Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 20 van 28 Resultaten 2851 - 3000 van 4184

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
2057 B037 Van de vos Reynaorde. In't dialekt van 't land van Ulst. Sponselee, G. & E. Steijns 2007 Museum De Vier Ambachten Hulst
2072 B037 Hier bechinnen die avonturen van den Vos Reynaerde Gielen, Wim 1997 Museum De Vier Ambachten Hulst
2469 Verdwenen textiel onbekend 2008 Museum De Vier Ambachten Hulst
2977 Meekrap, vroeger en nu Van Dijk-van der Peijl, Anneke 1980 Museum Noord- en Zuid-Beveland Goes
1975 De middeleeuwse dorpskerken van Zuid-Beveland Abelman, L.J. (samenst) 1983 Museum voor N & Z. Beveland Goes
3719 Met het oog op de grens. Heden en verleden van de ned.bel grens in West Z-Vl. Bauwens, A.R. e.a. 1992 Museumcommissie Aardenburg
1555 Cisterciënzers in het land van Hulst Verstraeten, E. 2009 Museumstichting Hulst
3109 50 kleuterliedjes en een aantal sinterklaasliedjes Langelaar, Annie (verz.) 1982 Muusses Purmerend
3119 plezier met muziek Heerkens, Ad 1969 Muusses Purmerend
237 B108 Des graven stroom Meijers, E. M. 1940 N. V. Noord-Hollandsche uitgevers maatschappij Amsterdam
3911 Tussen ras en gewas 1957 N.A.K. Zeeland
3014 B141 Kringalmanak van de N.C.B. 1963 anoniem 1963 N.C.B. Zeeuwsch-Vlaanderen Hulst/Oostburg
3015 Kringalmanak van de N.C.B. 1954 1954 N.C.B. Zeeuwsch-Vlaanderen Hulst/Oostburg
178 B047 De boerderijen van Hoek en hun bewoners Dees-Scheele, N.E., Riemens, L., Willemsen, R. 0 N.E. Dees-Scheele .
3186 Eigen land met open ogen Zeeland ANWB ANWB (red.) 1969 N.V. Drukkerij De Eendracht Schiedam
3351 Parade der mannenbroeders Kaam van, Ben 1964 N.V. Gebr. Zomer&Keunings Uitg Wageningen
2968 Groeizaam Geld Van Balen, W.J. 1938 N.V. H.D. Tjeenk Willink & Zn Haarlem
2963 Landbouwgeschiedenis Serie B Nr. 5 Bool, C.H. 1952 N.V. Uitg. Mij W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle
854 B076 De Groote Cultuurstrijd, d.1: De Religionsvrede 1578-1581 Prims, Floris 1942 N.V.Standaard Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven
1639 B070 Geschiedenis van Antwerpen. deel 4 3e boek Prims, Floris 1933 N.V.Standaard Boekhandel Antwerpen
494 B070 Geschiedenis van Antwerpen. deel 1 Prims, Floris 1927 N.V.Standaard Boekhandel Brussel
495 B080 Geschiedenis van Antwerpen. deel 2 1e boek Prims, Floris 1929 N.V.Standaard Boekhandel Brussel
496 B080 Geschiedenis van Antwerpen. deel 2 2e boek Prims, Floris 1929 N.V.Standaard Boekhandel Brussel
497 B080 Geschiedenis van Antwerpen. deel 2 3e boek Prims, Floris 1929 N.V.Standaard Boekhandel Brussel
498 B070 Geschiedenis van Antwerpen. deel 2 4e boek Prims, Floris 1931 N.V.Standaard Boekhandel Brussel
499 B070 Geschiedenis van Antwerpen. 3 Prims, Floris 1931 N.V.Standaard Boekhandel Brussel
