Background Image

Bibliotheek

Resultaten per pagina:

Pagina 19 van 28 Resultaten 2701 - 2850 van 4184

ID Doosnr. Titel Auteur Uitgiftejaar Uitgever Uitgifte locatie
1483 Revue Belge de Philologie et d'Histoire 1924 La Société pour le progrès des Etudes Philologiques et Historiques
1487 Messager des Sciences et des Arts 1823 la Société Royale des Beaux-Arts et des Lettres et par celle de l'Agriculture et de Botanique de Gand
3024 25 jaar Landbouwcentrum Zeeland 1961-1986 Krijger, R. & L. van Popering (red) 1986 Landbouwcentrum Goes
3036 Landbouwmuseum 1000 stoomwielen Ide, Achiel 1996 landbouwmuseum Zwevezele
3440 Zeeuwse akkerbouw tussen verandering en continuiteit Wiskerke, J.S.G. 1997 Landbouwuniversiteit Wageningen
1797 B144 De Duinenabdij en het Groot Seminarie te Brugge. Denaux, A., E.v.d.Berghe e.a. 1984 Lannoo Tielt/Weesp
2582 B087 De Vlaamse Kustvlakte, van Calais tot Saeftinghe Rottier, Honoré & Henri Arnoldus 1984 Lannoo Tielt
2838 De Schelde Van bron tot monding. Stuyck, Raf 1987 Lannoo Tielt
1560 De Duinenabdij van Koksijde. Cisterciënzers in de Lage Landen Vanclooster, D. (red.) 2005 Lannoo Tielt
2840 G001 Vlaanderen in oude kaarten. Drie eeuwen Cartografie Bossu, Jozef 1982 Lannoo Tielt
2844 G001 Zeeland in oude kaarten Gittenberger, Franz & Helmuth Weiss 1983 Lannoo Tielt
2628 Singelberg. Het kasteel & het Land van beveren Wilssens, Marie-Anne e.a. (red.) 2007 Lannoo Tielt
3154 Komt vrienden, luistert naar mijn lied. Aspecten van de marktzanger in Vlaanderen (1750-1950) Top, Stefaan 1985 Lannoo Tielt
3165 Zeg kwezelken wilde gij dansen. Volksdans in Vlaanderen Marievoet, Tilly. E.a. 1978 Lannoo Tielt
3175 Monumenten gids SVE SVE 0 Lannoo Tielt
3952 Lutgard, het blinde hert Ant.van Lierop Pr 0 Lannoo Tielt
1989 De Schelde. Van bron tot monding. Stuyck, Raf 1987 Lannoo Tielt
2004 B142 De geschiedenis van Kortrijk. Van Doorselaer, A., et al. 1990 Lannoo Tielt
2041 B139 20 eeuwen vlas in Vlaanderen dewilde Bert 1984 Lannoo Tielt/Bussum
3067 Ippa's Feesten en Folklore Gids voor Belgie van Remoortere, Julien 1995 Lannoo Tielt
3069 Ippa's Kustgids van Belgie Van Remoortere, Julien 1997 Lannoo Tielt
3070 Ippa's Kastelengids Van Remoortere, Julien 1988 Lannoo Tielt
445 B122 Zannekin en de Vrijheidstrijd van het Kustland van 1323 tot 1328. Het ontwaken van den nationalen geest in Vlaanderen Pleimon, Naibh. 1928 Lannoo, J. Thielt
1786 B049 De geschiedenis der kerk van Boschkapelle, 1695-1925. Bongenaar, G. 1975 Lazaristen Susteren
1588 Inventaire des Cartes et des Plans, conservant Archives de la Flandre-orientale, accompagné de notes et d'éclairissements Vandermeersch, P.C. 1850 Le conseil provincial Gand
3995 B049 Veertig jaar na de gemeentefusies - Hoe het anders liep in Zuid-West-Vlaanderen anders liep dan gepland meerdere 2017 Leiegouw Kortrijk
703 B075 Chronijcke van Ghendt, door Jan van den Vivere en eenige andere aanteekenaars der XVI-e en XVlI-e eeuw Vivere van den Jan 1885 Leliaert S & Siffer Gent
1910 Marc Mendelson, aquarellen en olieverfschilderijen 1977 Lens Fine Art Antwerpen
3054 Familieboek Buysse. Buysse, Leon (samenst) 2000 Leon Buysse Emmeloord
4158 B039 De ontsnapping van een gevangene van Tussenbroek 1999 Lerp Publishing Zaltbommel
3730 B020 Een literaire roadtrip Meinderts, Aad 2010 Letterkundig Museum Den Haag
2909 Kerst Verhalen & Gedichten Nijhuis, H. e.a. 1998 Libelle
2586 Van Idealen en Mensenwerk, Vrederust Gorisse, J.J.A.M. 1997 Libertas Grafische Communicatie Bunnik
