Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 19 van 32 Resultaten 2701 - 2850 van 4788

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
857 B262 Correspondentie van Robert Dudley, Graaf van Leicester, en andere documenten betreffende zijn Gouvernement-Generaal in de Nederlanden, 1585-1588 deel 2 Brugmans, H. 1931 Kemink en Zoon NV Utrecht
858 B262 Correspondentie van Robert Dudley, Graaf van Leicester, en andere documenten betreffende zijn Gouvernement-Generaal in de Nederlanden, 1585-1588 deel 3 Brugmans, H. 1931 Kemink en Zoon NV Utrecht
3860 B271 Langs 's-heren wegen. Veldkapellengids voor Noordbrabant Vermeulen, Peter 0 Kempen Uitgevers Eindhoven
4003 B040 Reinaard de vos - naar het Middelnederlands verhaal naverteld door Frans van Oldenburg Ermke Frans van Oldenburg Ermke 1965 Kempische boekhandel Retie
3720 B230 Schuiven in de tijd Glashouwer, J.W, e.a. 2000 Kerk en Israël Zeeland Middelburg
3633 B323 Parochie Hoofdplaat 1795 - 1995 Verstraeten, Johan & Georges van Vooren 1995 Kerkbestuur Hoofdplaat
2432 B314 Van De Kauter naar Nieuw-Namen, een dorps en parochiegeschiedenis Baar, J.A. de 2012 kerkbestuur Nieuw-Namen
2191 B352 De St. Martinus te Groenendijk in het voetlicht Collet-Bauwens, Irma & Carlo Buysrogge 1994 kerkbestuur Kloosterzande
96 B020 Het Nonnenmoer. Een verhaal uit het Land van Hulst Sponselee. G. 1994 Kerkbestuur Hengstdijk Hengstdijk
5012 B361 Parochiegids H. Willibrordus Hulst Brand P. 0 Kerkbestuur Hulst .
3353 B110 Gereformeerde Gemeenten in Zeeland Eggebeen, A.E. (red.) 1984 Kerkelijk Nieuws Ger. Gem. Krabbendijke
1777 B315 .... Tot een naam en tot een Lof ... onbekend 1938 kerkeraad der Geref. Kerk Axel Axel
3708 B293 De Ned. Herv. kerk Groede Lepoeter, G.J. 1986 Kerkvoogdij Groede
1658 Ons vorstenhuis door de eeuwen Kerling, J.B. 1938 Kerling, J.B.J./Stockmans Antiquariaat Den Haag
3041 B295 De geschiedenis van de keuring van landbouwgewassen in de provincie Zeeland Dorst, J.D. 1957 Keuringsdienst Zeeland van de N.A.K. Goes
3023 B237 Het schaap, anders bekeken Roover, Frank de 1988 Kiboekki-uitgave Kalmthout
4598 B285 Kingatlas van de gehele aarde voor school en leven Drs. G.J. de Vries 1958 Kingfabrieken Tonnema NV Sneek
4626 B286 Ik kan echt tekenen Hortshuis, Ben 0 Kinheim Hoorn
3842 B341 maar ….. Hij is niet katholiek Diethelm, P. Walter 0 Kinheim uitgeverij Heiloo
3843 B341 maar….. Zij is niet katholiek Diethelm, P. Walter 0 Kinheim uitgeverij Heiloo
3849 B318 De waarheid over de katholieke kerk Suyker, J.J. 1948 Kinheim uitgeverij Heiloo
3892 B295 Gedenkboek ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan der congregatie van penitenten-recollectinen te Oudenbosch (klooster 'Sint Anna') Gerlach, (pater, O.M.CAP.) 1938 Klooster 'Sint Anna' Oudenbosch
3451 B198 Getuige de ramp. De watersnoodramp 1953 in crisisperspectief Rosenthal, U. & G.E.M. Saeijs 2003 Kluwer Alphen ad Rijn
3009 B171 The Oosterschelde Estuary (The Netherlands): A Case-Study of a Changing Ecosystem Nienhuis, P.H. e.a. (red.) 1994 Kluwer Academic Publishers Dordrecht