500 B070 Geschiedenis van Antwerpen. deel 4 1e boek Prims, Floris 1933 N.V.Standaard Boekhandel Brussel
501 B070 Geschiedenis van Antwerpen. deel 4 2e boek Prims, Floris 1933 N.V.Standaard Boekhandel Antwerpen
3094 Stemmen des heils. 300 christelijke liederen Douma, J. (samenst.) 0 Naaml. Venn. W.D. Meinema Delft
3354 Herrezen Nederland 1945-1955 Damsté, R.A. e.a. (red.) 0 Nationaal 5 mei Comité s-Gravenhage
3433 In het nationaal beiaardmuseum klinken de klokken en tikken de uurwerken Lehr, André 1992 Nationaal Beiaardmuseum Asten
2682 Mijn droom voor ons land. Inspiratie voor de koning 2013 Nationaal Comité Inhuldiging
2634 Kallo's Wel en Wee in Wereldoorlog II Cools, Herman 1994 Nationale Strijdersbond Kallo Kallo
2477 Eerste Nederlandsche Cooperatieve beetwortelsuikerfabriek te Sas van Gent 1899-1924 anoniem 1924 NCB Sas van Gent
3746 Kerkepad '87 (met OZVl) 1987 NCRV
3749 Kerkepad '92 0 NCRV
2505 Kontakt orgaan van de Ned. Herv. Gemeente Axel 1984 Ned Herv Gem axel Axel
3821 Zeeuwsche dialectproblemen Meertens, P.J. e.a. 1944 Ned. Akademie van Wetenschappen Amsterdam
2921 Bijbel 1930 Ned. Bijbelgenootschap Amsterdam
3235 Bijbel in de nieuwe vertaling 0 Ned. Bijbelgenootschap
2686 Van over de grens. Gids voor lokaal historisch onderzoek naar immigratie in nederland. Cottaar, Annemarie e.a. 1998 Ned. Centrum voor volkscultuur Utrecht
3653 B098 Emigranten naar Amerika uit West Zeeuws-Vlaanderen 1840-1970 Vergouwe, A. 1993 Ned. Gen. Ver. Afd. Zld Breskens
3281 Zeeuws Kwartierstatenboek deel 3 1986 Ned. Gen. Ver. Afd. Zld Kapelle
1699 Zeeuws Kwartierstatenboek deel 1 Nijenhuis, H.D. en M.C. Nijenhuis-van Pienbroek 0 Ned. Gen. Vereniging, afd. Zeeland
2964 De nederlandsche heidemaatschappij 60 jaar van Maaswinkel, D. e.a. 1948 Ned. Heidemij
3494 Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der nederlanden . Deel 97. (inquisitie) van der Wiele, Johan 1982 Ned. Hist. Genootschap s-Gravenhage
3495 Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der nederlanden . Deel 99. (Willem van Oranje) Blom, J.C.H. e.a. (red.) 1984 Ned. Hist. Genootschap s-Gravenhage
4014 B022 Nationale landstormdag te 's Gravenhage 27 september 1928 ter herdenking van het 10-jarigbestaan van den bijzonderen vrijwilligen landstorm anoniem 0 Ned. Rotogravure-mij. Leiden
2362 Folklore is onvoltooid verleden tijd Spapens, Paul & Jan Stads 2005 Ned. Vcentrum voor Volkscultuur Utrecht
3802 B063 Afsluiting der Zeegaten. No 4 Bruggeman, A.G. & F.P. Mesu 1954 Ned. Ver. Voor landaanwinning Meppel
3117 Wie zingt mee? 0 Ned. Zondagsschool Ver. Amsterdam
20 B021 Beschryvinge van de Kerck der Stadt Hulst. ontleend aan... door J. van Lansberghe. Anno 1685. Boer. L.M. de 1911 Ned.Herv.Gemeente Hulst