503 B128 Histoire constitutionelle et administrative de la ville de Bruges et du Pays du Franc jusq'à l'année 1305. Traduite de l'allemand avec corrections et additions du traducteur ainsi que la carte de Bruges et de sa banlieu vers 1302 par A.E.Gheldolf Warnkoenig. L.A. 1851 Librairie ancienne et moderne de Verbeyst Bruxelles
1154 B162 Armorial de Flandre du XVIme siècle Bergmans, Paul 1919 Librairie Nationale d'art et d'histoire G. van Oest cie Bruxelles et Paris
3376 Graancirkels. Een wereldwijd mysterie Ossebaard, Jenet M. 2000 Librero Hedel
3944 B109 Huizen, winkels, bewoners, en de kinderen van de brei- en frobelschool van 1903 tot 2018 Lievaert, Chris 2018 Lievaert Axel
1437 Publications de la Societe Historique et Archeologique Limbourg 1958 Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
1438 De Maasgouw 1961 Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
3724 Bibliografische lijst van de geschriften van Willem Teellinck t Hof op, W.J. 1993 Lindenberg Rotterdam
3725 Bibliografische lijst van de geschriften van Godefridus Udemans t Hof op, W.J. 1993 Lindenberg Rotterdam
3237 Provinciale almanak voor Zeeland voor het jaar 1969 Bureau voorlichting der provincie 1968 Littooij & Olthoff Middelburg
3238 Provinciale almanak voor Zeeland 1971-1972 Bureau voorlichting der provincie 1971 Littooij & Olthoff Middelburg
3240 Provinciale Almanak voor het jaar 1963 van Meerendonk, J. (samenst.) 1962 Littooij & Olthoff Middelburg
3078 Het grote gebod. Gedenkboek van het verzet in LO en LKP. Deel 1 Gedenkcommissie 1951 LO-LKP-stichting Bilthoven
3079 Het grote gebod. Gedenkboek van het verzet in LO en LKP. Deel II Gedenkcommissie 1951 LO-LKP-stichting Bilthoven
1447 Oorlogsjaren te Hulst 1939-1945 Lampo, P. 2009 Lootens Publ. Hulst
4244 B125 Flandrische Staats- und Rechtsgeschichte bis zum Jahr 1305 deel 2a Warnkönig, Leopold August 1836 Ludw.Friedr. Fues Tübingen
4245 B125 Flandrische Staats und Rechtsgeschichte bis zum Jahr 1305 II B Warnkönig, Leopold August 1837 Ludw.Friedr. Fues Tübingen
4246 B125 Flandrische Staats und Rechtsgeschichte bis zum Jahr 1305 III A Warnkönig, Leopold August 1842 Ludw.Friedr. Fues Tübingen
4256 B125 Flandrische Staats und Rechtsgeschichte bis zum Jahr 1305 III B Warnkönig, Leopold August 1839 Ludw.Friedr. Fues Tübingen
2898 Imperial War Museum Handbook Trustees of the Imp. War Museum 1976 Lund Humphries Bradford London
2915 Sterven of Werven Sponselee, Theo 1987 Luyten Aalsmeer
3255 B053 Silver. Antiques and their values Curtis, Tony (ed.) 1978 Lyle Publications Glenmayne
2195 De hervormde Gemeente van terneuzden en hare Leeraren Van der Baan, J. 1894 M. de Jonge Terneuzen
3195 Vrolijk zingen 1937 M. Stenvert & zoon Meppel
2253 Uit onze geschiedenis. Leerboekje der vaderlandse geschiedenis voor R.K. Scholen Barten, J.B & J.C.M. van Rooij 1939 M. Stenvert & zoon Meppel
127 B009 Naamlijst van de inwoners van de Vier Ambachtenvermeld in de Gentse buitenpoortregisters (1477-1492 Dankaart, M.-J. 1992 M.-J. Dankaart Boekhoute
239 Zout in Zeeland Geuze, M. A. 1982 M.A. Geuze Wouw/Gapinge
3458 Bekijk Zeeland en Zuid-Holland eens anders Huijssoon, Ton 0 M.A. van Seijen Leeuwarden
2531 B095 10.000 jaar geschiedenis der nederlanden Jansma, Klaas e.a. (red.) 0 M.A. van Seijen Leeuwarden
51 Zeeuwsch Vlaanderen Wilderom. M.H. 1973 M.H. Wilderom
2524 B054 Tussen afsluitdammen en deltadijken. 4 Zeeuwsch-Vlaanderen Wilderom. M.H. 1973 M.H. Wilderom vlissingen