4798 B326 Bezige handen wenken en ideeën over handenarbeid Het moderne handpoppenspel deel I Bulthuis Rico 0 Kluwer Ae. E. Deventer- Antwerpen
3625 B346 Koninklijke Muzieksocieteit Aardenburgsche Fanfaren 1869 - 1994 elk naar zijne krachten Sint-Kruis 1883-1971 van Vooren, George 1994 KMAF Aardenburg
3702 B346 De geschiedenis van het lager onderwijs te Slijkplaat Knegtel, P.F.J.M. 1980 Knegtel onbekend
1780 B228 De geschiedenis van het lager onderwijs te Overslag. Knegtel, P.F.J.M. 1981 Knegtel, P.F.J.M. Axel
3286 B305 150 reddingjaren Gooijer, A.C. de 1974 KNZRRM & KZHMRD Amsterdam
3444 B190 Regeren in modderland. Verklaring en beoordeling van beleidsprocessen ad hand van 3 waterstaatkundige werken Aquina, H.J. 1985 Kobra Amsterdam
2905 B200 Middewinteraovend Vetelsels oet den Achterhook Odink, Hendrik 1957 Kok-Gesto nv Alkmaar
2627 B299 Bodemvondsten in het Waasland Vanhaeke, Lisa 1970 KOKW Sint-Niklaas
1970 B130 Sint Philipsland; eiland in de Zeeuwse delta 1487 - 1987 Uil, H. m.m.v. J.A.Klompe 1987 Komitee 500 jaar Sint Philipsland en auteurs Sint Philipsland
2957 B308 Raiffeisen Braumann, Franz 1961 Kon. Drukkerij Van Gorcum & Comp. Assen
3553 De Nederlandse Delta. Een compromis tussen milieu en techniek in de strijd tegen het water Duursma, E.K. e.a. 1982 Kon. Ned. Academie van Wetenschappen Maastricht
3554 De 'Zelandiae Descripto Duursma, E.K. e.a. (annex) 1982 Kon. Ned. Academie van Wetenschappen Maastricht
3541 B200 Plannen rondom het Veerse meer onbekend 0 Kon. Ned. Heidemij Wageningen
3533 Zeeland 1965 Kon. Ned. Toeristenbond s-Gravenhage
3520 B310 Van de ene naar de andere kant Stilma, Lize 0 Kon. Nederl. Machinefabriek Helmond
1521 Wase zegels van de 14e tot de 17e eeuw Rottier, H. 2006 Kon. Oudh. Kring v/h Land van waas St.Niklaas
648 Het land van Waas: tien eeuwen bouwkunst Demey, Anthony 1983 Kon. Oudheidkundige Kring van het LAnd van Waas
2310 B172 Kon. Sted. Harmonie Hulst 1801-1976 Varia 1976 Kon. Sted. Harmonie Hulst
2334 B066 Feestelijk concert ter gelegenheid van het afscheid van de heer J.C. de Witte, dirigent Kon. Sted. Har. Hulst diverse 2004 Kon. Sted. Harmonie Hulst
1478 Jaarboek der Kon. Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde 1896 Kon. Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde
1524 B505 Cisterciënzer abdijen. Geschiedenis en architectuur Leroux-Dhuys, J.F 1999 Könemann Köln
2862 B190 100 jaar het neerhof 1889-1989 Herdt, René de, e.a. 1989 Koninkl. Mij Het Neerhof Gent
1820 B132 De zorg gewogen. Zeven eeuwen Godshuizen in Middelburg Kool-Blokland, J.L. 1990 Koninklijk Genootschap der Wetenschappen Middelburg
3807 B211 Spiegel van de tijd. 225 jaar verzamelen door het KZGW Meijer, A.C. et al. (red.) 1994 Koninklijk Genootschap der Wetenschappen Middelburg
2610 B226 Bewoners en nederzettingen in Zeeland: op weg naar een nieuwe verscheidenheid Thissen, Frans 1995 Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap Utrecht
533 B049 Brandgevaar en Bouwvoorschriften in de Middeleeuwen. Een vroeg Vlaams voorbeeld, Aardenburg 1232 Dezutter, W.P. en M.J. Ryckaert 1976 koninklijk zeeuws genootschap Middelburg