2600 Geologie in telegramstijl Kraaijenhagen, F.C. 1992 Nederl. Geolo. Vereniging Heerlen
3450 Water over Zeeland Bruggeman, J.A. & A.A. Reijnhoudt 0 Nederl. Rode Kruis afd. Z.B.
1468 Bijdragen en Mededelingen van het Nederlands Openluchtmuseum 1955 Nederlands Openluchtmuseum
3923 50 jaar CBTB Jubileum uitgave 1968 Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond 's-Gravenhage
1430 Van Zeeuwse Stam 1982 Nederlandse Genealogische Vereniging afd. Zeeland
2720 Zeeuws Kwartierstatenboek deel 2 Nijenhuis, H.D. en M.C. Nijenhuis-van Pienbroek 1983 Nederlandse Genealogische Vereniging Afd. Zld Kapelle
1698 B007 Hulsterambacht. Penningkohieren 1570-1580 Nijenhuis, H.D. & M.C. Nijenhuis-van Pienbroek 1992 Nederlandse Genealogische Vereniging, afdelig Zeeland Middelburg
262 Gens Nostra 0 Nederlandse genealogische vereninging Amsterdam
1429 Museumvisie 1981 Nederlandse Museumvereniging
2758 B017 Van Kiem tot korrel. Nederlandse Stikstof Maatschappij N.V. 1929-1979 Puype, Pol et al. 1979 Nederlandse Stikstof Maatschappij N.V. Sluiskil
1510 Grote Historische topografische Atlas 1904-1916 Stam, Huib 2006 Nieuwland Tilburg
2193 Watersnood in oost Zeeuws-Vlaanderen anoniem 1953 Nieuws & Reclameblad Kloosterzande
3125 Omdat ik zoveel van je hou. Nederlandse chansons en cabaretliederen 1895-1958 Klöters, Jacques 1991 Nijgh & Van Ditmar
3143 Ik zou je het liefste in een doosjes willen doen. Nederlandse chansons en cabaretliederen 1958-1988 Klöters, Jacques & Kick van der Veer 1990 Nijgh & Van Ditmar
3156 In die grote stad Zaltbommel. Klöters, Jacques 1993 Nijgh & van Ditmar Amsterdam
3484 Gids voor de Deltawerken Lingsma, J.S. 1962 Nijgh & Van Ditmar Rotterdam
2729 Van terp tot Gouden delta Lingsma, J.S. 1970 Nijgh & van Ditmar Rotterdam
3276 Strijd om den grond in het lage nederland Cools, R.H.A. 1948 Nijgh & van Ditmar Rotterdam
3814 Blof Boek Jakobsen, Pascal e.a. 2002 Nijgh & van Ditmar Amsterdam
3564 Gids voor de Deltawerken Lingsma, J.S. 1964 Nijgh & van Ditmar Rotterdam
400 B076 België in Nederland, 1914-1919. De vluchtoorden Hontenisse en Uden Verdeyen, R.W.R. 1920 Nijhoff 's-Gravenhage
4242 B074 Middelnederlandsch handwoordenboek Verdam, J. 1961 Nijhoff ‘s-Gravenhage
958 B146 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl.1 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
959 B133 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 2 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
961 B146 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 4 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
962 B144 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 5 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
963 B144 Robert Fruin's Verspreide Geschriften dl. 6 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff 's-Gravenhage
824 Rechtsbronnen van den Dom van Utrecht Muller, S., Fzn 1903 Nijhoff, Martinus 's-Gravenhage
570 B137 Het Recht der stad Reimerswaal Fruin, R. 1905 Nijhoff, Martinus 's-Gravenhage
960 B146 Robert Fruin's Verspreide Geschriften, dl. 3 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1900 Nijhoff, Martinus 's-Gravenhage
3449 B042 1859 Nederland Voor honderd jaar 1959 Jappe Alberts, W. e.a. (samenst.) 1959 NILLMIJ s-Gravenhage
1746 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. 11a: Nederlands-Indië. dl 1 + dl 2 Jong, L. de 1984 NIOD Amsterdam
1747 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. 11b: Nederlands-Indië. dl 1 + dl 2 Jong, L. de 1985 NIOD Amsterdam
1748 Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. 11c: Nederlands-Indië. dl 1 + dl 2 Jong, L. de 1986 NIOD Amsterdam
3523 Een Zeeuwse volkskundige enquete uit 1860 Meertens, P.J. 1961 Noord-Holl. Uitgeversmij Amsterdam