453 B123 Memoire Statistique du departement de l'Escaut par Dr. Paul Deprez Failpoult, M., prefet de ce departement. 1960 Maatschappij voor Geschied- en Oudheidkunde Gent
1460 Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 1958 Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde Gent
4192 B031 De Sint-Pietersabdij te Gent Driessche, Roger van 1980 Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent Gent
1841 Nieuwe getuigenissen over stormvloedschade in Zweeuws Vlaanderen in de jaren 1375 tot 1412 Meyer, Hans D. 1992 Maatschappij voor Geschiedenis en Oudkunde Gent
1589 B012 Inventaire général analytique des Archives de la Ville et de l'église primaire de Saint-Nicolas (Waes) le Chevalier de Schoutheete de Tervarent 1872 Maison Muquardt, Henri Merzbach Gent / Leipzig
2055 B040 Reinaart de vos. De felle met de rode baard. Daele H., van en Verplancke K. 2006 Manteau / Standaard Antwerpen
3644 Maple leaf route: Scheldt Copp, Terry & Robert Vogel 1985 Maple Leaf route Alma
3248 Snelcursus rijmen & dichten Wilmink, Willem 1987 Margriet 47
3805 B097 Schatten uit de Schelde Bos, Hans e.a. 1987 Markiezenhof Bergen op Zoom
1073 B013 De Archieven van de rechtbanken, weeskamers en notarissen die over het tegenwoordige grondgebied der provincie Zeeland gefungeerd hebben, De Zeeuwsche eilanden, 1456-1811 (1852) Lasonder, L.W.A.M. Dr. 1914 Martinus Nijhof 's- Gravenhage
6 B065 Keuren en Handvesten der stad Hulst Juten, G.C.A. 1908 Martinus Nijhoff 'S-Gravenhage
787 B083 De Wateren van Nederland, aardrijkskundig en geschiedkundig beschreven Beekman, A.A. 1948 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
788 B080 Handboek der Middelnederlandse Geographie Bergh, L.Ph.C. van den 1949 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
2598 ons land 70 millioen jaar geleden Umbgrove, J.H.F. 1956 Martinus Nijhoff s-Gravenhage
2096 Leenregisters van Bewesten Schelde 1470 - 1535 Fruin, R. 1911 Martinus Nijhoff 's Gravenhage
56 B064 Zeeuwsch Vlaanderen door historie en volksaard Noord-Nederlandsch gebied Hullu. J. de 1919 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
889 B005 De Middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht. deel 1 Muller, S. Fz 1885 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
2445 De wateren van Nederland Beekman, A.A. 1947 Martinus Nijhoff s-Gravenhage
672 B137 Geschiedenis eener Hollandsche stad in de Middeleeuwen Blok, P.J. 1910 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
673 B133 Geschiedenis eener Hollandsche stad. Eene Hollandsche stad onder de Republiek Blok, P.J. 1916 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
1723 B089 Middelnederlandsch Handwoordenboek Verdam, J. 1911 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
1724 B009 Verdam Middelnederlandsch Handwoordenboek. Supplement Voort van der Kleij, J.J. van der 1983 Martinus Nijhoff Leiden / Antwerpen
1726 Dr. L. Grootaerts' en dr. G.G. Kloeke's Systematisch en Alfabetisch Register van Plaatsnamen voor Noord-Nederland, Zuid-Nederland en Fransch-Vlaanderen Pée, W. en P.J. Meertens 1934 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
964 B140 Robert Fruin's Verspreide Geschriften dl. 7 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1903 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
965 B140 Robert Fruin's Verspreide Geschriften dl. 8 met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap Blok, P.J., P.L. Muller en S. Muller Fz. 1903 Martinus Nijhoff 's-Gravenhage
