F. Maes, P. Naert en D. Pruuost 1981 Knokke-Heist
1306 Merovingisch aardewerk van het type "Beerlegem" Bosstraeten, H.Ch. van 1967
539 Zeeuwsch-Vlaanderen door historie en volksaard Noord-Nederlandsch gebied Hullu, J. de 1919 's-Gravenhage
1051 Reynaert de Vos, spreuken en gezegden, samengesteld door F. van den Berg en verlucht met vier etsen en een tekening door E.Ausloos. 1978 Middelburg
1307 La chancellerie des comtes de Flandre dans le cadre Européen à la fin du Xlle siècle Prevenier, W. 1967
1052 Van den Vos Reinaerde, een dierenspel Everaard, J.A. en drs. L. Lockefeer 1937 Hulst
1308 Note sur la preuve dans la procédure en cas de flagrant délit en droit Franc Ganshof, F.L. 1967
1564 De Republikeinse Kalender en de volledige vergelijkingstabellen met de Gregoriaanse Kalender 0
1309 Saint-Wandrille et Saint-Pierre de Gand (IXe et Xe siècles) Werveke, H. van 1967
1565 Archief van de Vereniging voor Handelsonderwijs te Middelburg Doe, F. van der 1989 Middelburg
286 Le Brasseur roi. Chronique Flamande du quatorzième siècle. Arlincourt M. le vicomte d' 1839 Parijs
1054 Een nieuwe benadering van den Reinaert Hagtingius, T. 1972 Groningen
1310 Les débuts de la traite Portugaise en Afrique. (1433-1448) Verlinden, Ch. 1967
1566 Archief van de Zeeuwse Polder- en Waterschapsbond, 1918/1919-1970/1975 Welings, Y.J.A. 1989 Middelburg
2590 kaarten geschiedenis europa facs 0
287 Hulst 800 jaar stad Reynaertstichting b.g.v. Hulst 800 jaar stad 0
1311 Une crise du pouvoir Captien, 1032-1034 Dhondt, J. 1967
1567 Inventaris van het archief van het Ambacht van Boehoute Degrijse, K. 1983 Brussel
1312 Note sur la date de la donation de Charles le Chauve pour l'abbaye de Saint-Bertin Caenegem, R.C. van 1967
1568 Het archief van het Bijbelgenootschap (1814-1892) en het daarbij gedeponeerde archief van de Commissie voor de zondagsschool te Middelburg (1835-18885) Kuyper, J. de 1976 Middelburg
3104 Liedjes komen weer boven Jansen, Ad (samenst.) 1987 Tilburg
1313 Du style de Noël au style de Pâques dans la chancellerie des comtes de Hainaut et dans le "Chronicon Hanoniense" de Gislebert de Mons (1171-1205) Prevenier, W. 1967
1314 Beschouwingen over het gewoonterecht in het Graafschap Vlaanderen in de twaalfde eeuw Caenegem, R.C. van 1967
1570 Beknopte inventaris van de archieven van de voormalige polders en waterschappen behorende tot het waterschap Axeler Ambacht rond 1635- 1965 Bauwens, W.E.M. 1966 Hulst
547 Van Kiem tot korrel. In opdracht van de directie van de Ned. Stikstofmaatschappij N.V. Beauchez B.V., Pol Puype, Guido Beauchez en Menno Jongsma 1979 Kloosterzande
1315 Le repartimiento de Rodrigo de Alburquerque a Espanola en 1514 Verlinden, C. 1968
1827 Jaarverslag 1989 van de Monumentenraad Hendriks, C.W.M., G.W. van Herwaarden en H. Hoogenhout 1990 Rijswijk
1316 Les sources du "Chronicon maius" II,12 du Pseudo-Sphrantzès Voordeckers, E. 1968
1572 Het Archief van de Zuidhollandse-Zeeuwse Ring van Doopsgezinde Gemeenten, 1862-1961 Mulder, A. 1976 Middelburg
549 Tussen Afsluitdammen en Deltadijken I. Noord-Beveland Bruijn, M.P. de en M.H. Wilderom 1973 Vlissingen
805 Vie des Saints de la Belgique par M. l'Abbé Normane Coomans, J. 1841 Bruxelles
1317 Bulletin critique d'histoire de Belgique 1967
1573 Verzameling Willem van der Ploeg Kuyper, J. de 1976 Middelburg
2085 Van de Vos Reynaerde: Het Comburgse handschrift. Janssens, J. en Uyttersprot V. red. 1991 Leuven
806 Geschiedenis der Inquisitie in de Nederlanden tot aan hare herinrichting onder Keizer Karel V (1025-1520), d. 1.: De Nederlandse Inquisitie tijdens de elfde, twaalfde en dertiende eeuwen Fredericq, Paul 1892 Gent/'s-Gravenhage
1062 Programmabrochure Reynaert-Ommeganck 0
1318 De Gentse lijnwaadmarkt en linnenhandel in de XVlle eeuw Bastin, J. 1968
1574 Het archief van het Toelagefonds voor Ambachtslieden te Middelburg, 1865-1951 Kuyper, J. de 1976 Middelburg
1063 Over Beatrijs.II De interpolaties der Beatrijs Stracke, D.A. S.J. 1926
1319 Pogingen tot opbeuring van de Gentse wolnijverheid bij de aanvang van de XIXe eeuw Coppejans-Desmedt, H. 1968
1575 Het archief der Kiezersvereniging 'De Grondwet' te Middelburg, 1857-1880 Kuyper, J. de 1976 Middelburg
1831 Burchten en Forten en andere versterkingen in Vlaanderen Vos, Luc de e.a. 2002 Leuven

Pagina 3 van 32 Resultaten 301 - 450 van 4794