571 B239 Repressieve maatregelen tegen bedelarij in de 17e en 18e eeuw in Zeeland Eerenbeemt, H.F.J.M. van den 1975 Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen Middelburg
1949 B042 De Zeeuwse Kaapvaart tijdens de Spaanse Successieoorlog 1702 - 1713 Verhees-van Meer, J.Th. H. 1986 Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen Middelburg
1953 B287 Zeeuwse klederdrachten in de laatste twintig jaar Poel, Ada van der 1981 Koninklijk Zeeuws Genootschap der wetenschappen in samenwerking met het Zeeuws Museum Middelburg
4081 Archief 2006 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen Anton Schuurman 2006 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Middelburg
4084 Archief 2010 mededelingen Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Caroline van Santen 2010 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Middelburg
3387 B059 Sceattas and merovingian deniers from Domburg and Westenschouwen op den Velde, W. & C.J.F. Klaassen 2004 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Middelburg
582 B231 De Latijnse scholen in Zeeland in de eerste helft der negentiende eeuw Reinsma, Dr. R. 1975 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Middelburg
606 B312 Memoires van een enfant terrible. Politieke herinneringen van de Zeeuwse liberale afgevaardigde Mr. Daniël van Eck aan vijfendertig jaar kamerlidmaatschap 1849-`1884 Tamse, C.A. ed. 1975 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Middelburg
1161 B005 Keuze uit de numismatische geschriften van Marie G.A. de Man Man, Marie G.A. de 1980 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Middelburg
1439 Archief van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1904 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
211 B233 Sluis in beelden uit de Zelandia Illustrata Binkhorst, E. A. & I. H. Vogel-Wessel Boer 1990 Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Middelburg
2718 B230 Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. CXIII 1948 Koninklijke Belgische Academie Brussel
4210 B117 De Oorkonden der Graven van Vlaanderen I diplomatische inleiding Prevenier, Dr. W. 1966 Koninklijke commissie voor geschiedenis Brussel
128 B021 Persoonsnamen in Hulster Ambacht 1300-1400. Persoonsnamen in de Vier Ambachten 14e en 15e eeuw Debrabandere, Frans en Maurits Gysseling 1999 Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie Vlaanderen
2269 B343 Jubileumboek Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Kloosterzande 1865-2015 Cappendijk, Theo & Buijsrogge, Carlo 2014 Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Kloosterzande
3528 B059 Handboek voor de soldaat diverse 1976 Koninklijke Landmacht utrecht
2012 B145 De abdijschuur van Ter Doest Janse, H. 1964 Koninklijke Nederlandsche Oudheidkundige bond Amsterdam
1444 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 1930 Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