3043 Landbouw nu. Een kijkje op het platteland van de Gevel, Jack & Theo van Loon 1987 Noordbrabantse Chr. Boerenb. Tilburg
1709 B165 De Nederlandse Wetboeken alsmede de Grondwet en vele wetten, besluiten en reglementen met verwijzing naar de betrekkelijke artikelen van de Grondwet enz. enz. Vernée, Mr. L.G. (bewerker) 1858 Noorduyn en Zoon Gorinchem
2431 B018 Tijdperken der voorweereld. De Meester van der Heijden-groeve in Nieuw-Namen Swiers, Robbert Jan 2001 NRI Middelburg
3507 Vliedbergen. Tekens van tijd in het Zeeuwse landschap Bos, Kees & Bas Oele 1986 NRI Middelburg
2295 Vogels tussen Zwin en saeftinghe. De avifauna van Zeeuws-Vlaanderen Buise, M.A. & Tombeur, F.L.L. 1988 NRI Middelburg
2756 10 jaar Delta. De versterking van Fort Zeelandia Deij, Frank & Arnold Parre 2001 NV Delta Nutsbedrijven Middelburg
2684 De broers en de moeder van koningin Wilhelmina van Orden. Louis 0 nv Drukkerij de Spaarnestad Haarlem
3290 B050 De Zeeuwse munten Mey, J. de 1969 nv Mismatic Pocket Brussel
3454 Tussen eb en vloed. Nederlandse strijd tegen het water Noorddam, B.W. e.a. 1963 NV uitg. W, van Hoeve s-Gravenhage
3954 Vertelsels van Patjen Guust. Volksvertelsels en Humor uit Zeeuwsch-Vlaanderen van 't Vogelschor, Hans 0 NV Verenigde Drukkerijen Judels & Brankman Delft
2196 B021 De hoeven van het O.C.M.W.-Gent (genaamd de Godshuizen) in Oost-Zeeuws-Vlaanderen Schryver De, J. 1997 O.C.M.W.-Gent Gent
2316 De basiliek van Sint-Willibrord uit de steigers Bauwens, W. e.a. 1995 O.H.K. 'De vier ambachten' Hulst
2208 Jaarboek 2004-2006 2006 O.H.K. De Vier Ambachten Hulst
3926 Bloei en verval van de Zwinstreek Chastelain, Jean-Didier 1957 Office de publicité nv uitgevers Brussel
12 B020 De basiliek van Sint-Willibrord uit de steigers Bauwens. W., I. Pey. A. Prinsen en P. Stockman 1995 OHK Hulst
174 B049 Oorkondenboek van het hospitaal der H. Maagd en der H. Drievuldigheid te Zaamslag 1338 - 1596 Mul. A. de 1932 OHK Hulst
2304 Hulst en de vier ambachten rond 1180. streekmusuem Brand, K.J.J. 1980 OHK De Vier Ambachten Hulst
2300 Museumgids Streekmuseum De Vier Ambachten Museumcommissie 1991 OHK De Vier Ambachten Hulst
2512 Zeeuwen in Indie 1920-1949, geplaatst in een algemeen historisch kader Van Hoecke, E.A.A. 2005 OHK DVA Hulst
2185 klokken en Beiaarden in Hulst door de eeuwen heen Brand, P.J. 1977 OHK DVA jb 1976-77 Hulst
2536 De Hattinga's Buise, M.A. (eindred.) 2015 OHKVA Hulst
2527 Darwins Gevaarlijke Idee Dennet, Daniel C. 1995 Olympus
1823 B057 Reimerswaal Bruin, M.P. de 1973 onbekend onbekend
1059 B036 De advocatuur in de Reinaert Hermesdorf, B.H.D. 1956 onbekend Nijmegen
4132 B036 Overdruk uit de nieuwe taalgids : Het onderzoek van vaktalen Gielen, Jos. J. 0 onbekend onbekend
4400 B068 Stadsrekeningen 1326-1327 onbekend 1327 onbekend Brugge
3896 Ontstaan, ontwikkeling en einde van het Romeinse wereldrijk onbekend 0 onbekend onbekend
3902 SDO Lamswaarde 25 jaar onbekend 1988 onbekend Hontenisse
2368 B155 Lief en Leed op en om "het spoor" te Terneuzen Ree van de, J. 0 onbekend Terneuzen
3904 Hulst, centrum van toerisme onbekend 1962 onbekend Hulst
356 B042 De belegeringen van de stad Hulst in de jaren 1591 en 1596 Brand, P.J. 0 onbekend onbekend
2922 B064 Battle of Berlin anoniem 0 onbekend onbekend
3951 B052 Geschiedenis van een Zeeuws-Vlaamse Vrijmetselaarsloge Flipse, J.M. 2001 onbekend Terneuzen
4223 B125 Geschiedenis der zusters van de Bijloke te Gent Walters, J. 1929 onbekend Gent
1157 B167 Recueil de la Noblesse de Bourgogne, Limbourg, Luxembourg, Gueldres, Flandres, Artois, Haynau, Hollande, Zélande, Namur, Malines et autres Provinces de sa Majesté Catholique, représentant etc. Le Roux, J. 1715 onbekend Lille