3277 B088 Tractaet van Dyckagie Vierlingh, Andries 1920 Martinus Nijhoff s-Gravenhage
230 B049 De Nederlandse wateren en plaatsen in de Romeinse tijd Hettema, H. 1951 Martinus Nijhoff 's -Gravenhage
2549 B112 De vrede van Munster Poelhekke, J.J. 1948 Martinus Nijhoff s-Gravenhage
2550 Tien Jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog Fruin, R. 1924 Martinus Nijhoff s-Gravenhage
124 B071 De reformatorische beweging te Axel en Hulst (1556-1566) Decavele. J. 1968 Martinus Nijhoff. De Sikkel 's-Gravenhage/Antwerpen
1032 B061 Historie der veranderingen van de Protestantsche Kerken door den Heer Jakobus Benignus Bossuet, Bisschop van Meaux, etc. Bossuet, J.B 1738 Martinus van Overbeke Leuven
4023 B006 Jaarboekje voor de Boogschutterijen, in het Koninkrijk der Nederlanden, voor 1847 Mast, A. van der 1846 Mast, A. van der Gorinchem
1835 Menno van Coehoorn 1641-1704, vestingbouwer belegeraar infanterist Hoof, J. van 2004 Matrijs Den Haag
4206 Menno van Coehoorn 1641 | 1704 Vestingbouwer Belegeraar Infanterist van Hoof, J. 2004 Matrijs Den Haag
214 B097 Boerderijbouw in Zeeland van de tiende tot de twintigste eeuw. Schone welbetimmerde hofsteden. Cruyningen, P. J. van 2002 Matrijs Utrecht
3545 Van water tot land Vleesschauwer, Marc de 2013 Matrijs Utrecht
3546 Het Vrije van Sluis Vleesschauwer, Marc de 2013 Matrijs Utrecht
4197 B035 The Soldiers Of General Mackzek in World War II Mieczkowski, Zbigniew 2004 Matrix Warsaw
1815 B019 Werken met Zeeuwse kaarten. Handleiding bij het gebruik van oude topografische kaarten. Klerk, A.P. de 2002 Mattrijs Utrecht
952 B124 Histoire de Belgique deel II Pirenne, H. 1922 Maurice Lamertin Bruxelles
953 B124 Histoire de Belgique deel III Pirenne, H. 1923 Maurice Lamertin Brussel
954 B121 Histoire de Belgique deel IV Pirenne, H. 1909 Maurice Lamertin Bruxelles
955 B124 Histoire de Belgique deel V Pirenne, H. 1926 Maurice Lamertin Bruxelles
956 B124 Histoire de Belgique deel VI Pirenne, H. 1926 Maurice Lamertin Bruxelles
4233 B085 Bedevaartplaatsen in Nederland deel 1: Noord- en Midden-Nederland Margry, P.J. en C.M.A. Caspers 1997 Meertens-Instituut Amsterdam
2966 De Coöperatieve Raiffeisen-en Boerenleenbanken in Nederland 1948-1973 van exponent tot component Vries, Joh. De 1973 Meijer Pers Amsterdam
1716 B098 Beveiligd bestaan. Grondtrekken van het Middeleeuwse Waterstaatsrecht in Z.W. Nederland en hoofdlijnen van de geschiedenis van het dijkbeheer in dit gebied (1200-1963) Gallé P.H. 1963 Meinema N.V. Delft
4079 B016 Tegen het vertoog over de ongerymdheid ........regtsgeleerdheid en practyck van Mr. Willem Schorer Eenen Jongen practizyn 1777 Mensert, Johannes 'S-Gravenhage
1909 Jordaens Hulst, R.A. d' 1982 Mercatorfonds Antwerpen
4283 B138 De gouden delta der lage landen Janssen, P. e.a. 1996 Mercatorfonds Antwerpen
4286 B134 Prinsen en poorters in de Bourgondische Nederlanden Prevenier, W. e.a. 0 Mercatorfonds Antwerpen
4288 B134 Karel V 1500 - 1558 Blockmans, W. e.a. 0 Mercatorfonds Antwerpen
3382 Schetsen uit Zeeland. Herdruk uitgave 1875 Coster, Charles de 1979 Merlijn Middelburg
370 B054 't Kroniekske Wauters, A. 1981 Merlijn Middelburg
371 B054 Uit de school geklapt Wauters, A. 1979 Merlijn Middelburg
2176 B068 Van d'ee tot Hontenisse Cor J. de Boer 0 Merlijn Middelburg
3835 B062 Mesu. Het leven van een pionier Geuze, M.A. 1979 Merlijn Middelburg
4138 B037 De Reinaert ontraadseld. Wie is reinaert de Vos? Wie zijn de dieren om hem heen? Geel, Jolijn 1993 Meulenhof Amsterdam