4067 B024 Bijdragen van de archeologische dienst Waasland 1 Verklarende woordenljst meerdere 1988 Koninklijke oudheidkundige kring van het land van Waas Sint- Niklaas
1735 B024 Bijdragen van de Archeologische Dienst Waasland I. R. van Hove (red.) 1986 Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. Sint-Niklaas
3016 B305 Shell Journaal van oude sporten Fuchs, J.M.& Simons, W.J. 1975 koninklijke van poll b.v. Roosendaal
3040 B291 Het Nederlandsche Trekpaard Dekseizoen 1951 onbekend 1951 Koninklijke Vereniging "Het Nederlandsche Trekpaard" onbekend
4248 B120 Filips van de Elzas als biografisch probleem van Werveke, Prof. em. Dr. H. 1969 Koninklijke Vlaamse Acedemie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten Brussel
1818 B304 Zeeland 2000 Lering en Vermaak onbekend 1999 Koninklijke Zeeuwse Genootschap der Wetenschappen Middelburg
3557 B187 Langs oude en nieuwe wegen Besselaar, Herman 1980 Kosmos Amsterdam
3575 B271 Mensen in nood van Rijssel, Jan 1959 Kosmos Amsterdam-Antwerpen
3834 B062 Langs hofjes Dorren, Ilse 1994 Kosmos-Z & K Uitgevers Utrecht
2871 B303 De Kroniek van onze eeuw 1950 -1959 Beukers, Eelco (vert.) 1999 Kosmos-Z&K Utrecht
2872 B309 De Kroniek van onze eeuw 1940 -1949 Beukers, Eelco (vert.) 1999 Kosmos-Z&K Utrecht
2873 B301 De Kroniek van onze eeuw 1930 -1939 Beukers, Eelco (vert.) 1999 Kosmos-Z&K Utrecht
2875 B179 De kroniek van onze eeuw 1910 -1919 Verschoor, Jaap e.a. (red.) 1998 Kosmos-Z&K Uitgevers Utrecht
2876 B501 De kroniek van onze eeuw 1900 -1909 Verschoor, Jaap e.a. (red.) 1998 Kosmos-Z&K Uitgevers Utrecht
2867 B179 De Kroniek van onze eeuw 1990 -1999 Verschoor, Jaap e.a. (red) 2000 Kosmos-Z&K Uitgevers B.V. Utrecht
3062 B313 T'Serclaes, een Brusselse familie Monteyne, André 1987 Kredietbank Brussel
3340 B295 Rond de poldertorens Keyser, Rene de (red.) 1982 Kring Heemk. & Geschiedenis 'Sint-Guthago' wvl Oostkerke
295 B014 Vraagprogramma van de grote Landbouwtentoonstelling te houden te Hulst (Zeeland) op 3-7 september 1937 anoniem 1937 Kring Hulst N.C.B. Hulst
4007 B314 Bijdragen tot de geschiedenis van Deinze en de Leiestreek deel 84 meerdere 2017 Kring voor geschiedenis kunst en erfgoed van Deinze en de Leiestreek Deinze
4008 B316 Bijdragen tot de geschiedenis van Deinze en de Leiestreek deel 81 meerdere 2014 Kring voor geschiedenis kunst en erfgoed van Deinze en de Leiestreek onbekend
2230 B319 Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaanderen anoniem 0 Kring werkgevers kanaalzone Sas van Gent
3259 B193 "Uit schor en slik hun land" Rijkstuinbouwconsulentschap voor Zeeland en West-Noord Brabant 1951 Kring Zeeland der Nederlandse Fruittelers Organisatie Goes
1966 B038 Herinneringen aan 1-14 R.I 1944 - 1946 diverse 0 Krips repro Meppel
4592 B285 Kris Kras Kerstboek Ilona Fennema (samenst.) 0 Kris Kras uitgeversmaatschappij NV Amsterdam
2487 B151 Uit de Kroniek "Van ons Muziek" of van de Graauwse fanfare "Nooit Gedacht" Steyaert 1994 Kroniek Graauw
3132 B310 Straat made-lieven. Een bundel met oude en nieuwe volks- en straatliederen Haan, Tjaard de 1969 Kruseman s-Gravenhage