649 B083 Rond de overstromingen in de Wase Polders Alois, broeder Hieronymiet 0 onbekend st Niklaas
1168 B016 Monnaies Obsidionales Anoniem 1911 onbekend Amsterdam
695 B075 De rekeningen der stad Gent; Tijdvak van Jacob van Artevelde 1346-1349 Deel 3 Pauw, Nap. de en Vuylsteke, J. 1885 onbekend Gent
4042 B043 Graduale Romanum Gregoriaanse gezang anoniem 1871 onbekend onbekend
2008 B123 Verrebroek , broek aan de Verre, 1141-1991 . Jonckheere J.P., de, Hoogewijs E., e.a. 1991 onbekend Verrebroek
3026 Sporen in de tijd. 25 jaar transvemij. 1962-1987 Vogelesang, Hans 1987 Onderl. Waarborgmij Transvemij Hoogeveen
1508 B101 Taverne du Passage. Nederlandse schilders en schrijvers in België Bodt, S. de, en F. Hellemans 2006 Ons Erfdeel Rekkem
3108 B071 Die dag in mei vergeet ik niet. De mooiste bevrijdingspoezie Warren, hans (samenst.) 1995 Ooievaar Pockethouse Amsterdam
4011 B044 De Overstrooming in Zeeland Boot, A. 1906 Oosterbaan & Le Cointre Goes
1751 B059 Zeeland in de Patriottentijd Wessels, A.M. 1974 Oosterbaan & le Cointre b.v. Goes
4069 B033 MR. G. Groen van Prinsterer Schutte, Dr. G. J. 1977 Oosterbaan & Le Cointre B.V. Goes
3316 Gedenkboek van het Koninklijk bezoek aan Zeeland 12, 13 en 14 september 1907 1907 Oosterbaan & le Cointre B.V. Goes
57 Voorlopige lijst der Ned. Monumenten van geschiedenis en kunst. De provincie Zeeland. deel VI Overvoorde. J.C. . samenst. 1922 Oosthoek Utrecht
4346 B079 De Bouwverordening en het Woningvraagstuk Wentink, D.E. 1915 Oosthoek, A. Utrecht
2503 B048 Geschiedenis van de Christelijke openbare bib. Axel 1948-1988 F. van Vliet 1988 Openb. Bib. Axel
3342 Reunie Openbare lagere school Cadzand 9 mei 1998 van Dale-Adriaansen, Marie 1998 Openbare school Cadzand
3941 Heemschut Inleiding en geschiedenis van Hulst div 1959 Orgaan van de Bond Heemschut
13 De St.-Willibrorduskerk te Hulst in nieuwe luister na restitutie en restauratie (1806-1958) Pey. I. 1996 Oudheidkundige Kring
1849 B071 Pieter Paulus, een patriot uit Axel. 1753-1796 Bauwens, W.E.M. 1986 Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst
129 B016 De woelingen der watergeuzen in het vlaamse kustgebied Kraker de A.M.J. drs. 1980 Oudheidkundige kring "de Vier Ambachten" Hulst
1773 B049 Kroniek van Axel en omgeving tot 1525 in uittreksels uit een Handschrift van Jacob de Hont. Met een inleiding en aanteekening- en uitgegeven door A.de Mul en met vertaling der Latijnsche fragmenten door B.A. Th.M. Truffino. de Hont, Jacob (A. de Mul en B.A.Th.M. Truffino) 1525 Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst
3937 Herkomst en voorstelling van het uithangschild Steekmuseum De Vier Ambachten te Hulst van Eeden, G.J.J. 1986 Oudheidkundige Kring 'De Vier Ambachten' Hulst
357 B020 De vesting Hulst, haar beleg in 1645 en haar beteekenis als monument van geschiedenis en kunst Schukking, W.H. 1934 Oudheidkundige Kring 'De Vier Ambachten' Hulst
138 B103 Jan Haak en zijn tijd Gielen, W.N.Th.M.B. en A.J.H.M. Prinsen 2004 Oudheidkundige Kring 'De Vier Ambachten' Hulst
10 De Minderbroeders te Hulst 1458-1646 Brand, W. 1976 Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Hulst
1569 B007 Inventaris van het archief van de Heerlijkheid van Sint Jan ten Steene en Inghelosenberghe en de gemeente Sint Jansteen 1656-1940 Bauwens, W.E.M. 1966 Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Hulst
578 De groei van de Nederlandse haringindustrie en het raadsel van het Zeeuwse zout (14e-16e eeuw) Wee, H. van der 1965 Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Hulst
1432 Jaarboek van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten 1929 Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten

Pagina 20 van 28 Resultaten 2851 - 3000 van 4184