4146 B023 Reinaert de , Uit het Middelnederlands zo getrouw mogelijk in modern proza overgebracht door Mussche Achilles 1964 Meulenhoff Amsterdam
3291 Aangemunt en nagemunt Porteous, John 1968 Meulenhoff Amsterdam
2068 B039 De pels van de vos. Historische achtergronden van de Middeleeuwse Reinaert satire. Wenseleers Luk 1993 Meulenhoff / Kritak Amsterdam / Leuven
2819 Tussen land en water. Het wisselende beeld van de Deltawerken Boermans e.a. 1984 Meulenhoff Informatief Amsterdam
2827 B101 Achter dijken en dammen van Leeuwen, N. e.a. (red.) 1983 Meulenhoff Informatief bv Amsterdam
3457 Groot museumboek Overbeek, A. (tekst en red.) 1980 Meulenhoff/Lanshoff Amsterdam
3377 Feesten in Nederland Groot, Pieter (vorm) 1977 Meyer pers Amsterdam
1090 B121 Inventaire des Archives de l'Arrondissement de la Flandre Orientale et du Département ou Préfecture de L'Escaut, 1794 à 1814 Haute, C. van den 1932 Michiels-Broeders G. Tongres
1865 B055 Onder de linden Moerdijk, Marie-Cécile 1987 Michon bv BUssum
3815 13x Delta. Gesprekken met deskundigen over het Deltaproject Velthuizen, Frank e.a. 1981 Min. V&W Den Haag
3356 Werken in de Oosterschelde B.V. Voskuil e.a. 1982 Min. Van Verkeer & waterst. s-Gravenhage
2675 B59 Hoog water. 50 jaar na de watersnoodramp Flameling, Inez 2003 Min. Van verkeer & waterstaat Den Haag
3826 Twaalf kapucijnen t Hoen, Cor e.a. 1993 Minderbroeders Kapucijnen s-Hertogenbosch
1507 B067 Gillis Mostaert (1528-1598). Een tijdgenoot van Bruegel Mai, E. et al. 2005 Minerva Wolfratshausen
1122 De Nederlandse Musea Ministerie van C.R.M. 1976 Ministerie van C.R.M.
1125 Licht- en klimaatbeheersing in Musea, Catalogus voor een didactische tentoonstelling van het International Centre for Conservation te Rome 1977 Ministerie van C.R.M.
3315 Handboek voor de soldaat 1956 Ministerie van oorlog
1821 Restauratie aan het abdijcomplex te Middelburg 1940 - 1971 Lussanet de Sablonière, H. de 1980 Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening Middelburg
2784 Atlas van het vernieuwend platteland Van Broekhuizen, R. e.a. (red.) 0 Misset Uitgeverij Doetinchem
3848 De verschijningen en de boodschap van O.L. Vrouw van Fatima van Es, M.M. 1943 Missiehuis "St. Willibrordus" Uden
4409 B161 Honderd Jaar tijdschriftgeschiedenis De Katholieke Illustratie Hottinga, Tijn 0 MM Trion Uitgevers B.V. Baarn
4044 B040 Contes de la Fontaine onbekend 1822 Mme Veuve Dabo Parijs
674 B079 Het Gildeleven in vroeger eeuwen Allossery, Paul, J.C.D. 1926 Moens-Patfoort Brugge
1462 Molenecho's 19982 Molenzorg tot behoud van onze molens
2678 Vertel dit toch aan niemand. Leven aan het hof. Hermans, Dorine & Daniela Hooghiemstra 2007 Mouria
819 Verslagen van Kerkvisitatiën in het Bisdom Utrecht uit de 16e eeuw, uitgegeven door wijlen Mr. F.A.L. Ridder van Rappard en Mr. S. Muller, Fz. 1911 Mr. F.A.L. Ridder van Rappard en Mr. S. Muller, Fz. Amsterdam
841 B035 Correspondance francaise de Marguerite d'Autriche, duchesse de Parme, avec Philippe II. Tome I, comprenant la correspondance de février 1565 jusqu'à la fin de 1567 . 1925 Mr. M.P.C. Bakhuizen van den Brink en J.S. Theissen (universiteit van Groningen) Utrecht
893 Oude rechtsbronnen der stad Breda Bezemer, Mr. W. 1892 Mr. W. Bezemer 's-Gravenhage
544 B058 Tot Keringe der Wateren. Dijkverkenningen langs de Vaderlandse Kuststrook, 9. Zeeuws-Vlaamse kuststrook/slotbeschouwing Keikes, W.H. 1979 MSD Haarlem

Pagina 19 van 28 Resultaten 2701 - 2850 van 4184