4053 B203 Aurora jaarboekjen voor 1861 Kruseman A.C. 1861 Kruseman A.C. Haarlem
2739 B501 Structuurplan binnenstad terneuzen 1978 onbekend 1978 Kuiper Compagnons Rotterdam
1456 Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde 1934 Kunst- en Oudheidkundige Kring Deinze
3715 Zwanezang Boekhout, Jaap & Gerard van Grieken 1987 Kunstkring Breskens Breskens
3938 B299 Onze stad, kindermusical 4 en 18 juni 1980 Verpaalen-Bessaguet, S. en J. Vergouwen-De Caluwé 1980 Kunstzinnige Vorming Hulst Hulst
2315 B193 50 jaar katholiek vrouwen gilde anoniem 2001 KVG Hulst
4875 B333 Bulletin des Lois de l'Empire Française no. 96-130 onbekend 1807 Kyserlyke drukkerye Paris
4860 B331 Bulletin des Lois de l'empire Français no.131-154 onbekend 1807 Kyserlyke drukkerye Paris
4841 B330 Bulletin des Lois no.76 Napoleon 1805 Kyzerlyke drukkerye Parijs
3344 B182 Markant in Zeeland Koper-Johnson, N.E. e.a. (red.) 2009 KZGW Middelburg
3347 B287 Wonen in Zeeland 2010 Heyning, C.E. e.a. (red.) 2010 KZGW Middelburg
3348 B182 In en om het huis 2013 Kleijwegt, M e.a. (red.) 2013 KZGW Middelburg
3437 B196 Zeeland 2003 Water Agendacommissie 2003 KZGW Middelburg
3474 B226 2011 "Zeeuws meisje' Heyning, C.E. e.a. 2010 KZGW Middelburg
3475 B226 Zeeland Landbouw en visserij 2002 Koper-Johnson, N.E. e.a. 2001 KZGW Middelburg
3732 B188 Exempla Musica Zelandica IV Clement, A. (intr.) 1996 KZGW Middelburg
3733 B189 Exempla Musica Zelandica I Clement, A. (intr.) 1992 KZGW Middelburg
3478 B287 Goed Zeeuws 2012 Heyning, C.E. e.a. 2011 KZGW Middelburg
3505 B307 Historisch onderzoek over zeeland. Lijst van leemten Werkgr. Hist. en Archeologie 1999 KZGW Middelburg
3522 B323 Fragmenten van het Zeeuws Verleden van Lynden, Aernout & Francoise 1994 KZGW Middelburg
3530 B310 Gemeenten gewesten provincie van der Weel, J.J. 0 KZGW Middelburg
3806 De cartons voor het speculum zelandiae Kluiver, J.H. 1989 KZGW Middelburg
742 B263 Obituarium Sancti Johannis. Nécrologe de l'église St. Jean (St. Bavon) à Gand du XIII-e au XVI-e siêcle Pauw, Napoléon de 1889 l'académie royale des s iences, des lettres et des beaux-arts de belgique Bruxelles
4963 B340 Bulletin des Lois de la République Française No. 79-113 Diverse 0 L'impremerie Paris
4879 B333 Bulletin des Lois de la Republique Française no.192 diverse 0 l'Impremerie de la Republique Paris
4972 B340 Bulletin des Lois de la République Française 3e serie tome Deuxième Contenant les lois et arrêtés rendus pendant le 1e Vendémiare jusqu'au dernier Ventôse an IX No. 46-76 diverse 1803 L'impremerie de la république Parijs
4977 B340 Bulletin des Lois de la République Française No. 23 bulletin der wetten van de Fransche republiek diverse 1800 L'impremerie de la république Parijs
4925 B354 Bulletin des lois de 'l'empire francais tome premier, 1-16 onbekend 1804 l'impremerie impereal Paris
4970 B348 Bulletin des lois de la republique francaise, no. 196-219 diverse 1804 l'impremerie republique francaise Paris
4950 B348 Bulletin des lois de la republique francaise, no. 228-246 diverse 1799 l'imprimerie de la republique Paris
4966 B348 Bulletin des lois de la republique francaise, no. 173-191 diverse 0 l'imprimerie de la republique Paris
4973 B348 Bulletin de lois de la republique francaise 3e serie tome cinquième, no 145-170 diverse 1802 l'imprimerie de la republique Paris
4851 B330 Bulletin des Lois de la Republique Francaise deel 8 no.269-312 onbekend 0 l'Imprimerie de la Republique Paris
4929 B354 bulletin des lois 4e serie tome quatrième, no 59-75 onbekend 1806 l'imprimerie impereal Paris
4914 B354 Bulletin des Lois no. 51 onbekend 1805 l'imprimerie impériale Paris
4708 B321 LEERBOEK DER - MENSCH- EN DIERKUNDE Peeters, Dr. L. 1927 L. C. G. Malmberg S-Hertogenbosch - Antwerpen
3060 B323 Het geslacht De Zwart-Geene Zwart, L.M. de, e.a. 1992 L. de Zwart Zaamslag
4222 B116 Histoire de l'Abbaye de Saint-Bavon et de la crypte de Saint-Jean Lokeren, A.van 1855 L. Hebbelynk Gent
3163 B299 Genealogieen Hollestelle 1563-1997 Hollestelle, D.M. e.a. 1997 L. Hollestelle Middelburg
3674 B252 Uit as verrezen Lockefeer, Louis 1958 L. Lockefeer Hulst
1739 B029 Familie Cronijck van de familievereniging Mr. Hendrick Scheele Hamelink-Scheele, Nellie 1984 L. Scheele Zaamslag
3580 B210 Een helicopter daalde van Rhijn, Aleid 1953 L. Stafleu Leiden
3164 B293 Genealogie van de familie Luteijn, 1677-1990 Luteyn, J.A. 1990 L.A. Luteijn Woudenberg
4872 B321 Rekenen voor de basisschool Onderwijzersboek Gerven, J.C. van. 0 L.C.C. Malmberg s Hertogenbosch
4645 B285 Onderwijzersboek, boeiend rekenen voor de lagere school. Tweede deeltje, voor het eerste leerjaar W.E. Wanders en drs. S. Bohncke 0 L.C.G. Malmberg 's-Hertogenbosch
4711 B324 Boeiend rekenen. Onderwijzersboek bij het vijfde deeltje, voor het derde leerjaar Wanders, W.E. & S. Bohncke 0 L.C.G. Malmberg 's-Hertogenbosch
4723 B322 Onderwijzersboek bij het platenboekje een-twee-drie, voor het eerste leerjaar. Wanders, W.E. e.a. 0 L.C.G. Malmberg 's-Hertogenbosch
4779 B322 Boeiend rekenen. Onderwijzersboek bij het derde deeltje, voor het tweede leerjaar. Wanders, W.E. en Drs. S. Bohncke 0 L.C.G. Malmberg 's-Hertogenbosch
2251 B141 Overzicht van de aardrijkskunde, de vaderlandse bijbelse en kerkelijke geschiedenis voor de lagere school en scholen voor U.L.O. Willemsen, Joh.E. 1937 L.C.G. malmberg "s-Hertogenbosch
4868 B326 Rekenen voor de basisschool deel 1 J.C. van Gerven 0 L.C.G. Malmberg Den Bosch Den Bosch
4982 B326 Van dichtbij en veraf B. Decker en J. Nillesen 0 L.C.G. Malmberg Den Bosch Den Bosch
4997 B326 Van dichtbij en veraf repetitieboek B. Decker en J. Nillesen 0 L.C.G. Malmberg Den Bosch Den Bosch
4805 B326 Een nieuwe wereld L.M. Coenen en B. van Gestel 1951 L.C.G. Malmberg Den Bosch Den Bosch
4844 B326 Rekenen voor de basisschool deel 2 J.C. van Gerven 0 L.C.G. Malmberg Den Bosch Den Bosch
4778 B324 Rekenen voor de basisschool Gerven, J.C. van 1968 L.C.G. Malmberg n.v. 's-Hertogenbosch
969 B033 Handboek der Nederlandsche Geschiedenis, Eerste deel Kleijntjes, J. en Huijbers, H.F.M. 0 L.C.G. Mamlmberg Nijmegen

Pagina 19 van 32 Resultaten 2701 - 2850 van 4788